luci-app-commands-sv 1204/head
authorKristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
Sat, 17 Jun 2017 17:49:23 +0000 (19:49 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Sat, 17 Jun 2017 17:49:23 +0000 (19:49 +0200)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
applications/luci-app-commands/po/sv/commands.po

index 5a4c255..8cb1923 100644 (file)
@@ -10,98 +10,102 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgid "A short textual description of the configured command"
-msgstr ""
+msgstr "En kort textuell beskrivning av det inställda kommandot"
 
 msgid ""
 "Allow executing the command and downloading its output without prior "
 "authentication"
 msgstr ""
+"Tillåt att kommandot kan köras och ladda ner dess utmatning utan föregående "
+"autentisering"
 
 msgid "Allow the user to provide additional command line arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Tillåt användaren att tillge extra kommandoradsargument"
 
 msgid "Arguments:"
-msgstr ""
+msgstr "Argument:"
 
 msgid "Binary data not displayed, download instead."
-msgstr ""
+msgstr "Binärdatan visades inte, ladda ner istället."
 
 msgid "Code:"
-msgstr ""
+msgstr "Kod:"
 
 msgid "Collecting data..."
-msgstr ""
+msgstr "Samlar in data..."
 
 msgid "Command"
-msgstr ""
+msgstr "Kommando"
 
 msgid "Command executed successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Kommandot utfördes korrekt"
 
 msgid "Command exited with status code"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandot avslutade med statuskod"
 
 msgid "Command failed"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandot misslyckades"
 
 msgid "Command line to execute"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandorad att exekvera"
 
 msgid "Command successful"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandot lyckades"
 
 msgid "Command:"
-msgstr ""
+msgstr "Kommando:"
 
 msgid "Configure"
-msgstr ""
+msgstr "Ställ in"
 
 msgid "Custom Commands"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassade kommandon"
 
 msgid "Custom arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassade argument"
 
 msgid "Dashboard"
-msgstr ""
+msgstr "Instrumentpanel"
 
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Beskrivning"
 
 msgid "Download"
-msgstr ""
+msgstr "Ladda ner"
 
 msgid "Download execution result"
-msgstr ""
+msgstr "Resultatet av nerladdningen"
 
 msgid "Failed to execute command!"
-msgstr ""
+msgstr "Misslyckade med att köra kommando!"
 
 msgid "Link"
-msgstr ""
+msgstr "Länk"
 
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Laddar"
 
 msgid "Or display result"
-msgstr ""
+msgstr "Eller visa resultat"
 
 msgid "Public access"
-msgstr ""
+msgstr "Publik tillgång"
 
 msgid "Run"
-msgstr ""
+msgstr "Kör"
 
 msgid "Standard Error"
-msgstr ""
+msgstr "Standardfel"
 
 msgid "Standard Output"
-msgstr ""
+msgstr "Standardinmatning"
 
 msgid ""
 "This page allows you to configure custom shell commands which can be easily "
 "invoked from the web interface."
 msgstr ""
+"Den här sidan tillåter dig att ställa in anpassade skalkommandon som lättast kan "
+"åberopas från webbgränssnittet."
 
 msgid "Waiting for command to complete..."
-msgstr ""
+msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."