ipkg-make-index: use more backwards-compatible openssl call for SHA256
[openwrt.git] / scripts / ipkg-make-index.sh
1 #!/usr/bin/env bash
2 set -e
3
4 pkg_dir=$1
5
6 if [ -z $pkg_dir ] || [ ! -d $pkg_dir ]; then
7         echo "Usage: ipkg-make-index <package_directory>" >&2
8         exit 1
9 fi
10
11 which md5sum >/dev/null 2>&1 || alias md5sum=md5
12
13 for pkg in `find $pkg_dir -name '*.ipk' | sort`; do
14         name="${pkg##*/}"
15         name="${name%%_*}"
16         [[ "$name" = "kernel" ]] && continue
17         [[ "$name" = "libc" ]] && continue
18         echo "Generating index for package $pkg" >&2
19         file_size=$(ls -l $pkg | awk '{print $5}')
20         md5sum=$(md5sum $pkg | awk '{print $1}')
21         sha256sum=$(openssl dgst -sha256 $pkg | awk '{print $2}')
22         # Take pains to make variable value sed-safe
23         sed_safe_pkg=`echo $pkg | sed -e 's/^\.\///g' -e 's/\\//\\\\\\//g'`
24         tar -xzOf $pkg ./control.tar.gz | tar xzOf - ./control | sed -e "s/^Description:/Filename: $sed_safe_pkg\\
25 Size: $file_size\\
26 MD5Sum: $md5sum\\
27 SHA256sum: $sha256sum\\
28 Description:/"
29         echo ""
30 done