proto-shell: also set proto_task_killed for SIGKILL