po: resync base translations
[project/luci.git] / po / no / base.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-06-10 03:40+0200\n"
7 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
8 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
14
15 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
16 msgstr ""
17
18 msgid "(%s available)"
19 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
20
21 msgid "(empty)"
22 msgstr ""
23
24 msgid "(no interfaces attached)"
25 msgstr "(ingen grensesnitt tilkoblet)"
26
27 msgid "-- Additional Field --"
28 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
29
30 msgid "-- Please choose --"
31 msgstr "-- Vennligst velg --"
32
33 msgid "-- custom --"
34 msgstr "-- egendefinert --"
35
36 msgid "1 Minute Load:"
37 msgstr ""
38
39 msgid "15 Minute Load:"
40 msgstr ""
41
42 msgid "40MHz 2nd channel above"
43 msgstr ""
44
45 msgid "40MHz 2nd channel below"
46 msgstr ""
47
48 msgid "5 Minute Load:"
49 msgstr ""
50
51 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
52 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
53
54 msgid ""
55 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notation: address/"
56 "prefix"
57 msgstr ""
58 "<abbr title=\"Classless Inter-Domain Routing\">CIDR</abbr>-Notasjon: adresse/"
59 "prefiks"
60
61 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
62 msgstr ""
63
64 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
65 msgstr ""
66
67 msgid ""
68 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
69 "order of the resolvfile"
70 msgstr ""
71
72 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
73 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server"
74
75 msgid "<abbr title=\"Encrypted\">Encr.</abbr>"
76 msgstr "Kryptert"
77
78 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
79 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
80
81 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
82 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
83
84 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
85 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Broadcast"
86
87 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
88 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
89
90 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
91 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
92
93 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address"
94 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse"
95
96 msgid ""
97 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
98 "(CIDR)"
99 msgstr ""
100 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
101 "Nettverk (CIDR)"
102
103 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
104 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
105
106 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
107 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
108
109 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
110 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
111
112 msgid ""
113 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a collection of "
114 "free Lua software including an <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</"
115 "abbr>-Webframework and webinterface for embedded devices. <abbr title=\"Lua "
116 "Configuration Interface\">LuCI</abbr> is licensed under the Apache-License."
117 msgstr ""
118 "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er en samling av fri "
119 "Lua programvare som inkluderer <abbr title=\"Model-View-Controller\">MVC</"
120 "abbr>-Webframework og webgrensnitt for innebygde enheter. <abbr title=\"Lua "
121 "Configuration Interface\">LuCI</abbr> er lisensert under Apache-lisensen."
122
123 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
124 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
125
126 msgid "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
127 msgstr "<abbr title=\"Point-to-Point Tunneling Protocol\">PPTP</abbr>-Server"
128
129 msgid "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys"
130 msgstr "<abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Nøkler"
131
132 msgid "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Scan"
133 msgstr "<abbr title=\"Wireless Local Area Network\">WLAN</abbr>-Skanning"
134
135 msgid ""
136 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
137 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
138 msgstr ""
139
140 msgid ""
141 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
142 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
143 msgstr ""
144
145 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
146 msgstr ""
147
148 msgid ""
149 "A lightweight HTTP/1.1 webserver written in C and Lua designed to serve LuCI"
150 msgstr "En lettvekts HTTP/1.1 webserver skrevet i C og Lua laget for LuCI"
151
152 msgid ""
153 "A small webserver which can be used to serve <abbr title=\"Lua Configuration "
154 "Interface\">LuCI</abbr>."
155 msgstr ""
156 "En lettvekts webserver som kan brukes til å tjene <abbr title=\"Lua "
157 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
158
159 msgid "AR Support"
160 msgstr "AR Støtte"
161
162 msgid "ATM Bridges"
163 msgstr ""
164
165 msgid "ATM Settings"
166 msgstr ""
167
168 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
169 msgstr ""
170
171 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
172 msgstr ""
173
174 msgid ""
175 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
176 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
177 "to dial into the provider network."
178 msgstr ""
179
180 msgid "ATM device number"
181 msgstr ""
182
183 msgid "About"
184 msgstr "Om"
185
186 msgid "Access Point"
187 msgstr "Aksesspunkt"
188
189 msgid "Access point (APN)"
190 msgstr "Aksesspunkt (APN)"
191
192 msgid "Action"
193 msgstr "Handle"
194
195 msgid "Actions"
196 msgstr "Handlinger"
197
198 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
199 msgstr "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
200
201 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
202 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
203
204 msgid "Active Connections"
205 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
206
207 msgid "Active Leases"
208 msgstr "Aktive Leier"
209
210 msgid "Ad-Hoc"
211 msgstr "Uavhengig (Ad-hoc)"
212
213 msgid "Add"
214 msgstr "Legg til"
215
216 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
217 msgstr ""
218
219 msgid "Add new interface..."
220 msgstr ""
221
222 msgid "Additional Hosts files"
223 msgstr ""
224
225 msgid "Additional pppd options"
226 msgstr "Andre pppd alternativer"
227
228 msgid "Address"
229 msgstr ""
230
231 msgid "Addresses"
232 msgstr "Adresser"
233
234 msgid "Admin Password"
235 msgstr "Admin Passord"
236
237 msgid "Administration"
238 msgstr "Detaljert"
239
240 msgid "Advanced Settings"
241 msgstr "Avanserte Innstillinger"
242
243 msgid "Advertise IPv6 on network"
244 msgstr ""
245
246 msgid "Advertised network ID"
247 msgstr ""
248
249 msgid "Alert"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Alias"
253 msgstr "Alias"
254
255 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
256 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
257
258 msgid "Allow all except listed"
259 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
260
261 msgid "Allow listed only"
262 msgstr "Tillat kun oppførte"
263
264 msgid "Allow localhost"
265 msgstr ""
266
267 msgid ""
268 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
269 msgstr ""
270
271 msgid "Allowed range is 1 to FFFF"
272 msgstr ""
273
274 msgid ""
275 "Also kernel or service logfiles can be viewed here to get an overview over "
276 "their current state."
277 msgstr ""
278 "Logg filer for kjerne og tjenester finner du også her, slik at du kan få en "
279 "oversikt over systemets tilstand."
280
281 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
282 msgstr ""
283
284 msgid "Antenna 1"
285 msgstr "Antenne 1"
286
287 msgid "Antenna 2"
288 msgstr "Antenne 2"
289
290 msgid "Apply"
291 msgstr "Bruk"
292
293 msgid "Applying changes"
294 msgstr "Aktiver endringer"
295
296 msgid "Associated Stations"
297 msgstr "Tilkoblede Klienter"
298
299 msgid "Authentication"
300 msgstr "Godkjenning"
301
302 msgid "Authentication Realm"
303 msgstr "Passord beskyttet område"
304
305 msgid "Authoritative"
306 msgstr "Autoritativ"
307
308 msgid "Authorization Required"
309 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
310
311 msgid "Automatic Disconnect"
312 msgstr "Automatisk nedkobling"
313
314 msgid "Available"
315 msgstr "Tilgjengelig"
316
317 msgid "Available packages"
318 msgstr ""
319
320 msgid "Average:"
321 msgstr ""
322
323 msgid "BSSID"
324 msgstr ""
325
326 msgid "Back"
327 msgstr ""
328
329 msgid "Back to Overview"
330 msgstr ""
331
332 msgid "Back to overview"
333 msgstr "Tilbake til oversikten"
334
335 msgid "Back to scan results"
336 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
337
338 msgid "Background Scan"
339 msgstr "Bakgrunns Skanning"
340
341 msgid "Backup / Restore"
342 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
343
344 msgid "Backup Archive"
345 msgstr "Sikkerhetskopi arkiv"
346
347 msgid "Bad address specified!"
348 msgstr ""
349
350 msgid "Bit Rate"
351 msgstr ""
352
353 msgid "Bitrate"
354 msgstr ""
355
356 msgid "Bridge"
357 msgstr "Bro"
358
359 msgid "Bridge Port"
360 msgstr "Bro Port"
361
362 msgid "Bridge interfaces"
363 msgstr "Brokoble grensesnitt"
364
365 msgid "Bridge unit number"
366 msgstr ""
367
368 msgid "Buttons"
369 msgstr "Knapper"
370
371 msgid "CPU"
372 msgstr ""
373
374 msgid "CPU usage (%)"
375 msgstr "CPU forbruk (%)"
376
377 msgid "Cancel"
378 msgstr "Avbryt"
379
380 msgid "Chain"
381 msgstr "Lenke"
382
383 msgid ""
384 "Change the password of the system administrator (User <code>root</code>)"
385 msgstr "Endre passordet for systemansvarlig (Bruker <code>root</code>)"
386
387 msgid "Changes"
388 msgstr "Endringer"
389
390 msgid "Changes applied."
391 msgstr "Endringer utført."
392
393 msgid "Channel"
394 msgstr "Kanal"
395
396 msgid "Check"
397 msgstr ""
398
399 msgid "Checksum"
400 msgstr "Kontrollsum"
401
402 msgid ""
403 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
404 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
405 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
406 "interface to it."
407 msgstr ""
408 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
409 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede "
410 "brannmur sonen eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny "
411 "sone og tilknytte grensesnittet til det."
412
413 msgid ""
414 "Choose the network you want to attach to this wireless interface. Select "
415 "<em>unspecified</em> to not attach any network or fill out the <em>create</"
416 "em> field to define a new network."
417 msgstr ""
418
419 msgid "Client"
420 msgstr "Klient"
421
422 msgid "Client + WDS"
423 msgstr "Klient + WDS"
424
425 msgid "Collecting data..."
426 msgstr ""
427
428 msgid "Command"
429 msgstr "Kommando"
430
431 msgid "Common Configuration"
432 msgstr ""
433
434 msgid "Compression"
435 msgstr "Komprimering"
436
437 msgid "Configuration"
438 msgstr "Konfigurasjon"
439
440 msgid "Configuration / Apply"
441 msgstr ""
442
443 msgid "Configuration / Changes"
444 msgstr ""
445
446 msgid "Configuration / Revert"
447 msgstr ""
448
449 msgid "Configuration applied."
450 msgstr ""
451
452 msgid "Configuration file"
453 msgstr "Konfigurasjonsfil"
454
455 msgid ""
456 "Configure the local DNS server to use the name servers adverticed by the PPP "
457 "peer"
458 msgstr ""
459 "Konfigurer den lokale DNS-serveren slik at den bruker navnetjeneren som blir "
460 "gitt av PPP peer"
461
462 msgid "Configures this mount as overlay storage for block-extroot"
463 msgstr ""
464
465 msgid "Confirmation"
466 msgstr "Bekreftelse"
467
468 msgid "Connect script"
469 msgstr "Oppkoblings skript"
470
471 msgid "Connection Limit"
472 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
473
474 msgid "Connection timeout"
475 msgstr "Tidsavbrudd for tilkobling"
476
477 msgid "Contributing Developers"
478 msgstr "Medvirkende utviklere"
479
480 msgid "Country"
481 msgstr ""
482
483 msgid "Country Code"
484 msgstr "Landskode"
485
486 msgid "Cover the following interface"
487 msgstr ""
488
489 msgid "Cover the following interfaces"
490 msgstr ""
491
492 msgid "Create / Assign firewall-zone"
493 msgstr "Opprett / Tildel brannmur sone"
494
495 msgid "Create Interface"
496 msgstr ""
497
498 msgid "Create Network"
499 msgstr "Opprett Nettverk"
500
501 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
502 msgstr ""
503
504 msgid "Create backup"
505 msgstr "Lag sikkerhetskopi"
506
507 msgid "Critical"
508 msgstr ""
509
510 msgid "Cron Log Level"
511 msgstr "Cron logg nivå"
512
513 msgid "Custom Files"
514 msgstr ""
515
516 msgid "Custom Interface"
517 msgstr ""
518
519 msgid "Custom files"
520 msgstr ""
521
522 msgid ""
523 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
524 "\">LED</abbr>s if possible."
525 msgstr ""
526 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
527 "abbr>s om mulig.."
528
529 msgid "DHCP Leases"
530 msgstr ""
531
532 msgid "DHCP Server"
533 msgstr ""
534
535 msgid "DHCP assigned"
536 msgstr "DHCP tildelt"
537
538 msgid "DHCP-Options"
539 msgstr "DHCP-Alternativer"
540
541 msgid "DNS forwardings"
542 msgstr ""
543
544 msgid "Debug"
545 msgstr ""
546
547 msgid "Default state"
548 msgstr "Standard tilstand"
549
550 msgid "Define a name for this network."
551 msgstr ""
552
553 msgid ""
554 "Define additional DHCP options, for example "
555 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
556 "servers to clients."
557 msgstr ""
558
559 msgid "Delete"
560 msgstr "Fjern"
561
562 msgid "Delete this interface"
563 msgstr ""
564
565 msgid "Delete this network"
566 msgstr ""
567
568 msgid "Description"
569 msgstr "Beskrivelse"
570
571 msgid "Design"
572 msgstr "Design"
573
574 msgid "Destination"
575 msgstr "Destinasjon"
576
577 msgid "Detected Files"
578 msgstr ""
579
580 msgid "Detected files"
581 msgstr ""
582
583 msgid "Device"
584 msgstr "Enhet"
585
586 msgid "Device Configuration"
587 msgstr ""
588
589 msgid "Diagnostics"
590 msgstr ""
591
592 msgid ""
593 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
594 "this interface."
595 msgstr ""
596 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
597 "for dette grensesnittet."
598
599 msgid "Disable HW-Beacon timer"
600 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
601
602 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
603 msgstr ""
604
605 msgid "Disconnect script"
606 msgstr "Frakoblings skript"
607
608 msgid "Distance Optimization"
609 msgstr "Avstand Optimalisering"
610
611 msgid "Distance to farthest network member in meters."
612 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
613
614 msgid "Diversity"
615 msgstr "Antennevariasjon"
616
617 msgid ""
618 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
619 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
620 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
621 "firewalls"
622 msgstr ""
623 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
624 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
625 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
626 "brannmurer"
627
628 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
629 msgstr ""
630
631 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
635 msgstr ""
636
637 msgid "Do not send probe responses"
638 msgstr "Ikke send probe svar"
639
640 msgid "Document root"
641 msgstr "Dokument-roten"
642
643 msgid "Domain required"
644 msgstr "Domene kreves"
645
646 msgid "Domain whitelist"
647 msgstr ""
648
649 msgid ""
650 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
651 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
652 msgstr ""
653 "Ikke fremsend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
654 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
655
656 msgid "Download and install package"
657 msgstr "Last ned og installer pakken"
658
659 msgid ""
660 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
661 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
662 msgstr ""
663 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\"> SSH </abbr>-nettverks shell "
664 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
665
666 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
667 msgstr ""
668 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
669
670 msgid ""
671 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
672 "having static leases will be served."
673 msgstr ""
674
675 msgid "EAP-Method"
676 msgstr "EAP-metode"
677
678 msgid "Edit"
679 msgstr "Endre"
680
681 msgid "Edit package lists and installation targets"
682 msgstr "Endre pakke-liste og installasjon mål"
683
684 msgid "Edit this interface"
685 msgstr ""
686
687 msgid "Edit this network"
688 msgstr ""
689
690 msgid "Emergency"
691 msgstr ""
692
693 msgid "Enable 4K VLANs"
694 msgstr ""
695
696 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
697 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
698
699 msgid "Enable IPv6 on PPP link"
700 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
701
702 msgid "Enable Keep-Alive"
703 msgstr "Aktiver Keep-Alive"
704
705 msgid "Enable TFTP server"
706 msgstr ""
707
708 msgid "Enable VLAN functionality"
709 msgstr ""
710
711 msgid "Enable device"
712 msgstr ""
713
714 msgid "Enable this mount"
715 msgstr ""
716
717 msgid "Enable this swap"
718 msgstr ""
719
720 msgid "Enable this switch"
721 msgstr ""
722
723 msgid "Enabled"
724 msgstr ""
725
726 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
727 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
728
729 msgid "Encapsulation mode"
730 msgstr ""
731
732 msgid "Encryption"
733 msgstr "Kryptering"
734
735 msgid "Error"
736 msgstr "Feil"
737
738 msgid "Ethernet Adapter"
739 msgstr "Ethernet Adapter"
740
741 msgid "Ethernet Bridge"
742 msgstr "Ethernet Bro"
743
744 msgid "Ethernet Switch"
745 msgstr "Ethernet Svitsj"
746
747 msgid "Expand hosts"
748 msgstr ""
749
750 msgid ""
751 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 Minutes (<code>2m</code>)."
752 msgstr ""
753
754 msgid "External system log server"
755 msgstr "Eksternt system logg server"
756
757 msgid "External system log server port"
758 msgstr ""
759
760 msgid "Fast Frames"
761 msgstr "Fast Frames"
762
763 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
764 msgstr ""
765
766 msgid "Files to be kept when flashing a new firmware"
767 msgstr "Bevare filer ved programvare oppgradering"
768
769 msgid "Filesystem"
770 msgstr "Filsystem"
771
772 msgid "Filter"
773 msgstr "Filter"
774
775 msgid "Filter private"
776 msgstr "Filtrer private"
777
778 msgid "Filter useless"
779 msgstr "Filtrer ubrukelige"
780
781 msgid "Find and join network"
782 msgstr ""
783
784 msgid "Find package"
785 msgstr "Finn pakke"
786
787 msgid "Finish"
788 msgstr "Ferdig"
789
790 msgid "Firewall"
791 msgstr "Brannmur"
792
793 msgid "Firewall Settings"
794 msgstr "Brannmur Innstillinger"
795
796 msgid "Firewall Status"
797 msgstr "Brannmur Status"
798
799 msgid "Firmware image"
800 msgstr "Firmware fil"
801
802 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
803 msgstr ""
804
805 msgid "Flags"
806 msgstr "Flagg"
807
808 msgid "Flash Firmware"
809 msgstr "Firmware Oppradering"
810
811 msgid "Force"
812 msgstr "Tving"
813
814 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
815 msgstr ""
816
817 msgid "Forwarding mode"
818 msgstr ""
819
820 msgid "Fragmentation Threshold"
821 msgstr "Fragmenterings Terskel"
822
823 msgid "Frame Bursting"
824 msgstr "Frame Bursting"
825
826 msgid "Free space"
827 msgstr ""
828
829 msgid "Frequency Hopping"
830 msgstr "Frekvens Hopping"
831
832 msgid "General"
833 msgstr "Generelt"
834
835 msgid "General Settings"
836 msgstr ""
837
838 msgid "General Setup"
839 msgstr "Vanlige Innstillinger"
840
841 msgid "Go to relevant configuration page"
842 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
843
844 msgid "HE.net Tunnel ID"
845 msgstr ""
846
847 msgid "HT capabilities"
848 msgstr ""
849
850 msgid "HT mode"
851 msgstr ""
852
853 msgid "Handler"
854 msgstr "Behandler"
855
856 msgid "Hang Up"
857 msgstr "Slå av"
858
859 msgid ""
860 "Here you can backup and restore your router configuration and - if possible "
861 "- reset the router to the default settings."
862 msgstr ""
863 "Her kan du ta sikkerhetskopi og gjenopprette ruterens konfigurasjon og -om "
864 "mulig- tilbakestille ruteren til standardinnstillingene."
865
866 msgid ""
867 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
868 "the timezone."
869 msgstr ""
870 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som dens vertsnavn "
871 "eller tidssonen."
872
873 msgid ""
874 "Here you can customize the settings and the functionality of <abbr title="
875 "\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr>."
876 msgstr "Her kan du endre innstillinger og funksjonaliteten til LuCI."
877
878 msgid ""
879 "Here you can find information about the current system status like <abbr "
880 "title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr> clock frequency, memory usage "
881 "or network interface data."
882 msgstr ""
883 "Her vil du finne informasjon om gjeldende status for systemet, for eksempel "
884 "<abbr title=\"Central Processing Unit\">CPU</abbr>, prosessorhastighet, "
885 "minnekapasitet og nettverks grensesnitt."
886
887 msgid ""
888 "Here you can paste public <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-Keys (one "
889 "per line) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> public-key "
890 "authentication."
891 msgstr ""
892 "Her kan du lime inn offentlige <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-"
893 "nøkler (en per linje) for <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> "
894 "godkjenning."
895
896 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
897 msgstr ""
898 "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">Nettverksnavn</abbr>"
899
900 msgid "Host entries"
901 msgstr "Vertsoppføringer"
902
903 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
904 msgstr ""
905 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
906
907 msgid "Hostname"
908 msgstr "Vertsnavn"
909
910 msgid "Hostnames"
911 msgstr "Vertsnavn"
912
913 msgid "ID"
914 msgstr "ID"
915
916 msgid "IP Configuration"
917 msgstr "IP Konfigurasjon"
918
919 msgid "IP address"
920 msgstr "IP adresse"
921
922 msgid "IP-Aliases"
923 msgstr ""
924
925 msgid "IPv4"
926 msgstr ""
927
928 msgid "IPv4 Firewall"
929 msgstr ""
930
931 msgid "IPv4-Address"
932 msgstr ""
933
934 msgid "IPv6"
935 msgstr "IPv6"
936
937 msgid "IPv6 Firewall"
938 msgstr ""
939
940 msgid "IPv6 Setup"
941 msgstr "IPv6 Oppsett"
942
943 msgid "Identity"
944 msgstr "Identitet"
945
946 msgid ""
947 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
948 msgstr ""
949
950 msgid ""
951 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
952 "device node"
953 msgstr ""
954
955 msgid ""
956 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
957 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
958 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
959 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
960 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
961 msgstr ""
962 "Hvis ditt fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
963 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
964 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
965 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
966
967 msgid "Ignore Hosts files"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Ignore interface"
971 msgstr "Ignorer grensesnitt"
972
973 msgid "Ignore resolve file"
974 msgstr "Ignorer oppslags-fil"
975
976 msgid "In"
977 msgstr "i"
978
979 msgid "Inbound:"
980 msgstr ""
981
982 msgid "Info"
983 msgstr ""
984
985 msgid "Install"
986 msgstr "Installer"
987
988 msgid "Installation targets"
989 msgstr "Installasjon mål"
990
991 msgid "Installed packages"
992 msgstr ""
993
994 msgid "Interface"
995 msgstr "Grensesnitt"
996
997 msgid "Interface Configuration"
998 msgstr ""
999
1000 msgid "Interface Overview"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid "Interface Status"
1004 msgstr "Grensesnitt Status"
1005
1006 msgid "Interface is reconnecting..."
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "Interface is shutting down..."
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "Interface not present or not connected yet."
1013 msgstr ""
1014
1015 msgid "Interface reconnected"
1016 msgstr ""
1017
1018 msgid "Interface shut down"
1019 msgstr ""
1020
1021 msgid "Interfaces"
1022 msgstr "Grensesnitt"
1023
1024 msgid "Invalid"
1025 msgstr "Ugyldig inndata verdi"
1026
1027 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1031 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1032
1033 msgid ""
1034 "It appears that you try to flash an image that does not fit into the flash "
1035 "memory, please verify the image file!"
1036 msgstr ""
1037 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1038 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1039
1040 msgid "Java Script required!"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid "Join Network"
1044 msgstr "Koble til nettverk"
1045
1046 msgid "Join Network: Settings"
1047 msgstr ""
1048
1049 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1050 msgstr ""
1051
1052 msgid "KB"
1053 msgstr ""
1054
1055 msgid "Keep configuration files"
1056 msgstr "Behold konfigurasjonsfiler"
1057
1058 msgid "Keep-Alive"
1059 msgstr "Keep-Alive"
1060
1061 msgid "Kernel"
1062 msgstr ""
1063
1064 msgid "Kernel Log"
1065 msgstr "Kjerne Logg"
1066
1067 msgid "Key"
1068 msgstr "Nøkkel"
1069
1070 msgid "Key #%d"
1071 msgstr ""
1072
1073 msgid "Kill"
1074 msgstr "Drep"
1075
1076 msgid "LLC"
1077 msgstr ""
1078
1079 msgid "Label"
1080 msgstr ""
1081
1082 msgid "Language"
1083 msgstr "Språk"
1084
1085 msgid "Language and Style"
1086 msgstr ""
1087
1088 msgid "Lead Development"
1089 msgstr "Hovedutviklere"
1090
1091 msgid "Leasefile"
1092 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1093
1094 msgid "Leasetime"
1095 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1096
1097 msgid "Leasetime remaining"
1098 msgstr "Gjenværende leietid"
1099
1100 msgid "Legend:"
1101 msgstr ""
1102
1103 msgid ""
1104 "Let pppd replace the current default route to use the PPP interface after "
1105 "successful connect"
1106 msgstr ""
1107 "Etter vellykket oppkobling, la pppd erstatte standard rute og sett den opp "
1108 "for PPP-grensesnittet"
1109
1110 msgid "Let pppd run this script after establishing the PPP link"
1111 msgstr "La pppd kjøre dette skriptet etter PPP oppkobling"
1112
1113 msgid "Let pppd run this script before tearing down the PPP link"
1114 msgstr "La pppd kjøre dette skriptet før frakobling av PPP lenke"
1115
1116 msgid "Limit"
1117 msgstr "Grense"
1118
1119 msgid "Link"
1120 msgstr "Link"
1121
1122 msgid "Link On"
1123 msgstr "Forbindelse"
1124
1125 msgid ""
1126 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1127 "requests to"
1128 msgstr ""
1129
1130 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1131 msgstr ""
1132
1133 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1134 msgstr ""
1135
1136 msgid "Load"
1137 msgstr "Belastning"
1138
1139 msgid "Loading"
1140 msgstr ""
1141
1142 msgid "Local Time"
1143 msgstr "Lokal tid"
1144
1145 msgid "Local domain"
1146 msgstr ""
1147
1148 msgid ""
1149 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwared "
1150 "and resolved from DHCP or hosts files only"
1151 msgstr ""
1152
1153 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1154 msgstr ""
1155
1156 msgid "Local server"
1157 msgstr ""
1158
1159 msgid ""
1160 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1161 "available"
1162 msgstr ""
1163
1164 msgid "Localise queries"
1165 msgstr "Lokalisere søk"
1166
1167 msgid "Log output level"
1168 msgstr "Logg nivå"
1169
1170 msgid "Log queries"
1171 msgstr "Logg spørringer"
1172
1173 msgid "Logging"
1174 msgstr ""
1175
1176 msgid "Login"
1177 msgstr "Innlogging"
1178
1179 msgid "Logout"
1180 msgstr "Logg ut"
1181
1182 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1183 msgstr ""
1184
1185 msgid "MAC"
1186 msgstr "MAC"
1187
1188 msgid "MAC Address"
1189 msgstr ""
1190
1191 msgid "MAC-Address"
1192 msgstr ""
1193
1194 msgid "MAC-Address Filter"
1195 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1196
1197 msgid "MAC-Filter"
1198 msgstr "MAC-Filter"
1199
1200 msgid "MAC-List"
1201 msgstr "MAC-Liste"
1202
1203 msgid "MTU"
1204 msgstr ""
1205
1206 msgid ""
1207 "Make sure that you provide the correct pin code here or you might lock your "
1208 "sim card!"
1209 msgstr ""
1210 "Pass på at du oppgir riktig PIN-kode her, om ikke kan du låse SIM-kortet!"
1211
1212 msgid "Master"
1213 msgstr "Aksesspunkt"
1214
1215 msgid "Master + WDS"
1216 msgstr "Aksesspunkt + WDS"
1217
1218 msgid "Maximum Rate"
1219 msgstr "Maksimum hastighet"
1220
1221 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1222 msgstr ""
1223
1224 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1225 msgstr ""
1226
1227 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1228 msgstr ""
1229
1230 msgid "Maximum hold time"
1231 msgstr "Maksimum holde tid"
1232
1233 msgid "Maximum number of leased addresses."
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Memory"
1237 msgstr "Minne"
1238
1239 msgid "Memory usage (%)"
1240 msgstr "Minne forbruk (%)"
1241
1242 msgid "Metric"
1243 msgstr "Metrisk"
1244
1245 msgid "Minimum Rate"
1246 msgstr "Minimum hastighet"
1247
1248 msgid "Minimum hold time"
1249 msgstr "Minimum holde tid"
1250
1251 msgid "Mode"
1252 msgstr "Modus"
1253
1254 msgid "Modem device"
1255 msgstr "Modem"
1256
1257 msgid "Monitor"
1258 msgstr "Monitor"
1259
1260 msgid ""
1261 "Most of them are network servers, that offer a certain service for your "
1262 "device or network like shell access, serving webpages like <abbr title=\"Lua "
1263 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>, doing mesh routing, sending e-"
1264 "mails, ..."
1265 msgstr ""
1266 "De fleste av dem er nettverkstjenere som tilbyr tjenester på enheten eller "
1267 "nettverket. Som f.eks. shell tilgang, webserver for <abbr title=\"Lua "
1268 "Configuration Interface\">LuCI</abbr>, mesh ruting, sende e-post, ..."
1269
1270 msgid "Mount Entry"
1271 msgstr ""
1272
1273 msgid "Mount Point"
1274 msgstr "Monterings Punkt"
1275
1276 msgid "Mount Points"
1277 msgstr "Monterings Punkter"
1278
1279 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid ""
1286 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1287 "filesystem"
1288 msgstr ""
1289 "Monterings Punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1290 "filsystemet."
1291
1292 msgid "Mount options"
1293 msgstr ""
1294
1295 msgid "Mount point"
1296 msgstr ""
1297
1298 msgid "Mounted file systems"
1299 msgstr "Monterte filsystemer"
1300
1301 msgid "Move down"
1302 msgstr ""
1303
1304 msgid "Move up"
1305 msgstr ""
1306
1307 msgid "Multicast Rate"
1308 msgstr "Multicast hastighet"
1309
1310 msgid "NAS ID"
1311 msgstr "NAS ID"
1312
1313 msgid "Name"
1314 msgstr "Navn"
1315
1316 msgid "Name of the new interface"
1317 msgstr ""
1318
1319 msgid "Name of the new network"
1320 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1321
1322 msgid "Navigation"
1323 msgstr "Navigasjon"
1324
1325 msgid "Network"
1326 msgstr "Nettverk"
1327
1328 msgid "Network Utilities"
1329 msgstr ""
1330
1331 msgid "Network boot image"
1332 msgstr ""
1333
1334 msgid "Networks"
1335 msgstr "Nettverk"
1336
1337 msgid "Next »"
1338 msgstr "Neste »"
1339
1340 msgid "No address configured on this interface."
1341 msgstr ""
1342
1343 msgid "No chains in this table"
1344 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
1345
1346 msgid "No files found"
1347 msgstr ""
1348
1349 msgid "No information available"
1350 msgstr ""
1351
1352 msgid "No negative cache"
1353 msgstr ""
1354
1355 msgid "No network configured on this device"
1356 msgstr ""
1357
1358 msgid "No password set!"
1359 msgstr ""
1360
1361 msgid "No rules in this chain"
1362 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
1363
1364 msgid "Noise"
1365 msgstr "Støy"
1366
1367 msgid "None"
1368 msgstr ""
1369
1370 msgid "Normal"
1371 msgstr ""
1372
1373 msgid "Not associated"
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "Not configured"
1377 msgstr "Ikke konfigurert"
1378
1379 msgid ""
1380 "Note: If you choose an interface here which is part of another network, it "
1381 "will be moved into this network."
1382 msgstr ""
1383
1384 msgid "Notice"
1385 msgstr ""
1386
1387 msgid "Number of failed connection tests to initiate automatic reconnect"
1388 msgstr ""
1389 "Antallet mislykkede forsøk på forbindelse før automatisk oppkobling blir "
1390 "initiert."
1391
1392 msgid "OK"
1393 msgstr "OK"
1394
1395 msgid "OPKG error code %i"
1396 msgstr "OPKG feil kode %i"
1397
1398 msgid "OPKG-Configuration"
1399 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
1400
1401 msgid "Off-State Delay"
1402 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
1403
1404 msgid ""
1405 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
1406 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
1407 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
1408 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
1409 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
1410 "<samp>eth0.1</samp>)."
1411 msgstr ""
1412 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
1413 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av &quot;Sammekoble "
1414 "grensesnitt&quot; feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med "
1415 "mellomrom. Du kan også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network"
1416 "\">VLAN</abbr> betegnelse <samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for "
1417 "eksempel\">f.eks</abbr>: <samp>eth0.1</samp>)."
1418
1419 msgid "On-State Delay"
1420 msgstr "Forsinkelse ved tilstand På"
1421
1422 msgid "One or more fields contain invalid values!"
1423 msgstr ""
1424
1425 msgid "One or more required fields have no value!"
1426 msgstr ""
1427
1428 msgid "Open"
1429 msgstr ""
1430
1431 msgid "Option changed"
1432 msgstr ""
1433
1434 msgid "Option removed"
1435 msgstr ""
1436
1437 msgid "Options"
1438 msgstr "Alternativer"
1439
1440 msgid "Other:"
1441 msgstr ""
1442
1443 msgid "Out"
1444 msgstr "Ut"
1445
1446 msgid "Outbound:"
1447 msgstr ""
1448
1449 msgid "Outdoor Channels"
1450 msgstr "Utendørs Kanaler"
1451
1452 msgid ""
1453 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
1454 "subnet that is served."
1455 msgstr ""
1456
1457 msgid "Overview"
1458 msgstr "Oversikt"
1459
1460 msgid "Owner"
1461 msgstr "Eier"
1462
1463 msgid "PID"
1464 msgstr "PID"
1465
1466 msgid "PIN code"
1467 msgstr "PIN kode"
1468
1469 msgid "PPP Settings"
1470 msgstr "PPP Innstillinger"
1471
1472 msgid "PPPoA Encapsulation"
1473 msgstr "PPPoA Innkapsling"
1474
1475 msgid "Package libiwinfo required!"
1476 msgstr ""
1477
1478 msgid "Package lists"
1479 msgstr "Pakke-lister"
1480
1481 msgid "Package lists updated"
1482 msgstr "Pakke-listene oppdatert"
1483
1484 msgid "Package name"
1485 msgstr "Pakkenavn"
1486
1487 msgid "Packets"
1488 msgstr "Pakker"
1489
1490 msgid "Password"
1491 msgstr "Passord"
1492
1493 msgid "Password authentication"
1494 msgstr "Passord godkjenning"
1495
1496 msgid "Password of Private Key"
1497 msgstr "Passord for privatnøkkel"
1498
1499 msgid "Password successfully changed"
1500 msgstr "Passordet er endret"
1501
1502 msgid "Path to CA-Certificate"
1503 msgstr "Bane til CA-sertifikat"
1504
1505 msgid "Path to Private Key"
1506 msgstr "Bane til privatnøkkel"
1507
1508 msgid "Path to executable which handles the button event"
1509 msgstr "Bane til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
1510
1511 msgid "Peak:"
1512 msgstr ""
1513
1514 msgid "Perform reboot"
1515 msgstr "Utfør omstart"
1516
1517 msgid "Physical Settings"
1518 msgstr "Fysiske Innstillinger"
1519
1520 msgid "Pkts."
1521 msgstr "Pakker"
1522
1523 msgid "Please enter your username and password."
1524 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
1525
1526 msgid "Please wait: Device rebooting..."
1527 msgstr "Vent: Enheten starter på nytt ..."
1528
1529 msgid "Plugin path"
1530 msgstr "Plugin bane"
1531
1532 msgid "Policy"
1533 msgstr "Policy"
1534
1535 msgid "Port"
1536 msgstr "Port"
1537
1538 msgid "Port %d"
1539 msgstr ""
1540
1541 msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
1542 msgstr ""
1543
1544 msgid ""
1545 "Port <abbr title=\"Primary VLAN IDs\">PVIDs</abbr> specify the default VLAN "
1546 "ID added to received untagged frames."
1547 msgstr ""
1548
1549 msgid "Port PVIDs on %q"
1550 msgstr ""
1551
1552 msgid "Ports"
1553 msgstr "Porter"
1554
1555 msgid "Post-commit actions"
1556 msgstr "Aktiver endringer"
1557
1558 msgid "Power"
1559 msgstr "Styrke"
1560
1561 msgid "Prevents client-to-client communication"
1562 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
1563
1564 msgid "Primary"
1565 msgstr "Primær"
1566
1567 msgid "Proceed"
1568 msgstr "Fortsett"
1569
1570 msgid "Proceed reverting all settings and resetting to firmware defaults?"
1571 msgstr "Fortsette tilbakestilling av alle innstillinger til standard?"
1572
1573 msgid "Processes"
1574 msgstr "Prosesser"
1575
1576 msgid "Processor"
1577 msgstr "Prosessor"
1578
1579 msgid "Project Homepage"
1580 msgstr "Prosjektets Hjemmeside"
1581
1582 msgid "Prot."
1583 msgstr "Protokoll"
1584
1585 msgid "Protocol"
1586 msgstr "Protokoll"
1587
1588 msgid "Provide new network"
1589 msgstr ""
1590
1591 msgid "Pseudo Ad-Hoc"
1592 msgstr "Pseudo Ad-Hoc"
1593
1594 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1595 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
1596
1597 msgid "RTS/CTS Threshold"
1598 msgstr "RTS/CTS Terskel"
1599
1600 msgid "RX"
1601 msgstr "RX"
1602
1603 msgid "Radius-Port"
1604 msgstr "Radius-Port"
1605
1606 msgid "Radius-Server"
1607 msgstr "Radius-Server"
1608
1609 msgid ""
1610 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
1611 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1612 msgstr ""
1613 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
1614 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
1615
1616 msgid ""
1617 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\n"
1618 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1619 "interface."
1620 msgstr ""
1621
1622 msgid ""
1623 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\n"
1624 "You might loose access to this router if you are connected via this network."
1625 msgstr ""
1626
1627 msgid ""
1628 "Really shutdown interface \"%s\" ?\n"
1629 "You might loose access to this router if you are connected via this "
1630 "interface."
1631 msgstr ""
1632
1633 msgid "Realtime Connections"
1634 msgstr ""
1635
1636 msgid "Realtime Load"
1637 msgstr ""
1638
1639 msgid "Realtime Traffic"
1640 msgstr ""
1641
1642 msgid "Rebind protection"
1643 msgstr ""
1644
1645 msgid "Reboot"
1646 msgstr "Omstart"
1647
1648 msgid "Reboots the operating system of your device"
1649 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
1650
1651 msgid "Receive"
1652 msgstr "Motta"
1653
1654 msgid "Receiver Antenna"
1655 msgstr "Mottak antenne"
1656
1657 msgid "Reconnect this interface"
1658 msgstr ""
1659
1660 msgid "Reconnecting interface"
1661 msgstr ""
1662
1663 msgid "References"
1664 msgstr "Referanser"
1665
1666 msgid "Regulatory Domain"
1667 msgstr "Regulerende Domene"
1668
1669 msgid "Remove"
1670 msgstr "Avinstaller"
1671
1672 msgid "Repeat scan"
1673 msgstr "Skann på nytt"
1674
1675 msgid "Replace default route"
1676 msgstr "Erstatt standard rute"
1677
1678 msgid "Replace entry"
1679 msgstr "Erstatt oppføring"
1680
1681 msgid "Replace wireless configuration"
1682 msgstr ""
1683
1684 msgid "Reset"
1685 msgstr "Nullstill"
1686
1687 msgid "Reset Counters"
1688 msgstr "Nullstill Tellere"
1689
1690 msgid "Reset router to defaults"
1691 msgstr "Tilbakestill ruteren til standard innstilling"
1692
1693 msgid "Reset switch during setup"
1694 msgstr ""
1695
1696 msgid "Resolv and Hosts Files"
1697 msgstr ""
1698
1699 msgid "Resolve file"
1700 msgstr ""
1701
1702 msgid "Restart Firewall"
1703 msgstr "Omstart Brannmur"
1704
1705 msgid "Restore backup"
1706 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
1707
1708 msgid "Reveal/hide password"
1709 msgstr ""
1710
1711 msgid "Revert"
1712 msgstr "Tilbakestill"
1713
1714 msgid "Root"
1715 msgstr ""
1716
1717 msgid "Root directory for files served via TFTP"
1718 msgstr ""
1719
1720 msgid "Routes"
1721 msgstr "Ruter"
1722
1723 msgid ""
1724 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
1725 "can be reached."
1726 msgstr ""
1727 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken standardrute som brukes "
1728 "for å nå et gitt nettverk eller vert."
1729
1730 msgid "Rule #"
1731 msgstr "Regel #"
1732
1733 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
1734 msgstr ""
1735
1736 msgid "Run filesystem check"
1737 msgstr ""
1738
1739 msgid "SSID"
1740 msgstr "SSID"
1741
1742 msgid "STP"
1743 msgstr "STP"
1744
1745 msgid "Save"
1746 msgstr "Lagre"
1747
1748 msgid "Save & Apply"
1749 msgstr "Lagre & Aktiver"
1750
1751 msgid "Save &#38; Apply"
1752 msgstr ""
1753
1754 msgid "Scan"
1755 msgstr "Skann"
1756
1757 msgid "Scheduled Tasks"
1758 msgstr "Planlagte Oppgaver"
1759
1760 msgid "Search file..."
1761 msgstr "Søk etter fil ..."
1762
1763 msgid ""
1764 "Seconds to wait for the modem to become ready before attempting to connect"
1765 msgstr "Antall sekunder en må vente før modemet er klar for oppkobling"
1766
1767 msgid "Section added"
1768 msgstr ""
1769
1770 msgid "Section removed"
1771 msgstr ""
1772
1773 msgid "See \"mount\" manpage for details"
1774 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
1775
1776 msgid "Separate Clients"
1777 msgstr "Separate Klienter"
1778
1779 msgid "Separate WDS"
1780 msgstr "Separate WDS"
1781
1782 msgid "Server"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "Server IPv4-Address"
1786 msgstr ""
1787
1788 msgid "Service type"
1789 msgstr "Service type"
1790
1791 msgid "Services"
1792 msgstr "Tjenester"
1793
1794 msgid "Services and daemons perform certain tasks on your device."
1795 msgstr "Tjenester og daemoner utfører forskjellige oppgaver på enheten."
1796
1797 msgid "Settings"
1798 msgstr "Innstillinger"
1799
1800 msgid "Setup wait time"
1801 msgstr "Initialiserings ventetid"
1802
1803 msgid "Shutdown this interface"
1804 msgstr ""
1805
1806 msgid "Signal"
1807 msgstr "Signal"
1808
1809 msgid "Size"
1810 msgstr "Størrelse"
1811
1812 msgid "Skip"
1813 msgstr "Gå videre"
1814
1815 msgid "Skip to content"
1816 msgstr "Gå videre til innhold"
1817
1818 msgid "Skip to navigation"
1819 msgstr "Gå videre til navigasjon"
1820
1821 msgid "Slot time"
1822 msgstr "Slot tid"
1823
1824 msgid "Software"
1825 msgstr "Programvare"
1826
1827 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
1828 msgstr ""
1829
1830 msgid ""
1831 "Sorry. OpenWrt does not support a system upgrade on this platform.<br /> You "
1832 "need to manually flash your device."
1833 msgstr ""
1834 "Beklager. OpenWrt støtter ikke systemoppgradering på denne plattformen.<br /"
1835 "> Du må flashe enheten manuelt."
1836
1837 msgid "Sort"
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "Source"
1841 msgstr "Kilde"
1842
1843 msgid "Specifies the button state to handle"
1844 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
1845
1846 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "Specify additional command line arguments for pppd here"
1850 msgstr "Angi flere kommandolinje argumenter for pppd her"
1851
1852 msgid "Specify the secret encryption key here."
1853 msgstr ""
1854
1855 msgid "Start"
1856 msgstr "Start"
1857
1858 msgid "Static IPv4 Routes"
1859 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
1860
1861 msgid "Static IPv6 Routes"
1862 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
1863
1864 msgid "Static Leases"
1865 msgstr "Statiske Leier"
1866
1867 msgid "Static Routes"
1868 msgstr "Statiske Ruter"
1869
1870 msgid "Static WDS"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid ""
1874 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
1875 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
1876 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
1877 msgstr ""
1878
1879 msgid "Status"
1880 msgstr "Status"
1881
1882 msgid "Strict order"
1883 msgstr "Streng overholdelse"
1884
1885 msgid "Submit"
1886 msgstr "Utfør"
1887
1888 msgid "Swap Entry"
1889 msgstr ""
1890
1891 msgid "Switch"
1892 msgstr "Ethernet Svitsj"
1893
1894 msgid "Switch %q"
1895 msgstr ""
1896
1897 msgid "System"
1898 msgstr "System"
1899
1900 msgid "System Log"
1901 msgstr "System Logg"
1902
1903 msgid "System Properties"
1904 msgstr ""
1905
1906 msgid "System log buffer size"
1907 msgstr "System logg buffer størrelse"
1908
1909 msgid "TCP:"
1910 msgstr ""
1911
1912 msgid "TFTP Settings"
1913 msgstr ""
1914
1915 msgid "TFTP server root"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "TTL"
1919 msgstr ""
1920
1921 msgid "TX"
1922 msgstr "TX"
1923
1924 msgid "Table"
1925 msgstr "Tabell"
1926
1927 msgid "Target"
1928 msgstr "Mål"
1929
1930 msgid "Terminate"
1931 msgstr "Avslutte"
1932
1933 msgid "Thanks To"
1934 msgstr "Takk til"
1935
1936 msgid ""
1937 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
1938 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which is "
1939 "shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-"
1940 "SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are "
1941 "grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
1942 msgstr ""
1943
1944 msgid ""
1945 "The <em>libiwinfo</em> package is not installed. You must install this "
1946 "component for working wireless configuration!"
1947 msgstr ""
1948
1949 msgid ""
1950 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
1951 "code> and <code>_</code>"
1952 msgstr ""
1953 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
1954 "<code>_</code>"
1955
1956 msgid ""
1957 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
1958 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
1959 msgstr ""
1960 "Filenheten til partisjonen eller minnet. (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
1961 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
1962
1963 msgid "The device node of your modem, e.g. /dev/ttyUSB0"
1964 msgstr "Node enheten for modemet, f.eks. /dev/ttyUSB0"
1965
1966 msgid ""
1967 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
1968 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
1969 "samp>)"
1970 msgstr ""
1971 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
1972 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
1973 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
1974
1975 msgid ""
1976 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
1977 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
1978 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
1979 msgstr ""
1980 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
1981 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
1982 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
1983
1984 msgid "The following changes have been committed"
1985 msgstr ""
1986
1987 msgid "The following changes have been reverted"
1988 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
1989
1990 msgid ""
1991 "The following files are detected by the system and will be kept "
1992 "automatically during sysupgrade"
1993 msgstr ""
1994
1995 msgid "The following rules are currently active on this system."
1996 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
1997
1998 msgid ""
1999 "The hardware is not multi-SSID capable and existing configuration will be "
2000 "replaced if you proceed."
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid ""
2004 "The network ports on your router can be combined to several <abbr title="
2005 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2006 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2007 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2008 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2009 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2010 msgstr ""
2011 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
2012 "Lokal Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte med "
2013 "hverandre. <abbr title=\"Virtual Lokal Network\">VLAN</abbr>s brukes ofte "
2014 "for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en uplink-port "
2015 "for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter til lokalt "
2016 "nettverk."
2017
2018 msgid ""
2019 "The realm which will be displayed at the authentication prompt for protected "
2020 "pages."
2021 msgstr "Beskrivelse av passord beskyttet område, vises ved innlogging."
2022
2023 msgid ""
2024 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
2025 "few minutes until you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
2026 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
2027 "settings."
2028 msgstr ""
2029 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
2030 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
2031 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
2032
2033 msgid ""
2034 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
2035 "you choose the generic image format for your platform."
2036 msgstr ""
2037 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
2038 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
2039
2040 msgid "There are no active leases."
2041 msgstr ""
2042
2043 msgid "There are no pending changes to apply!"
2044 msgstr ""
2045
2046 msgid "There are no pending changes to revert!"
2047 msgstr ""
2048
2049 msgid "There are no pending changes!"
2050 msgstr ""
2051
2052 msgid ""
2053 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
2054 "protect the web interface and enable SSH."
2055 msgstr ""
2056
2057 msgid ""
2058 "These commands will be executed automatically when a given <abbr title="
2059 "\"Unified Configuration Interface\">UCI</abbr> configuration is committed "
2060 "allowing changes to be applied instantly."
2061 msgstr ""
2062 "Disse endringene vil bli utført automatisk når en <abbr title=\"Unified "
2063 "Configuration Interface\">UCI</abbr> konfigurasjon brukes, endringen trer i "
2064 "kraft umiddelbart."
2065
2066 msgid ""
2067 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
2068 "include during sysupgrade"
2069 msgstr ""
2070
2071 msgid ""
2072 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2073 "abbr> in the local network"
2074 msgstr ""
2075 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2076 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
2077
2078 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
2079 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
2080
2081 msgid ""
2082 "This list gives an overview over currently running system processes and "
2083 "their status."
2084 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
2085
2086 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
2087 msgstr ""
2088 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
2089
2090 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
2091 msgstr ""
2092 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
2093
2094 msgid "This section contains no values yet"
2095 msgstr "Foreløbig ingen verdier i denne delen"
2096
2097 msgid "Time (in seconds) after which an unused connection will be closed"
2098 msgstr "Tid (i sekunder) før ubrukt forbindelse vil bli frakoblet"
2099
2100 msgid "Time Server (rdate)"
2101 msgstr ""
2102
2103 msgid "Timezone"
2104 msgstr "Tidssone"
2105
2106 msgid "Traffic"
2107 msgstr "Trafikk"
2108
2109 msgid "Transfer"
2110 msgstr "Overføring"
2111
2112 msgid "Transmission Rate"
2113 msgstr "Overførings hastighet"
2114
2115 msgid "Transmit"
2116 msgstr "Sende"
2117
2118 msgid "Transmit Power"
2119 msgstr "Sendestyrke"
2120
2121 msgid "Transmitter Antenna"
2122 msgstr "Sende Antenne"
2123
2124 msgid "Trigger"
2125 msgstr "Utløser"
2126
2127 msgid "Trigger Mode"
2128 msgstr "Utløsende Tilstand"
2129
2130 msgid "Tunnel Settings"
2131 msgstr ""
2132
2133 msgid "Turbo Mode"
2134 msgstr "Turbo Modus"
2135
2136 msgid "Tx-Power"
2137 msgstr ""
2138
2139 msgid "Type"
2140 msgstr "Type"
2141
2142 msgid "UDP:"
2143 msgstr ""
2144
2145 msgid "UUID"
2146 msgstr ""
2147
2148 msgid "Unknown Error"
2149 msgstr "Ukjent feil"
2150
2151 msgid "Unsaved Changes"
2152 msgstr "Ulagrede endringer"
2153
2154 msgid "Update package lists"
2155 msgstr "Oppdater pakke-listene"
2156
2157 msgid "Upgrade installed packages"
2158 msgstr "Oppgrader installerte pakker"
2159
2160 msgid "Upload an OpenWrt image file to reflash the device."
2161 msgstr ""
2162 "Last opp en OpenWrt Firmware fil, som deretter blir brukt til å oppgradere "
2163 "enheten."
2164
2165 msgid "Upload image"
2166 msgstr "Last opp firmware"
2167
2168 msgid "Uploaded File"
2169 msgstr "Opplastet Fil"
2170
2171 msgid "Uptime"
2172 msgstr "Oppetid"
2173
2174 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
2175 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
2176
2177 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
2178 msgstr ""
2179
2180 msgid "Use as root filesystem"
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "Use peer DNS"
2184 msgstr "Bruk peer DNS"
2185
2186 msgid ""
2187 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
2188 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
2189 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
2190 "requesting host."
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "Used"
2194 msgstr "Brukt"
2195
2196 msgid "Used Key Slot"
2197 msgstr ""
2198
2199 msgid "Username"
2200 msgstr "Brukernavn"
2201
2202 msgid "VC-Mux"
2203 msgstr ""
2204
2205 msgid "VLAN"
2206 msgstr "VLAN"
2207
2208 msgid "VLAN %d"
2209 msgstr ""
2210
2211 msgid "VLANs on %q"
2212 msgstr ""
2213
2214 msgid "Version"
2215 msgstr "Versjon"
2216
2217 msgid "WDS"
2218 msgstr "WDS"
2219
2220 msgid "WEP Open System"
2221 msgstr ""
2222
2223 msgid "WEP Shared Key"
2224 msgstr ""
2225
2226 msgid "WEP passphrase"
2227 msgstr ""
2228
2229 msgid "WMM Mode"
2230 msgstr "WMM Modus"
2231
2232 msgid "WPA passphrase"
2233 msgstr ""
2234
2235 msgid ""
2236 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
2237 "and ad-hoc mode) to be installed."
2238 msgstr ""
2239 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
2240 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
2241
2242 msgid "Waiting for router..."
2243 msgstr ""
2244
2245 msgid "Warning"
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "Warning: There are unsaved changes that will be lost while rebooting!"
2249 msgstr "Advarsel: Det er ulagrede endringer som vil gå tapt under omstarten!"
2250
2251 msgid "Web <abbr title=\"User Interface\">UI</abbr>"
2252 msgstr "Web grensesnitt"
2253
2254 msgid "Wifi"
2255 msgstr "Trådløs"
2256
2257 msgid "Wifi networks in your local environment"
2258 msgstr "Trådløse nettverk i ditt nærmiljø"
2259
2260 msgid "Wireless Adapter"
2261 msgstr "Trådløs Adapter"
2262
2263 msgid "Wireless Network"
2264 msgstr "Trådløs Nettverk"
2265
2266 msgid "Wireless Overview"
2267 msgstr "Trådløs Oversikt"
2268
2269 msgid "Wireless Security"
2270 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
2271
2272 msgid "Wireless is disabled or not associated"
2273 msgstr ""
2274
2275 msgid "Write received DNS requests to syslog"
2276 msgstr ""
2277
2278 msgid "XR Support"
2279 msgstr "XR Støtte"
2280
2281 msgid ""
2282 "You can specify multiple DNS servers here, press enter to add a new entry. "
2283 "Servers entered here will override automatically assigned ones."
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid ""
2287 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
2288 msgstr ""
2289
2290 msgid ""
2291 "You need to install \"comgt\" for UMTS/GPRS, \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE, "
2292 "\"ppp-mod-pppoa\" for PPPoA or \"pptp\" for PPtP support"
2293 msgstr ""
2294 "Du må installere &quot;comgt&quot; for UMTS/GPRS, &quot;ppp-mod-pppoe&quot; "
2295 "for PPPoE, &quot;ppp-mod-pppoa&quot; for PPPoA eller &quot;pptp&quot; for "
2296 "PPtP støtte"
2297
2298 msgid "any"
2299 msgstr ""
2300
2301 msgid "auto"
2302 msgstr "auto"
2303
2304 msgid "back"
2305 msgstr "tilbake"
2306
2307 msgid "bridged"
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "buffered"
2311 msgstr "bufret"
2312
2313 msgid "cached"
2314 msgstr "hurtigbufrede"
2315
2316 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
2317 msgstr "Lager en bro mellom angitte grensesnitt"
2318
2319 msgid "defaults to <code>/etc/httpd.conf</code>"
2320 msgstr "Standard <code>/etc/httpd.conf</code>"
2321
2322 msgid "disable"
2323 msgstr "Deaktivert"
2324
2325 msgid "expired"
2326 msgstr ""
2327
2328 msgid ""
2329 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2330 "abbr>-leases will be stored"
2331 msgstr ""
2332 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
2333 "abbr>-leier vil bli lagret"
2334
2335 msgid "free"
2336 msgstr "ledig"
2337
2338 msgid "help"
2339 msgstr "Hjelp"
2340
2341 msgid "if target is a network"
2342 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
2343
2344 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
2345 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
2346
2347 msgid "no"
2348 msgstr ""
2349
2350 msgid "none"
2351 msgstr "ingen"
2352
2353 msgid "off"
2354 msgstr ""
2355
2356 msgid "routed"
2357 msgstr ""
2358
2359 msgid "static"
2360 msgstr "Statisk"
2361
2362 msgid "tagged"
2363 msgstr ""
2364
2365 msgid "unlimited"
2366 msgstr ""
2367
2368 msgid "unspecified"
2369 msgstr ""
2370
2371 msgid "unspecified -or- create:"
2372 msgstr "uspesifisert -eller- opprett:"
2373
2374 msgid "untagged"
2375 msgstr ""
2376
2377 msgid "yes"
2378 msgstr ""
2379
2380 msgid "« Back"
2381 msgstr "« Tilbake"
2382
2383 #~ msgid ""
2384 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> is a free, "
2385 #~ "flexible, and user friendly graphical interface for configuring OpenWrt "
2386 #~ "Kamikaze."
2387 #~ msgstr ""
2388 #~ "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> er et fritt, "
2389 #~ "fleksibelt og brukervennligt grensesnitt for konfigurasjon av OpenWrt "
2390 #~ "Kamikaze."
2391
2392 #~ msgid "And now have fun with your router!"
2393 #~ msgstr "Og nå, ha det gøy med din Ruter!"
2394
2395 #~ msgid ""
2396 #~ "As we always want to improve this interface we are looking forward to "
2397 #~ "your feedback and suggestions."
2398 #~ msgstr ""
2399 #~ "Vi ønsker alltid å forbedre dette brukergrensesnittet, og ser fram til "
2400 #~ "både tilbakemelding og forslag."
2401
2402 #~ msgid "Hello!"
2403 #~ msgstr "Hei!"
2404
2405 #~ msgid "LuCI Components"
2406 #~ msgstr "LuCI Komponenter"
2407
2408 #~ msgid ""
2409 #~ "Notice: In <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> "
2410 #~ "changes have to be confirmed by clicking Changes - Save &amp; Apply "
2411 #~ "before being applied."
2412 #~ msgstr ""
2413 #~ "Merk: Ved bruk av <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> "
2414 #~ "må endringer bekreftes ved å klikke Endringer - Lagre &amp; Aktiver for å "
2415 #~ "bli foretatt."
2416
2417 #~ msgid ""
2418 #~ "On the following pages you can adjust all important settings of your "
2419 #~ "router."
2420 #~ msgstr ""
2421 #~ "På disse sidene kan du justere alle viktige innstillinger på din ruter."
2422
2423 #~ msgid "The <abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
2424 #~ msgstr "<abbr title=\"Lua Configuration Interface\">LuCI</abbr> Team"
2425
2426 #~ msgid ""
2427 #~ "This is the administration area of <abbr title=\"Lua Configuration "
2428 #~ "Interface\">LuCI</abbr>."
2429 #~ msgstr ""
2430 #~ "Dette er administrasjons område til <abbr title=\"Lua Configuration "
2431 #~ "Interface\">LuCI</abbr>."
2432
2433 #~ msgid "User Interface"
2434 #~ msgstr "Brukergrensesnitt"
2435
2436 #~ msgid "enable"
2437 #~ msgstr "Aktiver"
2438
2439 #~ msgid "(hidden)"
2440 #~ msgstr "(skjult)"
2441
2442 #~ msgid "(optional)"
2443 #~ msgstr "(valgfritt)"
2444
2445 #~ msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Port"
2446 #~ msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-port"
2447
2448 #~ msgid ""
2449 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server will be queried in "
2450 #~ "the order of the resolvfile"
2451 #~ msgstr ""
2452 #~ "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Server skal følge "
2453 #~ "rekkefølgen i oppslagsfilen ved spørringer"
2454
2455 #~ msgid ""
2456 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host "
2457 #~ "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Leases"
2458 #~ msgstr ""
2459 #~ "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
2460 #~ "\">DHCP</abbr>-Leier"
2461
2462 #~ msgid ""
2463 #~ "<abbr title=\"maximal\">max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
2464 #~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> paket size"
2465 #~ msgstr ""
2466 #~ "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms "
2467 #~ "for Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
2468
2469 #~ msgid "AP-Isolation"
2470 #~ msgstr "Aksesspunkt Isolasjon"
2471
2472 #~ msgid "Add the Wifi network to physical network"
2473 #~ msgstr "Legg trådløst nettverk til fysisk nettverk"
2474
2475 #~ msgid "Aliases"
2476 #~ msgstr "Aliaser"
2477
2478 #~ msgid "Attach to existing network"
2479 #~ msgstr "Koble til eksisterende nettverk"
2480
2481 #~ msgid "Clamp Segment Size"
2482 #~ msgstr "Clamp Segment Størrelse (mss)"
2483
2484 #~ msgid "Create Or Attach Network"
2485 #~ msgstr "Opprett eller tilknytt Nettverk"
2486
2487 #~ msgid "DHCP"
2488 #~ msgstr "DHCP"
2489
2490 #~ msgid "Devices"
2491 #~ msgstr "Enheter"
2492
2493 #~ msgid "Don't forward reverse lookups for local networks"
2494 #~ msgstr ""
2495 #~ "Ikke fremsend <abbr title=\"reverse lookups\">reverserte oppslag</abbr> "
2496 #~ "for lokale nettverk"
2497
2498 #~ msgid "Enable TFTP-Server"
2499 #~ msgstr "Aktiver TFTP-Server"
2500
2501 #~ msgid "Errors"
2502 #~ msgstr "Feil"
2503
2504 #~ msgid "Essentials"
2505 #~ msgstr "Enkelt"
2506
2507 #~ msgid "Expand Hosts"
2508 #~ msgstr "Utvid vertsliste"
2509
2510 #~ msgid "First leased address"
2511 #~ msgstr "Første utleide adresse"
2512
2513 #~ msgid ""
2514 #~ "Fixes problems with unreachable websites, submitting forms or other "
2515 #~ "unexpected behaviour for some ISPs."
2516 #~ msgstr ""
2517 #~ "Løser problemer som f.eks. nettsteder kan ikke nåes, innsending av "
2518 #~ "skjemaer eller andre uventede ting fra enkelte Internett leverandører."
2519
2520 #~ msgid "Hardware Address"
2521 #~ msgstr "Maskinvare Adresse"
2522
2523 #~ msgid "Here you can configure installed wifi devices."
2524 #~ msgstr "Her kan du konfigurere trådløse enheter."
2525
2526 #~ msgid ""
2527 #~ "If the interface is attached to an existing network it will be "
2528 #~ "<em>bridged</em> to the existing interfaces and is covered by the "
2529 #~ "firewall zone of the choosen network.<br />Uncheck the attach option to "
2530 #~ "define a new standalone network for this interface."
2531 #~ msgstr ""
2532 #~ "Om grensesnittet er tilknyttet et ekisterende nettverk vil det bli "
2533 #~ "<em>brokoblet</em> med det eksisterende grensesnittet og derfor endel av "
2534 #~ "brannmur sonen til det valgte nettverk.<br />Bortvelg \"tilknytt\" "
2535 #~ "muligheten for opprette et nytt nettverk for det grensesnittet."
2536
2537 #~ msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
2538 #~ msgstr "Ignorer <code>/etc/hosts</code>"
2539
2540 #~ msgid "Independent (Ad-Hoc)"
2541 #~ msgstr "Uavhengig (Ad-hoc)"
2542
2543 #~ msgid "Internet Connection"
2544 #~ msgstr "Internett tilkobling"
2545
2546 #~ msgid "Join (Client)"
2547 #~ msgstr "Koble til (klient)"
2548
2549 #~ msgid "Leases"
2550 #~ msgstr "Leier"
2551
2552 #~ msgid "Local Domain"
2553 #~ msgstr "Lokal domene"
2554
2555 #~ msgid "Local Network"
2556 #~ msgstr "Lokalt nettverk"
2557
2558 #~ msgid "Local Server"
2559 #~ msgstr "Lokal server"
2560
2561 #~ msgid "Network Boot Image"
2562 #~ msgstr "Nettverks boot image"
2563
2564 #~ msgid ""
2565 #~ "Network Name (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
2566 #~ "abbr>)"
2567 #~ msgstr ""
2568 #~ "Nettverksnavn (<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</"
2569 #~ "abbr>)"
2570
2571 #~ msgid "Network to attach interface to"
2572 #~ msgstr "Nettverkt å knytte grensesnittet til"
2573
2574 #~ msgid "Number of leased addresses"
2575 #~ msgstr "Antall utleide adresser"
2576
2577 #~ msgid "Path"
2578 #~ msgstr "Bane"
2579
2580 #~ msgid "Perform Actions"
2581 #~ msgstr "Utfør handlinger"
2582
2583 #~ msgid "Prevents Client to Client communication"
2584 #~ msgstr "Hindrer klient til klient kommunikasjon"
2585
2586 #~ msgid "Provide (Access Point)"
2587 #~ msgstr "Utgi (Aksesspunkt)"
2588
2589 #~ msgid "Resolvfile"
2590 #~ msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslags-fil</abbr>"
2591
2592 #~ msgid "TFTP-Server Root"
2593 #~ msgstr "TFTP-Server Roten"
2594
2595 #~ msgid "TX / RX"
2596 #~ msgstr "TX / RX"
2597
2598 #~ msgid "The following changes have been applied"
2599 #~ msgstr "Følgende endringer er foretatt"
2600
2601 #~ msgid ""
2602 #~ "When flashing a new firmware with <abbr title=\"Lua Configuration "
2603 #~ "Interface\">LuCI</abbr> these files will be added to the new firmware "
2604 #~ "installation."
2605 #~ msgstr ""
2606 #~ "Ved å oppgradere programvaren med <abbr title=\"Lua Configuration "
2607 #~ "Interface\">LuCI</abbr> vil disse filene bli lagt til den nyinstallerte "
2608 #~ "programvaren."
2609
2610 #~ msgid "Wireless Scan"
2611 #~ msgstr "Trådløs Skanning"
2612
2613 #~ msgid ""
2614 #~ "With <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
2615 #~ "network members can automatically receive their network settings (<abbr "
2616 #~ "title=\"Internet Protocol\">IP</abbr>-address, netmask, <abbr title="
2617 #~ "\"Domain Name System\">DNS</abbr>-server, ...)."
2618 #~ msgstr ""
2619 #~ "Med <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> kan "
2620 #~ "enheter i ditt lokale nettverk automatisk bli konfigurert for nettverks "
2621 #~ "kommunikasjon."
2622
2623 #~ msgid ""
2624 #~ "You are about to join the wireless network <em><strong>%s</strong></em>. "
2625 #~ "In order to complete the process, you need to provide some additional "
2626 #~ "details."
2627 #~ msgstr ""
2628 #~ "Du er iferd med å tilknyttes det trådløse nettverket <em><strong>%s</"
2629 #~ "strong></em>. For å kunne gjøre det må du legge til flere opplysninger."
2630
2631 #~ msgid ""
2632 #~ "You can run several wifi networks with one device. Be aware that there "
2633 #~ "are certain hardware and driverspecific restrictions. Normally you can "
2634 #~ "operate 1 Ad-Hoc or up to 3 Master-Mode and 1 Client-Mode network "
2635 #~ "simultaneously."
2636 #~ msgstr ""
2637 #~ "Du kan kjøre flere trådløse nettverk med én enhet. Vær oppmerksom på at "
2638 #~ "det er visse driver/hardware restriksjoner. Normalt kan du betjene 1 Ad-"
2639 #~ "Hoc eller opptil 3 Aksesspunkt og 1 Klient-modus nettverk samtidig."
2640
2641 #~ msgid ""
2642 #~ "You need to install \"ppp-mod-pppoe\" for PPPoE or \"pptp\" for PPtP "
2643 #~ "support"
2644 #~ msgstr ""
2645 #~ "Du må installere &quot;ppp-mod-pppoe&quot; for PPPoE eller &quot;"
2646 #~ "pptp&quot; for PPtP støtte"
2647
2648 #~ msgid ""
2649 #~ "You need to install <a href='%s'><em>wpa-supplicant</em></a> to use WPA!"
2650 #~ msgstr ""
2651 #~ "Du må installere <a href='%s'><em>wpa-supplicant</em></a> for å bruke WPA!"
2652
2653 #~ msgid ""
2654 #~ "You need to install the <a href='%s'>Broadcom <em>nas</em> supplicant</a> "
2655 #~ "to use WPA!"
2656 #~ msgstr ""
2657 #~ "Du må installere <a href='%s'>Broadcom <em>nas</em> supplicant</a> for å "
2658 #~ "bruke WPA!"
2659
2660 #~ msgid "Zone"
2661 #~ msgstr "Sone"
2662
2663 #~ msgid "additional hostfile"
2664 #~ msgstr "Ekstra oppslagsfil"
2665
2666 #~ msgid "adds domain names to hostentries in the resolv file"
2667 #~ msgstr "Legger domenenavn til vertsoppføringer i resolv filen"
2668
2669 #~ msgid "automatic"
2670 #~ msgstr "automatisk"
2671
2672 #~ msgid "automatically reconnect"
2673 #~ msgstr "automatisk gjentilkobling"
2674
2675 #~ msgid "concurrent queries"
2676 #~ msgstr "Samtidige spørringer"
2677
2678 #~ msgid "disconnect when idle for"
2679 #~ msgstr "frakoble når inaktiv i"
2680
2681 #~ msgid "don't cache unknown"
2682 #~ msgstr "Ikke cache ukjente"
2683
2684 #~ msgid ""
2685 #~ "filter useless <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-queries of "
2686 #~ "Windows-systems"
2687 #~ msgstr ""
2688 #~ "Filtrer ubrukelige <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-søk av "
2689 #~ "Windows-systemer"
2690
2691 #~ msgid "installed"
2692 #~ msgstr "installert"
2693
2694 #~ msgid "localises the hostname depending on its subnet"
2695 #~ msgstr "Lokaliserer vertsnavnet, avhengig av sitt subnett"
2696
2697 #~ msgid "manual"
2698 #~ msgstr "manuell"
2699
2700 #~ msgid "not installed"
2701 #~ msgstr "ikke installert"
2702
2703 #~ msgid ""
2704 #~ "prevents caching of negative <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</"
2705 #~ "abbr>-replies"
2706 #~ msgstr ""
2707 #~ "Forhindrer caching av negative <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</"
2708 #~ "abbr>-svar"
2709
2710 #~ msgid "query port"
2711 #~ msgstr "spørringer port"
2712
2713 #~ msgid "transmitted / received"
2714 #~ msgstr "overført / mottatt"
2715
2716 #~ msgid "all"
2717 #~ msgstr "alle"
2718
2719 #~ msgid "Code"
2720 #~ msgstr "Kode"
2721
2722 #~ msgid "Distance"
2723 #~ msgstr "Avstand"
2724
2725 #~ msgid "Legend"
2726 #~ msgstr "Forklaring"
2727
2728 #~ msgid "Library"
2729 #~ msgstr "Bibliotek"
2730
2731 #~ msgid "see '%s' manpage"
2732 #~ msgstr "se '%s' manpage"
2733
2734 #~ msgid "Package Manager"
2735 #~ msgstr "Pakke behander"
2736
2737 #~ msgid "Service"
2738 #~ msgstr "Tjeneste"
2739
2740 #~ msgid "Statistics"
2741 #~ msgstr "Statistikk"
2742
2743 #~ msgid "zone"
2744 #~ msgstr "Sone"