23c3402a5fca81030503f4628c3c9a7d9cafbc5b
[project/luci.git] / applications / luci-app-wshaper / po / sv / wshaper.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Last-Translator: Automatically generated\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: sv\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
11
12 msgid "Downlink"
13 msgstr "Nerladdningslänk"
14
15 msgid "Downstream bandwidth in kbit/s"
16 msgstr "Nerströms bandbredd i kbit/s"
17
18 msgid "Host or Network in CIDR notation."
19 msgstr "Värd eller Nätverk i CIDR-noteringen"
20
21 msgid "Interface"
22 msgstr "Gränssnitt"
23
24 msgid "Low priority destination ports"
25 msgstr "Destinations-portar med låg prioritet"
26
27 msgid "Low priority hosts (Destination)"
28 msgstr "Värdar med låg prioritet (Destination)"
29
30 msgid "Low priority hosts (Source)"
31 msgstr "Värdar med låg prioritet (Källa)"
32
33 msgid "Low priority source ports"
34 msgstr "Käll-portar med låg prioritet"
35
36 msgid "Uplink"
37 msgstr "Uppladdningslänk"
38
39 msgid "Upstream bandwidth in kbit/s"
40 msgstr "Bandbredd uppströms i kbit/s"
41
42 msgid "Wondershaper"
43 msgstr "Wondershaper"
44
45 msgid "Wondershaper settings"
46 msgstr "Inställningar för Wondershaper"
47
48 msgid ""
49 "Wondershaper shapes traffic to ensure low latencies for interactive traffic "
50 "even when your internet connection is highly saturated."
51 msgstr ""
52 "Wondershaper formar trafiken för att säkerställa låga latenser för interaktiv trafik "
53 "även när din internetanslutning är mättad som mest."