Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 91 of 120 messages translated ...
[project/luci.git] / po / cs / freifunk.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2014-08-08 21:21+0200\n"
5 "Last-Translator: koli <lukas.koluch@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: cs\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
12 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
13
14 msgid "BSSID"
15 msgstr "BSSID"
16
17 msgid "Bad (ETX > 10)"
18 msgstr "Špatné (ETX > 10)"
19
20 msgid "Basic Settings"
21 msgstr "Základní nastavení"
22
23 msgid "Basic settings"
24 msgstr "Základní nastavení"
25
26 msgid "Basic settings are incomplete. Please go to"
27 msgstr "Základní nastavení není kompletní. Prosím přejděte na"
28
29 msgid "Basic system settings"
30 msgstr "Základní nastavení systému"
31
32 msgid "Bitrate"
33 msgstr "Datový tok"
34
35 msgid "Channel"
36 msgstr "Kanál"
37
38 #, fuzzy
39 msgid "Check for new firmware versions and perform automatic updates."
40 msgstr ""
41 "Zkontrolovat dostupnost nové verze firmwaru a provést automatické "
42 "aktualizace."
43
44 msgid "Client network size"
45 msgstr "Velikost klientské sítě"
46
47 msgid "Community"
48 msgstr "Komunita"
49
50 msgid "Community profile"
51 msgstr "Komunitní profil"
52
53 msgid "Community settings"
54 msgstr "Nastavení komunity"
55
56 msgid "Confirm Upgrade"
57 msgstr "Potvrďte upgrade"
58
59 msgid "Contact"
60 msgstr "Kontakt"
61
62 msgid "Contact information is incomplete. Please go to"
63 msgstr "Kontaktní informace není kompletní. Prosím pokračujte na"
64
65 msgid "Coordinates"
66 msgstr "Souřadnice"
67
68 msgid "Country code"
69 msgstr "Kód země"
70
71 msgid "Default routes"
72 msgstr "Výchozí trasy"
73
74 #, fuzzy
75 msgid "Disable default content"
76 msgstr "Zakázat výchozí obsah"
77
78 msgid "Diversity is enabled for device"
79 msgstr ""
80
81 msgid "E-Mail"
82 msgstr "E-Mail"
83
84 msgid "ESSID"
85 msgstr "ESSID"
86
87 msgid "Edit index page"
88 msgstr ""
89
90 msgid "Enable IPv6"
91 msgstr "Povolit IPv6"
92
93 msgid "Enable a virtual access point (VAP) by default if possible."
94 msgstr ""
95
96 msgid "Error"
97 msgstr "Chyba"
98
99 msgid "Find your coordinates with OpenStreetMap"
100 msgstr "Najděte své souřadnice pomocí OpenStreetMap"
101
102 msgid "Freifunk"
103 msgstr "Freifunk"
104
105 msgid "Freifunk Overview"
106 msgstr "Freifunk - Přehled"
107
108 msgid "Freifunk Remote Update"
109 msgstr "Freifunk - Vzdálené aktualizace"
110
111 msgid "Gateway"
112 msgstr "Brána"
113
114 msgid "Go to"
115 msgstr "Jít na"
116
117 msgid "Good (2 < ETX < 4)"
118 msgstr "Dobré (2 < ETX < 4)"
119
120 msgid "Green"
121 msgstr "Zelený"
122
123 msgid "Hello and welcome in the network of"
124 msgstr "Dobrý den, vítejte v síti"
125
126 msgid "Hide OpenStreetMap"
127 msgstr "Skrýt OpenStreetMap"
128
129 msgid "Homepage"
130 msgstr "Domovská stránka"
131
132 msgid "Hostname"
133 msgstr "Hostname"
134
135 msgid "IPv6 Config"
136 msgstr "Konfigurace IPv6"
137
138 msgid "IPv6 Prefix"
139 msgstr "IPv6 Prefix"
140
141 msgid "IPv6 network in CIDR notation."
142 msgstr ""
143
144 msgid "If selected then the default content element is not shown."
145 msgstr ""
146
147 msgid "If you are interested in our project then contact the local community"
148 msgstr "Pokud se zajímáte o náš projekt, kontaktujte místní komunitu"
149
150 msgid "Index Page"
151 msgstr ""
152
153 msgid "Interface"
154 msgstr "Rozhraní"
155
156 msgid ""
157 "Internet access depends on technical and organisational conditions and may "
158 "or may not work for you."
159 msgstr ""
160 "Přístup k Internetu závisí na technických a organizačních podmínkách. Může "
161 "(ale nemusí) vám fungovat."
162
163 msgid "It is operated by"
164 msgstr ""
165
166 msgid "Keep configuration"
167 msgstr "Uchovat nastavení"
168
169 msgid "Latitude"
170 msgstr "Zeměpisná šířka"
171
172 msgid "Legend"
173 msgstr "Legenda"
174
175 msgid "Load"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Local Time"
179 msgstr "Místní čas"
180
181 msgid "Location"
182 msgstr "Umístění"
183
184 msgid "Longitude"
185 msgstr "Zeměpisná délka"
186
187 msgid "Map"
188 msgstr "Mapa"
189
190 msgid "Map Error"
191 msgstr "Chyba mapy"
192
193 msgid "Memory"
194 msgstr "Paměť"
195
196 msgid "Mesh prefix"
197 msgstr "Mesh prefix"
198
199 msgid "Metric"
200 msgstr "Metrika"
201
202 msgid "Mode"
203 msgstr "Režim"
204
205 msgid "Network"
206 msgstr "Síť"
207
208 msgid "Network for client DHCP addresses"
209 msgstr ""
210
211 msgid "Nickname"
212 msgstr "Přezdívka"
213
214 msgid "No default routes known."
215 msgstr "Nejsou známy výchozí cesty"
216
217 msgid "Notice"
218 msgstr "Upozornění"
219
220 msgid "OLSR"
221 msgstr "OLSR"
222
223 msgid "Operator"
224 msgstr "Operátor"
225
226 msgid "Orange"
227 msgstr "Oranžový"
228
229 msgid "Overview"
230 msgstr "Přehled"
231
232 msgid "Package libiwinfo required!"
233 msgstr "Balíček libiwinfo je vyžadován!"
234
235 msgid "Phone"
236 msgstr "Telefon"
237
238 msgid "Please fill in your contact details below."
239 msgstr "Prosím níže vyplňte kontaktní detaily."
240
241 msgid "Please set your contact information"
242 msgstr "Prosím nastavte si vaše kontaktní informace"
243
244 msgid "Power"
245 msgstr "Výkon"
246
247 msgid "Processor"
248 msgstr "Procesor"
249
250 msgid "Profile"
251 msgstr "Profil"
252
253 msgid "Profile (Expert)"
254 msgstr "Profil (Expert)"
255
256 msgid "Realname"
257 msgstr "Skutečné jméno"
258
259 msgid "Red"
260 msgstr "Červený"
261
262 msgid "SSID"
263 msgstr "SSID"
264
265 msgid ""
266 "Select your location with a mouse click on the map. The map will only show "
267 "up if you are connected to the Internet."
268 msgstr ""
269 "Kliknutím na mapu vyberte vaše umístění. Mapa se zobrazí, pouze pokud jste "
270 "připojen do sítě Internet."
271
272 msgid "Show OpenStreetMap"
273 msgstr "Zobrazit OpenStreetMap"
274
275 msgid "Show on map"
276 msgstr "Zobrazit na mapě"
277
278 msgid "Signal"
279 msgstr "Signál"
280
281 msgid "Splash"
282 msgstr ""
283
284 msgid "Start Upgrade"
285 msgstr "Spustit aktualizaci"
286
287 msgid "Statistics"
288 msgstr "Statistiky"
289
290 msgid "Status"
291 msgstr "Stav"
292
293 msgid "Still usable (4 < ETX < 10)"
294 msgstr "Stále použitelné (4 < ETX < 10)"
295
296 msgid "System"
297 msgstr "Systém"
298
299 msgid "TX"
300 msgstr "TX"
301
302 msgid ""
303 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
304 "component for working wireless configuration!"
305 msgstr ""
306 "Balíček <em>libiwinfo</em> není nainstalován. Je třeba ho nainstalovat, aby "
307 "byla funkční konfigurace bezdrátové sítě!"
308
309 msgid ""
310 "The OLSRd service is not configured to capture position data from the "
311 "network.<br /> Please make sure that the nameservice plugin is properly "
312 "configured and that the <em>latlon_file</em> option is enabled."
313 msgstr ""
314
315 msgid "The installed firmware is the most recent version."
316 msgstr "Nainstalovaný firmware je aktuální."
317
318 msgid ""
319 "These are the basic settings for your local wireless community. These "
320 "settings define the default values for the wizard and DO NOT affect the "
321 "actual configuration of the router."
322 msgstr ""
323
324 msgid "These are the settings of your local community."
325 msgstr ""
326
327 msgid ""
328 "These pages will assist you in setting up your router for Freifunk or "
329 "similar wireless community networks."
330 msgstr ""
331
332 msgid "This is the access point"
333 msgstr "To je přístupový bod (AP)"
334
335 msgid "Update Settings"
336 msgstr "Nastavení aktualizace"
337
338 msgid "Update available!"
339 msgstr "Aktualizace dostupná!"
340
341 msgid "Uptime"
342 msgstr "Doba provozu"
343
344 msgid "VAP"
345 msgstr "VAP"
346
347 msgid "Verify downloaded images"
348 msgstr ""
349
350 msgid "Very good (ETX < 2)"
351 msgstr "Velmi dobré (ETX < 2)"
352
353 msgid ""
354 "We are an initiative to establish a free, independent and open wireless mesh "
355 "network."
356 msgstr ""
357
358 msgid "Wireless Overview"
359 msgstr ""
360
361 msgid "Yellow"
362 msgstr "Žlutý"
363
364 msgid ""
365 "You can display additional content on the public index page by inserting "
366 "valid XHTML in the form below.<br />Headlines should be enclosed between &lt;"
367 "h2&gt; and &lt;/h2&gt;."
368 msgstr ""
369
370 msgid ""
371 "You can find further information about the global Freifunk initiative at"
372 msgstr ""
373
374 msgid "You can manually edit the selected community profile here."
375 msgstr ""
376
377 msgid ""
378 "You need to select a profile before you can edit it. To select a profile go "
379 "to"
380 msgstr ""
381
382 msgid "and fill out all required fields."
383 msgstr ""
384
385 msgid "buffered"
386 msgstr ""
387
388 msgid "cached"
389 msgstr ""
390
391 msgid "e.g."
392 msgstr "např."
393
394 msgid "free"
395 msgstr ""
396
397 msgid "to disable it."
398 msgstr ""
399
400 msgid "used"
401 msgstr ""
402
403 msgid "wireless settings"
404 msgstr "nastavení bezdrátové sítě"