luci-app-adblock: Sync translations 1334/head
authorKristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
Fri, 1 Sep 2017 22:02:32 +0000 (00:02 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Fri, 1 Sep 2017 22:02:32 +0000 (00:02 +0200)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
applications/luci-app-adblock/po/sv/adblock.po

index a70a1a1..81ac8b5 100644 (file)
@@ -52,6 +52,8 @@ msgid ""
 "Do not automatically update blocklists during startup, use blocklist backups "
 "instead."
 msgstr ""
+"Uppdatera inte automatiskt blockeringlistor vid uppstarten, använd säkerhetskopierade blockeringslistor "
+"istället."
 
 msgid "Download Utility (SSL Library)"
 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
@@ -77,7 +79,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Enable verbose debug logging"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera utförlig loggning för avlusning"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktiverad"
@@ -94,6 +96,8 @@ msgid ""
 "For further information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">see online "
 "documentation</a>"
 msgstr ""
+"För mer information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">se dokumentationen "
+"på internet</a>"
 
 msgid "Force Overall Sort"
 msgstr ""
@@ -102,20 +106,19 @@ msgid "Force local DNS"
 msgstr "Tvinga lokal DNS"
 
 msgid "Input file not found, please check your configuration."
-msgstr ""
-"Inmatningsfilen hittades inte, var vänlig och kontrollera din konfiguration."
+msgstr "Inmatningsfilen kunde inte hittas, var vänlig kontrollera din konfiguration."
 
 msgid "Invalid domain specified!"
 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
 
 msgid "Last rundate"
-msgstr ""
+msgstr "Senaste kördatum"
 
 msgid "Loading"
 msgstr "Laddar"
 
 msgid "Manual / Backup mode"
-msgstr ""
+msgstr "Manuell / Säkerhetskopieringsläge"
 
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
@@ -138,16 +141,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
-msgstr ""
+msgstr "Vänligen redigera den här filen direkt i en terminal-session."
 
 msgid "Query"
-msgstr ""
+msgstr "Fråga"
 
 msgid "Query domains"
-msgstr ""
+msgstr "Fråga efter domäner"
 
 msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
-msgstr ""
+msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågningar till den lokala "
 
 msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
 msgstr ""
@@ -156,13 +159,13 @@ msgid "Resume adblock"
 msgstr "Återuppta adblock"
 
 msgid "Runtime information"
-msgstr "Information om kör-tid"
+msgstr "Information om körtid"
 
 msgid "SSL req."
-msgstr ""
+msgstr "SSL-rek."
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Spara"
 
 msgid ""
 "Space separated list of interfaces that trigger adblock processing. To "
@@ -179,22 +182,28 @@ msgid "Suspend adblock"
 msgstr "Upphäv adblock"
 
 msgid "The file size is too large for online editing in LuCI (&gt; 512 KB)."
-msgstr ""
+msgstr "Filstorleken är för stor för online-redigering i LuCi (&gt; 512 KB)."
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
 "<br />"
 msgstr ""
+"Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's svartlista (%s)."
+"<br />"
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
 "<br />"
 msgstr ""
+"Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's vitlista (%s)."
+"<br />"
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
 "file (/etc/config/adblock)."
 msgstr ""
+"Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's huvudsakliga konfigurations "
+"fil (/etc/config/adblock)."
 
 msgid ""
 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "