po: add norwegian language files
[project/luci.git] / po / no / multiwan.po
1 #  multiwan.po
2 #  generated from /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua
3
4 msgid ""
5 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
6
7 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:1
8 #. Multi-WAN
9 msgid "Multi-WAN"
10 msgstr "Multi-WAN"
11
12 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:2
13 #. Multi-WAN allows for the use of multiple uplinks for load balancing and failover.
14 msgid "Multi-WAN allows for the use of multiple uplinks for load balancing and failover."
15 msgstr "Multi-WAN tillater bruk av flere internett oppkoblinger for "
16 "lastbalansering og feilsikkerhet."
17
18 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:3
19 #. Default Route
20 msgid "Default Route"
21 msgstr "Standard rute"
22
23 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:4
24 #. WAN Interfaces
25 msgid "WAN Interfaces"
26 msgstr "WAN grensesnitt"
27
28 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:5
29 #. Health Monitor detects and corrects network changes and failed connections.
30 msgid "Health Monitor detects and corrects network changes and failed connections."
31 msgstr "Health Monitor oppdager og korrigerer nettverks endringer "
32 "og mislykkede tilkoblinger."
33
34 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:6
35 #. Load Balancer Distribution
36 msgid "Load Balancer Distribution"
37 msgstr "Lastbalansering Distribusjon"
38
39 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:7
40 #. None
41 msgid "None"
42 msgstr "Ingen"
43
44 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:8
45 #. Health Monitor Interval
46 msgid "Health Monitor Interval"
47 msgstr "Health Monitor Intervall"
48
49 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:9
50 #. Health Monitor ICMP Host(s)
51 msgid "Health Monitor ICMP Host(s)"
52 msgstr "Health Monitor ICMP Vert(er)"
53
54 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:10
55 #. Health Monitor ICMP Timeout
56 msgid "Health Monitor ICMP Timeout"
57 msgstr "Health Monitor ICMP Tidsavbrudd"
58
59 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:11
60 #. Attempts Before WAN Failover
61 msgid "Attempts Before WAN Failover"
62 msgstr "Antall forsøk før WAN Feilsikkerhet"
63
64 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:12
65 #. Attempts Before WAN Recovery
66 msgid "Attempts Before WAN Recovery"
67 msgstr "Antall forsøk før WAN Gjenoppretting "
68
69 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:13
70 #. Failover Traffic Destination
71 msgid "Failover Traffic Destination"
72 msgstr "Feilsikkerhet Trafikk Destinasjon"
73
74 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:14
75 #. Multi-WAN Traffic Rules
76 msgid "Multi-WAN Traffic Rules"
77 msgstr "Multi-WAN Trafikk Regler"
78
79 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:15
80 #. Configure rules for directing outbound traffic through specified WAN Uplinks.
81 msgid "Configure rules for directing outbound traffic through specified WAN Uplinks."
82 msgstr "Konfigurer regler for å styre utgående trafikk gjennom spesifiserte WAN koblinger."
83
84 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:16
85 #. Source Address
86 msgid "Source Address"
87 msgstr "Kilde Adresse"
88
89 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:17
90 #. Destination Address
91 msgid "Destination Address"
92 msgstr "Destinasjon Adresse"
93
94 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:18
95 #. WAN Uplink
96 msgid "WAN Uplink"
97 msgstr "WAN Uplink"
98
99 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:19
100 #. Load Balancer
101 msgid "Load Balancer(Compatibility)"
102 msgstr "Lastbalansering (kompatibilitet)"
103
104 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:20
105 #. Disable
106 msgid "Disable"
107 msgstr "Deaktiver"
108
109 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:21
110 #. Auto
111 msgid "Auto"
112 msgstr "Auto"
113
114 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:22
115 #. DNS Server(s)
116 msgid "DNS Server(s)"
117 msgstr "DNS Server(e)"
118
119 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:23
120 #. Enable
121 msgid "Enable"
122 msgstr "Aktiver"
123
124 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:24
125 #. Load Balancer(Performance)
126 msgid "Load Balancer(Performance)" 
127 msgstr "Lastbalansering (Ytelse)"
128
129 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:25
130 #. Ports
131 msgid "Ports"
132 msgstr "Porter"
133
134 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:26
135 #. Protocol
136 msgid "Protocol"
137 msgstr "Protokoll"
138
139 #: /tmp/i18n/luasrc/i18n/multiwan.en.lua:27
140 #. LAN Interface
141 msgid "LAN Interface"
142 msgstr "LAN Grensesnitt"