po: remove illegal html in polish translations
authorJo-Philipp Wich <jow@openwrt.org>
Tue, 28 Aug 2012 09:52:43 +0000 (09:52 +0000)
committerJo-Philipp Wich <jow@openwrt.org>
Tue, 28 Aug 2012 09:52:43 +0000 (09:52 +0000)
po/pl/base.po

index 445bb03..71a1630 100644 (file)
@@ -1,17 +1,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: LuCI\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-25 06:40+0200\n"
-"Last-Translator: goodgod261 <goodgod261@wp.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 11:50+0100\n"
+"Last-Translator: Jo-Philipp Wich <xm@subsignal.org>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
 
 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
@@ -59,12 +58,8 @@ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port wywołania"
 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> port serwera"
 
-msgid ""
-"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
-"order of the resolvfile"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez "
-"kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
+msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the order of the resolvfile"
+msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> nazwa będzie rozwijana przez kolejne serwery w porządku podanym w resolvfile"
 
 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
@@ -78,11 +73,8 @@ msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Brama"
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Maska sieci"
 
-msgid ""
-"<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
-"(CIDR)"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
+msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network (CIDR)"
+msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adres sieci (CIDR)"
 
 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Brama"
@@ -96,19 +88,11 @@ msgstr "Nazwa diody <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>"
 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
 msgstr "Adres <abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>"
 
-msgid ""
-"<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
-"Protocol\">DHCP</abbr> leases"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic "
-"Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
+msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> leases"
+msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Maks.</abbr> dzierżaw <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
-msgid ""
-"<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
-"Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title="
-"\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
+msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
+msgstr "<abbr title=\"Maksymalny\">Max.</abbr> rozmiar pakietu <abbr title=\"Extension Mechanisms for Domain Name System\">EDNS0</abbr>"
 
 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
 msgstr "<abbr title=\"Maksymalna ilość\">Max.</abbr> zapytań równoczesnych"
@@ -138,14 +122,8 @@ msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
 msgstr "Identyfikator ścieżki wirtualnej ATM (VPI)"
 
 # Jak zwykle zakręciłem...niech ktoś poprawi
-msgid ""
-"ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
-"Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
-"to dial into the provider network."
-msgstr ""
-"Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako "
-"wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w "
-"połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
+msgid "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP to dial into the provider network."
+msgstr "Mostki ATM maskują za-kapsułkowane ramki Ethernet w połączeniach AAL5 jako wirtualne interfejsy w Linuksie. Interfejsy takie mogą być użyte w połączeniu z protokołami DHCP lub PPP do wdzwaniania się do sieci provider`a"
 
 msgid "ATM device number"
 msgstr "Numer urządzenia ATM"
@@ -170,14 +148,10 @@ msgid "Activate this network"
 msgstr "Aktywuj tą sieć"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
-msgstr ""
-"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</"
-"abbr>"
+msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>"
 
 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
-msgstr ""
-"Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</"
-"abbr>"
+msgstr "Aktywne trasy routingu <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>"
 
 msgid "Active Connections"
 msgstr "Aktywne połączenia"
@@ -239,9 +213,7 @@ msgid "Allow localhost"
 msgstr "Pozwól tylko sobie (localhost)"
 
 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
-msgstr ""
-"Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych "
-"portów"
+msgstr "Pozwól zdalnym komputerom na połączenia SSH do lokalnych przekierowanych portów"
 
 msgid "Allow root logins with password"
 msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
@@ -249,17 +221,14 @@ msgstr "Zezwól na logowanie root`a przy pomocy hasła"
 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
 msgstr "Pozwól użytkownikowi <em>root</em>na logowanie przy pomocy hasła"
 
-msgid ""
-"Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
-msgstr ""
-"Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
+msgid "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
+msgstr "Pozwól na ruch wychodzący (odpowiedzi) z podsieci 127.0.0.0/8, np. usługi RBL"
 
 msgid "Allowed range is 1 to 65535"
 msgstr "Dopuszczony zakres: 1 do 65535"
 
 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
-msgstr ""
-"Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
+msgstr "Zostanie utworzona dodatkowa sieć jeśli zostawisz tą opcję niezaznaczoną."
 
 msgid "Antenna 1"
 msgstr "Antena 1"
@@ -343,14 +312,8 @@ msgstr "Kopia zapas. listy plików"
 msgid "Bad address specified!"
 msgstr "Wprowadzono zły adres"
 
-msgid ""
-"Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
-"configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
-"defined backup patterns."
-msgstr ""
-"Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. "
-"Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe "
-"pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
+msgid "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed configuration files marked by opkg, essential base files and the user defined backup patterns."
+msgstr "Poniżej widoczna jest lista plików przeznaczonych do kopii zapasowej. Zawiera ona zmienione pliki konfiguracyjne oznaczone przez opkg, podstawowe pliki systemowe, oraz pliki oznaczone do kopiowania przez użytkownika."
 
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Przepływność"
@@ -417,36 +380,18 @@ msgstr "Sprawdź"
 msgid "Checksum"
 msgstr "Suma kontrolna"
 
-msgid ""
-"Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
-"<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
-"fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
-"interface to it."
-msgstr ""
-"Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz "
-"<em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz "
-"pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do "
-"interfejsu."
+msgid "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select <em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the interface to it."
+msgstr "Wybierz strefę firewall`a którą chcesz przypisać do tego interfejsu. Wybierz <em>unspecified</em> aby usunąć interfejs z przypisanej strefy lub wybierz pole <em>create</em> aby zdefiniować nową strefę i przypisać ją do interfejsu."
 
-msgid ""
-"Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
-"out the <em>create</em> field to define a new network."
-msgstr ""
-"Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu "
-"bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
+msgid "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill out the <em>create</em> field to define a new network."
+msgstr "Wybierz sieć/sieci które chcesz przyłączyć do tego interfejsu bezprzewodowego lub wypełnij pole <em>utwórz</em> aby utworzyć nową sieć."
 
 # Może razem z angielskim słowem...
 msgid "Cipher"
 msgstr "Szyfr (Cipher)"
 
-msgid ""
-"Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
-"configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
-"\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
-msgstr ""
-"Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące "
-"pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć "
-"Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
+msgid "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current configuration files. To reset the firmware to its initial state, click \"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
+msgstr "Wciśnij \"Generuj archiwum\" aby pobrać archiwum tar zawierające bieżące pliki konfiguracyjne. Aby przywrócić ustawienia domyślne wciśnij \"Przywróć Ustawienia\" (możliwe tylko w przypadku obrazu squashfs)."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
@@ -454,12 +399,8 @@ msgstr "Klient"
 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
 msgstr "Nazwa (ID) klienta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
 
-msgid ""
-"Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
-"persist connection"
-msgstr ""
-"Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, "
-"wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
+msgid "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to persist connection"
+msgstr "Zamykaj nieaktywne połączenia po określonym czasie podanym w sekundach, wpisz 0 aby uzyskać stałe połączenie."
 
 msgid "Close list..."
 msgstr "Zamknij listę..."
@@ -534,12 +475,8 @@ msgstr "Poziom logowania Cron`a"
 msgid "Custom Interface"
 msgstr "Interfejs Niestandardowy"
 
-msgid ""
-"Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
-"\">LED</abbr>s if possible."
-msgstr ""
-"Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
-"abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
+msgid "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>s if possible."
+msgstr "Dostosuj zachowanie diod <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr>urządzenia jeśli jest to możliwe."
 
 msgid "DHCP Leases"
 msgstr "Dzierżawy DHCP"
@@ -583,13 +520,8 @@ msgstr "Stan domyślny"
 msgid "Define a name for this network."
 msgstr "Określ nazwę dla tej sieci."
 
-msgid ""
-"Define additional DHCP options, for example "
-"\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
-"servers to clients."
-msgstr ""
-"Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>"
-"\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
+msgid "Define additional DHCP options, for example \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS servers to clients."
+msgstr "Zdefiniuj dodatkowe opcje DHCP, np. \"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" rozgłasza domyślne serwery DNS klientom DHCP."
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
@@ -624,12 +556,8 @@ msgstr "Katalog"
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
-msgid ""
-"Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
-"this interface."
-msgstr ""
-"Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na "
-"tym interfejsie."
+msgid "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for this interface."
+msgstr "Wyłącz <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> na tym interfejsie."
 
 msgid "Disable DNS setup"
 msgstr "Wyłącz konfigurowanie DNS"
@@ -658,24 +586,14 @@ msgid "Diversity"
 msgstr "Rozpraszanie"
 
 # Nie wiem czy nie zamotałem ja rozumiem;)
-msgid ""
-"Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-"\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
-"Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
-"firewalls"
-msgstr ""
-"Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
-"\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
-"abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title="
-"\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
+msgid "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> firewalls"
+msgstr "Dnsmasq jest to serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>- połączony z serwerem<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-. Jest to serwer przekazujący (Fowarder) dla firewall`i<abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr>"
 
 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
 msgstr "Nie cache`uj odpowiedzi negatywnych, np. nie dla bieżących domen"
 
 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
-msgstr ""
-"Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne "
-"serwery nazw"
+msgstr "Nie przekazuj zapytań które nie mogą być zrealizowane przez publiczne serwery nazw"
 
 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
 msgstr "Nie przekazuj odwrotnych lookup`ów do sieci lokalnych"
@@ -689,12 +607,8 @@ msgstr "Wymagana domena"
 msgid "Domain whitelist"
 msgstr "Whitelist domen (Dozwolone domeny)"
 
-msgid ""
-"Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
-"<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
-msgstr ""
-"Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez "
-"nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
+msgid "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
+msgstr "Nie przekazuj zapytań<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>- bez nazwy<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>`a"
 
 msgid "Download and install package"
 msgstr "Pobierz i zainstaluj pakiet"
@@ -705,27 +619,17 @@ msgstr "Pobierz kopię zapasową"
 msgid "Dropbear Instance"
 msgstr "Usługa Dropbear"
 
-msgid ""
-"Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
-"and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
-msgstr ""
-"Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta "
-"<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy"
-"\">SCP</abbr>"
+msgid "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
+msgstr "Dropbear oferuje zdalny dostęp do konsoli (shell`a) poprzez swojego klienta <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> oraz serwer <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr>"
 
 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
+msgstr "<abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> dyamiczne"
 
 msgid "Dynamic tunnel"
 msgstr "Tunel dynamiczny"
 
-msgid ""
-"Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
-"having static leases will be served."
-msgstr ""
-"Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko "
-"klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
+msgid "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients having static leases will be served."
+msgstr "Dynamicznie rezerwuje adresy DHCP dla klientów. Jeśli jest wyłączone tylko klienci posiadający stałe dzierżawy będą obsłużeni."
 
 msgid "EAP-Method"
 msgstr "Metoda EAP"
@@ -783,9 +687,7 @@ msgid "Enabled"
 msgstr "Włączony"
 
 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
-msgstr ""
-"Włącz protokół <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr> na tym "
-"moście "
+msgstr "Włącz protokół STP na tym moście "
 
 # a może sposób kapsułkowania byłby lepszy?
 msgid "Encapsulation mode"
@@ -812,10 +714,8 @@ msgstr "Rozwiń hosty"
 msgid "Expires"
 msgstr "Wygasa"
 
-msgid ""
-"Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
-msgstr ""
-"Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
+msgid "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
+msgstr "Czas wygasania dzierżawy adresu, minimum to 2 Minuty (<code>2m</code>)."
 
 msgid "External system log server"
 msgstr "Zewnętrzny serwer dla loga systemowego"
@@ -893,8 +793,7 @@ msgid "Force CCMP (AES)"
 msgstr "Wymuś CCMP (AES)"
 
 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
-msgstr ""
-"Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
+msgstr "Wymuś uruchomienie serwera DHCP w tej sieci nawet gdy wykryto inny serwer."
 
 msgid "Force TKIP"
 msgstr "Wymuś TKIP"
@@ -915,7 +814,7 @@ msgid "Fragmentation Threshold"
 msgstr "Próg Fragmentacji"
 
 msgid "Frame Bursting"
-msgstr "<abbr title=\"Frame Bursting\">Dzielenie ramek</abbr>"
+msgstr "Dzielenie ramek"
 
 msgid "Free"
 msgstr "Wolne"
@@ -924,7 +823,7 @@ msgid "Free space"
 msgstr "Wolna przestrzeń"
 
 msgid "Frequency Hopping"
-msgstr "<abbr title=\"Frequency Hopping\">Skakanie po częstotliwościach</abbr>"
+msgstr "Skakanie po częstotliwościach"
 
 msgid "GHz"
 msgstr "GHz"
@@ -948,9 +847,7 @@ msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
 msgstr ""
 
 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
-msgstr ""
-"Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest "
-"niewłaściwe!"
+msgstr "Hasło nie zostało zmienione, wpisane poprzednie hasło routera jest niewłaściwe!"
 
 msgid "Go to password configuration..."
 msgstr "Idź do konfiguracji hasła..."
@@ -971,50 +868,40 @@ msgid "HT mode"
 msgstr "Tryb HT"
 
 msgid "Handler"
-msgstr "<abbr title=\"Handler\">Uchwyt</abbr>"
+msgstr "Uchwyt"
 
 msgid "Hang Up"
-msgstr "<abbr title=\"Hang Up\">Rozłącz</abbr>"
+msgstr "Rozłącz"
 
-msgid ""
-"Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
-"the timezone."
-msgstr ""
-"Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. "
-"nazwę hosta, strefę czasową."
+msgid "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or the timezone."
+msgstr "Tutaj możesz skonfigurować podstawowe ustawienia twojego urządzenia, np. nazwę hosta, strefę czasową."
 
-msgid ""
-"Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
-"authentication."
-msgstr ""
-"Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji "
-"SSH"
+msgid "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key authentication."
+msgstr "Tutaj wklej swoje klucze publiczne SSH (po jednym w linii), dla autentykacji SSH"
 
 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
 msgstr ""
 
 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
-msgstr ""
-"Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</"
-"abbr>"
+msgstr "Ukryj <abbr title=\"Extended Service Set Identifier (Nazwę sieci)\">ESSID</abbr>"
 
 msgid "Host entries"
-msgstr "<abbr title=\"Host entries\">Wpisy PC</abbr>"
+msgstr "Wpisy PC"
 
 msgid "Host expiry timeout"
-msgstr "<abbr title=\"Host expiry timeout\">Czas wygasania hosta</abbr>"
+msgstr "Czas wygasania hosta"
 
 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> lub sieć Hosta"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr "<abbr title=\"Hostname\">Nazwa hosta</abbr>"
+msgstr "Nazwa hosta"
 
 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
 msgstr "Nazwa hosta do wysłania podczas negocjacji DHCP"
 
 msgid "Hostnames"
-msgstr "<abbr title=\"Hostnames\">Nazwy hostów</abbr>"
+msgstr "Nazwy hostów"
 
 msgid "IP address"
 msgstr "Adres IP"
@@ -1023,7 +910,7 @@ msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
 msgid "IPv4 Firewall"
-msgstr "<abbr title=\"Ściana ogniowa\">Firewall</abbr> IPv4"
+msgstr "Firewall IPv4"
 
 msgid "IPv4 WAN Status"
 msgstr "Status IPv4 WAN"
@@ -1035,9 +922,7 @@ msgid "IPv4 and IPv6"
 msgstr "IPv4 oraz IPv6"
 
 msgid "IPv4 broadcast"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Adres rozgłoszeniowy - zazwyczaj ostatni w puli x.x.x.255"
-"\">Broadcast IPv4</abbr>"
+msgstr "Broadcast IPv4"
 
 msgid "IPv4 gateway"
 msgstr "Brama IPv4"
@@ -1086,26 +971,19 @@ msgstr "IPv6-w-IPv4 (RFC4213)"
 
 # 6rd to nie "szóste", tylko IPv6 rapid deployment
 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
-msgstr "<abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6rd)\">IPv6-przez-IPv4 (6rd)</abbr>"
+msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6rd)"
 
 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
-msgstr "<abbr title=\"IPv6-over-IPv4 (6to4)\">IPv6-przez-IPv4 (6to4)</abbr>"
+msgstr "IPv6-przez-IPv4 (6to4)"
 
 msgid "Identity"
 msgstr "Tożsamość"
 
-msgid ""
-"If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
-msgstr ""
-"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title="
-"\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
+msgid "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
+msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez jego UUID zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
-msgid ""
-"If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
-"device node"
-msgstr ""
-"Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr "
-"title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
+msgid "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed device node"
+msgstr "Jeśli podano, zainstaluj urządzenie poprzez nazwę partycji zamiast <abbr title=\"fixed device node\">ustalonego węzła urządzenia</abbr>"
 
 msgid "If unchecked, no default route is configured"
 msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
@@ -1113,18 +991,8 @@ msgstr "Jeśli odznaczone, nie ma zdefiniowanej domyślnej ścieżki routingu"
 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
 msgstr "Jeśli odznaczone, rozgłoszane adresy serwerów DNS są ignorowane"
 
-msgid ""
-"If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
-"swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
-"\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
-"slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
-"of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
-msgstr ""
-"Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane "
-"miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku "
-"wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access "
-"Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy "
-"niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+msgid "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
+msgstr "Jeśli ilość twojej pamięci fizycznej jest niewystarczająca, nieużywane miejsce na dysku może być tymczasowo wykorzystane na urządzenie pliku wymiany. W rezultacie większa ilość pamięci <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr> będzie dostępna.Uwaga plik wymiany jest dużo wolniejszy niż pamięć <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
 
 msgid "Ignore Hosts files"
 msgstr "Ignoruj pliki Hosts"
@@ -1133,7 +1001,7 @@ msgid "Ignore interface"
 msgstr "Ignoruj interfejs"
 
 msgid "Ignore resolve file"
-msgstr "Ignoruj pliki <abbr title=\"rozwijania nazw DNS\">resolve</abbr>"
+msgstr "Ignoruj pliki resolve"
 
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
@@ -1151,10 +1019,10 @@ msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
 msgid "Initscript"
-msgstr "<abbr title=\"Initscript\">Skrypt startowy</abbr>"
+msgstr "Skrypt startowy"
 
 msgid "Initscripts"
-msgstr "<abbr title=\"Initscripts\">Skrypty startowe</abbr>"
+msgstr "Skrypty startowe"
 
 msgid "Install"
 msgstr "Instaluj"
@@ -1175,7 +1043,7 @@ msgid "Interface Configuration"
 msgstr "Konfiguracja Interfejsu"
 
 msgid "Interface Overview"
-msgstr "<abbr title=\"Interface Overview\">Przegląd Interfejsu</abbr>"
+msgstr "Przegląd Interfejsu"
 
 msgid "Interface is reconnecting..."
 msgstr "Ponowne łączenie interfejsu..."
@@ -1197,7 +1065,7 @@ msgstr "Interfejsy"
 
 # Nadużycie tagu abbr uważam za uzasadnione.
 msgid "Internal Server Error"
-msgstr "<abbr title=\"Internal Server Error\">Wewnętrzny błąd serwera</abbr>"
+msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
 
 msgid "Invalid"
 msgstr "Niewłaściwy"
@@ -1211,12 +1079,8 @@ msgstr "Podano niewłaściwy ID VLAN`u! Dozwolone są tylko unikalne ID."
 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
 msgstr "Niewłaściwy login i/lub hasło! Spróbuj ponownie."
 
-msgid ""
-"It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
-"memory, please verify the image file!"
-msgstr ""
-"Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, "
-"proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
+msgid "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash memory, please verify the image file!"
+msgstr "Wygląda na to, że próbujesz wgrać obraz większy niż twoja pamięć flash, proszę sprawdź czy to właściwy obraz!"
 
 msgid "Java Script required!"
 msgstr "Java Script jest wymagany!"
@@ -1276,10 +1140,10 @@ msgid "Lease validity time"
 msgstr "Czas ważności dzierżawy"
 
 msgid "Leasefile"
-msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Plik dzierżaw</abbr>"
+msgstr "Plik dzierżaw"
 
 msgid "Leasetime"
-msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Czas dzierżawy</abbr>"
+msgstr "Czas dzierżawy"
 
 msgid "Leasetime remaining"
 msgstr "Pozostały czas dzierżawy"
@@ -1299,12 +1163,8 @@ msgstr "Limit"
 msgid "Link On"
 msgstr "Połączenie aktywne"
 
-msgid ""
-"List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
-"requests to"
-msgstr ""
-"Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą "
-"przekazywane zapytania"
+msgid "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward requests to"
+msgstr "Lista serwerów <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> do których będą przekazywane zapytania"
 
 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
 msgstr "Lista domen zezwalających na odpowiedzi RFC1918"
@@ -1313,8 +1173,7 @@ msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
 msgstr "Lista hostów które dostarczają zafałszowane wyniki NX domain"
 
 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
-msgstr ""
-"Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
+msgstr "Słuchaj tylko na podanym interfejsie, lub jeśli nie podano na wszystkich"
 
 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
 msgstr "Port nasłuchu dla przychodzących zapytań DNS"
@@ -1343,26 +1202,17 @@ msgstr "Czas Lokalny"
 msgid "Local domain"
 msgstr "Domena Lokalna"
 
-msgid ""
-"Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
-"and resolved from DHCP or hosts files only"
-msgstr ""
-"Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są "
-"przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
+msgid "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared and resolved from DHCP or hosts files only"
+msgstr "Specyfikacja domeny lokalnej. Nazwy należące do tej domeny nie są przekazywane dalej ani rozwijane przez DHCP lub tylko pliki hosts"
 
 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
-msgstr ""
-"Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
+msgstr "Przyrostek (suffiks) domeny przyłączany do nazw DHCP i wpisów w pliku hosts"
 
 msgid "Local server"
 msgstr "Serwer lokalny"
 
-msgid ""
-"Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
-"available"
-msgstr ""
-"Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest "
-"dostępne więcej niż jedno IP"
+msgid "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are available"
+msgstr "Zlokalizuj nazwę hosta w zależności od odpytującej podsieci jeśli jest dostępne więcej niż jedno IP"
 
 msgid "Localise queries"
 msgstr "Zapytania lokalizujące"
@@ -1410,15 +1260,13 @@ msgid "MTU"
 msgstr "MTU"
 
 msgid "Maximum Rate"
-msgstr "<abbr title=\"Maximum Rate\">Maksymalna Szybkość</abbr>"
+msgstr "Maksymalna Szybkość"
 
 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
 msgstr "Maksymalna dozwolona liczba aktywnych dzierżaw DHCP"
 
 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
-msgstr ""
-"Maksymalna dozwolona liczba <abbr title=\"concurrent DNS queries"
-"\">jednoczesnych zapytań DNS</abbr>"
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba jednoczesnych zapytań DNS"
 
 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
 msgstr "Maksymalny dozwolony rozmiar pakietu EDNS.0 UDP"
@@ -1478,14 +1326,10 @@ msgid "Mount Points - Mount Entry"
 msgstr "Punkty montowania - Wpis montownia"
 
 msgid "Mount Points - Swap Entry"
-msgstr "Punkty montowania - Wpis <abbr title=\"Pliku wymiany\">Swap</abbr>"
+msgstr "Punkty montowania - Wpis Swap"
 
-msgid ""
-"Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
-"filesystem"
-msgstr ""
-"Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do "
-"systemu plików"
+msgid "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the filesystem"
+msgstr "Punkty montowania definiują gdzie urządzenie pamięci zostanie podłączone do systemu plików"
 
 msgid "Mount options"
 msgstr "Opcje montowania"
@@ -1503,7 +1347,7 @@ msgid "Move up"
 msgstr "Przesuń w górę"
 
 msgid "Multicast Rate"
-msgstr "<abbr title=\"Multicast Rate\">Szybkość Multicast`u</abbr>"
+msgstr "Szybkość Multicast`u"
 
 msgid "Multicast address"
 msgstr "Adres Multicast`u"
@@ -1536,7 +1380,7 @@ msgid "Network Utilities"
 msgstr "Narzędzia sieciowe"
 
 msgid "Network boot image"
-msgstr "<abbr title=\"Network boot image\">Sieciowy obraz startowy</abbr>"
+msgstr "Sieciowy obraz startowy"
 
 msgid "Network without interfaces."
 msgstr "Sieć bez interfejsów"
@@ -1548,8 +1392,7 @@ msgid "No DHCP Server configured for this interface"
 msgstr "Brak skonfigurowanego serwera DHCP dla tego interfejsu"
 
 msgid "No chains in this table"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"No chains in this table\">Brak łańcuchów w tej tablicy</abbr>"
+msgstr "Brak łańcuchów w tej tablicy"
 
 msgid "No files found"
 msgstr "Nie znaleziono plików"
@@ -1558,7 +1401,7 @@ msgid "No information available"
 msgstr "Brak dostępnych informacji"
 
 msgid "No negative cache"
-msgstr "<abbr title=\"No negative cache\">Brak odwrotnego cache`a</abbr>"
+msgstr "Brak odwrotnego cache`a"
 
 msgid "No network configured on this device"
 msgstr "Brak skonfigurowanych sieci na tym urządzeniu"
@@ -1573,8 +1416,7 @@ msgid "No password set!"
 msgstr "NIE USTAWIONO HASŁA!!!"
 
 msgid "No rules in this chain"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"No rules in this chain\">Brak zasad w tym łańcuchu</abbr>"
+msgstr "Brak zasad w tym łańcuchu"
 
 msgid "No zone assigned"
 msgstr "Brak przypisanej strefy"
@@ -1616,21 +1458,10 @@ msgid "OPKG-Configuration"
 msgstr "Konfiguracja OPKG"
 
 msgid "Off-State Delay"
-msgstr "<abbr title=\"Off-State Delay\">Zwłoka wyłączenia</abbr>"
+msgstr "Zwłoka wyłączenia"
 
-msgid ""
-"On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
-"several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
-"names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
-"<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
-"<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
-"<samp>eth0.1</samp>)."
-msgstr ""
-"Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować "
-"kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie "
-"wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title="
-"\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> "
-"(<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
+msgid "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
+msgstr "Na tej stronie można skonfigurować interfejsy urządzenia. Możesz zmostkować kilka interfejsów zaznaczając pole \"mostkuj interfejsy\", a następnie wpisując ich nazwy oddzielone spacjami. Można także użyć notacji <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN`ów</abbr> <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
 
 msgid "On-State Delay"
 msgstr "Zwłoka włączenia"
@@ -1663,7 +1494,7 @@ msgid "Outbound:"
 msgstr "Wychodzące:"
 
 msgid "Outdoor Channels"
-msgstr "Kanały <abbr title=\"Outdoor\">zewnętrzne</abbr>"
+msgstr "Kanały zewnętrzne"
 
 msgid "Override MAC address"
 msgstr "Nadpisz adres MAC"
@@ -1674,12 +1505,8 @@ msgstr "Nadpisz MTU"
 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
 msgstr "Nadpisz adres bramy w odpowiedziach DHCP"
 
-msgid ""
-"Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
-"subnet that is served."
-msgstr ""
-"Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z "
-"podsieci która jest rozsyłana."
+msgid "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the subnet that is served."
+msgstr "Nadpisz maskę sieci wysyłaną do klientów. Zazwyczaj jest ona wyliczana z podsieci która jest rozsyłana."
 
 msgid "Override the table used for internal routes"
 msgstr "Nadpisz tablicę routingu używaną dla wewnętrznych tras routowania"
@@ -1706,7 +1533,7 @@ msgid "PPP"
 msgstr "PPP"
 
 msgid "PPPoA Encapsulation"
-msgstr "<abbr title=\"Kapsułkowanie\">Enkapsulacja</abbr> PPPoA"
+msgstr "Enkapsulacja PPPoA"
 
 msgid "PPPoATM"
 msgstr "PPPoATM"
@@ -1736,7 +1563,7 @@ msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
 msgid "Password authentication"
-msgstr "<abbr title=\"Password authentication\">Identyfikacja hasłem</abbr>"
+msgstr "Identyfikacja hasłem"
 
 msgid "Password of Private Key"
 msgstr "Hasło lub klucz prywatny"
@@ -1754,9 +1581,7 @@ msgid "Path to Private Key"
 msgstr "Ścieżka do Klucza Prywatnego"
 
 msgid "Path to executable which handles the button event"
-msgstr ""
-"Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego "
-"przycisku"
+msgstr "Ścieżka do pliku wykonywalnego, który obsługuje zdarzenie dla danego przycisku"
 
 msgid "Peak:"
 msgstr "Szczyt:"
@@ -1768,7 +1593,7 @@ msgid "Perform reset"
 msgstr "Wykonaj reset"
 
 msgid "Phy Rate:"
-msgstr "<abbr title=\"Phy Rate:\">Szybkość Phy:</abbr>"
+msgstr "Szybkość Phy:"
 
 msgid "Physical Settings"
 msgstr "Ustawienia sprzętowe"
@@ -1777,7 +1602,7 @@ msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
 msgid "Pkts."
-msgstr "<abbr title=\"Pkts.\">Pktw.</abbr>"
+msgstr "Pktw."
 
 msgid "Please enter your username and password."
 msgstr "Proszę wprowadź swój login i hasło."
@@ -1786,7 +1611,7 @@ msgid "Please wait: Device rebooting..."
 msgstr "Proszę czekać: Ponowne uruchamianie..."
 
 msgid "Policy"
-msgstr "<abbr title=\"Policy\">Zasada</abbr>"
+msgstr "Zasada"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -1797,12 +1622,8 @@ msgstr "Port %d"
 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
 msgstr "Port %d jest nietagowany w wielu VLAN`ach!"
 
-msgid ""
-"Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
-"ignore failures"
-msgstr ""
-"Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, "
-"wpisz 0 aby zignorować błędy"
+msgid "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to ignore failures"
+msgstr "Zakładaj że klient jest martwy po danej ilości błedów odpowiedzi echa LCP, wpisz 0 aby zignorować błędy"
 
 msgid "Prevents client-to-client communication"
 msgstr "Zapobiegaj komunikacji klientów pomiędzy sobą"
@@ -1870,47 +1691,39 @@ msgstr "Sekret Radius-Authentication"
 msgid "Radius-Authentication-Server"
 msgstr "Serwer Radius-Authentication"
 
-msgid ""
-"Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
-"Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
-msgstr ""
-"Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title="
-"\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
+msgid "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
+msgstr "Przejrzyj plik <code>/etc/ethers</code> aby skonfigurować serwer <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
 
 msgid ""
-"Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
-"lose access to this device if you are connected via this interface."
+"Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\n"
+"You might lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę usunąć ten interfejs? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
-"interfejs!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
 
 msgid ""
-"Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
-"might lose access to this device if you are connected via this network."
+"Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\n"
+"You might lose access to this device if you are connected via this network."
 msgstr ""
 "Naprawdę usunąć tę sieć bezprzewodową? Usunięcie nie może zostać cofnięte!\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez tę "
-"sieć!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez tę sieć!"
 
 msgid "Really reset all changes?"
 msgstr "Naprawdę usunąć wszelkie zmiany?"
 
 msgid ""
-"Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
-"you are connected via this interface."
+"Really shutdown interface \"%s\" ?\\n"
+"You might lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę wyłączyć interfejs \"%s\"?\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
-"interfejs!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
 
 msgid ""
-"Really shutdown network ?\\nYou might lose access to this device if you are "
-"connected via this interface."
+"Really shutdown network ?\\n"
+"You might lose access to this device if you are connected via this interface."
 msgstr ""
 "Naprawdę wyłączyć tę sieć?\n"
-"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten "
-"interfejs!"
+"Możesz stracić dostęp do tego urządzenia jeśli jesteś połączony przez ten interfejs!"
 
 msgid "Really switch protocol?"
 msgstr "Naprawdę zmienić protokół?"
@@ -1958,10 +1771,10 @@ msgid "References"
 msgstr "Referencje"
 
 msgid "Regulatory Domain"
-msgstr "<abbr title=\"Regulatory Domain\">Domena regulacji</abbr>"
+msgstr "Domena regulacji"
 
 msgid "Relay"
-msgstr "<abbr title=\"Relay\">Przekaźnik</abbr>"
+msgstr "Przekaźnik"
 
 msgid "Relay Bridge"
 msgstr "Most przekaźnikowy"
@@ -2003,7 +1816,7 @@ msgid "Resolv and Hosts Files"
 msgstr "Pliki Resolv i Hosts"
 
 msgid "Resolve file"
-msgstr "<abbr title=\"Plik rozwijania nazw DNS\">Plik Resolve</abbr>"
+msgstr "Plik Resolve"
 
 msgid "Restart"
 msgstr "Uruchom ponownie"
@@ -2038,19 +1851,14 @@ msgstr "Hasło Routera"
 msgid "Routes"
 msgstr "Ścieżki routingu"
 
-msgid ""
-"Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
-"can be reached."
-msgstr ""
-"Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę "
-"może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
+msgid "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network can be reached."
+msgstr "Ścieżki routingu pokazują routerowi przez który interfejs oraz którą bramę może skomunikować się z daną siecią lub komputerem."
 
 msgid "Rule #"
 msgstr "Zasada #"
 
 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
-msgstr ""
-"Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
+msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów przed zamontowaniem urządzenia"
 
 msgid "Run filesystem check"
 msgstr "Sprawdź czy system plików nie zawiera błędów"
@@ -2062,7 +1870,7 @@ msgid "SSH-Keys"
 msgstr "Klucze SSH"
 
 msgid "SSID"
-msgstr "<abbr title=\"Nazwa twojej sieci WiFi\">SSID</abbr>"
+msgstr "SSID"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Zachowaj"
@@ -2086,21 +1894,13 @@ msgid "Section removed"
 msgstr "Usunięto sekcję"
 
 msgid "See \"mount\" manpage for details"
-msgstr ""
-"Aby poznać szczegóły przeczytaj <abbr title=\"\"mount\" manpage\">stronę "
-"instrukcji \"mount\"</abbr>"
+msgstr "Aby poznać szczegóły przeczytaj stronę instrukcji \"mount\""
 
-msgid ""
-"Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
-"conjunction with failure threshold"
-msgstr ""
-"Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa "
-"tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
+msgid "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in conjunction with failure threshold"
+msgstr "Co podany czas (w sekundach) wyślij zapytania LCP echo, to ustawienie działa tylko gdy ustawiony jest próg błędu LCP echo"
 
 msgid "Send router solicitations"
-msgstr ""
-"<abbr title=\"Send router solicitations\">Wyślij pakiet wymuszający "
-"rozgłoszenia routera</abbr>"
+msgstr "Wyślij pakiet wymuszający rozgłoszenia routera"
 
 msgid "Separate Clients"
 msgstr "Rozdziel klientów"
@@ -2154,7 +1954,7 @@ msgid "Skip to navigation"
 msgstr "Pomiń do nawigacji"
 
 msgid "Slot time"
-msgstr "<abbr title=\"Slot Time\">Szczelina czasowa</abbr>"
+msgstr "Szczelina czasowa"
 
 msgid "Software"
 msgstr "Oprogramowanie"
@@ -2168,14 +1968,8 @@ msgstr ""
 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be "
-"flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
-"install instructions."
-msgstr ""
-"Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi "
-"być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla "
-"danego urządzenia."
+msgid "Sorry, there is no sysupgrade support present, a new firmware image must be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific install instructions."
+msgstr "Przepraszamy ale nie ma wsparcia dla trybu sysupgrade, nowy firmware musi być wgrany ręcznie. Sprawdź stronę OpenWrt wiki aby uzyskać instrukcję dla danego urządzenia."
 
 msgid "Sort"
 msgstr "Posortuj"
@@ -2198,18 +1992,11 @@ msgstr "Podaje katalog do którego jest podłączone urządzenie"
 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
 msgstr "Określa port nasłuchu dla tej instancji <em>Dropbear</em>"
 
-msgid ""
-"Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
-"to be dead"
-msgstr ""
-"Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host "
-"jest martwy"
+msgid "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed to be dead"
+msgstr "Określa maksymalną ilość błędów dla zapytania ARP przed założeniem, że host jest martwy"
 
-msgid ""
-"Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
-"dead"
-msgstr ""
-"Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
+msgid "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be dead"
+msgstr "Określa maksymalny czas w sekundach przed założeniem, że host jest martwy"
 
 msgid "Specify the secret encryption key here."
 msgstr ""
@@ -2241,10 +2028,7 @@ msgstr "Statyczny WDS"
 msgid "Static address"
 msgstr "Stały adres"
 
-msgid ""
-"Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
-"to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
-"configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
+msgid "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
 msgstr ""
 
 msgid "Status"
@@ -2305,7 +2089,7 @@ msgid "TX"
 msgstr "TX"
 
 msgid "TX Rate"
-msgstr "<abbr title=\"TX Rate\">Szybkość TX</abbr>"
+msgstr "Szybkość TX"
 
 msgid "Table"
 msgstr "Tablica"
@@ -2316,64 +2100,26 @@ msgstr "Cel"
 msgid "Terminate"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
-"radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
-"shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
-"SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
-"grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
-msgstr ""
-"Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru "
-"transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to "
-"są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor "
-"transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci "
-"takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja "
-"Interfejsu</em>."
+msgid "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
+msgstr "Sekcja <em>Konfiguracja Urządzenia</em> zawiera sprzętowe ustawienia toru transmisji radiowej takie jak kanał, moc sygnału, czy wybór anteny, które to są wspólne dla wszystkich zdefiniowanych sieci bezprzewodowych (jeśli tor transmisji jest kompatybilny z transmisją multi-SSID). Ustawienia sieci takie jak szyfrowanie lub tryb operacji są zebrane w sekcji <em>Konfiguracja Interfejsu</em>."
 
-msgid ""
-"The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
-"component for working wireless configuration!"
-msgstr ""
-"Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować "
-"aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
+msgid "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this component for working wireless configuration!"
+msgstr "Pakiet <em>libiwinfo-lua</em> nie jest zainstalowany. Musisz go zainstalować aby WiFi prawidłowo zadziałało!"
 
-msgid ""
-"The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
-msgstr ""
-"Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
+msgid "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
+msgstr "Prefiks IPv6 przypisany do dostawcy, zazwyczaj kończy się <code>::</code>"
 
-msgid ""
-"The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
-"code> and <code>_</code>"
-msgstr ""
-"Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> "
-"oraz <code>_</code>"
+msgid "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> and <code>_</code>"
+msgstr "Dozwolone znaki to: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> oraz <code>_</code>"
 
-msgid ""
-"The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
-"</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
-msgstr ""
-"Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</"
-"abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
+msgid "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
+msgstr "Plik urządzenia - pamięci lub partycji (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
 
-msgid ""
-"The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
-"\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
-"samp>)"
-msgstr ""
-"System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na "
-"przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</"
-"abbr></samp>)"
+msgid "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
+msgstr "System plików, który został użyty do sformatowania nośnika (<abbr title=\"na przykład\">np.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
 
-msgid ""
-"The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
-"compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
-"\"Proceed\" below to start the flash procedure."
-msgstr ""
-"Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i "
-"rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby "
-"upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title="
-"\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
+msgid "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click \"Proceed\" below to start the flash procedure."
+msgstr "Obraz flash`a został przesłany. Poniżej znajduje się suma kontrolna i rozmiar obrazu, porównaj je z sumą kontrolną i rozmiarem oryginału, aby upewnić się, że został przesłany poprawnie.<br /> Wciśnij <abbr title=\"Proceed\">\"Kontynuuj\"</abbr> aby wykonać aktualizację."
 
 msgid "The following changes have been committed"
 msgstr "Następujące zmiany zostały zatwierdzone"
@@ -2387,49 +2133,28 @@ msgstr "Następujące zasady są obecnie aktywne w tym systemie."
 msgid "The given network name is not unique"
 msgstr "Podana sieć NIE jest unikalna"
 
-msgid ""
-"The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
-"replaced if you proceed."
-msgstr ""
-"Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja "
-"zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
+msgid "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be replaced if you proceed."
+msgstr "Sprzęt nie jest urządzeniem typu multi-SSID, więc bieżąca konfiguracja zostanie nadpisana nową jeśli będziesz kontynuować."
 
-msgid ""
-"The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
-"addresses."
-msgstr ""
-"Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
+msgid "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 addresses."
+msgstr "Długość prefiksu IPv4 w bitach, pozostała część jest używana w adresach IPv6."
 
 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
 msgstr "Długość prefiksu IPv6 w bitach"
 
-msgid ""
-"The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
-"\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
-"communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
-"Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
-"segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
-"next greater network like the internet and other ports for a local network."
+msgid "The network ports on this device can be combined to several <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the next greater network like the internet and other ports for a local network."
 msgstr ""
 
 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
-"when finished."
+msgid "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself when finished."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
-"few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
-"address of your computer to reach the device again, depending on your "
-"settings."
+msgid "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
-"you choose the generic image format for your platform."
+msgid "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
 msgstr ""
 
 msgid "There are no active leases."
@@ -2444,53 +2169,37 @@ msgstr ""
 msgid "There are no pending changes!"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
-"\"Physical Settings\" tab"
+msgid "There is no device assigned yet, please attach a network device in the \"Physical Settings\" tab"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"There is no password set on this router. Please configure a root password to "
-"protect the web interface and enable SSH."
+msgid "There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH."
 msgstr ""
 
 msgid "This IPv4 address of the relay"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
-"include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
-"configurations are automatically preserved."
+msgid "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other configurations are automatically preserved."
 msgstr ""
 
 msgid "This is the 32 byte hex encoded user ID, not the login name"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
-"front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
+msgid "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
-"ends with <code>:2</code>"
+msgid "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually ends with <code>:2</code>"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
-"abbr> in the local network"
+msgid "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> in the local network"
 msgstr ""
 
 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
+msgid "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"This list gives an overview over currently running system processes and "
-"their status."
+msgid "This list gives an overview over currently running system processes and their status."
 msgstr ""
 
 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
@@ -2511,9 +2220,7 @@ msgstr ""
 msgid "Timezone"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
-"archive here."
+msgid "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup archive here."
 msgstr ""
 
 msgid "Total Available"
@@ -2594,10 +2301,7 @@ msgstr ""
 msgid "Update lists"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
-"Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
-"OpenWrt compatible firmware image)."
+msgid "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an OpenWrt compatible firmware image)."
 msgstr ""
 
 msgid "Upload archive..."
@@ -2648,11 +2352,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use routing table"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
-"em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
-"address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
-"requesting host."
+msgid "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the requesting host."
 msgstr ""
 
 msgid "Use valid lifetime"
@@ -2709,9 +2409,7 @@ msgstr ""
 msgid "WPA passphrase"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
-"and ad-hoc mode) to be installed."
+msgid "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP and ad-hoc mode) to be installed."
 msgstr ""
 
 msgid "Waiting for changes to be applied..."
@@ -2771,14 +2469,10 @@ msgstr ""
 msgid "XR Support"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
-"after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
-"scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
+msgid "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
+msgid "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
 msgstr ""
 
 msgid "any"
@@ -2808,9 +2502,7 @@ msgstr ""
 msgid "expired"
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
-"abbr>-leases will be stored"
+msgid "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-leases will be stored"
 msgstr ""
 
 msgid "forward"