luci-app-adblock: Translated some Swedish
[project/luci.git] / applications / luci-app-adblock / po / sv / adblock.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3
4 msgid "-------"
5 msgstr "-------"
6
7 msgid "Adblock"
8 msgstr "Adblock"
9
10 msgid "Adblock Logfile"
11 msgstr "Adblock's loggfil"
12
13 msgid "Adblock Status"
14 msgstr "Status för Adblock"
15
16 msgid "Adblock Version"
17 msgstr "Version av Adblock"
18
19 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
20 msgstr ""
21
22 msgid "Advanced"
23 msgstr "Avancerat"
24
25 msgid "Available blocklist sources."
26 msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor"
27
28 msgid "Backup Directory"
29 msgstr "Säkerhetskopiera mapp"
30
31 msgid "Blocklist Sources"
32 msgstr "Källor för blockeringslistor"
33
34 msgid ""
35 "Caution: Please don't select big lists or many lists at once on low memory "
36 "devices to prevent OOM exceptions!"
37 msgstr ""
38 "Försiktig: Vänligen välj inte stora listor eller många listor på samma gång för enheter "
39 "med lite minne för att undvika OOM-undantag!"
40
41 msgid ""
42 "Choose 'none' to disable automatic startups, 'timed' to use a classic "
43 "timeout (default 30 sec.) or select another trigger interface."
44 msgstr ""
45 "Välj 'inga' för att stänga av automatiska uppstarter, 'tidsinställd för att använda ett klassiskt "
46 "avbrott (30 sek. är standard) eller välj ett annat utlösande gränssnitt."
47
48 msgid "Collecting data..."
49 msgstr "Samlar in data..."
50
51 msgid ""
52 "Configuration of the adblock package to block ad/abuse domains by using DNS."
53 msgstr ""
54 "Konfiguration av paketet adblock för att blockera annons/otillåtna domäner "
55 "genom att använda DNS."
56
57 msgid ""
58 "Create compressed blocklist backups, they will be used in case of download "
59 "errors or during startup in manual mode."
60 msgstr ""
61
62 msgid "DNS Backend (DNS Directory)"
63 msgstr "DNS-bakände (DNS-mapp)"
64
65 msgid "DNS Directory"
66 msgstr "DNS-mapp"
67
68 msgid "Description"
69 msgstr "Beskrivning"
70
71 msgid ""
72 "Do not automatically update blocklists during startup, use blocklist backups "
73 "instead."
74 msgstr ""
75 "Uppdatera inte automatiskt blockeringlistor vid uppstarten, använd "
76 "säkerhetskopierade blockeringslistor istället."
77
78 msgid "Download Utility (SSL Library)"
79 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
80
81 msgid "Edit Blacklist"
82 msgstr "Redigera svartlista"
83
84 msgid "Edit Configuration"
85 msgstr "Redigerar konfigurationen"
86
87 msgid "Edit Whitelist"
88 msgstr "Redigera vitlista"
89
90 msgid "Enable Adblock"
91 msgstr "Aktivera adblock"
92
93 msgid "Enable Blocklist Backup"
94 msgstr "Aktivera säkerhetskopiering av blockeringslistan"
95
96 msgid ""
97 "Enable memory intense overall sort / duplicate removal on low memory devices "
98 "(< 64 MB RAM)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Enable verbose debug logging in case of any processing error."
102 msgstr ""
103
104 msgid "Enabled"
105 msgstr "Aktiverad"
106
107 msgid "Extra Options"
108 msgstr "Extra alternativ"
109
110 msgid ""
111 "For SSL protected blocklist sources you need a suitable SSL library, e.g. "
112 "'libustream-ssl' or the wget 'built-in'."
113 msgstr ""
114
115 msgid ""
116 "For further information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">see online "
117 "documentation</a>"
118 msgstr ""
119 "För mer information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">se dokumentationen på "
120 "internet</a>"
121
122 msgid "Force Local DNS"
123 msgstr "Tvinga lokal DNS"
124
125 msgid "Force Overall Sort"
126 msgstr ""
127
128 msgid ""
129 "In OPKG use the '--force-maintainer' option to overwrite the pre-existing "
130 "config file or download a fresh default config from <a href=\"%s\" target="
131 "\"_blank\">here</a>"
132 msgstr ""
133
134 msgid "Input file not found, please check your configuration."
135 msgstr ""
136 "Inmatningsfilen kunde inte hittas, var vänlig kontrollera din konfiguration."
137
138 msgid "Invalid domain specified!"
139 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
140
141 msgid "Last Run"
142 msgstr "Kördes senast"
143
144 msgid ""
145 "List URLs and Shallalist category selections are configurable in the "
146 "'Advanced' section.<br />"
147 msgstr ""
148
149 msgid ""
150 "List of available network interfaces. By default the startup will be "
151 "triggered by the 'wan' interface.<br />"
152 msgstr ""
153
154 msgid ""
155 "List of supported DNS backends with their default list export directory.<br /"
156 ">"
157 msgstr ""
158
159 msgid "Loading"
160 msgstr "Laddar"
161
162 msgid "Manual / Backup mode"
163 msgstr "Manuell / Säkerhetskopieringsläge"
164
165 msgid "No"
166 msgstr "Nej"
167
168 msgid ""
169 "Options for further tweaking in case the defaults are not suitable for you."
170 msgstr ""
171
172 msgid "Overall Blocked Domains"
173 msgstr ""
174
175 msgid "Overview"
176 msgstr "Översikt"
177
178 msgid ""
179 "Please add only one domain per line. Comments introduced with '#' are "
180 "allowed - ip addresses, wildcards and regex are not."
181 msgstr ""
182
183 msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
184 msgstr "Vänligen redigera den här filen direkt i en terminal-session."
185
186 msgid "Please update your adblock config file to use this package."
187 msgstr "Vänligen uppdatera din adblock's konfigurationsfil till att använda det här paketet."
188
189 msgid "Query"
190 msgstr "Fråga"
191
192 msgid "Query domains"
193 msgstr "Fråga efter domäner"
194
195 msgid "Redirect all DNS queries from 'lan' zone to the local resolver."
196 msgstr ""
197
198 msgid "Resume"
199 msgstr "Återuppta"
200
201 msgid "Runtime Information"
202 msgstr "Information om körtid"
203
204 msgid "SSL req."
205 msgstr "SSL-rek."
206
207 msgid "Save"
208 msgstr "Spara"
209
210 msgid "Startup Trigger"
211 msgstr "Uppstartslösare"
212
213 msgid "Suspend"
214 msgstr "Stäng av"
215
216 msgid "Suspend / Resume Adblock"
217 msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
218
219 msgid ""
220 "Target directory for adblock backups. Please use only non-volatile disks, no "
221 "ram/tmpfs drives."
222 msgstr ""
223
224 msgid "Target directory for the generated blocklist 'adb_list.overall'."
225 msgstr ""
226
227 msgid "The file size is too large for online editing in LuCI (&gt; 512 KB)."
228 msgstr "Filstorleken är för stor för online-redigering i LuCi (&gt; 512 KB)."
229
230 msgid ""
231 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
232 "<br />"
233 msgstr ""
234 "Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's "
235 "svartlista (%s).<br />"
236
237 msgid ""
238 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
239 "<br />"
240 msgstr ""
241 "Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's vitlista "
242 "(%s).<br />"
243
244 msgid ""
245 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
246 "file (/etc/config/adblock)."
247 msgstr ""
248 "Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's "
249 "huvudsakliga konfigurations fil (/etc/config/adblock)."
250
251 msgid ""
252 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "
253 "for whitelisting."
254 msgstr ""
255
256 msgid ""
257 "This form shows the syslog output, pre-filtered for adblock related messages "
258 "only."
259 msgstr ""
260
261 msgid ""
262 "To overwrite the default path use the 'DNS Directory' option in the extra "
263 "section below."
264 msgstr ""
265
266 msgid "Trigger Delay"
267 msgstr ""
268
269 msgid "Verbose Debug Logging"
270 msgstr ""
271
272 msgid "View Logfile"
273 msgstr "Visa loggfil"
274
275 msgid "Waiting for command to complete..."
276 msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."
277
278 msgid "Yes"
279 msgstr "Ja"
280
281 msgid "disabled"
282 msgstr "inaktiverad"
283
284 msgid "enabled"
285 msgstr "aktiverad"
286
287 msgid "error"
288 msgstr "fel"
289
290 msgid "n/a"
291 msgstr "n/a"
292
293 msgid "paused"
294 msgstr "pausad"
295
296 #~ msgid "Blocked domains (overall)"
297 #~ msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"
298
299 #~ msgid "DNS backend"
300 #~ msgstr "Bakände för DNS"
301
302 #~ msgid "Enable verbose debug logging"
303 #~ msgstr "Aktivera utförlig loggning för avlusning"
304
305 #~ msgid "Last rundate"
306 #~ msgstr "Senaste kördatum"
307
308 #~ msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
309 #~ msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågningar till den lokala "
310
311 #~ msgid "Resume adblock"
312 #~ msgstr "Återuppta adblock"
313
314 #~ msgid "Status"
315 #~ msgstr "Status"
316
317 #~ msgid "Suspend adblock"
318 #~ msgstr "Upphäv adblock"
319
320 #~ msgid "active"
321 #~ msgstr "aktiv"
322
323 #~ msgid "no domains blocked"
324 #~ msgstr "inga domäner blockerades"
325
326 #~ msgid "suspended"
327 #~ msgstr "upphävd"
328
329 #~ msgid "."
330 #~ msgstr "."
331
332 #~ msgid "For further information"
333 #~ msgstr "För mer information"
334
335 #~ msgid "Backup options"
336 #~ msgstr "Alternativ för säkerhetskopiering"
337
338 #~ msgid "Available blocklist sources ("
339 #~ msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor ("
340
341 #~ msgid "Global options"
342 #~ msgstr "Globala alternativ"
343
344 #~ msgid "Whitelist file"
345 #~ msgstr "Vitlista fil"
346
347 #~ msgid "see list details"
348 #~ msgstr "se listans detaljer"
349
350 #~ msgid "Count"
351 #~ msgstr "Räkna"
352
353 #~ msgid "Do not write status info to flash"
354 #~ msgstr "Skriv inte status info till flash"
355
356 #~ msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver"
357 #~ msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågning till den lokala resolvern"