i18n: synchronize and fix translation files
authorJo-Philipp Wich <jo@mein.io>
Tue, 17 Oct 2017 20:15:35 +0000 (22:15 +0200)
committerJo-Philipp Wich <jo@mein.io>
Tue, 17 Oct 2017 20:15:35 +0000 (22:15 +0200)
Signed-off-by: Jo-Philipp Wich <jo@mein.io>
32 files changed:
applications/luci-app-advanced-reboot/po/sv/luci-app-advanced-reboot.po
applications/luci-app-aria2/po/zh-cn/aria2.po
applications/luci-app-ddns/po/it/ddns.po
applications/luci-app-openvpn/po/ca/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/cs/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/de/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/el/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/en/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/es/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/fr/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/he/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/hu/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/it/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/ja/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/ms/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/no/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/pl/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/pt-br/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/pt/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/ro/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/ru/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/sk/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/sv/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/templates/openvpn.pot
applications/luci-app-openvpn/po/tr/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/uk/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/vi/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/zh-cn/openvpn.po
applications/luci-app-openvpn/po/zh-tw/openvpn.po
applications/luci-app-p2pblock/po/pt-br/p2pblock.po
applications/luci-app-radicale/po/pt-br/radicale.po
modules/luci-base/po/ca/base.po

index cac09d7..20d77cb 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 msgid ""
-msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
+msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Åtgärd"
@@ -74,9 +74,9 @@ msgid ""
 "might be necessary to renew the address of your computer to reach the device "
 "again, depending on your settings."
 msgstr ""
-"Systemet stänger ner nu.<br /> STÄNG INTE AV ENHETEN!<br /> Beroende 
-"på dina inställningar så kan det vara nödvändigt att förnya din dators adress "
-"för att nå enheten igen."
+"Systemet stänger ner nu.<br /> STÄNG INTE AV ENHETEN!<br /> Beroende på dina "
+"inställningar så kan det vara nödvändigt att förnya din dators adress för "
+"att nå enheten igen."
 
 msgid ""
 "WARNING: An alternative partition might have its own settings and completely "
@@ -94,12 +94,13 @@ msgid ""
 "support power off.<br /><br /> Click \"Proceed\" below to power off your "
 "device."
 msgstr ""
-"VARNING: Att stänga av kan resultera i en omstart i en enhet som inte "
-"har stöd för avstängning.<br /><br /> Klicka på \"Fortsätt\" nedanför för att stänga av din "
-"enhet."
+"VARNING: Att stänga av kan resultera i en omstart i en enhet som inte har "
+"stöd för avstängning.<br /><br /> Klicka på \"Fortsätt\" nedanför för att "
+"stänga av din enhet."
 
 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
-msgstr "Varning: Det finns osparade ändringar som kommer att förloras vid omstart!"
+msgstr ""
+"Varning: Det finns osparade ändringar som kommer att förloras vid omstart!"
 
 msgid "Warning: This system does not have two partitions!"
 msgstr "Varning: Det här systemet har inte två partitioner!"
index 823699d..b53299b 100644 (file)
-msgid "Aria2"
-msgstr ""
-
-msgid "Aria2 is a multi-protocol &amp; multi-source download utility, here you can configure the settings."
-msgstr "Aria2 是一个支持多协议多线程的下载器, 你可以在这里对其进行配置"
+msgid ""
+msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 
-msgid "Aria2 Status"
-msgstr "Aria2 状态"
+msgid "\"Falloc\" is not available in all cases."
+msgstr "\"Falloc\" 并不是在所有情况下都可用"
 
-msgid "Open YAAW"
-msgstr "打开YAAW"
+msgid "<abbr title=\"Distributed Hash Table\">DHT</abbr> enabled"
+msgstr "启用<abbr title=\"分布式哈希表\">DHT</abbr>"
 
-msgid "Open WebUI-Aria2"
-msgstr "打开WebUI-Aria2"
+msgid "<abbr title=\"Local Peer Discovery\">LPD</abbr> enabled"
+msgstr "启用<abbr title=\"本地节点发现\">LPD</abbr>"
 
-msgid "The Aria2 service is running."
-msgstr "Aria2 正在运行"
+msgid "Additional Bt tracker enabled"
+msgstr "添加额外的Tracker"
 
-msgid "The Aria2 service is not running."
-msgstr "Aria2 未运行"
+msgid "Aria2"
+msgstr ""
 
 msgid "Aria2 Settings"
 msgstr "Aria2 配置"
 
-msgid "General settings"
-msgstr "一般设置"
-
-msgid "Files and Locations"
-msgstr "文件和目录"
+msgid "Aria2 Status"
+msgstr "Aria2 状态"
 
-msgid "Enabled"
-msgstr "启用"
+msgid ""
+"Aria2 is a multi-protocol &amp; multi-source download utility, here you can "
+"configure the settings."
+msgstr "Aria2 是一个支持多协议多线程的下载器, 你可以在这里对其进行配置"
 
-msgid "Task Settings"
-msgstr "任务设置"
+msgid "Autosave session interval"
+msgstr "定时保存会话间隔"
 
 msgid "BitTorrent Settings"
 msgstr "BT设置"
 
-msgid "Run daemon as user"
-msgstr "以此用户权限运行"
+msgid "BitTorrent listen port"
+msgstr "BT监听端口"
 
-msgid "RPC port"
-msgstr "RPC端口"
+msgid "Collecting data..."
+msgstr ""
 
-msgid "RPC authentication method"
-msgstr "RPC认证方式"
+msgid "Config file directory"
+msgstr "配置文件目录"
 
-msgid "No Authentication"
-msgstr "无认证"
+msgid "Debug"
+msgstr "调试"
 
-msgid "Username & Password"
-msgstr "用户名与密码"
+msgid "Default download directory"
+msgstr "默认下载目录"
 
-msgid "Token"
-msgstr "令牌"
+msgid "Disk cache"
+msgstr "磁盘缓存"
 
-msgid "RPC username"
-msgstr "RPC用户名"
+msgid "Enable log"
+msgstr "启用日志"
 
-msgid "RPC password"
-msgstr "RPC密码"
+msgid "Enabled"
+msgstr "启用"
 
-msgid "RPC Token"
-msgstr "RPC令牌"
+msgid "Error"
+msgstr "错误"
 
-msgid "Generate Randomly"
-msgstr "é\9a\8fæ\9cºç\94\9fæ\88\90"
+msgid "Extra Settings"
+msgstr "é\99\84å\8a é\80\89项"
 
-msgid "Enable log"
-msgstr "启用日志"
+msgid "Falloc"
+msgstr ""
 
-msgid "Log file is in the config file dir."
-msgstr "æ\97¥å¿\97æ\96\87件å\9c¨é\85\8dç½®æ\96\87件ç\9b®å½\95ä¸\8b"
+msgid "Files and Locations"
+msgstr "æ\96\87件å\92\8cç\9b®å½\95"
 
-msgid "Log level"
-msgstr "日志记录等级"
+msgid "Follow torrent"
+msgstr "自动添加下载的种子"
 
-msgid "Debug"
-msgstr "调试"
+msgid "General Settings"
+msgstr ""
+
+msgid "Generate Randomly"
+msgstr "随机生成"
 
 msgid "Info"
 msgstr "信息"
 
-msgid "Notice"
-msgstr "注意"
+msgid "List of additional Bt tracker"
+msgstr "附加Tracker列表"
 
-msgid "Warn"
-msgstr "警告"
+msgid "List of extra settings"
+msgstr "附加选项列表"
 
-msgid "Error"
-msgstr "错误"
+msgid "Log file is in the config file dir."
+msgstr "日志文件在配置文件目录下"
 
-msgid "Config file directory"
-msgstr "配置文件目录"
+msgid "Log level"
+msgstr "日志记录等级"
 
-msgid "Default download directory"
-msgstr "默认下载目录"
+msgid "Max concurrent downloads"
+msgstr "最大同时下载任务数"
 
-msgid "Disk cache"
-msgstr "磁盘缓存"
+msgid "Max connection per server"
+msgstr "单服务器最大连接数"
 
-msgid "in bytes, You can append K or M."
-msgstr "å\8d\95ä½\8d B, ä½ å\8f¯ä»¥å\9c¨æ\95°å­\97å\90\8eè·\9fä¸\8a K æ\88\96 M"
+msgid "Max number of peers per torrent"
+msgstr "å\8d\95个ç§\8då­\90æ\9c\80大è¿\9eæ\8e¥æ\95°"
 
-msgid "Preallocation"
-msgstr "磁盘预分配"
+msgid "Max number of split"
+msgstr "单文件最大线程数"
 
-msgid "Off"
-msgstr "关闭"
+msgid "Min split size"
+msgstr "最小文件分片大小"
 
-msgid "Prealloc"
-msgstr ""
+msgid "No Authentication"
+msgstr "无认证"
 
-msgid "Trunc"
-msgstr ""
+msgid "Notice"
+msgstr "注意"
 
-msgid "Falloc"
-msgstr ""
+msgid "Off"
+msgstr "关闭"
 
-msgid "\"Falloc\" is not available in all cases."
-msgstr "\"Falloc\" 并不是在所有情况下都可用"
+msgid "Open WebUI-Aria2"
+msgstr "打开WebUI-Aria2"
 
-msgid "Overall speed limit enabled"
-msgstr "启用全局限速"
+msgid "Open YAAW"
+msgstr "打开YAAW"
 
 msgid "Overall download limit"
 msgstr "全局下载限速"
 
-msgid "in bytes/sec, You can append K or M."
-msgstr "å\8d\95ä½\8d B/s, ä½ å\8f¯ä»¥å\9c¨æ\95°å­\97å\90\8eè·\9fä¸\8a K æ\88\96 M"
+msgid "Overall speed limit enabled"
+msgstr "å\90¯ç\94¨å\85¨å±\80é\99\90é\80\9f"
 
 msgid "Overall upload limit"
 msgstr "全局上传限速"
 
-msgid "Per task speed limit enabled"
-msgstr "启用单任务限速"
-
 msgid "Per task download limit"
 msgstr "单任务下载限速"
 
+msgid "Per task speed limit enabled"
+msgstr "启用单任务限速"
+
 msgid "Per task upload limit"
 msgstr "单任务上传限速"
 
-msgid "Max concurrent downloads"
-msgstr "最大同时下载任务数"
+msgid "Prealloc"
+msgstr ""
 
-msgid "Max connection per server"
-msgstr "单服务器最大连接数"
+msgid "Preallocation"
+msgstr "磁盘预分配"
 
-msgid "Min split size"
-msgstr "最小文件分片大小"
+msgid "Prefix of peer ID"
+msgstr "Peer ID前缀"
 
-msgid "Max number of split"
-msgstr "单文件最大线程数"
+msgid "RPC Token"
+msgstr "RPC令牌"
 
-msgid "Autosave session interval"
-msgstr "定时保存会话间隔"
+msgid "RPC authentication method"
+msgstr "RPC认证方式"
 
-msgid "Sec"
-msgstr ""
+msgid "RPC password"
+msgstr "RPC密码"
 
-msgid "User agent value"
-msgstr "用户代理(UA)"
+msgid "RPC port"
+msgstr "RPC端口"
 
-msgid "<abbr title=\"Distributed Hash Table\">DHT</abbr> enabled"
-msgstr "启用<abbr title=\"分布式哈希表\">DHT</abbr>"
+msgid "RPC username"
+msgstr "RPC用户名"
 
-msgid "<abbr title=\"Local Peer Discovery\">LPD</abbr> enabled"
-msgstr "启用<abbr title=\"本地节点发现\">LPD</abbr>"
+msgid "Run daemon as user"
+msgstr "以此用户权限运行"
 
-msgid "Follow torrent"
-msgstr "自动添加下载的种子"
+msgid "Sec"
+msgstr ""
 
-msgid "BitTorrent listen port"
-msgstr "BT监听端口"
+msgid "Task Settings"
+msgstr "任务设置"
 
-msgid "Max number of peers per torrent"
-msgstr "单个种子最大连接数"
+msgid "The Aria2 service is not running."
+msgstr "Aria2 未运行"
 
-msgid "Additional Bt tracker enabled"
-msgstr "添加额外的Tracker"
+msgid "The Aria2 service is running."
+msgstr "Aria2 正在运行"
 
-msgid "List of additional Bt tracker"
-msgstr "附加Tracker列表"
+msgid "Token"
+msgstr "令牌"
 
-msgid "Prefix of peer ID"
-msgstr "Peer ID前缀"
+msgid "Trunc"
+msgstr ""
 
-msgid "Extra Settings"
-msgstr "附加选项"
+msgid "Use WebSocket"
+msgstr "使用WebSocket"
 
-msgid "List of extra settings"
-msgstr "附加选项列表"
+msgid "User agent value"
+msgstr "用户代理(UA)"
+
+msgid "Username & Password"
+msgstr "用户名与密码"
 
 msgid "View Json-RPC URL"
 msgstr "查看 Json-RPC URL"
 
-msgid "Use WebSocket"
-msgstr "使用WebSocket"
+msgid "Warn"
+msgstr "警告"
+
+msgid "in bytes, You can append K or M."
+msgstr "单位 B, 你可以在数字后跟上 K 或 M"
+
+msgid "in bytes/sec, You can append K or M."
+msgstr "单位 B/s, 你可以在数字后跟上 K 或 M"
+
+#~ msgid "General settings"
+#~ msgstr "一般设置"
index 3b9d5f4..4b8d2f8 100644 (file)
@@ -725,7 +725,7 @@ msgid "missing / required"
 msgstr "mancante / richiesto"
 
 msgid "must be greater or equal 'Check Interval'"
-msgstr "deve essere più grande o uguale "Controlla Intervallo'"
+msgstr "deve essere più grande o uguale 'Controlla Intervallo'"
 
 msgid "must start with 'http://'"
 msgstr "deve iniziare con 'http://'"
index 1b75fe6..d756469 100644 (file)
@@ -199,6 +199,9 @@ msgstr "Activa la interfície de gestió a <em>IP</em> <em>port</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Activat"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Xifra d'encriptació per paquets"
 
index c687422..4fba010 100644 (file)
@@ -194,6 +194,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr "Povoleno"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index dc382ee..a203c92 100644 (file)
@@ -197,6 +197,9 @@ msgstr "Administratorschnittstelle aktivieren"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Einschalten"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Verschlüsselungsalgorithmus für Pakete"
 
index 2c787d8..63dd898 100644 (file)
@@ -198,6 +198,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr "Ενεργοποιημένο"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index f22f0f2..51819f6 100644 (file)
@@ -31,9 +31,6 @@ msgstr "Add route after establishing connection"
 msgid "Additional authentication over TLS"
 msgstr "Additional authentication over TLS"
 
-msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
-msgstr "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
-
 msgid "Allow client-to-client traffic"
 msgstr "Allow client-to-client traffic"
 
@@ -200,6 +197,9 @@ msgstr "Enable management interface on <em>IP</em> <em>port</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Enabled"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Encryption cipher for packets"
 
index a514183..819e7ee 100644 (file)
@@ -196,6 +196,9 @@ msgstr "Interfaz de gestión en <em>IP</em> <em>puerto</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Activado"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Cifra de encriptación de paquetes"
 
index e2f33dc..331d193 100644 (file)
@@ -206,6 +206,9 @@ msgstr "Activer l'interface de gestion sur <em>IP</em> <em>port</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Activé"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Méthode de chiffrement des paquets"
 
index 3528444..517da49 100644 (file)
@@ -192,6 +192,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 1f9d691..67a8217 100644 (file)
@@ -196,6 +196,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr "Engedélyezve"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 233c144..834015b 100644 (file)
@@ -198,6 +198,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr "Abilitato"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 5474008..232ae27 100644 (file)
@@ -196,6 +196,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr "有効"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index c439c3e..6c6e0d6 100644 (file)
@@ -191,6 +191,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 3528444..517da49 100644 (file)
@@ -192,6 +192,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index e289a80..bef5a13 100644 (file)
@@ -197,6 +197,9 @@ msgstr "Włącz interfejs zarządzalny na <em>IP</em> <em>port</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Szyfrowanie dla pakietów"
 
index 84b0540..26642e2 100644 (file)
@@ -198,6 +198,9 @@ msgstr "Ativar o interface de gestão em <em>IP</em> <em>porta</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Ativado"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Cifra de encriptação para pacotes"
 
index 95c50a5..d74b0a6 100644 (file)
@@ -198,6 +198,9 @@ msgstr "Activar o interface de gestão em <em>IP</em> <em>porta</em>"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Activado"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Cifra de encriptação para pacotes"
 
index 4a7a5b7..ef5e7ce 100644 (file)
@@ -193,6 +193,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 8c15b82..89cf116 100644 (file)
@@ -33,9 +33,6 @@ msgstr "Добавить маршрут после установки соеди
 msgid "Additional authentication over TLS"
 msgstr "Дополнительная аутентификация через TLS"
 
-msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
-msgstr "Шифровать и аутентифициоровать ключом все пакеты канала управления"
-
 msgid "Allow client-to-client traffic"
 msgstr "Разрешить общение клиентов друг с другом"
 
@@ -203,6 +200,9 @@ msgstr "Включить интерфейс управления на <em>IP</em
 msgid "Enabled"
 msgstr "Включено"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr "Шифровать и аутентифициоровать ключом все пакеты канала управления"
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Шифрование для пакетов"
 
index f001c12..9005529 100644 (file)
@@ -191,6 +191,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index c03e149..838f465 100644 (file)
@@ -192,6 +192,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 1b6b4b1..126cab0 100644 (file)
@@ -19,9 +19,6 @@ msgstr ""
 msgid "Additional authentication over TLS"
 msgstr ""
 
-msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
-msgstr ""
-
 msgid "Allow client-to-client traffic"
 msgstr ""
 
@@ -187,6 +184,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 7b8ffad..917c36d 100644 (file)
@@ -191,6 +191,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index a6910c2..e98b52a 100644 (file)
@@ -195,6 +195,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index 8e8b96d..f3873b0 100644 (file)
@@ -197,6 +197,9 @@ msgstr "Kích hoạt giao diện điều hành trên <em>IP</em> <em>cổng</em>
 msgid "Enabled"
 msgstr "Kích hoạt "
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "Encryption cipher cho các gói"
 
index 3904ac4..093a9cd 100644 (file)
@@ -196,6 +196,9 @@ msgstr "在<em>IP</em> <em>port</em>上启用可管理接口"
 msgid "Enabled"
 msgstr "启用"
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr "加密数据包"
 
index f26aeb0..556fb9b 100644 (file)
@@ -190,6 +190,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enabled"
 msgstr ""
 
+msgid "Encrypt and authenticate all control channel packets with the key"
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption cipher for packets"
 msgstr ""
 
index de36381..8ebac37 100644 (file)
@@ -1,3 +1,7 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+
 msgid "Block Time"
 msgstr "Tempo de bloqueio"
 
index 67bf586..17417fa 100644 (file)
@@ -14,11 +14,15 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "'AUTO' selects the highest protocol version that client and server support."
-msgstr "'AUTO' seleciona a versão mais alto protocolo que o cliente e o servidor suportar."
+msgstr ""
+"'AUTO' seleciona a versão mais alto protocolo que o cliente e o servidor "
+"suportar."
 
 msgid ""
 "'Hostname:Port' or 'IPv4:Port' or '[IPv6]:Port' Radicale should listen on"
-msgstr "'NomeDoEquipamento:porta' ou 'IPv4:Porta' ou '[IPv6]:Porta' em que o Radicale deve escutar"
+msgstr ""
+"'NomeDoEquipamento:porta' ou 'IPv4:Porta' ou '[IPv6]:Porta' em que o "
+"Radicale deve escutar"
 
 msgid "AUTO"
 msgstr "AUTO"
@@ -48,7 +52,9 @@ msgstr "Autenticação"
 msgid ""
 "Authentication login is matched against the 'user' key, and collection's "
 "path is matched against the 'collection' key."
-msgstr "O nome do usuário na autenticação é comparado com a chave do 'user', e o caminho da coleção é comparado com a chave 'coleção'."
+msgstr ""
+"O nome do usuário na autenticação é comparado com a chave do 'user', e o "
+"caminho da coleção é comparado com a chave 'coleção'."
 
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Método de autenticação"
@@ -68,7 +74,9 @@ msgstr "CalDAV/CardDAV"
 msgid ""
 "Calendars and address books are available for both local and remote access, "
 "possibly limited through authentication policies."
-msgstr "Agendas e contados estão disponíveis tanto para acesso local como remoto, possivelmente limitado através das políticas de autenticação."
+msgstr ""
+"Agendas e contados estão disponíveis tanto para acesso local como remoto, "
+"possivelmente limitado através das políticas de autenticação."
 
 msgid "Certificate file"
 msgstr "Arquivo do certificado"
@@ -76,7 +84,9 @@ msgstr "Arquivo do certificado"
 msgid ""
 "Change here the encoding Radicale will use instead of 'UTF-8' for responses "
 "to the client and/or to store data inside collections."
-msgstr "Mude aqui a codificação que o Radicale usará em vez de 'UTF-8' para respostas a clientes ou para armazenar dados dentro das coleções."
+msgstr ""
+"Mude aqui a codificação que o Radicale usará em vez de 'UTF-8' para "
+"respostas a clientes ou para armazenar dados dentro das coleções."
 
 msgid "Ciphers"
 msgstr "Cifras"
@@ -95,7 +105,11 @@ msgid ""
 "Cross-origin resource sharing (CORS) is a mechanism that allows restricted "
 "resources (e.g. fonts, JavaScript, etc.) on a web page to be requested from "
 "another domain outside the domain from which the resource originated."
-msgstr "O compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) é um mecanismo que permite que os recursos de acesso restrito (por exemplo, fontes, JavaScript, etc.) em uma página web ser solicitado de outro domínio fora do domínio a partir do qual o recurso foi originado."
+msgstr ""
+"O compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) é um mecanismo que "
+"permite que os recursos de acesso restrito (por exemplo, fontes, JavaScript, "
+"etc.) em uma página web ser solicitado de outro domínio fora do domínio a "
+"partir do qual o recurso foi originado."
 
 msgid "Custom"
 msgstr "Personalizadas"
@@ -108,7 +122,9 @@ msgid "Debug"
 msgstr "Depuração"
 
 msgid "Delay (in seconds) during system boot before Radicale start"
-msgstr "Atraso (em segundos) durante a inicialização do sistema antes do Radicale iniciar"
+msgstr ""
+"Atraso (em segundos) durante a inicialização do sistema antes do Radicale "
+"iniciar"
 
 #, fuzzy
 msgid "Directory"
@@ -131,7 +147,9 @@ msgstr "Ativar HTTPS"
 
 msgid ""
 "Enable/Disable auto-start of Radicale on system start-up and interface events"
-msgstr "Ativar/Desativar iniciação automática do Radicale na iniciação do sistema e em eventos de interface"
+msgstr ""
+"Ativar/Desativar iniciação automática do Radicale na iniciação do sistema e "
+"em eventos de interface"
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificação"
@@ -164,7 +182,9 @@ msgstr "Sistema de arquivos"
 msgid ""
 "For example, for the 'user' key, '.+' means 'authenticated user' and '.*' "
 "means 'anybody' (including anonymous users)."
-msgstr "Por exemplo, para a chave 'user', '.+' Significa 'usuário autenticado' e '.*' Significa 'qualquer um' (incluindo usuários anônimos)."
+msgstr ""
+"Por exemplo, para a chave 'user', '.+' Significa 'usuário autenticado' e '."
+"*' Significa 'qualquer um' (incluindo usuários anônimos)."
 
 msgid "Full access for Owner only"
 msgstr "Acesso completo somente para o proprietário"
@@ -228,7 +248,8 @@ msgid "Number of backup files of log to create."
 msgstr "Número de backups dos arquivos de registros(log) a serem criados."
 
 msgid "OPTIONAL: See python's ssl module for available ciphers"
-msgstr "Opcional: veja o módulo SSL do python para conhecer as cifras disponíveis"
+msgstr ""
+"Opcional: veja o módulo SSL do python para conhecer as cifras disponíveis"
 
 msgid "One or more missing/invalid fields on tab"
 msgstr "Um ou campos inválidos/ausentes na aba"
@@ -242,7 +263,9 @@ msgstr "O caminho/arquivo é necessário!"
 msgid ""
 "Place here the 'user:password' pairs for your users which should have access "
 "to Radicale."
-msgstr "Coloque aqui os pares 'usuário:senha' para os seus usuários que devem ter acesso a Radicale."
+msgstr ""
+"Coloque aqui os pares 'usuário:senha' para os seus usuários que devem ter "
+"acesso a Radicale."
 
 msgid "Please install current version !"
 msgstr "Por favor, instale a versão atual!"
@@ -263,7 +286,9 @@ msgid "Radicale CalDAV/CardDAV Server"
 msgstr "Radicale Servidor CalDAV/CardDAV"
 
 msgid "Radicale uses '/etc/radicale/rights' as regexp-based file."
-msgstr "Radicale usa o '/etc/radicale/rights' como arquivo baseado em expressão regular."
+msgstr ""
+"Radicale usa o '/etc/radicale/rights' como arquivo baseado em expressão "
+"regular."
 
 msgid "Radicale uses '/etc/radicale/users' as htpasswd file."
 msgstr "Radicale usa o '/etc/radicale/users' como o arquivo htpasswd."
@@ -307,7 +332,9 @@ msgid "Server"
 msgstr "Servidor"
 
 msgid "Setting this parameter to '0' will disable rotation of log-file."
-msgstr "Definindo este parâmetro para '0' irá desativar a rotação dos arquivos de registros(log)."
+msgstr ""
+"Definindo este parâmetro para '0' irá desativar a rotação dos arquivos de "
+"registros(log)."
 
 msgid "Software package '%s' is not installed."
 msgstr "O pacote de software '%s' não está instalado."
@@ -349,18 +376,23 @@ msgstr "Sistema"
 msgid ""
 "The Radicale Project is a complete CalDAV (calendar) and CardDAV (contact) "
 "server solution."
-msgstr "O Projeto Radicale é uma solução completa de CalDAV (agenda) e CardDAV (contatos)."
+msgstr ""
+"O Projeto Radicale é uma solução completa de CalDAV (agenda) e CardDAV "
+"(contatos)."
 
 msgid ""
 "They can be viewed and edited by calendar and contact clients on mobile "
 "phones or computers."
-msgstr "Eles podem ser visualizados e editados pelos clientes de agenda e de contatos em telefones celulares ou computadores."
+msgstr ""
+"Eles podem ser visualizados e editados pelos clientes de agenda e de "
+"contatos em telefones celulares ou computadores."
 
 msgid "To edit the file follow this link!"
 msgstr "Para editar o arquivo, siga este link!"
 
 msgid "To view latest log file follow this link!"
-msgstr "Para visualizar mais recente arquivo de registros(log), siga este link!"
+msgstr ""
+"Para visualizar mais recente arquivo de registros(log), siga este link!"
 
 msgid "Value is not a number"
 msgstr "O valor não é um número"
@@ -384,7 +416,9 @@ msgstr "Informação da Versão"
 
 msgid ""
 "WARNING: Only 'File-system' is documented and tested by Radicale development"
-msgstr "AVISO: Apenas 'Sistema de Arquivos "está documentado e testado pelo desenvolvimento do Radicale"
+msgstr ""
+"AVISO: Apenas 'Sistema de Arquivos está documentado e testado pelo "
+"desenvolvimento do Radicale"
 
 #, fuzzy
 msgid "Warning"
@@ -393,12 +427,16 @@ msgstr "Alerta"
 msgid ""
 "You can also get groups from the user regex in the collection with {0}, {1}, "
 "etc."
-msgstr "Você também pode obter grupos a partir da expressão regular do usuário na coleção com {0}, {1} , etc."
+msgstr ""
+"Você também pode obter grupos a partir da expressão regular do usuário na "
+"coleção com {0}, {1} , etc."
 
 msgid ""
 "You can use Python's ConfigParser interpolation values %(login)s and "
 "%(path)s."
-msgstr "Você pode usar a interpolação de valores %(login)s e %(path)s do ConfigParser do Python."
+msgstr ""
+"Você pode usar a interpolação de valores %(login)s e %(path)s do "
+"ConfigParser do Python."
 
 msgid "crypt"
 msgstr "cifrar"
@@ -429,4 +467,3 @@ msgstr "necessário"
 
 msgid "salted SHA-1"
 msgstr "SHA-1 com salto"
-
index 45c221e..249e392 100644 (file)
@@ -301,7 +301,8 @@ msgstr "Permetre el localhost"
 
 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
 msgstr ""
-"Permetre a màquines remotes de connectar-se als ports reenviats de l'SSH local"
+"Permetre a màquines remotes de connectar-se als ports reenviats de l'SSH "
+"local"
 
 msgid "Allow root logins with password"
 msgstr "Accés d'administrador amb contrasenya"
@@ -638,7 +639,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Fes clic a \"Genera l'arxiu\" per obtenir un fitxer .tar.gz amb els fitxers "
 "de configuració actuals. Per restablir el microprogramari al seu estat "
-"inicial, fes clic a "\"Restableix la configuració\" (només funciona amb "
+"inicial, fes clic a \"Restableix la configuració\" (només funciona amb "
 "imatges squashfs)."
 
 msgid "Client"
@@ -954,9 +955,8 @@ msgid ""
 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
 msgstr ""
-"El Dropbear ofereix accés a una consola <abbr title=\"Secure Shell\">SSH"
-"</abbr> per xarxa i un servidor <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> "
-"integrat"
+"El Dropbear ofereix accés a una consola <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</"
+"abbr> per xarxa i un servidor <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> integrat"
 
 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
 msgstr ""
@@ -1330,7 +1330,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aquí pots afegir-hi les claus SSH públiques (una per línia) per entrar per "
 "SSH amb autenticació per clau."
-"
 
 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
 msgstr "Controlador sense fil Hermes 802.11b"
@@ -1480,7 +1479,7 @@ msgstr "IPv6-sobre-IPv4 (6to4)"
 msgid "Identity"
 msgstr "Identitat"
 
-msgid "If checked, 1DES is enaled"
+msgid "If checked, 1DES is enabled"
 msgstr ""
 
 msgid "If checked, encryption is disabled"
@@ -1770,8 +1769,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
 msgstr ""
-"Habilita el servei en totes les interfícies o, si no se n'especifica cap, "
-"en totes"
+"Habilita el servei en totes les interfícies o, si no se n'especifica cap, en "
+"totes"
 
 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
 msgstr ""
@@ -3148,7 +3147,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "S'ha pujat la imatge per a la memòria flaix. A sota hi ha llistades la suma "
 "de verificació i la mida del fitxer per assegurar la integritat de les dades."
-"<br />Fes clic a "\"Procedeix\" a continuació per començar el procés "
+"<br />Fes clic a \"Procedeix\" a continuació per començar el procés "
 "d'escriptura a la memòria flaix."
 
 msgid "The following changes have been committed"
@@ -3251,8 +3250,8 @@ msgid ""
 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
 "protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
-"No s'ha establert cap contrasenya en aquest encaminador. Si us plau, configura "
-"una contrasenya per protegir la interfície web i l'accés SSH."
+"No s'ha establert cap contrasenya en aquest encaminador. Si us plau, "
+"configura una contrasenya per protegir la interfície web i l'accés SSH."
 
 msgid "This IPv4 address of the relay"
 msgstr ""
@@ -3278,8 +3277,9 @@ msgid ""
 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
-"Aquest és el contingut de /etc/rc.local. Afegeix-hi les teves comandes (abans "
-"de la línia 'exit 0') per executar-les en finalitzar el procés d'arrencada."
+"Aquest és el contingut de /etc/rc.local. Afegeix-hi les teves comandes "
+"(abans de la línia 'exit 0') per executar-les en finalitzar el procés "
+"d'arrencada."
 
 msgid ""
 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
@@ -3452,7 +3452,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Puja aquí una imatge compatible amb sysupgrade per reemplaçar el "
 "microprogramari actual. Activa \"Mantenir la configuració\" per retenir la "
-"configuració actual (requereix una imatge de microprogramari compatible).""
+"configuració actual (requereix una imatge de microprogramari compatible)."
 
 msgid "Upload archive..."
 msgstr "Puja un arxiu..."