Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 35 of 179 messages translated ...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Fri, 17 Feb 2012 12:49:07 +0000 (12:49 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Fri, 17 Feb 2012 12:49:07 +0000 (12:49 +0000)
po/pl/openvpn.po

index eb4d0b7..9165951 100644 (file)
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-02 10:03+0200\n"
+"Last-Translator: cheaterenator <cheaterenator@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
-"Language: \n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
 
 msgid "%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s"
 
 msgid "'net30', 'p2p', or 'subnet'"
-msgstr ""
+msgstr "'net30', 'p2p', lub 'subnet'"
 
 msgid "Accept options pushed from server"
-msgstr ""
+msgstr "Zaakceptuj opcje narzucone przez serwer"
 
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj"
 
 msgid "Add route after establishing connection"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj trasę po nawiązaniu połączenia"
 
 msgid "Additional authentication over TLS"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowe uwierzytelnianie poprzez TLS"
 
 msgid "Allow client-to-client traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól na łączność klient-klient"
 
 msgid "Allow multiple clients with same certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól na łączenie wielu klientów z tym samym certyfikatem."
 
 msgid "Allow only one session"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól tylko na jedną sesję"
 
 msgid "Allow remote to change its IP or port"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwól na zmianę IP lub portu odległemu hostowi."
 
 msgid "Allowed maximum of connected clients"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba klientów"
 
+#, fuzzy
 msgid "Allowed maximum of internal"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba wewnętrznych"
 
 msgid "Allowed maximum of new connections"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna dozwolona liczba nowych połączeń"
 
 msgid "Append log to file"
-msgstr ""
+msgstr "Dopisz log do pliku"
 
 msgid "Authenticate using username/password"
-msgstr ""
+msgstr "Autoryzacja z użyciem loginu oraz hasła"
 
 msgid "Automatically redirect default route"
-msgstr ""
+msgstr "Automatycznie przekieruj domyślną trasę"
 
 msgid "Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state"
 msgstr ""
+"Ponieżej znajduje się lista skonfigurowanych procesów OpenVPN wraz z ich "
+"aktualnymi stanami."
 
 msgid "Call down cmd/script before TUN/TAP close"
-msgstr ""
+msgstr "Zatrzymaj skrypt przed wyłączeniem interfejsu TUN/TAP"
 
 msgid "Certificate authority"
-msgstr ""
+msgstr "Urząd certyfikacji"
 
 msgid "Change process priority"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień priorytet procesu"
 
 msgid "Change to directory before initialization"
-msgstr ""
+msgstr "Przejdź do katalogu przed inicjalizacją"
 
+#, fuzzy
 msgid "Check peer certificate against a CRL"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdź certyfikat peer'a na występowanie CRL"
 
+#, fuzzy
 msgid "Chroot to directory after initialization"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień root (chroot) na katalog po inicjalizacji"
 
 msgid "Client is disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Klient jest wyłączony"
 
 msgid "Configuration category"
-msgstr ""
+msgstr "Kategoria konfiguracji"
 
 msgid "Configure client mode"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguruj tryb klienta"
 
 msgid "Configure server bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguruj serwer w trybie mostu"
 
 msgid "Configure server mode"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguruj serwer"
 
 msgid "Connect through Socks5 proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz poprzez SOCKS5 proxy"
 
 msgid "Connect to remote host through an HTTP proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz ze zdalnym hostem poprzez HTTP proxy"
 
+#, fuzzy
 msgid "Connection retry interval"
-msgstr ""
+msgstr "Interwał powtórzeń połączeń"
 
 msgid "Cryptography"
-msgstr ""
+msgstr "Kryptografia"
 
+#, fuzzy
 msgid "Daemonize after initialization"
-msgstr ""
+msgstr "Przejdź w tryb daemon po inicjalizacji"
 
 msgid "Delay n seconds after connection"
-msgstr ""
+msgstr "Opóźnienie n sekund po nawiązaniu połączenia"
 
 msgid "Delay tun/tap open and up script execution"
-msgstr ""
+msgstr "Opóźnienie otwarcia interfejsu tun/tap i wykonania skryptu"
 
 msgid "Diffie Hellman parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Parametry Diffie Hellman"
 
 msgid "Directory for custom client config files"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog na pliki konfiguracyjne"
 
 msgid "Disable Paging"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz stronicowanie"
 
 msgid "Disable cipher initialisation vector"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz wektor inicjalizacji szyfru"
 
 msgid "Disable options consistency check"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz sprawdzanie poprawności ustawień"
 
 msgid "Disable replay protection"
 msgstr ""