po: add norwegian language files
[project/luci.git] / po / no / initmgr.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2010-04-20 09:40+0200\n"
7 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
8 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14 msgid "Initscripts"
15 msgstr "Oppstartsskript"
16
17 msgid ""
18 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
19 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
20 "scripts like \"network\", your device might become inaccesable!</strong>"
21 msgstr ""
22 "Du kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
23 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
24 "deaktiverer essensielle init skript som f.eks. &quot;nettverk&quot;, kan "
25 "enheten bli utilgjengelig! </strong>"
26
27 msgid "Start priority"
28 msgstr "Start prioritet"
29
30 msgid "Initscript"
31 msgstr "Oppstartskript"
32
33 msgid "Enable/Disable"
34 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
35
36 msgid "Enabled"
37 msgstr "Aktivert    
38
39 msgid "Disabled"
40 msgstr "Deaktivert"
41
42 msgid "Start"
43 msgstr "Start"
44
45 msgid "Restart"
46 msgstr "Omstart"
47
48 msgid "Stop"
49 msgstr "Stop"