Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 142 of 175 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Tue, 18 Dec 2012 13:49:27 +0000 (13:49 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Tue, 18 Dec 2012 13:49:27 +0000 (13:49 +0000)
po/pl/statistics.po

index b7f02f6..65c383c 100644 (file)
@@ -644,8 +644,8 @@ msgstr ""
 #~ "Network plugins are used to collect information about open tcp "
 #~ "connections, interface traffic, iptables rules etc."
 #~ msgstr ""
-#~ "Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach "
-#~ "TCP, ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
+#~ "Wtyczki sieciowe służą do zbierania informacji o otwartych połączeniach TCP, "
+#~ "ruchu sieciowym na danym interfejsie, regułach iptables itp."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Output plugins provide different possibilities to store collected data. "
@@ -653,10 +653,9 @@ msgstr ""
 #~ "collected data in rrd databases and to transmit the data over the network "
 #~ "to other collectd instances."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania "
-#~ "zgromadzonych danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład "
-#~ "przechowywać dane w bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji "
-#~ "collectd w sieci."
+#~ "Pluginy wyjścia dostarczają różnych możliwości przechowywania zgromadzonych "
+#~ "danych. Można włączyć wiele pluginów naraz, na przykład przechowywać dane w "
+#~ "bazach danych RRD i wysyłać je do innych instancji collectd w sieci."
 
 #~ msgid ""
 #~ "System plugins collecting values about system state and ressource usage "
@@ -669,8 +668,7 @@ msgstr ""
 #~ "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
 #~ "noise and quality."
 #~ msgstr ""
-#~ "Wtyczka \"wireless\" zbiera dane o sile sygnału, zakłóceniach i jakości "
-#~ "WiFi."
+#~ "Wtyczka \"wireless\" zbiera dane o sile sygnału, zakłóceniach i jakości WiFi."
 
 #~ msgid "Wireless Plugin Configuration"
 #~ msgstr "konfiguracja wtyczki WiFi"