po: update Norwegian base translation, thanks Lars Hardy
authorJo-Philipp Wich <jow@openwrt.org>
Tue, 24 May 2011 10:31:38 +0000 (10:31 +0000)
committerJo-Philipp Wich <jow@openwrt.org>
Tue, 24 May 2011 10:31:38 +0000 (10:31 +0000)
po/no/base.po

index cfbd9d6..e291f99 100644 (file)
@@ -1,27 +1,20 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-10 03:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
+"Last-Translator: Lars Hardy <lars.hardy@gmail.com>\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 
 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
-msgstr ""
+msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
 
 msgid "(%s available)"
 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
 
 msgid "(empty)"
-msgstr ""
+msgstr "(tom)"
 
 msgid "(no interfaces attached)"
-msgstr "(ingen grensesnitt tilkoblet)"
+msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
 
 msgid "-- Additional Field --"
 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
@@ -33,19 +26,19 @@ msgid "-- custom --"
 msgstr "-- egendefinert --"
 
 msgid "1 Minute Load:"
-msgstr ""
+msgstr "1 minutts belastning"
 
 msgid "15 Minute Load:"
-msgstr ""
+msgstr "15 minutters belastning"
 
 msgid "40MHz 2nd channel above"
-msgstr ""
+msgstr "40MHz, Sekundær kanal over"
 
 msgid "40MHz 2nd channel below"
-msgstr ""
+msgstr "40MHz, Sekundær kanal under"
 
 msgid "5 Minute Load:"
-msgstr ""
+msgstr "5 minutters belastning"
 
 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
@@ -58,21 +51,23 @@ msgstr ""
 "prefiks"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
 "order of the resolvfile"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen i "
+"oppslagsfilen ved spørringer"
 
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
 
 msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
-msgstr "Kryptert"
+msgstr "<abbr title=\"Encrypted\">Kryptert</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
@@ -96,8 +91,8 @@ msgid ""
 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
 "(CIDR)"
 msgstr ""
-"<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
-"Nettverk (CIDR)"
+"<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller Nettverk "
+"(CIDR)"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
@@ -115,9 +110,10 @@ msgid ""
 "Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the Apache-License."
 msgstr ""
 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er en samling av fri "
-"Lua programvare som inkluderer <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</"
-"abbr>-Webframework og webgrensnitt for innebygde enheter. <abbr title=\"Lua "
-"Configuration Interface\">LuCI</abbr> er lisensert under Apache-lisensen."
+"Lua programvare som inkluderer <abbr title=\"Model-View-Controller\">"
+"MVC</abbr>-Webframework og webgrensnitt for innebygde enheter. "
+"<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er lisensert under "
+"Apache-lisensen."
 
 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
@@ -135,18 +131,23 @@ msgid ""
 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
 msgstr ""
+"Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr> leier"
 
 msgid ""
 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
+"Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Maximal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
 
 msgid ""
 "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve LuCI"
-msgstr "En lettvekts HTTP/1.1 webserver skrevet i C og Lua laget for LuCI"
+msgstr ""
+"En lettvekts HTTP/1.1 webserver skrevet i C og Lua laget for LuCI"
 
 msgid ""
 "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua Configuration "
@@ -159,34 +160,41 @@ msgid "AR Support"
 msgstr "AR Støtte"
 
 msgid "ARP ping retries"
-msgstr ""
+msgstr "ARP ping forsøk"
 
 msgid "ATM Bridges"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
 
 msgid "ATM Settings"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr>Innstillinger"
 
 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell" 
+" kanal identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
 
 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
 msgstr ""
+"<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell" 
+" plasserings identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
 
 msgid ""
 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
 "to dial into the provider network."
 msgstr ""
+"ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle "
+"Linux-nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP "
+"for å koble seg mot en leverandørs nettverk."
 
 msgid "ATM device number"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
 
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
 msgid "Accept Router Advertisements"
-msgstr ""
+msgstr "Godta Ruter Annonseringer"
 
 msgid "Access Point"
 msgstr "Aksesspunkt"
@@ -195,13 +203,13 @@ msgid "Access point (APN)"
 msgstr "Aksesspunkt (APN)"
 
 msgid "Action"
-msgstr "Handle"
+msgstr "Handling"
 
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlinger"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
-msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
+msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
@@ -210,31 +218,31 @@ msgid "Active Connections"
 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
 
 msgid "Active IP Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Aktive IP tilkoblinger"
 
 msgid "Active Leases"
 msgstr "Aktive Leier"
 
 msgid "Ad-Hoc"
-msgstr "Uavhengig (Ad-hoc)"
+msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Legg til"
 
 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
-msgstr ""
+msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
 
 msgid "Add new interface..."
-msgstr ""
+msgstr "Legg til grensesnitt..."
 
 msgid "Additional Hosts files"
-msgstr ""
+msgstr "Tilleggs vertsfiler"
 
 msgid "Additional pppd options"
 msgstr "Andre pppd alternativer"
 
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adresse"
 
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresser"
@@ -249,13 +257,13 @@ msgid "Advanced Settings"
 msgstr "Avanserte Innstillinger"
 
 msgid "Advertise IPv6 on network"
-msgstr ""
+msgstr "Annonser IPv6 på nettverket"
 
 msgid "Advertised network ID"
-msgstr ""
+msgstr "Annonsert nettverks ID"
 
 msgid "Alert"
-msgstr ""
+msgstr "Varsle"
 
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
@@ -270,26 +278,26 @@ msgid "Allow listed only"
 msgstr "Tillat kun oppførte"
 
 msgid "Allow localhost"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat lokalvert"
 
 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
 
 msgid "Allow root logins with password"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
 
 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
 
 msgid ""
 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
 
 msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
-msgstr ""
+msgstr "Det tillatte området er 1 til FFFF"
 
 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
-msgstr ""
+msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
 
 msgid "Antenna 1"
 msgstr "Antenne 1"
@@ -301,7 +309,7 @@ msgid "Apply"
 msgstr "Bruk"
 
 msgid "Applying changes"
-msgstr "Aktiver endringer"
+msgstr "Utfører endringer"
 
 msgid "Associated Stations"
 msgstr "Tilkoblede Klienter"
@@ -325,22 +333,22 @@ msgid "Available"
 msgstr "Tilgjengelig"
 
 msgid "Available packages"
-msgstr ""
+msgstr "Tilgjengelige pakker"
 
 msgid "Average:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjennomsnitt:"
 
 msgid "BSSID"
-msgstr ""
+msgstr "BSSID"
 
 msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbake"
 
 msgid "Back to Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbake til oversikt"
 
 msgid "Back to overview"
-msgstr "Tilbake til oversikten"
+msgstr "Tilbake til oversikt"
 
 msgid "Back to scan results"
 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
@@ -355,13 +363,13 @@ msgid "Backup Archive"
 msgstr "Sikkerhetskopi arkiv"
 
 msgid "Bad address specified!"
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
 
 msgid "Bit Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Bithastighet"
 
 msgid "Bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "Bihastighet"
 
 msgid "Bridge"
 msgstr "Bro"
@@ -370,25 +378,25 @@ msgid "Bridge Port"
 msgstr "Bro Port"
 
 msgid "Bridge interfaces"
-msgstr "Brokoble grensesnitt"
+msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
 
 msgid "Bridge unit number"
-msgstr ""
+msgstr "Bro enhetsnummer"
 
 msgid "Buffered"
-msgstr ""
+msgstr "Bufret"
 
 msgid "Buttons"
 msgstr "Knapper"
 
 msgid "CPU"
-msgstr ""
+msgstr "CPU"
 
 msgid "CPU usage (%)"
 msgstr "CPU forbruk (%)"
 
 msgid "Cached"
-msgstr ""
+msgstr "Hurtigbufret"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
@@ -407,13 +415,13 @@ msgid "Changes applied."
 msgstr "Endringer utført."
 
 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
 
 msgid "Check"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroller"
 
 msgid "Checksum"
 msgstr "Kontrollsum"
@@ -425,15 +433,18 @@ msgid ""
 "interface to it."
 msgstr ""
 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
-"<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede "
-"brannmur sonen eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny "
-"sone og tilknytte grensesnittet til det."
+"<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. Eller "
+"fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
+"grensesnittet til det."
 
 msgid ""
 "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
 "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
 "em> field to define a new network."
 msgstr ""
+"Velg det nettverket du ønsker å knytte til dette trådløse grensesnittet. "
+"Velg <em>uspesifisert</em> for ikke tilknytte noe nettverk, eller fyll ut "
+"<em>opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
@@ -442,13 +453,13 @@ msgid "Client + WDS"
 msgstr "Klient + WDS"
 
 msgid "Collecting data..."
-msgstr ""
+msgstr "Henter data..."
 
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
 msgid "Common Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Vanlige Innstillinger"
 
 msgid "Compression"
 msgstr "Komprimering"
@@ -457,16 +468,16 @@ msgid "Configuration"
 msgstr "Konfigurasjon"
 
 msgid "Configuration / Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasjon / Bruk"
 
 msgid "Configuration / Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasjon / Endringer"
 
 msgid "Configuration / Revert"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasjon / Tilbakestill"
 
 msgid "Configuration applied."
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurasjons endring utført."
 
 msgid "Configuration file"
 msgstr "Konfigurasjonsfil"
@@ -480,6 +491,8 @@ msgstr ""
 
 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
 msgstr ""
+"Konfigurerer dette monteringspunktet som overlay lagringspunkt "
+"for block-extroot"
 
 msgid "Confirmation"
 msgstr "Bekreftelse"
@@ -488,7 +501,7 @@ msgid "Connect script"
 msgstr "Oppkoblings skript"
 
 msgid "Connected"
-msgstr ""
+msgstr "Tilkoblet"
 
 msgid "Connection Limit"
 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
@@ -500,62 +513,62 @@ msgid "Contributing Developers"
 msgstr "Medvirkende utviklere"
 
 msgid "Country"
-msgstr ""
+msgstr "Land"
 
 msgid "Country Code"
 msgstr "Landskode"
 
 msgid "Cover the following interface"
-msgstr ""
+msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
 
 msgid "Cover the following interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
 
 msgid "Create / Assign firewall-zone"
-msgstr "Opprett / Tildel brannmur sone"
+msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
 
 msgid "Create Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Opprett Grensesnitt"
 
 msgid "Create Network"
 msgstr "Opprett Nettverk"
 
 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
 
 msgid "Create backup"
 msgstr "Lag sikkerhetskopi"
 
 msgid "Critical"
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk"
 
 msgid "Cron Log Level"
 msgstr "Cron logg nivå"
 
 msgid "Custom Files"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinerte Filer"
 
 msgid "Custom Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
 
 msgid "Custom files"
-msgstr ""
+msgstr "Egendefinerte filer"
 
 msgid ""
 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
 "\">LED</abbr>s if possible."
 msgstr ""
-"Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
-"abbr>s om mulig.."
+"Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting "
+"Diode\">LED</abbr>s om mulig.."
 
 msgid "DHCP Leases"
-msgstr ""
+msgstr "DHCP Leier"
 
 msgid "DHCP Server"
-msgstr ""
+msgstr "DHCP Server"
 
 msgid "DHCP and DNS"
-msgstr ""
+msgstr "DHCP og DNS"
 
 msgid "DHCP assigned"
 msgstr "DHCP tildelt"
@@ -564,37 +577,39 @@ msgid "DHCP-Options"
 msgstr "DHCP-Alternativer"
 
 msgid "DNS"
-msgstr ""
+msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS forwardings"
-msgstr ""
+msgstr "DNS videresendinger"
 
 msgid "Debug"
-msgstr ""
+msgstr "Feilsøking"
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Standard"
 
 msgid "Default state"
 msgstr "Standard tilstand"
 
 msgid "Define a name for this network."
-msgstr ""
+msgstr "Definer et navn for dette nettverket"
 
 msgid ""
 "Define additional DHCP options, for example "
 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
 "servers to clients."
 msgstr ""
+"Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" "
+"som annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Fjern"
 
 msgid "Delete this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern dette grensesnitt"
 
 msgid "Delete this network"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern dette nettverket"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
@@ -606,29 +621,29 @@ msgid "Destination"
 msgstr "Destinasjon"
 
 msgid "Detected Files"
-msgstr ""
+msgstr "Filer funnet"
 
 msgid "Detected files"
-msgstr ""
+msgstr "Filer funnet"
 
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
 
 msgid "Device Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Enhet Konfigurasjon"
 
 msgid "Diagnostics"
-msgstr ""
+msgstr "Nettverksdiagnostikk"
 
 msgid "Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog"
 
 msgid ""
 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
 "this interface."
 msgstr ""
-"Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
-"for dette grensesnittet."
+"Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
+"dette nettverket."
 
 msgid "Disable HW-Beacon timer"
 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
@@ -637,7 +652,7 @@ msgid "Disabled"
 msgstr "Deaktivert"
 
 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
-msgstr ""
+msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
 
 msgid "Disconnect script"
 msgstr "Frakoblings skript"
@@ -657,19 +672,19 @@ msgid ""
 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
 "firewalls"
 msgstr ""
-"Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-"\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
-"Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
-"brannmurer"
+"Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn "
+"System\">DNS</abbr>-Fremsender for <abbr title =\"Network Address "
+"Translation\">NAT</abbr> brannmurer"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
 
 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige navneservere"
 
 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
 
 msgid "Do not send probe responses"
 msgstr "Ikke send probe svar"
@@ -681,36 +696,37 @@ msgid "Domain required"
 msgstr "Domene kreves"
 
 msgid "Domain whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Domene hviteliste"
 
 msgid ""
 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
 msgstr ""
-"Ikke fremsend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
-"uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
+"Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler uten "
+"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
 
 msgid "Download and install package"
 msgstr "Last ned og installer pakken"
 
 msgid "Dropbear Instance"
-msgstr ""
+msgstr "Dropbear Instans"
 
 msgid ""
 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
 msgstr ""
-"Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\"> SSH </abbr>-nettverks shell "
+"Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
 
 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
-msgstr ""
-"Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
+msgstr "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid ""
 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
 "having static leases will be served."
 msgstr ""
+"Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan "
+"en kun bruke klienter med statisk leie."
 
 msgid "EAP-Method"
 msgstr "EAP-metode"
@@ -722,16 +738,16 @@ msgid "Edit package lists and installation targets"
 msgstr "Endre pakke-liste og installasjon mål"
 
 msgid "Edit this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Endre dette grensesnittet"
 
 msgid "Edit this network"
-msgstr ""
+msgstr "Endre dette nettverket"
 
 msgid "Emergency"
-msgstr ""
+msgstr "Krisesituasjon"
 
 msgid "Enable 4K VLANs"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver 4K VLANs"
 
 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
@@ -740,28 +756,28 @@ msgid "Enable IPv6 on PPP link"
 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
 
 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
 
 msgid "Enable Keep-Alive"
 msgstr "Aktiver Keep-Alive"
 
 msgid "Enable TFTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver TFTP server"
 
 msgid "Enable VLAN functionality"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
 
 msgid "Enable device"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver enhet"
 
 msgid "Enable this mount"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
 
 msgid "Enable this swap"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver denne swapenhet"
 
 msgid "Enable this switch"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver denne svitsj"
 
 msgid "Enable/Disable"
 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
@@ -773,7 +789,7 @@ msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
 
 msgid "Encapsulation mode"
-msgstr ""
+msgstr "Innkapsling modus"
 
 msgid "Encryption"
 msgstr "Kryptering"
@@ -782,7 +798,7 @@ msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
 msgid "Ethernet Adapter"
-msgstr "Ethernet Adapter"
+msgstr "Ethernet Tilslutning"
 
 msgid "Ethernet Bridge"
 msgstr "Ethernet Bro"
@@ -791,32 +807,34 @@ msgid "Ethernet Switch"
 msgstr "Ethernet Svitsj"
 
 msgid "Expand hosts"
-msgstr ""
+msgstr "Utvid vertsliste"
 
 msgid "Expires"
-msgstr ""
+msgstr "Utgår"
 
 msgid ""
 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
 msgstr ""
+"Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter "
+"(<code>2m</code>)."
 
 msgid "External system log server"
-msgstr "Eksternt system logg server"
+msgstr "Ekstern systemlogg server"
 
 msgid "External system log server port"
-msgstr ""
+msgstr "Ekstern systemlogg server port"
 
 msgid "Fast Frames"
 msgstr "Fast Frames"
 
 msgid "File"
-msgstr ""
+msgstr "Fil"
 
 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
-msgstr ""
+msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
 
 msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
-msgstr "Bevare filer ved programvare oppgradering"
+msgstr "Beholde filer ved programvare oppgradering"
 
 msgid "Filesystem"
 msgstr "Filsystem"
@@ -831,13 +849,13 @@ msgid "Filter useless"
 msgstr "Filtrer ubrukelige"
 
 msgid "Find and join network"
-msgstr ""
+msgstr "Finn og koble til nettverk"
 
 msgid "Find package"
 msgstr "Finn pakke"
 
 msgid "Finish"
-msgstr "Ferdig"
+msgstr "Fullfør"
 
 msgid "Firewall"
 msgstr "Brannmur"
@@ -849,13 +867,13 @@ msgid "Firewall Status"
 msgstr "Brannmur Status"
 
 msgid "Firmware Version"
-msgstr ""
+msgstr "Firmware Versjon"
 
 msgid "Firmware image"
 msgstr "Firmware fil"
 
 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
-msgstr ""
+msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
 
 msgid "Flags"
 msgstr "Flagg"
@@ -867,16 +885,16 @@ msgid "Force"
 msgstr "Tving"
 
 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
-msgstr ""
+msgstr "Tving DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget"
 
 msgid "Forward DHCP"
-msgstr ""
+msgstr "Videresend DHCP"
 
 msgid "Forward broadcasts"
-msgstr ""
+msgstr "Videresend broadcast"
 
 msgid "Forwarding mode"
-msgstr ""
+msgstr "Videresending modus"
 
 msgid "Fragmentation Threshold"
 msgstr "Fragmenterings Terskel"
@@ -885,43 +903,43 @@ msgid "Frame Bursting"
 msgstr "Frame Bursting"
 
 msgid "Free"
-msgstr ""
+msgstr "Ledig"
 
 msgid "Free space"
-msgstr ""
+msgstr "Ledig plass"
 
 msgid "Frequency Hopping"
 msgstr "Frekvens Hopping"
 
 msgid "Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Gateway"
 
 msgid "Gateway ports"
-msgstr ""
+msgstr "Gateway porter"
 
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Generelle Innstillinger"
 
 msgid "General Setup"
-msgstr "Vanlige Innstillinger"
+msgstr "Generelt Oppsett"
 
 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
 
 msgid "Go to relevant configuration page"
 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
 
 msgid "HE.net Tunnel ID"
-msgstr ""
+msgstr "HE.net Tunnel ID"
 
 msgid "HT capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "HT Muligheter"
 
 msgid "HT mode"
-msgstr ""
+msgstr "HT Modus"
 
 msgid "Handler"
 msgstr "Behandler"
@@ -940,8 +958,8 @@ msgid ""
 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
 "the timezone."
 msgstr ""
-"Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som dens vertsnavn "
-"eller tidssonen."
+"Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens vertsnavn "
+"eller tidssone."
 
 msgid ""
 "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
@@ -953,28 +971,26 @@ msgid ""
 "per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
 "authentication."
 msgstr ""
-"Her kan du lime inn offentlige <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-"
-"nøkler (en per linje) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> "
-"godkjenning."
+"Her kan du lime inn felles <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nøkler "
+"(en per linje) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> godkjenning."
 
 msgid ""
 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
 "authentication."
 msgstr ""
+"Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
 
 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
-msgstr ""
-"Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">Nettverksnavn</abbr>"
+msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 
 msgid "Host entries"
 msgstr "Vertsoppføringer"
 
 msgid "Host expiry timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Verts utløpstid"
 
 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
-msgstr ""
-"Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
+msgstr "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
 
 msgid "Hostname"
 msgstr "Vertsnavn"
@@ -992,31 +1008,31 @@ msgid "IP address"
 msgstr "IP adresse"
 
 msgid "IP-Aliases"
-msgstr ""
+msgstr "IP-Aliaser"
 
 msgid "IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4"
 
 msgid "IPv4 Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4 Brannmur"
 
 msgid "IPv4 WAN Status"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4 WAN Status"
 
 msgid "IPv4-Address"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4-Adresse"
 
 msgid "IPv6"
 msgstr "IPv6"
 
 msgid "IPv6 Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6 Brannmur"
 
 msgid "IPv6 Setup"
 msgstr "IPv6 Oppsett"
 
 msgid "IPv6 WAN Status"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6 WAN Status"
 
 msgid "Identity"
 msgstr "Identitet"
@@ -1024,11 +1040,13 @@ msgstr "Identitet"
 msgid ""
 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
 msgstr ""
+"Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
 
 msgid ""
 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
 "device node"
 msgstr ""
+"Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
 
 msgid ""
 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
@@ -1037,28 +1055,28 @@ msgid ""
 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 msgstr ""
-"Hvis ditt fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
-"gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
-"\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
-"mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+"Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
+"gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr "
+"title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap "
+"er mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 
 msgid "Ignore Hosts files"
-msgstr ""
+msgstr "Ignorer vertsfiler"
 
 msgid "Ignore interface"
 msgstr "Ignorer grensesnitt"
 
 msgid "Ignore resolve file"
-msgstr "Ignorer oppslags-fil"
+msgstr "Ignorer oppslagsfil"
 
 msgid "In"
 msgstr "i"
 
 msgid "Inbound:"
-msgstr ""
+msgstr "Innkommende:"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informasjon"
 
 msgid "Initscript"
 msgstr "Oppstartskript"
@@ -1073,43 +1091,43 @@ msgid "Installation targets"
 msgstr "Installasjon mål"
 
 msgid "Installed packages"
-msgstr ""
+msgstr "Installerte pakker"
 
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
 msgid "Interface Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
 
 msgid "Interface Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnitt Oversikt"
 
 msgid "Interface Status"
 msgstr "Grensesnitt Status"
 
 msgid "Interface is reconnecting..."
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
 
 msgid "Interface is shutting down..."
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
 
 msgid "Interface not present or not connected yet."
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
 
 msgid "Interface reconnected"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
 
 msgid "Interface shut down"
-msgstr ""
+msgstr "Grensesnittet er slått av"
 
 msgid "Interfaces"
 msgstr "Grensesnitt"
 
 msgid "Invalid"
-msgstr "Ugyldig inndata verdi"
+msgstr "Ugyldig"
 
 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
 
 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
@@ -1122,19 +1140,19 @@ msgstr ""
 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
 
 msgid "Java Script required!"
-msgstr ""
+msgstr "Java Script kreves!"
 
 msgid "Join Network"
-msgstr "Koble til nettverk"
+msgstr "Koble til nettverket"
 
 msgid "Join Network: Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
 
 msgid "Join Network: Wireless Scan"
-msgstr ""
+msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
 
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
 msgid "Keep configuration files"
 msgstr "Behold konfigurasjonsfiler"
@@ -1143,34 +1161,34 @@ msgid "Keep-Alive"
 msgstr "Keep-Alive"
 
 msgid "Kernel"
-msgstr ""
+msgstr "Kjerne"
 
 msgid "Kernel Log"
 msgstr "Kjerne Logg"
 
 msgid "Kernel Version"
-msgstr ""
+msgstr "Kjerne Versjon"
 
 msgid "Key"
 msgstr "Nøkkel"
 
 msgid "Key #%d"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkel #%d"
 
 msgid "Kill"
 msgstr "Drep"
 
 msgid "LLC"
-msgstr ""
+msgstr "LLC"
 
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Volumnavn"
 
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
 msgid "Language and Style"
-msgstr ""
+msgstr "Språk og Utseende"
 
 msgid "Lead Development"
 msgstr "Hovedutviklere"
@@ -1185,7 +1203,7 @@ msgid "Leasetime remaining"
 msgstr "Gjenværende leietid"
 
 msgid "Legend:"
-msgstr ""
+msgstr "Forklaring:"
 
 msgid ""
 "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
@@ -1213,49 +1231,57 @@ msgid ""
 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
 "requests to"
 msgstr ""
+"Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
+"forespørsler blir videresendt til"
 
 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
-msgstr ""
+msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
 
 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
 msgstr ""
+"Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt "
+"lyttes det på alle"
 
 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
-msgstr ""
+msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
 
 msgid "Load"
 msgstr "Belastning"
 
 msgid "Load Average"
-msgstr ""
+msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
 
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Laster"
 
 msgid "Local Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal Oppstart"
 
 msgid "Local Time"
 msgstr "Lokal tid"
 
 msgid "Local domain"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalt domene"
 
 msgid ""
 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
 "and resolved from DHCP or hosts files only"
 msgstr ""
+"Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri videresendt, "
+"de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
 
 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
 
 msgid "Local server"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal server"
 
 msgid ""
 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
 "available"
 msgstr ""
+"Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
+"tilgjengelig"
 
 msgid "Localise queries"
 msgstr "Lokalisere søk"
@@ -1267,25 +1293,25 @@ msgid "Log queries"
 msgstr "Logg spørringer"
 
 msgid "Logging"
-msgstr ""
+msgstr "Logging"
 
 msgid "Login"
-msgstr "Innlogging"
+msgstr "Logg inn"
 
 msgid "Logout"
 msgstr "Logg ut"
 
 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
-msgstr ""
+msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
 
 msgid "MAC"
 msgstr "MAC"
 
 msgid "MAC Address"
-msgstr ""
+msgstr "MAC Adresse"
 
 msgid "MAC-Address"
-msgstr ""
+msgstr "MAC-Adresse"
 
 msgid "MAC-Address Filter"
 msgstr "MAC-Addresse Filter"
@@ -1297,13 +1323,14 @@ msgid "MAC-List"
 msgstr "MAC-Liste"
 
 msgid "MTU"
-msgstr ""
+msgstr "MTU"
 
 msgid ""
 "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock your "
 "sim card!"
 msgstr ""
-"Pass på at du oppgir riktig PIN-kode her, om ikke kan du låse SIM-kortet!"
+"Pass på at du oppgir riktig PIN-kode her, "
+"om ikke kan du låse SIM-kortet!"
 
 msgid "Master"
 msgstr "Aksesspunkt"
@@ -1312,22 +1339,22 @@ msgid "Master + WDS"
 msgstr "Aksesspunkt + WDS"
 
 msgid "Maximum Rate"
-msgstr "Maksimum hastighet"
+msgstr "Maksimal hastighet"
 
 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
 
 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
 
 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
 
 msgid "Maximum hold time"
-msgstr "Maksimum holde tid"
+msgstr "Maksimal holde tid"
 
 msgid "Maximum number of leased addresses."
-msgstr ""
+msgstr "Maksimalt antall utleide adresser"
 
 msgid "Memory"
 msgstr "Minne"
@@ -1364,7 +1391,7 @@ msgstr ""
 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>, mesh ruting, sende e-post, ..."
 
 msgid "Mount Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Monterings Enhet"
 
 msgid "Mount Point"
 msgstr "Monterings Punkt"
@@ -1373,32 +1400,32 @@ msgid "Mount Points"
 msgstr "Monterings Punkter"
 
 msgid "Mount Points - Mount Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
 
 msgid "Mount Points - Swap Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
 
 msgid ""
 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
 "filesystem"
 msgstr ""
-"Monterings Punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
-"filsystemet."
+"Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
+"filsystemet"
 
 msgid "Mount options"
-msgstr ""
+msgstr "Monterings alternativer"
 
 msgid "Mount point"
-msgstr ""
+msgstr "Monterings punkt"
 
 msgid "Mounted file systems"
-msgstr "Monterte filsystemer"
+msgstr "Monterte Filsystemer"
 
 msgid "Move down"
-msgstr ""
+msgstr "Flytt ned"
 
 msgid "Move up"
-msgstr ""
+msgstr "Flytt opp"
 
 msgid "Multicast Rate"
 msgstr "Multicast hastighet"
@@ -1410,7 +1437,7 @@ msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
 msgid "Name of the new interface"
-msgstr ""
+msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
 
 msgid "Name of the new network"
 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
@@ -1419,16 +1446,16 @@ msgid "Navigation"
 msgstr "Navigasjon"
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Nettmaske"
 
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
 
 msgid "Network Utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Nettverks Verktøy"
 
 msgid "Network boot image"
-msgstr ""
+msgstr "Nettverks boot image"
 
 msgid "Networks"
 msgstr "Nettverk"
@@ -1437,25 +1464,25 @@ msgid "Next »"
 msgstr "Neste »"
 
 msgid "No address configured on this interface."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen adresse er konfigurert på dette grensesnittet."
 
 msgid "No chains in this table"
 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
 
 msgid "No files found"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen filer funnet"
 
 msgid "No information available"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
 
 msgid "No negative cache"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen negative cache"
 
 msgid "No network configured on this device"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
 
 msgid "No password set!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
 
 msgid "No rules in this chain"
 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
@@ -1464,13 +1491,13 @@ msgid "Noise"
 msgstr "Støy"
 
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen"
 
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Normal"
 
 msgid "Not associated"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke tilknyttet"
 
 msgid "Not configured"
 msgstr "Ikke konfigurert"
@@ -1479,9 +1506,11 @@ msgid ""
 "Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
 "will be moved into this network."
 msgstr ""
+"Vær oppmerksom på at om du velger et grensesnitt som allerede er "
+"med et annet nettverk, blir det flyttet til dette nettverket"
 
 msgid "Notice"
-msgstr ""
+msgstr "Merk"
 
 msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
 msgstr ""
@@ -1511,50 +1540,52 @@ msgstr ""
 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av &quot;Sammekoble "
 "grensesnitt&quot; feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med "
-"mellomrom. Du kan også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network"
-"\">VLAN</abbr> betegnelse <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for "
-"eksempel\">f.eks</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
+"mellomrom. Du kan også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area "
+"Network\">VLAN</abbr> betegnelse <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr "
+"title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
 
 msgid "On-State Delay"
-msgstr "Forsinkelse ved tilstand "
+msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
 
 msgid "One or more fields contain invalid values!"
-msgstr ""
+msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
 
 msgid "One or more required fields have no value!"
-msgstr ""
+msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
 
 msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "Åpen"
 
 msgid "Option changed"
-msgstr ""
+msgstr "Innstilling endret"
 
 msgid "Option removed"
-msgstr ""
+msgstr "Innstilling fjernet"
 
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativer"
 
 msgid "Other:"
-msgstr ""
+msgstr "Andre:"
 
 msgid "Out"
 msgstr "Ut"
 
 msgid "Outbound:"
-msgstr ""
+msgstr "Ugående:"
 
 msgid "Outdoor Channels"
 msgstr "Utendørs Kanaler"
 
 msgid "Override Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Overstyr Gateway"
 
 msgid ""
 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
 "subnet that is served."
 msgstr ""
+"Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet "
+"ut fra subnettet som blir tildelt."
 
 msgid "Overview"
 msgstr "Oversikt"
@@ -1575,7 +1606,7 @@ msgid "PPPoA Encapsulation"
 msgstr "PPPoA Innkapsling"
 
 msgid "Package libiwinfo required!"
-msgstr ""
+msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
 
 msgid "Package lists"
 msgstr "Pakke-lister"
@@ -1602,22 +1633,22 @@ msgid "Password successfully changed"
 msgstr "Passordet er endret"
 
 msgid "Password successfully changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Passordet er endret!"
 
 msgid "Path to CA-Certificate"
-msgstr "Bane til CA-sertifikat"
+msgstr "Sti til CA-sertifikat"
 
 msgid "Path to Private Key"
-msgstr "Bane til privatnøkkel"
+msgstr "Sti til privatnøkkel"
 
 msgid "Path to executable which handles the button event"
-msgstr "Bane til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
+msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
 
 msgid "Peak:"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimalt:"
 
 msgid "Perform reboot"
-msgstr "Utfør omstart"
+msgstr "Omstart nå"
 
 msgid "Physical Settings"
 msgstr "Fysiske Innstillinger"
@@ -1632,7 +1663,7 @@ msgid "Please wait: Device rebooting..."
 msgstr "Vent: Enheten starter på nytt ..."
 
 msgid "Plugin path"
-msgstr "Plugin bane"
+msgstr "Plugin sti"
 
 msgid "Policy"
 msgstr "Policy"
@@ -1641,18 +1672,20 @@ msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
 msgid "Port %d"
-msgstr ""
+msgstr "Port %d"
 
 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
-msgstr ""
+msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
 
 msgid ""
 "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default VLAN "
 "ID added to received untagged frames."
 msgstr ""
+"Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> spesifiserer standard "
+"VLAN ID som legges på mottatte utaggete ethernet-rammer.<br />"
 
 msgid "Port PVIDs on %q"
-msgstr ""
+msgstr "Port PVIDs på %q"
 
 msgid "Ports"
 msgstr "Porter"
@@ -1685,13 +1718,13 @@ msgid "Project Homepage"
 msgstr "Prosjektets Hjemmeside"
 
 msgid "Prot."
-msgstr "Protokoll"
+msgstr "Prot."
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
 msgid "Provide new network"
-msgstr ""
+msgstr "Lag nytt nettverk"
 
 msgid "Pseudo Ad-Hoc"
 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
@@ -1723,29 +1756,38 @@ msgid ""
 "You might loose access to this router if you are connected via this "
 "interface."
 msgstr ""
+"Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
+"Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
+"grensesnittet."
 
 msgid ""
 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
 "You might loose access to this router if you are connected via this network."
 msgstr ""
+"Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
+"Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
+"nettverket."
 
 msgid ""
 "Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
 "You might loose access to this router if you are connected via this "
 "interface."
 msgstr ""
+"Slå av dette grensesnittet? \"%s\" ?\n"
+"Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
+"grensesnittet."
 
 msgid "Realtime Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
 
 msgid "Realtime Load"
-msgstr ""
+msgstr "Belastning Sanntid"
 
 msgid "Realtime Traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Trafikk Sanntid"
 
 msgid "Rebind protection"
-msgstr ""
+msgstr "Binde beskyttelse"
 
 msgid "Reboot"
 msgstr "Omstart"
@@ -1760,10 +1802,10 @@ msgid "Receiver Antenna"
 msgstr "Mottak antenne"
 
 msgid "Reconnect this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Koble til igjen"
 
 msgid "Reconnecting interface"
-msgstr ""
+msgstr "Kobler til igjen"
 
 msgid "References"
 msgstr "Referanser"
@@ -1772,10 +1814,10 @@ msgid "Regulatory Domain"
 msgstr "Regulerende Domene"
 
 msgid "Relay Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Relay Innstillinger"
 
 msgid "Relay between networks"
-msgstr ""
+msgstr "Relay mellom nettverk"
 
 msgid "Remove"
 msgstr "Avinstaller"
@@ -1790,7 +1832,7 @@ msgid "Replace entry"
 msgstr "Erstatt oppføring"
 
 msgid "Replace wireless configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
 
 msgid "Reset"
 msgstr "Nullstill"
@@ -1802,13 +1844,13 @@ msgid "Reset router to defaults"
 msgstr "Tilbakestill ruteren til standard innstilling"
 
 msgid "Reset switch during setup"
-msgstr ""
+msgstr "Nullstill svitsj under oppstart"
 
 msgid "Resolv and Hosts Files"
-msgstr ""
+msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
 
 msgid "Resolve file"
-msgstr ""
+msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
 
 msgid "Restart"
 msgstr "Omstart"
@@ -1820,25 +1862,25 @@ msgid "Restore backup"
 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
 
 msgid "Reveal/hide password"
-msgstr ""
+msgstr "Vis/Skjul passord"
 
 msgid "Revert"
 msgstr "Tilbakestill"
 
 msgid "Root"
-msgstr ""
+msgstr "Rot"
 
 msgid "Root directory for files served via TFTP"
-msgstr ""
+msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
 
 msgid "Router Model"
-msgstr ""
+msgstr "Ruter Modell"
 
 msgid "Router Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ruter Navn"
 
 msgid "Router Password"
-msgstr ""
+msgstr "Ruter Passord"
 
 msgid "Routes"
 msgstr "Ruter"
@@ -1847,26 +1889,26 @@ msgid ""
 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
 "can be reached."
 msgstr ""
-"Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken standardrute som brukes "
+"Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes "
 "for å nå et gitt nettverk eller vert."
 
 msgid "Routing table ID"
-msgstr ""
+msgstr "Ruting tabell ID"
 
 msgid "Rule #"
 msgstr "Regel #"
 
 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
-msgstr ""
+msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
 
 msgid "Run filesystem check"
-msgstr ""
+msgstr "Kjør filsystem sjekk"
 
 msgid "SSH Access"
-msgstr ""
+msgstr "SSH Tilgang"
 
 msgid "SSH-Keys"
-msgstr ""
+msgstr "SSH-Nøkler"
 
 msgid "SSID"
 msgstr "SSID"
@@ -1881,7 +1923,7 @@ msgid "Save & Apply"
 msgstr "Lagre & Aktiver"
 
 msgid "Save &#38; Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
 
 msgid "Scan"
 msgstr "Skann"
@@ -1891,34 +1933,35 @@ msgstr "Planlagte Oppgaver"
 
 msgid ""
 "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
-msgstr "Antall sekunder en må vente før modemet er klar for oppkobling"
+msgstr ""
+"Antall sekunder en må vente før modemet er klar for oppkobling"
 
 msgid "Section added"
-msgstr ""
+msgstr "Seksjon lagt til"
 
 msgid "Section removed"
-msgstr ""
+msgstr "Seksjon fjernet"
 
 msgid "See \"mount\" manpage for details"
 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
 
 msgid "Send Router Solicitiations"
-msgstr ""
+msgstr "Send Ruter Anmodninger"
 
 msgid "Separate Clients"
-msgstr "Separate Klienter"
+msgstr "Separerte Klienter"
 
 msgid "Separate WDS"
-msgstr "Separate WDS"
+msgstr "Separert WDS"
 
 msgid "Server IPv4-Address"
-msgstr ""
+msgstr "Server IPv4-Adresse"
 
 msgid "Server Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Server Innstillinger"
 
 msgid "Service type"
-msgstr "Service type"
+msgstr "Tjeneste type"
 
 msgid "Services"
 msgstr "Tjenester"
@@ -1933,7 +1976,7 @@ msgid "Setup wait time"
 msgstr "Initialiserings ventetid"
 
 msgid "Shutdown this interface"
-msgstr ""
+msgstr "Slå av dette grensesnittet"
 
 msgid "Signal"
 msgstr "Signal"
@@ -1945,10 +1988,10 @@ msgid "Skip"
 msgstr "Gå videre"
 
 msgid "Skip to content"
-msgstr "Gå videre til innhold"
+msgstr "Gå til innhold"
 
 msgid "Skip to navigation"
-msgstr "Gå videre til navigasjon"
+msgstr "Gå til navigasjon"
 
 msgid "Slot time"
 msgstr "Slot tid"
@@ -1957,17 +2000,17 @@ msgid "Software"
 msgstr "Programvare"
 
 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
-msgstr ""
+msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
 
 msgid ""
 "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> You "
 "need to manually flash your device."
 msgstr ""
-"Beklager. OpenWrt støtter ikke systemoppgradering på denne plattformen.<br /"
-"> Du må flashe enheten manuelt."
+"Beklager. OpenWrt støtter ikke systemoppgradering på denne plattformen.<br "
+"/> Du må flashe enheten manuelt."
 
 msgid "Sort"
-msgstr ""
+msgstr "Sortering"
 
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
@@ -1976,16 +2019,16 @@ msgid "Specifies the button state to handle"
 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
 
 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
-msgstr ""
+msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
 
 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
-msgstr ""
+msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
 
 msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
 msgstr "Angi flere kommandolinje argumenter for pppd her"
 
 msgid "Specify the secret encryption key here."
-msgstr ""
+msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her"
 
 msgid "Start"
 msgstr "Start"
@@ -1994,7 +2037,7 @@ msgid "Start priority"
 msgstr "Start prioritet"
 
 msgid "Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Oppstart"
 
 msgid "Static IPv4 Routes"
 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
@@ -2009,13 +2052,16 @@ msgid "Static Routes"
 msgstr "Statiske Ruter"
 
 msgid "Static WDS"
-msgstr ""
+msgstr "Statisk WDS"
 
 msgid ""
 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
 msgstr ""
+"Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske vertsnavn til "
+"DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er dynamisk konfigurert og "
+"der kun klienter med dhcp leieavtale får IP"
 
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
@@ -2027,16 +2073,16 @@ msgid "Strict order"
 msgstr "Streng overholdelse"
 
 msgid "Submit"
-msgstr "Utfør"
+msgstr "Send"
 
 msgid "Swap Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Swap Enhet"
 
 msgid "Switch"
-msgstr "Ethernet Svitsj"
+msgstr "Svitsj"
 
 msgid "Switch %q"
-msgstr ""
+msgstr "Svitsj %q"
 
 msgid "System"
 msgstr "System"
@@ -2045,22 +2091,22 @@ msgid "System Log"
 msgstr "System Logg"
 
 msgid "System Properties"
-msgstr ""
+msgstr "System Egenskaper"
 
 msgid "System log buffer size"
 msgstr "System logg buffer størrelse"
 
 msgid "TCP:"
-msgstr ""
+msgstr "TCP:"
 
 msgid "TFTP Settings"
-msgstr ""
+msgstr "TFTP Innstillinger"
 
 msgid "TFTP server root"
-msgstr ""
+msgstr "TFTP server roten"
 
 msgid "TTL"
-msgstr ""
+msgstr "TTL"
 
 msgid "TX"
 msgstr "TX"
@@ -2084,25 +2130,31 @@ msgid ""
 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
 msgstr ""
+"<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den trådløse enheten "
+"som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse innstillingene er delt mellom alle "
+"definerte trådløse nettverk opprettet utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). "
+"Nettverks innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt Konfigurasjon</em>."
 
 msgid ""
 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
 "component for working wireless configuration!"
 msgstr ""
+"Pakken <em>libiwinfo</em> er ikke installert. Du må installere denne "
+" pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
 
 msgid ""
 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
 "code> and <code>_</code>"
 msgstr ""
-"Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
-"<code>_</code>"
+"Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
+"code> og <code>_</code>"
 
 msgid ""
 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 msgstr ""
-"Filenheten til partisjonen eller minnet. (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
-"</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
+"Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for "
+"eksempel\">f.eks.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 
 msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
 msgstr "Node enheten for modemet, f.eks. /dev/ttyUSB0"
@@ -2122,11 +2174,11 @@ msgid ""
 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
 msgstr ""
 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
-"sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
-"> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
+"sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br "
+"/> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
 
 msgid "The following changes have been committed"
-msgstr ""
+msgstr "Følgende endringer er foretatt"
 
 msgid "The following changes have been reverted"
 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
@@ -2135,6 +2187,8 @@ msgid ""
 "The following files are detected by the system and will be kept "
 "automatically during sysupgrade"
 msgstr ""
+"Følgende filer er oppdaget av systemet og vil automatisk bli "
+"bevart under systemoppgradering"
 
 msgid "The following rules are currently active on this system."
 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
@@ -2143,6 +2197,8 @@ msgid ""
 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
 "replaced if you proceed."
 msgstr ""
+"Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
+"vil bli erstattet om du fortsetter."
 
 msgid ""
 "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
@@ -2154,15 +2210,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
 "Lokal Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte med "
-"hverandre. <abbr title=\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s brukes ofte "
-"for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en uplink-port "
-"for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter til lokalt "
+"hverandre. <abbr title=\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s brukes ofte for "
+"å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en uplink-port for "
+"tilkobling til større nettverk som internett og andre porter til lokalt "
 "nettverk."
 
 msgid ""
 "The realm which will be displayed at the authentication prompt for protected "
 "pages."
-msgstr "Beskrivelse av passord beskyttet område, vises ved innlogging."
+msgstr ""
+"Beskrivelse av passord beskyttet område, vises ved innlogging."
 
 msgid ""
 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
@@ -2171,8 +2228,9 @@ msgid ""
 "settings."
 msgstr ""
 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
-"du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
-"datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
+"du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen "
+"til datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene "
+"dine)"
 
 msgid ""
 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
@@ -2182,21 +2240,23 @@ msgstr ""
 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
 
 msgid "There are no active leases."
-msgstr ""
+msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
 
 msgid "There are no pending changes to apply!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finnes ingen ventende endringer å utføre"
 
 msgid "There are no pending changes to revert!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finnes ingen ventende endriger å reversere"
 
 msgid "There are no pending changes!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finnes ingen ventende endringer!"
 
 msgid ""
 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
 "protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
+"Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer "
+"et passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
 
 msgid ""
 "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
@@ -2211,18 +2271,22 @@ msgid ""
 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
 "include during sysupgrade"
 msgstr ""
+"Dette er en liste med filer og regler som skal inkluderes ved "
+"systemoppgradering"
 
 msgid ""
 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
+"Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer "
+"som blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
 
 msgid ""
 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr> in the local network"
 msgstr ""
-"Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-"\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
+"Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
@@ -2230,30 +2294,30 @@ msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
 msgid ""
 "This list gives an overview over currently running system processes and "
 "their status."
-msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
+msgstr ""
+"Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
 
 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
-msgstr ""
-"Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
+msgstr "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
 
 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
 msgstr ""
 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
 
 msgid "This section contains no values yet"
-msgstr "Foreløbig ingen verdier i denne delen"
+msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
 
 msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
 msgstr "Tid (i sekunder) før ubrukt forbindelse vil bli frakoblet"
 
 msgid "Time Server (rdate)"
-msgstr ""
+msgstr "Tids Server (rdate)"
 
 msgid "Timezone"
 msgstr "Tidssone"
 
 msgid "Total Available"
-msgstr ""
+msgstr "Totalt Tilgjengelig"
 
 msgid "Traffic"
 msgstr "Trafikk"
@@ -2262,13 +2326,13 @@ msgid "Transfer"
 msgstr "Overføring"
 
 msgid "Transmission Rate"
-msgstr "Overførings hastighet"
+msgstr "Overførings rate"
 
 msgid "Transmit"
 msgstr "Sende"
 
 msgid "Transmit Power"
-msgstr "Sendestyrke"
+msgstr "Sende styrke"
 
 msgid "Transmitter Antenna"
 msgstr "Sende Antenne"
@@ -2280,34 +2344,34 @@ msgid "Trigger Mode"
 msgstr "Utløsende Tilstand"
 
 msgid "Tunnel Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Tunnel Innstillinger"
 
 msgid "Turbo Mode"
 msgstr "Turbo Modus"
 
 msgid "Tx-Power"
-msgstr ""
+msgstr "Tx-Styrke"
 
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
 msgid "UDP:"
-msgstr ""
+msgstr "UDP:"
 
 msgid "USB Device"
-msgstr ""
+msgstr "USB Enhet"
 
 msgid "UUID"
-msgstr ""
+msgstr "UUID"
 
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Ukjent feil"
 
 msgid "Unknown Error, password not changed!"
-msgstr ""
+msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
 
 msgid "Unsaved Changes"
-msgstr "Ulagrede endringer"
+msgstr "Ulagrede Endringer"
 
 msgid "Update package lists"
 msgstr "Oppdater pakke-listene"
@@ -2316,9 +2380,7 @@ msgid "Upgrade installed packages"
 msgstr "Oppgrader installerte pakker"
 
 msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
-msgstr ""
-"Last opp en OpenWrt Firmware fil, som deretter blir brukt til å oppgradere "
-"enheten."
+msgstr "Last opp en OpenWrt Firmware fil, som deretter blir brukt til å oppgradere enheten."
 
 msgid "Upload image"
 msgstr "Last opp firmware"
@@ -2333,10 +2395,10 @@ msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
 
 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
 
 msgid "Use as root filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk som rot filsystem"
 
 msgid "Use peer DNS"
 msgstr "Bruk peer DNS"
@@ -2347,27 +2409,30 @@ msgid ""
 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
 "requesting host."
 msgstr ""
+"Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-Adresse</em> "
+"identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken statisk IP adresse som "
+"skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk tilknyttet den anmodende verten."
 
 msgid "Used"
 msgstr "Brukt"
 
 msgid "Used Key Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Brukte Nøkler"
 
 msgid "Username"
 msgstr "Brukernavn"
 
 msgid "VC-Mux"
-msgstr ""
+msgstr "VC-Mux"
 
 msgid "VLAN"
 msgstr "VLAN"
 
 msgid "VLAN %d"
-msgstr ""
+msgstr "VLAN %d"
 
 msgid "VLANs on %q"
-msgstr ""
+msgstr "VLANs på %q"
 
 msgid "Version"
 msgstr "Versjon"
@@ -2376,19 +2441,19 @@ msgid "WDS"
 msgstr "WDS"
 
 msgid "WEP Open System"
-msgstr ""
+msgstr "WEP åpent system"
 
 msgid "WEP Shared Key"
-msgstr ""
+msgstr "WEP delt nøkkel"
 
 msgid "WEP passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "WEP passord"
 
 msgid "WMM Mode"
 msgstr "WMM Modus"
 
 msgid "WPA passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "WPA passord"
 
 msgid ""
 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
@@ -2398,16 +2463,16 @@ msgstr ""
 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
 
 msgid "Waiting for router..."
-msgstr ""
+msgstr "Venter på ruter..."
 
 msgid "Warning"
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel"
 
 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
 msgstr "Advarsel: Det er ulagrede endringer som vil gå tapt under omstarten!"
 
 msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
-msgstr "Web grensesnitt"
+msgstr "Web Brukergrensesnitt"
 
 msgid "Wifi"
 msgstr "Trådløs"
@@ -2416,13 +2481,13 @@ msgid "Wifi networks in your local environment"
 msgstr "Trådløse nettverk i ditt nærmiljø"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Trådløs"
 
 msgid "Wireless Adapter"
-msgstr "Trådløs Adapter"
+msgstr "Trådløs Tilslutning"
 
 msgid "Wireless Network"
-msgstr "Trådløs Nettverk"
+msgstr "Trådløst Nettverk"
 
 msgid "Wireless Overview"
 msgstr "Trådløs Oversikt"
@@ -2431,10 +2496,10 @@ msgid "Wireless Security"
 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
 
 msgid "Wireless is disabled or not associated"
-msgstr ""
+msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
 
 msgid "Write received DNS requests to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
 
 msgid "XR Support"
 msgstr "XR Støtte"
@@ -2453,10 +2518,14 @@ msgid ""
 "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new entry. "
 "Servers entered here will override automatically assigned ones."
 msgstr ""
+"Her kan du definere flere DNS servere, trykk 'Enter' for å legge til en "
+"ny oppføring. Servere definert her vil overstyre de automatisk tildelte."
 
 msgid ""
 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
 msgstr ""
+"Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers "
+"vil ikke LuCI fungere skikkelig."
 
 msgid ""
 "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
@@ -2467,7 +2536,7 @@ msgstr ""
 "PPtP støtte"
 
 msgid "any"
-msgstr ""
+msgstr "enhver"
 
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
@@ -2476,7 +2545,7 @@ msgid "back"
 msgstr "tilbake"
 
 msgid "bridged"
-msgstr ""
+msgstr "brokoblet"
 
 msgid "buffered"
 msgstr "bufret"
@@ -2491,20 +2560,20 @@ msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
 msgstr "Standard <code>/etc/httpd.conf</code>"
 
 msgid "disable"
-msgstr "Deaktivert"
+msgstr "Deaktiver"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "utgått"
 
 msgid ""
 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
 "abbr>-leases will be stored"
 msgstr ""
-"filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
-"abbr>-leier vil bli lagret"
+"filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
+"Protocol\">DHCP</abbr>-leier vil bli lagret"
 
 msgid "free"
-msgstr "ledig"
+msgstr "tilgjengelig"
 
 msgid "help"
 msgstr "Hjelp"
@@ -2516,419 +2585,37 @@ msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
 
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "nei"
 
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
 msgid "off"
-msgstr ""
+msgstr "av"
 
 msgid "routed"
-msgstr ""
+msgstr "rutet"
 
 msgid "static"
 msgstr "Statisk"
 
 msgid "tagged"
-msgstr ""
+msgstr "tagget"
 
 msgid "unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "ubegrenset"
 
 msgid "unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "uspesifisert"
 
 msgid "unspecified -or- create:"
-msgstr "uspesifisert -eller- opprett:"
+msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
 
 msgid "untagged"
-msgstr ""
+msgstr "utagget"
 
 msgid "yes"
-msgstr ""
+msgstr "ja"
 
 msgid "« Back"
 msgstr "« Tilbake"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Also kernel or service logfiles can be viewed here to get an overview "
-#~ "over their current state."
-#~ msgstr ""
-#~ "Logg filer for kjerne og tjenester finner du også her, slik at du kan få "
-#~ "en oversikt over systemets tilstand."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here you can find information about the current system status like <abbr "
-#~ "title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr> clock frequency, memory "
-#~ "usage or network interface data."
-#~ msgstr ""
-#~ "Her vil du finne informasjon om gjeldende status for systemet, for "
-#~ "eksempel <abbr title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr>, "
-#~ "prosessorhastighet, minnekapasitet og nettverks grensesnitt."
-
-#~ msgid "Search file..."
-#~ msgstr "Søk etter fil ..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a free, "
-#~ "flexible, and user friendly graphical interface for configuring OpenWrt "
-#~ "Kamikaze."
-#~ msgstr ""
-#~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er et fritt, "
-#~ "fleksibelt og brukervennligt grensesnitt for konfigurasjon av OpenWrt "
-#~ "Kamikaze."
-
-#~ msgid "And now have fun with your router!"
-#~ msgstr "Og nå, ha det gøy med din Ruter!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "As we always want to improve this interface we are looking forward to "
-#~ "your feedback and suggestions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi ønsker alltid å forbedre dette brukergrensesnittet, og ser fram til "
-#~ "både tilbakemelding og forslag."
-
-#~ msgid "Hello!"
-#~ msgstr "Hei!"
-
-#~ msgid "LuCI Components"
-#~ msgstr "LuCI Komponenter"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Notice: In <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> "
-#~ "changes have to be confirmed by clicking Changes - Save &amp; Apply "
-#~ "before being applied."
-#~ msgstr ""
-#~ "Merk: Ved bruk av <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> "
-#~ "må endringer bekreftes ved å klikke Endringer - Lagre &amp; Aktiver for å "
-#~ "bli foretatt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the following pages you can adjust all important settings of your "
-#~ "router."
-#~ msgstr ""
-#~ "På disse sidene kan du justere alle viktige innstillinger på din ruter."
-
-#~ msgid "The <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
-#~ msgstr "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the administration area of <abbr title=\"Lua Configuration "
-#~ "Interface\">LuCI</abbr>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dette er administrasjons område til <abbr title=\"Lua Configuration "
-#~ "Interface\">LuCI</abbr>."
-
-#~ msgid "User Interface"
-#~ msgstr "Brukergrensesnitt"
-
-#~ msgid "enable"
-#~ msgstr "Aktiver"
-
-#~ msgid "(hidden)"
-#~ msgstr "(skjult)"
-
-#~ msgid "(optional)"
-#~ msgstr "(valgfritt)"
-
-#~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Port"
-#~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-port"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server will be queried in "
-#~ "the order of the resolvfile"
-#~ msgstr ""
-#~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server skal følge "
-#~ "rekkefølgen i oppslagsfilen ved spørringer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
-#~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
-#~ msgstr ""
-#~ "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-#~ "\">DHCP</abbr>-Leier"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
-#~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
-#~ msgstr ""
-#~ "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
-#~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
-
-#~ msgid "AP-Isolation"
-#~ msgstr "Aksesspunkt Isolasjon"
-
-#~ msgid "Add the Wifi network to physical network"
-#~ msgstr "Legg trådløst nettverk til fysisk nettverk"
-
-#~ msgid "Aliases"
-#~ msgstr "Aliaser"
-
-#~ msgid "Attach to existing network"
-#~ msgstr "Koble til eksisterende nettverk"
-
-#~ msgid "Clamp Segment Size"
-#~ msgstr "Clamp Segment Størrelse (mss)"
-
-#~ msgid "Create Or Attach Network"
-#~ msgstr "Opprett eller tilknytt Nettverk"
-
-#~ msgid "DHCP"
-#~ msgstr "DHCP"
-
-#~ msgid "Devices"
-#~ msgstr "Enheter"
-
-#~ msgid "Don't forward reverse lookups for local networks"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ikke fremsend <abbr title=\"reverse lookups\">reverserte oppslag</abbr> "
-#~ "for lokale nettverk"
-
-#~ msgid "Enable TFTP-Server"
-#~ msgstr "Aktiver TFTP-Server"
-
-#~ msgid "Errors"
-#~ msgstr "Feil"
-
-#~ msgid "Essentials"
-#~ msgstr "Enkelt"
-
-#~ msgid "Expand Hosts"
-#~ msgstr "Utvid vertsliste"
-
-#~ msgid "First leased address"
-#~ msgstr "Første utleide adresse"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fixes problems with unreachable websites, submitting forms or other "
-#~ "unexpected behaviour for some ISPs."
-#~ msgstr ""
-#~ "Løser problemer som f.eks. nettsteder kan ikke nåes, innsending av "
-#~ "skjemaer eller andre uventede ting fra enkelte Internett leverandører."
-
-#~ msgid "Hardware Address"
-#~ msgstr "Maskinvare Adresse"
-
-#~ msgid "Here you can configure installed wifi devices."
-#~ msgstr "Her kan du konfigurere trådløse enheter."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If the interface is attached to an existing network it will be "
-#~ "<em>bridged</em> to the existing interfaces and is covered by the "
-#~ "firewall zone of the choosen network.<br />Uncheck the attach option to "
-#~ "define a new standalone network for this interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om grensesnittet er tilknyttet et ekisterende nettverk vil det bli "
-#~ "<em>brokoblet</em> med det eksisterende grensesnittet og derfor endel av "
-#~ "brannmur sonen til det valgte nettverk.<br />Bortvelg \"tilknytt\" "
-#~ "muligheten for opprette et nytt nettverk for det grensesnittet."
-
-#~ msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
-#~ msgstr "Ignorer <code>/etc/hosts</code>"
-
-#~ msgid "Independent (Ad-Hoc)"
-#~ msgstr "Uavhengig (Ad-hoc)"
-
-#~ msgid "Internet Connection"
-#~ msgstr "Internett tilkobling"
-
-#~ msgid "Join (Client)"
-#~ msgstr "Koble til (klient)"
-
-#~ msgid "Leases"
-#~ msgstr "Leier"
-
-#~ msgid "Local Domain"
-#~ msgstr "Lokal domene"
-
-#~ msgid "Local Network"
-#~ msgstr "Lokalt nettverk"
-
-#~ msgid "Local Server"
-#~ msgstr "Lokal server"
-
-#~ msgid "Network Boot Image"
-#~ msgstr "Nettverks boot image"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Network Name (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
-#~ "abbr>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nettverksnavn (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
-#~ "abbr>)"
-
-#~ msgid "Network to attach interface to"
-#~ msgstr "Nettverkt å knytte grensesnittet til"
-
-#~ msgid "Number of leased addresses"
-#~ msgstr "Antall utleide adresser"
-
-#~ msgid "Path"
-#~ msgstr "Bane"
-
-#~ msgid "Perform Actions"
-#~ msgstr "Utfør handlinger"
-
-#~ msgid "Prevents Client to Client communication"
-#~ msgstr "Hindrer klient til klient kommunikasjon"
-
-#~ msgid "Provide (Access Point)"
-#~ msgstr "Utgi (Aksesspunkt)"
-
-#~ msgid "Resolvfile"
-#~ msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslags-fil</abbr>"
-
-#~ msgid "TFTP-Server Root"
-#~ msgstr "TFTP-Server Roten"
-
-#~ msgid "TX / RX"
-#~ msgstr "TX / RX"
-
-#~ msgid "The following changes have been applied"
-#~ msgstr "Følgende endringer er foretatt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When flashing a new firmware with <abbr title=\"Lua Configuration "
-#~ "Interface\">LuCI</abbr> these files will be added to the new firmware "
-#~ "installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ved å oppgradere programvaren med <abbr title=\"Lua Configuration "
-#~ "Interface\">LuCI</abbr> vil disse filene bli lagt til den nyinstallerte "
-#~ "programvaren."
-
-#~ msgid "Wireless Scan"
-#~ msgstr "Trådløs Skanning"
-
-#~ msgid ""
-#~ "With <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
-#~ "network members can automatically receive their network settings (<abbr "
-#~ "title=\"Internet Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title="
-#~ "\"Domain Name System\">DNS</abbr>-server, ...)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> kan "
-#~ "enheter i ditt lokale nettverk automatisk bli konfigurert for nettverks "
-#~ "kommunikasjon."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are about to join the wireless network <em><strong>%s</strong></em>. "
-#~ "In order to complete the process, you need to provide some additional "
-#~ "details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du er iferd med å tilknyttes det trådløse nettverket <em><strong>%s</"
-#~ "strong></em>. For å kunne gjøre det må du legge til flere opplysninger."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can run several wifi networks with one device. Be aware that there "
-#~ "are certain hardware and driverspecific restrictions. Normally you can "
-#~ "operate 1 Ad-Hoc or up to 3 Master-Mode and 1 Client-Mode network "
-#~ "simultaneously."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan kjøre flere trådløse nettverk med én enhet. Vær oppmerksom på at "
-#~ "det er visse driver/hardware restriksjoner. Normalt kan du betjene 1 Ad-"
-#~ "Hoc eller opptil 3 Aksesspunkt og 1 Klient-modus nettverk samtidig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to install \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE or \"pptp\" for PPtP "
-#~ "support"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du må installere &quot;ppp-mod-pppoe&quot; for PPPoE eller &quot;"
-#~ "pptp&quot; for PPtP støtte"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to install <a href='%s'><em>wpa-supplicant</em></a> to use WPA!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du må installere <a href='%s'><em>wpa-supplicant</em></a> for å bruke WPA!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to install the <a href='%s'>Broadcom <em>nas</em> supplicant</a> "
-#~ "to use WPA!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du må installere <a href='%s'>Broadcom <em>nas</em> supplicant</a> for å "
-#~ "bruke WPA!"
-
-#~ msgid "Zone"
-#~ msgstr "Sone"
-
-#~ msgid "additional hostfile"
-#~ msgstr "Ekstra oppslagsfil"
-
-#~ msgid "adds domain names to hostentries in the resolv file"
-#~ msgstr "Legger domenenavn til vertsoppføringer i resolv filen"
-
-#~ msgid "automatic"
-#~ msgstr "automatisk"
-
-#~ msgid "automatically reconnect"
-#~ msgstr "automatisk gjentilkobling"
-
-#~ msgid "concurrent queries"
-#~ msgstr "Samtidige spørringer"
-
-#~ msgid "disconnect when idle for"
-#~ msgstr "frakoble når inaktiv i"
-
-#~ msgid "don't cache unknown"
-#~ msgstr "Ikke cache ukjente"
-
-#~ msgid ""
-#~ "filter useless <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-queries of "
-#~ "Windows-systems"
-#~ msgstr ""
-#~ "Filtrer ubrukelige <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-søk av "
-#~ "Windows-systemer"
-
-#~ msgid "installed"
-#~ msgstr "installert"
-
-#~ msgid "localises the hostname depending on its subnet"
-#~ msgstr "Lokaliserer vertsnavnet, avhengig av sitt subnett"
-
-#~ msgid "manual"
-#~ msgstr "manuell"
-
-#~ msgid "not installed"
-#~ msgstr "ikke installert"
-
-#~ msgid ""
-#~ "prevents caching of negative <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
-#~ "abbr>-replies"
-#~ msgstr ""
-#~ "Forhindrer caching av negative <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</"
-#~ "abbr>-svar"
-
-#~ msgid "query port"
-#~ msgstr "spørringer port"
-
-#~ msgid "transmitted / received"
-#~ msgstr "overført / mottatt"
-
-#~ msgid "all"
-#~ msgstr "alle"
-
-#~ msgid "Code"
-#~ msgstr "Kode"
-
-#~ msgid "Distance"
-#~ msgstr "Avstand"
-
-#~ msgid "Legend"
-#~ msgstr "Forklaring"
-
-#~ msgid "Library"
-#~ msgstr "Bibliotek"
-
-#~ msgid "see '%s' manpage"
-#~ msgstr "se '%s' manpage"
-
-#~ msgid "Package Manager"
-#~ msgstr "Pakke behander"
-
-#~ msgid "Service"
-#~ msgstr "Tjeneste"
-
-#~ msgid "Statistics"
-#~ msgstr "Statistikk"
-
-#~ msgid "zone"
-#~ msgstr "Sone"