po: add norwegian language files
[project/luci.git] / po / no / luci-fw.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2010-03-30 17:00+0200\n"
7 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
8 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
15 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/zones.lua      #
16 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
17 #
18 msgid "Firewall"
19 msgstr "Brannmur"
20
21 msgid ""
22 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
23 "traffic flow."
24 msgstr ""
25 "Brannmuren skaper soner over nettverkets grensesnitt for å styre "
26 "nettverkstrafikken. Opplever du tilfeldige nettverks problemer "
27 "kan du prøve å aktivere MMS Kontroll, om ikke er det best å deaktivere "
28 "MMS Kontrollen for best ytelse.""
29
30 msgid "Enable SYN-flood protection"
31 msgstr "Aktiver SYN-flood beskyttelse"
32
33 msgid "Drop invalid packets"
34 msgstr "Forkast ugyldige pakker"
35
36 msgid "Input"
37 msgstr "Inndata"
38
39 msgid "Output"
40 msgstr "Utdata"
41
42 msgid "Forward"
43 msgstr "Videresend"
44
45 msgid "reject"
46 msgstr "avslå"
47
48 msgid "drop"
49 msgstr "forkast"
50
51 msgid "accept"
52 msgstr "godta"
53
54 msgid "Zones"
55 msgstr "Soner"
56
57 msgid "Name"
58 msgstr "Navn"
59
60 msgid "Masquerading"
61 msgstr "Masquerading"
62
63 msgid "MSS clamping"
64 msgstr "MSS Kontroll (Clamping)"
65
66 msgid "Network"
67 msgstr "Nettverk"
68
69 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
70 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/traffic.lua    #
71 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
72 #
73 # msgid "Name"
74 # msgstr ""
75 #
76 msgid "Traffic Control"
77 msgstr "Trafikk Kontroll"
78
79 msgid "Zone-to-Zone traffic"
80 msgstr "Sone-til-Sone trafikk"
81
82 msgid ""
83 "Here you can specify which network traffic is allowed to flow between "
84 "network zones. Only new connections will be matched.  Packets belonging to "
85 "already open connections are automatically allowed to pass the firewall. If "
86 "you experience occasional connection problems try enabling MSS Clamping "
87 "otherwise disable it for performance reasons."
88 msgstr ""
89 "Her kan du angi hvilken nettverkstrafikk som har lov til å passere mellom "
90 "nettverkssoner. Bare nye tilkoblinger blir berørt da pakker som tilhører "
91 "eksisterende koblinger automatisk får lov å passere brannmuren.<br /> "
92
93 msgid "Source"
94 msgstr "Kilde"
95
96 msgid "Destination"
97 msgstr "Destinasjon"
98
99 msgid "Rules"
100 msgstr "Regler"
101
102 msgid "Protocol"
103 msgstr "Protokoll"
104
105 msgid "Device"
106 msgstr "Enhet"
107
108 msgid "Action"
109 msgstr "Handling"
110
111 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
112 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/redirect.lua   #
113 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
114 #
115 # msgid "Name"
116 # msgstr ""
117 #
118 # msgid "Protocol"
119 # msgstr ""
120 #
121 msgid "Traffic Redirection"
122 msgstr "Trafikk Omdirigering"
123
124 msgid ""
125 "Traffic redirection allows you to change the destination address of "
126 "forwarded packets."
127 msgstr ""
128 "<abbr title=\"Traffic Redirection\">Trafikk Omdirigering</abbr> lar deg endre "
129 "destinasjons adresse på videresendte pakker."
130
131 msgid "(optional)"
132 msgstr "(valgfri)"
133
134 msgid "Zone"
135 msgstr "Sone"
136
137 msgid "Source port"
138 msgstr "Kilde port"
139
140 msgid "Destination IP"
141 msgstr "Destinasjon IP"
142
143 msgid "IP address"
144 msgstr "IP adresse"
145
146 msgid "Destinasjon port"
147 msgstr "Destination port"
148
149 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
150 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/trule.lua      #
151 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
152 #
153 # msgid "Name"
154 # msgstr ""
155 #
156 # msgid "(optional)"
157 # msgstr ""
158 #
159 # msgid "Protocol"
160 # msgstr ""
161 #
162 # msgid "Source port"
163 # msgstr ""
164 #
165 # msgid "Destination port"
166 # msgstr ""
167 #
168 # msgid "Action"
169 # msgstr ""
170 #
171 # msgid "drop"
172 # msgstr ""
173 #
174 # msgid "accept"
175 # msgstr ""
176 #
177 # msgid "reject"
178 # msgstr ""
179 #
180 msgid "Advanced Rules"
181 msgstr "Avanserte Regler"
182
183 msgid ""
184 "Advanced rules let you customize the firewall to your needs. Only new "
185 "connections will be matched. Packets belonging to already open connections "
186 "are automatically allowed to pass the firewall."
187 msgstr ""
188 "Avanserte regler lar deg tilpasse brannmuren til dine behov. Kun nye "
189 "tilkoblinger blir berørt. Pakker som hører til åpne tilkoblinger får "
190 "automatisk tillatelse til å passere brannmuren."
191
192 msgid "Overview"
193 msgstr "Oversikt"
194
195 msgid "Source zone"
196 msgstr "Kilde Sone"
197
198 msgid "Destination zone"
199 msgstr "Destinasjon Sone"
200
201 msgid "any"
202 msgstr "alle"
203
204 msgid "Any"
205 msgstr "Alle"
206
207 msgid "Source address"
208 msgstr "Kilde adresse"
209
210 msgid "Destination address"
211 msgstr "Destinasjon adresse"
212
213 msgid "Source MAC-address"
214 msgstr "Kilde MAC-adresse"
215
216 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
217 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/rrule.lua      #
218 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
219 #
220 # msgid "Traffic Redirection"
221 # msgstr ""
222 #
223 # msgid ""
224 # "Traffic redirection allows you to change the destination address of "
225 # "forwarded packets."
226 # msgstr ""
227 #
228 # msgid "Overview"
229 # msgstr ""
230 #
231 # msgid "Name"
232 # msgstr ""
233 #
234 # msgid "Source zone"
235 # msgstr ""
236 #
237 # msgid "Source MAC-address"
238 # msgstr ""
239 #
240 # msgid "Source port"
241 # msgstr ""
242 #
243 # msgid "Protocol"
244 # msgstr ""
245 #
246 msgid "Source IP address"
247 msgstr "Kilde IP adresse"
248
249 msgid ""
250 "Match incoming traffic originating from the given source port or port range "
251 "on the client host"
252 msgstr ""
253 "Match innkommende trafikk som kommer fra den gitte kilde port/portområdet "
254 "fra klienten"
255
256 msgid "External port"
257 msgstr "Ekstern port"
258
259 msgid ""
260 "Match incoming traffic directed at the given destination port or port range "
261 "on this host"
262 msgstr ""
263 "Match innkommende trafikk rettet mot den gitte destinasjons port/portområdet "
264 "på denne verten"
265
266 msgid "Internal IP address"
267 msgstr "Intern IP adresse"
268
269 msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
270 msgstr "Omadresser matchet innkommende trafikk til den angitte interne verten"
271
272 msgid "Internal port (optional)"
273 msgstr "Intern port (valfritt)"
274
275 msgid ""
276 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
277 msgstr ""
278 "Omadresser matchet innkommende trafikk til den gitte porten på den interne "
279 "vert"
280
281 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
282 # Generated from applications/luci-fw/luasrc/model/cbi/luci_fw/miniportfw.lua #
283 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
284 #
285 # msgid "Name"
286 # msgstr ""
287 #
288 # msgid "(optional)"
289 # msgstr ""
290 #
291 # msgid "Protocol"
292 # msgstr ""
293 #
294 # msgid "External port"
295 # msgstr ""
296 #
297 # msgid "Internal IP address"
298 # msgstr ""
299 #
300 msgid "Port forwarding"
301 msgstr "Port Videresending"
302
303 msgid ""
304 "Port forwarding allows to provide network services in the internal network "
305 "to an external network."
306 msgstr ""
307 "<abbr title=\"Port Forwarding\">Port Videresending</abbr> tillater at "
308 "nettverkstjenester fra det interne nettverket tilbys et eksternt nettverk."
309
310 msgid "Internal port"
311 msgstr "Intern port"