Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 74 of 154 messages translated ...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Fri, 6 Jan 2012 13:32:48 +0000 (13:32 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Fri, 6 Jan 2012 13:32:48 +0000 (13:32 +0000)
po/pl/firewall.po

index e4d7bf0..0273938 100644 (file)
@@ -3,58 +3,58 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-30 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-14 13:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-06 15:19+0200\n"
 "Last-Translator: Staszek <fistaszek@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
 
 msgid "%s%s with %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s%s z %s"
 
 msgid "(Unnamed Entry)"
-msgstr ""
+msgstr "(Nienazwany wpis)"
 
 msgid "(Unnamed Rule)"
-msgstr ""
+msgstr "(Nienazwana reguła)"
 
 msgid "(Unnamed SNAT)"
-msgstr ""
+msgstr "(Nienazwany SNAT)"
 
 msgid "-- Please choose --"
-msgstr ""
+msgstr "-- Proszę wybrać --"
 
 msgid "-- custom --"
-msgstr ""
+msgstr "-- własne --"
 
 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>"
-msgstr ""
+msgstr "<var>%d</var> pakiet. na <var>%s</var>"
 
 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>, burst <var>%d</var> pkts."
-msgstr ""
+msgstr "<var>%d</var> pakiet. na <var>%s</var>, popsutych <var>%d</var> pakiet."
 
 msgid "<var>%s</var> and limit to %s"
-msgstr ""
+msgstr "<var>%s</var> i ograniczone do %s"
 
 msgid "Accept forward"
-msgstr ""
+msgstr "Akceptuj przekazywanie"
 
 msgid "Accept input"
-msgstr ""
+msgstr "Akceptuj wejście"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Działanie"
 
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj"
 
 msgid "Add and edit..."
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj i edytuj..."
 
 msgid "Advanced Settings"
 msgstr "Ustawienia zaawansowane"
@@ -79,12 +79,15 @@ msgid ""
 "otherwise covered by the firewall framework. The commands are executed after "
 "each firewall restart, right after the default ruleset has been loaded."
 msgstr ""
+"Własne reguły pozwalają na arbitralne wykonanie poleceń iptables, które nie "
+"są objęte składnią zapory. Polecenia wykonywane są po każdym restarcie "
+"zapory, zaraz po załadowaniu zestawu reguł domyślnych."
 
 msgid "Destination"
 msgstr "Miejsce przeznaczenia"
 
 msgid "Destination IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Docelowy adres IP"
 
 msgid "Destination address"
 msgstr "Adres docelowy"
@@ -96,28 +99,28 @@ msgid "Destination zone"
 msgstr "Strefa docelowa"
 
 msgid "Disable"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz"
 
 msgid "Discard forward"
-msgstr ""
+msgstr "Odrzuć przekazywanie"
 
 msgid "Discard input"
-msgstr ""
+msgstr "Odrzuć wejście"
 
 msgid "Do not rewrite"
-msgstr ""
+msgstr "Nie przepisuj"
 
 msgid "Do not track forward"
-msgstr ""
+msgstr "Nie śledź przekazywania"
 
 msgid "Do not track input"
-msgstr ""
+msgstr "Nie śledź wejścia"
 
 msgid "Drop invalid packets"
 msgstr "Porzuć wadliwe pakiety"
 
 msgid "Enable"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz"
 
 msgid "Enable NAT Loopback"
 msgstr "Włącz NAT Loopback"
@@ -129,13 +132,13 @@ msgid "Enable logging on this zone"
 msgstr "Włącz logowanie na tej strefy"
 
 msgid "External IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Zewnętrzne adresy IP"
 
 msgid "External port"
 msgstr "Port zewnętrzny"
 
 msgid "Extra arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowe argumenty"
 
 msgid "Family"
 msgstr "Rodzina"
@@ -147,13 +150,13 @@ msgid "Firewall"
 msgstr "Zapora"
 
 msgid "Firewall - Custom Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Zapora - Reguły własne"
 
 msgid "Firewall - Port Forwards"
-msgstr ""
+msgstr "Zapora - Przekazywanie portów"
 
 msgid "Firewall - Traffic Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Zapora - Reguły ruchu"
 
 msgid "Firewall - Zone Settings"
 msgstr "Zapora - Ustawienia strefy"
@@ -162,37 +165,37 @@ msgid "Force connection tracking"
 msgstr "Wymuś śledzenie połączeń"
 
 msgid "Forward"
-msgstr "Przekazywanie"
+msgstr "Przekazuj"
 
 msgid "Forward to %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj do %s w %s"
 
 msgid "Forward to %s, %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przekazuj d0 %s, %s w %s"
 
 msgid "From %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Z %s w %s"
 
 msgid "From %s in %s with source %s"
-msgstr ""
+msgstr "Z %s w %s ze źródłem %s"
 
 msgid "From %s in %s with source %s and %s"
-msgstr ""
+msgstr "Z %s w %s ze źródłem %s i %s"
 
 msgid "General Settings"
 msgstr "Ustawienia ogólne"
 
 msgid "IP"
-msgstr ""
+msgstr "IP"
 
 msgid "IP range"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres IP"
 
 msgid "IPs"
-msgstr ""
+msgstr "Numery IP"
 
 msgid "IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4"
 
 msgid "IPv4 and IPv6"
 msgstr "IPv4 i IPv6"
@@ -201,7 +204,7 @@ msgid "IPv4 only"
 msgstr "Tylko IPv4"
 
 msgid "IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6"
 
 msgid "IPv6 only"
 msgstr "Tylko IPv6"
@@ -219,28 +222,28 @@ msgid "Internal port"
 msgstr "Wewnętrzny port"
 
 msgid "Internal zone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa wewnętrzna"
 
 msgid "Limit log messages"
 msgstr "Ograniczenie logowania"
 
 msgid "MAC"
-msgstr ""
+msgstr "MAC"
 
 msgid "MACs"
-msgstr ""
+msgstr "Numery MAC"
 
 msgid "MSS clamping"
-msgstr "MSS clamping"
+msgstr "Mocowania MSS"
 
 msgid "Masquerading"
 msgstr "Maskarada"
 
 msgid "Match ICMP type"
-msgstr ""
+msgstr "Dopasuj typ ICMP"
 
 msgid "Match forwarded traffic to the given destination port or port range."
-msgstr ""
+msgstr "Dopasuj przekazywany ruch do danego docelowego portu lub zakresu portów"
 
 msgid ""
 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "