Commit from LuCI Translation Portal by user jow.: 49 of 80 messages translated (0...
[project/luci.git] / po / cs / splash.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2014-06-22 11:03+0200\n"
5 "Last-Translator: koli <lukas.koluch@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: cs\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
12 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
13
14 msgid "Accept"
15 msgstr "Přijmout"
16
17 msgid ""
18 "Access to the internet might be possible nevertheless, because some "
19 "activists of this project share their private internet connections. These "
20 "few connections are shared between all users. That means available bandwidth "
21 "is limited and because of this we ask you not to do any of the following:"
22 msgstr ""
23 "Přístup k Internetu může být možný, nicméně pouze proto, že někteří "
24 "aktivisté tohoto projektu sdílí jejich soukromé Internetové připojení. "
25 "Těchto několik spojení je sdíleno mezi všemi uživateli. Z toho plyne, že "
26 "dostupná šířka pásma je omezená a z tohoto důvodu vás žádáme, abyste "
27 "nedělali žádné z následujících věcí:"
28
29 msgid ""
30 "Access to the network is not guaranteed. It can be interrupted at any time "
31 "without notice for any reason, for certain devices, and/or may be blocked "
32 "for certain users."
33 msgstr ""
34
35 msgid "Active Clients"
36 msgstr "Aktivní klienti"
37
38 msgid "Allowed hosts/subnets"
39 msgstr "Povolení hostitelé/podsítě"
40
41 msgid ""
42 "As an alternative to editing the complete splash text you can also just "
43 "include some custom text in the default splash page by entering it here."
44 msgstr ""
45 "Kromě možnosti vytvořit celý vlastní text místo textu výše také můžete jen "
46 "jako doplněk připojit svůj text jeho napsáním sem."
47
48 msgid ""
49 "Bandwidth limit for clients is only activated when both up- and download "
50 "limit are set. Use a value of 0 here to completely disable this limitation. "
51 "Whitelisted clients are not limited."
52 msgstr ""
53 "Limit šířky pásma pro klienty je aktivován pouze v případě, že oba limity "
54 "(upload a download) jsou nastaveny. Hodnotou 0 úplně vypnete toto omezení. "
55 "Klienti na whitelistu nejsou omezeni."
56
57 msgid ""
58 "Become an active member of this community and help by operating your own node"
59 msgstr ""
60 "Staňte se aktivním členem této komunity a přispějte provozováním vlastního "
61 "uzlu"
62
63 msgid "Blacklist"
64 msgstr "Blacklist"
65
66 msgid "Blocked"
67 msgstr "Zablokovaný"
68
69 msgid ""
70 "By accepting these rules you can use this network for %s hour(s). After this "
71 "time you need to accept these rules again."
72 msgstr ""
73
74 msgid "Clearance time"
75 msgstr ""
76
77 msgid "Client-Splash"
78 msgstr "Client-Splash"
79
80 msgid ""
81 "Client-Splash is a hotspot authentification system for wireless mesh "
82 "networks."
83 msgstr ""
84
85 msgid ""
86 "Clients are redirected to this page after they have accepted the splash. If "
87 "this is left empty they are redirected to the page they had requested."
88 msgstr ""
89
90 msgid "Clients download speed is limited to this value (kbyte/s)"
91 msgstr "Rychlost stahování je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
92
93 msgid ""
94 "Clients that have accepted the splash are allowed to use the network for "
95 "that many hours."
96 msgstr ""
97
98 msgid "Clients upload speed is limited to this value (kbyte/s)"
99 msgstr "Rychlost nahrávání je pro klienty omezena na tuto hodnotu (kbyte/s)"
100
101 msgid "Contact"
102 msgstr "Kontakt"
103
104 msgid "Decline"
105 msgstr "Odmítnout"
106
107 msgid ""
108 "Destination hosts and networks that are excluded from splashing, i.e. they "
109 "are always allowed."
110 msgstr ""
111
112 msgid "Donate some money to help us keep this project alive."
113 msgstr "Darováním peněz nám pomůžete udržet tento projekt naživu"
114
115 msgid "Download limit"
116 msgstr "Limit stahování"
117
118 msgid "Edit the complete splash text"
119 msgstr ""
120
121 msgid "Fair Use Policy"
122 msgstr "Fair Use Policy"
123
124 msgid "Firewall zone"
125 msgstr "Zóna firewallu"
126
127 msgid "General"
128 msgstr ""
129
130 msgid "Get in %s with the operator of this access point."
131 msgstr ""
132
133 msgid "Hostname"
134 msgstr "Hostname"
135
136 msgid "IP Address"
137 msgstr "IP adresa"
138
139 msgid ""
140 "If you operate your own wifi equipment use channels different from ours."
141 msgstr ""
142
143 msgid "If you use this network on a regular basis we ask for your support:"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Include your own text in the default splash"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Intercept client traffic on this Interface"
150 msgstr ""
151
152 msgid "Interfaces"
153 msgstr "Rozhraní"
154
155 msgid "Interfaces that are used for Splash."
156 msgstr ""
157
158 msgid ""
159 "KB/s (Download/Upload). You may be able to remove this limit by actively "
160 "contributing to this project."
161 msgstr ""
162 "KB/s (Stahování/Nahrávání). Aktivním přispíváním tomuto projektu můžete moci "
163 "odebrat tento limit."
164
165 msgid "Legally Prohibited Activities"
166 msgstr ""
167
168 msgid "Legally Prohibited content"
169 msgstr ""
170
171 msgid "MAC Address"
172 msgstr "MAC adresa"
173
174 msgid "MAC addresses in this list are blocked."
175 msgstr "MAC adresy v tomto seznamu jsou blokovány"
176
177 msgid ""
178 "MAC addresses of whitelisted clients. These do not need to accept the splash "
179 "and are not bandwidth limited."
180 msgstr ""
181 "Mac adresy klientů na whitelistu. Tito nemusí přijímat splash a nejsou "
182 "omezeni šířkou pásma."
183
184 msgid "Netmask"
185 msgstr "Síťová maska"
186
187 msgid "Network"
188 msgstr "Síť"
189
190 msgid "No clients connected"
191 msgstr "Žádní klienti nejsou připojeni"
192
193 msgid ""
194 "Please note that we are not an internet service provider but an experimental "
195 "community network."
196 msgstr ""
197 "Vezměte prosím na vědomí, že nejsme žádní ISP, ale experimentální komunitní "
198 "síť."
199
200 msgid "Policy"
201 msgstr "Politika"
202
203 msgid "Redirect target"
204 msgstr ""
205
206 msgid "Safety"
207 msgstr "Bezpečnost"
208
209 msgid "Save"
210 msgstr "Uložit"
211
212 msgid "Splash rules are integrated in this firewall zone"
213 msgstr ""
214
215 msgid "Splashtext"
216 msgstr ""
217
218 msgid ""
219 "The network, like the Internet, is unencrypted and open. Each participant is "
220 "responsible for the safety of their own connections and devices."
221 msgstr ""
222
223 msgid ""
224 "The open and free wireless network of volunteers (\"Operators\") provides "
225 "the necessary equipment and Internet connections (\"Infrastructure\") at "
226 "their own expense."
227 msgstr ""
228
229 msgid ""
230 "The operator claims no liability for loss of data, unauthorized access/"
231 "damage to devices, or financial losses that participants may suffer from the "
232 "use of the network."
233 msgstr ""
234
235 msgid ""
236 "The participant agrees to not perform any action and refrain from acts which "
237 "may violate the law or infringe upon the rights of third parties."
238 msgstr ""
239
240 msgid ""
241 "The participant agrees to not transfer content over the network which "
242 "violates the law."
243 msgstr ""
244
245 msgid ""
246 "The participant agrees to not use the network in any way which will harm the "
247 "infrastructure, the network itself, its operators or other participants."
248 msgstr ""
249
250 msgid ""
251 "These Terms of Use govern the use of the network by its participants' "
252 "computer, PDA, or similar device (\"Devices\") within the network."
253 msgstr ""
254
255 msgid "Time remaining"
256 msgstr "Zbývající čas"
257
258 msgid ""
259 "To ask for the reason why you have been blocked or ask for access again you "
260 "can try to contact the owner of this access point:"
261 msgstr ""
262 "Pokud se chcete zeptat, proč jste byli zablokováni nebo jak získat zpět "
263 "přístup, můžete se pokusit kontaktovat vlastníka tohoto přístupového bodu:"
264
265 msgid "Traffic in/out"
266 msgstr "Provoz dovnitř/ven"
267
268 msgid "Upload limit"
269 msgstr "Limit nahrávání"
270
271 msgid "Usage Agreement"
272 msgstr ""
273
274 msgid "Welcome"
275 msgstr "Vítejte"
276
277 msgid "Whitelist"
278 msgstr "Whitelist"
279
280 msgid "You are now connected to the free wireless mesh network"
281 msgstr ""
282
283 msgid ""
284 "You can enter your own text that is displayed to clients here.<br />It is "
285 "possible to use the following markers: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, "
286 "###CONTACTURL###, ###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
287 msgstr ""
288 "Sem můžete vložit text, který se zobrazí klientům.<br />Můžete použít tyto "
289 "značky: ###COMMUNITY###, ###COMMUNITY_URL###, ###CONTACTURL###, "
290 "###LEASETIME###, ###LIMIT### and ###ACCEPT###."
291
292 msgid ""
293 "Your access to this network has been blocked, most likely because you did "
294 "something that our rules explicitly forbid."
295 msgstr ""
296 "Váš přístup do této sítě byl zablokován, nejspíše jste udělal něco, co naše "
297 "pravidla výslovně zakazují."
298
299 msgid "Your bandwidth is limited to"
300 msgstr "Vaše šířka pásma je omezena na"
301
302 msgid "blacklisted"
303 msgstr "na černé listině"
304
305 msgid "expired"
306 msgstr "prošlý"
307
308 msgid "optional when using host addresses"
309 msgstr ""
310
311 msgid "perform any kind of illegal activities"
312 msgstr "provádět nějaký z druhů nelegálních činností"
313
314 msgid "splashed"
315 msgstr ""
316
317 msgid "temporarily blocked"
318 msgstr "dočasně zablokován"
319
320 msgid "unknown"
321 msgstr "neznámý"
322
323 msgid "use filesharing applications on this network"
324 msgstr "používat aplikace na sdílení souborů v této síti"
325
326 msgid "waste bandwidth with unneccesary downloads or streams"
327 msgstr "plýtvat šířkou pásma nepotřebným stahováním nebo streamy"
328
329 msgid "whitelisted"
330 msgstr "na bílé listině"
331
332 #~ msgid "By accepting these rules you can use this network for"
333 #~ msgstr "Přijmutím těchto pravidel můžete začít používat tuto síť pro"
334
335 #~ msgid "hour(s). After this time you need to accept these rules again."
336 #~ msgstr "hodin. Po uplynutí této doby musíte přijmout pravidla znovu."
337
338 #~ msgid "the owner of this access point."
339 #~ msgstr "vlastník tohoto přístupového bodu."