luci-app-splash: Edited Swedish translation
authorKristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
Fri, 18 Dec 2015 04:18:50 +0000 (05:18 +0100)
committerKristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
Fri, 18 Dec 2015 04:18:50 +0000 (05:18 +0100)
Signed-off-by: Kristoffer Grundström <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>
applications/luci-app-splash/po/sv/splash.po

index cd573b2..c15f9c0 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 msgid "Accept"
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera"
 
 msgid ""
 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
@@ -26,10 +26,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Active Clients"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiva klienter"
 
 msgid "Allowed hosts/subnets"
-msgstr ""
+msgstr "Tillåtna värdar/subnät"
 
 msgid ""
 "As an alternative to editing the complete splash text you can also just "
@@ -47,10 +47,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Blacklist"
-msgstr ""
+msgstr "Svartlista"
 
 msgid "Blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Blockerad"
 
 msgid ""
 "By accepting these rules you can use this network for %s hour(s). After this "
@@ -74,7 +74,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Klienternas nerladdningshastighet är begränsad till det här värdet (kbyte/s)"
 
 msgid ""
 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
@@ -82,13 +82,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
-msgstr ""
+msgstr "Klienternas uppladdningshastighet är begränsad till det här värdet (kbyte/s)"
 
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt"
 
 msgid "Decline"
-msgstr ""
+msgstr "Neka"
 
 msgid ""
 "Destination hosts and networks that are excluded from splashing, i.e. they "
@@ -96,55 +96,57 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
-msgstr ""
+msgstr "Donera lite pengar för att hjälpa oss att hålla det här projektet vid liv."
 
 msgid "Download limit"
-msgstr ""
+msgstr "Begränsning av nerladdning"
 
 msgid "Edit the complete splash text"
-msgstr ""
+msgstr "Redigera den slutgiltiga splash-texten"
 
 msgid "Fair Use Policy"
 msgstr ""
 
 msgid "Firewall zone"
-msgstr ""
+msgstr "Brandväggszon"
 
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Generell"
 
 msgid "Get in %s with the operator of this access point."
 msgstr ""
 
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Värdnamn"
 
 msgid "IP Address"
-msgstr ""
+msgstr "IP-adress"
 
 msgid ""
 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
 msgstr ""
 
 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
-msgstr ""
+msgstr "Om du använder det här nätverket med jämna mellanrum så ber vi dig om hjälp:"
 
 msgid "Include your own text in the default splash"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera din egna text i standard-splash"
 
 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Fånga upp klientens trafik i det här Gränssnittet"
 
 msgid "Interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitt"
 
 msgid "Interfaces that are used for Splash."
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitten som används för Splash."
 
 msgid ""
 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
 "contributing to this project."
 msgstr ""
+"KB/s (Nerladdning/Uppladdning). Du kan ha möjlighet att ta bort den här begränsningen genom att aktivt "
+"bidra till det här projektet."
 
 msgid "Legally Prohibited Activities"
 msgstr ""
@@ -153,52 +155,57 @@ msgid "Legally Prohibited content"
 msgstr ""
 
 msgid "MAC Address"
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adress"
 
 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adresser i den här listan blir blockerade."
 
 msgid ""
 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
 "and are not bandwidth limited."
 msgstr ""
+"MAC-adresser till vitlistade klienter. De här behöver inte acceptera splash "
+"och har ingen bandbreddsbegränsning."
 
 msgid "Netmask"
-msgstr ""
+msgstr "Nätmask"
 
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "Nätverk"
 
 msgid "No clients connected"
-msgstr ""
+msgstr "Inga klienter anslutna"
 
 msgid ""
 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
 "community network."
 msgstr ""
+"Vänligen lägg märke till att vi är inte en internet-leverantör utan ett experimentiellt "
+"nätverk för gemenskap"
 
 msgid "Policy"
-msgstr ""
+msgstr "Villkor"
 
 msgid "Redirect target"
-msgstr ""
+msgstr "Omdirigera mål"
 
 msgid "Safety"
-msgstr ""
+msgstr "Säkerhet"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Spara"
 
 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
-msgstr ""
+msgstr "Splash-regler är integrerade i den här brandväggszonen"
 
 msgid "Splashtext"
-msgstr ""
+msgstr "Splash-text"
 
 msgid ""
 "The network, like the Internet, is unencrypted and open. Each participant is "
 "responsible for the safety of their own connections and devices."
-msgstr ""
+msgstr "Precis som internet så är det här nätverket utan kryptering och öppet. Varje deltagare är "
+"ansvarig för säkerheten i deras egna anslutningar och enheter."
 
 msgid ""
 "The open and free wireless network of volunteers (\"Operators\") provides "
@@ -233,7 +240,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Time remaining"
-msgstr ""
+msgstr "Återstående tid"
 
 msgid ""
 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
@@ -241,28 +248,31 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Traffic in/out"
-msgstr ""
+msgstr "In/ut-trafik"
 
 msgid "Upload limit"
-msgstr ""
+msgstr "Gräns för uppladdningar"
 
 msgid "Usage Agreement"
-msgstr ""
+msgstr "Användningsavtal"
 
 msgid "Welcome"
-msgstr ""
+msgstr "Välkommen"
 
 msgid "Whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "Vitlista"
 
 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
-msgstr ""
+msgstr "Du är nu ansluten till det fria trådlösa mesh-nätverket"
 
 msgid ""
 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
 msgstr ""
+"Du kan fylla i din egen text som visas här för klienterna.<br> />Det är "
+"möjligt att använda följande markörer: ###GEMENSKAP###, ###GEMENSKAP_URL###, "
+"###KONTAKTURL###, ###HYRTID###, ###GRÄNS### och ###ACCEPTERA###."
 
 msgid ""
 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
@@ -270,34 +280,34 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Your bandwidth is limited to"
-msgstr ""
+msgstr "Din bandbredd är begränsas till"
 
 msgid "blacklisted"
-msgstr ""
+msgstr "svartlistad"
 
 msgid "expired"
-msgstr ""
+msgstr "slutade gälla"
 
 msgid "optional when using host addresses"
-msgstr ""
+msgstr "valfritt vid användning av värdadresser"
 
 msgid "perform any kind of illegal activities"
-msgstr ""
+msgstr "utför några slags olagliga aktiviteter"
 
 msgid "splashed"
 msgstr ""
 
 msgid "temporarily blocked"
-msgstr ""
+msgstr "tillfälligt blockerad"
 
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "okänd"
 
 msgid "use filesharing applications on this network"
-msgstr ""
+msgstr "använd fildelningsapplikationer i det här nätverket"
 
 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
-msgstr ""
+msgstr "slösa bandbredd med onödiga nerladdningar eller strömmar"
 
 msgid "whitelisted"
-msgstr ""
+msgstr "vitlistad"