i18n: sync translations
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:36+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
10
11 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
12 msgstr ""
13
14 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
15 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
16
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
19
20 msgid "(empty)"
21 msgstr "(tom)"
22
23 msgid "(no interfaces attached)"
24 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
25
26 msgid "-- Additional Field --"
27 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
28
29 msgid "-- Please choose --"
30 msgstr "-- Vennligst velg --"
31
32 msgid "-- custom --"
33 msgstr "-- egendefinert --"
34
35 msgid "-- match by device --"
36 msgstr ""
37
38 msgid "-- match by label --"
39 msgstr ""
40
41 msgid "1 Minute Load:"
42 msgstr "1 minutts belastning:"
43
44 msgid "15 Minute Load:"
45 msgstr "15 minutters belastning:"
46
47 msgid "464XLAT (CLAT)"
48 msgstr ""
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "5 minutters belastning:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
67 "i oppslagsfilen ved spørringer"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
86 "Nettverk (CIDR)"
87
88 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
89 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
90
91 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
92 msgstr ""
93
94 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
95 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
96
97 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
98 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
99
100 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
101 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
102
103 msgid ""
104 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
105 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
106 msgstr ""
107 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
108 "abbr> leier"
109
110 msgid ""
111 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
112 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
113 msgstr ""
114 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
115 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
116
117 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
118 msgstr "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
119
120 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
121 msgstr "<abbr title='Parvis: %s / Gruppe: %s'>%s - %s</abbr>"
122
123 msgid "A43C + J43 + A43"
124 msgstr ""
125
126 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
127 msgstr ""
128
129 msgid "ADSL"
130 msgstr ""
131
132 msgid "AICCU (SIXXS)"
133 msgstr ""
134
135 msgid "ANSI T1.413"
136 msgstr ""
137
138 msgid "APN"
139 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt Navn\">APN</abbr>"
140
141 msgid "AR Support"
142 msgstr "AR Støtte"
143
144 msgid "ARP retry threshold"
145 msgstr "APR terskel for nytt forsøk"
146
147 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
148 msgstr ""
149
150 msgid "ATM Bridges"
151 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
152
153 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
154 msgstr ""
155 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
156 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
157
158 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
159 msgstr ""
160 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
161 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
162
163 msgid ""
164 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
165 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
166 "to dial into the provider network."
167 msgstr ""
168 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
169 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
170 "seg mot en leverandørs nettverk."
171
172 msgid "ATM device number"
173 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
174
175 msgid "ATU-C System Vendor ID"
176 msgstr ""
177
178 msgid "AYIYA"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Access Concentrator"
182 msgstr "Tilgangskonsentrator"
183
184 msgid "Access Point"
185 msgstr "Aksesspunkt"
186
187 msgid "Action"
188 msgstr "Handling"
189
190 msgid "Actions"
191 msgstr "Handlinger"
192
193 msgid "Activate this network"
194 msgstr "Aktiver dette nettverket"
195
196 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
197 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
198
199 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
200 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
201
202 msgid "Active Connections"
203 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
204
205 msgid "Active DHCP Leases"
206 msgstr "Aktive DHCP Leier"
207
208 msgid "Active DHCPv6 Leases"
209 msgstr "Aktive DHCPv6 Leier"
210
211 msgid "Ad-Hoc"
212 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
213
214 msgid "Add"
215 msgstr "Legg til"
216
217 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
218 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
219
220 msgid "Add new interface..."
221 msgstr "Legg til grensesnitt..."
222
223 msgid "Additional Hosts files"
224 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
225
226 msgid "Additional servers file"
227 msgstr ""
228
229 msgid "Address"
230 msgstr "Adresse"
231
232 msgid "Address to access local relay bridge"
233 msgstr "Adresse for tilgang til lokal relébro"
234
235 msgid "Administration"
236 msgstr "Administrasjon"
237
238 msgid "Advanced Settings"
239 msgstr "Avanserte Innstillinger"
240
241 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
242 msgstr ""
243
244 msgid "Alert"
245 msgstr "Varsle"
246
247 msgid ""
248 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
249 "address"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Allocate IP sequentially"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
256 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
257
258 msgid "Allow all except listed"
259 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
260
261 msgid "Allow listed only"
262 msgstr "Tillat kun oppførte"
263
264 msgid "Allow localhost"
265 msgstr "Tillat lokalvert"
266
267 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
268 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
269
270 msgid "Allow root logins with password"
271 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
272
273 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
274 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
275
276 msgid ""
277 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
278 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
279
280 msgid "Allowed IPs"
281 msgstr ""
282
283 msgid ""
284 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
285 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
286 msgstr ""
287
288 msgid "Always announce default router"
289 msgstr ""
290
291 msgid "Annex"
292 msgstr ""
293
294 msgid "Annex A + L + M (all)"
295 msgstr ""
296
297 msgid "Annex A G.992.1"
298 msgstr ""
299
300 msgid "Annex A G.992.2"
301 msgstr ""
302
303 msgid "Annex A G.992.3"
304 msgstr ""
305
306 msgid "Annex A G.992.5"
307 msgstr ""
308
309 msgid "Annex B (all)"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Annex B G.992.1"
313 msgstr ""
314
315 msgid "Annex B G.992.3"
316 msgstr ""
317
318 msgid "Annex B G.992.5"
319 msgstr ""
320
321 msgid "Annex J (all)"
322 msgstr ""
323
324 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Annex M (all)"
328 msgstr ""
329
330 msgid "Annex M G.992.3"
331 msgstr ""
332
333 msgid "Annex M G.992.5"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
337 msgstr ""
338
339 msgid "Announced DNS domains"
340 msgstr ""
341
342 msgid "Announced DNS servers"
343 msgstr ""
344
345 msgid "Anonymous Identity"
346 msgstr ""
347
348 msgid "Anonymous Mount"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Anonymous Swap"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Antenna 1"
355 msgstr "Antenne 1"
356
357 msgid "Antenna 2"
358 msgstr "Antenne 2"
359
360 msgid "Antenna Configuration"
361 msgstr "Antennekonfigurasjon"
362
363 msgid "Any zone"
364 msgstr "Alle soner"
365
366 msgid "Apply"
367 msgstr "Bruk"
368
369 msgid "Applying changes"
370 msgstr "Utfører endringer"
371
372 msgid ""
373 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
374 msgstr ""
375
376 msgid "Assign interfaces..."
377 msgstr "Tilknytt grensesnitt..."
378
379 msgid ""
380 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
381 msgstr ""
382
383 msgid "Associated Stations"
384 msgstr "Tilkoblede Klienter"
385
386 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
387 msgstr "Atheros 802.11%s Trådløs Kontroller"
388
389 msgid "Auth Group"
390 msgstr ""
391
392 msgid "AuthGroup"
393 msgstr ""
394
395 msgid "Authentication"
396 msgstr "Godkjenning"
397
398 msgid "Authentication Type"
399 msgstr ""
400
401 msgid "Authoritative"
402 msgstr "Autoritativ"
403
404 msgid "Authorization Required"
405 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
406
407 msgid "Auto Refresh"
408 msgstr "Automatisk oppdatering"
409
410 msgid "Automatic"
411 msgstr ""
412
413 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
414 msgstr ""
415
416 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
417 msgstr ""
418
419 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
420 msgstr ""
421
422 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
423 msgstr ""
424
425 msgid "Automount Filesystem"
426 msgstr ""
427
428 msgid "Automount Swap"
429 msgstr ""
430
431 msgid "Available"
432 msgstr "Tilgjengelig"
433
434 msgid "Available packages"
435 msgstr "Tilgjengelige pakker"
436
437 msgid "Average:"
438 msgstr "Gjennomsnitt:"
439
440 msgid "B43 + B43C"
441 msgstr ""
442
443 msgid "B43 + B43C + V43"
444 msgstr ""
445
446 msgid "BR / DMR / AFTR"
447 msgstr ""
448
449 msgid "BSSID"
450 msgstr "BSSID"
451
452 msgid "Back"
453 msgstr "Tilbake"
454
455 msgid "Back to Overview"
456 msgstr "Tilbake til oversikt"
457
458 msgid "Back to configuration"
459 msgstr "Tilbake til konfigurasjon"
460
461 msgid "Back to overview"
462 msgstr "Tilbake til oversikt"
463
464 msgid "Back to scan results"
465 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
466
467 msgid "Background Scan"
468 msgstr "Bakgrunns Skanning"
469
470 msgid "Backup / Flash Firmware"
471 msgstr "Sikkerhetskopiering/Firmware oppgradering"
472
473 msgid "Backup / Restore"
474 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
475
476 msgid "Backup file list"
477 msgstr "Sikkerhetskopier filliste"
478
479 msgid "Bad address specified!"
480 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
481
482 msgid "Band"
483 msgstr ""
484
485 msgid "Behind NAT"
486 msgstr ""
487
488 msgid ""
489 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
490 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
491 "defined backup patterns."
492 msgstr ""
493 "Nedenfor er listen med filer som blir sikkerthetskopiert. Listen består av "
494 "konfigurasjonsfiler som er merket av opkg, essensielle enhets filer og andre "
495 "filer valgt av bruker."
496
497 msgid "Bind interface"
498 msgstr ""
499
500 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
501 msgstr ""
502
503 msgid "Bind the tunnel to this interface (optional)."
504 msgstr ""
505
506 msgid "Bitrate"
507 msgstr "Bitrate"
508
509 msgid "Bogus NX Domain Override"
510 msgstr "Overstyr falske NX Domener"
511
512 msgid "Bridge"
513 msgstr "Bro"
514
515 msgid "Bridge interfaces"
516 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
517
518 msgid "Bridge unit number"
519 msgstr "Bro enhetsnummer"
520
521 msgid "Bring up on boot"
522 msgstr "Slå på ved oppstart"
523
524 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
525 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådløs Kontroller"
526
527 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
528 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådløs Kontroller"
529
530 msgid "Buffered"
531 msgstr "Bufret"
532
533 msgid ""
534 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
535 "preserved in any sysupgrade."
536 msgstr ""
537
538 msgid "Buttons"
539 msgstr "Knapper"
540
541 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
542 msgstr ""
543
544 msgid "CPU usage (%)"
545 msgstr "CPU forbruk (%)"
546
547 msgid "Cancel"
548 msgstr "Avbryt"
549
550 msgid "Category"
551 msgstr ""
552
553 msgid "Chain"
554 msgstr "Lenke"
555
556 msgid "Changes"
557 msgstr "Endringer"
558
559 msgid "Changes applied."
560 msgstr "Endringer utført."
561
562 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
563 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
564
565 msgid "Channel"
566 msgstr "Kanal"
567
568 msgid "Check"
569 msgstr "Kontroller"
570
571 msgid "Check fileystems before mount"
572 msgstr ""
573
574 msgid "Check this option to delete the existing networks from this radio."
575 msgstr ""
576
577 msgid "Checksum"
578 msgstr "Kontrollsum"
579
580 msgid ""
581 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
582 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
583 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
584 "interface to it."
585 msgstr ""
586 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
587 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
588 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
589 "grensesnittet til det."
590
591 msgid ""
592 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
593 "out the <em>create</em> field to define a new network."
594 msgstr ""
595 "Velg det eller de nettverk du vil legge til dette trådløse grensesnittet, "
596 "eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
597
598 msgid "Cipher"
599 msgstr "Krypteringsmetode"
600
601 msgid "Cisco UDP encapsulation"
602 msgstr ""
603
604 msgid ""
605 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
606 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
607 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
608 msgstr ""
609 "Klikk \"Opprett arkiv\" for å laste ned et tar arkiv av de gjeldende "
610 "konfigurasjons filer. For å nullstille firmwaren til opprinnelig tilstand, "
611 "klikker du på \"Utfør nullstilling\" (kun mulig på squashfs firmwarer)."
612
613 msgid "Client"
614 msgstr "Klient"
615
616 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
617 msgstr "Klient ID som sendes ved DHCP spørring"
618
619 msgid ""
620 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
621 "persist connection"
622 msgstr ""
623 "Lukk inaktiver tilkoblinger etter angitt antall sekunder, bruk 0 for en "
624 "kontinuerlig tilkobling"
625
626 msgid "Close list..."
627 msgstr "Lukk liste..."
628
629 msgid "Collecting data..."
630 msgstr "Henter data..."
631
632 msgid "Command"
633 msgstr "Kommando"
634
635 msgid "Common Configuration"
636 msgstr "Vanlige Innstillinger"
637
638 msgid "Compression"
639 msgstr "Komprimering"
640
641 msgid "Configuration"
642 msgstr "Konfigurasjon"
643
644 msgid "Configuration applied."
645 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
646
647 msgid "Configuration files will be kept."
648 msgstr "Konfigurasjonsfiler vil bli bevart."
649
650 msgid "Confirmation"
651 msgstr "Bekreftelse"
652
653 msgid "Connect"
654 msgstr "Koble til"
655
656 msgid "Connected"
657 msgstr "Tilkoblet"
658
659 msgid "Connection Limit"
660 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
661
662 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
663 msgstr ""
664
665 msgid "Connections"
666 msgstr "Tilkoblinger"
667
668 msgid "Country"
669 msgstr "Land"
670
671 msgid "Country Code"
672 msgstr "Landskode"
673
674 msgid "Cover the following interface"
675 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
676
677 msgid "Cover the following interfaces"
678 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
679
680 msgid "Create / Assign firewall-zone"
681 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
682
683 msgid "Create Interface"
684 msgstr "Opprett Grensesnitt"
685
686 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
687 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
688
689 msgid "Critical"
690 msgstr "Kritisk"
691
692 msgid "Cron Log Level"
693 msgstr "Cron logg nivå"
694
695 msgid "Custom Interface"
696 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
697
698 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
699 msgstr ""
700
701 msgid ""
702 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
703 "sysupgrade."
704 msgstr ""
705
706 msgid "Custom feeds"
707 msgstr ""
708
709 msgid ""
710 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
711 "\">LED</abbr>s if possible."
712 msgstr ""
713 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
714 "abbr>s om mulig."
715
716 msgid "DHCP Leases"
717 msgstr "DHCP Leier"
718
719 msgid "DHCP Server"
720 msgstr "DHCP Server"
721
722 msgid "DHCP and DNS"
723 msgstr "DHCP og DNS"
724
725 msgid "DHCP client"
726 msgstr "DHCP klient"
727
728 msgid "DHCP-Options"
729 msgstr "DHCP-Alternativer"
730
731 msgid "DHCPv6 Leases"
732 msgstr "DHCPv6 Leier"
733
734 msgid "DHCPv6 client"
735 msgstr ""
736
737 msgid "DHCPv6-Mode"
738 msgstr ""
739
740 msgid "DHCPv6-Service"
741 msgstr ""
742
743 msgid "DNS"
744 msgstr "DNS"
745
746 msgid "DNS forwardings"
747 msgstr "DNS videresendinger"
748
749 msgid "DNS-Label / FQDN"
750 msgstr ""
751
752 msgid "DNSSEC"
753 msgstr ""
754
755 msgid "DNSSEC check unsigned"
756 msgstr ""
757
758 msgid "DPD Idle Timeout"
759 msgstr ""
760
761 msgid "DS-Lite AFTR address"
762 msgstr ""
763
764 msgid "DSL"
765 msgstr ""
766
767 msgid "DSL Status"
768 msgstr ""
769
770 msgid "DSL line mode"
771 msgstr ""
772
773 msgid "DUID"
774 msgstr "DUID"
775
776 msgid "Data Rate"
777 msgstr ""
778
779 msgid "Debug"
780 msgstr "Feilsøking"
781
782 msgid "Default %d"
783 msgstr "Standard %d"
784
785 msgid "Default gateway"
786 msgstr "Standard gateway"
787
788 msgid "Default is stateless + stateful"
789 msgstr ""
790
791 msgid "Default route"
792 msgstr ""
793
794 msgid "Default state"
795 msgstr "Standard tilstand"
796
797 msgid "Define a name for this network."
798 msgstr "Definer et navn for dette nettverket."
799
800 msgid ""
801 "Define additional DHCP options, for example "
802 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
803 "servers to clients."
804 msgstr ""
805 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
806 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
807
808 msgid "Delete"
809 msgstr "Fjern"
810
811 msgid "Delete this network"
812 msgstr "Fjern dette nettverket"
813
814 msgid "Description"
815 msgstr "Beskrivelse"
816
817 msgid "Design"
818 msgstr "Design"
819
820 msgid "Destination"
821 msgstr "Destinasjon"
822
823 msgid "Device"
824 msgstr "Enhet"
825
826 msgid "Device Configuration"
827 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
828
829 msgid "Device is rebooting..."
830 msgstr ""
831
832 msgid "Device unreachable"
833 msgstr ""
834
835 msgid "Diagnostics"
836 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
837
838 msgid "Dial number"
839 msgstr ""
840
841 msgid "Directory"
842 msgstr "Katalog"
843
844 msgid "Disable"
845 msgstr "Deaktiver"
846
847 msgid ""
848 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
849 "this interface."
850 msgstr ""
851 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
852 "for dette nettverket."
853
854 msgid "Disable DNS setup"
855 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
856
857 msgid "Disable Encryption"
858 msgstr ""
859
860 msgid "Disable HW-Beacon timer"
861 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
862
863 msgid "Disabled"
864 msgstr "Deaktivert"
865
866 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
867 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
868
869 msgid "Displaying only packages containing"
870 msgstr "Viser bare pakker som inneholder"
871
872 msgid "Distance Optimization"
873 msgstr "Avstand Optimalisering"
874
875 msgid "Distance to farthest network member in meters."
876 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
877
878 msgid "Distribution feeds"
879 msgstr ""
880
881 msgid "Diversity"
882 msgstr "Antennevariasjon"
883
884 msgid ""
885 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
886 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
887 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
888 "firewalls"
889 msgstr ""
890 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
891 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
892 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
893 "brannmurer"
894
895 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
896 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
897
898 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
899 msgstr ""
900 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
901 "navneservere"
902
903 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
904 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
905
906 msgid "Do not send probe responses"
907 msgstr "Ikke send probe svar"
908
909 msgid "Domain required"
910 msgstr "Domene kreves"
911
912 msgid "Domain whitelist"
913 msgstr "Domene hviteliste"
914
915 msgid "Don't Fragment"
916 msgstr ""
917
918 msgid ""
919 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
920 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
921 msgstr ""
922 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
923 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
924
925 msgid "Download and install package"
926 msgstr "Last ned og installer pakken"
927
928 msgid "Download backup"
929 msgstr "Last ned sikkerhetskopi"
930
931 msgid "Dropbear Instance"
932 msgstr "Dropbear Instans"
933
934 msgid ""
935 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
936 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
937 msgstr ""
938 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
939 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
940
941 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
942 msgstr ""
943
944 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
945 msgstr ""
946 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
947
948 msgid "Dynamic tunnel"
949 msgstr "Dynamisk tunnel"
950
951 msgid ""
952 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
953 "having static leases will be served."
954 msgstr ""
955 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
956 "bruke klienter med statisk leie."
957
958 msgid "EA-bits length"
959 msgstr ""
960
961 msgid "EAP-Method"
962 msgstr "EAP-metode"
963
964 msgid "Edit"
965 msgstr "Endre"
966
967 msgid ""
968 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
969 "reload the page."
970 msgstr ""
971
972 msgid "Edit this interface"
973 msgstr "Endre dette grensesnittet"
974
975 msgid "Edit this network"
976 msgstr "Endre dette nettverket"
977
978 msgid "Emergency"
979 msgstr "Krisesituasjon"
980
981 msgid "Enable"
982 msgstr "Aktiver"
983
984 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
985 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
986
987 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
988 msgstr "Aktiver HE,net dynamisk endepunkt oppdatering"
989
990 msgid "Enable IPv6 negotiation"
991 msgstr ""
992
993 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
994 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
995
996 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
997 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
998
999 msgid "Enable NTP client"
1000 msgstr "Aktiver NTP klient"
1001
1002 msgid "Enable Single DES"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Enable TFTP server"
1006 msgstr "Aktiver TFTP server"
1007
1008 msgid "Enable VLAN functionality"
1009 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
1010
1011 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Enable learning and aging"
1015 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
1016
1017 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1018 msgstr ""
1019
1020 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1021 msgstr ""
1022
1023 msgid "Enable the DF (Don't Fragment) flag of the encapsulating packets."
1024 msgstr ""
1025
1026 msgid "Enable this mount"
1027 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
1028
1029 msgid "Enable this swap"
1030 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
1031
1032 msgid "Enable/Disable"
1033 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
1034
1035 msgid "Enabled"
1036 msgstr "Aktivert"
1037
1038 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1039 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
1040
1041 msgid "Encapsulation mode"
1042 msgstr "Innkapsling modus"
1043
1044 msgid "Encryption"
1045 msgstr "Kryptering"
1046
1047 msgid "Endpoint Host"
1048 msgstr ""
1049
1050 msgid "Endpoint Port"
1051 msgstr ""
1052
1053 msgid "Erasing..."
1054 msgstr "Sletter..."
1055
1056 msgid "Error"
1057 msgstr "Feil"
1058
1059 msgid "Errored seconds (ES)"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "Ethernet Adapter"
1063 msgstr "Ethernet Tilslutning"
1064
1065 msgid "Ethernet Switch"
1066 msgstr "Ethernet Svitsj"
1067
1068 msgid "Exclude interfaces"
1069 msgstr ""
1070
1071 msgid "Expand hosts"
1072 msgstr "Utvid vertsliste"
1073
1074 msgid "Expires"
1075 msgstr "Utgår"
1076
1077 #, fuzzy
1078 msgid ""
1079 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1080 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
1081
1082 msgid "External"
1083 msgstr ""
1084
1085 msgid "External system log server"
1086 msgstr "Ekstern systemlogg server"
1087
1088 msgid "External system log server port"
1089 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
1090
1091 msgid "External system log server protocol"
1092 msgstr ""
1093
1094 msgid "Extra SSH command options"
1095 msgstr ""
1096
1097 msgid "Fast Frames"
1098 msgstr "Fast Frames"
1099
1100 msgid "File"
1101 msgstr "Fil"
1102
1103 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1104 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
1105
1106 msgid "Filesystem"
1107 msgstr "Filsystem"
1108
1109 msgid "Filter"
1110 msgstr "Filter"
1111
1112 msgid "Filter private"
1113 msgstr "Filtrer private"
1114
1115 msgid "Filter useless"
1116 msgstr "Filtrer ubrukelige"
1117
1118 msgid ""
1119 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1120 "with defaults based on what was detected"
1121 msgstr ""
1122
1123 msgid "Find and join network"
1124 msgstr "Finn og koble til nettverk"
1125
1126 msgid "Find package"
1127 msgstr "Finn pakke"
1128
1129 msgid "Finish"
1130 msgstr "Fullfør"
1131
1132 msgid "Firewall"
1133 msgstr "Brannmur"
1134
1135 msgid "Firewall Settings"
1136 msgstr "Brannmur Innstillinger"
1137
1138 msgid "Firewall Status"
1139 msgstr "Brannmur Status"
1140
1141 msgid "Firmware File"
1142 msgstr ""
1143
1144 msgid "Firmware Version"
1145 msgstr "Firmware Versjon"
1146
1147 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1148 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
1149
1150 msgid "Flash Firmware"
1151 msgstr "Firmware Oppradering"
1152
1153 msgid "Flash image..."
1154 msgstr "Flash firmware..."
1155
1156 msgid "Flash new firmware image"
1157 msgstr "Flash nytt firmware image"
1158
1159 msgid "Flash operations"
1160 msgstr "Flash operasjoner"
1161
1162 msgid "Flashing..."
1163 msgstr "Flasher..."
1164
1165 msgid "Force"
1166 msgstr "Bruk"
1167
1168 msgid "Force CCMP (AES)"
1169 msgstr "Bruk CCMP (AES)"
1170
1171 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1172 msgstr ""
1173 "Bruk DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget."
1174
1175 msgid "Force TKIP"
1176 msgstr "Bruk TKIP"
1177
1178 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1179 msgstr "Bruk TKIP og CCMP (AES)"
1180
1181 msgid "Force use of NAT-T"
1182 msgstr ""
1183
1184 msgid "Form token mismatch"
1185 msgstr ""
1186
1187 msgid "Forward DHCP traffic"
1188 msgstr "Videresend DHCP trafikk"
1189
1190 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1191 msgstr ""
1192
1193 msgid "Forward broadcast traffic"
1194 msgstr "Videresend kringkastingstrafikk"
1195
1196 msgid "Forwarding mode"
1197 msgstr "Videresending modus"
1198
1199 msgid "Fragmentation Threshold"
1200 msgstr "Fragmenterings Terskel"
1201
1202 msgid "Frame Bursting"
1203 msgstr "Frame Bursting"
1204
1205 msgid "Free"
1206 msgstr "Ledig"
1207
1208 msgid "Free space"
1209 msgstr "Ledig plass"
1210
1211 msgid ""
1212 "Further information about WireGuard interfaces and peers at <a href=\"http://"
1213 "wireguard.io\">wireguard.io</a>."
1214 msgstr ""
1215
1216 msgid "GHz"
1217 msgstr "GHz"
1218
1219 msgid "GPRS only"
1220 msgstr "Kun GPRS"
1221
1222 msgid "Gateway"
1223 msgstr "Gateway"
1224
1225 msgid "Gateway ports"
1226 msgstr "Gateway porter"
1227
1228 msgid "General Settings"
1229 msgstr "Generelle Innstillinger"
1230
1231 msgid "General Setup"
1232 msgstr "Generelt Oppsett"
1233
1234 msgid "General options for opkg"
1235 msgstr ""
1236
1237 msgid "Generate Config"
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "Generate archive"
1241 msgstr "Opprett arkiv"
1242
1243 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1244 msgstr "Generell 802.11%s Trådløs Kontroller"
1245
1246 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1247 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
1248
1249 msgid "Global Settings"
1250 msgstr ""
1251
1252 msgid "Global network options"
1253 msgstr ""
1254
1255 msgid "Go to password configuration..."
1256 msgstr "Gå til passord konfigurasjon..."
1257
1258 msgid "Go to relevant configuration page"
1259 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
1260
1261 msgid "Group Password"
1262 msgstr ""
1263
1264 msgid "Guest"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "HE.net password"
1268 msgstr "HE.net passord"
1269
1270 msgid "HE.net username"
1271 msgstr ""
1272
1273 msgid "HT mode (802.11n)"
1274 msgstr ""
1275
1276 msgid "Handler"
1277 msgstr "Behandler"
1278
1279 msgid "Hang Up"
1280 msgstr "Slå av"
1281
1282 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "Heartbeat"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid ""
1289 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1290 "the timezone."
1291 msgstr ""
1292 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
1293 "vertsnavn eller tidssone."
1294
1295 msgid ""
1296 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1297 "authentication."
1298 msgstr ""
1299 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
1300
1301 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1302 msgstr "Hermes 802.11b Trådløs Kontroller"
1303
1304 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1305 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1306
1307 msgid "Host"
1308 msgstr ""
1309
1310 msgid "Host entries"
1311 msgstr "Vertsoppføringer"
1312
1313 msgid "Host expiry timeout"
1314 msgstr "Verts utløpstid"
1315
1316 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1317 msgstr ""
1318 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
1319
1320 msgid "Hostname"
1321 msgstr "Vertsnavn"
1322
1323 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1324 msgstr "Vertsnavn som sendes ved DHCP forespørsel"
1325
1326 msgid "Hostnames"
1327 msgstr "Vertsnavn"
1328
1329 msgid "Hybrid"
1330 msgstr ""
1331
1332 msgid "IKE DH Group"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "IP address"
1336 msgstr "IP adresse"
1337
1338 msgid "IPv4"
1339 msgstr "IPv4"
1340
1341 msgid "IPv4 Firewall"
1342 msgstr "IPv4 Brannmur"
1343
1344 msgid "IPv4 WAN Status"
1345 msgstr "IPv4 WAN Status"
1346
1347 msgid "IPv4 address"
1348 msgstr "IPv4 adresse"
1349
1350 msgid "IPv4 and IPv6"
1351 msgstr "IPv4 og IPv6"
1352
1353 msgid "IPv4 assignment length"
1354 msgstr ""
1355
1356 msgid "IPv4 broadcast"
1357 msgstr "IPv4 kringkasting"
1358
1359 msgid "IPv4 gateway"
1360 msgstr "IPv4 gateway"
1361
1362 msgid "IPv4 netmask"
1363 msgstr "IPv4 nettmaske"
1364
1365 msgid "IPv4 only"
1366 msgstr "Kun IPv4"
1367
1368 msgid "IPv4 prefix"
1369 msgstr ""
1370
1371 msgid "IPv4 prefix length"
1372 msgstr "IPv4 prefikslengde"
1373
1374 msgid "IPv4-Address"
1375 msgstr "IPv4-Adresse"
1376
1377 msgid "IPv4-in-IPv4 (RFC2003)"
1378 msgstr ""
1379
1380 msgid "IPv6"
1381 msgstr "IPv6"
1382
1383 msgid "IPv6 Firewall"
1384 msgstr "IPv6 Brannmur"
1385
1386 msgid "IPv6 Neighbours"
1387 msgstr ""
1388
1389 msgid "IPv6 Settings"
1390 msgstr ""
1391
1392 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1393 msgstr ""
1394
1395 msgid "IPv6 WAN Status"
1396 msgstr "IPv6 WAN Status"
1397
1398 msgid "IPv6 address"
1399 msgstr "IPv6 adresse"
1400
1401 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1402 msgstr ""
1403
1404 msgid "IPv6 assignment hint"
1405 msgstr ""
1406
1407 msgid "IPv6 assignment length"
1408 msgstr ""
1409
1410 msgid "IPv6 gateway"
1411 msgstr "IPv6 gateway"
1412
1413 msgid "IPv6 only"
1414 msgstr "Kun IPv6"
1415
1416 msgid "IPv6 prefix"
1417 msgstr "IPv6 prefiks"
1418
1419 msgid "IPv6 prefix length"
1420 msgstr "IPv6 prefikslengde"
1421
1422 msgid "IPv6 routed prefix"
1423 msgstr ""
1424
1425 msgid "IPv6-Address"
1426 msgstr "IPv6-Adresse"
1427
1428 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1429 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1430
1431 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1432 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1433
1434 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1435 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6til4)"
1436
1437 msgid "Identity"
1438 msgstr "Identitet"
1439
1440 msgid "If checked, 1DES is enaled"
1441 msgstr ""
1442
1443 msgid "If checked, encryption is disabled"
1444 msgstr ""
1445
1446 msgid ""
1447 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1448 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1449
1450 msgid ""
1451 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1452 "device node"
1453 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1454
1455 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1456 msgstr "Dersom ikke avmerket blir ingen standard rute konfigurert"
1457
1458 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1459 msgstr "Dersom ikke avmerket blir de annonserte DNS server adresser ignorert"
1460
1461 msgid ""
1462 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1463 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1464 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1465 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1466 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1467 msgstr ""
1468 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1469 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1470 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1471 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1472
1473 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1474 msgstr ""
1475
1476 msgid "Ignore interface"
1477 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1478
1479 msgid "Ignore resolve file"
1480 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1481
1482 msgid "Image"
1483 msgstr "Firmware"
1484
1485 msgid "In"
1486 msgstr "i"
1487
1488 msgid ""
1489 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1490 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1491 msgstr ""
1492
1493 msgid "Inactivity timeout"
1494 msgstr "Tidsavbrudd etter innaktivitet"
1495
1496 msgid "Inbound:"
1497 msgstr "Innkommende:"
1498
1499 msgid "Info"
1500 msgstr "Informasjon"
1501
1502 msgid "Initscript"
1503 msgstr "Oppstartskript"
1504
1505 msgid "Initscripts"
1506 msgstr "Oppstartsskript"
1507
1508 msgid "Install"
1509 msgstr "Installer"
1510
1511 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1512 msgstr ""
1513
1514 msgid "Install package %q"
1515 msgstr "Installer pakken %q"
1516
1517 msgid "Install protocol extensions..."
1518 msgstr "Installer protokoll utvidelser..."
1519
1520 msgid "Installed packages"
1521 msgstr "Installerte pakker"
1522
1523 msgid "Interface"
1524 msgstr "Grensesnitt"
1525
1526 msgid "Interface Configuration"
1527 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1528
1529 msgid "Interface Overview"
1530 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1531
1532 msgid "Interface is reconnecting..."
1533 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1534
1535 msgid "Interface is shutting down..."
1536 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1537
1538 msgid "Interface name"
1539 msgstr ""
1540
1541 msgid "Interface not present or not connected yet."
1542 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1543
1544 msgid "Interface reconnected"
1545 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1546
1547 msgid "Interface shut down"
1548 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1549
1550 msgid "Interfaces"
1551 msgstr "Grensesnitt"
1552
1553 msgid "Internal"
1554 msgstr ""
1555
1556 msgid "Internal Server Error"
1557 msgstr "Intern server feil"
1558
1559 msgid "Invalid"
1560 msgstr "Ugyldig"
1561
1562 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1563 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1564
1565 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1566 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare unike ID'er er tillatt"
1567
1568 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1569 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1570
1571 #, fuzzy
1572 msgid ""
1573 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1574 "flash memory, please verify the image file!"
1575 msgstr ""
1576 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1577 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1578
1579 msgid "Java Script required!"
1580 msgstr "Java Script kreves!"
1581
1582 msgid "Join Network"
1583 msgstr "Koble til nettverket"
1584
1585 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1586 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1587
1588 msgid "Joining Network: %q"
1589 msgstr ""
1590
1591 msgid "Keep settings"
1592 msgstr "Behold innstillinger"
1593
1594 msgid "Kernel Log"
1595 msgstr "Kjerne Logg"
1596
1597 msgid "Kernel Version"
1598 msgstr "Kjerne Versjon"
1599
1600 msgid "Key"
1601 msgstr "Nøkkel"
1602
1603 msgid "Key #%d"
1604 msgstr "Nøkkel #%d"
1605
1606 msgid "Kill"
1607 msgstr "Drep"
1608
1609 msgid "L2TP"
1610 msgstr "L2TP"
1611
1612 msgid "L2TP Server"
1613 msgstr "L2TP Server"
1614
1615 msgid "LCP echo failure threshold"
1616 msgstr "LCP ekko feil terskel"
1617
1618 msgid "LCP echo interval"
1619 msgstr "LCP ekko intervall"
1620
1621 msgid "LLC"
1622 msgstr "LLC"
1623
1624 msgid "Label"
1625 msgstr "Volumnavn"
1626
1627 msgid "Language"
1628 msgstr "Språk"
1629
1630 msgid "Language and Style"
1631 msgstr "Språk og Utseende"
1632
1633 msgid "Latency"
1634 msgstr ""
1635
1636 msgid "Leaf"
1637 msgstr ""
1638
1639 msgid "Lease time"
1640 msgstr ""
1641
1642 msgid "Lease validity time"
1643 msgstr "Gyldig leietid"
1644
1645 msgid "Leasefile"
1646 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1647
1648 msgid "Leasetime"
1649 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1650
1651 msgid "Leasetime remaining"
1652 msgstr "Gjenværende leietid"
1653
1654 msgid "Leave empty to autodetect"
1655 msgstr "La stå tomt for automatisk oppdagelse"
1656
1657 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1658 msgstr "La stå tomt for å bruke gjeldene WAN adresse"
1659
1660 msgid "Legend:"
1661 msgstr "Forklaring:"
1662
1663 msgid "Limit"
1664 msgstr "Grense"
1665
1666 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1667 msgstr ""
1668
1669 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1670 msgstr ""
1671
1672 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1673 msgstr ""
1674
1675 msgid "Line Mode"
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "Line State"
1679 msgstr ""
1680
1681 msgid "Line Uptime"
1682 msgstr ""
1683
1684 msgid "Link On"
1685 msgstr "Forbindelse"
1686
1687 msgid ""
1688 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1689 "requests to"
1690 msgstr ""
1691 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1692 "forespørsler blir videresendt til"
1693
1694 msgid "List of SSH key files for auth"
1695 msgstr ""
1696
1697 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1698 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1699
1700 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1701 msgstr "Liste over verter som returneren falske NX domene resultater"
1702
1703 msgid "Listen Interfaces"
1704 msgstr ""
1705
1706 msgid "Listen Port"
1707 msgstr ""
1708
1709 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1710 msgstr ""
1711 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1712
1713 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1714 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1715
1716 msgid "Load"
1717 msgstr "Belastning"
1718
1719 msgid "Load Average"
1720 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1721
1722 msgid "Loading"
1723 msgstr "Laster"
1724
1725 msgid "Local IP address to assign"
1726 msgstr ""
1727
1728 msgid "Local IPv4 address"
1729 msgstr "Lokal IPv4 adresse"
1730
1731 msgid "Local IPv6 address"
1732 msgstr "Lokal IPv6 adresse"
1733
1734 msgid "Local Service Only"
1735 msgstr ""
1736
1737 msgid "Local Startup"
1738 msgstr "Lokal Oppstart"
1739
1740 msgid "Local Time"
1741 msgstr "Lokal tid"
1742
1743 msgid "Local domain"
1744 msgstr "Lokalt domene"
1745
1746 #, fuzzy
1747 msgid ""
1748 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1749 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1750 msgstr ""
1751 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1752 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1753
1754 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1755 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1756
1757 msgid "Local server"
1758 msgstr "Lokal server"
1759
1760 msgid ""
1761 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1762 "available"
1763 msgstr ""
1764 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1765 "tilgjengelig"
1766
1767 msgid "Localise queries"
1768 msgstr "Lokalisere søk"
1769
1770 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1771 msgstr ""
1772
1773 msgid "Log output level"
1774 msgstr "Logg nivå"
1775
1776 msgid "Log queries"
1777 msgstr "Logg spørringer"
1778
1779 msgid "Logging"
1780 msgstr "Logging"
1781
1782 msgid "Login"
1783 msgstr "Logg inn"
1784
1785 msgid "Logout"
1786 msgstr "Logg ut"
1787
1788 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1789 msgstr ""
1790
1791 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1792 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1793
1794 msgid "MAC-Address"
1795 msgstr "MAC-Adresse"
1796
1797 msgid "MAC-Address Filter"
1798 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1799
1800 msgid "MAC-Filter"
1801 msgstr "MAC-Filter"
1802
1803 msgid "MAC-List"
1804 msgstr "MAC-Liste"
1805
1806 msgid "MAP / LW4over6"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "MB/s"
1810 msgstr "MB/s"
1811
1812 msgid "MD5"
1813 msgstr ""
1814
1815 msgid "MHz"
1816 msgstr "MHz"
1817
1818 msgid "MTU"
1819 msgstr "MTU"
1820
1821 msgid ""
1822 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1823 "below:"
1824 msgstr ""
1825
1826 msgid "Manual"
1827 msgstr ""
1828
1829 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1830 msgstr ""
1831
1832 msgid "Maximum Rate"
1833 msgstr "Maksimal hastighet"
1834
1835 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1836 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1837
1838 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1839 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1840
1841 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1842 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1843
1844 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1845 msgstr "Maksimalt antall sekunder å vente på at modemet skal bli klart"
1846
1847 msgid "Maximum hold time"
1848 msgstr "Maksimal holde tid"
1849
1850 msgid ""
1851 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1852 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1853 msgstr ""
1854
1855 msgid "Maximum number of leased addresses."
1856 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser."
1857
1858 msgid "Mbit/s"
1859 msgstr "Mbit/s"
1860
1861 msgid "Memory"
1862 msgstr "Minne"
1863
1864 msgid "Memory usage (%)"
1865 msgstr "Minne forbruk (%)"
1866
1867 msgid "Metric"
1868 msgstr "Metrisk"
1869
1870 msgid "Minimum Rate"
1871 msgstr "Minimum hastighet"
1872
1873 msgid "Minimum hold time"
1874 msgstr "Minimum holde tid"
1875
1876 msgid "Mirror monitor port"
1877 msgstr ""
1878
1879 msgid "Mirror source port"
1880 msgstr ""
1881
1882 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1883 msgstr "Mangler protokoll utvidelse for proto %q"
1884
1885 msgid "Mode"
1886 msgstr "Modus"
1887
1888 msgid "Model"
1889 msgstr ""
1890
1891 msgid "Modem device"
1892 msgstr "Modem"
1893
1894 msgid "Modem init timeout"
1895 msgstr "Modem initiering tidsavbrudd"
1896
1897 msgid "Monitor"
1898 msgstr "Monitor"
1899
1900 msgid "Mount Entry"
1901 msgstr "Monterings Enhet"
1902
1903 msgid "Mount Point"
1904 msgstr "Monterings Punkt"
1905
1906 msgid "Mount Points"
1907 msgstr "Monterings Punkter"
1908
1909 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1910 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1911
1912 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1913 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1914
1915 msgid ""
1916 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1917 "filesystem"
1918 msgstr ""
1919 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1920 "filsystemet"
1921
1922 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1923 msgstr ""
1924
1925 msgid "Mount options"
1926 msgstr "Monterings alternativer"
1927
1928 msgid "Mount point"
1929 msgstr "Monterings punkt"
1930
1931 msgid "Mount swap not specifically configured"
1932 msgstr ""
1933
1934 msgid "Mounted file systems"
1935 msgstr "Monterte Filsystemer"
1936
1937 msgid "Move down"
1938 msgstr "Flytt ned"
1939
1940 msgid "Move up"
1941 msgstr "Flytt opp"
1942
1943 msgid "Multicast Rate"
1944 msgstr "Multicast hastighet"
1945
1946 msgid "Multicast address"
1947 msgstr "Multicast adresse"
1948
1949 msgid "NAS ID"
1950 msgstr "NAS ID"
1951
1952 msgid "NAT-T Mode"
1953 msgstr ""
1954
1955 msgid "NAT64 Prefix"
1956 msgstr ""
1957
1958 msgid "NDP-Proxy"
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "NT Domain"
1962 msgstr ""
1963
1964 msgid "NTP server candidates"
1965 msgstr "NTP server kandidater"
1966
1967 msgid "NTP sync time-out"
1968 msgstr ""
1969
1970 msgid "Name"
1971 msgstr "Navn"
1972
1973 msgid "Name of the new interface"
1974 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1975
1976 msgid "Name of the new network"
1977 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1978
1979 msgid "Navigation"
1980 msgstr "Navigasjon"
1981
1982 msgid "Netmask"
1983 msgstr "Nettmaske"
1984
1985 msgid "Network"
1986 msgstr "Nettverk"
1987
1988 msgid "Network Utilities"
1989 msgstr "Nettverks Verktøy"
1990
1991 msgid "Network boot image"
1992 msgstr "Nettverks boot image"
1993
1994 msgid "Network without interfaces."
1995 msgstr "Nettverk uten grensesnitt."
1996
1997 msgid "Next »"
1998 msgstr "Neste »"
1999
2000 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
2001 msgstr "Ingen DHCP server er konfigurert for dette grensesnittet"
2002
2003 msgid "No NAT-T"
2004 msgstr ""
2005
2006 msgid "No chains in this table"
2007 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
2008
2009 msgid "No files found"
2010 msgstr "Ingen filer funnet"
2011
2012 msgid "No information available"
2013 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
2014
2015 msgid "No negative cache"
2016 msgstr "Ingen negative cache"
2017
2018 msgid "No network configured on this device"
2019 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
2020
2021 msgid "No network name specified"
2022 msgstr "Ingen nettverksnavn spesifisert"
2023
2024 msgid "No package lists available"
2025 msgstr "Ingen pakkelister tilgjengelig"
2026
2027 msgid "No password set!"
2028 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
2029
2030 msgid "No rules in this chain"
2031 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
2032
2033 msgid "No zone assigned"
2034 msgstr "Ingen sone tilknyttet"
2035
2036 msgid "Noise"
2037 msgstr "Støy"
2038
2039 msgid "Noise Margin (SNR)"
2040 msgstr ""
2041
2042 msgid "Noise:"
2043 msgstr "Støy:"
2044
2045 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2046 msgstr ""
2047
2048 msgid "Non-wildcard"
2049 msgstr ""
2050
2051 msgid "None"
2052 msgstr "Ingen"
2053
2054 msgid "Normal"
2055 msgstr "Normal"
2056
2057 msgid "Not Found"
2058 msgstr "Ikke funnet"
2059
2060 msgid "Not associated"
2061 msgstr "Ikke tilknyttet"
2062
2063 msgid "Not connected"
2064 msgstr "Ikke tilkoblet"
2065
2066 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2067 msgstr "Merk: Konfigurasjonsfiler vil bli slettet"
2068
2069 msgid "Note: interface name length"
2070 msgstr ""
2071
2072 msgid "Notice"
2073 msgstr "Merk"
2074
2075 msgid "Nslookup"
2076 msgstr "Nslookup"
2077
2078 msgid "OK"
2079 msgstr "OK"
2080
2081 msgid "OPKG-Configuration"
2082 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
2083
2084 msgid "Obfuscated Group Password"
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid "Obfuscated Password"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid "Off-State Delay"
2091 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
2092
2093 msgid ""
2094 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2095 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2096 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2097 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2098 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2099 "<samp>eth0.1</samp>)."
2100 msgstr ""
2101 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
2102 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
2103 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
2104 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
2105 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
2106 "<samp>eth0.1</samp>)."
2107
2108 msgid "On-State Delay"
2109 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
2110
2111 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2112 msgstr "Enten Vertsnavn eller Mac-adresse må oppgis!"
2113
2114 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2115 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
2116
2117 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2118 msgstr ""
2119
2120 msgid "One or more required fields have no value!"
2121 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
2122
2123 msgid "Open list..."
2124 msgstr "Åpne liste..."
2125
2126 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "Operating frequency"
2130 msgstr ""
2131
2132 msgid "Option changed"
2133 msgstr "Innstilling endret"
2134
2135 msgid "Option removed"
2136 msgstr "Innstilling fjernet"
2137
2138 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2139 msgstr ""
2140
2141 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2142 msgstr ""
2143
2144 msgid "Optional."
2145 msgstr ""
2146
2147 msgid ""
2148 "Optional. Adds in an additional layer of symmetric-key cryptography for post-"
2149 "quantum resistance."
2150 msgstr ""
2151
2152 msgid "Optional. Create routes for Allowed IPs for this peer."
2153 msgstr ""
2154
2155 msgid ""
2156 "Optional. Host of peer. Names are resolved prior to bringing up the "
2157 "interface."
2158 msgstr ""
2159
2160 msgid "Optional. Maximum Transmission Unit of tunnel interface."
2161 msgstr ""
2162
2163 msgid "Optional. Port of peer."
2164 msgstr ""
2165
2166 msgid ""
2167 "Optional. Seconds between keep alive messages. Default is 0 (disabled). "
2168 "Recommended value if this device is behind a NAT is 25."
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid "Optional. UDP port used for outgoing and incoming packets."
2172 msgstr ""
2173
2174 msgid "Options"
2175 msgstr "Alternativer"
2176
2177 msgid "Other:"
2178 msgstr "Andre:"
2179
2180 msgid "Out"
2181 msgstr "Ut"
2182
2183 msgid "Outbound:"
2184 msgstr "Ugående:"
2185
2186 msgid "Outdoor Channels"
2187 msgstr "Utendørs Kanaler"
2188
2189 msgid "Output Interface"
2190 msgstr ""
2191
2192 msgid "Override MAC address"
2193 msgstr "Overstyr MAC adresse"
2194
2195 msgid "Override MTU"
2196 msgstr "Overstyr MTU"
2197
2198 msgid "Override TOS"
2199 msgstr ""
2200
2201 msgid "Override TTL"
2202 msgstr ""
2203
2204 msgid "Override default interface name"
2205 msgstr ""
2206
2207 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2208 msgstr "Overstyr gatewayen mottatt av DHCP respons"
2209
2210 msgid ""
2211 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2212 "subnet that is served."
2213 msgstr ""
2214 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
2215 "subnettet som blir tildelt."
2216
2217 msgid "Override the table used for internal routes"
2218 msgstr "Overstyr tabellen som brukes for interne ruter"
2219
2220 msgid "Overview"
2221 msgstr "Oversikt"
2222
2223 msgid "Owner"
2224 msgstr "Eier"
2225
2226 msgid "PAP/CHAP password"
2227 msgstr "PAP/CHAP passord"
2228
2229 msgid "PAP/CHAP username"
2230 msgstr "PAP/CHAP brukernavn"
2231
2232 msgid "PID"
2233 msgstr "PID"
2234
2235 msgid "PIN"
2236 msgstr "PIN"
2237
2238 msgid "PPP"
2239 msgstr "PPP"
2240
2241 msgid "PPPoA Encapsulation"
2242 msgstr "PPPoA Innkapsling"
2243
2244 msgid "PPPoATM"
2245 msgstr "PPPoATM"
2246
2247 msgid "PPPoE"
2248 msgstr "PPPoE"
2249
2250 msgid "PPPoSSH"
2251 msgstr ""
2252
2253 msgid "PPtP"
2254 msgstr "PPtP"
2255
2256 msgid "PSID offset"
2257 msgstr ""
2258
2259 msgid "PSID-bits length"
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2263 msgstr ""
2264
2265 msgid "Package libiwinfo required!"
2266 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
2267
2268 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2269 msgstr "Pakkelistene er eldre enn 24 timer"
2270
2271 msgid "Package name"
2272 msgstr "Pakkenavn"
2273
2274 msgid "Packets"
2275 msgstr "Pakker"
2276
2277 msgid "Part of zone %q"
2278 msgstr "En del av sone %q"
2279
2280 msgid "Password"
2281 msgstr "Passord"
2282
2283 msgid "Password authentication"
2284 msgstr "Passord godkjenning"
2285
2286 msgid "Password of Private Key"
2287 msgstr "Passord for privatnøkkel"
2288
2289 msgid "Password of inner Private Key"
2290 msgstr ""
2291
2292 msgid "Password successfully changed!"
2293 msgstr "Passordet er endret!"
2294
2295 msgid "Path to CA-Certificate"
2296 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
2297
2298 msgid "Path to Client-Certificate"
2299 msgstr "Sti til klient-sertifikat"
2300
2301 msgid "Path to Private Key"
2302 msgstr "Sti til privatnøkkel"
2303
2304 msgid "Path to executable which handles the button event"
2305 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
2306
2307 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2311 msgstr ""
2312
2313 msgid "Path to inner Private Key"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "Peak:"
2317 msgstr "Maksimalt:"
2318
2319 msgid "Peer IP address to assign"
2320 msgstr ""
2321
2322 msgid "Peers"
2323 msgstr ""
2324
2325 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2326 msgstr ""
2327
2328 msgid "Perform reboot"
2329 msgstr "Omstart nå"
2330
2331 msgid "Perform reset"
2332 msgstr "Foreta nullstilling"
2333
2334 msgid "Persistent Keep Alive"
2335 msgstr ""
2336
2337 msgid "Phy Rate:"
2338 msgstr "Phy Hastighet:"
2339
2340 msgid "Physical Settings"
2341 msgstr "Fysiske Innstillinger"
2342
2343 msgid "Ping"
2344 msgstr "Ping"
2345
2346 msgid "Pkts."
2347 msgstr "Pakker."
2348
2349 msgid "Please enter your username and password."
2350 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
2351
2352 msgid "Policy"
2353 msgstr "Policy"
2354
2355 msgid "Port"
2356 msgstr "Port"
2357
2358 msgid "Port status:"
2359 msgstr "Port status:"
2360
2361 msgid "Power Management Mode"
2362 msgstr ""
2363
2364 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2365 msgstr ""
2366
2367 msgid "Preshared Key"
2368 msgstr ""
2369
2370 msgid ""
2371 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2372 "ignore failures"
2373 msgstr ""
2374 "Annta at peer er uten forbindelse om angitt LCP ekko feiler, bruk verdi 0 "
2375 "for å overse feil"
2376
2377 msgid "Prevent listening on these interfaces."
2378 msgstr ""
2379
2380 msgid "Prevents client-to-client communication"
2381 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
2382
2383 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2384 msgstr "Prism2/2.5/3 802.11b Trådløs Kontroller"
2385
2386 msgid "Private Key"
2387 msgstr ""
2388
2389 msgid "Proceed"
2390 msgstr "Fortsett"
2391
2392 msgid "Processes"
2393 msgstr "Prosesser"
2394
2395 msgid "Profile"
2396 msgstr ""
2397
2398 msgid "Prot."
2399 msgstr "Prot."
2400
2401 msgid "Protocol"
2402 msgstr "Protokoll"
2403
2404 msgid "Protocol family"
2405 msgstr "Protokoll familie"
2406
2407 msgid "Protocol of the new interface"
2408 msgstr "Protokoll til det nye grensesnittet"
2409
2410 msgid "Protocol support is not installed"
2411 msgstr "Protokoll støtte er ikke installert"
2412
2413 msgid "Provide NTP server"
2414 msgstr "Funger som NTP Server"
2415
2416 msgid "Provide new network"
2417 msgstr "Lag nytt nettverk"
2418
2419 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2420 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2421
2422 msgid "Public Key"
2423 msgstr ""
2424
2425 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2426 msgstr ""
2427
2428 msgid "QMI Cellular"
2429 msgstr ""
2430
2431 msgid "Quality"
2432 msgstr "Kvalitet"
2433
2434 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2435 msgstr ""
2436
2437 msgid "RTS/CTS Threshold"
2438 msgstr "RTS/CTS Terskel"
2439
2440 msgid "RX"
2441 msgstr "RX"
2442
2443 msgid "RX Rate"
2444 msgstr "RX Rate"
2445
2446 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2447 msgstr "RaLink 802.11%s Trådløs Kontroller"
2448
2449 msgid "Radius-Accounting-Port"
2450 msgstr "Radius-Accounting-Port"
2451
2452 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2453 msgstr "Radius-Accounting-Secret"
2454
2455 msgid "Radius-Accounting-Server"
2456 msgstr "Radius-Accounting-Server"
2457
2458 msgid "Radius-Authentication-Port"
2459 msgstr "Radius-Authentication-Port"
2460
2461 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2462 msgstr "Radius-Authentication-Secret"
2463
2464 msgid "Radius-Authentication-Server"
2465 msgstr "Radius-Authentication-Server"
2466
2467 msgid ""
2468 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2469 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2470 msgstr ""
2471 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
2472 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2473
2474 msgid ""
2475 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2476 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2477 msgstr ""
2478 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2479 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2480 "grensesnittet."
2481
2482 msgid ""
2483 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2484 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2485 msgstr ""
2486 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2487 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2488
2489 msgid "Really reset all changes?"
2490 msgstr "Vil du nullstille alle endringer?"
2491
2492 #, fuzzy
2493 msgid ""
2494 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2495 "connected via this interface."
2496 msgstr ""
2497 "Slå av dette nettverket ?\n"
2498 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2499 "grensesnittet."
2500
2501 msgid ""
2502 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2503 "you are connected via this interface."
2504 msgstr ""
2505 "Slå av dette grensesnittet \"%s\" ?\n"
2506 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2507 "grensesnittet."
2508
2509 msgid "Really switch protocol?"
2510 msgstr "Vil du endre protokoll?"
2511
2512 msgid "Realtime Connections"
2513 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
2514
2515 msgid "Realtime Graphs"
2516 msgstr "Grafer i sanntid"
2517
2518 msgid "Realtime Load"
2519 msgstr "Belastning Sanntid"
2520
2521 msgid "Realtime Traffic"
2522 msgstr "Trafikk Sanntid"
2523
2524 msgid "Realtime Wireless"
2525 msgstr "Trådløst i sanntid"
2526
2527 msgid "Rebind protection"
2528 msgstr "Binde beskyttelse"
2529
2530 msgid "Reboot"
2531 msgstr "Omstart"
2532
2533 msgid "Rebooting..."
2534 msgstr "Starter på nytt..."
2535
2536 msgid "Reboots the operating system of your device"
2537 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
2538
2539 msgid "Receive"
2540 msgstr "Motta"
2541
2542 msgid "Receiver Antenna"
2543 msgstr "Mottak antenne"
2544
2545 msgid "Reconnect this interface"
2546 msgstr "Koble til igjen"
2547
2548 msgid "Reconnecting interface"
2549 msgstr "Kobler til igjen"
2550
2551 msgid "References"
2552 msgstr "Referanser"
2553
2554 msgid "Regulatory Domain"
2555 msgstr "Regulerende Domene"
2556
2557 msgid "Relay"
2558 msgstr "Relay"
2559
2560 msgid "Relay Bridge"
2561 msgstr "Relay bro"
2562
2563 msgid "Relay between networks"
2564 msgstr "Relay mellom nettverk"
2565
2566 msgid "Relay bridge"
2567 msgstr "Relay bro"
2568
2569 msgid "Remote IPv4 address"
2570 msgstr "Ekstern IPv4 adresse"
2571
2572 msgid "Remote IPv4 address or FQDN"
2573 msgstr ""
2574
2575 msgid "Remove"
2576 msgstr "Avinstaller"
2577
2578 msgid "Repeat scan"
2579 msgstr "Skann på nytt"
2580
2581 msgid "Replace entry"
2582 msgstr "Erstatt oppføring"
2583
2584 msgid "Replace wireless configuration"
2585 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
2586
2587 msgid "Request IPv6-address"
2588 msgstr ""
2589
2590 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid "Require TLS"
2594 msgstr ""
2595
2596 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2597 msgstr "Er nødvendig for noen nettleverandører, f.eks Charter med DOCSIS 3"
2598
2599 msgid "Required. Base64-encoded private key for this interface."
2600 msgstr ""
2601
2602 msgid ""
2603 "Required. IP addresses and prefixes that this peer is allowed to use inside "
2604 "the tunnel. Usually the peer's tunnel IP addresses and the networks the peer "
2605 "routes through the tunnel."
2606 msgstr ""
2607
2608 msgid "Required. Public key of peer."
2609 msgstr ""
2610
2611 msgid ""
2612 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2613 "come from unsigned domains"
2614 msgstr ""
2615
2616 msgid "Reset"
2617 msgstr "Nullstill"
2618
2619 msgid "Reset Counters"
2620 msgstr "Nullstill Tellere"
2621
2622 msgid "Reset to defaults"
2623 msgstr "Nullstill til standard innstilling"
2624
2625 msgid "Resolv and Hosts Files"
2626 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
2627
2628 msgid "Resolve file"
2629 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
2630
2631 msgid "Restart"
2632 msgstr "Omstart"
2633
2634 msgid "Restart Firewall"
2635 msgstr "Omstart Brannmur"
2636
2637 msgid "Restore backup"
2638 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
2639
2640 msgid "Reveal/hide password"
2641 msgstr "Vis/Skjul passord"
2642
2643 msgid "Revert"
2644 msgstr "Tilbakestill"
2645
2646 msgid "Root"
2647 msgstr "Rot"
2648
2649 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2650 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
2651
2652 msgid "Root preparation"
2653 msgstr ""
2654
2655 msgid "Route Allowed IPs"
2656 msgstr ""
2657
2658 msgid "Route type"
2659 msgstr ""
2660
2661 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2662 msgstr ""
2663
2664 msgid "Router Advertisement-Service"
2665 msgstr ""
2666
2667 msgid "Router Password"
2668 msgstr "Ruter Passord"
2669
2670 msgid "Routes"
2671 msgstr "Ruter"
2672
2673 msgid ""
2674 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2675 "can be reached."
2676 msgstr ""
2677 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
2678 "å nå et gitt nettverk eller vert."
2679
2680 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2681 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2682
2683 msgid "Run filesystem check"
2684 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2685
2686 msgid "SHA256"
2687 msgstr ""
2688
2689 msgid ""
2690 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2691 "use 6in4 instead"
2692 msgstr ""
2693
2694 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2695 msgstr ""
2696
2697 msgid "SNR"
2698 msgstr ""
2699
2700 msgid "SSH Access"
2701 msgstr "SSH Tilgang"
2702
2703 msgid "SSH server address"
2704 msgstr ""
2705
2706 msgid "SSH server port"
2707 msgstr ""
2708
2709 msgid "SSH username"
2710 msgstr ""
2711
2712 msgid "SSH-Keys"
2713 msgstr "SSH-Nøkler"
2714
2715 msgid "SSID"
2716 msgstr "SSID"
2717
2718 msgid "Save"
2719 msgstr "Lagre"
2720
2721 msgid "Save & Apply"
2722 msgstr "Lagre & Aktiver"
2723
2724 msgid "Save &#38; Apply"
2725 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2726
2727 msgid "Scan"
2728 msgstr "Skann"
2729
2730 msgid "Scheduled Tasks"
2731 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2732
2733 msgid "Section added"
2734 msgstr "Seksjon lagt til"
2735
2736 msgid "Section removed"
2737 msgstr "Seksjon fjernet"
2738
2739 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2740 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2741
2742 msgid ""
2743 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2744 "conjunction with failure threshold"
2745 msgstr ""
2746 "Send LCP ekko forespørsler etter angitt intervall i sekunder, dette er kun "
2747 "gjeldene dersom feilterskelen er nådd"
2748
2749 msgid "Separate Clients"
2750 msgstr "Separerte Klienter"
2751
2752 msgid "Separate WDS"
2753 msgstr "Separert WDS"
2754
2755 msgid "Server Settings"
2756 msgstr "Server Innstillinger"
2757
2758 msgid "Server password"
2759 msgstr ""
2760
2761 msgid ""
2762 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2763 "contains the tunnel ID"
2764 msgstr ""
2765
2766 msgid "Server username"
2767 msgstr ""
2768
2769 msgid "Service Name"
2770 msgstr "Tjeneste navn"
2771
2772 msgid "Service Type"
2773 msgstr "Tjeneste type"
2774
2775 msgid "Services"
2776 msgstr "Tjenester"
2777
2778 #, fuzzy
2779 msgid "Set up Time Synchronization"
2780 msgstr "Oppsett tidssynkronisering"
2781
2782 msgid "Setup DHCP Server"
2783 msgstr "Oppsett DHCP server"
2784
2785 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2786 msgstr ""
2787
2788 msgid "Short GI"
2789 msgstr ""
2790
2791 msgid "Show current backup file list"
2792 msgstr "Vis gjeldende liste med sikkerhetskopifiler"
2793
2794 msgid "Shutdown this interface"
2795 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2796
2797 msgid "Shutdown this network"
2798 msgstr "Slå av dette nettverket"
2799
2800 msgid "Signal"
2801 msgstr "Signal"
2802
2803 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2804 msgstr ""
2805
2806 msgid "Signal:"
2807 msgstr "Signal:"
2808
2809 msgid "Size"
2810 msgstr "Størrelse"
2811
2812 msgid "Size (.ipk)"
2813 msgstr ""
2814
2815 msgid "Skip"
2816 msgstr "Gå videre"
2817
2818 msgid "Skip to content"
2819 msgstr "Gå til innhold"
2820
2821 msgid "Skip to navigation"
2822 msgstr "Gå til navigasjon"
2823
2824 msgid "Slot time"
2825 msgstr "Slot tid"
2826
2827 msgid "Software"
2828 msgstr "Programvare"
2829
2830 msgid "Software VLAN"
2831 msgstr ""
2832
2833 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2834 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2835
2836 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2837 msgstr "Beklager, objektet du spurte om ble ikke funnet."
2838
2839 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2840 msgstr "Beklager, det oppstod en uventet feil på serveren."
2841
2842 msgid ""
2843 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2844 "flashed manually. Please refer to the wiki for device specific install "
2845 "instructions."
2846 msgstr ""
2847 "Beklager, men finner ikke støtte for 'sysupgrade', ny firmware må derfor "
2848 "flashes manuelt. Viser til wiki for installering av firmare på forskjellige "
2849 "enheter."
2850
2851 msgid "Sort"
2852 msgstr "Sortering"
2853
2854 msgid "Source"
2855 msgstr "Kilde"
2856
2857 msgid "Source routing"
2858 msgstr ""
2859
2860 msgid "Specifies the button state to handle"
2861 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2862
2863 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2864 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2865
2866 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2867 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2868
2869 msgid ""
2870 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2871 "to be dead"
2872 msgstr ""
2873 "Angir maksimalt antall feilede ARP forespørsler før verter ansees frakoblet"
2874
2875 msgid ""
2876 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2877 "dead"
2878 msgstr "Angir maksimalt antall sekunder før verter ansees som frakoblet"
2879
2880 msgid "Specify a TOS (Type of Service)."
2881 msgstr ""
2882
2883 msgid ""
2884 "Specify a TTL (Time to Live) for the encapsulating packet other than the "
2885 "default (64)."
2886 msgstr ""
2887
2888 msgid ""
2889 "Specify an MTU (Maximum Transmission Unit) other than the default (1280 "
2890 "bytes)."
2891 msgstr ""
2892
2893 msgid "Specify the secret encryption key here."
2894 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her."
2895
2896 msgid "Start"
2897 msgstr "Start"
2898
2899 msgid "Start priority"
2900 msgstr "Start prioritet"
2901
2902 msgid "Startup"
2903 msgstr "Oppstart"
2904
2905 msgid "Static IPv4 Routes"
2906 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2907
2908 msgid "Static IPv6 Routes"
2909 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2910
2911 msgid "Static Leases"
2912 msgstr "Statiske Leier"
2913
2914 msgid "Static Routes"
2915 msgstr "Statiske Ruter"
2916
2917 msgid "Static WDS"
2918 msgstr "Statisk WDS"
2919
2920 msgid "Static address"
2921 msgstr "Statisk adresse"
2922
2923 msgid ""
2924 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2925 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2926 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2927 msgstr ""
2928 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2929 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2930 "dynamisk konfigurert og kun klienter med dhcp leieavtale får IP."
2931
2932 msgid "Status"
2933 msgstr "Status"
2934
2935 msgid "Stop"
2936 msgstr "Stop"
2937
2938 msgid "Strict order"
2939 msgstr "Streng overholdelse"
2940
2941 msgid "Submit"
2942 msgstr "Send"
2943
2944 msgid "Suppress logging"
2945 msgstr ""
2946
2947 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
2948 msgstr ""
2949
2950 msgid "Swap"
2951 msgstr ""
2952
2953 msgid "Swap Entry"
2954 msgstr "Swap Enhet"
2955
2956 msgid "Switch"
2957 msgstr "Svitsj"
2958
2959 msgid "Switch %q"
2960 msgstr "Svitsj %q"
2961
2962 msgid "Switch %q (%s)"
2963 msgstr "Svitsj %q (%s)"
2964
2965 msgid ""
2966 "Switch %q has an unknown topology - the VLAN settings might not be accurate."
2967 msgstr ""
2968
2969 msgid "Switch VLAN"
2970 msgstr ""
2971
2972 msgid "Switch protocol"
2973 msgstr "Svitsj protokoll"
2974
2975 msgid "Sync with browser"
2976 msgstr "Synkroniser med nettleser"
2977
2978 msgid "Synchronizing..."
2979 msgstr "Synkroniser..."
2980
2981 msgid "System"
2982 msgstr "System"
2983
2984 msgid "System Log"
2985 msgstr "System Logg"
2986
2987 msgid "System Properties"
2988 msgstr "System Egenskaper"
2989
2990 msgid "System log buffer size"
2991 msgstr "System logg buffer størrelse"
2992
2993 msgid "TCP:"
2994 msgstr "TCP:"
2995
2996 msgid "TFTP Settings"
2997 msgstr "TFTP Innstillinger"
2998
2999 msgid "TFTP server root"
3000 msgstr "TFTP server roten"
3001
3002 msgid "TX"
3003 msgstr "TX"
3004
3005 msgid "TX Rate"
3006 msgstr "TX rate"
3007
3008 msgid "Table"
3009 msgstr "Tabell"
3010
3011 msgid "Target"
3012 msgstr "Mål"
3013
3014 msgid "Target network"
3015 msgstr ""
3016
3017 msgid "Terminate"
3018 msgstr "Avslutte"
3019
3020 #, fuzzy
3021 msgid ""
3022 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
3023 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
3024 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
3025 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
3026 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
3027 msgstr ""
3028 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
3029 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
3030 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
3031 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
3032 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
3033 "Konfigurasjon</em>."
3034
3035 msgid ""
3036 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
3037 "component for working wireless configuration!"
3038 msgstr ""
3039 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
3040 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
3041
3042 msgid ""
3043 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
3044 "username instead of the user ID!"
3045 msgstr ""
3046
3047 msgid ""
3048 "The IPv4 address or the fully-qualified domain name of the remote tunnel end."
3049 msgstr ""
3050
3051 msgid ""
3052 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
3053 msgstr ""
3054 "IPv6 prefikset tilordnet mot leverandør, ender som regel med <code>::</code>"
3055
3056 msgid ""
3057 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
3058 "code> and <code>_</code>"
3059 msgstr ""
3060 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
3061 "<code>_</code>"
3062
3063 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
3064 msgstr ""
3065
3066 msgid ""
3067 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
3068 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3069 msgstr ""
3070 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
3071 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3072
3073 msgid ""
3074 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
3075 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
3076 "samp>)"
3077 msgstr ""
3078 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
3079 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
3080 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
3081
3082 msgid ""
3083 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
3084 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
3085 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
3086 msgstr ""
3087 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
3088 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
3089 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
3090
3091 msgid "The following changes have been committed"
3092 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
3093
3094 msgid "The following changes have been reverted"
3095 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
3096
3097 msgid "The following rules are currently active on this system."
3098 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
3099
3100 msgid "The given network name is not unique"
3101 msgstr "Det angitte nettverksnavnet er ikke unikt"
3102
3103 #, fuzzy
3104 msgid ""
3105 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
3106 "be replaced if you proceed."
3107 msgstr ""
3108 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
3109 "vil bli erstattet om du fortsetter."
3110
3111 msgid ""
3112 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
3113 "addresses."
3114 msgstr "Lengden IPv4 prefikset i bits, resten brukt i IPv6-adresser."
3115
3116 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
3117 msgstr "Lengden på IPv6 prefikset i bits"
3118
3119 msgid "The local IPv4 address over which the tunnel is created (optional)."
3120 msgstr ""
3121
3122 msgid ""
3123 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
3124 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
3125 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
3126 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
3127 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
3128 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
3129 msgstr ""
3130 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
3131 "Local Area Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte "
3132 "med hverandre. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
3133 "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
3134 "Uplink port for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter "
3135 "til lokalt nettverk."
3136
3137 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
3138 msgstr "Den valgte protokoll må ha en enhet tilknyttet"
3139
3140 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
3141 msgstr ""
3142
3143 msgid ""
3144 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3145 "when finished."
3146 msgstr ""
3147 "Systemet sletter konfigurasjonspartisjonen nå, enheten vil bli startet på "
3148 "nytt når dette er utført."
3149
3150 #, fuzzy
3151 msgid ""
3152 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3153 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3154 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3155 "settings."
3156 msgstr ""
3157 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
3158 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
3159 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
3160
3161 msgid ""
3162 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3163 "AYIYA"
3164 msgstr ""
3165
3166 msgid ""
3167 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3168 "you choose the generic image format for your platform."
3169 msgstr ""
3170 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
3171 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
3172
3173 msgid "There are no active leases."
3174 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
3175
3176 msgid "There are no pending changes to apply!"
3177 msgstr "Det finnes ingen endringer som kan utføres!"
3178
3179 msgid "There are no pending changes to revert!"
3180 msgstr "Det finnes ingen endriger å reversere!"
3181
3182 msgid "There are no pending changes!"
3183 msgstr "Det finnes ingen endringer!"
3184
3185 msgid ""
3186 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3187 "\"Physical Settings\" tab"
3188 msgstr ""
3189 "Det er ingen enhet som er tilordnet ennå, vennligst legg til en "
3190 "nettverksenhet i \"Fysiske Innstillinger\""
3191
3192 msgid ""
3193 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3194 "protect the web interface and enable SSH."
3195 msgstr ""
3196 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
3197 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
3198
3199 msgid "This IPv4 address of the relay"
3200 msgstr "Dette IPv4 adressen til relayet"
3201
3202 msgid ""
3203 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3204 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3205 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3206 msgstr ""
3207
3208 msgid ""
3209 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3210 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3211 "configurations are automatically preserved."
3212 msgstr ""
3213 "Dette er en liste med 'shell glob patterns' for å matche filer og kataloger "
3214 "som skal inkluderes under sysupgrade. Endrede filer i /etc/config/ og "
3215 "enkelte andre konfigurasjoner blir automatisk bevart."
3216
3217 msgid ""
3218 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3219 "password if no update key has been configured"
3220 msgstr ""
3221
3222 msgid ""
3223 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3224 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3225 msgstr ""
3226 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
3227 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
3228
3229 msgid ""
3230 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3231 "ends with <code>:2</code>"
3232 msgstr ""
3233 "Dette er den lokale endepunkt adressen som ble tildelt av tunnel 'broker', "
3234 "adressen ender vanligvis med <code>:2</code>"
3235
3236 msgid ""
3237 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3238 "abbr> in the local network"
3239 msgstr ""
3240 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
3241 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
3242
3243 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3244 msgstr ""
3245
3246 msgid ""
3247 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3248 msgstr ""
3249
3250 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3251 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
3252
3253 msgid ""
3254 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3255 msgstr ""
3256 "Dette er vanligvis adressen til nærmeste PoP som drives av tunell 'broker'"
3257
3258 msgid ""
3259 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3260 "their status."
3261 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
3262
3263 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3264 msgstr ""
3265 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
3266
3267 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3268 msgstr ""
3269 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
3270
3271 msgid "This section contains no values yet"
3272 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
3273
3274 msgid "Time Synchronization"
3275 msgstr "Tidssynkronisering"
3276
3277 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3278 msgstr "Tiden Synkroniseringen er ikke konfigurert ennå."
3279
3280 msgid "Timezone"
3281 msgstr "Tidssone"
3282
3283 msgid ""
3284 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3285 "archive here."
3286 msgstr ""
3287 "For å gjenopprette konfigurasjonsfiler, kan du her laste opp et backup arkiv "
3288 "som ble opprettet tidligere."
3289
3290 msgid "Tone"
3291 msgstr ""
3292
3293 msgid "Total Available"
3294 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
3295
3296 msgid "Traceroute"
3297 msgstr "Traceroute"
3298
3299 msgid "Traffic"
3300 msgstr "Trafikk"
3301
3302 msgid "Transfer"
3303 msgstr "Overføring"
3304
3305 msgid "Transmission Rate"
3306 msgstr "Overførings rate"
3307
3308 msgid "Transmit"
3309 msgstr "Sende"
3310
3311 msgid "Transmit Power"
3312 msgstr "Sende styrke"
3313
3314 msgid "Transmitter Antenna"
3315 msgstr "Sende Antenne"
3316
3317 msgid "Trigger"
3318 msgstr "Utløser"
3319
3320 msgid "Trigger Mode"
3321 msgstr "Utløsende Tilstand"
3322
3323 msgid "Tunnel ID"
3324 msgstr "Tunnel ID"
3325
3326 msgid "Tunnel Interface"
3327 msgstr "Tunnel grensesnitt"
3328
3329 msgid "Tunnel Link"
3330 msgstr ""
3331
3332 msgid "Tunnel broker protocol"
3333 msgstr ""
3334
3335 msgid "Tunnel setup server"
3336 msgstr ""
3337
3338 msgid "Tunnel type"
3339 msgstr ""
3340
3341 msgid "Turbo Mode"
3342 msgstr "Turbo Modus"
3343
3344 msgid "Tx-Power"
3345 msgstr "Tx-Styrke"
3346
3347 msgid "Type"
3348 msgstr "Type"
3349
3350 msgid "UDP:"
3351 msgstr "UDP:"
3352
3353 msgid "UMTS only"
3354 msgstr "Kun UMTS"
3355
3356 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3357 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3358
3359 msgid "USB Device"
3360 msgstr "USB Enhet"
3361
3362 msgid "UUID"
3363 msgstr "UUID"
3364
3365 msgid "Unable to dispatch"
3366 msgstr "Kan ikke sende"
3367
3368 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3369 msgstr ""
3370
3371 msgid "Unknown"
3372 msgstr "Ukjent"
3373
3374 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3375 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
3376
3377 msgid "Unmanaged"
3378 msgstr "Uhåndtert"
3379
3380 msgid "Unmount"
3381 msgstr ""
3382
3383 msgid "Unsaved Changes"
3384 msgstr "Ulagrede Endringer"
3385
3386 msgid "Unsupported protocol type."
3387 msgstr "Protokoll type er ikke støttet."
3388
3389 msgid "Update lists"
3390 msgstr "Oppdater lister"
3391
3392 msgid ""
3393 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3394 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires a "
3395 "compatible firmware image)."
3396 msgstr ""
3397 "Last her opp en sysupgrade-kompatibel firmware som skal erstatte den "
3398 "kjørende firmware. Merk av \"Behold innstillinger\" for å beholde gjeldene "
3399 "konfigurasjon. (en kompatibel firmware er nødvendig)"
3400
3401 msgid "Upload archive..."
3402 msgstr "Last opp arkiv..."
3403
3404 msgid "Uploaded File"
3405 msgstr "Opplastet Fil"
3406
3407 msgid "Uptime"
3408 msgstr "Oppetid"
3409
3410 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3411 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
3412
3413 msgid "Use DHCP gateway"
3414 msgstr "Bruk DHCP gateway"
3415
3416 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3417 msgstr "Bruk DNS servere annonsert av peer"
3418
3419 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3420 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
3421
3422 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3423 msgstr "Bruk MTU på tunnel grensesnitt"
3424
3425 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3426 msgstr "Bruk TTL på tunnel grensesnitt"
3427
3428 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3429 msgstr ""
3430
3431 msgid "Use as root filesystem (/)"
3432 msgstr ""
3433
3434 msgid "Use broadcast flag"
3435 msgstr "Bruk kringkasting flagg"
3436
3437 msgid "Use builtin IPv6-management"
3438 msgstr ""
3439
3440 msgid "Use custom DNS servers"
3441 msgstr "Bruk egendefinerte DNS servere"
3442
3443 msgid "Use default gateway"
3444 msgstr "Bruk standard gateway"
3445
3446 msgid "Use gateway metric"
3447 msgstr "Bruk gateway metrikk"
3448
3449 msgid "Use routing table"
3450 msgstr "Bruk rutingtabellen"
3451
3452 msgid ""
3453 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3454 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3455 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3456 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3457 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3458 msgstr ""
3459 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
3460 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
3461 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
3462 "tilknyttet den anmodende verten."
3463
3464 msgid "Used"
3465 msgstr "Brukt"
3466
3467 msgid "Used Key Slot"
3468 msgstr "Brukte Nøkler"
3469
3470 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3471 msgstr ""
3472
3473 msgid "User key (PEM encoded)"
3474 msgstr ""
3475
3476 msgid "Username"
3477 msgstr "Brukernavn"
3478
3479 msgid "VC-Mux"
3480 msgstr "VC-Mux"
3481
3482 msgid "VDSL"
3483 msgstr ""
3484
3485 msgid "VLANs on %q"
3486 msgstr "VLANs på %q"
3487
3488 msgid "VLANs on %q (%s)"
3489 msgstr "VLANs på %q (%s)"
3490
3491 msgid "VPN Local address"
3492 msgstr ""
3493
3494 msgid "VPN Local port"
3495 msgstr ""
3496
3497 msgid "VPN Server"
3498 msgstr "VPN server"
3499
3500 msgid "VPN Server port"
3501 msgstr ""
3502
3503 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3504 msgstr ""
3505
3506 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3507 msgstr ""
3508
3509 msgid "Vendor"
3510 msgstr ""
3511
3512 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3513 msgstr "Leverandør klasse som sendes ved DHCP spørring"
3514
3515 msgid "Verbose"
3516 msgstr ""
3517
3518 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3519 msgstr ""
3520
3521 msgid "Verify"
3522 msgstr "Bekreft"
3523
3524 msgid "Version"
3525 msgstr "Versjon"
3526
3527 msgid "WDS"
3528 msgstr "WDS"
3529
3530 msgid "WEP Open System"
3531 msgstr "WEP åpent system"
3532
3533 msgid "WEP Shared Key"
3534 msgstr "WEP delt nøkkel"
3535
3536 msgid "WEP passphrase"
3537 msgstr "WEP passord"
3538
3539 msgid "WMM Mode"
3540 msgstr "WMM Modus"
3541
3542 msgid "WPA passphrase"
3543 msgstr "WPA passord"
3544
3545 msgid ""
3546 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3547 "and ad-hoc mode) to be installed."
3548 msgstr ""
3549 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
3550 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
3551
3552 msgid ""
3553 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3554 msgstr ""
3555
3556 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3557 msgstr "Venter på at endringer utføres..."
3558
3559 msgid "Waiting for command to complete..."
3560 msgstr "Venter på at kommando fullføres..."
3561
3562 msgid "Waiting for device..."
3563 msgstr ""
3564
3565 msgid "Warning"
3566 msgstr "Advarsel"
3567
3568 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3569 msgstr ""
3570
3571 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3572 msgstr ""
3573
3574 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3575 msgstr ""
3576
3577 msgid "Width"
3578 msgstr ""
3579
3580 msgid "WireGuard VPN"
3581 msgstr ""
3582
3583 msgid "Wireless"
3584 msgstr "Trådløs"
3585
3586 msgid "Wireless Adapter"
3587 msgstr "Trådløs Tilslutning"
3588
3589 msgid "Wireless Network"
3590 msgstr "Trådløst Nettverk"
3591
3592 msgid "Wireless Overview"
3593 msgstr "Trådløs Oversikt"
3594
3595 msgid "Wireless Security"
3596 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
3597
3598 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3599 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
3600
3601 msgid "Wireless is restarting..."
3602 msgstr "Trådløst starter på nytt..."
3603
3604 msgid "Wireless network is disabled"
3605 msgstr "Trådløst nettverk er deaktivert"
3606
3607 msgid "Wireless network is enabled"
3608 msgstr "Trådløst nettverk er aktivert"
3609
3610 msgid "Wireless restarted"
3611 msgstr "Trådløst startet på nytt"
3612
3613 msgid "Wireless shut down"
3614 msgstr "Trådløst er slått av"
3615
3616 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3617 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
3618
3619 msgid "Write system log to file"
3620 msgstr ""
3621
3622 msgid "XR Support"
3623 msgstr "XR Støtte"
3624
3625 msgid ""
3626 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3627 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3628 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3629 msgstr ""
3630 "Her kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
3631 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
3632 "deaktiverer nødvendige init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
3633 "utilgjengelig! </strong>"
3634
3635 msgid ""
3636 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
3637 msgstr ""
3638 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
3639 "skikkelig."
3640
3641 msgid ""
3642 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3643 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3644 "or Safari."
3645 msgstr ""
3646
3647 msgid "any"
3648 msgstr "enhver"
3649
3650 msgid "auto"
3651 msgstr "auto"
3652
3653 msgid "automatic"
3654 msgstr ""
3655
3656 msgid "baseT"
3657 msgstr "baseT"
3658
3659 msgid "bridged"
3660 msgstr "brokoblet"
3661
3662 msgid "create:"
3663 msgstr "opprett:"
3664
3665 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3666 msgstr "Oppretter en bro mellom angitte grensesnitt"
3667
3668 msgid "dB"
3669 msgstr "dB"
3670
3671 msgid "dBm"
3672 msgstr "dBm"
3673
3674 msgid "disable"
3675 msgstr "Deaktiver"
3676
3677 msgid "disabled"
3678 msgstr ""
3679
3680 msgid "expired"
3681 msgstr "utgått"
3682
3683 msgid ""
3684 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3685 "abbr>-leases will be stored"
3686 msgstr ""
3687 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3688 "abbr>-leier vil bli lagret"
3689
3690 msgid "forward"
3691 msgstr "videresend"
3692
3693 msgid "full-duplex"
3694 msgstr "full-dupleks"
3695
3696 msgid "half-duplex"
3697 msgstr "halv-dupleks"
3698
3699 msgid "help"
3700 msgstr "Hjelp"
3701
3702 msgid "hidden"
3703 msgstr "skjult"
3704
3705 msgid "hybrid mode"
3706 msgstr ""
3707
3708 msgid "if target is a network"
3709 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
3710
3711 msgid "input"
3712 msgstr "inndata"
3713
3714 msgid "kB"
3715 msgstr "kB"
3716
3717 msgid "kB/s"
3718 msgstr "kB/s"
3719
3720 msgid "kbit/s"
3721 msgstr "kbit/s"
3722
3723 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3724 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
3725
3726 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3727 msgstr ""
3728
3729 msgid "navigation Navigation"
3730 msgstr ""
3731
3732 msgid "no"
3733 msgstr "nei"
3734
3735 msgid "no link"
3736 msgstr "ingen forbindelse"
3737
3738 msgid "none"
3739 msgstr "ingen"
3740
3741 msgid "not present"
3742 msgstr ""
3743
3744 msgid "off"
3745 msgstr "av"
3746
3747 msgid "on"
3748 msgstr "på"
3749
3750 msgid "open"
3751 msgstr "åpen"
3752
3753 msgid "overlay"
3754 msgstr ""
3755
3756 msgid "relay mode"
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "routed"
3760 msgstr "rutet"
3761
3762 msgid "server mode"
3763 msgstr ""
3764
3765 msgid "skiplink1 Skip to navigation"
3766 msgstr ""
3767
3768 msgid "skiplink2 Skip to content"
3769 msgstr ""
3770
3771 msgid "stateful-only"
3772 msgstr ""
3773
3774 msgid "stateless"
3775 msgstr ""
3776
3777 msgid "stateless + stateful"
3778 msgstr ""
3779
3780 msgid "tagged"
3781 msgstr "tagget"
3782
3783 msgid "unknown"
3784 msgstr "ukjent"
3785
3786 msgid "unlimited"
3787 msgstr "ubegrenset"
3788
3789 msgid "unspecified"
3790 msgstr "uspesifisert"
3791
3792 msgid "unspecified -or- create:"
3793 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
3794
3795 msgid "untagged"
3796 msgstr "utagget"
3797
3798 msgid "yes"
3799 msgstr "ja"
3800
3801 msgid "« Back"
3802 msgstr "« Tilbake"
3803
3804 #~ msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
3805 #~ msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
3806
3807 #~ msgid "Join Network: Settings"
3808 #~ msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
3809
3810 #~ msgid "CPU"
3811 #~ msgstr "CPU"
3812
3813 #~ msgid "Port %d"
3814 #~ msgstr "Port %d"
3815
3816 #~ msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
3817 #~ msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
3818
3819 #~ msgid "VLAN Interface"
3820 #~ msgstr "VLAN grensesnitt"