Commit from LuCI Translation Portal by user juhosg.: 146 of 177 messages translated...
authorTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 2 Apr 2012 15:36:59 +0000 (15:36 +0000)
committerTranslation System <luci-i18n@lists.subsignal.org>
Mon, 2 Apr 2012 15:36:59 +0000 (15:36 +0000)
po/hu/statistics.po

index 9d15336..ea78753 100644 (file)
@@ -1,18 +1,21 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-30 09:26+0200\n"
+"Last-Translator: juhosg <juhosg@openwrt.org>\n"
 "Language-Team: none\n"
+"Language: hu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.4\n"
 
 msgid "Action (target)"
-msgstr ""
+msgstr "Tevékenység (cél)"
 
 msgid "Add command for reading values"
-msgstr ""
+msgstr "Érték olvasására szolgáló parancs hozzáadása"
 
 msgid "Add matching rule"
 msgstr ""
@@ -21,31 +24,31 @@ msgid "Add multiple hosts separated by space."
 msgstr ""
 
 msgid "Add notification command"
-msgstr ""
+msgstr "Értesítési parancs hozzáadása"
 
 msgid "Base Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Alapkönyvtár"
 
 msgid "Basic monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "CPU Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "CPU bővítmény beállítása"
 
 msgid "CSV Output"
-msgstr ""
+msgstr "CSV kimenet"
 
 msgid "CSV Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "CSV bővítmény konfigurálása"
 
 msgid "Cache collected data for"
 msgstr ""
 
 msgid "Cache flush interval"
-msgstr ""
+msgstr "Gyorsítótár ürítési időköz"
 
 msgid "Chain"
-msgstr ""
+msgstr "Lánc"
 
 msgid "CollectLinks"
 msgstr ""
@@ -57,149 +60,162 @@ msgid "CollectTopology"
 msgstr ""
 
 msgid "Collectd"
-msgstr ""
+msgstr "Collectd"
 
 msgid "Collectd Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Collectd beállítások"
 
 msgid ""
 "Collectd is a small daeomon for collecting data from various sources through "
 "different plugins. On this page you can change general settings for the "
 "collectd daemon."
 msgstr ""
+"A collectd változatos forrásokból különféle bővítményeken keresztül történő "
+"adatgyűjtésre szolgáló kisméretű démon. Ezen az oldalon módosíthatja a "
+"collectd démon általános beállításait."
 
 msgid "Conntrack"
-msgstr ""
+msgstr "Conntrack"
 
 msgid "Conntrack Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Conntrack bővítmény beállítása"
 
 msgid "DF Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "DF bővítmény beállítása"
 
 msgid "DNS"
-msgstr ""
+msgstr "DNS"
 
 msgid "DNS Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "DNS bővítmény beállítása"
 
 msgid "Data collection interval"
-msgstr ""
+msgstr "Adatgyűjtési időszak"
 
 msgid "Datasets definition file"
-msgstr ""
+msgstr "Adatkészlet leíró fálj"
 
 msgid "Destination ip range"
-msgstr ""
+msgstr "Cél IP tartomány"
 
 msgid "Directory for collectd plugins"
-msgstr ""
+msgstr "collect bővítmények könyvtára"
 
 msgid "Directory for sub-configurations"
-msgstr ""
+msgstr "Al-beállítások könyvtára"
 
 msgid "Disk Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Lemez bővítmény beállítása"
 
 msgid "Disk Space Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Felhasznált lemezterület"
 
 msgid "Disk Usage"
-msgstr ""
+msgstr "Lemezhasználat"
 
 msgid "Display timespan »"
-msgstr ""
+msgstr "Időszak megjelenítése »"
 
 msgid "E-Mail Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "E-Mail bővítmény beállítása"
 
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "E-mail"
 
 msgid "Enable this plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Bővítmény engedélyezése"
 
 msgid "Exec"
-msgstr ""
+msgstr "Exec"
 
 msgid "Exec Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Exec bővítmény beállítása"
 
 msgid "Filter class monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Szűrő osztály figyelése"
 
 msgid "Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Tűzfal"
 
 msgid "Flush cache after"
-msgstr ""
+msgstr "Gyorsítótár ürítése ezután:"
 
 msgid "Forwarding between listen and server addresses"
 msgstr ""
 
 msgid "Graphs"
-msgstr ""
+msgstr "Grafikonok"
 
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "Csoport"
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd in "
 "order to read certain values. The values will be read from stdout."
 msgstr ""
+"Itt megadhatók külső parancsok amelyek a collectd által lesznek futtatva "
+"bizonyos értékeke beolvasására. Az értékek a szabványos kimenetről lesznek "
+"beolvasva."
 
 msgid ""
 "Here you can define external commands which will be started by collectd when "
 "certain threshold values have been reached. The values leading to invokation "
 "will be feeded to the the called programs stdin."
 msgstr ""
+"Itt megadhatók külső parancsok amelyek a collectd által lesznek futtatva "
+"amikor bizonyos küszbértékek elérésre kerülnek. A hívást kiváltó értékek a "
+"meghívott programok szabványos bemenetére lesznek küldve."
 
 msgid ""
 "Here you can define various criteria by which the monitored iptables rules "
 "are selected."
 msgstr ""
+"Itt addhatók meg különböző feltételek, amelyek alapján a megfigyelt iptables "
+"szabályok kiválasztásra kerülnek."
 
 msgid "Host"
-msgstr ""
+msgstr "Gép"
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Gépnév"
 
 msgid "IP or hostname where to get the txtinfo output from"
-msgstr ""
+msgstr "Annak a gépnek a neve vagy IP címe ahonnan a txtinfo kimenete származik"
 
 msgid "IRQ Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "IRQ bővítmény beállítása"
 
 msgid "Ignore source addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Forrás címek figyelmen kívül hagyása"
 
 msgid "Incoming interface"
-msgstr ""
+msgstr "Bejövő interfész"
 
 msgid "Installed network plugins:"
-msgstr ""
+msgstr "Telepített hálózati bővítmények:"
 
 msgid "Installed output plugins:"
-msgstr ""
+msgstr "Telepített kimeneti bővítmények:"
 
 msgid "Interface Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Interfész bővítmény beállítása"
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Interfészek"
 
 msgid "Interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Megszakítások"
 
 msgid "Interval for pings"
-msgstr ""
+msgstr "Ping-ek közötti idő"
 
 msgid "Iptables Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Iptables bővítmény beállítása"
 
 msgid "Leave unselected to automatically determine interfaces to monitor."
 msgstr ""
+"Bejelölés nélkül a figyelendő iterfészek automatikusan kerülnek "
+"kiválasztásra."
 
 msgid "Listen host"
 msgstr ""
@@ -211,16 +227,16 @@ msgid "Listener interfaces"
 msgstr ""
 
 msgid "Load Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Terhelés bővítmény beállítása"
 
 msgid "Maximum allowed connections"
-msgstr ""
+msgstr "Megengedett kapcsolatok maximális száma"
 
 msgid "Memory"
-msgstr ""
+msgstr "Memória"
 
 msgid "Memory Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Memória bővítmény beállítása"
 
 msgid "Monitor all except specified"
 msgstr ""
@@ -229,81 +245,83 @@ msgid "Monitor all local listen ports"
 msgstr ""
 
 msgid "Monitor devices"
-msgstr ""
+msgstr "Eszközök figyelése"
 
 msgid "Monitor disks and partitions"
-msgstr ""
+msgstr "Lemezek és partíciók figyelése"
 
 msgid "Monitor filesystem types"
-msgstr ""
+msgstr "Fájlrendszer típusok figyelése"
 
 msgid "Monitor hosts"
-msgstr ""
+msgstr "Gépek figyelése"
 
 msgid "Monitor interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Interfészek figyelése"
 
 msgid "Monitor interrupts"
-msgstr ""
+msgstr "Megszakítások figyelése"
 
 msgid "Monitor local ports"
-msgstr ""
+msgstr "Helyi portok figyelése"
 
 msgid "Monitor mount points"
-msgstr ""
+msgstr "Csatolási pontok figyelése"
 
 msgid "Monitor processes"
-msgstr ""
+msgstr "Folyamatok figyelése"
 
 msgid "Monitor remote ports"
-msgstr ""
+msgstr "Távoli portok figyelése"
 
 msgid "Name of the rule"
-msgstr ""
+msgstr "A szabály neve"
 
 msgid "Netlink"
-msgstr ""
+msgstr "Netlink"
 
 msgid "Netlink Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Netlink bővítmény beállítása"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Hálózat"
 
 msgid "Network Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Hálózat bővítmény beállítása"
 
 msgid "Network plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Hálózati bővítmények"
 
 msgid ""
 "Network plugins are used to collect information about open tcp connections, "
 "interface traffic, iptables rules etc."
 msgstr ""
+"A hálózati bővítmények nyitott TCP kapcsolatok, interfész forgalom, iptables "
+"szabályok és ehhez hasonló információk gyűjtésére használhatók."
 
 msgid "Network protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Hálózati protokoll"
 
 msgid "Number of threads for data collection"
-msgstr ""
+msgstr "Az adatgyűjtő szálak száma"
 
 msgid "OLSRd"
-msgstr ""
+msgstr "OLSRd"
 
 msgid "OLSRd Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "OLSRd bővítmény beállítása"
 
 msgid "Only create average RRAs"
-msgstr ""
+msgstr "Csak átlag RRA-k létrehozása"
 
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Lehetőségek"
 
 msgid "Outgoing interface"
-msgstr ""
+msgstr "Kimenő interfész"
 
 msgid "Output plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Kimeneti bővítmények"
 
 msgid ""
 "Output plugins provide different possibilities to store collected data. It "
@@ -311,30 +329,35 @@ msgid ""
 "data in rrd databases and to transmit the data over the network to other "
 "collectd instances."
 msgstr ""
+"A kimeneti bővítmények különféle lehetőségeket biztosítanak az összegyűjtött "
+"adatok tárolásához. Lehetőség van többféle bővítmény egyidejű "
+"engedélyezésére, például az összegyűjtött adatok RRD adatbázisban történő "
+"tárolására és egyidejűleg hálózaton keresztül másik collectd példányhoz való "
+"továbbítására."
 
 msgid "Ping"
-msgstr ""
+msgstr "Ping"
 
 msgid "Ping Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ping bővítmény beállítása"
 
 msgid "Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port"
 
 msgid "Processes"
-msgstr ""
+msgstr "Folyamatok"
 
 msgid "Processes Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Folyamatok bővítmény beállítása"
 
 msgid "Processes to monitor separated by space"
-msgstr ""
+msgstr "Figyelendő folyamatok szóközzel elválasztva"
 
 msgid "Processor"
-msgstr ""
+msgstr "Processzor"
 
 msgid "Qdisc monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Qdisc figyelés"
 
 msgid "RRD XFiles Factor"
 msgstr ""
@@ -346,123 +369,144 @@ msgid "RRD step interval"
 msgstr ""
 
 msgid "RRDTool"
-msgstr ""
+msgstr "RRDTool"
 
 msgid "RRDTool Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "RRDTool bővítmény beállítása"
 
 msgid "Rows per RRA"
 msgstr ""
 
 msgid "Script"
-msgstr ""
+msgstr "Parancsfájl"
 
 msgid "Seconds"
-msgstr ""
+msgstr "másodperc"
 
 msgid "Server host"
-msgstr ""
+msgstr "Kiszolgáló gép"
 
 msgid "Server port"
-msgstr ""
+msgstr "Kiszolgáló port"
 
 msgid "Shaping class monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Socket file"
-msgstr ""
+msgstr "Socket fájlok"
 
 msgid "Socket group"
-msgstr ""
+msgstr "Socket csoport"
 
 msgid "Socket permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Socket jogosultságok"
 
 msgid "Source ip range"
-msgstr ""
+msgstr "Forrás IP tartomány"
 
 msgid "Specifies what information to collect about links."
 msgstr ""
+"Azt határozza meg, hogy az kapcsolatokról milyen információkat kell "
+"gyűjteni."
 
 msgid "Specifies what information to collect about routes."
 msgstr ""
+"Azt határozza meg, hogy az útvonalakról milyen információkat kell gyűjteni."
 
 msgid "Specifies what information to collect about the global topology."
 msgstr ""
+"Azt határozza meg, hogy a globális topológiáról milyen információkat kell "
+"gyűjteni."
 
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statisztikák"
 
 msgid "Storage directory"
-msgstr ""
+msgstr "Tárolási könyvtár"
 
 msgid "Storage directory for the csv files"
-msgstr ""
+msgstr "A csv fájlok tárolási könyvtára"
 
 msgid "Store data values as rates instead of absolute values"
-msgstr ""
+msgstr "Az adatok arányként történő tárolása abszolút értékek helyett"
 
 msgid "Stored timespans"
-msgstr ""
+msgstr "Tárolt időszakok"
 
 msgid "System Load"
-msgstr ""
+msgstr "Rendszerterhelés"
 
 msgid "System plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Rendszer bővítmények"
 
 msgid ""
 "System plugins collecting values about system state and ressource usage on "
 "the device.:"
 msgstr ""
+"A rendszer bővítmények a rendszer állapotáról és az erőforrások "
+"használatáról gyűjtenek adatokat az eszközön."
 
 msgid "TCP Connections"
-msgstr ""
+msgstr "TCP kapcsolatok"
 
 msgid "TCPConns Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "TCPConns bővítény beállítása"
 
 msgid "TTL for network packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL a hálózati csomagokhoz"
 
 msgid "TTL for ping packets"
-msgstr ""
+msgstr "TTL a ping csomagokhoz"
 
 msgid "Table"
-msgstr ""
+msgstr "Táblázat"
 
 msgid ""
 "The OLSRd plugin reads information about meshed networks from the txtinfo "
 "plugin of OLSRd."
 msgstr ""
+"Az OLSRd bővítmény a összekapcsolt hálózatokról olvas információkat az OLSRd "
+"txttinfo bővítményén keresztül."
 
 msgid ""
 "The conntrack plugin collects statistics about the number of tracked "
 "connections."
 msgstr ""
+"A conntrack bővítmény a nyomon követett kapcsolatok számáról gyűjt "
+"statisztikákat."
 
 msgid "The cpu plugin collects basic statistics about the processor usage."
 msgstr ""
+"A processzor bővítmény a processzorhasználatról gyűjt alapvető "
+"statisztikákat."
 
 msgid ""
 "The csv plugin stores collected data in csv file format for further "
 "processing by external programs."
 msgstr ""
+"A csv bővítmény segítségével az összegyűjtött adatok csv formátumú fájlba "
+"menthetők külső programmal történő további feldolgozás céljára."
 
 msgid ""
 "The df plugin collects statistics about the disk space usage on different "
 "devices, mount points or filesystem types."
 msgstr ""
+"A df bővítmény a lemezterület használatáról gyűjt statisztikákat különböző "
+"eszközökön, csatolási pontokon vagy fájlrendszereken."
 
 msgid ""
 "The disk plugin collects detailled usage statistics for selected partitions "
 "or whole disks."
 msgstr ""
+"A lemez bővítmény részletes használati statisztikákat készít a kiválasztott "
+"paticiókhoz vagy teljes lemezekhez."
 
 msgid ""
 "The dns plugin collects detailled statistics about dns related traffic on "
 "selected interfaces."
 msgstr ""
+"A DNS bővítmény részletes adatokat gyűjt a kiválasztott interfészek DNS-hez "
+"tartozó forgalmáról."
 
 msgid ""
 "The email plugin creates a unix socket which can be used to transmit email-"
@@ -475,6 +519,8 @@ msgid ""
 "The exec plugin starts external commands to read values from or to notify "
 "external processes when certain threshold values have been reached."
 msgstr ""
+"Az exec bővítmény külső parancsokat indít értékek olvasására vagy külső "
+"folyamatok értesítésére bizonyos küszöbértékek elérése esetén."
 
 msgid ""
 "The interface plugin collects traffic statistics on selected interfaces."
@@ -499,7 +545,7 @@ msgid "The load plugin collects statistics about the general system load."
 msgstr ""
 
 msgid "The memory plugin collects statistics about the memory usage."
-msgstr ""
+msgstr "A memória bővítmény a memórahasználatról gyűjt információkat."
 
 msgid ""
 "The netlink plugin collects extended informations like qdisc-, class- and "
@@ -517,6 +563,8 @@ msgid ""
 "The ping plugin will send icmp echo replies to selected hosts and measure "
 "the roundtrip time for each host."
 msgstr ""
+"A ping bővítmény ICMP echo kéréseket küld a kiválasztott gépekre és méri az "
+"oda-vissza eltelt időt minden gép esetében."
 
 msgid ""
 "The processes plugin collects informations like cpu time, page faults and "
@@ -535,21 +583,31 @@ msgid ""
 "\">Collectd</a> and uses <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD "
 "Tool</a> to render diagram images from collected data."
 msgstr ""
+"A statisztikai csomag a <a "
+"href=\"http://collectd.org/index.shtml\">collectd</a> segédprogramon alapul és "
+"az <a href=\"http://oss.oetiker.ch/rrdtool/\">RRD Tool</a> segédprogramot "
+"használja a grafikonok elkészítésére az összegyűjtött adatokból."
 
 msgid ""
 "The tcpconns plugin collects informations about open tcp connections on "
 "selected ports."
 msgstr ""
+"A tcpconns bővítmény a kiválasztott portokon lévő TCP kapcsolatokról gyűjt "
+"információkat."
 
 msgid ""
 "The unixsock plugin creates a unix socket which can be used to read "
 "collected data from a running collectd instance."
 msgstr ""
+"A unixsock bővítmény létrehoz egy unix socket-et melyen keresztül "
+"kiolvashatók az összegyűjtött adatok egy futó collectd-ből. "
 
 msgid ""
 "The wireless plugin collects statistics about wireless signal strength, "
 "noise and quality."
 msgstr ""
+"A vezetéknélküli bővítmény vezetéknélküli jelerősségről, zajról és "
+"minőségről gyűjt információkat."
 
 msgid ""
 "This section defines on which interfaces collectd will wait for incoming "
@@ -559,51 +617,53 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This section defines to which servers the locally collected data is sent to."
 msgstr ""
+"Ez a szakasz határozza meg, hogy a helyileg összegyűjtött adatokat melyik "
+"kiszolgálókra kell továbbítani."
 
 msgid "Try to lookup fully qualified hostname"
 msgstr ""
 
 msgid "UnixSock"
-msgstr ""
+msgstr "UnixSock"
 
 msgid "Unixsock Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "UnixSock bővítmény beállítása"
 
 msgid "Used PID file"
-msgstr ""
+msgstr "Használt PID fájl"
 
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Felhasználó"
 
 msgid "Verbose monitoring"
 msgstr ""
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Vezeték nélküli"
 
 msgid "Wireless Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Vezetéknélküli bővítmény beállítása"
 
 msgid "Wireless iwinfo Plugin Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "iwinfo vezeték nélküli bővítmény beállítása"
 
 msgid "e.g. br-ff"
-msgstr ""
+msgstr "pl. br-ff"
 
 msgid "e.g. br-lan"
-msgstr ""
+msgstr "pl. br-lan"
 
 msgid "e.g. reject-with tcp-reset"
-msgstr ""
+msgstr "pl. reject-with tcp-reset"
 
 msgid "max. 16 chars"
-msgstr ""
+msgstr "max. 16 karakter"
 
 msgid "reduces rrd size"
-msgstr ""
+msgstr "csökkenti az rrd adatbázis méretét"
 
 msgid "seconds; multiple separated by space"
-msgstr ""
+msgstr "másodpercek; több szóközzel elválasztott érték is megadható"
 
 msgid "server interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "kiszolgáló interfész"