luci-app-statistics: Edited Swedish translation 594/head
authorKristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
Fri, 18 Dec 2015 04:25:10 +0000 (05:25 +0100)
committerKristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
Fri, 18 Dec 2015 04:25:10 +0000 (05:25 +0100)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
applications/luci-app-statistics/po/sv/statistics.po

index 9c7b217..395c537 100644 (file)
@@ -13,31 +13,31 @@ msgid "Action (target)"
 msgstr ""
 
 msgid "Add command for reading values"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till kommando för läsning av värden"
 
 msgid "Add matching rule"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till en matchande regel"
 
 msgid "Add multiple hosts separated by space."
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till flertalet värdar separerade av mellanslag."
 
 msgid "Add notification command"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till aviseringskommando"
 
 msgid "Aggregate number of connected users"
 msgstr ""
 
 msgid "Base Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Basmapp"
 
 msgid "Basic monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Standardövervakning"
 
 msgid "CPU Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "CSV Output"
-msgstr ""
+msgstr "CSV-utmatning"
 
 msgid "CSV Plugin Configuration"
 msgstr ""
@@ -49,7 +49,7 @@ msgid "Cache flush interval"
 msgstr ""
 
 msgid "Chain"
-msgstr ""
+msgstr "Kedja"
 
 msgid "CollectLinks"
 msgstr ""
@@ -61,13 +61,15 @@ msgid "CollectTopology"
 msgstr ""
 
 msgid "Collectd Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Inställningar för Collectd"
 
 msgid ""
 "Collectd is a small daemon for collecting data from various sources through "
 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
 "collectd daemon."
-msgstr ""
+msgstr "Collectd är en liten demon för insamling av data från olika källor via "
+"olika insticksprogam. På den här sidan så kan du ändra generella inställningar för "
+"collectd-demonen."
 
 msgid "Conntrack"
 msgstr ""
@@ -76,16 +78,16 @@ msgid "Conntrack Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "DF Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet DF"
 
 msgid "DNS"
-msgstr ""
+msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet DNS"
 
 msgid "Data collection interval"
-msgstr ""
+msgstr "Intervall för insamling av data"
 
 msgid "Datasets definition file"
 msgstr ""
@@ -94,73 +96,73 @@ msgid "Destination ip range"
 msgstr ""
 
 msgid "Directory for collectd plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Mapp för collectd's insticksprogram"
 
 msgid "Directory for sub-configurations"
-msgstr ""
+msgstr "Mapp för under-konfigurationer"
 
 msgid "Disk Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Disk"
 
 msgid "Disk Space Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Användning av diskutrymme"
 
 msgid "Disk Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Användning av disk"
 
 msgid "Display Host »"
-msgstr ""
+msgstr "Visa värd »"
 
 msgid "Display timespan »"
-msgstr ""
+msgstr "Visa tidsspann »"
 
 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet E-post"
 
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "E-post"
 
 msgid "Enable this plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera det här insticksprogrammet"
 
 msgid "Entropy"
-msgstr ""
+msgstr "Entropi"
 
 msgid "Entropy Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Entropi"
 
 msgid "Exec"
-msgstr ""
+msgstr "Exec"
 
 msgid "Exec Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Exec"
 
 msgid "Filter class monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Brandvägg"
 
 msgid "Flush cache after"
 msgstr ""
 
 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Vidarebefordring mellan lyssning och server-adressen"
 
 msgid "Gather compression statistics"
 msgstr ""
 
 msgid "General plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Generall insticksprogram"
 
 msgid "Generate a separate graph for each logged user"
-msgstr ""
+msgstr "Generera en separat graf för varje loggade användare"
 
 msgid "Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Grafer"
 
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "Grupp"
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
@@ -179,130 +181,130 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Hold Ctrl to select multiple items or to deselect entries."
-msgstr ""
+msgstr "Håll ner Ctrl för att välja flera poster eller för att inte välja poster."
 
 msgid "Host"
-msgstr ""
+msgstr "Värd"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Värdnamn"
 
 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
 msgstr ""
 
 msgid "IRQ Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet IRQ"
 
 msgid "Ignore source addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Ignorera källadresser"
 
 msgid "Incoming interface"
-msgstr ""
+msgstr "Inkommande gränssnitt"
 
 msgid "Interface Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammets gränssnitt"
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitt"
 
 msgid "Interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Avbrott"
 
 msgid "Interval for pings"
-msgstr ""
+msgstr "Intervaller för pingningar"
 
 msgid "Iptables Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Iptabels"
 
 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
 msgstr ""
 
 msgid "Listen host"
-msgstr ""
+msgstr "Värd för lyssning"
 
 msgid "Listen port"
-msgstr ""
+msgstr "Lyssningsport"
 
 msgid "Listener interfaces"
 msgstr ""
 
 msgid "Load Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Load"
 
 msgid "Maximum allowed connections"
-msgstr ""
+msgstr "Maximalt tillåtna anslutningar"
 
 msgid "Memory"
-msgstr ""
+msgstr "Minne"
 
 msgid "Memory Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Memory"
 
 msgid "Monitor all except specified"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka alla förutom specificerat"
 
 msgid "Monitor all local listen ports"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka alla lokala lyssningsportar"
 
 msgid "Monitor all sensors"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka alla sensorer"
 
 msgid "Monitor devices"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka enheter"
 
 msgid "Monitor disks and partitions"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka hårddiskar och partitioner"
 
 msgid "Monitor filesystem types"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka filsystemtyper"
 
 msgid "Monitor hosts"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka värdar"
 
 msgid "Monitor interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka gränssnitt"
 
 msgid "Monitor interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka avbrott"
 
 msgid "Monitor local ports"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka lokala portar"
 
 msgid "Monitor mount points"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka monteringspunkter"
 
 msgid "Monitor processes"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka processer"
 
 msgid "Monitor remote ports"
-msgstr ""
+msgstr "Övervaka fjärrportar"
 
 msgid "Name of the rule"
-msgstr ""
+msgstr "Regelns namn"
 
 msgid "Netlink"
-msgstr ""
+msgstr "Nätlänk"
 
 msgid "Netlink Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Nätverk"
 
 msgid "Network Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "Network plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Insticksprogram för nätverket"
 
 msgid "Network protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Nätverksprotokoll"
 
 msgid "Number of threads for data collection"
-msgstr ""
+msgstr "Antalet trådar för insamling av data"
 
 msgid "OLSRd"
-msgstr ""
+msgstr "OLSRd"
 
 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
 msgstr ""
@@ -311,34 +313,34 @@ msgid "Only create average RRAs"
 msgstr ""
 
 msgid "OpenVPN"
-msgstr ""
+msgstr "OpenVPN"
 
 msgid "OpenVPN Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "OpenVPN status files"
-msgstr ""
+msgstr "Statusfiler för OpenVPN"
 
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Alternativ"
 
 msgid "Outgoing interface"
-msgstr ""
+msgstr "Utgående gränssnitt"
 
 msgid "Output plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Insticksprogram för utmatning"
 
 msgid "Ping"
-msgstr ""
+msgstr "Pinga"
 
 msgid "Ping Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port"
 
 msgid "Processes"
-msgstr ""
+msgstr "Processer"
 
 msgid "Processes Plugin Configuration"
 msgstr ""
@@ -347,10 +349,10 @@ msgid "Processes to monitor separated by space"
 msgstr ""
 
 msgid "Processor"
-msgstr ""
+msgstr "Processor"
 
 msgid "Qdisc monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Övervakning av Qdisc"
 
 msgid "RRD XFiles Factor"
 msgstr ""
@@ -362,61 +364,61 @@ msgid "RRD step interval"
 msgstr ""
 
 msgid "RRDTool"
-msgstr ""
+msgstr "RRDTool"
 
 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "Rows per RRA"
-msgstr ""
+msgstr "Rader per RRA"
 
 msgid "Script"
-msgstr ""
+msgstr "Skript"
 
 msgid "Seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Sekunder"
 
 msgid "Sensor list"
 msgstr ""
 
 msgid "Sensors"
-msgstr ""
+msgstr "Sensorer"
 
 msgid "Sensors Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "Server host"
-msgstr ""
+msgstr "Värd-server"
 
 msgid "Server port"
-msgstr ""
+msgstr "Server-port"
 
 msgid "Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Installera"
 
 msgid "Shaping class monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Socket file"
-msgstr ""
+msgstr "Socketfil"
 
 msgid "Socket group"
-msgstr ""
+msgstr "Socketgrupp"
 
 msgid "Socket permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Tillstånd för socket"
 
 msgid "Source ip range"
 msgstr ""
 
 msgid "Specifies what information to collect about links."
-msgstr ""
+msgstr "Anger vilken information som ska samlas in om länkar."
 
 msgid "Specifies what information to collect about routes."
-msgstr ""
+msgstr "Anger vilken information som ska samlas in om rutter"
 
 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
-msgstr ""
+msgstr "Anger vilken information som ska samlas in om den globala topologin."
 
 msgid "Splash Leases"
 msgstr ""
@@ -425,37 +427,37 @@ msgid "Splash Leases Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistik"
 
 msgid "Storage directory"
-msgstr ""
+msgstr "Lagringsmapp"
 
 msgid "Storage directory for the csv files"
-msgstr ""
+msgstr "Lagringsmapp för csv-filerna"
 
 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
 msgstr ""
 
 msgid "Stored timespans"
-msgstr ""
+msgstr "Lagrade tidsspann"
 
 msgid "System Load"
-msgstr ""
+msgstr "Belastning av systemet"
 
 msgid "TCP Connections"
-msgstr ""
+msgstr "TCP-anslutningar"
 
 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid "TTL for network packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL för nätverkspaket"
 
 msgid "TTL for ping packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL för ping-paket"
 
 msgid "Table"
-msgstr ""
+msgstr "Tabell"
 
 msgid "The NUT plugin reads information about Uninterruptible Power Supplies."
 msgstr ""
@@ -606,68 +608,68 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Försök att kolla upp fullständigt kvalificerade värdnamn"
 
 msgid "UPS"
-msgstr ""
+msgstr "UPS"
 
 msgid "UPS Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet UPS"
 
 msgid "UPS name in NUT ups@host format"
-msgstr ""
+msgstr "UPS-namnet i NUT ups@värd-format"
 
 msgid "UnixSock"
-msgstr ""
+msgstr "UnixSock"
 
 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet UnixSock"
 
 msgid "Uptime"
-msgstr ""
+msgstr "Upptid"
 
 msgid "Uptime Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av insticksprogrammet Upptid"
 
 msgid "Use improved naming schema"
 msgstr ""
 
 msgid "Used PID file"
-msgstr ""
+msgstr "Använd PID-fil"
 
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Användare"
 
 msgid "Verbose monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Detaljerad övervakning"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Trådlöst"
 
 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "You can install additional collectd-mod-* plugins to enable more statistics."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan installera ytterligare collectd-mod* insticksprogram för att aktivera mer statistik."
 
 msgid "e.g. br-ff"
-msgstr ""
+msgstr "t.ex br-ff"
 
 msgid "e.g. br-lan"
-msgstr ""
+msgstr "t.ex br-lan"
 
 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
-msgstr ""
+msgstr "t.ex reject-with tcp-reset"
 
 msgid "max. 16 chars"
-msgstr ""
+msgstr "maxmialt 16 tecken"
 
 msgid "reduces rrd size"
-msgstr ""
+msgstr "reducerar storlek på rrd"
 
 msgid "seconds; multiple separated by space"
-msgstr ""
+msgstr "sekunder; flertalet åtskillda med mellanrum"
 
 msgid "server interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "gränssnitt för servern"