Merge pull request #1342 from Umeaboy/patch-42
authorHannu Nyman <hannu.nyman@iki.fi>
Sat, 2 Sep 2017 17:17:42 +0000 (20:17 +0300)
committerGitHub <noreply@github.com>
Sat, 2 Sep 2017 17:17:42 +0000 (20:17 +0300)
luci-app-openvpn: Updated Swedish translation

applications/luci-app-adblock/po/sv/adblock.po
applications/luci-app-advanced-reboot/po/sv/luci-app-advanced-reboot.po [new file with mode: 0644]
applications/luci-app-ahcp/po/sv/ahcp.po
applications/luci-app-aria2/po/sv/aria2.po
applications/luci-app-bcp38/po/sv/bcp38.po [new file with mode: 0644]
applications/luci-app-coovachilli/po/sv/coovachilli.po
applications/luci-app-firewall/po/it/firewall.po
modules/luci-base/luasrc/http.lua

index a70a1a1..81ac8b5 100644 (file)
@@ -52,6 +52,8 @@ msgid ""
 "Do not automatically update blocklists during startup, use blocklist backups "
 "instead."
 msgstr ""
+"Uppdatera inte automatiskt blockeringlistor vid uppstarten, använd säkerhetskopierade blockeringslistor "
+"istället."
 
 msgid "Download Utility (SSL Library)"
 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
@@ -77,7 +79,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Enable verbose debug logging"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera utförlig loggning för avlusning"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktiverad"
@@ -94,6 +96,8 @@ msgid ""
 "For further information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">see online "
 "documentation</a>"
 msgstr ""
+"För mer information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">se dokumentationen "
+"på internet</a>"
 
 msgid "Force Overall Sort"
 msgstr ""
@@ -102,20 +106,19 @@ msgid "Force local DNS"
 msgstr "Tvinga lokal DNS"
 
 msgid "Input file not found, please check your configuration."
-msgstr ""
-"Inmatningsfilen hittades inte, var vänlig och kontrollera din konfiguration."
+msgstr "Inmatningsfilen kunde inte hittas, var vänlig kontrollera din konfiguration."
 
 msgid "Invalid domain specified!"
 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
 
 msgid "Last rundate"
-msgstr ""
+msgstr "Senaste kördatum"
 
 msgid "Loading"
 msgstr "Laddar"
 
 msgid "Manual / Backup mode"
-msgstr ""
+msgstr "Manuell / Säkerhetskopieringsläge"
 
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
@@ -138,16 +141,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
-msgstr ""
+msgstr "Vänligen redigera den här filen direkt i en terminal-session."
 
 msgid "Query"
-msgstr ""
+msgstr "Fråga"
 
 msgid "Query domains"
-msgstr ""
+msgstr "Fråga efter domäner"
 
 msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
-msgstr ""
+msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågningar till den lokala "
 
 msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
 msgstr ""
@@ -156,13 +159,13 @@ msgid "Resume adblock"
 msgstr "Återuppta adblock"
 
 msgid "Runtime information"
-msgstr "Information om kör-tid"
+msgstr "Information om körtid"
 
 msgid "SSL req."
-msgstr ""
+msgstr "SSL-rek."
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Spara"
 
 msgid ""
 "Space separated list of interfaces that trigger adblock processing. To "
@@ -179,22 +182,28 @@ msgid "Suspend adblock"
 msgstr "Upphäv adblock"
 
 msgid "The file size is too large for online editing in LuCI (&gt; 512 KB)."
-msgstr ""
+msgstr "Filstorleken är för stor för online-redigering i LuCi (&gt; 512 KB)."
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
 "<br />"
 msgstr ""
+"Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's svartlista (%s)."
+"<br />"
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
 "<br />"
 msgstr ""
+"Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's vitlista (%s)."
+"<br />"
 
 msgid ""
 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
 "file (/etc/config/adblock)."
 msgstr ""
+"Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's huvudsakliga konfigurations "
+"fil (/etc/config/adblock)."
 
 msgid ""
 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "
diff --git a/applications/luci-app-advanced-reboot/po/sv/luci-app-advanced-reboot.po b/applications/luci-app-advanced-reboot/po/sv/luci-app-advanced-reboot.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cac09d7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,108 @@
+msgid ""
+msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Åtgärd"
+
+msgid "Advanced Reboot"
+msgstr "Avancerad omstart"
+
+msgid "Alternative"
+msgstr "Alternativ"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+msgid "Confirm"
+msgstr "Bekräfta"
+
+msgid "Current"
+msgstr "Nuvarande"
+
+msgid "Firmware/OS (Kernel)"
+msgstr "Inre mjukvara/OS (Kärna)"
+
+msgid "Partition"
+msgstr "Partition"
+
+msgid "Partitions"
+msgstr "Partitioner"
+
+msgid "Perform power off..."
+msgstr "Utför avstängning..."
+
+msgid "Power Off Device"
+msgstr "Stäng av enhet"
+
+msgid "Proceed"
+msgstr "Fortsätt"
+
+msgid "Reboot Device to an Alternative Partition"
+msgstr "Starta om enheten till en alternativ partition"
+
+msgid "Reboot to alternative partition..."
+msgstr "Starta om till alternativ partition..."
+
+msgid "Reboot to current partition"
+msgstr "Starta om till nuvarande partition"
+
+msgid "Rebooting..."
+msgstr "Startar om..."
+
+msgid "Shutting down..."
+msgstr "Stänger av..."
+
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+msgid ""
+"The system is rebooting now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
+"few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
+"address of your computer to reach the device again, depending on your "
+"settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The system is rebooting to an alternative partition now.<br /> DO NOT POWER "
+"OFF THE DEVICE!<br /> Wait a few minutes before you try to reconnect. It "
+"might be necessary to renew the address of your computer to reach the device "
+"again, depending on your settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The system is shutting down now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> It "
+"might be necessary to renew the address of your computer to reach the device "
+"again, depending on your settings."
+msgstr ""
+"Systemet stänger ner nu.<br /> STÄNG INTE AV ENHETEN!<br /> Beroende 
+"på dina inställningar så kan det vara nödvändigt att förnya din dators adress "
+"för att nå enheten igen."
+
+msgid ""
+"WARNING: An alternative partition might have its own settings and completely "
+"different firmware.<br /><br /> As your network configuration and WiFi SSID/"
+"password on alternative partition might be different, you might have to "
+"adjust your computer settings to be able to access your device once it "
+"reboots.<br /><br /> Please also be aware that alternative partition "
+"firmware might not provide an easy way to switch active partition and boot "
+"back to the currently active partition.<br /><br /> Click \"Proceed\" below "
+"to reboot device to an alternative partition."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"WARNING: Power off might result in a reboot on a device which doesn't "
+"support power off.<br /><br /> Click \"Proceed\" below to power off your "
+"device."
+msgstr ""
+"VARNING: Att stänga av kan resultera i en omstart i en enhet som inte "
+"har stöd för avstängning.<br /><br /> Klicka på \"Fortsätt\" nedanför för att stänga av din "
+"enhet."
+
+msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
+msgstr "Varning: Det finns osparade ändringar som kommer att förloras vid omstart!"
+
+msgid "Warning: This system does not have two partitions!"
+msgstr "Varning: Det här systemet har inte två partitioner!"
+
+msgid "Warning: This system does not support powering off!"
+msgstr "Varning: Det här systemet har inte stöd för avstängning!"
index a7c7a38..db1cc35 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-04-27 22:52+0200\n"
-"Last-Translator: Umeaboy <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>\n"
+"Last-Translator: Umeaboy <hamnisdude@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,6 +20,10 @@ msgid ""
 "networks where it is difficult or impossible to configure a server within "
 "every link-layer broadcast domain, for example mobile ad-hoc networks."
 msgstr ""
+"AHCP är ett autokonfigurationsprotokoll för IPv6 och dual-stack IPv6/IPv4- "
+"nätverk designade för att användas vid upptäckt av router eller DHCP på "
+"nätverk där det är svårt eller omöjligt att ställa in en server inom "
+"varje sändningslänkslags-domän, till exempel mobila ad-hocnätverk."
 
 msgid "Active AHCP Leases"
 msgstr "Aktiva AHCP-hyror"
index 3a12936..33613fa 100644 (file)
@@ -25,10 +25,10 @@ msgstr "Status för Aria2"
 msgid ""
 "Aria2 is a multi-protocol &amp; multi-source download utility, here you can "
 "configure the settings."
-msgstr "Aria2 är ett verktyg för multiprotokoll &amp; multi-käll"
+msgstr ""
 
 msgid "Autosave session interval"
-msgstr ""
+msgstr "Autospara sessionintervall"
 
 msgid "BitTorrent Settings"
 msgstr "Inställningar för BitTorrent"
@@ -82,16 +82,16 @@ msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
 msgid "List of additional Bt tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Lista över extra Bt-tracker"
 
 msgid "List of extra settings"
-msgstr ""
+msgstr "Lista över extra inställningar"
 
 msgid "Log file is in the config file dir."
 msgstr "Logg-filen är i konfigurationsfilens mapp."
 
 msgid "Log level"
-msgstr "Loggningsnivå"
+msgstr "Loggnivå"
 
 msgid "Max concurrent downloads"
 msgstr "Maximalt sammanhängande nerladdningar"
@@ -103,10 +103,10 @@ msgid "Max number of peers per torrent"
 msgstr "Maximalt antalet jämlikar per torrent"
 
 msgid "Max number of split"
-msgstr ""
+msgstr "Högst antal split"
 
 msgid "Min split size"
-msgstr ""
+msgstr "Minsta split-storlek"
 
 msgid "No Authentication"
 msgstr "Ingen autentisering"
@@ -118,7 +118,7 @@ msgid "Off"
 msgstr "Av"
 
 msgid "Open WebUI-Aria2"
-msgstr ""
+msgstr "Öppna WebUI-Aria2"
 
 msgid "Open YAAW"
 msgstr "Öppna YAAW"
@@ -145,10 +145,10 @@ msgid "Prealloc"
 msgstr "Prealloc"
 
 msgid "Preallocation"
-msgstr ""
+msgstr "Förallokering"
 
 msgid "Prefix of peer ID"
-msgstr ""
+msgstr "Peer-ID prefix"
 
 msgid "RPC Token"
 msgstr ""
@@ -172,7 +172,7 @@ msgid "Sec"
 msgstr "Sek"
 
 msgid "Task Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Inställningar för uppgifter"
 
 msgid "The Aria2 service is not running."
 msgstr "Aria2-tjänsten körs inte."
@@ -181,7 +181,7 @@ msgid "The Aria2 service is running."
 msgstr "Aria2-tjänsten körs."
 
 msgid "Token"
-msgstr ""
+msgstr "Tecken"
 
 msgid "Trunc"
 msgstr ""
@@ -196,13 +196,13 @@ msgid "Username & Password"
 msgstr "Användarnamn & Lösenord"
 
 msgid "View Json-RPC URL"
-msgstr ""
+msgstr "Visa Json-RPC URL"
 
 msgid "Warn"
 msgstr "Varna"
 
 msgid "in bytes, You can append K or M."
-msgstr ""
+msgstr "i bytes, Du kan bifoga K eller M."
 
 msgid "in bytes/sec, You can append K or M."
-msgstr ""
+msgstr "i bytes/sek, Du kan bifoga K eller M."
diff --git a/applications/luci-app-bcp38/po/sv/bcp38.po b/applications/luci-app-bcp38/po/sv/bcp38.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..15ae194
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,45 @@
+msgid ""
+msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
+
+msgid "Allowed IP ranges"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Attempt to automatically detect if the upstream IP will be blocked by the "
+"configuration, and add an exception if it will. If this does not work "
+"correctly, you can add exceptions manually below."
+msgstr ""
+
+msgid "Auto-detect upstream IP"
+msgstr "Upptäck automatiskt IP från uppströms"
+
+msgid "BCP38"
+msgstr "BCP38"
+
+msgid "BCP38 config"
+msgstr ""
+
+msgid "Blocked IP ranges"
+msgstr ""
+
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktivera"
+
+msgid "Interface name"
+msgstr "Namn på gränssnittet"
+
+msgid ""
+"Interface to apply the blocking to (should be the upstream WAN interface)."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Takes precedence over blocked ranges. Use to whitelist your upstream network "
+"if you're behind a double NAT and the auto-detection doesn't work."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"This function blocks packets with private address destinations from going "
+"out onto the internet as per <a href=\"http://tools.ietf.org/html/"
+"bcp38\">BCP 38</a>. For IPv6, only source specific default routes are "
+"installed, so no BCP38 firewall routes are needed."
+msgstr ""
index 8695ce5..751b921 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-04-28 06:16+0200\n"
-"Last-Translator: Umeaboy <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>\n"
+"Last-Translator: Kristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
index 33e8351..b42a507 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@ msgid "Do not rewrite"
 msgstr ""
 
 msgid "Drop invalid packets"
-msgstr "Attiva"
+msgstr "Scarta pacchetti invalidi"
 
 msgid "Enable"
 msgstr ""
index 8795dfc..9cc9857 100644 (file)
@@ -224,7 +224,15 @@ function write(content, src_err)
                                header("Cache-Control", "no-cache")
                                header("Expires", "0")
                        end
-
+                       if not context.headers["x-frame-options"] then
+                               header("X-Frame-Options", "SAMEORIGIN")
+                       end
+                       if not context.headers["x-xss-protection"] then
+                               header("X-XSS-Protection", "1; mode=block")
+                       end
+                       if not context.headers["x-content-type-options"] then
+                               header("X-Content-Type-Options", "nosniff")
+                       end
 
                        context.eoh = true
                        coroutine.yield(3)