11ee971220ea21b2b294e7561a71d966399c9d18
[project/luci.git] / po / cs / statistics.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2014-06-05 15:46+0200\n"
5 "Last-Translator: koli <lukas.koluch@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: cs\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
12 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
13
14 msgid "Action (target)"
15 msgstr "Akce (cíl)"
16
17 msgid "Add command for reading values"
18 msgstr "Přidat příkaz pro čtení hodnot"
19
20 msgid "Add matching rule"
21 msgstr "Přidat pravidlo pro výběr"
22
23 msgid "Add multiple hosts separated by space."
24 msgstr "Přidat více hostů, oddělených mezerou"
25
26 msgid "Add notification command"
27 msgstr "Přidat příkaz pro upozornění"
28
29 msgid "Base Directory"
30 msgstr "Základní adresář"
31
32 msgid "Basic monitoring"
33 msgstr "Základní sledování"
34
35 msgid "CPU Plugin Configuration"
36 msgstr "Nastavení CPU pluginu"
37
38 msgid "CSV Output"
39 msgstr "CSV výstup"
40
41 msgid "CSV Plugin Configuration"
42 msgstr "Nastavení CSV pluginu"
43
44 msgid "Cache collected data for"
45 msgstr "Mezipamět pro ukládání dat"
46
47 msgid "Cache flush interval"
48 msgstr "Interval vyprazdňování mezipaměti"
49
50 msgid "Chain"
51 msgstr ""
52
53 msgid "CollectLinks"
54 msgstr ""
55
56 msgid "CollectRoutes"
57 msgstr ""
58
59 msgid "CollectTopology"
60 msgstr ""
61
62 msgid "Collectd"
63 msgstr "Collectd"
64
65 msgid "Collectd Settings"
66 msgstr "Nastavení Collectd"
67
68 msgid ""
69 "Collectd is a small daemon for collecting data from various sources through "
70 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
71 "collectd daemon."
72 msgstr ""
73 "Collectd je malý daemon pro shromažďování dat z nejrůznějších zdrojů zkrz "
74 "rozdílné pluginy. Na této stránce můžete změnit obecná nastavení daemonu "
75 "collectd."
76
77 msgid "Conntrack"
78 msgstr "Conntrack"
79
80 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
81 msgstr "Nastavení pluginu Conntrack"
82
83 msgid "DF Plugin Configuration"
84 msgstr "Nastavení pluginu DF"
85
86 msgid "DNS"
87 msgstr "DNS"
88
89 msgid "DNS Plugin Configuration"
90 msgstr "Nastavení DNS pluginu"
91
92 msgid "Data collection interval"
93 msgstr "Interval sběru dat"
94
95 msgid "Datasets definition file"
96 msgstr ""
97
98 msgid "Destination ip range"
99 msgstr "Rozsah cílových IP adres"
100
101 msgid "Directory for collectd plugins"
102 msgstr "Adresář s pluginy pro collectd"
103
104 msgid "Directory for sub-configurations"
105 msgstr "Adresář pro pod-nastavení"
106
107 msgid "Disk Plugin Configuration"
108 msgstr "Nastavení Disk pluginu"
109
110 msgid "Disk Space Usage"
111 msgstr "Využití místa na disku"
112
113 msgid "Disk Usage"
114 msgstr "Využití disku"
115
116 msgid "Display Host »"
117 msgstr "Zobrazit hostitele »"
118
119 msgid "Display timespan »"
120 msgstr "Zobrazit časové rozpětí »"
121
122 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
123 msgstr "Nastavení E-Mail pluginu"
124
125 msgid "Email"
126 msgstr "Email"
127
128 msgid "Enable this plugin"
129 msgstr "Povolit tento plugin"
130
131 msgid "Exec"
132 msgstr "Exec"
133
134 msgid "Exec Plugin Configuration"
135 msgstr "Nastavení pluginu Exec"
136
137 msgid "Filter class monitoring"
138 msgstr ""
139
140 msgid "Firewall"
141 msgstr "Firewall"
142
143 msgid "Flush cache after"
144 msgstr "Vyprázdnit cache po"
145
146 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Graphs"
150 msgstr "Grafy"
151
152 msgid "Group"
153 msgstr "Skupina"
154
155 msgid ""
156 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
157 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
158 msgstr ""
159 "Zde můžete nastavit externí příkazy, které budou spuštěny v tomto pořadí "
160 "daemonem collectd. Ze standardního výstupu příkazů vezme collectd potřebné "
161 "hodnoty."
162
163 msgid ""
164 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
165 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
166 "will be feeded to the the called programs stdin."
167 msgstr ""
168
169 msgid ""
170 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
171 "are selected."
172 msgstr ""
173 "Zde můžete definovat různá kritéria, podle kterých budou vybrána sledovaná "
174 "pravidla iptables."
175
176 msgid "Host"
177 msgstr "Hostitel"
178
179 msgid "Hostname"
180 msgstr "Hostname"
181
182 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
183 msgstr "IP nebo hostname, odkud získat txtinfo výstup"
184
185 msgid "IRQ Plugin Configuration"
186 msgstr "Nastavení IRQ pluginu"
187
188 msgid "Ignore source addresses"
189 msgstr "Ignorovat zdrojové adresy"
190
191 msgid "Incoming interface"
192 msgstr "Příchozí rozhraní"
193
194 msgid "Interface Plugin Configuration"
195 msgstr "Nastavení Interface pluginu"
196
197 msgid "Interfaces"
198 msgstr "Rozhraní"
199
200 msgid "Interrupts"
201 msgstr "Přerušení"
202
203 msgid "Interval for pings"
204 msgstr "Interval pro ping"
205
206 msgid "Iptables Plugin Configuration"
207 msgstr "Nastavení Iptables pluginu"
208
209 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
210 msgstr ""
211 "Pokud nic nevyberete, rozhraní pro monitoring budou určena automaticky."
212
213 msgid "Listen host"
214 msgstr "Naslouchající hostitel"
215
216 msgid "Listen port"
217 msgstr "Naslouchající port"
218
219 msgid "Listener interfaces"
220 msgstr "Rozhraní naslouchajícího"
221
222 msgid "Load Plugin Configuration"
223 msgstr "Načíst nastavení pluginů"
224
225 msgid "Maximum allowed connections"
226 msgstr "Maximální množství povolených spojení"
227
228 msgid "Memory"
229 msgstr "Paměť"
230
231 msgid "Memory Plugin Configuration"
232 msgstr "Nastavení pluginu Memory (Paměť)"
233
234 msgid "Monitor all except specified"
235 msgstr "Sledovat vše kromě vybraných"
236
237 msgid "Monitor all local listen ports"
238 msgstr "Monitorovat všechny naslouchající porty"
239
240 msgid "Monitor devices"
241 msgstr "Sledovat zařízení"
242
243 msgid "Monitor disks and partitions"
244 msgstr "Sledovat disky a oddíly"
245
246 msgid "Monitor filesystem types"
247 msgstr "Sledovat typy souborových systémů"
248
249 msgid "Monitor hosts"
250 msgstr "Sledovat hostitele"
251
252 msgid "Monitor interfaces"
253 msgstr "Sledovat rozhraní"
254
255 msgid "Monitor interrupts"
256 msgstr "Sledovat přerušení"
257
258 msgid "Monitor local ports"
259 msgstr "Sledovat místní porty"
260
261 msgid "Monitor mount points"
262 msgstr "Sledovat přípojné body"
263
264 msgid "Monitor processes"
265 msgstr "Sledovat procesy"
266
267 msgid "Monitor remote ports"
268 msgstr "Sledovat vzdálené porty"
269
270 msgid "Name of the rule"
271 msgstr "Název pravidla"
272
273 msgid "Netlink"
274 msgstr "Netlink"
275
276 msgid "Netlink Plugin Configuration"
277 msgstr "Nastavení pluginu Netlink"
278
279 msgid "Network"
280 msgstr "Síť"
281
282 msgid "Network Plugin Configuration"
283 msgstr "Nastavení pluginu Síť"
284
285 msgid "Network plugins"
286 msgstr "Síťové pluginy"
287
288 msgid "Network protocol"
289 msgstr "Síťový protokol"
290
291 msgid "Number of threads for data collection"
292 msgstr "Počet vláken pro sběr dat"
293
294 msgid "OLSRd"
295 msgstr "OLSRd"
296
297 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
298 msgstr "Nastavení pluginu OLSRd"
299
300 msgid "Only create average RRAs"
301 msgstr ""
302
303 msgid "Options"
304 msgstr "Možnosti"
305
306 msgid "Outgoing interface"
307 msgstr "Odchozí rozhraní"
308
309 msgid "Output plugins"
310 msgstr "Výstupní pluginy"
311
312 msgid "Ping"
313 msgstr "Ping"
314
315 msgid "Ping Plugin Configuration"
316 msgstr "Nastavení pluginu Ping"
317
318 msgid "Port"
319 msgstr "Port"
320
321 msgid "Processes"
322 msgstr "Procesy"
323
324 msgid "Processes Plugin Configuration"
325 msgstr "Nastavení pluginu Procesy"
326
327 msgid "Processes to monitor separated by space"
328 msgstr "Sledované procesy (oddělte mezerou)"
329
330 msgid "Processor"
331 msgstr "Procesor"
332
333 msgid "Qdisc monitoring"
334 msgstr "Sledování Qdisc"
335
336 #, fuzzy
337 msgid "RRD XFiles Factor"
338 msgstr "RRD XFiles Factor"
339
340 msgid "RRD heart beat interval"
341 msgstr ""
342
343 msgid "RRD step interval"
344 msgstr ""
345
346 msgid "RRDTool"
347 msgstr "RRDTool"
348
349 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
350 msgstr "Nastavení pluginu RRDTool"
351
352 msgid "Rows per RRA"
353 msgstr "Řádky na jeden RRA"
354
355 msgid "Script"
356 msgstr "Skript"
357
358 msgid "Seconds"
359 msgstr "Sekundy"
360
361 msgid "Server host"
362 msgstr "Hostitel serveru"
363
364 msgid "Server port"
365 msgstr "Port serveru"
366
367 msgid "Shaping class monitoring"
368 msgstr ""
369
370 msgid "Socket file"
371 msgstr "Soubor socketu"
372
373 msgid "Socket group"
374 msgstr "Skupina socketů"
375
376 msgid "Socket permissions"
377 msgstr "Oprávnění socketu"
378
379 msgid "Source ip range"
380 msgstr "Rozsah zdrojových IP"
381
382 msgid "Specifies what information to collect about links."
383 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o odkazech."
384
385 msgid "Specifies what information to collect about routes."
386 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o cestách"
387
388 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
389 msgstr "Určuje, jaké informace sbírat o globální topologii"
390
391 msgid "Statistics"
392 msgstr "Statistiky"
393
394 msgid "Storage directory"
395 msgstr "Úložný adresář"
396
397 msgid "Storage directory for the csv files"
398 msgstr "Úložný adresář pro soubory CSV"
399
400 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
401 msgstr "Ukládat data jako poměrné hodnoty místo absolutních"
402
403 msgid "Stored timespans"
404 msgstr ""
405
406 msgid "System Load"
407 msgstr "Zatížení systému"
408
409 msgid "System plugins"
410 msgstr "Systémové pluginy"
411
412 msgid "TCP Connections"
413 msgstr "TCP spojení"
414
415 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
416 msgstr "Nastavení pluginu TCPConns"
417
418 msgid "TTL for network packets"
419 msgstr "TTL pro síťové pakety"
420
421 msgid "TTL for ping packets"
422 msgstr "TTL pro pakety pingu"
423
424 msgid "Table"
425 msgstr ""
426
427 msgid "The NUT plugin reads information about Uninterruptible Power Supplies."
428 msgstr ""
429
430 msgid ""
431 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
432 "plugin of OLSRd."
433 msgstr ""
434
435 msgid ""
436 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
437 "connections."
438 msgstr "Plugin Conntrack shromažďuje statistiky o počtu sledovaných spojení."
439
440 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
441 msgstr "Plugin CPU shromažďuje základní statistiky o vytížení procesoru."
442
443 msgid ""
444 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
445 "processing by external programs."
446 msgstr ""
447 "Plugin CSV ukládá shromážděná data ve formátu CSV. Data mohou být později "
448 "zpracována externími programy."
449
450 msgid ""
451 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
452 "devices, mount points or filesystem types."
453 msgstr ""
454 "Plugin DF shromažďuje statistiky o využití diskového prostoru na různých "
455 "zařízeních, přípojných bodech nebo typech souborových systémů."
456
457 msgid ""
458 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
459 "or whole disks."
460 msgstr ""
461 "Plugin Disk shromažďuje podrobné statistiky o využívání vybraného oddílu "
462 "nebo celého disku."
463
464 msgid ""
465 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
466 "selected interfaces."
467 msgstr ""
468 "Plugin DNS shromažďuje podrobné statistky o provozu, vztahující se k DNS, na "
469 "vybraných rozhraních."
470
471 msgid ""
472 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
473 "statistics to a running collectd daemon. This plugin is primarily intended "
474 "to be used in conjunction with Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd but can "
475 "be used in other ways as well."
476 msgstr ""
477 "Plugin Email vytváří unixový socket, které může být využit pro odeslání "
478 "statistik o emailu běžícímu daemonu collectd. Plugin je primárně určen pro "
479 "použití ve spojení s Mail::SpamAssasin::Plugin::Collectd, ale stejně dobře "
480 "může být využit jinak."
481
482 msgid ""
483 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
484 "external processes when certain threshold values have been reached."
485 msgstr ""
486
487 msgid ""
488 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
489 msgstr ""
490 "Plugin Interface shromažďuje statistiky o provozu na vybraných rozhraních."
491
492 msgid ""
493 "The iptables plugin will monitor selected firewall rules and collect "
494 "informations about processed bytes and packets per rule."
495 msgstr ""
496 "Plugin Iptables monitoruje vybraná pravidla firewallu a shromažďuje "
497 "informace o zpracovaných bajtech a paketech pro každé pravidlo."
498
499 msgid ""
500 "The irq plugin will monitor the rate of issues per second for each selected "
501 "interrupt. If no interrupt is selected then all interrupts are monitored."
502 msgstr ""
503 "Plugin IRQ monitoruje množství požadavků na přerušení pro každé vybrané "
504 "přerušení. Pokud není vybráno žádné přerušení, jsou monitorována všechna."
505
506 msgid ""
507 "The iwinfo plugin collects statistics about wireless signal strength, noise "
508 "and quality."
509 msgstr ""
510 "Plugin Iwinfo shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
511 "signálu."
512
513 msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
514 msgstr "Plugin Load shromažďuje statistiky o obecné zátěži systému."
515
516 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
517 msgstr "Plugin Memory shromažďuje statistiky o využití paměti."
518
519 msgid ""
520 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
521 "filter-statistics for selected interfaces."
522 msgstr ""
523 "Plugin Netlink shromažďuje rozšířené informace jako statistiky qdisk, class "
524 "a filtru pro vybraná rozhraní."
525
526 msgid ""
527 "The network plugin provides network based communication between different "
528 "collectd instances. Collectd can operate both in client and server mode. In "
529 "client mode locally collected date is transferred to a collectd server "
530 "instance, in server mode the local instance receives data from other hosts."
531 msgstr ""
532 "Plugin Network poskytuje síťovou komunikaci mezi různými instancemi daemonu "
533 "collectd. Collectd může pracovat v režimu klienta i serveru. V režimu "
534 "klienta jsou lokálně shromažďovaná data odeslána instanci serveru, jako "
535 "server naopak collectd přijímá data z ostatních hostitelů."
536
537 msgid ""
538 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
539 "the roundtrip time for each host."
540 msgstr ""
541 "Plugin Ping bude odesílat ICMP echo odpovědi vybraným hostům a měřit "
542 "zpáteční čas pro každého hosta."
543
544 msgid ""
545 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
546 "memory usage of selected processes."
547 msgstr ""
548 "Plugin Processes shromažďuje informace o procesorovém času, výpadcích "
549 "stránky a využití paměti vybranými programy."
550
551 msgid ""
552 "The rrdtool plugin stores the collected data in rrd database files, the "
553 "foundation of the diagrams.<br /><br /><strong>Warning: Setting the wrong "
554 "values will result in a very high memory consumption in the temporary "
555 "directory. This can render the device unusable!</strong>"
556 msgstr ""
557 "Plugin Rrdtool ukládá shromažďená data v souborech databáze RRD.<br /><br /"
558 "><strong>Varování: Nastavení špatných hodnot bude mít za následek velkou "
559 "spotřebu paměti v dočasném adresáří. Zařízení ze tak může stát nepoužitelným!"
560 "</strong>"
561
562 msgid ""
563 "The statistics package is based on <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
564 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
565 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
566 msgstr ""
567 "Balíček Statistiky je založen na <a href=\"http://collectd.org/index.shtml"
568 "\">Collectd</a> a využívá <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
569 "Tool</a> pro kreslení diagramů z collectd."
570
571 msgid ""
572 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
573 "selected ports."
574 msgstr ""
575 "Plugin Tcpconns shromažďuje informace o otevřených TCP spojeních na "
576 "vybraných portech."
577
578 msgid ""
579 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
580 "collected data from a running collectd instance."
581 msgstr ""
582 "Plugin Unixsock vytváří unixový socket, které může být využit pro čtení dat "
583 "z běžící instance collectd."
584
585 msgid ""
586 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
587 "connections."
588 msgstr ""
589 "Tato sekce určuje, na kterých rozhraních bude collectd čekat na příchozí "
590 "spojení."
591
592 msgid ""
593 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
594 msgstr "Tato sekce určuje, na které servery budou odeslána shromážděná data."
595
596 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
597 msgstr ""
598
599 msgid "UPS"
600 msgstr "UPS"
601
602 msgid "UPS Plugin Configuration"
603 msgstr "Konfigurace pluginu UPS"
604
605 msgid "UPS name in NUT ups@host format"
606 msgstr ""
607
608 msgid "UnixSock"
609 msgstr "UnixSock"
610
611 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
612 msgstr "Konfigurace pluginu Unixsock"
613
614 msgid "Used PID file"
615 msgstr "Použitý soubor PID (identifikátoru procesu)"
616
617 msgid "User"
618 msgstr "Uživatel"
619
620 msgid "Verbose monitoring"
621 msgstr "Podrobný monitoring"
622
623 msgid "Wireless"
624 msgstr "Wireless"
625
626 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
627 msgstr "Nastavení pluginu Wireless Iwinfo"
628
629 msgid "e.g. br-ff"
630 msgstr "např. br-ff"
631
632 msgid "e.g. br-lan"
633 msgstr "např. br-lan"
634
635 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
636 msgstr ""
637
638 msgid "max. 16 chars"
639 msgstr "max. 16 znaků"
640
641 msgid "reduces rrd size"
642 msgstr "redukovaná velikost rrd"
643
644 msgid "seconds; multiple separated by space"
645 msgstr "sekundy, více hodnot oddělených mezerou"
646
647 msgid "server interfaces"
648 msgstr "rozhraní serveru"
649
650 #~ msgid "Installed network plugins:"
651 #~ msgstr "Instalované síťové pluginy:"
652
653 #~ msgid "Installed output plugins:"
654 #~ msgstr "Instalované výstupní pluginy:"
655
656 #~ msgid ""
657 #~ "Network plugins are used to collect information about open tcp "
658 #~ "connections, interface traffic, iptables rules etc."
659 #~ msgstr ""
660 #~ "Síťové pluginy jsou používány pro shromažďování informací o otevřených tcp "
661 #~ "spojeních, provozu na rozhraní, pravidel iptables atd."
662
663 #~ msgid ""
664 #~ "Output plugins provide different possibilities to store collected data. "
665 #~ "It is possible to enable multiple plugin at one, for example to store "
666 #~ "collected data in rrd databases and to transmit the data over the network "
667 #~ "to other collectd instances."
668 #~ msgstr ""
669 #~ "Výstupní pluginy poskytují různé možnosti ukládání sesbíraných dat. Plugin "
670 #~ "je možné v jeden okamžik povolit vícekrát , například pro ukládání dat do "
671 #~ "rrd databází a předávání dat po síti jiným instancím daemonu collectd."
672
673 #~ msgid ""
674 #~ "System plugins collecting values about system state and ressource usage "
675 #~ "on the device.:"
676 #~ msgstr ""
677 #~ "Systémové pluginy, shromažďující hodnoty o systémovém stavu a zdrojích, "
678 #~ "používaných zařízením:"
679
680 #~ msgid ""
681 #~ "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
682 #~ "noise and quality."
683 #~ msgstr ""
684 #~ "Plugin Wireless shromažďuje statistiky o síle, šumu a kvalitě bezdrátového "
685 #~ "signálu."
686
687 #~ msgid "Wireless Plugin Configuration"
688 #~ msgstr "Nastavení pluginu Wireless"