luci-app-radicale: Added and edited Swedish translation 590/head
authorKristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
Fri, 18 Dec 2015 04:14:20 +0000 (05:14 +0100)
committerKristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
Fri, 18 Dec 2015 04:14:20 +0000 (05:14 +0100)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
applications/luci-app-radicale/po/sv/radicale.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/applications/luci-app-radicale/po/sv/radicale.po b/applications/luci-app-radicale/po/sv/radicale.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..93a965c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,384 @@
+msgid ""
+msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
+
+msgid ""
+"'AUTO' selects the highest protocol version that client and server support."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"'Hostname:Port' or 'IPv4:Port' or '[IPv6]:Port' Radicale should listen on"
+msgstr ""
+
+msgid "-- Please choose --"
+msgstr "-- Vänligen välj --"
+
+msgid "-- custom --"
+msgstr "-- anpassad --"
+
+msgid "AUTO"
+msgstr "AUTO"
+
+msgid "Access-Control-Allow-Headers"
+msgstr ""
+
+msgid "Access-Control-Allow-Methods"
+msgstr ""
+
+msgid "Access-Control-Allow-Origin"
+msgstr ""
+
+msgid "Access-Control-Expose-Headers"
+msgstr ""
+
+msgid "Additional HTTP headers"
+msgstr ""
+
+msgid "Address:Port"
+msgstr "Adress:Port"
+
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentisering"
+
+msgid ""
+"Authentication login is matched against the 'user' key, and collection's "
+"path is matched against the 'collection' key."
+msgstr ""
+
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Autentiseringsmetod"
+
+msgid "Authentication method to allow access to Radicale server."
+msgstr "Autentiseringsmetod för att tillåta åtkomst till Radicale-servern."
+
+msgid "Auto-start"
+msgstr "Starta automatiskt"
+
+msgid "CalDAV/CardDAV"
+msgstr "CalDAV/CardDAV"
+
+msgid ""
+"Calendars and address books are available for both local and remote access, "
+"possibly limited through authentication policies."
+msgstr ""
+"Kalendrar och adressböcker är tillgängliga för både lokal och fjärrstyrd åtkomst, "
+"möjligtvis begränsad av villkoren för autentisering."
+
+msgid "Certificate file"
+msgstr "Certifikat-fil"
+
+msgid ""
+"Change here the encoding Radicale will use instead of 'UTF-8' for responses "
+"to the client and/or to store data inside collections."
+msgstr ""
+
+msgid "Ciphers"
+msgstr "Chiffer"
+
+msgid "Console Log level"
+msgstr "Loggnivå för konsoll"
+
+msgid "Control the access to data collections."
+msgstr "Kontrollera åtkomst till insamlingen av data."
+
+msgid "Critical"
+msgstr "Kritisk"
+
+msgid ""
+"Cross-origin resource sharing (CORS) is a mechanism that allows restricted "
+"resources (e.g. fonts, JavaScript, etc.) on a web page to be requested from "
+"another domain outside the domain from which the resource originated."
+msgstr ""
+
+msgid "Custom"
+msgstr "Anpassad"
+
+msgid "Database"
+msgstr "Databas"
+
+msgid "Debug"
+msgstr "Felsök"
+
+msgid "Directory"
+msgstr "Mapp"
+
+msgid "Directory not exists/found !"
+msgstr "Mappen finns inte/hittades inte !"
+
+msgid "Directory required !"
+msgstr "Mapp krävs !"
+
+msgid "Directory where the rotating log-files are stored"
+msgstr "Mappen där de roterade logg-filerna lagras"
+
+msgid "Enable HTTPS"
+msgstr "Aktivera HTTPS"
+
+msgid ""
+"Enable/Disable auto-start of Radicale on system start-up and interface events"
+msgstr ""
+
+msgid "Encoding"
+msgstr ""
+
+msgid "Encoding for responding requests."
+msgstr ""
+
+msgid "Encoding for storing local collections."
+msgstr ""
+
+msgid "Encryption method"
+msgstr "Krypteringsmetod"
+
+msgid "Error"
+msgstr "Fel"
+
+msgid "File '%s' not found !"
+msgstr "Filen '%s' kunde inte hittas !"
+
+msgid "File Log level"
+msgstr "Loggnivå för fil"
+
+msgid "File not found !"
+msgstr "Filen kunde inte hittas !"
+
+msgid "File-system"
+msgstr "Filsystem"
+
+msgid ""
+"For example, for the 'user' key, '.+' means 'authenticated user' and '.*' "
+"means 'anybody' (including anonymous users)."
+msgstr ""
+
+msgid "Full access for Owner only"
+msgstr ""
+
+msgid "Full access for authenticated Users"
+msgstr ""
+
+msgid "Full access for everybody (including anonymous)"
+msgstr ""
+
+msgid "Full path and file name of certificate"
+msgstr ""
+
+msgid "Full path and file name of private key"
+msgstr ""
+
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Keep in mind to use the correct hashing algorithm !"
+msgstr ""
+
+msgid "Leading or ending slashes are trimmed from collection's path."
+msgstr ""
+
+msgid "Log-backup Count"
+msgstr ""
+
+msgid "Log-file Viewer"
+msgstr "Visare för loggfil"
+
+msgid "Log-file directory"
+msgstr "Mapp för loggfil"
+
+msgid "Log-file size"
+msgstr "Storlek på loggfil"
+
+msgid "Logging"
+msgstr "Loggning"
+
+msgid "Logon message"
+msgstr "Inloggningsmeddelande"
+
+msgid "Maximum size of each rotation log-file."
+msgstr ""
+
+msgid "Message displayed in the client when a password is needed."
+msgstr "Meddelandet som visas i klienten när ett lösenord behövs."
+
+msgid "NOT installed"
+msgstr "INTE installerad"
+
+msgid "None"
+msgstr "Inget"
+
+msgid "Number of backup files of log to create."
+msgstr ""
+
+msgid "OPTIONAL: See python's ssl module for available ciphers"
+msgstr "VALFRITT: Kolla in python's ssl-modul för tillgängliga chiffer"
+
+msgid "Owner allow write, authenticated users allow read"
+msgstr ""
+
+msgid "Path/File required !"
+msgstr "Genväg/Fil krävs !"
+
+msgid ""
+"Place here the 'user:password' pairs for your users which should have access "
+"to Radicale."
+msgstr ""
+
+msgid "Please install current version !"
+msgstr "Vänligen installera den nuvarande versionen !"
+
+msgid "Please press [Reload] button below to reread the file."
+msgstr "Vänligen tryck på [Omstart]-knappen nedan för att läsa om filen på nytt."
+
+msgid "Please update to current version !"
+msgstr "Vänligen uppdatera till den nuvarande versionen !"
+
+msgid "Port numbers below 1024 (Privileged ports) are not supported"
+msgstr "Portnummer under 1024 (Priviligerade portar) stöds inte"
+
+msgid "Private key file"
+msgstr "Privat nyckel-fil"
+
+msgid "Radicale CalDAV/CardDAV Server"
+msgstr "Radicale CalDAV/CardDAV-server"
+
+msgid "Radicale uses '/etc/radicale/rights' as regexp-based file."
+msgstr "Radicale använder '/etc/radicale/rights som en regexp-baserad fil."
+
+msgid "Radicale uses '/etc/radicale/users' as htpasswd file."
+msgstr "Radicale använder '/etc/radicale/users' som en htpasswd-fil."
+
+msgid "Read only!"
+msgstr "Endast läsbar!"
+
+msgid "RegExp file"
+msgstr "RegExp-fil"
+
+msgid "Reload"
+msgstr "Ladda om"
+
+msgid "Response Encoding"
+msgstr ""
+
+msgid "Reveal/hide password"
+msgstr "Visa/göm lösenordet"
+
+msgid "Rights"
+msgstr "Rättigheter"
+
+msgid "Rights are based on a regexp-based file"
+msgstr "Rättigheter baseras på en regexp-baserad fil"
+
+msgid "Rights backend"
+msgstr ""
+
+msgid "SHA-1"
+msgstr "SHA-1"
+
+msgid "SSL Protocol"
+msgstr "SSL-protokoll"
+
+msgid "Save"
+msgstr "Spara"
+
+msgid "Section names are only used for naming the rule."
+msgstr ""
+
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
+
+msgid "Setting this parameter to '0' will disable rotation of log-file."
+msgstr "Genom att ställa in den här parametern till '0' så kommer du att stänga av rotering av logg-fil."
+
+msgid "Software package '"
+msgstr "Mjukvaru-paket '"
+
+msgid "Start"
+msgstr "Starta"
+
+msgid "Start / Stop"
+msgstr "Starta / Stoppa"
+
+msgid "Start/Stop Radicale server"
+msgstr "Starta/Stoppa Radicale-servern"
+
+msgid "Storage"
+msgstr "Lagring"
+
+msgid "Storage Encoding"
+msgstr ""
+
+msgid "Storage backend"
+msgstr ""
+
+msgid "Syslog Log level"
+msgstr "Loggnivå för systemloggen"
+
+msgid "System"
+msgstr "System"
+
+msgid ""
+"The Radicale Project is a complete CalDAV (calendar) and CardDAV (contact) "
+"server solution."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"They can be viewed and edited by calendar and contact clients on mobile "
+"phones or computers."
+msgstr ""
+
+msgid "To edit the file follow this link!"
+msgstr "Följ den här länken för att redigera den här filen!"
+
+msgid "To view latest log file follow this link!"
+msgstr "Följ den här länken för att visa den senaste logg-filen"
+
+msgid "Value is not an Integer >= 0 !"
+msgstr "Värdet är inte ett heltal >= 0 !"
+
+msgid "Value required ! Integer >= 0 !"
+msgstr "Värde krävs ! Heltal >= 0 !"
+
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
+
+msgid "Version Information"
+msgstr "Information om versionen"
+
+msgid ""
+"WARNING: Only 'File-system' is documented and tested by Radicale development"
+msgstr ""
+"VARNING: Endast 'Filsystemet' är dokumenterat och testat av Radicale-utvecklingen"
+
+msgid "Warning"
+msgstr "Varning"
+
+msgid ""
+"You can also get groups from the user regex in the collection with {0}, {1}, "
+"etc."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"You can use Python's ConfigParser interpolation values %(login)s and "
+"%(path)s."
+msgstr ""
+
+msgid "crypt"
+msgstr "crypt"
+
+msgid "custom"
+msgstr "anpassad"
+
+msgid "htpasswd file"
+msgstr "htpasswd-fil"
+
+msgid "installed"
+msgstr "installerad"
+
+msgid "or higher"
+msgstr "eller högre"
+
+msgid "plain"
+msgstr "enkel"
+
+msgid "required"
+msgstr "krävs"
+
+msgid "salted SHA-1"
+msgstr "saltad SHA-1"