luci-app-firewall: Updated Swedish translation 1208/head
authorKristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
Sat, 17 Jun 2017 20:08:51 +0000 (22:08 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Sat, 17 Jun 2017 20:08:51 +0000 (22:08 +0200)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>
applications/luci-app-firewall/po/sv/firewall.po

index 2e169fb..777c817 100644 (file)
@@ -10,43 +10,43 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgid "%s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s i %s"
 
 msgid "%s%s with %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s%s med %s"
 
 msgid "%s, %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "%2, %s i %s"
 
 msgid "(Unnamed Entry)"
-msgstr ""
+msgstr "(Namnlös post)"
 
 msgid "(Unnamed Rule)"
-msgstr ""
+msgstr "(Namnlös regel)"
 
 msgid "(Unnamed SNAT)"
-msgstr ""
+msgstr "(Namnlös SNAT)"
 
 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>"
-msgstr ""
+msgstr "<var>%d</var> pkt. per <var>%s</var>"
 
 msgid "<var>%d</var> pkts. per <var>%s</var>, burst <var>%d</var> pkts."
-msgstr ""
+msgstr "<var>%d</var> pkt. per <var>%s</var>, brustna <var>%d</var> pkt."
 
 msgid "<var>%s</var> and limit to %s"
-msgstr ""
+msgstr "<var>%s</var> och gränsen till %s"
 
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Åtgärd"
 
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till"
 
 msgid "Add and edit..."
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till och redigera..."
 
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Avancerade inställningar"
 
 msgid "Allow forward from <em>source zones</em>:"
 msgstr ""
@@ -55,13 +55,13 @@ msgid "Allow forward to <em>destination zones</em>:"
 msgstr ""
 
 msgid "Any"
-msgstr ""
+msgstr "Alla"
 
 msgid "Covered networks"
-msgstr ""
+msgstr "Nätverk som omfattas"
 
 msgid "Custom Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassade regler"
 
 msgid ""
 "Custom rules allow you to execute arbritary iptables commands which are not "
@@ -73,22 +73,22 @@ msgid "Destination IP address"
 msgstr ""
 
 msgid "Destination address"
-msgstr ""
+msgstr "Destinationsadress"
 
 msgid "Destination port"
-msgstr ""
+msgstr "Destinationsport"
 
 msgid "Destination zone"
 msgstr ""
 
 msgid "Do not rewrite"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inte om igen"
 
 msgid "Drop invalid packets"
-msgstr ""
+msgstr "Släpp ogiltiga paket"
 
 msgid "Enable"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera"
 
 msgid "Enable NAT Loopback"
 msgstr ""
@@ -100,22 +100,22 @@ msgid "Enable logging on this zone"
 msgstr ""
 
 msgid "External IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Extern IP-adress"
 
 msgid "External port"
-msgstr ""
+msgstr "Extern port"
 
 msgid "External zone"
-msgstr ""
+msgstr "Extern zon"
 
 msgid "Extra arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Extra argument"
 
 msgid "Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Brandvägg"
 
 msgid "Firewall - Custom Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Brandvägg - Anpassade regler"
 
 msgid "Firewall - Port Forwards"
 msgstr ""
@@ -130,16 +130,16 @@ msgid "Force connection tracking"
 msgstr ""
 
 msgid "Forward"
-msgstr ""
+msgstr "Vidarebefordra"
 
 msgid "Forward to"
-msgstr ""
+msgstr "Vidarebefordra till"
 
 msgid "Friday"
-msgstr ""
+msgstr "Fredag"
 
 msgid "From %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Från %s i %s"
 
 msgid "From %s in %s with source %s"
 msgstr ""
@@ -148,40 +148,40 @@ msgid "From %s in %s with source %s and %s"
 msgstr ""
 
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Generella inställningar"
 
 msgid "IPv4"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4"
 
 msgid "IPv4 and IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "IPv4 och IPv6"
 
 msgid "IPv4 only"
-msgstr ""
+msgstr "Endast IPv4"
 
 msgid "IPv6"
-msgstr ""
+msgstr "IPv6"
 
 msgid "IPv6 only"
-msgstr ""
+msgstr "Endast IPv6"
 
 msgid "Input"
-msgstr ""
+msgstr "Inmatning"
 
 msgid "Inter-Zone Forwarding"
 msgstr ""
 
 msgid "Internal IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Intern IP-adress"
 
 msgid "Internal port"
-msgstr ""
+msgstr "Intern port"
 
 msgid "Internal zone"
-msgstr ""
+msgstr "Intern zon"
 
 msgid "Limit log messages"
-msgstr ""
+msgstr "Begränsa loggmeddelanden"
 
 msgid "MSS clamping"
 msgstr ""
@@ -190,7 +190,7 @@ msgid "Masquerading"
 msgstr ""
 
 msgid "Match"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha"
 
 msgid "Match ICMP type"
 msgstr ""
@@ -209,22 +209,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Monday"
-msgstr ""
+msgstr "Måndag"
 
 msgid "Month Days"
 msgstr ""
 
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Namn"
 
 msgid "New SNAT rule"
-msgstr ""
+msgstr "Ny SNAT-regel"
 
 msgid "New forward rule"
-msgstr ""
+msgstr "Ny vidarebefordningsregel"
 
 msgid "New input rule"
-msgstr ""
+msgstr "Ny inmatningsregel"
 
 msgid "New port forward"
 msgstr ""
@@ -247,13 +247,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Open ports on router"
-msgstr ""
+msgstr "Öppna portar i router"
 
 msgid "Other..."
-msgstr ""
+msgstr "Andra..."
 
 msgid "Output"
-msgstr ""
+msgstr "Utmatning"
 
 msgid "Passes additional arguments to iptables. Use with care!"
 msgstr ""
@@ -267,7 +267,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Protocol"
-msgstr ""
+msgstr "Protokoll"
 
 msgid ""
 "Redirect matched incoming traffic to the given port on the internal host"
@@ -277,7 +277,7 @@ msgid "Redirect matched incoming traffic to the specified internal host"
 msgstr ""
 
 msgid "Restart Firewall"
-msgstr ""
+msgstr "Starta om brandvägg"
 
 msgid "Restrict Masquerading to given destination subnets"
 msgstr ""
@@ -286,7 +286,7 @@ msgid "Restrict Masquerading to given source subnets"
 msgstr ""
 
 msgid "Restrict to address family"
-msgstr ""
+msgstr "Begränsa till adressfamilj"
 
 msgid "Rewrite matched traffic to the given address."
 msgstr ""
@@ -297,25 +297,25 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Rewrite to source %s"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv om igen till källan %s"
 
 msgid "Rewrite to source %s, %s"
 msgstr ""
 
 msgid "SNAT IP address"
-msgstr ""
+msgstr "IP-adress för SNAT"
 
 msgid "SNAT port"
-msgstr ""
+msgstr "SNAT-port"
 
 msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "Lördag"
 
 msgid "Source IP address"
-msgstr ""
+msgstr "IP-adress för källa"
 
 msgid "Source MAC address"
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adress för källa"
 
 msgid "Source NAT"
 msgstr ""
@@ -336,19 +336,19 @@ msgid "Source zone"
 msgstr ""
 
 msgid "Start Date (yyyy-mm-dd)"
-msgstr ""
+msgstr "Startdatum (åååå-mm-dd)"
 
 msgid "Start Time (hh:mm:ss)"
-msgstr ""
+msgstr "Starttid (tt:mm:ss)"
 
 msgid "Stop Date (yyyy-mm-dd)"
-msgstr ""
+msgstr "Stopptid (åååå-mm-dd)"
 
 msgid "Stop Time (hh:mm:ss)"
-msgstr ""
+msgstr "Stopptid (tt:mm:ss)"
 
 msgid "Sunday"
-msgstr ""
+msgstr "Söndag"
 
 msgid ""
 "The firewall creates zones over your network interfaces to control network "
@@ -383,22 +383,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "Torsdag"
 
 msgid "Time in UTC"
-msgstr ""
+msgstr "Tid enligt UTC"
 
 msgid "To %s at %s on <var>this device</var>"
-msgstr ""
+msgstr "Till %s vid %s på <var>den här enheten</var>"
 
 msgid "To %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Till %s i %s"
 
 msgid "To %s on <var>this device</var>"
-msgstr ""
+msgstr "Till %s på <var>den här enheten</var>"
 
 msgid "To %s, %s in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Till %s, %s i %s"
 
 msgid "To source IP"
 msgstr ""
@@ -407,7 +407,7 @@ msgid "To source port"
 msgstr ""
 
 msgid "Traffic Rules"
-msgstr ""
+msgstr "Trafikregler"
 
 msgid ""
 "Traffic rules define policies for packets traveling between different zones, "
@@ -416,19 +416,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Tuesday"
-msgstr ""
+msgstr "Tisdag"
 
 msgid "Via %s"
-msgstr ""
+msgstr "Via %s"
 
 msgid "Via %s at %s"
 msgstr ""
 
 msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "Onsdag"
 
 msgid "Week Days"
-msgstr ""
+msgstr "Veckodagar"
 
 msgid ""
 "You may specify multiple by selecting \"-- custom --\" and then entering "
@@ -436,37 +436,37 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Zone %q"
-msgstr ""
+msgstr "Zon %q"
 
 msgid "Zone ⇒ Forwardings"
 msgstr ""
 
 msgid "Zones"
-msgstr ""
+msgstr "Zoner"
 
 msgid "accept"
-msgstr ""
+msgstr "acceptera"
 
 msgid "any"
-msgstr ""
+msgstr "alla"
 
 msgid "any host"
-msgstr ""
+msgstr "alla värdar"
 
 msgid "any router IP"
 msgstr ""
 
 msgid "any zone"
-msgstr ""
+msgstr "alla zoner"
 
 msgid "don't track"
-msgstr ""
+msgstr "spåra inte"
 
 msgid "drop"
-msgstr ""
+msgstr "släpp"
 
 msgid "reject"
-msgstr ""
+msgstr "neka"
 
 msgid "traffic"
-msgstr ""
+msgstr "trafik"