Merge pull request #1338 from Umeaboy/patch-40
[project/luci.git] / applications / luci-app-advanced-reboot / po / sv / luci-app-advanced-reboot.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
3
4 msgid "Action"
5 msgstr "Åtgärd"
6
7 msgid "Advanced Reboot"
8 msgstr "Avancerad omstart"
9
10 msgid "Alternative"
11 msgstr "Alternativ"
12
13 msgid "Cancel"
14 msgstr "Avbryt"
15
16 msgid "Confirm"
17 msgstr "Bekräfta"
18
19 msgid "Current"
20 msgstr "Nuvarande"
21
22 msgid "Firmware/OS (Kernel)"
23 msgstr "Inre mjukvara/OS (Kärna)"
24
25 msgid "Partition"
26 msgstr "Partition"
27
28 msgid "Partitions"
29 msgstr "Partitioner"
30
31 msgid "Perform power off..."
32 msgstr "Utför avstängning..."
33
34 msgid "Power Off Device"
35 msgstr "Stäng av enhet"
36
37 msgid "Proceed"
38 msgstr "Fortsätt"
39
40 msgid "Reboot Device to an Alternative Partition"
41 msgstr "Starta om enheten till en alternativ partition"
42
43 msgid "Reboot to alternative partition..."
44 msgstr "Starta om till alternativ partition..."
45
46 msgid "Reboot to current partition"
47 msgstr "Starta om till nuvarande partition"
48
49 msgid "Rebooting..."
50 msgstr "Startar om..."
51
52 msgid "Shutting down..."
53 msgstr "Stänger av..."
54
55 msgid "Status"
56 msgstr "Status"
57
58 msgid ""
59 "The system is rebooting now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
60 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
61 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
62 "settings."
63 msgstr ""
64
65 msgid ""
66 "The system is rebooting to an alternative partition now.<br /> DO NOT POWER "
67 "OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes before you try to reconnect. It "
68 "might be necessary to renew the address of your computer to reach the device "
69 "again, depending on your settings."
70 msgstr ""
71
72 msgid ""
73 "The system is shutting down now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> It "
74 "might be necessary to renew the address of your computer to reach the device "
75 "again, depending on your settings."
76 msgstr ""
77 "Systemet stänger ner nu.<br /> STÄNG INTE AV ENHETEN!<br /> Beroende 
78 "på dina inställningar så kan det vara nödvändigt att förnya din dators adress "
79 "för att nå enheten igen."
80
81 msgid ""
82 "WARNING: An alternative partition might have its own settings and completely "
83 "different firmware.<br /><br /> As your network configuration and WiFi SSID/"
84 "password on alternative partition might be different, you might have to "
85 "adjust your computer settings to be able to access your device once it "
86 "reboots.<br /><br /> Please also be aware that alternative partition "
87 "firmware might not provide an easy way to switch active partition and boot "
88 "back to the currently active partition.<br /><br /> Click \"Proceed\" below "
89 "to reboot device to an alternative partition."
90 msgstr ""
91
92 msgid ""
93 "WARNING: Power off might result in a reboot on a device which doesn't "
94 "support power off.<br /><br /> Click \"Proceed\" below to power off your "
95 "device."
96 msgstr ""
97 "VARNING: Att stänga av kan resultera i en omstart i en enhet som inte "
98 "har stöd för avstängning.<br /><br /> Klicka på \"Fortsätt\" nedanför för att stänga av din "
99 "enhet."
100
101 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
102 msgstr "Varning: Det finns osparade ändringar som kommer att förloras vid omstart!"
103
104 msgid "Warning: This system does not have two partitions!"
105 msgstr "Varning: Det här systemet har inte två partitioner!"
106
107 msgid "Warning: This system does not support powering off!"
108 msgstr "Varning: Det här systemet har inte stöd för avstängning!"