luci-app-adblock: Translated some Swedish 1399/head
authorKristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
Tue, 17 Oct 2017 23:15:09 +0000 (01:15 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Tue, 17 Oct 2017 23:15:09 +0000 (01:15 +0200)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
applications/luci-app-adblock/po/sv/adblock.po

index 4cb932c..449b22e 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 
 msgid "-------"
-msgstr ""
+msgstr "-------"
 
 msgid "Adblock"
 msgstr "Adblock"
@@ -11,10 +11,10 @@ msgid "Adblock Logfile"
 msgstr "Adblock's loggfil"
 
 msgid "Adblock Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status för Adblock"
 
 msgid "Adblock Version"
-msgstr "Version för Adblock"
+msgstr "Version av Adblock"
 
 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
 msgstr ""
@@ -35,11 +35,15 @@ msgid ""
 "Caution: Please don't select big lists or many lists at once on low memory "
 "devices to prevent OOM exceptions!"
 msgstr ""
+"Försiktig: Vänligen välj inte stora listor eller många listor på samma gång för enheter "
+"med lite minne för att undvika OOM-undantag!"
 
 msgid ""
 "Choose 'none' to disable automatic startups, 'timed' to use a classic "
 "timeout (default 30 sec.) or select another trigger interface."
 msgstr ""
+"Välj 'inga' för att stänga av automatiska uppstarter, 'tidsinställd för att använda ett klassiskt "
+"avbrott (30 sek. är standard) eller välj ett annat utlösande gränssnitt."
 
 msgid "Collecting data..."
 msgstr "Samlar in data..."
@@ -56,10 +60,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "DNS Backend (DNS Directory)"
-msgstr ""
+msgstr "DNS-bakände (DNS-mapp)"
 
 msgid "DNS Directory"
-msgstr ""
+msgstr "DNS-mapp"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
@@ -135,7 +139,7 @@ msgid "Invalid domain specified!"
 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
 
 msgid "Last Run"
-msgstr ""
+msgstr "Kördes senast"
 
 msgid ""
 "List URLs and Shallalist category selections are configurable in the "
@@ -180,7 +184,7 @@ msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
 msgstr "Vänligen redigera den här filen direkt i en terminal-session."
 
 msgid "Please update your adblock config file to use this package."
-msgstr ""
+msgstr "Vänligen uppdatera din adblock's konfigurationsfil till att använda det här paketet."
 
 msgid "Query"
 msgstr "Fråga"
@@ -192,7 +196,7 @@ msgid "Redirect all DNS queries from 'lan' zone to the local resolver."
 msgstr ""
 
 msgid "Resume"
-msgstr ""
+msgstr "Återuppta"
 
 msgid "Runtime Information"
 msgstr "Information om körtid"
@@ -204,10 +208,10 @@ msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
 msgid "Startup Trigger"
-msgstr ""
+msgstr "Uppstartslösare"
 
 msgid "Suspend"
-msgstr ""
+msgstr "Stäng av"
 
 msgid "Suspend / Resume Adblock"
 msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
@@ -275,19 +279,19 @@ msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
 msgid "disabled"
-msgstr ""
+msgstr "inaktiverad"
 
 msgid "enabled"
-msgstr ""
+msgstr "aktiverad"
 
 msgid "error"
-msgstr ""
+msgstr "fel"
 
 msgid "n/a"
 msgstr "n/a"
 
 msgid "paused"
-msgstr ""
+msgstr "pausad"
 
 #~ msgid "Blocked domains (overall)"
 #~ msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"