Updated adblock 1155/head
authorKristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
Sun, 7 May 2017 19:14:10 +0000 (21:14 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Sun, 7 May 2017 19:14:10 +0000 (21:14 +0200)
Signed-off-by <hamnisdude@gmail.com>

applications/luci-app-adblock/po/sv/adblock.po

index 04332a5..7a19f87 100644 (file)
@@ -2,67 +2,66 @@ msgid ""
 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 
 msgid "."
-msgstr ""
+msgstr "."
 
 msgid "Adblock"
-msgstr "Blockering av annonser"
+msgstr "Adblock"
 
 msgid "Adblock Domain Query"
 msgstr ""
 
 msgid "Adblock Logfile"
-msgstr ""
+msgstr "Adblock's loggfil"
 
 msgid "Adblock version"
-msgstr ""
+msgstr "Version för Adblock"
 
 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
 msgstr ""
 
 msgid "Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Avancerat"
 
 msgid "Available blocklist sources."
-msgstr ""
+msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor"
 
 msgid "Backup directory"
 msgstr "Säkerhetskopiera mapp"
 
 msgid "Blocked domains (overall)"
-msgstr ""
+msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"
 
 msgid "Blocklist sources"
 msgstr "Källor för blockeringslistor"
 
 msgid "Collecting data..."
-msgstr ""
+msgstr "Samlar in data..."
 
 msgid ""
 "Configuration of the adblock package to block ad/abuse domains by using DNS."
 msgstr ""
-"Konfiguration av paket adblock för att blockera annons/otillåtna domäner "
-"genom att användning DNS."
+"Konfiguration av paketet adblock för att blockera annons/otillåtna domäner genom att använda DNS."
 
 msgid "DNS backend"
-msgstr ""
+msgstr "Bakände för DNS"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
 msgid "Download Utility (SSL Library)"
-msgstr ""
+msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
 
 msgid "Edit Blacklist"
-msgstr ""
+msgstr "Redigera svartlista"
 
 msgid "Edit Configuration"
-msgstr ""
+msgstr Redigerar konfigurationen""
 
 msgid "Edit Whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Redigera vitlista"
 
 msgid "Enable adblock"
-msgstr "Aktivera abblock"
+msgstr "Aktivera adblock"
 
 msgid "Enable blocklist backup"
 msgstr "Aktivera säkerhetskopiering av blockeringslistan"
@@ -87,28 +86,28 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "For further information"
-msgstr ""
+msgstr "För mer information"
 
 msgid "Force Overall Sort"
 msgstr ""
 
 msgid "Force local DNS"
-msgstr ""
+msgstr "Tvinga lokal DNS"
 
 msgid "Input file not found, please check your configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Inmatningsfilen hittades inte, var vänlig och kontrollera din konfiguration."
 
 msgid "Invalid domain specified!"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig domän angiven!"
 
 msgid "Last rundate"
 msgstr ""
 
 msgid "Loading"
-msgstr ""
+msgstr "Laddar"
 
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nej"
 
 msgid ""
 "Note that list URLs and Shallalist category selections are configurable in "
@@ -120,7 +119,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Overview"
-msgstr ""
+msgstr "Översikt"
 
 msgid ""
 "Please add only one domain per line. Comments introduced with '#' are "
@@ -140,10 +139,10 @@ msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
 msgstr ""
 
 msgid "Resume adblock"
-msgstr ""
+msgstr "Återuppta adblock"
 
 msgid "Runtime information"
-msgstr ""
+msgstr "Information om kör-tid"
 
 msgid "SSL req."
 msgstr ""
@@ -154,13 +153,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status"
 
 msgid "Suspend / Resume adblock"
-msgstr ""
+msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
 
 msgid "Suspend adblock"
-msgstr ""
+msgstr "Upphäv adblock"
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
@@ -191,28 +190,28 @@ msgid "Trigger delay"
 msgstr ""
 
 msgid "View Logfile"
-msgstr ""
+msgstr "Visa loggfil"
 
 msgid "Waiting for command to complete..."
-msgstr ""
+msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."
 
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Ja"
 
 msgid "active"
-msgstr ""
+msgstr "aktiv"
 
 msgid "n/a"
-msgstr ""
+msgstr "n/a"
 
 msgid "no domains blocked"
-msgstr ""
+msgstr "inga domäner blockerades"
 
 msgid "see online documentation"
 msgstr ""
 
 msgid "suspended"
-msgstr ""
+msgstr "upphävd"
 
 #~ msgid "Backup options"
 #~ msgstr "Alternativ för säkerhetskopiering"