cd604917ab8c0bca07fbb5dcd743d25dd65732fd
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / sv / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "PO-Revision-Date: 2014-04-28 09:22+0200\n"
5 "Last-Translator: Kristoffer Grundström <hamnisdude@gmail.com>\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: sv\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
12 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
13
14 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
15 msgstr "%s är inte taggad i flera VLAN!"
16
17 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
18 msgstr "(%d minut-fönster, %d sekundintervall)"
19
20 msgid "(%s available)"
21 msgstr "(%s tillgängligt)"
22
23 msgid "(empty)"
24 msgstr "(tomt)"
25
26 msgid "(no interfaces attached)"
27 msgstr "(inga gränssnitt har bifogats)"
28
29 msgid "-- Additional Field --"
30 msgstr "-- Ytterligare fält --"
31
32 msgid "-- Please choose --"
33 msgstr "-- Vänligen välj --"
34
35 msgid "-- custom --"
36 msgstr "-- anpassad --"
37
38 msgid "-- match by device --"
39 msgstr "-- matcha enligt enhet --"
40
41 msgid "-- match by label --"
42 msgstr "-- matcha enligt märke --"
43
44 msgid "-- match by uuid --"
45 msgstr "-- matcha enligt uuid --"
46
47 msgid "1 Minute Load:"
48 msgstr "Belastning senaste minuten:"
49
50 msgid "15 Minute Load:"
51 msgstr "Belastning senaste 15 minutrarna:"
52
53 msgid "4-character hexadecimal ID"
54 msgstr ""
55
56 msgid "464XLAT (CLAT)"
57 msgstr ""
58
59 msgid "5 Minute Load:"
60 msgstr "Belastning senaste 5 minutrarna:"
61
62 msgid "6-octet identifier as a hex string - no colons"
63 msgstr ""
64
65 msgid "802.11r Fast Transition"
66 msgstr "802.11r Snabb förvandling"
67
68 msgid "802.11w Association SA Query maximum timeout"
69 msgstr ""
70
71 msgid "802.11w Association SA Query retry timeout"
72 msgstr ""
73
74 msgid "802.11w Management Frame Protection"
75 msgstr ""
76
77 msgid "802.11w maximum timeout"
78 msgstr ""
79
80 msgid "802.11w retry timeout"
81 msgstr ""
82
83 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
84 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
85
86 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
87 msgstr ""
88
89 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
90 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>server-port"
91
92 msgid ""
93 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
94 "order of the resolvfile"
95 msgstr ""
96
97 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
98 msgstr ""
99
100 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
101 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-adress"
102
103 # I don't think "Gateway" is commonly translated.
104 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
105 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-gateway"
106
107 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
108 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-nätmask"
109
110 msgid ""
111 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
112 "(CIDR)"
113 msgstr ""
114 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-adress eller nätverk "
115 "(CIDR)"
116
117 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
118 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-gateway"
119
120 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
121 msgstr ""
122
123 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
124 msgstr "<abbr title=\"Lysdiod\">LED</abbr>-konfiguration"
125
126 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
127 msgstr ""
128
129 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
130 msgstr ""
131
132 msgid ""
133 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
134 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
135 msgstr ""
136
137 msgid ""
138 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
139 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
140 msgstr ""
141
142 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
143 msgstr ""
144
145 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
146 msgstr "<abbr title='Pairvis: %s / Grupp: %s'>%s - %s</abbr>"
147
148 msgid ""
149 "<br/>Note: you need to manually restart the cron service if the crontab file "
150 "was empty before editing."
151 msgstr ""
152 "<br/>Notera att: du måste starta om cron-tjänsten om crontab-filen var tom "
153 "innan den ändrades."
154
155 msgid "A43C + J43 + A43"
156 msgstr "A43C + J43 + A43"
157
158 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
159 msgstr "A43C + J43 + A43 + V43"
160
161 msgid "ADSL"
162 msgstr "ADSL"
163
164 msgid "AICCU (SIXXS)"
165 msgstr "AICCU (SIXXS)"
166
167 msgid "ANSI T1.413"
168 msgstr "ANSI T1.413"
169
170 msgid "APN"
171 msgstr "APN"
172
173 msgid "ARP retry threshold"
174 msgstr ""
175
176 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
177 msgstr ""
178
179 msgid "ATM Bridges"
180 msgstr "ATM-bryggor"
181
182 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
183 msgstr ""
184
185 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
186 msgstr ""
187
188 msgid ""
189 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
190 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
191 "to dial into the provider network."
192 msgstr ""
193
194 msgid "ATM device number"
195 msgstr ""
196
197 msgid "ATU-C System Vendor ID"
198 msgstr ""
199
200 msgid "AYIYA"
201 msgstr "AYIYA"
202
203 msgid "Access Concentrator"
204 msgstr ""
205
206 msgid "Access Point"
207 msgstr "Accesspunkt"
208
209 msgid "Action"
210 msgstr "Åtgärd"
211
212 msgid "Actions"
213 msgstr "Åtgärder"
214
215 msgid "Activate this network"
216 msgstr "Aktivera det här nätverket"
217
218 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
219 msgstr "Aktiva <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-rutter"
220
221 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
222 msgstr "Aktiva <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-rutter"
223
224 msgid "Active Connections"
225 msgstr "Aktiva anslutningar"
226
227 msgid "Active DHCP Leases"
228 msgstr "Aktiva DHCP-kontrakt"
229
230 msgid "Active DHCPv6 Leases"
231 msgstr "Aktiva DHCPv6-kontrakt"
232
233 msgid "Ad-Hoc"
234 msgstr "Ad-Hoc"
235
236 msgid "Add"
237 msgstr "Lägg till"
238
239 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
240 msgstr ""
241
242 msgid "Add new interface..."
243 msgstr "Lägg till ett nytt gränssnitt"
244
245 msgid "Additional Hosts files"
246 msgstr "Ytterligare värdfiler"
247
248 msgid "Additional servers file"
249 msgstr "Ytterligare server-filer"
250
251 msgid "Address"
252 msgstr "Adress"
253
254 msgid "Address to access local relay bridge"
255 msgstr "Adress för att komma åt lokal reläbrygga"
256
257 msgid "Administration"
258 msgstr "Administration"
259
260 msgid "Advanced Settings"
261 msgstr "Avancerade inställningar"
262
263 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
264 msgstr ""
265
266 msgid "Alert"
267 msgstr "Varning"
268
269 msgid ""
270 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
271 "address"
272 msgstr ""
273 "Allokera IP-adresser sekventiellt med start från den lägsta möjliga adressen"
274
275 msgid "Allocate IP sequentially"
276 msgstr "Allokera IP sekventiellt"
277
278 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
279 msgstr "Tillåt <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> lösenordsautentisering"
280
281 msgid "Allow all except listed"
282 msgstr "Tillåt alla utom listade"
283
284 msgid "Allow listed only"
285 msgstr "Tillåt enbart listade"
286
287 msgid "Allow localhost"
288 msgstr "Tillåt localhost"
289
290 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
291 msgstr ""
292 "Tillåt fjärrstyrda värdar att ansluta via SSH till lokalt vidarebefordrade "
293 "portar"
294
295 msgid "Allow root logins with password"
296 msgstr "Tillåt root-inloggningar med lösenord"
297
298 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
299 msgstr "Tillåt <em>root</em>-användaren att logga in med lösenord"
300
301 msgid ""
302 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
303 msgstr ""
304
305 msgid "Allowed IPs"
306 msgstr "Tillåtna IP-adresser"
307
308 msgid ""
309 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
310 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
311 msgstr ""
312
313 msgid "Always announce default router"
314 msgstr ""
315
316 msgid "Annex"
317 msgstr ""
318
319 msgid "Annex A + L + M (all)"
320 msgstr ""
321
322 msgid "Annex A G.992.1"
323 msgstr ""
324
325 msgid "Annex A G.992.2"
326 msgstr ""
327
328 msgid "Annex A G.992.3"
329 msgstr ""
330
331 msgid "Annex A G.992.5"
332 msgstr ""
333
334 msgid "Annex B (all)"
335 msgstr ""
336
337 msgid "Annex B G.992.1"
338 msgstr ""
339
340 msgid "Annex B G.992.3"
341 msgstr ""
342
343 msgid "Annex B G.992.5"
344 msgstr ""
345
346 msgid "Annex J (all)"
347 msgstr ""
348
349 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
350 msgstr ""
351
352 msgid "Annex M (all)"
353 msgstr ""
354
355 msgid "Annex M G.992.3"
356 msgstr ""
357
358 msgid "Annex M G.992.5"
359 msgstr ""
360
361 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
362 msgstr ""
363
364 msgid "Announced DNS domains"
365 msgstr "Aviserade DNS-domäner"
366
367 msgid "Announced DNS servers"
368 msgstr "Aviserade DNS-servrar"
369
370 msgid "Anonymous Identity"
371 msgstr "Anonym identitet"
372
373 msgid "Anonymous Mount"
374 msgstr "Anonym montering"
375
376 msgid "Anonymous Swap"
377 msgstr "Anonym Swap"
378
379 msgid "Antenna 1"
380 msgstr "Antenn 1"
381
382 msgid "Antenna 2"
383 msgstr "Antenn 2"
384
385 msgid "Antenna Configuration"
386 msgstr "Konfiguration av antenn"
387
388 msgid "Any zone"
389 msgstr "Någon zon"
390
391 msgid "Apply"
392 msgstr "Verkställ"
393
394 msgid "Applying changes"
395 msgstr "Verkställer ändringar"
396
397 msgid ""
398 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
399 msgstr ""
400
401 msgid "Assign interfaces..."
402 msgstr "Tilldela gränssnitten..."
403
404 msgid ""
405 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
406 msgstr ""
407
408 msgid "Associated Stations"
409 msgstr "Associerade stationer"
410
411 msgid "Auth Group"
412 msgstr "Autentiseringsgrupp"
413
414 msgid "Authentication"
415 msgstr "Autentisering"
416
417 msgid "Authentication Type"
418 msgstr "Typ av autentisering"
419
420 msgid "Authoritative"
421 msgstr "Auktoritiv"
422
423 msgid "Authorization Required"
424 msgstr "Tillstånd krävs"
425
426 msgid "Auto Refresh"
427 msgstr "Uppdatera automatiskt"
428
429 msgid "Automatic"
430 msgstr "Automatisk"
431
432 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
433 msgstr "Automatiskt hemnet (HNCP)"
434
435 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
436 msgstr "Kolla efter fel i filsystemet automatiskt innan det monteras"
437
438 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
439 msgstr ""
440
441 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
442 msgstr ""
443
444 msgid "Automount Filesystem"
445 msgstr "Monstera filsystem automatiskt"
446
447 msgid "Automount Swap"
448 msgstr "Montera Swap automatiskt"
449
450 msgid "Available"
451 msgstr "Tillgänglig"
452
453 msgid "Available packages"
454 msgstr "Tillgängliga paket"
455
456 msgid "Average:"
457 msgstr "Snitt:"
458
459 msgid "B43 + B43C"
460 msgstr "B43 + B43C"
461
462 msgid "B43 + B43C + V43"
463 msgstr "B43 + B43C + V43"
464
465 msgid "BR / DMR / AFTR"
466 msgstr "BR / DMR / AFTR"
467
468 msgid "BSSID"
469 msgstr "BSSID"
470
471 msgid "Back"
472 msgstr "Bakåt"
473
474 msgid "Back to Overview"
475 msgstr "Backa till Överblick"
476
477 msgid "Back to configuration"
478 msgstr "Backa till konfiguration"
479
480 msgid "Back to overview"
481 msgstr "Backa till överblick"
482
483 msgid "Back to scan results"
484 msgstr "Backa till skanningsresultat"
485
486 msgid "Backup / Flash Firmware"
487 msgstr "Säkerhetskopiera / Flasha inre mjukvara"
488
489 msgid "Backup / Restore"
490 msgstr "Säkerhetskopiera / Återställ"
491
492 msgid "Backup file list"
493 msgstr "Säkerhetskopiera fillista"
494
495 msgid "Bad address specified!"
496 msgstr "Fel adress angiven!"
497
498 msgid "Band"
499 msgstr "Band"
500
501 msgid "Behind NAT"
502 msgstr "Bakom NAT"
503
504 msgid ""
505 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
506 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
507 "defined backup patterns."
508 msgstr ""
509
510 msgid "Bind interface"
511 msgstr "Bind gränssnitt"
512
513 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
514 msgstr ""
515
516 msgid "Bind the tunnel to this interface (optional)."
517 msgstr ""
518
519 msgid "Bitrate"
520 msgstr "Bithastighet"
521
522 msgid "Bogus NX Domain Override"
523 msgstr ""
524
525 msgid "Bridge"
526 msgstr "Brygga"
527
528 msgid "Bridge interfaces"
529 msgstr "Brygga gränssnitt"
530
531 msgid "Bridge unit number"
532 msgstr ""
533
534 msgid "Bring up on boot"
535 msgstr ""
536
537 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
538 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådlös kontroller"
539
540 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
541 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådlös kontroller"
542
543 msgid "Buffered"
544 msgstr "Buffrad"
545
546 msgid ""
547 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
548 "preserved in any sysupgrade."
549 msgstr ""
550
551 msgid "Buttons"
552 msgstr "Knappar"
553
554 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
555 msgstr ""
556 "CA-certifikat; om tom så kommer den att sparas efter första anslutningen."
557
558 msgid "CPU usage (%)"
559 msgstr "CPU-användning (%)"
560
561 msgid "Cancel"
562 msgstr "Avbryt"
563
564 msgid "Category"
565 msgstr "Kategori"
566
567 msgid "Chain"
568 msgstr "Kedja"
569
570 msgid "Changes"
571 msgstr "Ändringar"
572
573 msgid "Changes applied."
574 msgstr "Tillämpade ändringar"
575
576 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
577 msgstr "Ändrar administratörens lösenord för att få tillgång till enheten"
578
579 msgid "Channel"
580 msgstr "Kanal"
581
582 msgid "Check"
583 msgstr "Kontrollera"
584
585 msgid "Check fileystems before mount"
586 msgstr "Kontrollera filsystemen innan de monteras"
587
588 msgid "Check this option to delete the existing networks from this radio."
589 msgstr ""
590 "Bocka för det här alternativet för att ta bort befintliga nätverk från den "
591 "här radion."
592
593 msgid "Checksum"
594 msgstr "Checksumma"
595
596 msgid ""
597 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
598 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
599 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
600 "interface to it."
601 msgstr ""
602
603 msgid ""
604 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
605 "out the <em>create</em> field to define a new network."
606 msgstr ""
607
608 msgid "Cipher"
609 msgstr "Chiffer"
610
611 msgid "Cisco UDP encapsulation"
612 msgstr ""
613
614 msgid ""
615 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
616 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
617 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
618 msgstr ""
619
620 msgid "Client"
621 msgstr "Klient"
622
623 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
624 msgstr "Klient-ID att skicka vid DHCP-förfrågning"
625
626 msgid ""
627 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
628 "persist connection"
629 msgstr ""
630
631 msgid "Close list..."
632 msgstr "Stäng ner lista..."
633
634 msgid "Collecting data..."
635 msgstr "Samlar in data..."
636
637 msgid "Command"
638 msgstr "Kommando"
639
640 msgid "Common Configuration"
641 msgstr "Vanlig konfiguration"
642
643 msgid ""
644 "Complicates key reinstallation attacks on the client side by disabling "
645 "retransmission of EAPOL-Key frames that are used to install keys. This "
646 "workaround might cause interoperability issues and reduced robustness of key "
647 "negotiation especially in environments with heavy traffic load."
648 msgstr ""
649
650 msgid "Configuration"
651 msgstr "Konfiguration"
652
653 msgid "Configuration applied."
654 msgstr "Konfigurationen tillämpades"
655
656 msgid "Configuration files will be kept."
657 msgstr "Konfigurationsfiler kommer att behållas."
658
659 msgid "Confirmation"
660 msgstr "Bekräftelse"
661
662 msgid "Connect"
663 msgstr "Anslut"
664
665 msgid "Connected"
666 msgstr "Ansluten"
667
668 msgid "Connection Limit"
669 msgstr "Anslutningsgräns"
670
671 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
672 msgstr ""
673
674 msgid "Connections"
675 msgstr "Anslutningar"
676
677 msgid "Country"
678 msgstr "Land"
679
680 msgid "Country Code"
681 msgstr "Landskod"
682
683 msgid "Cover the following interface"
684 msgstr ""
685
686 msgid "Cover the following interfaces"
687 msgstr ""
688
689 msgid "Create / Assign firewall-zone"
690 msgstr ""
691
692 msgid "Create Interface"
693 msgstr "Skapa gränssnitt"
694
695 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
696 msgstr "Skapa en brygga över flera gränssnitt"
697
698 msgid "Critical"
699 msgstr "Kritisk"
700
701 msgid "Cron Log Level"
702 msgstr "Loggnivå för Cron"
703
704 msgid "Custom Interface"
705 msgstr "Anpassat gränssnitt"
706
707 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
708 msgstr ""
709
710 msgid ""
711 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
712 "sysupgrade."
713 msgstr ""
714
715 msgid "Custom feeds"
716 msgstr "Anpassade flöden"
717
718 msgid ""
719 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
720 "\">LED</abbr>s if possible."
721 msgstr ""
722
723 msgid "DHCP Leases"
724 msgstr "DHCP-kontrakt"
725
726 msgid "DHCP Server"
727 msgstr "DHCP-server"
728
729 msgid "DHCP and DNS"
730 msgstr "DHCP och DNS"
731
732 msgid "DHCP client"
733 msgstr "DHCP-klient"
734
735 msgid "DHCP-Options"
736 msgstr "DHCP-alternativ"
737
738 msgid "DHCPv6 Leases"
739 msgstr "DHCPv6-kontrakt"
740
741 msgid "DHCPv6 client"
742 msgstr "DHCPv6-klient"
743
744 msgid "DHCPv6-Mode"
745 msgstr "DHCPv6-läge"
746
747 msgid "DHCPv6-Service"
748 msgstr "DHCPv6-tjänst"
749
750 msgid "DNS"
751 msgstr "DNS"
752
753 msgid "DNS forwardings"
754 msgstr ""
755
756 msgid "DNS-Label / FQDN"
757 msgstr ""
758
759 msgid "DNSSEC"
760 msgstr ""
761
762 msgid "DNSSEC check unsigned"
763 msgstr ""
764
765 msgid "DPD Idle Timeout"
766 msgstr ""
767
768 msgid "DS-Lite AFTR address"
769 msgstr ""
770
771 msgid "DSL"
772 msgstr "DSL"
773
774 msgid "DSL Status"
775 msgstr "DSL-status"
776
777 msgid "DSL line mode"
778 msgstr ""
779
780 msgid "DUID"
781 msgstr ""
782
783 msgid "Data Rate"
784 msgstr "Datahastighet"
785
786 msgid "Debug"
787 msgstr "Avlusa"
788
789 msgid "Default %d"
790 msgstr "Standard %d"
791
792 msgid "Default gateway"
793 msgstr "Standard gateway"
794
795 msgid "Default is stateless + stateful"
796 msgstr ""
797
798 msgid "Default route"
799 msgstr "Standardrutt"
800
801 msgid "Default state"
802 msgstr ""
803
804 msgid "Define a name for this network."
805 msgstr "Ange ett namn för det här nätverket."
806
807 msgid ""
808 "Define additional DHCP options, for example "
809 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
810 "servers to clients."
811 msgstr ""
812
813 msgid "Delete"
814 msgstr "Radera"
815
816 msgid "Delete this network"
817 msgstr "Ta bort det här nätverket"
818
819 msgid "Description"
820 msgstr "Beskrivning"
821
822 msgid "Design"
823 msgstr ""
824
825 msgid "Destination"
826 msgstr "Plats"
827
828 msgid "Device"
829 msgstr "Enhet"
830
831 msgid "Device Configuration"
832 msgstr "Enhetskonfiguration"
833
834 msgid "Device is rebooting..."
835 msgstr "Enheten startar om..."
836
837 msgid "Device unreachable"
838 msgstr "Enheten kan inte nås"
839
840 msgid "Diagnostics"
841 msgstr ""
842
843 msgid "Dial number"
844 msgstr "Slå nummer"
845
846 msgid "Directory"
847 msgstr "Mapp"
848
849 msgid "Disable"
850 msgstr "Inaktivera"
851
852 msgid ""
853 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
854 "this interface."
855 msgstr ""
856 "Inaktivera <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
857 "för det här gränssnittet."
858
859 msgid "Disable DNS setup"
860 msgstr ""
861
862 msgid "Disable Encryption"
863 msgstr "Inaktivera kryptering"
864
865 msgid "Disabled"
866 msgstr "Inaktiverad"
867
868 msgid "Disabled (default)"
869 msgstr "Inaktiverad (standard)"
870
871 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
872 msgstr ""
873
874 msgid "Displaying only packages containing"
875 msgstr ""
876
877 msgid "Distance Optimization"
878 msgstr "Avståndsoptimering"
879
880 msgid "Distance to farthest network member in meters."
881 msgstr "Avstånd till nätverksmledlemmen längst bort i metrar."
882
883 msgid "Distribution feeds"
884 msgstr ""
885
886 msgid "Diversity"
887 msgstr "Mångfald"
888
889 msgid ""
890 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
891 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
892 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
893 "firewalls"
894 msgstr ""
895
896 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
897 msgstr "Cachea inte negativa svar, t.ex för icke-existerade domäner"
898
899 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
900 msgstr ""
901 "Vidarebefordra inte förfrågningar som inte kan ta emot svar från publika "
902 "namnservrar"
903
904 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
905 msgstr ""
906
907 msgid "Domain required"
908 msgstr "Domän krävs"
909
910 msgid "Domain whitelist"
911 msgstr "Vitlista för domäner"
912
913 msgid "Don't Fragment"
914 msgstr "Fragmentera inte"
915
916 msgid ""
917 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
918 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
919 msgstr ""
920 "Vidarebefordra inte <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
921 "förfrågningar utan <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-namn"
922
923 msgid "Download and install package"
924 msgstr "Ladda ner och installera paket"
925
926 msgid "Download backup"
927 msgstr "Ladda ner säkerhetskopia"
928
929 msgid "Dropbear Instance"
930 msgstr "Dropbear-instans"
931
932 msgid ""
933 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
934 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
935 msgstr ""
936
937 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
938 msgstr ""
939
940 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Dynamic tunnel"
944 msgstr "Dynamisk tunnel"
945
946 msgid ""
947 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
948 "having static leases will be served."
949 msgstr ""
950
951 msgid "EA-bits length"
952 msgstr ""
953
954 msgid "EAP-Method"
955 msgstr "EAP-metod"
956
957 msgid "Edit"
958 msgstr "Redigera"
959
960 msgid ""
961 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
962 "reload the page."
963 msgstr ""
964
965 msgid "Edit this interface"
966 msgstr "Redigera det här gränssnittet"
967
968 msgid "Edit this network"
969 msgstr "Redigera det här nätverket"
970
971 msgid "Emergency"
972 msgstr "Nödsituation"
973
974 msgid "Enable"
975 msgstr "Aktivera"
976
977 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
978 msgstr "Aktivera <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
979
980 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
981 msgstr ""
982
983 msgid "Enable IPv6 negotiation"
984 msgstr ""
985
986 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
987 msgstr ""
988
989 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Enable NTP client"
993 msgstr "Aktivera NTP-klient"
994
995 msgid "Enable Single DES"
996 msgstr ""
997
998 msgid "Enable TFTP server"
999 msgstr "Aktivera TFTP-server"
1000
1001 msgid "Enable VLAN functionality"
1002 msgstr "Aktivera VLAN-funktionalitet"
1003
1004 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
1005 msgstr "Aktivera WPS-tryckknapp, kräver WPA(2)-PSK"
1006
1007 msgid "Enable key reinstallation (KRACK) countermeasures"
1008 msgstr "Kräver ominstallation av nyckel (KRACK) motåtgärder"
1009
1010 msgid "Enable learning and aging"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1014 msgstr ""
1015
1016 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Enable the DF (Don't Fragment) flag of the encapsulating packets."
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Enable this mount"
1023 msgstr "Aktivera den här monteringen"
1024
1025 msgid "Enable this swap"
1026 msgstr "Aktivera den här swap"
1027
1028 msgid "Enable/Disable"
1029 msgstr "Aktivera/Inaktivera"
1030
1031 msgid "Enabled"
1032 msgstr "Aktiverad"
1033
1034 msgid ""
1035 "Enables fast roaming among access points that belong to the same Mobility "
1036 "Domain"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1040 msgstr ""
1041
1042 msgid "Encapsulation mode"
1043 msgstr ""
1044
1045 msgid "Encryption"
1046 msgstr "Kryptering"
1047
1048 msgid "Endpoint Host"
1049 msgstr ""
1050
1051 msgid "Endpoint Port"
1052 msgstr ""
1053
1054 msgid "Erasing..."
1055 msgstr "Raderar..."
1056
1057 msgid "Error"
1058 msgstr "Fel"
1059
1060 msgid "Errored seconds (ES)"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "Ethernet Adapter"
1064 msgstr "Ethernet-adapter"
1065
1066 msgid "Ethernet Switch"
1067 msgstr ""
1068
1069 msgid "Exclude interfaces"
1070 msgstr "Inkludera inte dessa gränssnitt"
1071
1072 msgid "Expand hosts"
1073 msgstr "Expandera värdar"
1074
1075 msgid "Expires"
1076 msgstr "Löper ut"
1077
1078 msgid ""
1079 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1080 msgstr ""
1081
1082 msgid "External"
1083 msgstr "Externt"
1084
1085 msgid "External R0 Key Holder List"
1086 msgstr ""
1087
1088 msgid "External R1 Key Holder List"
1089 msgstr ""
1090
1091 msgid "External system log server"
1092 msgstr ""
1093
1094 msgid "External system log server port"
1095 msgstr ""
1096
1097 msgid "External system log server protocol"
1098 msgstr ""
1099
1100 msgid "Extra SSH command options"
1101 msgstr "Extra alternativ för SSH-kommandot"
1102
1103 msgid "File"
1104 msgstr "Fil"
1105
1106 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1107 msgstr ""
1108
1109 msgid "Filesystem"
1110 msgstr "Filsystem"
1111
1112 msgid "Filter"
1113 msgstr "Filtrera"
1114
1115 msgid "Filter private"
1116 msgstr "Filtrera privata"
1117
1118 msgid "Filter useless"
1119 msgstr "Filtrera icke-användbara"
1120
1121 msgid ""
1122 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1123 "with defaults based on what was detected"
1124 msgstr ""
1125
1126 msgid "Find and join network"
1127 msgstr "Hitta och anslut till nätverk"
1128
1129 msgid "Find package"
1130 msgstr "Hitta paket"
1131
1132 msgid "Finish"
1133 msgstr "Avsluta"
1134
1135 msgid "Firewall"
1136 msgstr "Brandvägg"
1137
1138 msgid "Firewall Mark"
1139 msgstr ""
1140
1141 msgid "Firewall Settings"
1142 msgstr "Inställningar för brandvägg"
1143
1144 msgid "Firewall Status"
1145 msgstr "Status för brandvägg"
1146
1147 msgid "Firmware File"
1148 msgstr ""
1149
1150 msgid "Firmware Version"
1151 msgstr "Version för inre mjukvara"
1152
1153 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1154 msgstr ""
1155
1156 msgid "Flash Firmware"
1157 msgstr ""
1158
1159 msgid "Flash image..."
1160 msgstr ""
1161
1162 msgid "Flash new firmware image"
1163 msgstr ""
1164
1165 msgid "Flash operations"
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Flashing..."
1169 msgstr "Skriver..."
1170
1171 msgid "Force"
1172 msgstr "Tvinga"
1173
1174 msgid "Force CCMP (AES)"
1175 msgstr "Tvinga CCMP (AES)"
1176
1177 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1178 msgstr "Tvinga DHCP på det här nätverket även om en annan server är upptäckt."
1179
1180 msgid "Force TKIP"
1181 msgstr "Tvinga TKIP"
1182
1183 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1184 msgstr "Tvinga TKIP och CCMP (AES)"
1185
1186 msgid "Force link"
1187 msgstr "Tvinga länk"
1188
1189 msgid "Force use of NAT-T"
1190 msgstr "Tvinga användning av NAT-T"
1191
1192 msgid "Form token mismatch"
1193 msgstr ""
1194
1195 msgid "Forward DHCP traffic"
1196 msgstr "Vidarebefordra DHCP-trafik"
1197
1198 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1199 msgstr ""
1200
1201 msgid "Forward broadcast traffic"
1202 msgstr ""
1203
1204 msgid "Forwarding mode"
1205 msgstr "Vidarebefordringsläge"
1206
1207 msgid "Fragmentation Threshold"
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "Frame Bursting"
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "Free"
1214 msgstr "Fritt"
1215
1216 msgid "Free space"
1217 msgstr "Fritt utrymme"
1218
1219 msgid ""
1220 "Further information about WireGuard interfaces and peers at <a href=\"http://"
1221 "wireguard.io\">wireguard.io</a>."
1222 msgstr ""
1223
1224 msgid "GHz"
1225 msgstr "GHz"
1226
1227 msgid "GPRS only"
1228 msgstr "Endast GPRS"
1229
1230 msgid "Gateway"
1231 msgstr "Gateway"
1232
1233 msgid "Gateway ports"
1234 msgstr "Gateway-portar"
1235
1236 msgid "General Settings"
1237 msgstr "Generella inställningar"
1238
1239 msgid "General Setup"
1240 msgstr ""
1241
1242 msgid "General options for opkg"
1243 msgstr "Generella alternativ för opkg"
1244
1245 msgid "Generate Config"
1246 msgstr "Generera konfig"
1247
1248 msgid "Generate archive"
1249 msgstr "Generera arkiv"
1250
1251 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1252 msgstr ""
1253
1254 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1255 msgstr "Angiven lösenordsbekräftelse matchade inte, lösenordet ändrades inte!"
1256
1257 msgid "Global Settings"
1258 msgstr "Globala inställningar"
1259
1260 msgid "Global network options"
1261 msgstr "Globala nätverksalternativ"
1262
1263 msgid "Go to password configuration..."
1264 msgstr "Gå till lösenordskonfiguration..."
1265
1266 msgid "Go to relevant configuration page"
1267 msgstr "Gå till relevant konfigurationssida"
1268
1269 msgid "Group Password"
1270 msgstr "Grupplösenord"
1271
1272 msgid "Guest"
1273 msgstr "Gäst"
1274
1275 msgid "HE.net password"
1276 msgstr "HE.net-lösenord"
1277
1278 msgid "HE.net username"
1279 msgstr "HE.net-användarnamn"
1280
1281 msgid "HT mode (802.11n)"
1282 msgstr "HT-läge (802.11n)"
1283
1284 msgid "Handler"
1285 msgstr ""
1286
1287 msgid "Hang Up"
1288 msgstr "Lägg på"
1289
1290 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid "Heartbeat"
1294 msgstr "Hjärtslag"
1295
1296 msgid ""
1297 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1298 "the timezone."
1299 msgstr ""
1300
1301 msgid ""
1302 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1303 "authentication."
1304 msgstr ""
1305
1306 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1307 msgstr ""
1308
1309 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1310 msgstr "Göm <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1311
1312 msgid "Host"
1313 msgstr "Värd"
1314
1315 msgid "Host entries"
1316 msgstr ""
1317
1318 msgid "Host expiry timeout"
1319 msgstr ""
1320
1321 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1322 msgstr "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nätverk"
1323
1324 msgid "Hostname"
1325 msgstr "Värdnamn"
1326
1327 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1328 msgstr "Värdnamn att skicka vid DHCP-förfrågningar"
1329
1330 msgid "Hostnames"
1331 msgstr "Värdnamn"
1332
1333 msgid "Hybrid"
1334 msgstr "Hybrid"
1335
1336 msgid "IKE DH Group"
1337 msgstr ""
1338
1339 msgid "IP Addresses"
1340 msgstr "IP-adresser"
1341
1342 msgid "IP address"
1343 msgstr "IP-adress"
1344
1345 msgid "IPv4"
1346 msgstr "IPv4"
1347
1348 msgid "IPv4 Firewall"
1349 msgstr "IPv4-brandvägg"
1350
1351 msgid "IPv4 WAN Status"
1352 msgstr ""
1353
1354 msgid "IPv4 address"
1355 msgstr "IPv4-adress"
1356
1357 msgid "IPv4 and IPv6"
1358 msgstr "IPv4 och IPv6"
1359
1360 msgid "IPv4 assignment length"
1361 msgstr ""
1362
1363 msgid "IPv4 broadcast"
1364 msgstr ""
1365
1366 msgid "IPv4 gateway"
1367 msgstr "IPv4-gateway"
1368
1369 msgid "IPv4 netmask"
1370 msgstr "IPv4-nätmask"
1371
1372 msgid "IPv4 only"
1373 msgstr "Endast IPv4"
1374
1375 msgid "IPv4 prefix"
1376 msgstr ""
1377
1378 msgid "IPv4 prefix length"
1379 msgstr ""
1380
1381 msgid "IPv4-Address"
1382 msgstr "IPv4-Adress"
1383
1384 msgid "IPv4-in-IPv4 (RFC2003)"
1385 msgstr "IPv4-i-IPv4 (RFC2003)"
1386
1387 msgid "IPv6"
1388 msgstr "IPv6"
1389
1390 msgid "IPv6 Firewall"
1391 msgstr "IPv6-brandvägg"
1392
1393 msgid "IPv6 Neighbours"
1394 msgstr "IPV6-grannar"
1395
1396 msgid "IPv6 Settings"
1397 msgstr "IPv6-inställningar"
1398
1399 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1400 msgstr ""
1401
1402 msgid "IPv6 WAN Status"
1403 msgstr ""
1404
1405 msgid "IPv6 address"
1406 msgstr "IPv6-adress"
1407
1408 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1409 msgstr ""
1410
1411 msgid "IPv6 assignment hint"
1412 msgstr ""
1413
1414 msgid "IPv6 assignment length"
1415 msgstr ""
1416
1417 msgid "IPv6 gateway"
1418 msgstr "IPv6-gateway"
1419
1420 msgid "IPv6 only"
1421 msgstr "Endast IPv6"
1422
1423 msgid "IPv6 prefix"
1424 msgstr ""
1425
1426 msgid "IPv6 prefix length"
1427 msgstr ""
1428
1429 msgid "IPv6 routed prefix"
1430 msgstr ""
1431
1432 msgid "IPv6 suffix"
1433 msgstr ""
1434
1435 msgid "IPv6-Address"
1436 msgstr "IPv6-adress"
1437
1438 msgid "IPv6-PD"
1439 msgstr ""
1440
1441 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1442 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1443
1444 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1445 msgstr "IPv6-över-IPv4 (6rd)"
1446
1447 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1448 msgstr "IPv6-över-IPv4 (6till4)"
1449
1450 msgid "Identity"
1451 msgstr "Identitet"
1452
1453 msgid "If checked, 1DES is enabled"
1454 msgstr ""
1455
1456 msgid "If checked, encryption is disabled"
1457 msgstr ""
1458
1459 msgid ""
1460 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1461 msgstr ""
1462
1463 msgid ""
1464 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1465 "device node"
1466 msgstr ""
1467
1468 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1469 msgstr ""
1470
1471 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1472 msgstr ""
1473
1474 msgid ""
1475 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1476 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1477 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1478 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1479 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1480 msgstr ""
1481
1482 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1483 msgstr "Ignorera <code>/etc/hosts</code>"
1484
1485 msgid "Ignore interface"
1486 msgstr "Ignorera gränssnitt"
1487
1488 msgid "Ignore resolve file"
1489 msgstr "Ignorera resolv-fil"
1490
1491 msgid "Image"
1492 msgstr "Bild"
1493
1494 msgid "In"
1495 msgstr "I"
1496
1497 msgid ""
1498 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1499 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1500 msgstr ""
1501
1502 msgid "Inactivity timeout"
1503 msgstr ""
1504
1505 msgid "Inbound:"
1506 msgstr "Ankommande"
1507
1508 msgid "Info"
1509 msgstr "Info"
1510
1511 msgid "Initscript"
1512 msgstr "Initskript"
1513
1514 msgid "Initscripts"
1515 msgstr "Initskripten"
1516
1517 msgid "Install"
1518 msgstr "Installera"
1519
1520 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1521 msgstr "Installera iputils-traceroute6 för IPv6-traceroute"
1522
1523 msgid "Install package %q"
1524 msgstr "Installera paketet %q"
1525
1526 msgid "Install protocol extensions..."
1527 msgstr "Installera protokoll-förlängningar..."
1528
1529 msgid "Installed packages"
1530 msgstr "Installerade paket"
1531
1532 msgid "Interface"
1533 msgstr "Gränssnitt"
1534
1535 msgid "Interface %q device auto-migrated from %q to %q."
1536 msgstr ""
1537
1538 msgid "Interface Configuration"
1539 msgstr "Konfiguration av gränssnitt"
1540
1541 msgid "Interface Overview"
1542 msgstr "Överblick av gränssnitt"
1543
1544 msgid "Interface is reconnecting..."
1545 msgstr "Gränssnittet återansluter..."
1546
1547 msgid "Interface is shutting down..."
1548 msgstr "Gränssnittet stänger ner..."
1549
1550 msgid "Interface name"
1551 msgstr "Gränssnittets namn"
1552
1553 msgid "Interface not present or not connected yet."
1554 msgstr "Gränssnittet är inte närvarande eller är inte anslutet än."
1555
1556 msgid "Interface reconnected"
1557 msgstr "Gränssnittet återanslöt"
1558
1559 msgid "Interface shut down"
1560 msgstr "Gränssnittet stängdes ner"
1561
1562 msgid "Interfaces"
1563 msgstr "Gränssnitten"
1564
1565 msgid "Internal"
1566 msgstr "Interna"
1567
1568 msgid "Internal Server Error"
1569 msgstr "Internt server-fel"
1570
1571 msgid "Invalid"
1572 msgstr "Ogiltig"
1573
1574 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1575 msgstr ""
1576
1577 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1578 msgstr ""
1579
1580 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1581 msgstr "Ogiltigt användarnamn och/eller lösenord! Vänligen försök igen."
1582
1583 msgid "Isolate Clients"
1584 msgstr "Isolera klienter"
1585
1586 msgid ""
1587 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1588 "flash memory, please verify the image file!"
1589 msgstr ""
1590
1591 msgid "JavaScript required!"
1592 msgstr "JavaScript krävs!"
1593
1594 msgid "Join Network"
1595 msgstr "Anslut till nätverk"
1596
1597 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1598 msgstr "Anslut till nätverk: Trådlös skanning"
1599
1600 msgid "Joining Network: %q"
1601 msgstr "Ansluter till nätverk: %q"
1602
1603 msgid "Keep settings"
1604 msgstr "Behåll inställningar"
1605
1606 msgid "Kernel Log"
1607 msgstr "Kernel-logg"
1608
1609 msgid "Kernel Version"
1610 msgstr "Kernel-version"
1611
1612 msgid "Key"
1613 msgstr "Nyckel"
1614
1615 msgid "Key #%d"
1616 msgstr "Nyckel #%d"
1617
1618 msgid "Kill"
1619 msgstr "Döda"
1620
1621 msgid "L2TP"
1622 msgstr "L2TP"
1623
1624 msgid "L2TP Server"
1625 msgstr "L2TP-server"
1626
1627 msgid "LCP echo failure threshold"
1628 msgstr ""
1629
1630 msgid "LCP echo interval"
1631 msgstr ""
1632
1633 msgid "LLC"
1634 msgstr "LLC"
1635
1636 msgid "Label"
1637 msgstr "Märke"
1638
1639 msgid "Language"
1640 msgstr "Språk"
1641
1642 msgid "Language and Style"
1643 msgstr "Språk och Stil"
1644
1645 msgid "Latency"
1646 msgstr "Latens"
1647
1648 msgid "Leaf"
1649 msgstr "Löv"
1650
1651 msgid "Lease time"
1652 msgstr "Kontraktstid"
1653
1654 msgid "Lease validity time"
1655 msgstr "Giltighetstid för kontrakt"
1656
1657 msgid "Leasefile"
1658 msgstr "Kontraktsfil"
1659
1660 msgid "Leasetime remaining"
1661 msgstr "Återstående kontraktstid"
1662
1663 msgid "Leave empty to autodetect"
1664 msgstr "Lämna tom för att upptäcka automatiskt"
1665
1666 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1667 msgstr "Lämna tom för att använda den nuvarande WAN-adressen"
1668
1669 msgid "Legend:"
1670 msgstr ""
1671
1672 msgid "Limit"
1673 msgstr "Begränsa"
1674
1675 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1679 msgstr ""
1680
1681 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1682 msgstr ""
1683
1684 msgid "Line Mode"
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "Line State"
1688 msgstr ""
1689
1690 msgid "Line Uptime"
1691 msgstr ""
1692
1693 msgid "Link On"
1694 msgstr "Länk På"
1695
1696 msgid ""
1697 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1698 "requests to"
1699 msgstr ""
1700
1701 msgid ""
1702 "List of R0KHs in the same Mobility Domain. <br />Format: MAC-address,NAS-"
1703 "Identifier,128-bit key as hex string. <br />This list is used to map R0KH-ID "
1704 "(NAS Identifier) to a destination MAC address when requesting PMK-R1 key "
1705 "from the R0KH that the STA used during the Initial Mobility Domain "
1706 "Association."
1707 msgstr ""
1708
1709 msgid ""
1710 "List of R1KHs in the same Mobility Domain. <br />Format: MAC-address,R1KH-ID "
1711 "as 6 octets with colons,128-bit key as hex string. <br />This list is used "
1712 "to map R1KH-ID to a destination MAC address when sending PMK-R1 key from the "
1713 "R0KH. This is also the list of authorized R1KHs in the MD that can request "
1714 "PMK-R1 keys."
1715 msgstr ""
1716
1717 msgid "List of SSH key files for auth"
1718 msgstr "Lista över SSH-nyckelfiler för auth"
1719
1720 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1721 msgstr ""
1722
1723 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1724 msgstr ""
1725
1726 msgid "Listen Interfaces"
1727 msgstr ""
1728
1729 msgid "Listen Port"
1730 msgstr "Lyssningsportar"
1731
1732 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1733 msgstr ""
1734 "Lyssna endast på det angivna gränssnittet eller, om o-specificerat på alla"
1735
1736 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1737 msgstr "Lyssningsportar för ankommande DNS-förfrågningar"
1738
1739 msgid "Load"
1740 msgstr "Belastning"
1741
1742 msgid "Load Average"
1743 msgstr "Snitt-belastning"
1744
1745 msgid "Loading"
1746 msgstr "Laddar"
1747
1748 msgid "Local IP address to assign"
1749 msgstr ""
1750
1751 msgid "Local IPv4 address"
1752 msgstr "Lokal IPv4-adress"
1753
1754 msgid "Local IPv6 address"
1755 msgstr "Lokal IPv6-adress"
1756
1757 msgid "Local Service Only"
1758 msgstr "Enbart lokal tjänst"
1759
1760 msgid "Local Startup"
1761 msgstr "Lokal uppstart"
1762
1763 msgid "Local Time"
1764 msgstr "Lokal tid"
1765
1766 msgid "Local domain"
1767 msgstr "Lokal domän"
1768
1769 msgid ""
1770 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1771 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid "Local server"
1778 msgstr "Lokal server"
1779
1780 msgid ""
1781 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1782 "available"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "Localise queries"
1786 msgstr "Lokalisera förfrågningar"
1787
1788 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1789 msgstr "Låst till kanalen %s som används av: %s"
1790
1791 msgid "Log output level"
1792 msgstr ""
1793
1794 msgid "Log queries"
1795 msgstr ""
1796
1797 msgid "Logging"
1798 msgstr ""
1799
1800 msgid "Login"
1801 msgstr "Logga in"
1802
1803 msgid "Logout"
1804 msgstr "Logga ut"
1805
1806 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1810 msgstr ""
1811
1812 msgid "MAC-Address"
1813 msgstr "MAC-adress"
1814
1815 msgid "MAC-Address Filter"
1816 msgstr "Filter för MAC-adress"
1817
1818 msgid "MAC-Filter"
1819 msgstr "MAC-filter"
1820
1821 msgid "MAC-List"
1822 msgstr "MAC-lista"
1823
1824 msgid "MAP / LW4over6"
1825 msgstr "MAP / LW4över6"
1826
1827 msgid "MB/s"
1828 msgstr "MB/s"
1829
1830 msgid "MD5"
1831 msgstr "MD5"
1832
1833 msgid "MHz"
1834 msgstr "MHz"
1835
1836 msgid "MTU"
1837 msgstr "MTU"
1838
1839 msgid ""
1840 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1841 "below:"
1842 msgstr ""
1843
1844 msgid "Manual"
1845 msgstr "Manuell"
1846
1847 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1848 msgstr ""
1849
1850 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1851 msgstr ""
1852
1853 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1854 msgstr ""
1855
1856 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1857 msgstr ""
1858
1859 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1860 msgstr ""
1861
1862 msgid "Maximum hold time"
1863 msgstr ""
1864
1865 msgid ""
1866 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1867 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1868 msgstr ""
1869
1870 msgid "Maximum number of leased addresses."
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "Mbit/s"
1874 msgstr "Mbit/s"
1875
1876 msgid "Memory"
1877 msgstr "Minne"
1878
1879 msgid "Memory usage (%)"
1880 msgstr "Minnesanvändning (%)"
1881
1882 msgid "Metric"
1883 msgstr "Metrisk"
1884
1885 msgid "Minimum hold time"
1886 msgstr ""
1887
1888 msgid "Mirror monitor port"
1889 msgstr ""
1890
1891 msgid "Mirror source port"
1892 msgstr ""
1893
1894 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1895 msgstr ""
1896
1897 msgid "Mobility Domain"
1898 msgstr ""
1899
1900 msgid "Mode"
1901 msgstr "Läge"
1902
1903 msgid "Model"
1904 msgstr "Modell"
1905
1906 msgid "Modem device"
1907 msgstr "Modem-enhet"
1908
1909 msgid "Modem init timeout"
1910 msgstr ""
1911
1912 msgid "Monitor"
1913 msgstr "Övervaka"
1914
1915 msgid "Mount Entry"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "Mount Point"
1919 msgstr "Monteringspunkt"
1920
1921 msgid "Mount Points"
1922 msgstr "Monteringspunkter"
1923
1924 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1925 msgstr ""
1926
1927 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1928 msgstr ""
1929
1930 msgid ""
1931 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1932 "filesystem"
1933 msgstr ""
1934
1935 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1936 msgstr ""
1937
1938 msgid "Mount options"
1939 msgstr "Monteringsalternativ"
1940
1941 msgid "Mount point"
1942 msgstr "Monteringspunkt"
1943
1944 msgid "Mount swap not specifically configured"
1945 msgstr ""
1946
1947 msgid "Mounted file systems"
1948 msgstr "Monterade filsystem"
1949
1950 msgid "Move down"
1951 msgstr "Flytta ner"
1952
1953 msgid "Move up"
1954 msgstr "Flytta upp"
1955
1956 msgid "Multicast address"
1957 msgstr ""
1958
1959 msgid "NAS ID"
1960 msgstr "NAS-ID"
1961
1962 msgid "NAT-T Mode"
1963 msgstr "NAT-T-läge"
1964
1965 msgid "NAT64 Prefix"
1966 msgstr ""
1967
1968 msgid "NCM"
1969 msgstr "NCM"
1970
1971 msgid "NDP-Proxy"
1972 msgstr ""
1973
1974 msgid "NT Domain"
1975 msgstr "NT-domän"
1976
1977 msgid "NTP server candidates"
1978 msgstr "NTP-serverkandidater"
1979
1980 msgid "NTP sync time-out"
1981 msgstr ""
1982
1983 msgid "Name"
1984 msgstr "Namn"
1985
1986 msgid "Name of the new interface"
1987 msgstr "Namn på det nya gränssnittet"
1988
1989 msgid "Name of the new network"
1990 msgstr "Namnet på det nya nätverket"
1991
1992 msgid "Navigation"
1993 msgstr "Navigering"
1994
1995 msgid "Netmask"
1996 msgstr "Nätmask"
1997
1998 msgid "Network"
1999 msgstr "Nätverk"
2000
2001 msgid "Network Utilities"
2002 msgstr "Nätverksverktyg"
2003
2004 msgid "Network boot image"
2005 msgstr "Uppstartsbild för nätverket"
2006
2007 msgid "Network without interfaces."
2008 msgstr "Nätverk utan gränssnitt"
2009
2010 msgid "Next »"
2011 msgstr "Nästa »"
2012
2013 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
2014 msgstr "Det finns ingen DHCP-server inställd för det här gränssnittet"
2015
2016 msgid "No NAT-T"
2017 msgstr "Ingen NAT-T"
2018
2019 msgid "No chains in this table"
2020 msgstr "Inga kedjor i den här tabellen"
2021
2022 msgid "No files found"
2023 msgstr "Inga filer hittades"
2024
2025 msgid "No information available"
2026 msgstr "Ingen information tillgänglig"
2027
2028 msgid "No negative cache"
2029 msgstr "Ingen negativ cache"
2030
2031 msgid "No network configured on this device"
2032 msgstr "Det finns inget nätverk inställt på den här enheten"
2033
2034 msgid "No network name specified"
2035 msgstr "Inget nätverksnamn angavs"
2036
2037 msgid "No package lists available"
2038 msgstr "Ingen paketlista tillgänglig"
2039
2040 msgid "No password set!"
2041 msgstr "Inget lösenord inställt!"
2042
2043 msgid "No rules in this chain"
2044 msgstr "Inga regler i den här kedjan"
2045
2046 msgid "No zone assigned"
2047 msgstr ""
2048
2049 msgid "Noise"
2050 msgstr "Buller"
2051
2052 msgid "Noise Margin (SNR)"
2053 msgstr ""
2054
2055 msgid "Noise:"
2056 msgstr "Buller:"
2057
2058 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2059 msgstr ""
2060
2061 msgid "Non-wildcard"
2062 msgstr ""
2063
2064 msgid "None"
2065 msgstr "Ingen"
2066
2067 msgid "Normal"
2068 msgstr "Normal"
2069
2070 msgid "Not Found"
2071 msgstr "Hittades inte"
2072
2073 msgid "Not associated"
2074 msgstr "Inte associerad"
2075
2076 msgid "Not connected"
2077 msgstr "Inte ansluten"
2078
2079 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2080 msgstr "Notera: Konfigurationsfiler kommer att raderas."
2081
2082 msgid "Note: interface name length"
2083 msgstr "Notera: längden på gränssnittets namn"
2084
2085 msgid "Notice"
2086 msgstr "Avisering"
2087
2088 msgid "Nslookup"
2089 msgstr "Nslookup"
2090
2091 msgid "OK"
2092 msgstr "OK"
2093
2094 msgid "OPKG-Configuration"
2095 msgstr ""
2096
2097 msgid "Obfuscated Group Password"
2098 msgstr ""
2099
2100 msgid "Obfuscated Password"
2101 msgstr ""
2102
2103 msgid "Off-State Delay"
2104 msgstr ""
2105
2106 msgid ""
2107 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2108 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2109 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2110 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2111 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2112 "<samp>eth0.1</samp>)."
2113 msgstr ""
2114
2115 msgid "On-State Delay"
2116 msgstr ""
2117
2118 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2119 msgstr "En utav värdnamn eller MAC-adress måste anges!"
2120
2121 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2122 msgstr "En eller fler fält innehåller ogiltiga värden!"
2123
2124 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2125 msgstr ""
2126
2127 msgid "One or more required fields have no value!"
2128 msgstr "En eller fler fält som krävs har inget värde!"
2129
2130 msgid "Open list..."
2131 msgstr "Öppna lista..."
2132
2133 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2134 msgstr "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2135
2136 msgid "Operating frequency"
2137 msgstr ""
2138
2139 msgid "Option changed"
2140 msgstr "Alternativet ändrades"
2141
2142 msgid "Option removed"
2143 msgstr "Alternativet togs bort"
2144
2145 msgid "Optional"
2146 msgstr "Valfri"
2147
2148 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2149 msgstr ""
2150
2151 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid ""
2155 "Optional. 32-bit mark for outgoing encrypted packets. Enter value in hex, "
2156 "starting with <code>0x</code>."
2157 msgstr ""
2158
2159 msgid ""
2160 "Optional. Allowed values: 'eui64', 'random', fixed value like '::1' or "
2161 "'::1:2'. When IPv6 prefix (like 'a:b:c:d::') is received from a delegating "
2162 "server, use the suffix (like '::1') to form the IPv6 address ('a:b:c:d::1') "
2163 "for the interface."
2164 msgstr ""
2165
2166 msgid ""
2167 "Optional. Base64-encoded preshared key. Adds in an additional layer of "
2168 "symmetric-key cryptography for post-quantum resistance."
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid "Optional. Create routes for Allowed IPs for this peer."
2172 msgstr ""
2173
2174 msgid ""
2175 "Optional. Host of peer. Names are resolved prior to bringing up the "
2176 "interface."
2177 msgstr ""
2178
2179 msgid "Optional. Maximum Transmission Unit of tunnel interface."
2180 msgstr ""
2181
2182 msgid "Optional. Port of peer."
2183 msgstr ""
2184
2185 msgid ""
2186 "Optional. Seconds between keep alive messages. Default is 0 (disabled). "
2187 "Recommended value if this device is behind a NAT is 25."
2188 msgstr ""
2189
2190 msgid "Optional. UDP port used for outgoing and incoming packets."
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "Options"
2194 msgstr "Alternativ"
2195
2196 msgid "Other:"
2197 msgstr "Andra:"
2198
2199 msgid "Out"
2200 msgstr "Ut"
2201
2202 msgid "Outbound:"
2203 msgstr "Utgående"
2204
2205 msgid "Output Interface"
2206 msgstr ""
2207
2208 msgid "Override MAC address"
2209 msgstr ""
2210
2211 msgid "Override MTU"
2212 msgstr ""
2213
2214 msgid "Override TOS"
2215 msgstr ""
2216
2217 msgid "Override TTL"
2218 msgstr ""
2219
2220 msgid "Override default interface name"
2221 msgstr ""
2222
2223 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2224 msgstr ""
2225
2226 msgid ""
2227 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2228 "subnet that is served."
2229 msgstr ""
2230
2231 msgid "Override the table used for internal routes"
2232 msgstr ""
2233
2234 msgid "Overview"
2235 msgstr "Överblick"
2236
2237 msgid "Owner"
2238 msgstr "Ägare"
2239
2240 msgid "PAP/CHAP password"
2241 msgstr "PAP/CHAP-lösenord"
2242
2243 msgid "PAP/CHAP username"
2244 msgstr "PAP/CHAP-användarnamn"
2245
2246 msgid "PID"
2247 msgstr "PID"
2248
2249 msgid "PIN"
2250 msgstr "PIN-kod"
2251
2252 msgid "PMK R1 Push"
2253 msgstr ""
2254
2255 msgid "PPP"
2256 msgstr "PPP"
2257
2258 msgid "PPPoA Encapsulation"
2259 msgstr ""
2260
2261 msgid "PPPoATM"
2262 msgstr "PPPoATM"
2263
2264 msgid "PPPoE"
2265 msgstr "PPPoE"
2266
2267 msgid "PPPoSSH"
2268 msgstr "PPPoSSH"
2269
2270 msgid "PPtP"
2271 msgstr "PPtP"
2272
2273 msgid "PSID offset"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "PSID-bits length"
2277 msgstr ""
2278
2279 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2280 msgstr ""
2281
2282 msgid "Package libiwinfo required!"
2283 msgstr "Paketet libiwinfo krävs!"
2284
2285 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2286 msgstr "Paket-listor är äldre än 24 timmar"
2287
2288 msgid "Package name"
2289 msgstr "Paketnamn"
2290
2291 msgid "Packets"
2292 msgstr "Paket"
2293
2294 msgid "Part of zone %q"
2295 msgstr "Del av zon %q"
2296
2297 msgid "Password"
2298 msgstr "Lösenord"
2299
2300 msgid "Password authentication"
2301 msgstr "Lösenordsautentisering"
2302
2303 msgid "Password of Private Key"
2304 msgstr "Den privata nyckelns lösenord"
2305
2306 msgid "Password of inner Private Key"
2307 msgstr "Lösenordet för den inre privata nyckeln"
2308
2309 msgid "Password successfully changed!"
2310 msgstr "Ändring av lösenordet lyckades!"
2311
2312 msgid "Password2"
2313 msgstr "Lösenord2"
2314
2315 msgid "Path to CA-Certificate"
2316 msgstr "Genväg till CA-certifikat"
2317
2318 msgid "Path to Client-Certificate"
2319 msgstr "Genväg till klient-certifikat"
2320
2321 msgid "Path to Private Key"
2322 msgstr "Genväg till privat nyckel"
2323
2324 msgid "Path to executable which handles the button event"
2325 msgstr ""
2326
2327 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2328 msgstr "Genväg till det inre CA-certifikatet"
2329
2330 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2331 msgstr "Genväg till det inre klient-certifikatet"
2332
2333 msgid "Path to inner Private Key"
2334 msgstr "Genväg till den inre privata nyckeln"
2335
2336 msgid "Peak:"
2337 msgstr ""
2338
2339 msgid "Peer IP address to assign"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "Peers"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2346 msgstr ""
2347
2348 msgid "Perform reboot"
2349 msgstr "Utför omstart"
2350
2351 msgid "Perform reset"
2352 msgstr "Utför återställning"
2353
2354 msgid "Persistent Keep Alive"
2355 msgstr ""
2356
2357 msgid "Phy Rate:"
2358 msgstr ""
2359
2360 msgid "Physical Settings"
2361 msgstr "Fysiska inställningar"
2362
2363 msgid "Ping"
2364 msgstr "Ping"
2365
2366 msgid "Pkts."
2367 msgstr "Pkt."
2368
2369 msgid "Please enter your username and password."
2370 msgstr "Vänligen ange ditt användarnamn och lösenord."
2371
2372 msgid "Policy"
2373 msgstr ""
2374
2375 msgid "Port"
2376 msgstr "Port"
2377
2378 msgid "Port status:"
2379 msgstr "Port-status:"
2380
2381 msgid "Power Management Mode"
2382 msgstr ""
2383
2384 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2385 msgstr ""
2386
2387 msgid "Prefer LTE"
2388 msgstr "Föredra LTE"
2389
2390 msgid "Prefer UMTS"
2391 msgstr "Föredra UMTS"
2392
2393 msgid "Prefix Delegated"
2394 msgstr ""
2395
2396 msgid "Preshared Key"
2397 msgstr ""
2398
2399 msgid ""
2400 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2401 "ignore failures"
2402 msgstr ""
2403
2404 msgid "Prevent listening on these interfaces."
2405 msgstr "Förhindra lyssning på dessa gränssnitt."
2406
2407 msgid "Prevents client-to-client communication"
2408 msgstr "Förhindrar kommunikation klient-till-klient"
2409
2410 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2411 msgstr ""
2412
2413 msgid "Private Key"
2414 msgstr "Privat nyckel"
2415
2416 msgid "Proceed"
2417 msgstr "Fortsätt"
2418
2419 msgid "Processes"
2420 msgstr "Processer"
2421
2422 msgid "Profile"
2423 msgstr "Profil"
2424
2425 msgid "Prot."
2426 msgstr "Prot."
2427
2428 msgid "Protocol"
2429 msgstr "Protokoll"
2430
2431 msgid "Protocol family"
2432 msgstr "Protokoll-familj"
2433
2434 msgid "Protocol of the new interface"
2435 msgstr "Det nya gränssnittets protokoll"
2436
2437 msgid "Protocol support is not installed"
2438 msgstr "Stöd för protokoll är inte installerat"
2439
2440 msgid "Provide NTP server"
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "Provide new network"
2444 msgstr ""
2445
2446 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2447 msgstr ""
2448
2449 msgid "Public Key"
2450 msgstr "Publik nyckel"
2451
2452 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2453 msgstr ""
2454
2455 msgid "QMI Cellular"
2456 msgstr "QMI-telefoni"
2457
2458 msgid "Quality"
2459 msgstr "Kvalité"
2460
2461 msgid "R0 Key Lifetime"
2462 msgstr ""
2463
2464 msgid "R1 Key Holder"
2465 msgstr ""
2466
2467 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2468 msgstr ""
2469
2470 msgid "RTS/CTS Threshold"
2471 msgstr ""
2472
2473 msgid "RX"
2474 msgstr "RT"
2475
2476 msgid "RX Rate"
2477 msgstr "RX-hastighet"
2478
2479 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2480 msgstr ""
2481
2482 msgid "Radius-Accounting-Port"
2483 msgstr ""
2484
2485 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2486 msgstr ""
2487
2488 msgid "Radius-Accounting-Server"
2489 msgstr ""
2490
2491 msgid "Radius-Authentication-Port"
2492 msgstr ""
2493
2494 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2495 msgstr ""
2496
2497 msgid "Radius-Authentication-Server"
2498 msgstr ""
2499
2500 msgid ""
2501 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2502 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2503 msgstr ""
2504 "Läs <code>/etc/ethers</code> för att ställa in <abbr title=\"Dynamic Host "
2505 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-servern"
2506
2507 msgid ""
2508 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2509 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2510 msgstr ""
2511
2512 msgid ""
2513 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2514 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2515 msgstr ""
2516
2517 msgid "Really reset all changes?"
2518 msgstr "Verkligen återställa alla ändringar?"
2519
2520 msgid ""
2521 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2522 "connected via this interface."
2523 msgstr ""
2524
2525 msgid ""
2526 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2527 "you are connected via this interface."
2528 msgstr ""
2529
2530 msgid "Really switch protocol?"
2531 msgstr "Verkligen byta protokoll?"
2532
2533 msgid "Realtime Connections"
2534 msgstr "Anslutningar i realtid"
2535
2536 msgid "Realtime Graphs"
2537 msgstr "Realtidsgrafer"
2538
2539 msgid "Realtime Load"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "Realtime Traffic"
2543 msgstr "Trafik i realtid"
2544
2545 msgid "Realtime Wireless"
2546 msgstr "Trådlöst i realtid"
2547
2548 msgid "Reassociation Deadline"
2549 msgstr ""
2550
2551 msgid "Rebind protection"
2552 msgstr ""
2553
2554 msgid "Reboot"
2555 msgstr "Starta om"
2556
2557 msgid "Rebooting..."
2558 msgstr "Startar om..."
2559
2560 msgid "Reboots the operating system of your device"
2561 msgstr "Startar om din enhets operativsystem"
2562
2563 msgid "Receive"
2564 msgstr "Ta emot"
2565
2566 msgid "Receiver Antenna"
2567 msgstr "Mottagningsantenn"
2568
2569 msgid "Recommended. IP addresses of the WireGuard interface."
2570 msgstr "Rekommenderad. WireGuard-gränssnittets IP-adress"
2571
2572 msgid "Reconnect this interface"
2573 msgstr "Återanslut det här gränssnittet"
2574
2575 msgid "Reconnecting interface"
2576 msgstr "Återansluter gränssnittet"
2577
2578 msgid "References"
2579 msgstr "Referens"
2580
2581 msgid "Relay"
2582 msgstr "Relä"
2583
2584 msgid "Relay Bridge"
2585 msgstr "Relä-brygga"
2586
2587 msgid "Relay between networks"
2588 msgstr "Relä mellan nätverk"
2589
2590 msgid "Relay bridge"
2591 msgstr "Relä-brygga"
2592
2593 msgid "Remote IPv4 address"
2594 msgstr ""
2595
2596 msgid "Remote IPv4 address or FQDN"
2597 msgstr ""
2598
2599 msgid "Remove"
2600 msgstr "Ta bort"
2601
2602 msgid "Repeat scan"
2603 msgstr "Repetera skanning"
2604
2605 msgid "Replace entry"
2606 msgstr ""
2607
2608 msgid "Replace wireless configuration"
2609 msgstr "Ersätt trådlös konfiguration"
2610
2611 msgid "Request IPv6-address"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2615 msgstr ""
2616
2617 msgid "Require TLS"
2618 msgstr "Kräv TLS"
2619
2620 msgid "Required"
2621 msgstr "Krävs!"
2622
2623 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2624 msgstr ""
2625
2626 msgid "Required. Base64-encoded private key for this interface."
2627 msgstr ""
2628
2629 msgid "Required. Base64-encoded public key of peer."
2630 msgstr ""
2631
2632 msgid ""
2633 "Required. IP addresses and prefixes that this peer is allowed to use inside "
2634 "the tunnel. Usually the peer's tunnel IP addresses and the networks the peer "
2635 "routes through the tunnel."
2636 msgstr ""
2637
2638 msgid ""
2639 "Requires the 'full' version of wpad/hostapd and support from the wifi driver "
2640 "<br />(as of Feb 2017: ath9k and ath10k, in LEDE also mwlwifi and mt76)"
2641 msgstr ""
2642
2643 msgid ""
2644 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2645 "come from unsigned domains"
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "Reset"
2649 msgstr "Återställ"
2650
2651 msgid "Reset Counters"
2652 msgstr "Återställ räknare"
2653
2654 msgid "Reset to defaults"
2655 msgstr "Återställ till standard"
2656
2657 msgid "Resolv and Hosts Files"
2658 msgstr "Resolv och Värd-filer"
2659
2660 msgid "Resolve file"
2661 msgstr "Resolv-fil"
2662
2663 msgid "Restart"
2664 msgstr "Starta om"
2665
2666 msgid "Restart Firewall"
2667 msgstr "Starta om brandvägg"
2668
2669 msgid "Restore backup"
2670 msgstr "Återställ säkerhetskopian"
2671
2672 msgid "Reveal/hide password"
2673 msgstr "Visa/göm lösenord"
2674
2675 msgid "Revert"
2676 msgstr "Återgå"
2677
2678 msgid "Root"
2679 msgstr "Root"
2680
2681 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2682 msgstr "Root-mappen för filer som skickas via TFTP"
2683
2684 msgid "Root preparation"
2685 msgstr "Root-förberedelse"
2686
2687 msgid "Route Allowed IPs"
2688 msgstr ""
2689
2690 msgid "Route type"
2691 msgstr "Typ av rutt"
2692
2693 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2694 msgstr ""
2695
2696 msgid "Router Advertisement-Service"
2697 msgstr ""
2698
2699 msgid "Router Password"
2700 msgstr "Router-lösenord"
2701
2702 msgid "Routes"
2703 msgstr "Rutter"
2704
2705 msgid ""
2706 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2707 "can be reached."
2708 msgstr ""
2709
2710 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2711 msgstr "Kör en filsystemskontroll innan enheten monteras"
2712
2713 msgid "Run filesystem check"
2714 msgstr "Kör filsystemskontrollen"
2715
2716 msgid "SHA256"
2717 msgstr "SHA256"
2718
2719 msgid ""
2720 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2721 "use 6in4 instead"
2722 msgstr ""
2723
2724 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2725 msgstr ""
2726
2727 msgid "SNR"
2728 msgstr "SNR"
2729
2730 msgid "SSH Access"
2731 msgstr "SSH-åtkomst"
2732
2733 msgid "SSH server address"
2734 msgstr "SSH-serverns adress"
2735
2736 msgid "SSH server port"
2737 msgstr "SSH-serverns port"
2738
2739 msgid "SSH username"
2740 msgstr "Användarnamn för SSH"
2741
2742 msgid "SSH-Keys"
2743 msgstr "SSH-nycklar"
2744
2745 msgid "SSID"
2746 msgstr "SSID"
2747
2748 msgid "Save"
2749 msgstr "Spara"
2750
2751 msgid "Save & Apply"
2752 msgstr "Spara och Verkställ"
2753
2754 msgid "Save &#38; Apply"
2755 msgstr "Spara &#38; Verkställ"
2756
2757 msgid "Scan"
2758 msgstr "Skanna"
2759
2760 msgid "Scheduled Tasks"
2761 msgstr "Schemalagda uppgifter"
2762
2763 msgid "Section added"
2764 msgstr "Sektionen lades till"
2765
2766 msgid "Section removed"
2767 msgstr "Sektionen togs bort"
2768
2769 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2770 msgstr ""
2771
2772 msgid ""
2773 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2774 "conjunction with failure threshold"
2775 msgstr ""
2776
2777 msgid "Separate Clients"
2778 msgstr "Separera klienter"
2779
2780 msgid "Server Settings"
2781 msgstr "Inställningar för server"
2782
2783 msgid "Server password"
2784 msgstr "Lösenordet för servern"
2785
2786 msgid ""
2787 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2788 "contains the tunnel ID"
2789 msgstr ""
2790
2791 msgid "Server username"
2792 msgstr "Användarnamnet för servern"
2793
2794 msgid "Service Name"
2795 msgstr "Namn på tjänst"
2796
2797 msgid "Service Type"
2798 msgstr "Typ av tjänst"
2799
2800 msgid "Services"
2801 msgstr "Tjänster"
2802
2803 msgid ""
2804 "Set interface properties regardless of the link carrier (If set, carrier "
2805 "sense events do not invoke hotplug handlers)."
2806 msgstr ""
2807
2808 msgid "Set up Time Synchronization"
2809 msgstr "Ställ in Tidssynkronisering"
2810
2811 msgid "Setup DHCP Server"
2812 msgstr "Ställ in DHCP-server"
2813
2814 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2815 msgstr ""
2816
2817 msgid "Short GI"
2818 msgstr ""
2819
2820 msgid "Show current backup file list"
2821 msgstr ""
2822
2823 msgid "Shutdown this interface"
2824 msgstr "Stäng ner det här gränssnittet"
2825
2826 msgid "Shutdown this network"
2827 msgstr "Stäng ner det här nätverket"
2828
2829 msgid "Signal"
2830 msgstr "Signal"
2831
2832 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2833 msgstr ""
2834
2835 msgid "Signal:"
2836 msgstr "Signal:"
2837
2838 msgid "Size"
2839 msgstr "Storlek"
2840
2841 msgid "Size (.ipk)"
2842 msgstr "Storlek (.ipk)"
2843
2844 msgid "Skip"
2845 msgstr "Hoppa över"
2846
2847 msgid "Skip to content"
2848 msgstr "Hoppa över till innehåll"
2849
2850 msgid "Skip to navigation"
2851 msgstr "Hoppa över till navigering"
2852
2853 msgid "Slot time"
2854 msgstr ""
2855
2856 msgid "Software"
2857 msgstr "Mjukvara"
2858
2859 msgid "Software VLAN"
2860 msgstr ""
2861
2862 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2863 msgstr "Några fält är ogiltiga, kan inte spara värden!"
2864
2865 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2866 msgstr "Tyvärr, objektet som du frågade efter kunde inte hittas."
2867
2868 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2869 msgstr "Tyvärr, servern stötte på ett oväntat fel."
2870
2871 msgid ""
2872 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2873 "flashed manually. Please refer to the wiki for device specific install "
2874 "instructions."
2875 msgstr ""
2876
2877 msgid "Sort"
2878 msgstr "Sortera"
2879
2880 msgid "Source"
2881 msgstr "Källa"
2882
2883 msgid "Source routing"
2884 msgstr ""
2885
2886 msgid "Specifies the button state to handle"
2887 msgstr ""
2888
2889 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2890 msgstr ""
2891
2892 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2893 msgstr "Anger lyssningsporten för den här <em>Dropbear</em>-instansen"
2894
2895 msgid ""
2896 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2897 "to be dead"
2898 msgstr ""
2899
2900 msgid ""
2901 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2902 "dead"
2903 msgstr ""
2904
2905 msgid "Specify a TOS (Type of Service)."
2906 msgstr "Ange en TaT (Typ av Tjänst)."
2907
2908 msgid ""
2909 "Specify a TTL (Time to Live) for the encapsulating packet other than the "
2910 "default (64)."
2911 msgstr ""
2912
2913 msgid ""
2914 "Specify an MTU (Maximum Transmission Unit) other than the default (1280 "
2915 "bytes)."
2916 msgstr ""
2917
2918 msgid "Specify the secret encryption key here."
2919 msgstr "Ange den hemliga krypteringsnyckeln här."
2920
2921 msgid "Start"
2922 msgstr ""
2923
2924 msgid "Start priority"
2925 msgstr ""
2926
2927 msgid "Startup"
2928 msgstr ""
2929
2930 msgid "Static IPv4 Routes"
2931 msgstr "Statiska IPv4-rutter"
2932
2933 msgid "Static IPv6 Routes"
2934 msgstr "Statiska IPv6-rutter"
2935
2936 msgid "Static Leases"
2937 msgstr ""
2938
2939 msgid "Static Routes"
2940 msgstr "Statiska rutter"
2941
2942 msgid "Static address"
2943 msgstr "Statiska adresser"
2944
2945 msgid ""
2946 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2947 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2948 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2949 msgstr ""
2950
2951 msgid "Status"
2952 msgstr "Status"
2953
2954 msgid "Stop"
2955 msgstr ""
2956
2957 msgid "Strict order"
2958 msgstr "Strikt sortering"
2959
2960 msgid "Submit"
2961 msgstr "Skicka in"
2962
2963 msgid "Suppress logging"
2964 msgstr ""
2965
2966 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
2967 msgstr ""
2968
2969 msgid "Swap"
2970 msgstr "Swap"
2971
2972 msgid "Swap Entry"
2973 msgstr ""
2974
2975 msgid "Switch"
2976 msgstr "Byt"
2977
2978 msgid "Switch %q"
2979 msgstr "Byt %q"
2980
2981 msgid "Switch %q (%s)"
2982 msgstr "Byt %q (%s)"
2983
2984 msgid ""
2985 "Switch %q has an unknown topology - the VLAN settings might not be accurate."
2986 msgstr ""
2987
2988 msgid "Switch VLAN"
2989 msgstr "Byt VLAN"
2990
2991 msgid "Switch protocol"
2992 msgstr "Byt protokoll"
2993
2994 msgid "Sync with browser"
2995 msgstr "Synkronisera med webbläsare"
2996
2997 msgid "Synchronizing..."
2998 msgstr "Synkroniserar..."
2999
3000 msgid "System"
3001 msgstr "System"
3002
3003 msgid "System Log"
3004 msgstr "Systemlogg"
3005
3006 msgid "System Properties"
3007 msgstr "Systemets egenskaper"
3008
3009 msgid "System log buffer size"
3010 msgstr ""
3011
3012 msgid "TCP:"
3013 msgstr "TCP:"
3014
3015 msgid "TFTP Settings"
3016 msgstr "Inställningar för TFTP"
3017
3018 msgid "TFTP server root"
3019 msgstr "Root för TFTP-server"
3020
3021 msgid "TX"
3022 msgstr "TX"
3023
3024 msgid "TX Rate"
3025 msgstr "TX-hastighet"
3026
3027 msgid "Table"
3028 msgstr "Tabell"
3029
3030 msgid "Target"
3031 msgstr "Mål"
3032
3033 msgid "Target network"
3034 msgstr "Målnätverk"
3035
3036 msgid "Terminate"
3037 msgstr ""
3038
3039 msgid ""
3040 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
3041 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
3042 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
3043 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
3044 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
3045 msgstr ""
3046
3047 msgid ""
3048 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
3049 "component for working wireless configuration!"
3050 msgstr ""
3051
3052 msgid ""
3053 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
3054 "username instead of the user ID!"
3055 msgstr ""
3056
3057 msgid ""
3058 "The IPv4 address or the fully-qualified domain name of the remote tunnel end."
3059 msgstr ""
3060
3061 msgid ""
3062 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
3063 msgstr ""
3064
3065 msgid ""
3066 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
3067 "code> and <code>_</code>"
3068 msgstr ""
3069
3070 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
3071 msgstr ""
3072
3073 msgid ""
3074 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
3075 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3076 msgstr ""
3077
3078 msgid ""
3079 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
3080 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
3081 "samp>)"
3082 msgstr ""
3083
3084 msgid ""
3085 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
3086 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
3087 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
3088 msgstr ""
3089
3090 msgid "The following changes have been committed"
3091 msgstr "Följande ändringar har skickats in"
3092
3093 msgid "The following changes have been reverted"
3094 msgstr ""
3095
3096 msgid "The following rules are currently active on this system."
3097 msgstr ""
3098
3099 msgid "The given network name is not unique"
3100 msgstr "Det angivna nätverksnamnet är inte unikt"
3101
3102 msgid ""
3103 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
3104 "be replaced if you proceed."
3105 msgstr ""
3106
3107 msgid ""
3108 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
3109 "addresses."
3110 msgstr ""
3111
3112 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
3113 msgstr ""
3114
3115 msgid "The local IPv4 address over which the tunnel is created (optional)."
3116 msgstr ""
3117
3118 msgid ""
3119 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
3120 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
3121 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
3122 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
3123 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
3124 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
3125 msgstr ""
3126
3127 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
3128 msgstr ""
3129
3130 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
3131 msgstr ""
3132
3133 msgid ""
3134 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3135 "when finished."
3136 msgstr ""
3137
3138 msgid ""
3139 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3140 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3141 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3142 "settings."
3143 msgstr ""
3144
3145 msgid ""
3146 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3147 "AYIYA"
3148 msgstr ""
3149
3150 msgid ""
3151 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3152 "you choose the generic image format for your platform."
3153 msgstr ""
3154
3155 msgid "There are no active leases."
3156 msgstr "Det finns inga aktiva kontrakt."
3157
3158 msgid "There are no pending changes to apply!"
3159 msgstr "Det finns inga pendlande ändringar att verkställa!"
3160
3161 msgid "There are no pending changes to revert!"
3162 msgstr "Det finns inga pendlande ändringar att återkalla"
3163
3164 msgid "There are no pending changes!"
3165 msgstr "Det finns inga pendlande ändringar!"
3166
3167 msgid ""
3168 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3169 "\"Physical Settings\" tab"
3170 msgstr ""
3171
3172 msgid ""
3173 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3174 "protect the web interface and enable SSH."
3175 msgstr ""
3176 "Det finns inget lösenord inställt på den här routern. Vänligen ställ in ett "
3177 "root-lösenord för att skydda webbgränssnittet och för att aktivera SSH."
3178
3179 msgid "This IPv4 address of the relay"
3180 msgstr ""
3181
3182 msgid ""
3183 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3184 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3185 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3186 msgstr ""
3187
3188 msgid ""
3189 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3190 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3191 "configurations are automatically preserved."
3192 msgstr ""
3193
3194 msgid ""
3195 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3196 "password if no update key has been configured"
3197 msgstr ""
3198
3199 msgid ""
3200 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3201 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3202 msgstr ""
3203
3204 msgid ""
3205 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3206 "ends with <code>:2</code>"
3207 msgstr ""
3208
3209 msgid ""
3210 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3211 "abbr> in the local network"
3212 msgstr ""
3213
3214 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3215 msgstr ""
3216
3217 msgid ""
3218 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3219 msgstr ""
3220
3221 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3222 msgstr ""
3223
3224 msgid ""
3225 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3226 msgstr ""
3227
3228 msgid ""
3229 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3230 "their status."
3231 msgstr ""
3232
3233 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3234 msgstr ""
3235
3236 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3237 msgstr ""
3238
3239 msgid "This section contains no values yet"
3240 msgstr ""
3241
3242 msgid "Time Synchronization"
3243 msgstr "Synkronisering av tid"
3244
3245 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3246 msgstr "Synkronisering av tid är inte inställd än."
3247
3248 msgid "Timezone"
3249 msgstr "Tidszon"
3250
3251 msgid ""
3252 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3253 "archive here."
3254 msgstr ""
3255 "För att återställa konfigurationsfiler så kan du ladda upp ett tidigare "
3256 "genererat säkerhetskopierings arkiv här."
3257
3258 msgid "Tone"
3259 msgstr "Ton"
3260
3261 msgid "Total Available"
3262 msgstr "Totalt tillgängligt"
3263
3264 msgid "Traceroute"
3265 msgstr "Traceroute"
3266
3267 msgid "Traffic"
3268 msgstr "Trafik"
3269
3270 msgid "Transfer"
3271 msgstr "Överför"
3272
3273 msgid "Transmission Rate"
3274 msgstr "Överföringshastighet"
3275
3276 msgid "Transmit"
3277 msgstr "Överför"
3278
3279 msgid "Transmit Power"
3280 msgstr ""
3281
3282 msgid "Transmitter Antenna"
3283 msgstr ""
3284
3285 msgid "Trigger"
3286 msgstr ""
3287
3288 msgid "Trigger Mode"
3289 msgstr ""
3290
3291 msgid "Tunnel ID"
3292 msgstr "Tunnel-ID"
3293
3294 msgid "Tunnel Interface"
3295 msgstr "Tunnelgränssnitt"
3296
3297 msgid "Tunnel Link"
3298 msgstr "Tunnel-länk"
3299
3300 msgid "Tunnel broker protocol"
3301 msgstr ""
3302
3303 msgid "Tunnel setup server"
3304 msgstr ""
3305
3306 msgid "Tunnel type"
3307 msgstr "Tunnel-typ"
3308
3309 msgid "Tx-Power"
3310 msgstr ""
3311
3312 msgid "Type"
3313 msgstr "Typ"
3314
3315 msgid "UDP:"
3316 msgstr "UDP:"
3317
3318 msgid "UMTS only"
3319 msgstr "Endast UMTS"
3320
3321 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3322 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3323
3324 msgid "USB Device"
3325 msgstr "USB-enhet"
3326
3327 msgid "USB Ports"
3328 msgstr "USB-portar"
3329
3330 msgid "UUID"
3331 msgstr "UUID"
3332
3333 msgid "Unable to dispatch"
3334 msgstr "Det går inte att skicka"
3335
3336 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3337 msgstr "Otillgängliga Sekunder (UAS)"
3338
3339 msgid "Unknown"
3340 msgstr "Okänd"
3341
3342 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3343 msgstr "Okänt fel, lösenordet ändrades inte!"
3344
3345 msgid "Unmanaged"
3346 msgstr ""
3347
3348 msgid "Unmount"
3349 msgstr "Avmontera"
3350
3351 msgid "Unsaved Changes"
3352 msgstr "Osparade ändringar"
3353
3354 msgid "Unsupported protocol type."
3355 msgstr "Protokolltypen stöds inte."
3356
3357 msgid "Update lists"
3358 msgstr "Uppdatera listor"
3359
3360 msgid ""
3361 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3362 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires a "
3363 "compatible firmware image)."
3364 msgstr ""
3365
3366 msgid "Upload archive..."
3367 msgstr "Ladda upp arkiv..."
3368
3369 msgid "Uploaded File"
3370 msgstr "Laddade upp fil"
3371
3372 msgid "Uptime"
3373 msgstr "Upptid"
3374
3375 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3376 msgstr "Använd <code>/etc/ethers</code>"
3377
3378 msgid "Use DHCP gateway"
3379 msgstr "Använd DHCP-gateway"
3380
3381 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3382 msgstr ""
3383
3384 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3385 msgstr ""
3386
3387 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3388 msgstr ""
3389
3390 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3391 msgstr ""
3392
3393 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3394 msgstr ""
3395
3396 msgid "Use as root filesystem (/)"
3397 msgstr "Använd som root-filsystem (/)"
3398
3399 msgid "Use broadcast flag"
3400 msgstr ""
3401
3402 msgid "Use builtin IPv6-management"
3403 msgstr ""
3404
3405 msgid "Use custom DNS servers"
3406 msgstr "Använd anpassade DNS-servrar"
3407
3408 msgid "Use default gateway"
3409 msgstr "Använd standard-gateway"
3410
3411 msgid "Use gateway metric"
3412 msgstr ""
3413
3414 msgid "Use routing table"
3415 msgstr ""
3416
3417 msgid ""
3418 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3419 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3420 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3421 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3422 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3423 msgstr ""
3424
3425 msgid "Used"
3426 msgstr ""
3427
3428 msgid "Used Key Slot"
3429 msgstr ""
3430
3431 msgid ""
3432 "Used for two different purposes: RADIUS NAS ID and 802.11r R0KH-ID. Not "
3433 "needed with normal WPA(2)-PSK."
3434 msgstr ""
3435
3436 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3437 msgstr "Användarcertifikat (PEM-krypterad)"
3438
3439 msgid "User key (PEM encoded)"
3440 msgstr "Användarnyckel (PEM-krypterad)"
3441
3442 msgid "Username"
3443 msgstr "Användarnamn"
3444
3445 msgid "VC-Mux"
3446 msgstr "VC-Mux"
3447
3448 msgid "VDSL"
3449 msgstr "VDSL"
3450
3451 msgid "VLANs on %q"
3452 msgstr ""
3453
3454 msgid "VLANs on %q (%s)"
3455 msgstr ""
3456
3457 msgid "VPN Local address"
3458 msgstr "Lokal adress för VPN"
3459
3460 msgid "VPN Local port"
3461 msgstr "Lokal port för VPN"
3462
3463 msgid "VPN Server"
3464 msgstr "VPN-server"
3465
3466 msgid "VPN Server port"
3467 msgstr "Port för VPN-server"
3468
3469 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3470 msgstr ""
3471
3472 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3473 msgstr ""
3474
3475 msgid "Vendor"
3476 msgstr "Tillverkare"
3477
3478 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3479 msgstr ""
3480
3481 msgid "Verbose"
3482 msgstr "Utförlig"
3483
3484 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3485 msgstr ""
3486
3487 msgid "Verify"
3488 msgstr "Verkställ"
3489
3490 msgid "Version"
3491 msgstr "Version"
3492
3493 msgid "WDS"
3494 msgstr "WDS"
3495
3496 msgid "WEP Open System"
3497 msgstr "Öppet System WEP"
3498
3499 msgid "WEP Shared Key"
3500 msgstr ""
3501
3502 msgid "WEP passphrase"
3503 msgstr "WEP-lösenordsfras"
3504
3505 msgid "WMM Mode"
3506 msgstr "WMM-läge"
3507
3508 msgid "WPA passphrase"
3509 msgstr "WPA-lösenordsfras"
3510
3511 msgid ""
3512 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3513 "and ad-hoc mode) to be installed."
3514 msgstr ""
3515
3516 msgid ""
3517 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3518 msgstr ""
3519
3520 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3521 msgstr "Väntar på att ändringarna ska tillämpas..."
3522
3523 msgid "Waiting for command to complete..."
3524 msgstr "Väntar på att kommandot ska avsluta..."
3525
3526 msgid "Waiting for device..."
3527 msgstr "Väntar på enheten..."
3528
3529 msgid "Warning"
3530 msgstr "Varning"
3531
3532 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3533 msgstr ""
3534 "Varning: Det finns osparade ändringar som kommer att förloras vid omstart!"
3535
3536 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3537 msgstr ""
3538
3539 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3540 msgstr ""
3541
3542 msgid "Width"
3543 msgstr "Bredd"
3544
3545 msgid "WireGuard VPN"
3546 msgstr ""
3547
3548 msgid "Wireless"
3549 msgstr "Trådlöst"
3550
3551 msgid "Wireless Adapter"
3552 msgstr "Trådlös adapter"
3553
3554 msgid "Wireless Network"
3555 msgstr "Trådlöst nätverk"
3556
3557 msgid "Wireless Overview"
3558 msgstr "Trådlös överblick"
3559
3560 msgid "Wireless Security"
3561 msgstr "Trådlös säkerhet"
3562
3563 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3564 msgstr "Trådlöst är avstängt eller inte associerat"
3565
3566 msgid "Wireless is restarting..."
3567 msgstr "Trådlöst startar om..."
3568
3569 msgid "Wireless network is disabled"
3570 msgstr "Trådlöst nätverk är avstängt"
3571
3572 msgid "Wireless network is enabled"
3573 msgstr "Trådlöst nätverk är aktiverat"
3574
3575 msgid "Wireless restarted"
3576 msgstr "Trådlöst startade om"
3577
3578 msgid "Wireless shut down"
3579 msgstr "Trådlöst stängde ner"
3580
3581 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3582 msgstr "Skriv mottagna DNS-förfrågningar till syslogg"
3583
3584 msgid "Write system log to file"
3585 msgstr "Skriv systemlogg till fil"
3586
3587 msgid ""
3588 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3589 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3590 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3591 msgstr ""
3592
3593 msgid ""
3594 "You must enable JavaScript in your browser or LuCI will not work properly."
3595 msgstr ""
3596 "Du måste aktivera JavaScript i din webbläsare, annars kommer inte LuCi att "
3597 "fungera korrekt."
3598
3599 msgid ""
3600 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3601 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3602 "or Safari."
3603 msgstr ""
3604 "Din Internet Explorer är för gammal för att visa den här sidan korrekt. "
3605 "Vänligen uppgradera den till minst version 7 eller använd en annan "
3606 "webbläsare till exempel Firefox, Opera eller Safari."
3607
3608 msgid "any"
3609 msgstr "något"
3610
3611 msgid "auto"
3612 msgstr "auto"
3613
3614 msgid "baseT"
3615 msgstr ""
3616
3617 msgid "bridged"
3618 msgstr "bryggad"
3619
3620 msgid "create:"
3621 msgstr "skapa:"
3622
3623 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3624 msgstr "skapar en brygga över angivna gränssnitt(en)"
3625
3626 msgid "dB"
3627 msgstr "dB"
3628
3629 msgid "dBm"
3630 msgstr "dBm"
3631
3632 msgid "disable"
3633 msgstr "stäng ner"
3634
3635 msgid "disabled"
3636 msgstr "avstängd"
3637
3638 msgid "expired"
3639 msgstr ""
3640
3641 msgid ""
3642 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3643 "abbr>-leases will be stored"
3644 msgstr ""
3645
3646 msgid "forward"
3647 msgstr "vidarebefordra"
3648
3649 msgid "full-duplex"
3650 msgstr "full-duplex"
3651
3652 msgid "half-duplex"
3653 msgstr "halv-duplex"
3654
3655 msgid "help"
3656 msgstr "hjälp"
3657
3658 msgid "hidden"
3659 msgstr "gömd"
3660
3661 msgid "hybrid mode"
3662 msgstr "hybrid-läge"
3663
3664 msgid "if target is a network"
3665 msgstr "om målet är ett nätverk"
3666
3667 msgid "input"
3668 msgstr "inmatning"
3669
3670 msgid "kB"
3671 msgstr "kB"
3672
3673 msgid "kB/s"
3674 msgstr "kB/s"
3675
3676 msgid "kbit/s"
3677 msgstr "kbit/s"
3678
3679 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3680 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-fil"
3681
3682 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3683 msgstr ""
3684
3685 msgid "minutes"
3686 msgstr "minuter"
3687
3688 msgid "no"
3689 msgstr "nej"
3690
3691 msgid "no link"
3692 msgstr "ingen länk"
3693
3694 msgid "none"
3695 msgstr ""
3696
3697 msgid "not present"
3698 msgstr "inte tillgängligt"
3699
3700 msgid "off"
3701 msgstr "av"
3702
3703 msgid "on"
3704 msgstr "på"
3705
3706 msgid "open"
3707 msgstr "öppen"
3708
3709 msgid "overlay"
3710 msgstr ""
3711
3712 msgid "relay mode"
3713 msgstr "relä-läge"
3714
3715 msgid "routed"
3716 msgstr ""
3717
3718 msgid "server mode"
3719 msgstr "server-läge"
3720
3721 msgid "stateful-only"
3722 msgstr ""
3723
3724 msgid "stateless"
3725 msgstr ""
3726
3727 msgid "stateless + stateful"
3728 msgstr ""
3729
3730 msgid "tagged"
3731 msgstr "taggad"
3732
3733 msgid "time units (TUs / 1.024 ms) [1000-65535]"
3734 msgstr ""
3735
3736 msgid "unknown"
3737 msgstr "okänd"
3738
3739 msgid "unlimited"
3740 msgstr "obegränsat"
3741
3742 msgid "unspecified"
3743 msgstr "ospecifierat"
3744
3745 msgid "unspecified -or- create:"
3746 msgstr "ospecifierat -eller- skapa:"
3747
3748 msgid "untagged"
3749 msgstr "otaggat"
3750
3751 msgid "yes"
3752 msgstr "ja"
3753
3754 msgid "« Back"
3755 msgstr "« Bakåt"