luci-app-commands-sv
[project/luci.git] / applications / luci-app-commands / po / sv / commands.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Last-Translator: Automatically generated\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: sv\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
11
12 msgid "A short textual description of the configured command"
13 msgstr "En kort textuell beskrivning av det inställda kommandot"
14
15 msgid ""
16 "Allow executing the command and downloading its output without prior "
17 "authentication"
18 msgstr ""
19 "Tillåt att kommandot kan köras och ladda ner dess utmatning utan föregående "
20 "autentisering"
21
22 msgid "Allow the user to provide additional command line arguments"
23 msgstr "Tillåt användaren att tillge extra kommandoradsargument"
24
25 msgid "Arguments:"
26 msgstr "Argument:"
27
28 msgid "Binary data not displayed, download instead."
29 msgstr "Binärdatan visades inte, ladda ner istället."
30
31 msgid "Code:"
32 msgstr "Kod:"
33
34 msgid "Collecting data..."
35 msgstr "Samlar in data..."
36
37 msgid "Command"
38 msgstr "Kommando"
39
40 msgid "Command executed successfully."
41 msgstr "Kommandot utfördes korrekt"
42
43 msgid "Command exited with status code"
44 msgstr "Kommandot avslutade med statuskod"
45
46 msgid "Command failed"
47 msgstr "Kommandot misslyckades"
48
49 msgid "Command line to execute"
50 msgstr "Kommandorad att exekvera"
51
52 msgid "Command successful"
53 msgstr "Kommandot lyckades"
54
55 msgid "Command:"
56 msgstr "Kommando:"
57
58 msgid "Configure"
59 msgstr "Ställ in"
60
61 msgid "Custom Commands"
62 msgstr "Anpassade kommandon"
63
64 msgid "Custom arguments"
65 msgstr "Anpassade argument"
66
67 msgid "Dashboard"
68 msgstr "Instrumentpanel"
69
70 msgid "Description"
71 msgstr "Beskrivning"
72
73 msgid "Download"
74 msgstr "Ladda ner"
75
76 msgid "Download execution result"
77 msgstr "Resultatet av nerladdningen"
78
79 msgid "Failed to execute command!"
80 msgstr "Misslyckade med att köra kommando!"
81
82 msgid "Link"
83 msgstr "Länk"
84
85 msgid "Loading"
86 msgstr "Laddar"
87
88 msgid "Or display result"
89 msgstr "Eller visa resultat"
90
91 msgid "Public access"
92 msgstr "Publik tillgång"
93
94 msgid "Run"
95 msgstr "Kör"
96
97 msgid "Standard Error"
98 msgstr "Standardfel"
99
100 msgid "Standard Output"
101 msgstr "Standardinmatning"
102
103 msgid ""
104 "This page allows you to configure custom shell commands which can be easily "
105 "invoked from the web interface."
106 msgstr ""
107 "Den här sidan tillåter dig att ställa in anpassade skalkommandon som lättast kan "
108 "åberopas från webbgränssnittet."
109
110 msgid "Waiting for command to complete..."
111 msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."