c0ce51111376aa71194e700dd66ee35f6b63ddbe
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:36+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
10
11 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
12 msgstr ""
13
14 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
15 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
16
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
19
20 msgid "(empty)"
21 msgstr "(tom)"
22
23 msgid "(no interfaces attached)"
24 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
25
26 msgid "-- Additional Field --"
27 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
28
29 msgid "-- Please choose --"
30 msgstr "-- Vennligst velg --"
31
32 msgid "-- custom --"
33 msgstr "-- egendefinert --"
34
35 msgid "-- match by device --"
36 msgstr ""
37
38 msgid "-- match by label --"
39 msgstr ""
40
41 msgid "1 Minute Load:"
42 msgstr "1 minutts belastning:"
43
44 msgid "15 Minute Load:"
45 msgstr "15 minutters belastning:"
46
47 msgid "464XLAT (CLAT)"
48 msgstr ""
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "5 minutters belastning:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
67 "i oppslagsfilen ved spørringer"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
86 "Nettverk (CIDR)"
87
88 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
89 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
90
91 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
92 msgstr ""
93
94 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
95 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
96
97 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
98 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
99
100 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
101 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
102
103 msgid ""
104 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
105 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
106 msgstr ""
107 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
108 "abbr> leier"
109
110 msgid ""
111 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
112 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
113 msgstr ""
114 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
115 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
116
117 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
118 msgstr "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
119
120 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
121 msgstr "<abbr title='Parvis: %s / Gruppe: %s'>%s - %s</abbr>"
122
123 msgid "A43C + J43 + A43"
124 msgstr ""
125
126 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
127 msgstr ""
128
129 msgid "ADSL"
130 msgstr ""
131
132 msgid "AICCU (SIXXS)"
133 msgstr ""
134
135 msgid "ANSI T1.413"
136 msgstr ""
137
138 msgid "APN"
139 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt Navn\">APN</abbr>"
140
141 msgid "AR Support"
142 msgstr "AR Støtte"
143
144 msgid "ARP retry threshold"
145 msgstr "APR terskel for nytt forsøk"
146
147 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
148 msgstr ""
149
150 msgid "ATM Bridges"
151 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
152
153 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
154 msgstr ""
155 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
156 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
157
158 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
159 msgstr ""
160 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
161 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
162
163 msgid ""
164 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
165 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
166 "to dial into the provider network."
167 msgstr ""
168 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
169 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
170 "seg mot en leverandørs nettverk."
171
172 msgid "ATM device number"
173 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
174
175 msgid "ATU-C System Vendor ID"
176 msgstr ""
177
178 msgid "AYIYA"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Access Concentrator"
182 msgstr "Tilgangskonsentrator"
183
184 msgid "Access Point"
185 msgstr "Aksesspunkt"
186
187 msgid "Action"
188 msgstr "Handling"
189
190 msgid "Actions"
191 msgstr "Handlinger"
192
193 msgid "Activate this network"
194 msgstr "Aktiver dette nettverket"
195
196 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
197 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
198
199 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
200 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
201
202 msgid "Active Connections"
203 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
204
205 msgid "Active DHCP Leases"
206 msgstr "Aktive DHCP Leier"
207
208 msgid "Active DHCPv6 Leases"
209 msgstr "Aktive DHCPv6 Leier"
210
211 msgid "Ad-Hoc"
212 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
213
214 msgid "Add"
215 msgstr "Legg til"
216
217 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
218 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
219
220 msgid "Add new interface..."
221 msgstr "Legg til grensesnitt..."
222
223 msgid "Additional Hosts files"
224 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
225
226 msgid "Additional servers file"
227 msgstr ""
228
229 msgid "Address"
230 msgstr "Adresse"
231
232 msgid "Address to access local relay bridge"
233 msgstr "Adresse for tilgang til lokal relébro"
234
235 msgid "Administration"
236 msgstr "Administrasjon"
237
238 msgid "Advanced Settings"
239 msgstr "Avanserte Innstillinger"
240
241 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
242 msgstr ""
243
244 msgid "Alert"
245 msgstr "Varsle"
246
247 msgid ""
248 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
249 "address"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Allocate IP sequentially"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
256 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
257
258 msgid "Allow all except listed"
259 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
260
261 msgid "Allow listed only"
262 msgstr "Tillat kun oppførte"
263
264 msgid "Allow localhost"
265 msgstr "Tillat lokalvert"
266
267 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
268 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
269
270 msgid "Allow root logins with password"
271 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
272
273 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
274 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
275
276 msgid ""
277 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
278 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
279
280 msgid "Allowed IPs"
281 msgstr ""
282
283 msgid ""
284 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
285 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
286 msgstr ""
287
288 msgid "Always announce default router"
289 msgstr ""
290
291 msgid "An additional network will be created if you leave this checked."
292 msgstr ""
293
294 msgid "Annex"
295 msgstr ""
296
297 msgid "Annex A + L + M (all)"
298 msgstr ""
299
300 msgid "Annex A G.992.1"
301 msgstr ""
302
303 msgid "Annex A G.992.2"
304 msgstr ""
305
306 msgid "Annex A G.992.3"
307 msgstr ""
308
309 msgid "Annex A G.992.5"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Annex B (all)"
313 msgstr ""
314
315 msgid "Annex B G.992.1"
316 msgstr ""
317
318 msgid "Annex B G.992.3"
319 msgstr ""
320
321 msgid "Annex B G.992.5"
322 msgstr ""
323
324 msgid "Annex J (all)"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
328 msgstr ""
329
330 msgid "Annex M (all)"
331 msgstr ""
332
333 msgid "Annex M G.992.3"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Annex M G.992.5"
337 msgstr ""
338
339 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
340 msgstr ""
341
342 msgid "Announced DNS domains"
343 msgstr ""
344
345 msgid "Announced DNS servers"
346 msgstr ""
347
348 msgid "Anonymous Identity"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Anonymous Mount"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Anonymous Swap"
355 msgstr ""
356
357 msgid "Antenna 1"
358 msgstr "Antenne 1"
359
360 msgid "Antenna 2"
361 msgstr "Antenne 2"
362
363 msgid "Antenna Configuration"
364 msgstr "Antennekonfigurasjon"
365
366 msgid "Any zone"
367 msgstr "Alle soner"
368
369 msgid "Apply"
370 msgstr "Bruk"
371
372 msgid "Applying changes"
373 msgstr "Utfører endringer"
374
375 msgid ""
376 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
377 msgstr ""
378
379 msgid "Assign interfaces..."
380 msgstr "Tilknytt grensesnitt..."
381
382 msgid ""
383 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
384 msgstr ""
385
386 msgid "Associated Stations"
387 msgstr "Tilkoblede Klienter"
388
389 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
390 msgstr "Atheros 802.11%s Trådløs Kontroller"
391
392 msgid "Auth Group"
393 msgstr ""
394
395 msgid "AuthGroup"
396 msgstr ""
397
398 msgid "Authentication"
399 msgstr "Godkjenning"
400
401 msgid "Authoritative"
402 msgstr "Autoritativ"
403
404 msgid "Authorization Required"
405 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
406
407 msgid "Auto Refresh"
408 msgstr "Automatisk oppdatering"
409
410 msgid "Automatic"
411 msgstr ""
412
413 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
414 msgstr ""
415
416 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
417 msgstr ""
418
419 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
420 msgstr ""
421
422 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
423 msgstr ""
424
425 msgid "Automount Filesystem"
426 msgstr ""
427
428 msgid "Automount Swap"
429 msgstr ""
430
431 msgid "Available"
432 msgstr "Tilgjengelig"
433
434 msgid "Available packages"
435 msgstr "Tilgjengelige pakker"
436
437 msgid "Average:"
438 msgstr "Gjennomsnitt:"
439
440 msgid "B43 + B43C"
441 msgstr ""
442
443 msgid "B43 + B43C + V43"
444 msgstr ""
445
446 msgid "BR / DMR / AFTR"
447 msgstr ""
448
449 msgid "BSSID"
450 msgstr "BSSID"
451
452 msgid "Back"
453 msgstr "Tilbake"
454
455 msgid "Back to Overview"
456 msgstr "Tilbake til oversikt"
457
458 msgid "Back to configuration"
459 msgstr "Tilbake til konfigurasjon"
460
461 msgid "Back to overview"
462 msgstr "Tilbake til oversikt"
463
464 msgid "Back to scan results"
465 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
466
467 msgid "Background Scan"
468 msgstr "Bakgrunns Skanning"
469
470 msgid "Backup / Flash Firmware"
471 msgstr "Sikkerhetskopiering/Firmware oppgradering"
472
473 msgid "Backup / Restore"
474 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
475
476 msgid "Backup file list"
477 msgstr "Sikkerhetskopier filliste"
478
479 msgid "Bad address specified!"
480 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
481
482 msgid "Band"
483 msgstr ""
484
485 msgid "Behind NAT"
486 msgstr ""
487
488 msgid ""
489 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
490 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
491 "defined backup patterns."
492 msgstr ""
493 "Nedenfor er listen med filer som blir sikkerthetskopiert. Listen består av "
494 "konfigurasjonsfiler som er merket av opkg, essensielle enhets filer og andre "
495 "filer valgt av bruker."
496
497 msgid "Bind interface"
498 msgstr ""
499
500 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
501 msgstr ""
502
503 msgid "Bind the tunnel to this interface (optional)."
504 msgstr ""
505
506 msgid "Bitrate"
507 msgstr "Bitrate"
508
509 msgid "Bogus NX Domain Override"
510 msgstr "Overstyr falske NX Domener"
511
512 msgid "Bridge"
513 msgstr "Bro"
514
515 msgid "Bridge interfaces"
516 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
517
518 msgid "Bridge unit number"
519 msgstr "Bro enhetsnummer"
520
521 msgid "Bring up on boot"
522 msgstr "Slå på ved oppstart"
523
524 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
525 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådløs Kontroller"
526
527 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
528 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådløs Kontroller"
529
530 msgid "Buffered"
531 msgstr "Bufret"
532
533 msgid ""
534 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
535 "preserved in any sysupgrade."
536 msgstr ""
537
538 msgid "Buttons"
539 msgstr "Knapper"
540
541 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
542 msgstr ""
543
544 msgid "CPU usage (%)"
545 msgstr "CPU forbruk (%)"
546
547 msgid "Cancel"
548 msgstr "Avbryt"
549
550 msgid "Category"
551 msgstr ""
552
553 msgid "Chain"
554 msgstr "Lenke"
555
556 msgid "Changes"
557 msgstr "Endringer"
558
559 msgid "Changes applied."
560 msgstr "Endringer utført."
561
562 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
563 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
564
565 msgid "Channel"
566 msgstr "Kanal"
567
568 msgid "Check"
569 msgstr "Kontroller"
570
571 msgid "Check fileystems before mount"
572 msgstr ""
573
574 msgid "Checksum"
575 msgstr "Kontrollsum"
576
577 msgid ""
578 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
579 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
580 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
581 "interface to it."
582 msgstr ""
583 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
584 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
585 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
586 "grensesnittet til det."
587
588 msgid ""
589 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
590 "out the <em>create</em> field to define a new network."
591 msgstr ""
592 "Velg det eller de nettverk du vil legge til dette trådløse grensesnittet, "
593 "eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
594
595 msgid "Cipher"
596 msgstr "Krypteringsmetode"
597
598 msgid "Cisco UDP encapsulation"
599 msgstr ""
600
601 msgid ""
602 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
603 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
604 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
605 msgstr ""
606 "Klikk \"Opprett arkiv\" for å laste ned et tar arkiv av de gjeldende "
607 "konfigurasjons filer. For å nullstille firmwaren til opprinnelig tilstand, "
608 "klikker du på \"Utfør nullstilling\" (kun mulig på squashfs firmwarer)."
609
610 msgid "Client"
611 msgstr "Klient"
612
613 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
614 msgstr "Klient ID som sendes ved DHCP spørring"
615
616 msgid ""
617 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
618 "persist connection"
619 msgstr ""
620 "Lukk inaktiver tilkoblinger etter angitt antall sekunder, bruk 0 for en "
621 "kontinuerlig tilkobling"
622
623 msgid "Close list..."
624 msgstr "Lukk liste..."
625
626 msgid "Collecting data..."
627 msgstr "Henter data..."
628
629 msgid "Command"
630 msgstr "Kommando"
631
632 msgid "Common Configuration"
633 msgstr "Vanlige Innstillinger"
634
635 msgid "Compression"
636 msgstr "Komprimering"
637
638 msgid "Configuration"
639 msgstr "Konfigurasjon"
640
641 msgid "Configuration applied."
642 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
643
644 msgid "Configuration files will be kept."
645 msgstr "Konfigurasjonsfiler vil bli bevart."
646
647 msgid "Confirmation"
648 msgstr "Bekreftelse"
649
650 msgid "Connect"
651 msgstr "Koble til"
652
653 msgid "Connected"
654 msgstr "Tilkoblet"
655
656 msgid "Connection Limit"
657 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
658
659 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
660 msgstr ""
661
662 msgid "Connections"
663 msgstr "Tilkoblinger"
664
665 msgid "Country"
666 msgstr "Land"
667
668 msgid "Country Code"
669 msgstr "Landskode"
670
671 msgid "Cover the following interface"
672 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
673
674 msgid "Cover the following interfaces"
675 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
676
677 msgid "Create / Assign firewall-zone"
678 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
679
680 msgid "Create Interface"
681 msgstr "Opprett Grensesnitt"
682
683 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
684 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
685
686 msgid "Critical"
687 msgstr "Kritisk"
688
689 msgid "Cron Log Level"
690 msgstr "Cron logg nivå"
691
692 msgid "Custom Interface"
693 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
694
695 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
696 msgstr ""
697
698 msgid ""
699 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
700 "sysupgrade."
701 msgstr ""
702
703 msgid "Custom feeds"
704 msgstr ""
705
706 msgid ""
707 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
708 "\">LED</abbr>s if possible."
709 msgstr ""
710 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
711 "abbr>s om mulig."
712
713 msgid "DHCP Leases"
714 msgstr "DHCP Leier"
715
716 msgid "DHCP Server"
717 msgstr "DHCP Server"
718
719 msgid "DHCP and DNS"
720 msgstr "DHCP og DNS"
721
722 msgid "DHCP client"
723 msgstr "DHCP klient"
724
725 msgid "DHCP-Options"
726 msgstr "DHCP-Alternativer"
727
728 msgid "DHCPv6 Leases"
729 msgstr "DHCPv6 Leier"
730
731 msgid "DHCPv6 client"
732 msgstr ""
733
734 msgid "DHCPv6-Mode"
735 msgstr ""
736
737 msgid "DHCPv6-Service"
738 msgstr ""
739
740 msgid "DNS"
741 msgstr "DNS"
742
743 msgid "DNS forwardings"
744 msgstr "DNS videresendinger"
745
746 msgid "DNS-Label / FQDN"
747 msgstr ""
748
749 msgid "DNSSEC"
750 msgstr ""
751
752 msgid "DNSSEC check unsigned"
753 msgstr ""
754
755 msgid "DPD Idle Timeout"
756 msgstr ""
757
758 msgid "DS-Lite AFTR address"
759 msgstr ""
760
761 msgid "DSL"
762 msgstr ""
763
764 msgid "DSL Status"
765 msgstr ""
766
767 msgid "DSL line mode"
768 msgstr ""
769
770 msgid "DUID"
771 msgstr "DUID"
772
773 msgid "Data Rate"
774 msgstr ""
775
776 msgid "Debug"
777 msgstr "Feilsøking"
778
779 msgid "Default %d"
780 msgstr "Standard %d"
781
782 msgid "Default gateway"
783 msgstr "Standard gateway"
784
785 msgid "Default is stateless + stateful"
786 msgstr ""
787
788 msgid "Default route"
789 msgstr ""
790
791 msgid "Default state"
792 msgstr "Standard tilstand"
793
794 msgid "Define a name for this network."
795 msgstr "Definer et navn for dette nettverket."
796
797 msgid ""
798 "Define additional DHCP options, for example "
799 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
800 "servers to clients."
801 msgstr ""
802 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
803 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
804
805 msgid "Delete"
806 msgstr "Fjern"
807
808 msgid "Delete this network"
809 msgstr "Fjern dette nettverket"
810
811 msgid "Description"
812 msgstr "Beskrivelse"
813
814 msgid "Design"
815 msgstr "Design"
816
817 msgid "Destination"
818 msgstr "Destinasjon"
819
820 msgid "Device"
821 msgstr "Enhet"
822
823 msgid "Device Configuration"
824 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
825
826 msgid "Device is rebooting..."
827 msgstr ""
828
829 msgid "Device unreachable"
830 msgstr ""
831
832 msgid "Diagnostics"
833 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
834
835 msgid "Dial number"
836 msgstr ""
837
838 msgid "Directory"
839 msgstr "Katalog"
840
841 msgid "Disable"
842 msgstr "Deaktiver"
843
844 msgid ""
845 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
846 "this interface."
847 msgstr ""
848 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
849 "for dette nettverket."
850
851 msgid "Disable DNS setup"
852 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
853
854 msgid "Disable Encryption"
855 msgstr ""
856
857 msgid "Disable HW-Beacon timer"
858 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
859
860 msgid "Disabled"
861 msgstr "Deaktivert"
862
863 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
864 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
865
866 msgid "Displaying only packages containing"
867 msgstr "Viser bare pakker som inneholder"
868
869 msgid "Distance Optimization"
870 msgstr "Avstand Optimalisering"
871
872 msgid "Distance to farthest network member in meters."
873 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
874
875 msgid "Distribution feeds"
876 msgstr ""
877
878 msgid "Diversity"
879 msgstr "Antennevariasjon"
880
881 msgid ""
882 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
883 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
884 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
885 "firewalls"
886 msgstr ""
887 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
888 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
889 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
890 "brannmurer"
891
892 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
893 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
894
895 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
896 msgstr ""
897 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
898 "navneservere"
899
900 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
901 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
902
903 msgid "Do not send probe responses"
904 msgstr "Ikke send probe svar"
905
906 msgid "Domain required"
907 msgstr "Domene kreves"
908
909 msgid "Domain whitelist"
910 msgstr "Domene hviteliste"
911
912 msgid "Don't Fragment"
913 msgstr ""
914
915 msgid ""
916 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
917 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
918 msgstr ""
919 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
920 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
921
922 msgid "Download and install package"
923 msgstr "Last ned og installer pakken"
924
925 msgid "Download backup"
926 msgstr "Last ned sikkerhetskopi"
927
928 msgid "Dropbear Instance"
929 msgstr "Dropbear Instans"
930
931 msgid ""
932 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
933 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
934 msgstr ""
935 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
936 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
937
938 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
939 msgstr ""
940
941 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
942 msgstr ""
943 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
944
945 msgid "Dynamic tunnel"
946 msgstr "Dynamisk tunnel"
947
948 msgid ""
949 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
950 "having static leases will be served."
951 msgstr ""
952 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
953 "bruke klienter med statisk leie."
954
955 msgid "EA-bits length"
956 msgstr ""
957
958 msgid "EAP-Method"
959 msgstr "EAP-metode"
960
961 msgid "Edit"
962 msgstr "Endre"
963
964 msgid ""
965 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
966 "reload the page."
967 msgstr ""
968
969 msgid "Edit this interface"
970 msgstr "Endre dette grensesnittet"
971
972 msgid "Edit this network"
973 msgstr "Endre dette nettverket"
974
975 msgid "Emergency"
976 msgstr "Krisesituasjon"
977
978 msgid "Enable"
979 msgstr "Aktiver"
980
981 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
982 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
983
984 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
985 msgstr "Aktiver HE,net dynamisk endepunkt oppdatering"
986
987 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
988 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
989
990 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
991 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
992
993 msgid "Enable NTP client"
994 msgstr "Aktiver NTP klient"
995
996 msgid "Enable Single DES"
997 msgstr ""
998
999 msgid "Enable TFTP server"
1000 msgstr "Aktiver TFTP server"
1001
1002 msgid "Enable VLAN functionality"
1003 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
1004
1005 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "Enable learning and aging"
1009 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
1010
1011 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1015 msgstr ""
1016
1017 msgid "Enable the DF (Don't Fragment) flag of the encapsulating packets."
1018 msgstr ""
1019
1020 msgid "Enable this mount"
1021 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
1022
1023 msgid "Enable this swap"
1024 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
1025
1026 msgid "Enable/Disable"
1027 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
1028
1029 msgid "Enabled"
1030 msgstr "Aktivert"
1031
1032 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1033 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
1034
1035 msgid "Encapsulation mode"
1036 msgstr "Innkapsling modus"
1037
1038 msgid "Encryption"
1039 msgstr "Kryptering"
1040
1041 msgid "Endpoint Host"
1042 msgstr ""
1043
1044 msgid "Endpoint Port"
1045 msgstr ""
1046
1047 msgid "Erasing..."
1048 msgstr "Sletter..."
1049
1050 msgid "Error"
1051 msgstr "Feil"
1052
1053 msgid "Errored seconds (ES)"
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid "Ethernet Adapter"
1057 msgstr "Ethernet Tilslutning"
1058
1059 msgid "Ethernet Switch"
1060 msgstr "Ethernet Svitsj"
1061
1062 msgid "Exclude interfaces"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "Expand hosts"
1066 msgstr "Utvid vertsliste"
1067
1068 msgid "Expires"
1069 msgstr "Utgår"
1070
1071 #, fuzzy
1072 msgid ""
1073 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1074 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
1075
1076 msgid "External"
1077 msgstr ""
1078
1079 msgid "External system log server"
1080 msgstr "Ekstern systemlogg server"
1081
1082 msgid "External system log server port"
1083 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
1084
1085 msgid "External system log server protocol"
1086 msgstr ""
1087
1088 msgid "Extra SSH command options"
1089 msgstr ""
1090
1091 msgid "Fast Frames"
1092 msgstr "Fast Frames"
1093
1094 msgid "File"
1095 msgstr "Fil"
1096
1097 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1098 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
1099
1100 msgid "Filesystem"
1101 msgstr "Filsystem"
1102
1103 msgid "Filter"
1104 msgstr "Filter"
1105
1106 msgid "Filter private"
1107 msgstr "Filtrer private"
1108
1109 msgid "Filter useless"
1110 msgstr "Filtrer ubrukelige"
1111
1112 msgid ""
1113 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1114 "with defaults based on what was detected"
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "Find and join network"
1118 msgstr "Finn og koble til nettverk"
1119
1120 msgid "Find package"
1121 msgstr "Finn pakke"
1122
1123 msgid "Finish"
1124 msgstr "Fullfør"
1125
1126 msgid "Firewall"
1127 msgstr "Brannmur"
1128
1129 msgid "Firewall Settings"
1130 msgstr "Brannmur Innstillinger"
1131
1132 msgid "Firewall Status"
1133 msgstr "Brannmur Status"
1134
1135 msgid "Firmware File"
1136 msgstr ""
1137
1138 msgid "Firmware Version"
1139 msgstr "Firmware Versjon"
1140
1141 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1142 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
1143
1144 msgid "Flash Firmware"
1145 msgstr "Firmware Oppradering"
1146
1147 msgid "Flash image..."
1148 msgstr "Flash firmware..."
1149
1150 msgid "Flash new firmware image"
1151 msgstr "Flash nytt firmware image"
1152
1153 msgid "Flash operations"
1154 msgstr "Flash operasjoner"
1155
1156 msgid "Flashing..."
1157 msgstr "Flasher..."
1158
1159 msgid "Force"
1160 msgstr "Bruk"
1161
1162 msgid "Force CCMP (AES)"
1163 msgstr "Bruk CCMP (AES)"
1164
1165 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1166 msgstr ""
1167 "Bruk DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget."
1168
1169 msgid "Force TKIP"
1170 msgstr "Bruk TKIP"
1171
1172 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1173 msgstr "Bruk TKIP og CCMP (AES)"
1174
1175 msgid "Force use of NAT-T"
1176 msgstr ""
1177
1178 msgid "Form token mismatch"
1179 msgstr ""
1180
1181 msgid "Forward DHCP traffic"
1182 msgstr "Videresend DHCP trafikk"
1183
1184 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1185 msgstr ""
1186
1187 msgid "Forward broadcast traffic"
1188 msgstr "Videresend kringkastingstrafikk"
1189
1190 msgid "Forwarding mode"
1191 msgstr "Videresending modus"
1192
1193 msgid "Fragmentation Threshold"
1194 msgstr "Fragmenterings Terskel"
1195
1196 msgid "Frame Bursting"
1197 msgstr "Frame Bursting"
1198
1199 msgid "Free"
1200 msgstr "Ledig"
1201
1202 msgid "Free space"
1203 msgstr "Ledig plass"
1204
1205 msgid ""
1206 "Further information about WireGuard interfaces and peers at <a href=\"http://"
1207 "wireguard.io\">wireguard.io</a>."
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "GHz"
1211 msgstr "GHz"
1212
1213 msgid "GPRS only"
1214 msgstr "Kun GPRS"
1215
1216 msgid "Gateway"
1217 msgstr "Gateway"
1218
1219 msgid "Gateway ports"
1220 msgstr "Gateway porter"
1221
1222 msgid "General Settings"
1223 msgstr "Generelle Innstillinger"
1224
1225 msgid "General Setup"
1226 msgstr "Generelt Oppsett"
1227
1228 msgid "General options for opkg"
1229 msgstr ""
1230
1231 msgid "Generate Config"
1232 msgstr ""
1233
1234 msgid "Generate archive"
1235 msgstr "Opprett arkiv"
1236
1237 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1238 msgstr "Generell 802.11%s Trådløs Kontroller"
1239
1240 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1241 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
1242
1243 msgid "Global Settings"
1244 msgstr ""
1245
1246 msgid "Global network options"
1247 msgstr ""
1248
1249 msgid "Go to password configuration..."
1250 msgstr "Gå til passord konfigurasjon..."
1251
1252 msgid "Go to relevant configuration page"
1253 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
1254
1255 msgid "Group Password"
1256 msgstr ""
1257
1258 msgid "Guest"
1259 msgstr ""
1260
1261 msgid "HE.net password"
1262 msgstr "HE.net passord"
1263
1264 msgid "HE.net username"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "HT mode (802.11n)"
1268 msgstr ""
1269
1270 msgid "Handler"
1271 msgstr "Behandler"
1272
1273 msgid "Hang Up"
1274 msgstr "Slå av"
1275
1276 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1277 msgstr ""
1278
1279 msgid "Heartbeat"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid ""
1283 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1284 "the timezone."
1285 msgstr ""
1286 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
1287 "vertsnavn eller tidssone."
1288
1289 msgid ""
1290 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1291 "authentication."
1292 msgstr ""
1293 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
1294
1295 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1296 msgstr "Hermes 802.11b Trådløs Kontroller"
1297
1298 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1299 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1300
1301 msgid "Host"
1302 msgstr ""
1303
1304 msgid "Host entries"
1305 msgstr "Vertsoppføringer"
1306
1307 msgid "Host expiry timeout"
1308 msgstr "Verts utløpstid"
1309
1310 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1311 msgstr ""
1312 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
1313
1314 msgid "Hostname"
1315 msgstr "Vertsnavn"
1316
1317 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1318 msgstr "Vertsnavn som sendes ved DHCP forespørsel"
1319
1320 msgid "Hostnames"
1321 msgstr "Vertsnavn"
1322
1323 msgid "Hybrid"
1324 msgstr ""
1325
1326 msgid "IKE DH Group"
1327 msgstr ""
1328
1329 msgid "IP address"
1330 msgstr "IP adresse"
1331
1332 msgid "IPv4"
1333 msgstr "IPv4"
1334
1335 msgid "IPv4 Firewall"
1336 msgstr "IPv4 Brannmur"
1337
1338 msgid "IPv4 WAN Status"
1339 msgstr "IPv4 WAN Status"
1340
1341 msgid "IPv4 address"
1342 msgstr "IPv4 adresse"
1343
1344 msgid "IPv4 and IPv6"
1345 msgstr "IPv4 og IPv6"
1346
1347 msgid "IPv4 assignment length"
1348 msgstr ""
1349
1350 msgid "IPv4 broadcast"
1351 msgstr "IPv4 kringkasting"
1352
1353 msgid "IPv4 gateway"
1354 msgstr "IPv4 gateway"
1355
1356 msgid "IPv4 netmask"
1357 msgstr "IPv4 nettmaske"
1358
1359 msgid "IPv4 only"
1360 msgstr "Kun IPv4"
1361
1362 msgid "IPv4 prefix"
1363 msgstr ""
1364
1365 msgid "IPv4 prefix length"
1366 msgstr "IPv4 prefikslengde"
1367
1368 msgid "IPv4-Address"
1369 msgstr "IPv4-Adresse"
1370
1371 msgid "IPv4-in-IPv4 (RFC2003)"
1372 msgstr ""
1373
1374 msgid "IPv6"
1375 msgstr "IPv6"
1376
1377 msgid "IPv6 Firewall"
1378 msgstr "IPv6 Brannmur"
1379
1380 msgid "IPv6 Neighbours"
1381 msgstr ""
1382
1383 msgid "IPv6 Settings"
1384 msgstr ""
1385
1386 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1387 msgstr ""
1388
1389 msgid "IPv6 WAN Status"
1390 msgstr "IPv6 WAN Status"
1391
1392 msgid "IPv6 address"
1393 msgstr "IPv6 adresse"
1394
1395 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1396 msgstr ""
1397
1398 msgid "IPv6 assignment hint"
1399 msgstr ""
1400
1401 msgid "IPv6 assignment length"
1402 msgstr ""
1403
1404 msgid "IPv6 gateway"
1405 msgstr "IPv6 gateway"
1406
1407 msgid "IPv6 only"
1408 msgstr "Kun IPv6"
1409
1410 msgid "IPv6 prefix"
1411 msgstr "IPv6 prefiks"
1412
1413 msgid "IPv6 prefix length"
1414 msgstr "IPv6 prefikslengde"
1415
1416 msgid "IPv6 routed prefix"
1417 msgstr ""
1418
1419 msgid "IPv6-Address"
1420 msgstr "IPv6-Adresse"
1421
1422 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1423 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1424
1425 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1426 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1427
1428 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1429 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6til4)"
1430
1431 msgid "Identity"
1432 msgstr "Identitet"
1433
1434 msgid "If checked, 1DES is enaled"
1435 msgstr ""
1436
1437 msgid "If checked, encryption is disabled"
1438 msgstr ""
1439
1440 msgid ""
1441 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1442 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1443
1444 msgid ""
1445 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1446 "device node"
1447 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1448
1449 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1450 msgstr "Dersom ikke avmerket blir ingen standard rute konfigurert"
1451
1452 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1453 msgstr "Dersom ikke avmerket blir de annonserte DNS server adresser ignorert"
1454
1455 msgid ""
1456 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1457 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1458 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1459 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1460 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1461 msgstr ""
1462 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1463 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1464 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1465 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1466
1467 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1468 msgstr ""
1469
1470 msgid "Ignore interface"
1471 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1472
1473 msgid "Ignore resolve file"
1474 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1475
1476 msgid "Image"
1477 msgstr "Firmware"
1478
1479 msgid "In"
1480 msgstr "i"
1481
1482 msgid ""
1483 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1484 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1485 msgstr ""
1486
1487 msgid "Inactivity timeout"
1488 msgstr "Tidsavbrudd etter innaktivitet"
1489
1490 msgid "Inbound:"
1491 msgstr "Innkommende:"
1492
1493 msgid "Info"
1494 msgstr "Informasjon"
1495
1496 msgid "Initscript"
1497 msgstr "Oppstartskript"
1498
1499 msgid "Initscripts"
1500 msgstr "Oppstartsskript"
1501
1502 msgid "Install"
1503 msgstr "Installer"
1504
1505 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1506 msgstr ""
1507
1508 msgid "Install package %q"
1509 msgstr "Installer pakken %q"
1510
1511 msgid "Install protocol extensions..."
1512 msgstr "Installer protokoll utvidelser..."
1513
1514 msgid "Installed packages"
1515 msgstr "Installerte pakker"
1516
1517 msgid "Interface"
1518 msgstr "Grensesnitt"
1519
1520 msgid "Interface Configuration"
1521 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1522
1523 msgid "Interface Overview"
1524 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1525
1526 msgid "Interface is reconnecting..."
1527 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1528
1529 msgid "Interface is shutting down..."
1530 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1531
1532 msgid "Interface name"
1533 msgstr ""
1534
1535 msgid "Interface not present or not connected yet."
1536 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1537
1538 msgid "Interface reconnected"
1539 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1540
1541 msgid "Interface shut down"
1542 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1543
1544 msgid "Interfaces"
1545 msgstr "Grensesnitt"
1546
1547 msgid "Internal"
1548 msgstr ""
1549
1550 msgid "Internal Server Error"
1551 msgstr "Intern server feil"
1552
1553 msgid "Invalid"
1554 msgstr "Ugyldig"
1555
1556 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1557 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1558
1559 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1560 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare unike ID'er er tillatt"
1561
1562 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1563 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1564
1565 #, fuzzy
1566 msgid ""
1567 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1568 "flash memory, please verify the image file!"
1569 msgstr ""
1570 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1571 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1572
1573 msgid "Java Script required!"
1574 msgstr "Java Script kreves!"
1575
1576 msgid "Join Network"
1577 msgstr "Koble til nettverket"
1578
1579 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1580 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1581
1582 msgid "Joining Network: %q"
1583 msgstr ""
1584
1585 msgid "Keep settings"
1586 msgstr "Behold innstillinger"
1587
1588 msgid "Kernel Log"
1589 msgstr "Kjerne Logg"
1590
1591 msgid "Kernel Version"
1592 msgstr "Kjerne Versjon"
1593
1594 msgid "Key"
1595 msgstr "Nøkkel"
1596
1597 msgid "Key #%d"
1598 msgstr "Nøkkel #%d"
1599
1600 msgid "Kill"
1601 msgstr "Drep"
1602
1603 msgid "L2TP"
1604 msgstr "L2TP"
1605
1606 msgid "L2TP Server"
1607 msgstr "L2TP Server"
1608
1609 msgid "LCP echo failure threshold"
1610 msgstr "LCP ekko feil terskel"
1611
1612 msgid "LCP echo interval"
1613 msgstr "LCP ekko intervall"
1614
1615 msgid "LLC"
1616 msgstr "LLC"
1617
1618 msgid "Label"
1619 msgstr "Volumnavn"
1620
1621 msgid "Language"
1622 msgstr "Språk"
1623
1624 msgid "Language and Style"
1625 msgstr "Språk og Utseende"
1626
1627 msgid "Latency"
1628 msgstr ""
1629
1630 msgid "Leaf"
1631 msgstr ""
1632
1633 msgid "Lease time"
1634 msgstr ""
1635
1636 msgid "Lease validity time"
1637 msgstr "Gyldig leietid"
1638
1639 msgid "Leasefile"
1640 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1641
1642 msgid "Leasetime"
1643 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1644
1645 msgid "Leasetime remaining"
1646 msgstr "Gjenværende leietid"
1647
1648 msgid "Leave empty to autodetect"
1649 msgstr "La stå tomt for automatisk oppdagelse"
1650
1651 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1652 msgstr "La stå tomt for å bruke gjeldene WAN adresse"
1653
1654 msgid "Legend:"
1655 msgstr "Forklaring:"
1656
1657 msgid "Limit"
1658 msgstr "Grense"
1659
1660 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1661 msgstr ""
1662
1663 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1664 msgstr ""
1665
1666 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1667 msgstr ""
1668
1669 msgid "Line Mode"
1670 msgstr ""
1671
1672 msgid "Line State"
1673 msgstr ""
1674
1675 msgid "Line Uptime"
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "Link On"
1679 msgstr "Forbindelse"
1680
1681 msgid ""
1682 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1683 "requests to"
1684 msgstr ""
1685 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1686 "forespørsler blir videresendt til"
1687
1688 msgid "List of SSH key files for auth"
1689 msgstr ""
1690
1691 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1692 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1693
1694 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1695 msgstr "Liste over verter som returneren falske NX domene resultater"
1696
1697 msgid "Listen Interfaces"
1698 msgstr ""
1699
1700 msgid "Listen Port"
1701 msgstr ""
1702
1703 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1704 msgstr ""
1705 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1706
1707 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1708 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1709
1710 msgid "Load"
1711 msgstr "Belastning"
1712
1713 msgid "Load Average"
1714 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1715
1716 msgid "Loading"
1717 msgstr "Laster"
1718
1719 msgid "Local IP address to assign"
1720 msgstr ""
1721
1722 msgid "Local IPv4 address"
1723 msgstr "Lokal IPv4 adresse"
1724
1725 msgid "Local IPv6 address"
1726 msgstr "Lokal IPv6 adresse"
1727
1728 msgid "Local Service Only"
1729 msgstr ""
1730
1731 msgid "Local Startup"
1732 msgstr "Lokal Oppstart"
1733
1734 msgid "Local Time"
1735 msgstr "Lokal tid"
1736
1737 msgid "Local domain"
1738 msgstr "Lokalt domene"
1739
1740 #, fuzzy
1741 msgid ""
1742 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1743 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1744 msgstr ""
1745 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1746 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1747
1748 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1749 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1750
1751 msgid "Local server"
1752 msgstr "Lokal server"
1753
1754 msgid ""
1755 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1756 "available"
1757 msgstr ""
1758 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1759 "tilgjengelig"
1760
1761 msgid "Localise queries"
1762 msgstr "Lokalisere søk"
1763
1764 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1765 msgstr ""
1766
1767 msgid "Log output level"
1768 msgstr "Logg nivå"
1769
1770 msgid "Log queries"
1771 msgstr "Logg spørringer"
1772
1773 msgid "Logging"
1774 msgstr "Logging"
1775
1776 msgid "Login"
1777 msgstr "Logg inn"
1778
1779 msgid "Logout"
1780 msgstr "Logg ut"
1781
1782 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1786 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1787
1788 msgid "MAC-Address"
1789 msgstr "MAC-Adresse"
1790
1791 msgid "MAC-Address Filter"
1792 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1793
1794 msgid "MAC-Filter"
1795 msgstr "MAC-Filter"
1796
1797 msgid "MAC-List"
1798 msgstr "MAC-Liste"
1799
1800 msgid "MAP / LW4over6"
1801 msgstr ""
1802
1803 msgid "MB/s"
1804 msgstr "MB/s"
1805
1806 msgid "MD5"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "MHz"
1810 msgstr "MHz"
1811
1812 msgid "MTU"
1813 msgstr "MTU"
1814
1815 msgid ""
1816 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1817 "below:"
1818 msgstr ""
1819
1820 msgid "Manual"
1821 msgstr ""
1822
1823 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1824 msgstr ""
1825
1826 msgid "Maximum Rate"
1827 msgstr "Maksimal hastighet"
1828
1829 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1830 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1831
1832 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1833 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1834
1835 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1836 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1837
1838 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1839 msgstr "Maksimalt antall sekunder å vente på at modemet skal bli klart"
1840
1841 msgid "Maximum hold time"
1842 msgstr "Maksimal holde tid"
1843
1844 msgid ""
1845 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1846 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "Maximum number of leased addresses."
1850 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser."
1851
1852 msgid "Mbit/s"
1853 msgstr "Mbit/s"
1854
1855 msgid "Memory"
1856 msgstr "Minne"
1857
1858 msgid "Memory usage (%)"
1859 msgstr "Minne forbruk (%)"
1860
1861 msgid "Metric"
1862 msgstr "Metrisk"
1863
1864 msgid "Minimum Rate"
1865 msgstr "Minimum hastighet"
1866
1867 msgid "Minimum hold time"
1868 msgstr "Minimum holde tid"
1869
1870 msgid "Mirror monitor port"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "Mirror source port"
1874 msgstr ""
1875
1876 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1877 msgstr "Mangler protokoll utvidelse for proto %q"
1878
1879 msgid "Mode"
1880 msgstr "Modus"
1881
1882 msgid "Model"
1883 msgstr ""
1884
1885 msgid "Modem device"
1886 msgstr "Modem"
1887
1888 msgid "Modem init timeout"
1889 msgstr "Modem initiering tidsavbrudd"
1890
1891 msgid "Monitor"
1892 msgstr "Monitor"
1893
1894 msgid "Mount Entry"
1895 msgstr "Monterings Enhet"
1896
1897 msgid "Mount Point"
1898 msgstr "Monterings Punkt"
1899
1900 msgid "Mount Points"
1901 msgstr "Monterings Punkter"
1902
1903 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1904 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1905
1906 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1907 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1908
1909 msgid ""
1910 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1911 "filesystem"
1912 msgstr ""
1913 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1914 "filsystemet"
1915
1916 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1917 msgstr ""
1918
1919 msgid "Mount options"
1920 msgstr "Monterings alternativer"
1921
1922 msgid "Mount point"
1923 msgstr "Monterings punkt"
1924
1925 msgid "Mount swap not specifically configured"
1926 msgstr ""
1927
1928 msgid "Mounted file systems"
1929 msgstr "Monterte Filsystemer"
1930
1931 msgid "Move down"
1932 msgstr "Flytt ned"
1933
1934 msgid "Move up"
1935 msgstr "Flytt opp"
1936
1937 msgid "Multicast Rate"
1938 msgstr "Multicast hastighet"
1939
1940 msgid "Multicast address"
1941 msgstr "Multicast adresse"
1942
1943 msgid "NAS ID"
1944 msgstr "NAS ID"
1945
1946 msgid "NAT-T Mode"
1947 msgstr ""
1948
1949 msgid "NAT64 Prefix"
1950 msgstr ""
1951
1952 msgid "NDP-Proxy"
1953 msgstr ""
1954
1955 msgid "NT Domain"
1956 msgstr ""
1957
1958 msgid "NTP server candidates"
1959 msgstr "NTP server kandidater"
1960
1961 msgid "NTP sync time-out"
1962 msgstr ""
1963
1964 msgid "Name"
1965 msgstr "Navn"
1966
1967 msgid "Name of the new interface"
1968 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1969
1970 msgid "Name of the new network"
1971 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1972
1973 msgid "Navigation"
1974 msgstr "Navigasjon"
1975
1976 msgid "Netmask"
1977 msgstr "Nettmaske"
1978
1979 msgid "Network"
1980 msgstr "Nettverk"
1981
1982 msgid "Network Utilities"
1983 msgstr "Nettverks Verktøy"
1984
1985 msgid "Network boot image"
1986 msgstr "Nettverks boot image"
1987
1988 msgid "Network without interfaces."
1989 msgstr "Nettverk uten grensesnitt."
1990
1991 msgid "Next »"
1992 msgstr "Neste »"
1993
1994 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1995 msgstr "Ingen DHCP server er konfigurert for dette grensesnittet"
1996
1997 msgid "No NAT-T"
1998 msgstr ""
1999
2000 msgid "No chains in this table"
2001 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
2002
2003 msgid "No files found"
2004 msgstr "Ingen filer funnet"
2005
2006 msgid "No information available"
2007 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
2008
2009 msgid "No negative cache"
2010 msgstr "Ingen negative cache"
2011
2012 msgid "No network configured on this device"
2013 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
2014
2015 msgid "No network name specified"
2016 msgstr "Ingen nettverksnavn spesifisert"
2017
2018 msgid "No package lists available"
2019 msgstr "Ingen pakkelister tilgjengelig"
2020
2021 msgid "No password set!"
2022 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
2023
2024 msgid "No rules in this chain"
2025 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
2026
2027 msgid "No zone assigned"
2028 msgstr "Ingen sone tilknyttet"
2029
2030 msgid "Noise"
2031 msgstr "Støy"
2032
2033 msgid "Noise Margin (SNR)"
2034 msgstr ""
2035
2036 msgid "Noise:"
2037 msgstr "Støy:"
2038
2039 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2040 msgstr ""
2041
2042 msgid "Non-wildcard"
2043 msgstr ""
2044
2045 msgid "None"
2046 msgstr "Ingen"
2047
2048 msgid "Normal"
2049 msgstr "Normal"
2050
2051 msgid "Not Found"
2052 msgstr "Ikke funnet"
2053
2054 msgid "Not associated"
2055 msgstr "Ikke tilknyttet"
2056
2057 msgid "Not connected"
2058 msgstr "Ikke tilkoblet"
2059
2060 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2061 msgstr "Merk: Konfigurasjonsfiler vil bli slettet"
2062
2063 msgid "Note: interface name length"
2064 msgstr ""
2065
2066 msgid "Notice"
2067 msgstr "Merk"
2068
2069 msgid "Nslookup"
2070 msgstr "Nslookup"
2071
2072 msgid "OK"
2073 msgstr "OK"
2074
2075 msgid "OPKG-Configuration"
2076 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
2077
2078 msgid "Obfuscated Group Password"
2079 msgstr ""
2080
2081 msgid "Obfuscated Password"
2082 msgstr ""
2083
2084 msgid "Off-State Delay"
2085 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
2086
2087 msgid ""
2088 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2089 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2090 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2091 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2092 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2093 "<samp>eth0.1</samp>)."
2094 msgstr ""
2095 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
2096 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
2097 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
2098 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
2099 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
2100 "<samp>eth0.1</samp>)."
2101
2102 msgid "On-State Delay"
2103 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
2104
2105 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2106 msgstr "Enten Vertsnavn eller Mac-adresse må oppgis!"
2107
2108 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2109 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
2110
2111 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "One or more required fields have no value!"
2115 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
2116
2117 msgid "Open list..."
2118 msgstr "Åpne liste..."
2119
2120 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2121 msgstr ""
2122
2123 msgid "Operating frequency"
2124 msgstr ""
2125
2126 msgid "Option changed"
2127 msgstr "Innstilling endret"
2128
2129 msgid "Option removed"
2130 msgstr "Innstilling fjernet"
2131
2132 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2136 msgstr ""
2137
2138 msgid "Optional."
2139 msgstr ""
2140
2141 msgid ""
2142 "Optional. Adds in an additional layer of symmetric-key cryptography for post-"
2143 "quantum resistance."
2144 msgstr ""
2145
2146 msgid "Optional. Create routes for Allowed IPs for this peer."
2147 msgstr ""
2148
2149 msgid ""
2150 "Optional. Host of peer. Names are resolved prior to bringing up the "
2151 "interface."
2152 msgstr ""
2153
2154 msgid "Optional. Maximum Transmission Unit of tunnel interface."
2155 msgstr ""
2156
2157 msgid "Optional. Port of peer."
2158 msgstr ""
2159
2160 msgid ""
2161 "Optional. Seconds between keep alive messages. Default is 0 (disabled). "
2162 "Recommended value if this device is behind a NAT is 25."
2163 msgstr ""
2164
2165 msgid "Optional. UDP port used for outgoing and incoming packets."
2166 msgstr ""
2167
2168 msgid "Options"
2169 msgstr "Alternativer"
2170
2171 msgid "Other:"
2172 msgstr "Andre:"
2173
2174 msgid "Out"
2175 msgstr "Ut"
2176
2177 msgid "Outbound:"
2178 msgstr "Ugående:"
2179
2180 msgid "Outdoor Channels"
2181 msgstr "Utendørs Kanaler"
2182
2183 msgid "Output Interface"
2184 msgstr ""
2185
2186 msgid "Override MAC address"
2187 msgstr "Overstyr MAC adresse"
2188
2189 msgid "Override MTU"
2190 msgstr "Overstyr MTU"
2191
2192 msgid "Override TOS"
2193 msgstr ""
2194
2195 msgid "Override TTL"
2196 msgstr ""
2197
2198 msgid "Override default interface name"
2199 msgstr ""
2200
2201 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2202 msgstr "Overstyr gatewayen mottatt av DHCP respons"
2203
2204 msgid ""
2205 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2206 "subnet that is served."
2207 msgstr ""
2208 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
2209 "subnettet som blir tildelt."
2210
2211 msgid "Override the table used for internal routes"
2212 msgstr "Overstyr tabellen som brukes for interne ruter"
2213
2214 msgid "Overview"
2215 msgstr "Oversikt"
2216
2217 msgid "Owner"
2218 msgstr "Eier"
2219
2220 msgid "PAP/CHAP password"
2221 msgstr "PAP/CHAP passord"
2222
2223 msgid "PAP/CHAP username"
2224 msgstr "PAP/CHAP brukernavn"
2225
2226 msgid "PID"
2227 msgstr "PID"
2228
2229 msgid "PIN"
2230 msgstr "PIN"
2231
2232 msgid "PPP"
2233 msgstr "PPP"
2234
2235 msgid "PPPoA Encapsulation"
2236 msgstr "PPPoA Innkapsling"
2237
2238 msgid "PPPoATM"
2239 msgstr "PPPoATM"
2240
2241 msgid "PPPoE"
2242 msgstr "PPPoE"
2243
2244 msgid "PPPoSSH"
2245 msgstr ""
2246
2247 msgid "PPtP"
2248 msgstr "PPtP"
2249
2250 msgid "PSID offset"
2251 msgstr ""
2252
2253 msgid "PSID-bits length"
2254 msgstr ""
2255
2256 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2257 msgstr ""
2258
2259 msgid "Package libiwinfo required!"
2260 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
2261
2262 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2263 msgstr "Pakkelistene er eldre enn 24 timer"
2264
2265 msgid "Package name"
2266 msgstr "Pakkenavn"
2267
2268 msgid "Packets"
2269 msgstr "Pakker"
2270
2271 msgid "Part of zone %q"
2272 msgstr "En del av sone %q"
2273
2274 msgid "Password"
2275 msgstr "Passord"
2276
2277 msgid "Password authentication"
2278 msgstr "Passord godkjenning"
2279
2280 msgid "Password of Private Key"
2281 msgstr "Passord for privatnøkkel"
2282
2283 msgid "Password of inner Private Key"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "Password successfully changed!"
2287 msgstr "Passordet er endret!"
2288
2289 msgid "Path to CA-Certificate"
2290 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
2291
2292 msgid "Path to Client-Certificate"
2293 msgstr "Sti til klient-sertifikat"
2294
2295 msgid "Path to Private Key"
2296 msgstr "Sti til privatnøkkel"
2297
2298 msgid "Path to executable which handles the button event"
2299 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
2300
2301 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2302 msgstr ""
2303
2304 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2305 msgstr ""
2306
2307 msgid "Path to inner Private Key"
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "Peak:"
2311 msgstr "Maksimalt:"
2312
2313 msgid "Peer IP address to assign"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "Peers"
2317 msgstr ""
2318
2319 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2320 msgstr ""
2321
2322 msgid "Perform reboot"
2323 msgstr "Omstart nå"
2324
2325 msgid "Perform reset"
2326 msgstr "Foreta nullstilling"
2327
2328 msgid "Persistent Keep Alive"
2329 msgstr ""
2330
2331 msgid "Phy Rate:"
2332 msgstr "Phy Hastighet:"
2333
2334 msgid "Physical Settings"
2335 msgstr "Fysiske Innstillinger"
2336
2337 msgid "Ping"
2338 msgstr "Ping"
2339
2340 msgid "Pkts."
2341 msgstr "Pakker."
2342
2343 msgid "Please enter your username and password."
2344 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
2345
2346 msgid "Policy"
2347 msgstr "Policy"
2348
2349 msgid "Port"
2350 msgstr "Port"
2351
2352 msgid "Port status:"
2353 msgstr "Port status:"
2354
2355 msgid "Power Management Mode"
2356 msgstr ""
2357
2358 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2359 msgstr ""
2360
2361 msgid "Preshared Key"
2362 msgstr ""
2363
2364 msgid ""
2365 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2366 "ignore failures"
2367 msgstr ""
2368 "Annta at peer er uten forbindelse om angitt LCP ekko feiler, bruk verdi 0 "
2369 "for å overse feil"
2370
2371 msgid "Prevent listening on these interfaces."
2372 msgstr ""
2373
2374 msgid "Prevents client-to-client communication"
2375 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
2376
2377 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2378 msgstr "Prism2/2.5/3 802.11b Trådløs Kontroller"
2379
2380 msgid "Private Key"
2381 msgstr ""
2382
2383 msgid "Proceed"
2384 msgstr "Fortsett"
2385
2386 msgid "Processes"
2387 msgstr "Prosesser"
2388
2389 msgid "Profile"
2390 msgstr ""
2391
2392 msgid "Prot."
2393 msgstr "Prot."
2394
2395 msgid "Protocol"
2396 msgstr "Protokoll"
2397
2398 msgid "Protocol family"
2399 msgstr "Protokoll familie"
2400
2401 msgid "Protocol of the new interface"
2402 msgstr "Protokoll til det nye grensesnittet"
2403
2404 msgid "Protocol support is not installed"
2405 msgstr "Protokoll støtte er ikke installert"
2406
2407 msgid "Provide NTP server"
2408 msgstr "Funger som NTP Server"
2409
2410 msgid "Provide new network"
2411 msgstr "Lag nytt nettverk"
2412
2413 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2414 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2415
2416 msgid "Public Key"
2417 msgstr ""
2418
2419 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2420 msgstr ""
2421
2422 msgid "Quality"
2423 msgstr "Kvalitet"
2424
2425 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2426 msgstr ""
2427
2428 msgid "RTS/CTS Threshold"
2429 msgstr "RTS/CTS Terskel"
2430
2431 msgid "RX"
2432 msgstr "RX"
2433
2434 msgid "RX Rate"
2435 msgstr "RX Rate"
2436
2437 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2438 msgstr "RaLink 802.11%s Trådløs Kontroller"
2439
2440 msgid "Radius-Accounting-Port"
2441 msgstr "Radius-Accounting-Port"
2442
2443 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2444 msgstr "Radius-Accounting-Secret"
2445
2446 msgid "Radius-Accounting-Server"
2447 msgstr "Radius-Accounting-Server"
2448
2449 msgid "Radius-Authentication-Port"
2450 msgstr "Radius-Authentication-Port"
2451
2452 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2453 msgstr "Radius-Authentication-Secret"
2454
2455 msgid "Radius-Authentication-Server"
2456 msgstr "Radius-Authentication-Server"
2457
2458 msgid ""
2459 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2460 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2461 msgstr ""
2462 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
2463 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2464
2465 msgid ""
2466 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2467 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2468 msgstr ""
2469 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2470 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2471 "grensesnittet."
2472
2473 msgid ""
2474 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2475 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2476 msgstr ""
2477 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2478 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2479
2480 msgid "Really reset all changes?"
2481 msgstr "Vil du nullstille alle endringer?"
2482
2483 #, fuzzy
2484 msgid ""
2485 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2486 "connected via this interface."
2487 msgstr ""
2488 "Slå av dette nettverket ?\n"
2489 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2490 "grensesnittet."
2491
2492 msgid ""
2493 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2494 "you are connected via this interface."
2495 msgstr ""
2496 "Slå av dette grensesnittet \"%s\" ?\n"
2497 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2498 "grensesnittet."
2499
2500 msgid "Really switch protocol?"
2501 msgstr "Vil du endre protokoll?"
2502
2503 msgid "Realtime Connections"
2504 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
2505
2506 msgid "Realtime Graphs"
2507 msgstr "Grafer i sanntid"
2508
2509 msgid "Realtime Load"
2510 msgstr "Belastning Sanntid"
2511
2512 msgid "Realtime Traffic"
2513 msgstr "Trafikk Sanntid"
2514
2515 msgid "Realtime Wireless"
2516 msgstr "Trådløst i sanntid"
2517
2518 msgid "Rebind protection"
2519 msgstr "Binde beskyttelse"
2520
2521 msgid "Reboot"
2522 msgstr "Omstart"
2523
2524 msgid "Rebooting..."
2525 msgstr "Starter på nytt..."
2526
2527 msgid "Reboots the operating system of your device"
2528 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
2529
2530 msgid "Receive"
2531 msgstr "Motta"
2532
2533 msgid "Receiver Antenna"
2534 msgstr "Mottak antenne"
2535
2536 msgid "Reconnect this interface"
2537 msgstr "Koble til igjen"
2538
2539 msgid "Reconnecting interface"
2540 msgstr "Kobler til igjen"
2541
2542 msgid "References"
2543 msgstr "Referanser"
2544
2545 msgid "Regulatory Domain"
2546 msgstr "Regulerende Domene"
2547
2548 msgid "Relay"
2549 msgstr "Relay"
2550
2551 msgid "Relay Bridge"
2552 msgstr "Relay bro"
2553
2554 msgid "Relay between networks"
2555 msgstr "Relay mellom nettverk"
2556
2557 msgid "Relay bridge"
2558 msgstr "Relay bro"
2559
2560 msgid "Remote IPv4 address"
2561 msgstr "Ekstern IPv4 adresse"
2562
2563 msgid "Remote IPv4 address or FQDN"
2564 msgstr ""
2565
2566 msgid "Remove"
2567 msgstr "Avinstaller"
2568
2569 msgid "Repeat scan"
2570 msgstr "Skann på nytt"
2571
2572 msgid "Replace entry"
2573 msgstr "Erstatt oppføring"
2574
2575 msgid "Replace wireless configuration"
2576 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
2577
2578 msgid "Request IPv6-address"
2579 msgstr ""
2580
2581 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2582 msgstr ""
2583
2584 msgid "Require TLS"
2585 msgstr ""
2586
2587 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2588 msgstr "Er nødvendig for noen nettleverandører, f.eks Charter med DOCSIS 3"
2589
2590 msgid "Required. Base64-encoded private key for this interface."
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid ""
2594 "Required. IP addresses and prefixes that this peer is allowed to use inside "
2595 "the tunnel. Usually the peer's tunnel IP addresses and the networks the peer "
2596 "routes through the tunnel."
2597 msgstr ""
2598
2599 msgid "Required. Public key of peer."
2600 msgstr ""
2601
2602 msgid ""
2603 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2604 "come from unsigned domains"
2605 msgstr ""
2606
2607 msgid "Reset"
2608 msgstr "Nullstill"
2609
2610 msgid "Reset Counters"
2611 msgstr "Nullstill Tellere"
2612
2613 msgid "Reset to defaults"
2614 msgstr "Nullstill til standard innstilling"
2615
2616 msgid "Resolv and Hosts Files"
2617 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
2618
2619 msgid "Resolve file"
2620 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
2621
2622 msgid "Restart"
2623 msgstr "Omstart"
2624
2625 msgid "Restart Firewall"
2626 msgstr "Omstart Brannmur"
2627
2628 msgid "Restore backup"
2629 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
2630
2631 msgid "Reveal/hide password"
2632 msgstr "Vis/Skjul passord"
2633
2634 msgid "Revert"
2635 msgstr "Tilbakestill"
2636
2637 msgid "Root"
2638 msgstr "Rot"
2639
2640 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2641 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
2642
2643 msgid "Root preparation"
2644 msgstr ""
2645
2646 msgid "Route Allowed IPs"
2647 msgstr ""
2648
2649 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2650 msgstr ""
2651
2652 msgid "Router Advertisement-Service"
2653 msgstr ""
2654
2655 msgid "Router Password"
2656 msgstr "Ruter Passord"
2657
2658 msgid "Routes"
2659 msgstr "Ruter"
2660
2661 msgid ""
2662 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2663 "can be reached."
2664 msgstr ""
2665 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
2666 "å nå et gitt nettverk eller vert."
2667
2668 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2669 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2670
2671 msgid "Run filesystem check"
2672 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2673
2674 msgid "SHA256"
2675 msgstr ""
2676
2677 msgid ""
2678 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2679 "use 6in4 instead"
2680 msgstr ""
2681
2682 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2683 msgstr ""
2684
2685 msgid "SNR"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "SSH Access"
2689 msgstr "SSH Tilgang"
2690
2691 msgid "SSH server address"
2692 msgstr ""
2693
2694 msgid "SSH server port"
2695 msgstr ""
2696
2697 msgid "SSH username"
2698 msgstr ""
2699
2700 msgid "SSH-Keys"
2701 msgstr "SSH-Nøkler"
2702
2703 msgid "SSID"
2704 msgstr "SSID"
2705
2706 msgid "Save"
2707 msgstr "Lagre"
2708
2709 msgid "Save & Apply"
2710 msgstr "Lagre & Aktiver"
2711
2712 msgid "Save &#38; Apply"
2713 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2714
2715 msgid "Scan"
2716 msgstr "Skann"
2717
2718 msgid "Scheduled Tasks"
2719 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2720
2721 msgid "Section added"
2722 msgstr "Seksjon lagt til"
2723
2724 msgid "Section removed"
2725 msgstr "Seksjon fjernet"
2726
2727 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2728 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2729
2730 msgid ""
2731 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2732 "conjunction with failure threshold"
2733 msgstr ""
2734 "Send LCP ekko forespørsler etter angitt intervall i sekunder, dette er kun "
2735 "gjeldene dersom feilterskelen er nådd"
2736
2737 msgid "Separate Clients"
2738 msgstr "Separerte Klienter"
2739
2740 msgid "Separate WDS"
2741 msgstr "Separert WDS"
2742
2743 msgid "Server Settings"
2744 msgstr "Server Innstillinger"
2745
2746 msgid "Server password"
2747 msgstr ""
2748
2749 msgid ""
2750 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2751 "contains the tunnel ID"
2752 msgstr ""
2753
2754 msgid "Server username"
2755 msgstr ""
2756
2757 msgid "Service Name"
2758 msgstr "Tjeneste navn"
2759
2760 msgid "Service Type"
2761 msgstr "Tjeneste type"
2762
2763 msgid "Services"
2764 msgstr "Tjenester"
2765
2766 #, fuzzy
2767 msgid "Set up Time Synchronization"
2768 msgstr "Oppsett tidssynkronisering"
2769
2770 msgid "Setup DHCP Server"
2771 msgstr "Oppsett DHCP server"
2772
2773 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2774 msgstr ""
2775
2776 msgid "Short GI"
2777 msgstr ""
2778
2779 msgid "Show current backup file list"
2780 msgstr "Vis gjeldende liste med sikkerhetskopifiler"
2781
2782 msgid "Shutdown this interface"
2783 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2784
2785 msgid "Shutdown this network"
2786 msgstr "Slå av dette nettverket"
2787
2788 msgid "Signal"
2789 msgstr "Signal"
2790
2791 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2792 msgstr ""
2793
2794 msgid "Signal:"
2795 msgstr "Signal:"
2796
2797 msgid "Size"
2798 msgstr "Størrelse"
2799
2800 msgid "Size (.ipk)"
2801 msgstr ""
2802
2803 msgid "Skip"
2804 msgstr "Gå videre"
2805
2806 msgid "Skip to content"
2807 msgstr "Gå til innhold"
2808
2809 msgid "Skip to navigation"
2810 msgstr "Gå til navigasjon"
2811
2812 msgid "Slot time"
2813 msgstr "Slot tid"
2814
2815 msgid "Software"
2816 msgstr "Programvare"
2817
2818 msgid "Software VLAN"
2819 msgstr ""
2820
2821 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2822 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2823
2824 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2825 msgstr "Beklager, objektet du spurte om ble ikke funnet."
2826
2827 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2828 msgstr "Beklager, det oppstod en uventet feil på serveren."
2829
2830 msgid ""
2831 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2832 "flashed manually. Please refer to the wiki for device specific install "
2833 "instructions."
2834 msgstr ""
2835
2836 msgid "Sort"
2837 msgstr "Sortering"
2838
2839 msgid "Source"
2840 msgstr "Kilde"
2841
2842 msgid "Source routing"
2843 msgstr ""
2844
2845 msgid "Specifies the button state to handle"
2846 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2847
2848 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2849 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2850
2851 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2852 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2853
2854 msgid ""
2855 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2856 "to be dead"
2857 msgstr ""
2858 "Angir maksimalt antall feilede ARP forespørsler før verter ansees frakoblet"
2859
2860 msgid ""
2861 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2862 "dead"
2863 msgstr "Angir maksimalt antall sekunder før verter ansees som frakoblet"
2864
2865 msgid "Specify a TOS (Type of Service)."
2866 msgstr ""
2867
2868 msgid ""
2869 "Specify a TTL (Time to Live) for the encapsulating packet other than the "
2870 "default (64)."
2871 msgstr ""
2872
2873 msgid ""
2874 "Specify an MTU (Maximum Transmission Unit) other than the default (1280 "
2875 "bytes)."
2876 msgstr ""
2877
2878 msgid "Specify the secret encryption key here."
2879 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her."
2880
2881 msgid "Start"
2882 msgstr "Start"
2883
2884 msgid "Start priority"
2885 msgstr "Start prioritet"
2886
2887 msgid "Startup"
2888 msgstr "Oppstart"
2889
2890 msgid "Static IPv4 Routes"
2891 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2892
2893 msgid "Static IPv6 Routes"
2894 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2895
2896 msgid "Static Leases"
2897 msgstr "Statiske Leier"
2898
2899 msgid "Static Routes"
2900 msgstr "Statiske Ruter"
2901
2902 msgid "Static WDS"
2903 msgstr "Statisk WDS"
2904
2905 msgid "Static address"
2906 msgstr "Statisk adresse"
2907
2908 msgid ""
2909 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2910 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2911 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2912 msgstr ""
2913 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2914 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2915 "dynamisk konfigurert og kun klienter med dhcp leieavtale får IP."
2916
2917 msgid "Status"
2918 msgstr "Status"
2919
2920 msgid "Stop"
2921 msgstr "Stop"
2922
2923 msgid "Strict order"
2924 msgstr "Streng overholdelse"
2925
2926 msgid "Submit"
2927 msgstr "Send"
2928
2929 msgid "Suppress logging"
2930 msgstr ""
2931
2932 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
2933 msgstr ""
2934
2935 msgid "Swap"
2936 msgstr ""
2937
2938 msgid "Swap Entry"
2939 msgstr "Swap Enhet"
2940
2941 msgid "Switch"
2942 msgstr "Svitsj"
2943
2944 msgid "Switch %q"
2945 msgstr "Svitsj %q"
2946
2947 msgid "Switch %q (%s)"
2948 msgstr "Svitsj %q (%s)"
2949
2950 msgid ""
2951 "Switch %q has an unknown topology - the VLAN settings might not be accurate."
2952 msgstr ""
2953
2954 msgid "Switch VLAN"
2955 msgstr ""
2956
2957 msgid "Switch protocol"
2958 msgstr "Svitsj protokoll"
2959
2960 msgid "Sync with browser"
2961 msgstr "Synkroniser med nettleser"
2962
2963 msgid "Synchronizing..."
2964 msgstr "Synkroniser..."
2965
2966 msgid "System"
2967 msgstr "System"
2968
2969 msgid "System Log"
2970 msgstr "System Logg"
2971
2972 msgid "System Properties"
2973 msgstr "System Egenskaper"
2974
2975 msgid "System log buffer size"
2976 msgstr "System logg buffer størrelse"
2977
2978 msgid "TCP:"
2979 msgstr "TCP:"
2980
2981 msgid "TFTP Settings"
2982 msgstr "TFTP Innstillinger"
2983
2984 msgid "TFTP server root"
2985 msgstr "TFTP server roten"
2986
2987 msgid "TX"
2988 msgstr "TX"
2989
2990 msgid "TX Rate"
2991 msgstr "TX rate"
2992
2993 msgid "Table"
2994 msgstr "Tabell"
2995
2996 msgid "Target"
2997 msgstr "Mål"
2998
2999 msgid "Target network"
3000 msgstr ""
3001
3002 msgid "Terminate"
3003 msgstr "Avslutte"
3004
3005 #, fuzzy
3006 msgid ""
3007 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
3008 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
3009 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
3010 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
3011 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
3012 msgstr ""
3013 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
3014 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
3015 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
3016 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
3017 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
3018 "Konfigurasjon</em>."
3019
3020 msgid ""
3021 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
3022 "component for working wireless configuration!"
3023 msgstr ""
3024 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
3025 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
3026
3027 msgid ""
3028 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
3029 "username instead of the user ID!"
3030 msgstr ""
3031
3032 msgid ""
3033 "The IPv4 address or the fully-qualified domain name of the remote tunnel end."
3034 msgstr ""
3035
3036 msgid ""
3037 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
3038 msgstr ""
3039 "IPv6 prefikset tilordnet mot leverandør, ender som regel med <code>::</code>"
3040
3041 msgid ""
3042 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
3043 "code> and <code>_</code>"
3044 msgstr ""
3045 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
3046 "<code>_</code>"
3047
3048 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
3049 msgstr ""
3050
3051 msgid ""
3052 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
3053 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3054 msgstr ""
3055 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
3056 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3057
3058 msgid ""
3059 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
3060 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
3061 "samp>)"
3062 msgstr ""
3063 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
3064 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
3065 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
3066
3067 msgid ""
3068 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
3069 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
3070 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
3071 msgstr ""
3072 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
3073 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
3074 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
3075
3076 msgid "The following changes have been committed"
3077 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
3078
3079 msgid "The following changes have been reverted"
3080 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
3081
3082 msgid "The following rules are currently active on this system."
3083 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
3084
3085 msgid "The given network name is not unique"
3086 msgstr "Det angitte nettverksnavnet er ikke unikt"
3087
3088 #, fuzzy
3089 msgid ""
3090 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
3091 "be replaced if you proceed."
3092 msgstr ""
3093 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
3094 "vil bli erstattet om du fortsetter."
3095
3096 msgid ""
3097 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
3098 "addresses."
3099 msgstr "Lengden IPv4 prefikset i bits, resten brukt i IPv6-adresser."
3100
3101 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
3102 msgstr "Lengden på IPv6 prefikset i bits"
3103
3104 msgid "The local IPv4 address over which the tunnel is created (optional)."
3105 msgstr ""
3106
3107 msgid ""
3108 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
3109 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
3110 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
3111 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
3112 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
3113 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
3114 msgstr ""
3115 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
3116 "Local Area Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte "
3117 "med hverandre. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
3118 "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
3119 "Uplink port for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter "
3120 "til lokalt nettverk."
3121
3122 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
3123 msgstr "Den valgte protokoll må ha en enhet tilknyttet"
3124
3125 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
3126 msgstr ""
3127
3128 msgid ""
3129 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3130 "when finished."
3131 msgstr ""
3132 "Systemet sletter konfigurasjonspartisjonen nå, enheten vil bli startet på "
3133 "nytt når dette er utført."
3134
3135 #, fuzzy
3136 msgid ""
3137 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3138 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3139 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3140 "settings."
3141 msgstr ""
3142 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
3143 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
3144 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
3145
3146 msgid ""
3147 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3148 "AYIYA"
3149 msgstr ""
3150
3151 msgid ""
3152 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3153 "you choose the generic image format for your platform."
3154 msgstr ""
3155 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
3156 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
3157
3158 msgid "There are no active leases."
3159 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
3160
3161 msgid "There are no pending changes to apply!"
3162 msgstr "Det finnes ingen endringer som kan utføres!"
3163
3164 msgid "There are no pending changes to revert!"
3165 msgstr "Det finnes ingen endriger å reversere!"
3166
3167 msgid "There are no pending changes!"
3168 msgstr "Det finnes ingen endringer!"
3169
3170 msgid ""
3171 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3172 "\"Physical Settings\" tab"
3173 msgstr ""
3174 "Det er ingen enhet som er tilordnet ennå, vennligst legg til en "
3175 "nettverksenhet i \"Fysiske Innstillinger\""
3176
3177 msgid ""
3178 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3179 "protect the web interface and enable SSH."
3180 msgstr ""
3181 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
3182 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
3183
3184 msgid "This IPv4 address of the relay"
3185 msgstr "Dette IPv4 adressen til relayet"
3186
3187 msgid ""
3188 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3189 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3190 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3191 msgstr ""
3192
3193 msgid ""
3194 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3195 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3196 "configurations are automatically preserved."
3197 msgstr ""
3198 "Dette er en liste med 'shell glob patterns' for å matche filer og kataloger "
3199 "som skal inkluderes under sysupgrade. Endrede filer i /etc/config/ og "
3200 "enkelte andre konfigurasjoner blir automatisk bevart."
3201
3202 msgid ""
3203 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3204 "password if no update key has been configured"
3205 msgstr ""
3206
3207 msgid ""
3208 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3209 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3210 msgstr ""
3211 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
3212 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
3213
3214 msgid ""
3215 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3216 "ends with <code>:2</code>"
3217 msgstr ""
3218 "Dette er den lokale endepunkt adressen som ble tildelt av tunnel 'broker', "
3219 "adressen ender vanligvis med <code>:2</code>"
3220
3221 msgid ""
3222 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3223 "abbr> in the local network"
3224 msgstr ""
3225 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
3226 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
3227
3228 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3229 msgstr ""
3230
3231 msgid ""
3232 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3233 msgstr ""
3234
3235 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3236 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
3237
3238 msgid ""
3239 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3240 msgstr ""
3241 "Dette er vanligvis adressen til nærmeste PoP som drives av tunell 'broker'"
3242
3243 msgid ""
3244 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3245 "their status."
3246 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
3247
3248 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3249 msgstr ""
3250 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
3251
3252 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3253 msgstr ""
3254 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
3255
3256 msgid "This section contains no values yet"
3257 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
3258
3259 msgid "Time Synchronization"
3260 msgstr "Tidssynkronisering"
3261
3262 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3263 msgstr "Tiden Synkroniseringen er ikke konfigurert ennå."
3264
3265 msgid "Timezone"
3266 msgstr "Tidssone"
3267
3268 msgid ""
3269 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3270 "archive here."
3271 msgstr ""
3272 "For å gjenopprette konfigurasjonsfiler, kan du her laste opp et backup arkiv "
3273 "som ble opprettet tidligere."
3274
3275 msgid "Tone"
3276 msgstr ""
3277
3278 msgid "Total Available"
3279 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
3280
3281 msgid "Traceroute"
3282 msgstr "Traceroute"
3283
3284 msgid "Traffic"
3285 msgstr "Trafikk"
3286
3287 msgid "Transfer"
3288 msgstr "Overføring"
3289
3290 msgid "Transmission Rate"
3291 msgstr "Overførings rate"
3292
3293 msgid "Transmit"
3294 msgstr "Sende"
3295
3296 msgid "Transmit Power"
3297 msgstr "Sende styrke"
3298
3299 msgid "Transmitter Antenna"
3300 msgstr "Sende Antenne"
3301
3302 msgid "Trigger"
3303 msgstr "Utløser"
3304
3305 msgid "Trigger Mode"
3306 msgstr "Utløsende Tilstand"
3307
3308 msgid "Tunnel ID"
3309 msgstr "Tunnel ID"
3310
3311 msgid "Tunnel Interface"
3312 msgstr "Tunnel grensesnitt"
3313
3314 msgid "Tunnel Link"
3315 msgstr ""
3316
3317 msgid "Tunnel broker protocol"
3318 msgstr ""
3319
3320 msgid "Tunnel setup server"
3321 msgstr ""
3322
3323 msgid "Tunnel type"
3324 msgstr ""
3325
3326 msgid "Turbo Mode"
3327 msgstr "Turbo Modus"
3328
3329 msgid "Tx-Power"
3330 msgstr "Tx-Styrke"
3331
3332 msgid "Type"
3333 msgstr "Type"
3334
3335 msgid "UDP:"
3336 msgstr "UDP:"
3337
3338 msgid "UMTS only"
3339 msgstr "Kun UMTS"
3340
3341 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3342 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3343
3344 msgid "USB Device"
3345 msgstr "USB Enhet"
3346
3347 msgid "UUID"
3348 msgstr "UUID"
3349
3350 msgid "Unable to dispatch"
3351 msgstr "Kan ikke sende"
3352
3353 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3354 msgstr ""
3355
3356 msgid "Unknown"
3357 msgstr "Ukjent"
3358
3359 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3360 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
3361
3362 msgid "Unmanaged"
3363 msgstr "Uhåndtert"
3364
3365 msgid "Unmount"
3366 msgstr ""
3367
3368 msgid "Unsaved Changes"
3369 msgstr "Ulagrede Endringer"
3370
3371 msgid "Unsupported protocol type."
3372 msgstr "Protokoll type er ikke støttet."
3373
3374 msgid "Update lists"
3375 msgstr "Oppdater lister"
3376
3377 msgid ""
3378 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3379 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires a "
3380 "compatible firmware image)."
3381 msgstr ""
3382
3383 msgid "Upload archive..."
3384 msgstr "Last opp arkiv..."
3385
3386 msgid "Uploaded File"
3387 msgstr "Opplastet Fil"
3388
3389 msgid "Uptime"
3390 msgstr "Oppetid"
3391
3392 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3393 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
3394
3395 msgid "Use DHCP gateway"
3396 msgstr "Bruk DHCP gateway"
3397
3398 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3399 msgstr "Bruk DNS servere annonsert av peer"
3400
3401 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3402 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
3403
3404 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3405 msgstr "Bruk MTU på tunnel grensesnitt"
3406
3407 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3408 msgstr "Bruk TTL på tunnel grensesnitt"
3409
3410 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3411 msgstr ""
3412
3413 msgid "Use as root filesystem (/)"
3414 msgstr ""
3415
3416 msgid "Use broadcast flag"
3417 msgstr "Bruk kringkasting flagg"
3418
3419 msgid "Use builtin IPv6-management"
3420 msgstr ""
3421
3422 msgid "Use custom DNS servers"
3423 msgstr "Bruk egendefinerte DNS servere"
3424
3425 msgid "Use default gateway"
3426 msgstr "Bruk standard gateway"
3427
3428 msgid "Use gateway metric"
3429 msgstr "Bruk gateway metrikk"
3430
3431 msgid "Use routing table"
3432 msgstr "Bruk rutingtabellen"
3433
3434 msgid ""
3435 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3436 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3437 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3438 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3439 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3440 msgstr ""
3441 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
3442 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
3443 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
3444 "tilknyttet den anmodende verten."
3445
3446 msgid "Used"
3447 msgstr "Brukt"
3448
3449 msgid "Used Key Slot"
3450 msgstr "Brukte Nøkler"
3451
3452 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3453 msgstr ""
3454
3455 msgid "User key (PEM encoded)"
3456 msgstr ""
3457
3458 msgid "Username"
3459 msgstr "Brukernavn"
3460
3461 msgid "VC-Mux"
3462 msgstr "VC-Mux"
3463
3464 msgid "VDSL"
3465 msgstr ""
3466
3467 msgid "VLANs on %q"
3468 msgstr "VLANs på %q"
3469
3470 msgid "VLANs on %q (%s)"
3471 msgstr "VLANs på %q (%s)"
3472
3473 msgid "VPN Local address"
3474 msgstr ""
3475
3476 msgid "VPN Local port"
3477 msgstr ""
3478
3479 msgid "VPN Server"
3480 msgstr "VPN server"
3481
3482 msgid "VPN Server port"
3483 msgstr ""
3484
3485 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3486 msgstr ""
3487
3488 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3489 msgstr ""
3490
3491 msgid "Vendor"
3492 msgstr ""
3493
3494 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3495 msgstr "Leverandør klasse som sendes ved DHCP spørring"
3496
3497 msgid "Verbose"
3498 msgstr ""
3499
3500 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3501 msgstr ""
3502
3503 msgid "Verify"
3504 msgstr "Bekreft"
3505
3506 msgid "Version"
3507 msgstr "Versjon"
3508
3509 msgid "WDS"
3510 msgstr "WDS"
3511
3512 msgid "WEP Open System"
3513 msgstr "WEP åpent system"
3514
3515 msgid "WEP Shared Key"
3516 msgstr "WEP delt nøkkel"
3517
3518 msgid "WEP passphrase"
3519 msgstr "WEP passord"
3520
3521 msgid "WMM Mode"
3522 msgstr "WMM Modus"
3523
3524 msgid "WPA passphrase"
3525 msgstr "WPA passord"
3526
3527 msgid ""
3528 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3529 "and ad-hoc mode) to be installed."
3530 msgstr ""
3531 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
3532 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
3533
3534 msgid ""
3535 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3536 msgstr ""
3537
3538 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3539 msgstr "Venter på at endringer utføres..."
3540
3541 msgid "Waiting for command to complete..."
3542 msgstr "Venter på at kommando fullføres..."
3543
3544 msgid "Waiting for device..."
3545 msgstr ""
3546
3547 msgid "Warning"
3548 msgstr "Advarsel"
3549
3550 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3551 msgstr ""
3552
3553 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3554 msgstr ""
3555
3556 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3557 msgstr ""
3558
3559 msgid "Width"
3560 msgstr ""
3561
3562 msgid "WireGuard VPN"
3563 msgstr ""
3564
3565 msgid "Wireless"
3566 msgstr "Trådløs"
3567
3568 msgid "Wireless Adapter"
3569 msgstr "Trådløs Tilslutning"
3570
3571 msgid "Wireless Network"
3572 msgstr "Trådløst Nettverk"
3573
3574 msgid "Wireless Overview"
3575 msgstr "Trådløs Oversikt"
3576
3577 msgid "Wireless Security"
3578 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
3579
3580 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3581 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
3582
3583 msgid "Wireless is restarting..."
3584 msgstr "Trådløst starter på nytt..."
3585
3586 msgid "Wireless network is disabled"
3587 msgstr "Trådløst nettverk er deaktivert"
3588
3589 msgid "Wireless network is enabled"
3590 msgstr "Trådløst nettverk er aktivert"
3591
3592 msgid "Wireless restarted"
3593 msgstr "Trådløst startet på nytt"
3594
3595 msgid "Wireless shut down"
3596 msgstr "Trådløst er slått av"
3597
3598 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3599 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
3600
3601 msgid "Write system log to file"
3602 msgstr ""
3603
3604 msgid "XR Support"
3605 msgstr "XR Støtte"
3606
3607 msgid ""
3608 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3609 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3610 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3611 msgstr ""
3612 "Her kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
3613 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
3614 "deaktiverer nødvendige init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
3615 "utilgjengelig! </strong>"
3616
3617 msgid ""
3618 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
3619 msgstr ""
3620 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
3621 "skikkelig."
3622
3623 msgid ""
3624 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3625 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3626 "or Safari."
3627 msgstr ""
3628
3629 msgid "any"
3630 msgstr "enhver"
3631
3632 msgid "auto"
3633 msgstr "auto"
3634
3635 msgid "automatic"
3636 msgstr ""
3637
3638 msgid "baseT"
3639 msgstr "baseT"
3640
3641 msgid "bridged"
3642 msgstr "brokoblet"
3643
3644 msgid "create:"
3645 msgstr "opprett:"
3646
3647 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3648 msgstr "Oppretter en bro mellom angitte grensesnitt"
3649
3650 msgid "dB"
3651 msgstr "dB"
3652
3653 msgid "dBm"
3654 msgstr "dBm"
3655
3656 msgid "disable"
3657 msgstr "Deaktiver"
3658
3659 msgid "disabled"
3660 msgstr ""
3661
3662 msgid "expired"
3663 msgstr "utgått"
3664
3665 msgid ""
3666 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3667 "abbr>-leases will be stored"
3668 msgstr ""
3669 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3670 "abbr>-leier vil bli lagret"
3671
3672 msgid "forward"
3673 msgstr "videresend"
3674
3675 msgid "full-duplex"
3676 msgstr "full-dupleks"
3677
3678 msgid "half-duplex"
3679 msgstr "halv-dupleks"
3680
3681 msgid "help"
3682 msgstr "Hjelp"
3683
3684 msgid "hidden"
3685 msgstr "skjult"
3686
3687 msgid "hybrid mode"
3688 msgstr ""
3689
3690 msgid "if target is a network"
3691 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
3692
3693 msgid "input"
3694 msgstr "inndata"
3695
3696 msgid "kB"
3697 msgstr "kB"
3698
3699 msgid "kB/s"
3700 msgstr "kB/s"
3701
3702 msgid "kbit/s"
3703 msgstr "kbit/s"
3704
3705 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3706 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
3707
3708 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3709 msgstr ""
3710
3711 msgid "navigation Navigation"
3712 msgstr ""
3713
3714 msgid "no"
3715 msgstr "nei"
3716
3717 msgid "no link"
3718 msgstr "ingen forbindelse"
3719
3720 msgid "none"
3721 msgstr "ingen"
3722
3723 msgid "not present"
3724 msgstr ""
3725
3726 msgid "off"
3727 msgstr "av"
3728
3729 msgid "on"
3730 msgstr "på"
3731
3732 msgid "open"
3733 msgstr "åpen"
3734
3735 msgid "overlay"
3736 msgstr ""
3737
3738 msgid "relay mode"
3739 msgstr ""
3740
3741 msgid "routed"
3742 msgstr "rutet"
3743
3744 msgid "server mode"
3745 msgstr ""
3746
3747 msgid "skiplink1 Skip to navigation"
3748 msgstr ""
3749
3750 msgid "skiplink2 Skip to content"
3751 msgstr ""
3752
3753 msgid "stateful-only"
3754 msgstr ""
3755
3756 msgid "stateless"
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "stateless + stateful"
3760 msgstr ""
3761
3762 msgid "tagged"
3763 msgstr "tagget"
3764
3765 msgid "unknown"
3766 msgstr "ukjent"
3767
3768 msgid "unlimited"
3769 msgstr "ubegrenset"
3770
3771 msgid "unspecified"
3772 msgstr "uspesifisert"
3773
3774 msgid "unspecified -or- create:"
3775 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
3776
3777 msgid "untagged"
3778 msgstr "utagget"
3779
3780 msgid "yes"
3781 msgstr "ja"
3782
3783 msgid "« Back"
3784 msgstr "« Tilbake"
3785
3786 #, fuzzy
3787 #~ msgid ""
3788 #~ "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must "
3789 #~ "be flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
3790 #~ "install instructions."
3791 #~ msgstr ""
3792 #~ "Beklager, men finner ikke støtte for 'sysupgrade', ny firmware må derfor "
3793 #~ "flashes manuelt. Viser til OpenWrt wiki for installering av firmare på "
3794 #~ "forskjellige enheter."
3795
3796 #~ msgid ""
3797 #~ "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running "
3798 #~ "firmware. Check \"Keep settings\" to retain the current configuration "
3799 #~ "(requires an OpenWrt compatible firmware image)."
3800 #~ msgstr ""
3801 #~ "Last her opp en sysupgrade-kompatibel firmware som skal erstatte den "
3802 #~ "kjørende firmware. Merk av \"Behold innstillinger\" for å beholde "
3803 #~ "gjeldene konfigurasjon. (en OpenWrt kompatibel firmware er nødvendig)"
3804
3805 #~ msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
3806 #~ msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
3807
3808 #~ msgid "Join Network: Settings"
3809 #~ msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
3810
3811 #~ msgid "CPU"
3812 #~ msgstr "CPU"
3813
3814 #~ msgid "Port %d"
3815 #~ msgstr "Port %d"
3816
3817 #~ msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
3818 #~ msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
3819
3820 #~ msgid "VLAN Interface"
3821 #~ msgstr "VLAN grensesnitt"