ar71xx: rename 'nand' subtarget to 'mikrotik'
[openwrt.git] / target / linux / ar71xx / mikrotik / profiles / 01-minimal.mk
2013-10-23 juhosgar71xx: rename 'nand' subtarget to 'mikrotik'