make package prereq checks behave more like build prereq checks (first check all...