8eb110fa39026aea5978a9d0c930d39e2fa281be
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:36+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
10
11 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
12 msgstr ""
13
14 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
15 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
16
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
19
20 msgid "(empty)"
21 msgstr "(tom)"
22
23 msgid "(no interfaces attached)"
24 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
25
26 msgid "-- Additional Field --"
27 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
28
29 msgid "-- Please choose --"
30 msgstr "-- Vennligst velg --"
31
32 msgid "-- custom --"
33 msgstr "-- egendefinert --"
34
35 msgid "-- match by device --"
36 msgstr ""
37
38 msgid "-- match by label --"
39 msgstr ""
40
41 msgid "1 Minute Load:"
42 msgstr "1 minutts belastning:"
43
44 msgid "15 Minute Load:"
45 msgstr "15 minutters belastning:"
46
47 msgid "464XLAT (CLAT)"
48 msgstr ""
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "5 minutters belastning:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
67 "i oppslagsfilen ved spørringer"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
86 "Nettverk (CIDR)"
87
88 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
89 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
90
91 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
92 msgstr ""
93
94 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
95 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
96
97 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
98 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
99
100 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
101 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
102
103 msgid ""
104 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
105 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
106 msgstr ""
107 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
108 "abbr> leier"
109
110 msgid ""
111 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
112 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
113 msgstr ""
114 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
115 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
116
117 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
118 msgstr "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
119
120 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
121 msgstr "<abbr title='Parvis: %s / Gruppe: %s'>%s - %s</abbr>"
122
123 msgid "A43C + J43 + A43"
124 msgstr ""
125
126 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
127 msgstr ""
128
129 msgid "ADSL"
130 msgstr ""
131
132 msgid "AICCU (SIXXS)"
133 msgstr ""
134
135 msgid "ANSI T1.413"
136 msgstr ""
137
138 msgid "APN"
139 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt Navn\">APN</abbr>"
140
141 msgid "AR Support"
142 msgstr "AR Støtte"
143
144 msgid "ARP retry threshold"
145 msgstr "APR terskel for nytt forsøk"
146
147 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
148 msgstr ""
149
150 msgid "ATM Bridges"
151 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
152
153 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
154 msgstr ""
155 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
156 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
157
158 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
159 msgstr ""
160 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
161 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
162
163 msgid ""
164 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
165 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
166 "to dial into the provider network."
167 msgstr ""
168 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
169 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
170 "seg mot en leverandørs nettverk."
171
172 msgid "ATM device number"
173 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
174
175 msgid "ATU-C System Vendor ID"
176 msgstr ""
177
178 msgid "AYIYA"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Access Concentrator"
182 msgstr "Tilgangskonsentrator"
183
184 msgid "Access Point"
185 msgstr "Aksesspunkt"
186
187 msgid "Action"
188 msgstr "Handling"
189
190 msgid "Actions"
191 msgstr "Handlinger"
192
193 msgid "Activate this network"
194 msgstr "Aktiver dette nettverket"
195
196 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
197 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
198
199 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
200 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
201
202 msgid "Active Connections"
203 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
204
205 msgid "Active DHCP Leases"
206 msgstr "Aktive DHCP Leier"
207
208 msgid "Active DHCPv6 Leases"
209 msgstr "Aktive DHCPv6 Leier"
210
211 msgid "Ad-Hoc"
212 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
213
214 msgid "Add"
215 msgstr "Legg til"
216
217 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
218 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
219
220 msgid "Add new interface..."
221 msgstr "Legg til grensesnitt..."
222
223 msgid "Additional Hosts files"
224 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
225
226 msgid "Additional servers file"
227 msgstr ""
228
229 msgid "Address"
230 msgstr "Adresse"
231
232 msgid "Address to access local relay bridge"
233 msgstr "Adresse for tilgang til lokal relébro"
234
235 msgid "Administration"
236 msgstr "Administrasjon"
237
238 msgid "Advanced Settings"
239 msgstr "Avanserte Innstillinger"
240
241 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
242 msgstr ""
243
244 msgid "Alert"
245 msgstr "Varsle"
246
247 msgid ""
248 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
249 "address"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Allocate IP sequentially"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
256 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
257
258 msgid "Allow all except listed"
259 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
260
261 msgid "Allow listed only"
262 msgstr "Tillat kun oppførte"
263
264 msgid "Allow localhost"
265 msgstr "Tillat lokalvert"
266
267 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
268 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
269
270 msgid "Allow root logins with password"
271 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
272
273 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
274 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
275
276 msgid ""
277 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
278 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
279
280 msgid ""
281 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
282 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
283 msgstr ""
284
285 msgid "Always announce default router"
286 msgstr ""
287
288 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
289 msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
290
291 msgid "Annex"
292 msgstr ""
293
294 msgid "Annex A + L + M (all)"
295 msgstr ""
296
297 msgid "Annex A G.992.1"
298 msgstr ""
299
300 msgid "Annex A G.992.2"
301 msgstr ""
302
303 msgid "Annex A G.992.3"
304 msgstr ""
305
306 msgid "Annex A G.992.5"
307 msgstr ""
308
309 msgid "Annex B (all)"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Annex B G.992.1"
313 msgstr ""
314
315 msgid "Annex B G.992.3"
316 msgstr ""
317
318 msgid "Annex B G.992.5"
319 msgstr ""
320
321 msgid "Annex J (all)"
322 msgstr ""
323
324 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Annex M (all)"
328 msgstr ""
329
330 msgid "Annex M G.992.3"
331 msgstr ""
332
333 msgid "Annex M G.992.5"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
337 msgstr ""
338
339 msgid "Announced DNS domains"
340 msgstr ""
341
342 msgid "Announced DNS servers"
343 msgstr ""
344
345 msgid "Anonymous Identity"
346 msgstr ""
347
348 msgid "Anonymous Mount"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Anonymous Swap"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Antenna 1"
355 msgstr "Antenne 1"
356
357 msgid "Antenna 2"
358 msgstr "Antenne 2"
359
360 msgid "Antenna Configuration"
361 msgstr "Antennekonfigurasjon"
362
363 msgid "Any zone"
364 msgstr "Alle soner"
365
366 msgid "Apply"
367 msgstr "Bruk"
368
369 msgid "Applying changes"
370 msgstr "Utfører endringer"
371
372 msgid ""
373 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
374 msgstr ""
375
376 msgid "Assign interfaces..."
377 msgstr "Tilknytt grensesnitt..."
378
379 msgid ""
380 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
381 msgstr ""
382
383 msgid "Associated Stations"
384 msgstr "Tilkoblede Klienter"
385
386 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
387 msgstr "Atheros 802.11%s Trådløs Kontroller"
388
389 msgid "Auth Group"
390 msgstr ""
391
392 msgid "AuthGroup"
393 msgstr ""
394
395 msgid "Authentication"
396 msgstr "Godkjenning"
397
398 msgid "Authoritative"
399 msgstr "Autoritativ"
400
401 msgid "Authorization Required"
402 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
403
404 msgid "Auto Refresh"
405 msgstr "Automatisk oppdatering"
406
407 msgid "Automatic"
408 msgstr ""
409
410 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
411 msgstr ""
412
413 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
414 msgstr ""
415
416 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
417 msgstr ""
418
419 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
420 msgstr ""
421
422 msgid "Automount Filesystem"
423 msgstr ""
424
425 msgid "Automount Swap"
426 msgstr ""
427
428 msgid "Available"
429 msgstr "Tilgjengelig"
430
431 msgid "Available packages"
432 msgstr "Tilgjengelige pakker"
433
434 msgid "Average:"
435 msgstr "Gjennomsnitt:"
436
437 msgid "B43 + B43C"
438 msgstr ""
439
440 msgid "B43 + B43C + V43"
441 msgstr ""
442
443 msgid "BR / DMR / AFTR"
444 msgstr ""
445
446 msgid "BSSID"
447 msgstr "BSSID"
448
449 msgid "Back"
450 msgstr "Tilbake"
451
452 msgid "Back to Overview"
453 msgstr "Tilbake til oversikt"
454
455 msgid "Back to configuration"
456 msgstr "Tilbake til konfigurasjon"
457
458 msgid "Back to overview"
459 msgstr "Tilbake til oversikt"
460
461 msgid "Back to scan results"
462 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
463
464 msgid "Background Scan"
465 msgstr "Bakgrunns Skanning"
466
467 msgid "Backup / Flash Firmware"
468 msgstr "Sikkerhetskopiering/Firmware oppgradering"
469
470 msgid "Backup / Restore"
471 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
472
473 msgid "Backup file list"
474 msgstr "Sikkerhetskopier filliste"
475
476 msgid "Bad address specified!"
477 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
478
479 msgid "Band"
480 msgstr ""
481
482 msgid "Behind NAT"
483 msgstr ""
484
485 msgid ""
486 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
487 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
488 "defined backup patterns."
489 msgstr ""
490 "Nedenfor er listen med filer som blir sikkerthetskopiert. Listen består av "
491 "konfigurasjonsfiler som er merket av opkg, essensielle enhets filer og andre "
492 "filer valgt av bruker."
493
494 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
495 msgstr ""
496
497 msgid "Bitrate"
498 msgstr "Bitrate"
499
500 msgid "Bogus NX Domain Override"
501 msgstr "Overstyr falske NX Domener"
502
503 msgid "Bridge"
504 msgstr "Bro"
505
506 msgid "Bridge interfaces"
507 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
508
509 msgid "Bridge unit number"
510 msgstr "Bro enhetsnummer"
511
512 msgid "Bring up on boot"
513 msgstr "Slå på ved oppstart"
514
515 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
516 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådløs Kontroller"
517
518 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
519 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådløs Kontroller"
520
521 msgid "Buffered"
522 msgstr "Bufret"
523
524 msgid ""
525 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
526 "preserved in any sysupgrade."
527 msgstr ""
528
529 msgid "Buttons"
530 msgstr "Knapper"
531
532 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
533 msgstr ""
534
535 msgid "CPU usage (%)"
536 msgstr "CPU forbruk (%)"
537
538 msgid "Cancel"
539 msgstr "Avbryt"
540
541 msgid "Category"
542 msgstr ""
543
544 msgid "Chain"
545 msgstr "Lenke"
546
547 msgid "Changes"
548 msgstr "Endringer"
549
550 msgid "Changes applied."
551 msgstr "Endringer utført."
552
553 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
554 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
555
556 msgid "Channel"
557 msgstr "Kanal"
558
559 msgid "Check"
560 msgstr "Kontroller"
561
562 msgid "Check fileystems before mount"
563 msgstr ""
564
565 msgid "Checksum"
566 msgstr "Kontrollsum"
567
568 msgid ""
569 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
570 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
571 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
572 "interface to it."
573 msgstr ""
574 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
575 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
576 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
577 "grensesnittet til det."
578
579 msgid ""
580 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
581 "out the <em>create</em> field to define a new network."
582 msgstr ""
583 "Velg det eller de nettverk du vil legge til dette trådløse grensesnittet, "
584 "eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
585
586 msgid "Cipher"
587 msgstr "Krypteringsmetode"
588
589 msgid "Cisco UDP encapsulation"
590 msgstr ""
591
592 msgid ""
593 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
594 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
595 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
596 msgstr ""
597 "Klikk \"Opprett arkiv\" for å laste ned et tar arkiv av de gjeldende "
598 "konfigurasjons filer. For å nullstille firmwaren til opprinnelig tilstand, "
599 "klikker du på \"Utfør nullstilling\" (kun mulig på squashfs firmwarer)."
600
601 msgid "Client"
602 msgstr "Klient"
603
604 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
605 msgstr "Klient ID som sendes ved DHCP spørring"
606
607 msgid ""
608 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
609 "persist connection"
610 msgstr ""
611 "Lukk inaktiver tilkoblinger etter angitt antall sekunder, bruk 0 for en "
612 "kontinuerlig tilkobling"
613
614 msgid "Close list..."
615 msgstr "Lukk liste..."
616
617 msgid "Collecting data..."
618 msgstr "Henter data..."
619
620 msgid "Command"
621 msgstr "Kommando"
622
623 msgid "Common Configuration"
624 msgstr "Vanlige Innstillinger"
625
626 msgid "Compression"
627 msgstr "Komprimering"
628
629 msgid "Configuration"
630 msgstr "Konfigurasjon"
631
632 msgid "Configuration applied."
633 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
634
635 msgid "Configuration files will be kept."
636 msgstr "Konfigurasjonsfiler vil bli bevart."
637
638 msgid "Confirmation"
639 msgstr "Bekreftelse"
640
641 msgid "Connect"
642 msgstr "Koble til"
643
644 msgid "Connected"
645 msgstr "Tilkoblet"
646
647 msgid "Connection Limit"
648 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
649
650 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
651 msgstr ""
652
653 msgid "Connections"
654 msgstr "Tilkoblinger"
655
656 msgid "Country"
657 msgstr "Land"
658
659 msgid "Country Code"
660 msgstr "Landskode"
661
662 msgid "Cover the following interface"
663 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
664
665 msgid "Cover the following interfaces"
666 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
667
668 msgid "Create / Assign firewall-zone"
669 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
670
671 msgid "Create Interface"
672 msgstr "Opprett Grensesnitt"
673
674 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
675 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
676
677 msgid "Critical"
678 msgstr "Kritisk"
679
680 msgid "Cron Log Level"
681 msgstr "Cron logg nivå"
682
683 msgid "Custom Interface"
684 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
685
686 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
687 msgstr ""
688
689 msgid ""
690 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
691 "sysupgrade."
692 msgstr ""
693
694 msgid "Custom feeds"
695 msgstr ""
696
697 msgid ""
698 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
699 "\">LED</abbr>s if possible."
700 msgstr ""
701 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
702 "abbr>s om mulig."
703
704 msgid "DHCP Leases"
705 msgstr "DHCP Leier"
706
707 msgid "DHCP Server"
708 msgstr "DHCP Server"
709
710 msgid "DHCP and DNS"
711 msgstr "DHCP og DNS"
712
713 msgid "DHCP client"
714 msgstr "DHCP klient"
715
716 msgid "DHCP-Options"
717 msgstr "DHCP-Alternativer"
718
719 msgid "DHCPv6 Leases"
720 msgstr "DHCPv6 Leier"
721
722 msgid "DHCPv6 client"
723 msgstr ""
724
725 msgid "DHCPv6-Mode"
726 msgstr ""
727
728 msgid "DHCPv6-Service"
729 msgstr ""
730
731 msgid "DNS"
732 msgstr "DNS"
733
734 msgid "DNS forwardings"
735 msgstr "DNS videresendinger"
736
737 msgid "DNS-Label / FQDN"
738 msgstr ""
739
740 msgid "DNSSEC"
741 msgstr ""
742
743 msgid "DNSSEC check unsigned"
744 msgstr ""
745
746 msgid "DPD Idle Timeout"
747 msgstr ""
748
749 msgid "DS-Lite AFTR address"
750 msgstr ""
751
752 msgid "DSL"
753 msgstr ""
754
755 msgid "DSL Status"
756 msgstr ""
757
758 msgid "DSL line mode"
759 msgstr ""
760
761 msgid "DUID"
762 msgstr "DUID"
763
764 msgid "Data Rate"
765 msgstr ""
766
767 msgid "Debug"
768 msgstr "Feilsøking"
769
770 msgid "Default %d"
771 msgstr "Standard %d"
772
773 msgid "Default gateway"
774 msgstr "Standard gateway"
775
776 msgid "Default is stateless + stateful"
777 msgstr ""
778
779 msgid "Default route"
780 msgstr ""
781
782 msgid "Default state"
783 msgstr "Standard tilstand"
784
785 msgid "Define a name for this network."
786 msgstr "Definer et navn for dette nettverket."
787
788 msgid ""
789 "Define additional DHCP options, for example "
790 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
791 "servers to clients."
792 msgstr ""
793 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
794 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
795
796 msgid "Delete"
797 msgstr "Fjern"
798
799 msgid "Delete this network"
800 msgstr "Fjern dette nettverket"
801
802 msgid "Description"
803 msgstr "Beskrivelse"
804
805 msgid "Design"
806 msgstr "Design"
807
808 msgid "Destination"
809 msgstr "Destinasjon"
810
811 msgid "Device"
812 msgstr "Enhet"
813
814 msgid "Device Configuration"
815 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
816
817 msgid "Device is rebooting..."
818 msgstr ""
819
820 msgid "Device unreachable"
821 msgstr ""
822
823 msgid "Diagnostics"
824 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
825
826 msgid "Dial number"
827 msgstr ""
828
829 msgid "Directory"
830 msgstr "Katalog"
831
832 msgid "Disable"
833 msgstr "Deaktiver"
834
835 msgid ""
836 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
837 "this interface."
838 msgstr ""
839 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
840 "for dette nettverket."
841
842 msgid "Disable DNS setup"
843 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
844
845 msgid "Disable Encryption"
846 msgstr ""
847
848 msgid "Disable HW-Beacon timer"
849 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
850
851 msgid "Disabled"
852 msgstr "Deaktivert"
853
854 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
855 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
856
857 msgid "Displaying only packages containing"
858 msgstr "Viser bare pakker som inneholder"
859
860 msgid "Distance Optimization"
861 msgstr "Avstand Optimalisering"
862
863 msgid "Distance to farthest network member in meters."
864 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
865
866 msgid "Distribution feeds"
867 msgstr ""
868
869 msgid "Diversity"
870 msgstr "Antennevariasjon"
871
872 msgid ""
873 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
874 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
875 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
876 "firewalls"
877 msgstr ""
878 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
879 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
880 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
881 "brannmurer"
882
883 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
884 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
885
886 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
887 msgstr ""
888 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
889 "navneservere"
890
891 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
892 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
893
894 msgid "Do not send probe responses"
895 msgstr "Ikke send probe svar"
896
897 msgid "Domain required"
898 msgstr "Domene kreves"
899
900 msgid "Domain whitelist"
901 msgstr "Domene hviteliste"
902
903 msgid ""
904 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
905 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
906 msgstr ""
907 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
908 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
909
910 msgid "Download and install package"
911 msgstr "Last ned og installer pakken"
912
913 msgid "Download backup"
914 msgstr "Last ned sikkerhetskopi"
915
916 msgid "Dropbear Instance"
917 msgstr "Dropbear Instans"
918
919 msgid ""
920 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
921 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
922 msgstr ""
923 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
924 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
925
926 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
927 msgstr ""
928
929 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
930 msgstr ""
931 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
932
933 msgid "Dynamic tunnel"
934 msgstr "Dynamisk tunnel"
935
936 msgid ""
937 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
938 "having static leases will be served."
939 msgstr ""
940 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
941 "bruke klienter med statisk leie."
942
943 msgid "EA-bits length"
944 msgstr ""
945
946 msgid "EAP-Method"
947 msgstr "EAP-metode"
948
949 msgid "Edit"
950 msgstr "Endre"
951
952 msgid ""
953 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
954 "reload the page."
955 msgstr ""
956
957 msgid "Edit this interface"
958 msgstr "Endre dette grensesnittet"
959
960 msgid "Edit this network"
961 msgstr "Endre dette nettverket"
962
963 msgid "Emergency"
964 msgstr "Krisesituasjon"
965
966 msgid "Enable"
967 msgstr "Aktiver"
968
969 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
970 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
971
972 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
973 msgstr "Aktiver HE,net dynamisk endepunkt oppdatering"
974
975 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
976 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
977
978 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
979 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
980
981 msgid "Enable NTP client"
982 msgstr "Aktiver NTP klient"
983
984 msgid "Enable Single DES"
985 msgstr ""
986
987 msgid "Enable TFTP server"
988 msgstr "Aktiver TFTP server"
989
990 msgid "Enable VLAN functionality"
991 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
992
993 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
994 msgstr ""
995
996 msgid "Enable learning and aging"
997 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
998
999 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Enable this mount"
1006 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
1007
1008 msgid "Enable this swap"
1009 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
1010
1011 msgid "Enable/Disable"
1012 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
1013
1014 msgid "Enabled"
1015 msgstr "Aktivert"
1016
1017 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1018 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
1019
1020 msgid "Encapsulation mode"
1021 msgstr "Innkapsling modus"
1022
1023 msgid "Encryption"
1024 msgstr "Kryptering"
1025
1026 msgid "Erasing..."
1027 msgstr "Sletter..."
1028
1029 msgid "Error"
1030 msgstr "Feil"
1031
1032 msgid "Errored seconds (ES)"
1033 msgstr ""
1034
1035 msgid "Ethernet Adapter"
1036 msgstr "Ethernet Tilslutning"
1037
1038 msgid "Ethernet Switch"
1039 msgstr "Ethernet Svitsj"
1040
1041 msgid "Exclude interfaces"
1042 msgstr ""
1043
1044 msgid "Expand hosts"
1045 msgstr "Utvid vertsliste"
1046
1047 msgid "Expires"
1048 msgstr "Utgår"
1049
1050 #, fuzzy
1051 msgid ""
1052 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1053 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
1054
1055 msgid "External"
1056 msgstr ""
1057
1058 msgid "External system log server"
1059 msgstr "Ekstern systemlogg server"
1060
1061 msgid "External system log server port"
1062 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
1063
1064 msgid "External system log server protocol"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "Extra SSH command options"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid "Fast Frames"
1071 msgstr "Fast Frames"
1072
1073 msgid "File"
1074 msgstr "Fil"
1075
1076 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1077 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
1078
1079 msgid "Filesystem"
1080 msgstr "Filsystem"
1081
1082 msgid "Filter"
1083 msgstr "Filter"
1084
1085 msgid "Filter private"
1086 msgstr "Filtrer private"
1087
1088 msgid "Filter useless"
1089 msgstr "Filtrer ubrukelige"
1090
1091 msgid ""
1092 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1093 "with defaults based on what was detected"
1094 msgstr ""
1095
1096 msgid "Find and join network"
1097 msgstr "Finn og koble til nettverk"
1098
1099 msgid "Find package"
1100 msgstr "Finn pakke"
1101
1102 msgid "Finish"
1103 msgstr "Fullfør"
1104
1105 msgid "Firewall"
1106 msgstr "Brannmur"
1107
1108 msgid "Firewall Settings"
1109 msgstr "Brannmur Innstillinger"
1110
1111 msgid "Firewall Status"
1112 msgstr "Brannmur Status"
1113
1114 msgid "Firmware File"
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "Firmware Version"
1118 msgstr "Firmware Versjon"
1119
1120 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1121 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
1122
1123 msgid "Flash Firmware"
1124 msgstr "Firmware Oppradering"
1125
1126 msgid "Flash image..."
1127 msgstr "Flash firmware..."
1128
1129 msgid "Flash new firmware image"
1130 msgstr "Flash nytt firmware image"
1131
1132 msgid "Flash operations"
1133 msgstr "Flash operasjoner"
1134
1135 msgid "Flashing..."
1136 msgstr "Flasher..."
1137
1138 msgid "Force"
1139 msgstr "Bruk"
1140
1141 msgid "Force CCMP (AES)"
1142 msgstr "Bruk CCMP (AES)"
1143
1144 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1145 msgstr ""
1146 "Bruk DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget."
1147
1148 msgid "Force TKIP"
1149 msgstr "Bruk TKIP"
1150
1151 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1152 msgstr "Bruk TKIP og CCMP (AES)"
1153
1154 msgid "Force use of NAT-T"
1155 msgstr ""
1156
1157 msgid "Form token mismatch"
1158 msgstr ""
1159
1160 msgid "Forward DHCP traffic"
1161 msgstr "Videresend DHCP trafikk"
1162
1163 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1164 msgstr ""
1165
1166 msgid "Forward broadcast traffic"
1167 msgstr "Videresend kringkastingstrafikk"
1168
1169 msgid "Forwarding mode"
1170 msgstr "Videresending modus"
1171
1172 msgid "Fragmentation Threshold"
1173 msgstr "Fragmenterings Terskel"
1174
1175 msgid "Frame Bursting"
1176 msgstr "Frame Bursting"
1177
1178 msgid "Free"
1179 msgstr "Ledig"
1180
1181 msgid "Free space"
1182 msgstr "Ledig plass"
1183
1184 msgid "GHz"
1185 msgstr "GHz"
1186
1187 msgid "GPRS only"
1188 msgstr "Kun GPRS"
1189
1190 msgid "Gateway"
1191 msgstr "Gateway"
1192
1193 msgid "Gateway ports"
1194 msgstr "Gateway porter"
1195
1196 msgid "General Settings"
1197 msgstr "Generelle Innstillinger"
1198
1199 msgid "General Setup"
1200 msgstr "Generelt Oppsett"
1201
1202 msgid "General options for opkg"
1203 msgstr ""
1204
1205 msgid "Generate Config"
1206 msgstr ""
1207
1208 msgid "Generate archive"
1209 msgstr "Opprett arkiv"
1210
1211 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1212 msgstr "Generell 802.11%s Trådløs Kontroller"
1213
1214 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1215 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
1216
1217 msgid "Global Settings"
1218 msgstr ""
1219
1220 msgid "Global network options"
1221 msgstr ""
1222
1223 msgid "Go to password configuration..."
1224 msgstr "Gå til passord konfigurasjon..."
1225
1226 msgid "Go to relevant configuration page"
1227 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
1228
1229 msgid "Group Password"
1230 msgstr ""
1231
1232 msgid "Guest"
1233 msgstr ""
1234
1235 msgid "HE.net password"
1236 msgstr "HE.net passord"
1237
1238 msgid "HE.net username"
1239 msgstr ""
1240
1241 msgid "Handler"
1242 msgstr "Behandler"
1243
1244 msgid "Hang Up"
1245 msgstr "Slå av"
1246
1247 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1248 msgstr ""
1249
1250 msgid "Heartbeat"
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid ""
1254 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1255 "the timezone."
1256 msgstr ""
1257 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
1258 "vertsnavn eller tidssone."
1259
1260 msgid ""
1261 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1262 "authentication."
1263 msgstr ""
1264 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
1265
1266 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1267 msgstr "Hermes 802.11b Trådløs Kontroller"
1268
1269 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1270 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1271
1272 msgid "Host"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Host entries"
1276 msgstr "Vertsoppføringer"
1277
1278 msgid "Host expiry timeout"
1279 msgstr "Verts utløpstid"
1280
1281 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1282 msgstr ""
1283 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
1284
1285 msgid "Hostname"
1286 msgstr "Vertsnavn"
1287
1288 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1289 msgstr "Vertsnavn som sendes ved DHCP forespørsel"
1290
1291 msgid "Hostnames"
1292 msgstr "Vertsnavn"
1293
1294 msgid "Hybrid"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "IKE DH Group"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "IP address"
1301 msgstr "IP adresse"
1302
1303 msgid "IPv4"
1304 msgstr "IPv4"
1305
1306 msgid "IPv4 Firewall"
1307 msgstr "IPv4 Brannmur"
1308
1309 msgid "IPv4 WAN Status"
1310 msgstr "IPv4 WAN Status"
1311
1312 msgid "IPv4 address"
1313 msgstr "IPv4 adresse"
1314
1315 msgid "IPv4 and IPv6"
1316 msgstr "IPv4 og IPv6"
1317
1318 msgid "IPv4 assignment length"
1319 msgstr ""
1320
1321 msgid "IPv4 broadcast"
1322 msgstr "IPv4 kringkasting"
1323
1324 msgid "IPv4 gateway"
1325 msgstr "IPv4 gateway"
1326
1327 msgid "IPv4 netmask"
1328 msgstr "IPv4 nettmaske"
1329
1330 msgid "IPv4 only"
1331 msgstr "Kun IPv4"
1332
1333 msgid "IPv4 prefix"
1334 msgstr ""
1335
1336 msgid "IPv4 prefix length"
1337 msgstr "IPv4 prefikslengde"
1338
1339 msgid "IPv4-Address"
1340 msgstr "IPv4-Adresse"
1341
1342 msgid "IPv6"
1343 msgstr "IPv6"
1344
1345 msgid "IPv6 Firewall"
1346 msgstr "IPv6 Brannmur"
1347
1348 msgid "IPv6 Neighbours"
1349 msgstr ""
1350
1351 msgid "IPv6 Settings"
1352 msgstr ""
1353
1354 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1355 msgstr ""
1356
1357 msgid "IPv6 WAN Status"
1358 msgstr "IPv6 WAN Status"
1359
1360 msgid "IPv6 address"
1361 msgstr "IPv6 adresse"
1362
1363 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1364 msgstr ""
1365
1366 msgid "IPv6 assignment hint"
1367 msgstr ""
1368
1369 msgid "IPv6 assignment length"
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid "IPv6 gateway"
1373 msgstr "IPv6 gateway"
1374
1375 msgid "IPv6 only"
1376 msgstr "Kun IPv6"
1377
1378 msgid "IPv6 prefix"
1379 msgstr "IPv6 prefiks"
1380
1381 msgid "IPv6 prefix length"
1382 msgstr "IPv6 prefikslengde"
1383
1384 msgid "IPv6 routed prefix"
1385 msgstr ""
1386
1387 msgid "IPv6-Address"
1388 msgstr "IPv6-Adresse"
1389
1390 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1391 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1392
1393 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1394 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1395
1396 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1397 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6til4)"
1398
1399 msgid "Identity"
1400 msgstr "Identitet"
1401
1402 msgid "If checked, 1DES is enaled"
1403 msgstr ""
1404
1405 msgid "If checked, encryption is disabled"
1406 msgstr ""
1407
1408 msgid ""
1409 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1410 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1411
1412 msgid ""
1413 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1414 "device node"
1415 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1416
1417 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1418 msgstr "Dersom ikke avmerket blir ingen standard rute konfigurert"
1419
1420 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1421 msgstr "Dersom ikke avmerket blir de annonserte DNS server adresser ignorert"
1422
1423 msgid ""
1424 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1425 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1426 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1427 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1428 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1429 msgstr ""
1430 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1431 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1432 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1433 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1434
1435 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1436 msgstr ""
1437
1438 msgid "Ignore interface"
1439 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1440
1441 msgid "Ignore resolve file"
1442 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1443
1444 msgid "Image"
1445 msgstr "Firmware"
1446
1447 msgid "In"
1448 msgstr "i"
1449
1450 msgid ""
1451 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1452 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1453 msgstr ""
1454
1455 msgid "Inactivity timeout"
1456 msgstr "Tidsavbrudd etter innaktivitet"
1457
1458 msgid "Inbound:"
1459 msgstr "Innkommende:"
1460
1461 msgid "Info"
1462 msgstr "Informasjon"
1463
1464 msgid "Initscript"
1465 msgstr "Oppstartskript"
1466
1467 msgid "Initscripts"
1468 msgstr "Oppstartsskript"
1469
1470 msgid "Install"
1471 msgstr "Installer"
1472
1473 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1474 msgstr ""
1475
1476 msgid "Install package %q"
1477 msgstr "Installer pakken %q"
1478
1479 msgid "Install protocol extensions..."
1480 msgstr "Installer protokoll utvidelser..."
1481
1482 msgid "Installed packages"
1483 msgstr "Installerte pakker"
1484
1485 msgid "Interface"
1486 msgstr "Grensesnitt"
1487
1488 msgid "Interface Configuration"
1489 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1490
1491 msgid "Interface Overview"
1492 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1493
1494 msgid "Interface is reconnecting..."
1495 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1496
1497 msgid "Interface is shutting down..."
1498 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1499
1500 msgid "Interface name"
1501 msgstr ""
1502
1503 msgid "Interface not present or not connected yet."
1504 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1505
1506 msgid "Interface reconnected"
1507 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1508
1509 msgid "Interface shut down"
1510 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1511
1512 msgid "Interfaces"
1513 msgstr "Grensesnitt"
1514
1515 msgid "Internal"
1516 msgstr ""
1517
1518 msgid "Internal Server Error"
1519 msgstr "Intern server feil"
1520
1521 msgid "Invalid"
1522 msgstr "Ugyldig"
1523
1524 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1525 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1526
1527 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1528 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare unike ID'er er tillatt"
1529
1530 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1531 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1532
1533 #, fuzzy
1534 msgid ""
1535 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1536 "flash memory, please verify the image file!"
1537 msgstr ""
1538 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1539 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1540
1541 msgid "Java Script required!"
1542 msgstr "Java Script kreves!"
1543
1544 msgid "Join Network"
1545 msgstr "Koble til nettverket"
1546
1547 msgid "Join Network: Settings"
1548 msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
1549
1550 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1551 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1552
1553 msgid "Keep settings"
1554 msgstr "Behold innstillinger"
1555
1556 msgid "Kernel Log"
1557 msgstr "Kjerne Logg"
1558
1559 msgid "Kernel Version"
1560 msgstr "Kjerne Versjon"
1561
1562 msgid "Key"
1563 msgstr "Nøkkel"
1564
1565 msgid "Key #%d"
1566 msgstr "Nøkkel #%d"
1567
1568 msgid "Kill"
1569 msgstr "Drep"
1570
1571 msgid "L2TP"
1572 msgstr "L2TP"
1573
1574 msgid "L2TP Server"
1575 msgstr "L2TP Server"
1576
1577 msgid "LCP echo failure threshold"
1578 msgstr "LCP ekko feil terskel"
1579
1580 msgid "LCP echo interval"
1581 msgstr "LCP ekko intervall"
1582
1583 msgid "LLC"
1584 msgstr "LLC"
1585
1586 msgid "Label"
1587 msgstr "Volumnavn"
1588
1589 msgid "Language"
1590 msgstr "Språk"
1591
1592 msgid "Language and Style"
1593 msgstr "Språk og Utseende"
1594
1595 msgid "Latency"
1596 msgstr ""
1597
1598 msgid "Leaf"
1599 msgstr ""
1600
1601 msgid "Lease time"
1602 msgstr ""
1603
1604 msgid "Lease validity time"
1605 msgstr "Gyldig leietid"
1606
1607 msgid "Leasefile"
1608 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1609
1610 msgid "Leasetime"
1611 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1612
1613 msgid "Leasetime remaining"
1614 msgstr "Gjenværende leietid"
1615
1616 msgid "Leave empty to autodetect"
1617 msgstr "La stå tomt for automatisk oppdagelse"
1618
1619 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1620 msgstr "La stå tomt for å bruke gjeldene WAN adresse"
1621
1622 msgid "Legend:"
1623 msgstr "Forklaring:"
1624
1625 msgid "Limit"
1626 msgstr "Grense"
1627
1628 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1629 msgstr ""
1630
1631 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1632 msgstr ""
1633
1634 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1635 msgstr ""
1636
1637 msgid "Line Mode"
1638 msgstr ""
1639
1640 msgid "Line State"
1641 msgstr ""
1642
1643 msgid "Line Uptime"
1644 msgstr ""
1645
1646 msgid "Link On"
1647 msgstr "Forbindelse"
1648
1649 msgid ""
1650 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1651 "requests to"
1652 msgstr ""
1653 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1654 "forespørsler blir videresendt til"
1655
1656 msgid "List of SSH key files for auth"
1657 msgstr ""
1658
1659 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1660 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1661
1662 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1663 msgstr "Liste over verter som returneren falske NX domene resultater"
1664
1665 msgid "Listen Interfaces"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1669 msgstr ""
1670 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1671
1672 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1673 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1674
1675 msgid "Load"
1676 msgstr "Belastning"
1677
1678 msgid "Load Average"
1679 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1680
1681 msgid "Loading"
1682 msgstr "Laster"
1683
1684 msgid "Local IP address to assign"
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "Local IPv4 address"
1688 msgstr "Lokal IPv4 adresse"
1689
1690 msgid "Local IPv6 address"
1691 msgstr "Lokal IPv6 adresse"
1692
1693 msgid "Local Service Only"
1694 msgstr ""
1695
1696 msgid "Local Startup"
1697 msgstr "Lokal Oppstart"
1698
1699 msgid "Local Time"
1700 msgstr "Lokal tid"
1701
1702 msgid "Local domain"
1703 msgstr "Lokalt domene"
1704
1705 #, fuzzy
1706 msgid ""
1707 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1708 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1709 msgstr ""
1710 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1711 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1712
1713 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1714 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1715
1716 msgid "Local server"
1717 msgstr "Lokal server"
1718
1719 msgid ""
1720 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1721 "available"
1722 msgstr ""
1723 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1724 "tilgjengelig"
1725
1726 msgid "Localise queries"
1727 msgstr "Lokalisere søk"
1728
1729 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1730 msgstr ""
1731
1732 msgid "Log output level"
1733 msgstr "Logg nivå"
1734
1735 msgid "Log queries"
1736 msgstr "Logg spørringer"
1737
1738 msgid "Logging"
1739 msgstr "Logging"
1740
1741 msgid "Login"
1742 msgstr "Logg inn"
1743
1744 msgid "Logout"
1745 msgstr "Logg ut"
1746
1747 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1748 msgstr ""
1749
1750 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1751 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1752
1753 msgid "MAC-Address"
1754 msgstr "MAC-Adresse"
1755
1756 msgid "MAC-Address Filter"
1757 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1758
1759 msgid "MAC-Filter"
1760 msgstr "MAC-Filter"
1761
1762 msgid "MAC-List"
1763 msgstr "MAC-Liste"
1764
1765 msgid "MAP / LW4over6"
1766 msgstr ""
1767
1768 msgid "MB/s"
1769 msgstr "MB/s"
1770
1771 msgid "MHz"
1772 msgstr "MHz"
1773
1774 msgid "MTU"
1775 msgstr "MTU"
1776
1777 msgid ""
1778 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1779 "below:"
1780 msgstr ""
1781
1782 msgid "Manual"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1786 msgstr ""
1787
1788 msgid "Maximum Rate"
1789 msgstr "Maksimal hastighet"
1790
1791 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1792 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1793
1794 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1795 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1796
1797 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1798 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1799
1800 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1801 msgstr "Maksimalt antall sekunder å vente på at modemet skal bli klart"
1802
1803 msgid "Maximum hold time"
1804 msgstr "Maksimal holde tid"
1805
1806 msgid ""
1807 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1808 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1809 msgstr ""
1810
1811 msgid "Maximum number of leased addresses."
1812 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser."
1813
1814 msgid "Mbit/s"
1815 msgstr "Mbit/s"
1816
1817 msgid "Memory"
1818 msgstr "Minne"
1819
1820 msgid "Memory usage (%)"
1821 msgstr "Minne forbruk (%)"
1822
1823 msgid "Metric"
1824 msgstr "Metrisk"
1825
1826 msgid "Minimum Rate"
1827 msgstr "Minimum hastighet"
1828
1829 msgid "Minimum hold time"
1830 msgstr "Minimum holde tid"
1831
1832 msgid "Mirror monitor port"
1833 msgstr ""
1834
1835 msgid "Mirror source port"
1836 msgstr ""
1837
1838 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1839 msgstr "Mangler protokoll utvidelse for proto %q"
1840
1841 msgid "Mode"
1842 msgstr "Modus"
1843
1844 msgid "Model"
1845 msgstr ""
1846
1847 msgid "Modem device"
1848 msgstr "Modem"
1849
1850 msgid "Modem init timeout"
1851 msgstr "Modem initiering tidsavbrudd"
1852
1853 msgid "Monitor"
1854 msgstr "Monitor"
1855
1856 msgid "Mount Entry"
1857 msgstr "Monterings Enhet"
1858
1859 msgid "Mount Point"
1860 msgstr "Monterings Punkt"
1861
1862 msgid "Mount Points"
1863 msgstr "Monterings Punkter"
1864
1865 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1866 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1867
1868 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1869 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1870
1871 msgid ""
1872 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1873 "filesystem"
1874 msgstr ""
1875 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1876 "filsystemet"
1877
1878 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1879 msgstr ""
1880
1881 msgid "Mount options"
1882 msgstr "Monterings alternativer"
1883
1884 msgid "Mount point"
1885 msgstr "Monterings punkt"
1886
1887 msgid "Mount swap not specifically configured"
1888 msgstr ""
1889
1890 msgid "Mounted file systems"
1891 msgstr "Monterte Filsystemer"
1892
1893 msgid "Move down"
1894 msgstr "Flytt ned"
1895
1896 msgid "Move up"
1897 msgstr "Flytt opp"
1898
1899 msgid "Multicast Rate"
1900 msgstr "Multicast hastighet"
1901
1902 msgid "Multicast address"
1903 msgstr "Multicast adresse"
1904
1905 msgid "NAS ID"
1906 msgstr "NAS ID"
1907
1908 msgid "NAT-T Mode"
1909 msgstr ""
1910
1911 msgid "NAT64 Prefix"
1912 msgstr ""
1913
1914 msgid "NDP-Proxy"
1915 msgstr ""
1916
1917 msgid "NT Domain"
1918 msgstr ""
1919
1920 msgid "NTP server candidates"
1921 msgstr "NTP server kandidater"
1922
1923 msgid "NTP sync time-out"
1924 msgstr ""
1925
1926 msgid "Name"
1927 msgstr "Navn"
1928
1929 msgid "Name of the new interface"
1930 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1931
1932 msgid "Name of the new network"
1933 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1934
1935 msgid "Navigation"
1936 msgstr "Navigasjon"
1937
1938 msgid "Netmask"
1939 msgstr "Nettmaske"
1940
1941 msgid "Network"
1942 msgstr "Nettverk"
1943
1944 msgid "Network Utilities"
1945 msgstr "Nettverks Verktøy"
1946
1947 msgid "Network boot image"
1948 msgstr "Nettverks boot image"
1949
1950 msgid "Network without interfaces."
1951 msgstr "Nettverk uten grensesnitt."
1952
1953 msgid "Next »"
1954 msgstr "Neste »"
1955
1956 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1957 msgstr "Ingen DHCP server er konfigurert for dette grensesnittet"
1958
1959 msgid "No NAT-T"
1960 msgstr ""
1961
1962 msgid "No chains in this table"
1963 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
1964
1965 msgid "No files found"
1966 msgstr "Ingen filer funnet"
1967
1968 msgid "No information available"
1969 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
1970
1971 msgid "No negative cache"
1972 msgstr "Ingen negative cache"
1973
1974 msgid "No network configured on this device"
1975 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
1976
1977 msgid "No network name specified"
1978 msgstr "Ingen nettverksnavn spesifisert"
1979
1980 msgid "No package lists available"
1981 msgstr "Ingen pakkelister tilgjengelig"
1982
1983 msgid "No password set!"
1984 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
1985
1986 msgid "No rules in this chain"
1987 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
1988
1989 msgid "No zone assigned"
1990 msgstr "Ingen sone tilknyttet"
1991
1992 msgid "Noise"
1993 msgstr "Støy"
1994
1995 msgid "Noise Margin (SNR)"
1996 msgstr ""
1997
1998 msgid "Noise:"
1999 msgstr "Støy:"
2000
2001 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2002 msgstr ""
2003
2004 msgid "Non-wildcard"
2005 msgstr ""
2006
2007 msgid "None"
2008 msgstr "Ingen"
2009
2010 msgid "Normal"
2011 msgstr "Normal"
2012
2013 msgid "Not Found"
2014 msgstr "Ikke funnet"
2015
2016 msgid "Not associated"
2017 msgstr "Ikke tilknyttet"
2018
2019 msgid "Not connected"
2020 msgstr "Ikke tilkoblet"
2021
2022 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2023 msgstr "Merk: Konfigurasjonsfiler vil bli slettet"
2024
2025 msgid "Note: interface name length"
2026 msgstr ""
2027
2028 msgid "Notice"
2029 msgstr "Merk"
2030
2031 msgid "Nslookup"
2032 msgstr "Nslookup"
2033
2034 msgid "OK"
2035 msgstr "OK"
2036
2037 msgid "OPKG-Configuration"
2038 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
2039
2040 msgid "Obfuscated Group Password"
2041 msgstr ""
2042
2043 msgid "Obfuscated Password"
2044 msgstr ""
2045
2046 msgid "Off-State Delay"
2047 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
2048
2049 msgid ""
2050 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2051 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2052 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2053 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2054 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2055 "<samp>eth0.1</samp>)."
2056 msgstr ""
2057 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
2058 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
2059 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
2060 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
2061 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
2062 "<samp>eth0.1</samp>)."
2063
2064 msgid "On-State Delay"
2065 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
2066
2067 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2068 msgstr "Enten Vertsnavn eller Mac-adresse må oppgis!"
2069
2070 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2071 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
2072
2073 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2074 msgstr ""
2075
2076 msgid "One or more required fields have no value!"
2077 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
2078
2079 msgid "Open list..."
2080 msgstr "Åpne liste..."
2081
2082 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2083 msgstr ""
2084
2085 msgid "Operating frequency"
2086 msgstr ""
2087
2088 msgid "Option changed"
2089 msgstr "Innstilling endret"
2090
2091 msgid "Option removed"
2092 msgstr "Innstilling fjernet"
2093
2094 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2095 msgstr ""
2096
2097 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2098 msgstr ""
2099
2100 msgid "Options"
2101 msgstr "Alternativer"
2102
2103 msgid "Other:"
2104 msgstr "Andre:"
2105
2106 msgid "Out"
2107 msgstr "Ut"
2108
2109 msgid "Outbound:"
2110 msgstr "Ugående:"
2111
2112 msgid "Outdoor Channels"
2113 msgstr "Utendørs Kanaler"
2114
2115 msgid "Output Interface"
2116 msgstr ""
2117
2118 msgid "Override MAC address"
2119 msgstr "Overstyr MAC adresse"
2120
2121 msgid "Override MTU"
2122 msgstr "Overstyr MTU"
2123
2124 msgid "Override default interface name"
2125 msgstr ""
2126
2127 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2128 msgstr "Overstyr gatewayen mottatt av DHCP respons"
2129
2130 msgid ""
2131 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2132 "subnet that is served."
2133 msgstr ""
2134 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
2135 "subnettet som blir tildelt."
2136
2137 msgid "Override the table used for internal routes"
2138 msgstr "Overstyr tabellen som brukes for interne ruter"
2139
2140 msgid "Overview"
2141 msgstr "Oversikt"
2142
2143 msgid "Owner"
2144 msgstr "Eier"
2145
2146 msgid "PAP/CHAP password"
2147 msgstr "PAP/CHAP passord"
2148
2149 msgid "PAP/CHAP username"
2150 msgstr "PAP/CHAP brukernavn"
2151
2152 msgid "PID"
2153 msgstr "PID"
2154
2155 msgid "PIN"
2156 msgstr "PIN"
2157
2158 msgid "PPP"
2159 msgstr "PPP"
2160
2161 msgid "PPPoA Encapsulation"
2162 msgstr "PPPoA Innkapsling"
2163
2164 msgid "PPPoATM"
2165 msgstr "PPPoATM"
2166
2167 msgid "PPPoE"
2168 msgstr "PPPoE"
2169
2170 msgid "PPPoSSH"
2171 msgstr ""
2172
2173 msgid "PPtP"
2174 msgstr "PPtP"
2175
2176 msgid "PSID offset"
2177 msgstr ""
2178
2179 msgid "PSID-bits length"
2180 msgstr ""
2181
2182 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2183 msgstr ""
2184
2185 msgid "Package libiwinfo required!"
2186 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
2187
2188 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2189 msgstr "Pakkelistene er eldre enn 24 timer"
2190
2191 msgid "Package name"
2192 msgstr "Pakkenavn"
2193
2194 msgid "Packets"
2195 msgstr "Pakker"
2196
2197 msgid "Part of zone %q"
2198 msgstr "En del av sone %q"
2199
2200 msgid "Password"
2201 msgstr "Passord"
2202
2203 msgid "Password authentication"
2204 msgstr "Passord godkjenning"
2205
2206 msgid "Password of Private Key"
2207 msgstr "Passord for privatnøkkel"
2208
2209 msgid "Password of inner Private Key"
2210 msgstr ""
2211
2212 msgid "Password successfully changed!"
2213 msgstr "Passordet er endret!"
2214
2215 msgid "Path to CA-Certificate"
2216 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
2217
2218 msgid "Path to Client-Certificate"
2219 msgstr "Sti til klient-sertifikat"
2220
2221 msgid "Path to Private Key"
2222 msgstr "Sti til privatnøkkel"
2223
2224 msgid "Path to executable which handles the button event"
2225 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
2226
2227 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2228 msgstr ""
2229
2230 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2231 msgstr ""
2232
2233 msgid "Path to inner Private Key"
2234 msgstr ""
2235
2236 msgid "Peak:"
2237 msgstr "Maksimalt:"
2238
2239 msgid "Peer IP address to assign"
2240 msgstr ""
2241
2242 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2243 msgstr ""
2244
2245 msgid "Perform reboot"
2246 msgstr "Omstart nå"
2247
2248 msgid "Perform reset"
2249 msgstr "Foreta nullstilling"
2250
2251 msgid "Phy Rate:"
2252 msgstr "Phy Hastighet:"
2253
2254 msgid "Physical Settings"
2255 msgstr "Fysiske Innstillinger"
2256
2257 msgid "Ping"
2258 msgstr "Ping"
2259
2260 msgid "Pkts."
2261 msgstr "Pakker."
2262
2263 msgid "Please enter your username and password."
2264 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
2265
2266 msgid "Policy"
2267 msgstr "Policy"
2268
2269 msgid "Port"
2270 msgstr "Port"
2271
2272 msgid "Port status:"
2273 msgstr "Port status:"
2274
2275 msgid "Power Management Mode"
2276 msgstr ""
2277
2278 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2279 msgstr ""
2280
2281 msgid ""
2282 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2283 "ignore failures"
2284 msgstr ""
2285 "Annta at peer er uten forbindelse om angitt LCP ekko feiler, bruk verdi 0 "
2286 "for å overse feil"
2287
2288 msgid "Prevent listening on thise interfaces."
2289 msgstr ""
2290
2291 msgid "Prevents client-to-client communication"
2292 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
2293
2294 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2295 msgstr "Prism2/2.5/3 802.11b Trådløs Kontroller"
2296
2297 msgid "Proceed"
2298 msgstr "Fortsett"
2299
2300 msgid "Processes"
2301 msgstr "Prosesser"
2302
2303 msgid "Profile"
2304 msgstr ""
2305
2306 msgid "Prot."
2307 msgstr "Prot."
2308
2309 msgid "Protocol"
2310 msgstr "Protokoll"
2311
2312 msgid "Protocol family"
2313 msgstr "Protokoll familie"
2314
2315 msgid "Protocol of the new interface"
2316 msgstr "Protokoll til det nye grensesnittet"
2317
2318 msgid "Protocol support is not installed"
2319 msgstr "Protokoll støtte er ikke installert"
2320
2321 msgid "Provide NTP server"
2322 msgstr "Funger som NTP Server"
2323
2324 msgid "Provide new network"
2325 msgstr "Lag nytt nettverk"
2326
2327 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2328 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2329
2330 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2331 msgstr ""
2332
2333 msgid "Quality"
2334 msgstr "Kvalitet"
2335
2336 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2337 msgstr ""
2338
2339 msgid "RTS/CTS Threshold"
2340 msgstr "RTS/CTS Terskel"
2341
2342 msgid "RX"
2343 msgstr "RX"
2344
2345 msgid "RX Rate"
2346 msgstr "RX Rate"
2347
2348 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2349 msgstr "RaLink 802.11%s Trådløs Kontroller"
2350
2351 msgid "Radius-Accounting-Port"
2352 msgstr "Radius-Accounting-Port"
2353
2354 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2355 msgstr "Radius-Accounting-Secret"
2356
2357 msgid "Radius-Accounting-Server"
2358 msgstr "Radius-Accounting-Server"
2359
2360 msgid "Radius-Authentication-Port"
2361 msgstr "Radius-Authentication-Port"
2362
2363 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2364 msgstr "Radius-Authentication-Secret"
2365
2366 msgid "Radius-Authentication-Server"
2367 msgstr "Radius-Authentication-Server"
2368
2369 msgid ""
2370 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2371 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2372 msgstr ""
2373 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
2374 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2375
2376 msgid ""
2377 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2378 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2379 msgstr ""
2380 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2381 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2382 "grensesnittet."
2383
2384 msgid ""
2385 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2386 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2387 msgstr ""
2388 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2389 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2390
2391 msgid "Really reset all changes?"
2392 msgstr "Vil du nullstille alle endringer?"
2393
2394 #, fuzzy
2395 msgid ""
2396 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2397 "connected via this interface."
2398 msgstr ""
2399 "Slå av dette nettverket ?\n"
2400 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2401 "grensesnittet."
2402
2403 msgid ""
2404 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2405 "you are connected via this interface."
2406 msgstr ""
2407 "Slå av dette grensesnittet \"%s\" ?\n"
2408 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2409 "grensesnittet."
2410
2411 msgid "Really switch protocol?"
2412 msgstr "Vil du endre protokoll?"
2413
2414 msgid "Realtime Connections"
2415 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
2416
2417 msgid "Realtime Graphs"
2418 msgstr "Grafer i sanntid"
2419
2420 msgid "Realtime Load"
2421 msgstr "Belastning Sanntid"
2422
2423 msgid "Realtime Traffic"
2424 msgstr "Trafikk Sanntid"
2425
2426 msgid "Realtime Wireless"
2427 msgstr "Trådløst i sanntid"
2428
2429 msgid "Rebind protection"
2430 msgstr "Binde beskyttelse"
2431
2432 msgid "Reboot"
2433 msgstr "Omstart"
2434
2435 msgid "Rebooting..."
2436 msgstr "Starter på nytt..."
2437
2438 msgid "Reboots the operating system of your device"
2439 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
2440
2441 msgid "Receive"
2442 msgstr "Motta"
2443
2444 msgid "Receiver Antenna"
2445 msgstr "Mottak antenne"
2446
2447 msgid "Reconnect this interface"
2448 msgstr "Koble til igjen"
2449
2450 msgid "Reconnecting interface"
2451 msgstr "Kobler til igjen"
2452
2453 msgid "References"
2454 msgstr "Referanser"
2455
2456 msgid "Regulatory Domain"
2457 msgstr "Regulerende Domene"
2458
2459 msgid "Relay"
2460 msgstr "Relay"
2461
2462 msgid "Relay Bridge"
2463 msgstr "Relay bro"
2464
2465 msgid "Relay between networks"
2466 msgstr "Relay mellom nettverk"
2467
2468 msgid "Relay bridge"
2469 msgstr "Relay bro"
2470
2471 msgid "Remote IPv4 address"
2472 msgstr "Ekstern IPv4 adresse"
2473
2474 msgid "Remove"
2475 msgstr "Avinstaller"
2476
2477 msgid "Repeat scan"
2478 msgstr "Skann på nytt"
2479
2480 msgid "Replace entry"
2481 msgstr "Erstatt oppføring"
2482
2483 msgid "Replace wireless configuration"
2484 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
2485
2486 msgid "Request IPv6-address"
2487 msgstr ""
2488
2489 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2490 msgstr ""
2491
2492 msgid "Require TLS"
2493 msgstr ""
2494
2495 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2496 msgstr "Er nødvendig for noen nettleverandører, f.eks Charter med DOCSIS 3"
2497
2498 msgid ""
2499 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2500 "come from unsigned domains"
2501 msgstr ""
2502
2503 msgid "Reset"
2504 msgstr "Nullstill"
2505
2506 msgid "Reset Counters"
2507 msgstr "Nullstill Tellere"
2508
2509 msgid "Reset to defaults"
2510 msgstr "Nullstill til standard innstilling"
2511
2512 msgid "Resolv and Hosts Files"
2513 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
2514
2515 msgid "Resolve file"
2516 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
2517
2518 msgid "Restart"
2519 msgstr "Omstart"
2520
2521 msgid "Restart Firewall"
2522 msgstr "Omstart Brannmur"
2523
2524 msgid "Restore backup"
2525 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
2526
2527 msgid "Reveal/hide password"
2528 msgstr "Vis/Skjul passord"
2529
2530 msgid "Revert"
2531 msgstr "Tilbakestill"
2532
2533 msgid "Root"
2534 msgstr "Rot"
2535
2536 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2537 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
2538
2539 msgid "Root preparation"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "Router Advertisement-Service"
2546 msgstr ""
2547
2548 msgid "Router Password"
2549 msgstr "Ruter Passord"
2550
2551 msgid "Routes"
2552 msgstr "Ruter"
2553
2554 msgid ""
2555 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2556 "can be reached."
2557 msgstr ""
2558 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
2559 "å nå et gitt nettverk eller vert."
2560
2561 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2562 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2563
2564 msgid "Run filesystem check"
2565 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2566
2567 msgid ""
2568 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2569 "use 6in4 instead"
2570 msgstr ""
2571
2572 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2573 msgstr ""
2574
2575 msgid "SNR"
2576 msgstr ""
2577
2578 msgid "SSH Access"
2579 msgstr "SSH Tilgang"
2580
2581 msgid "SSH server address"
2582 msgstr ""
2583
2584 msgid "SSH server port"
2585 msgstr ""
2586
2587 msgid "SSH username"
2588 msgstr ""
2589
2590 msgid "SSH-Keys"
2591 msgstr "SSH-Nøkler"
2592
2593 msgid "SSID"
2594 msgstr "SSID"
2595
2596 msgid "Save"
2597 msgstr "Lagre"
2598
2599 msgid "Save & Apply"
2600 msgstr "Lagre & Aktiver"
2601
2602 msgid "Save &#38; Apply"
2603 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2604
2605 msgid "Scan"
2606 msgstr "Skann"
2607
2608 msgid "Scheduled Tasks"
2609 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2610
2611 msgid "Section added"
2612 msgstr "Seksjon lagt til"
2613
2614 msgid "Section removed"
2615 msgstr "Seksjon fjernet"
2616
2617 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2618 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2619
2620 msgid ""
2621 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2622 "conjunction with failure threshold"
2623 msgstr ""
2624 "Send LCP ekko forespørsler etter angitt intervall i sekunder, dette er kun "
2625 "gjeldene dersom feilterskelen er nådd"
2626
2627 msgid "Separate Clients"
2628 msgstr "Separerte Klienter"
2629
2630 msgid "Separate WDS"
2631 msgstr "Separert WDS"
2632
2633 msgid "Server Settings"
2634 msgstr "Server Innstillinger"
2635
2636 msgid "Server password"
2637 msgstr ""
2638
2639 msgid ""
2640 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2641 "contains the tunnel ID"
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid "Server username"
2645 msgstr ""
2646
2647 msgid "Service Name"
2648 msgstr "Tjeneste navn"
2649
2650 msgid "Service Type"
2651 msgstr "Tjeneste type"
2652
2653 msgid "Services"
2654 msgstr "Tjenester"
2655
2656 #, fuzzy
2657 msgid "Set up Time Synchronization"
2658 msgstr "Oppsett tidssynkronisering"
2659
2660 msgid "Setup DHCP Server"
2661 msgstr "Oppsett DHCP server"
2662
2663 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2664 msgstr ""
2665
2666 msgid "Short GI"
2667 msgstr ""
2668
2669 msgid "Show current backup file list"
2670 msgstr "Vis gjeldende liste med sikkerhetskopifiler"
2671
2672 msgid "Shutdown this interface"
2673 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2674
2675 msgid "Shutdown this network"
2676 msgstr "Slå av dette nettverket"
2677
2678 msgid "Signal"
2679 msgstr "Signal"
2680
2681 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid "Signal:"
2685 msgstr "Signal:"
2686
2687 msgid "Size"
2688 msgstr "Størrelse"
2689
2690 msgid "Size (.ipk)"
2691 msgstr ""
2692
2693 msgid "Skip"
2694 msgstr "Gå videre"
2695
2696 msgid "Skip to content"
2697 msgstr "Gå til innhold"
2698
2699 msgid "Skip to navigation"
2700 msgstr "Gå til navigasjon"
2701
2702 msgid "Slot time"
2703 msgstr "Slot tid"
2704
2705 msgid "Software"
2706 msgstr "Programvare"
2707
2708 msgid "Software VLAN"
2709 msgstr ""
2710
2711 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2712 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2713
2714 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2715 msgstr "Beklager, objektet du spurte om ble ikke funnet."
2716
2717 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2718 msgstr "Beklager, det oppstod en uventet feil på serveren."
2719
2720 #, fuzzy
2721 msgid ""
2722 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2723 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2724 "install instructions."
2725 msgstr ""
2726 "Beklager, men finner ikke støtte for 'sysupgrade', ny firmware må derfor "
2727 "flashes manuelt. Viser til OpenWrt wiki for installering av firmare på "
2728 "forskjellige enheter."
2729
2730 msgid "Sort"
2731 msgstr "Sortering"
2732
2733 msgid "Source"
2734 msgstr "Kilde"
2735
2736 msgid "Source routing"
2737 msgstr ""
2738
2739 msgid "Specifies the button state to handle"
2740 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2741
2742 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2743 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2744
2745 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2746 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2747
2748 msgid ""
2749 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2750 "to be dead"
2751 msgstr ""
2752 "Angir maksimalt antall feilede ARP forespørsler før verter ansees frakoblet"
2753
2754 msgid ""
2755 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2756 "dead"
2757 msgstr "Angir maksimalt antall sekunder før verter ansees som frakoblet"
2758
2759 msgid "Specify the secret encryption key here."
2760 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her."
2761
2762 msgid "Start"
2763 msgstr "Start"
2764
2765 msgid "Start priority"
2766 msgstr "Start prioritet"
2767
2768 msgid "Startup"
2769 msgstr "Oppstart"
2770
2771 msgid "Static IPv4 Routes"
2772 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2773
2774 msgid "Static IPv6 Routes"
2775 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2776
2777 msgid "Static Leases"
2778 msgstr "Statiske Leier"
2779
2780 msgid "Static Routes"
2781 msgstr "Statiske Ruter"
2782
2783 msgid "Static WDS"
2784 msgstr "Statisk WDS"
2785
2786 msgid "Static address"
2787 msgstr "Statisk adresse"
2788
2789 msgid ""
2790 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2791 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2792 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2793 msgstr ""
2794 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2795 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2796 "dynamisk konfigurert og kun klienter med dhcp leieavtale får IP."
2797
2798 msgid "Status"
2799 msgstr "Status"
2800
2801 msgid "Stop"
2802 msgstr "Stop"
2803
2804 msgid "Strict order"
2805 msgstr "Streng overholdelse"
2806
2807 msgid "Submit"
2808 msgstr "Send"
2809
2810 msgid "Suppress logging"
2811 msgstr ""
2812
2813 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
2814 msgstr ""
2815
2816 msgid "Swap"
2817 msgstr ""
2818
2819 msgid "Swap Entry"
2820 msgstr "Swap Enhet"
2821
2822 msgid "Switch"
2823 msgstr "Svitsj"
2824
2825 msgid "Switch %q"
2826 msgstr "Svitsj %q"
2827
2828 msgid "Switch %q (%s)"
2829 msgstr "Svitsj %q (%s)"
2830
2831 msgid "Switch VLAN"
2832 msgstr ""
2833
2834 msgid "Switch protocol"
2835 msgstr "Svitsj protokoll"
2836
2837 msgid "Sync with browser"
2838 msgstr "Synkroniser med nettleser"
2839
2840 msgid "Synchronizing..."
2841 msgstr "Synkroniser..."
2842
2843 msgid "System"
2844 msgstr "System"
2845
2846 msgid "System Log"
2847 msgstr "System Logg"
2848
2849 msgid "System Properties"
2850 msgstr "System Egenskaper"
2851
2852 msgid "System log buffer size"
2853 msgstr "System logg buffer størrelse"
2854
2855 msgid "TCP:"
2856 msgstr "TCP:"
2857
2858 msgid "TFTP Settings"
2859 msgstr "TFTP Innstillinger"
2860
2861 msgid "TFTP server root"
2862 msgstr "TFTP server roten"
2863
2864 msgid "TX"
2865 msgstr "TX"
2866
2867 msgid "TX Rate"
2868 msgstr "TX rate"
2869
2870 msgid "Table"
2871 msgstr "Tabell"
2872
2873 msgid "Target"
2874 msgstr "Mål"
2875
2876 msgid "Target network"
2877 msgstr ""
2878
2879 msgid "Terminate"
2880 msgstr "Avslutte"
2881
2882 #, fuzzy
2883 msgid ""
2884 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2885 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
2886 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
2887 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
2888 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2889 msgstr ""
2890 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
2891 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
2892 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
2893 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
2894 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
2895 "Konfigurasjon</em>."
2896
2897 msgid ""
2898 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2899 "component for working wireless configuration!"
2900 msgstr ""
2901 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
2902 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
2903
2904 msgid ""
2905 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
2906 "username instead of the user ID!"
2907 msgstr ""
2908
2909 msgid ""
2910 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2911 msgstr ""
2912 "IPv6 prefikset tilordnet mot leverandør, ender som regel med <code>::</code>"
2913
2914 msgid ""
2915 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2916 "code> and <code>_</code>"
2917 msgstr ""
2918 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
2919 "<code>_</code>"
2920
2921 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
2922 msgstr ""
2923
2924 msgid ""
2925 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2926 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2927 msgstr ""
2928 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
2929 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2930
2931 msgid ""
2932 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2933 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2934 "samp>)"
2935 msgstr ""
2936 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
2937 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
2938 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2939
2940 msgid ""
2941 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2942 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2943 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2944 msgstr ""
2945 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
2946 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
2947 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
2948
2949 msgid "The following changes have been committed"
2950 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
2951
2952 msgid "The following changes have been reverted"
2953 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
2954
2955 msgid "The following rules are currently active on this system."
2956 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
2957
2958 msgid "The given network name is not unique"
2959 msgstr "Det angitte nettverksnavnet er ikke unikt"
2960
2961 #, fuzzy
2962 msgid ""
2963 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
2964 "be replaced if you proceed."
2965 msgstr ""
2966 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
2967 "vil bli erstattet om du fortsetter."
2968
2969 msgid ""
2970 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2971 "addresses."
2972 msgstr "Lengden IPv4 prefikset i bits, resten brukt i IPv6-adresser."
2973
2974 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2975 msgstr "Lengden på IPv6 prefikset i bits"
2976
2977 msgid ""
2978 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2979 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2980 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2981 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2982 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2983 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2984 msgstr ""
2985 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
2986 "Local Area Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte "
2987 "med hverandre. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
2988 "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
2989 "Uplink port for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter "
2990 "til lokalt nettverk."
2991
2992 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
2993 msgstr "Den valgte protokoll må ha en enhet tilknyttet"
2994
2995 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
2996 msgstr ""
2997
2998 msgid ""
2999 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3000 "when finished."
3001 msgstr ""
3002 "Systemet sletter konfigurasjonspartisjonen nå, enheten vil bli startet på "
3003 "nytt når dette er utført."
3004
3005 #, fuzzy
3006 msgid ""
3007 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3008 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3009 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3010 "settings."
3011 msgstr ""
3012 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
3013 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
3014 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
3015
3016 msgid ""
3017 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3018 "AYIYA"
3019 msgstr ""
3020
3021 msgid ""
3022 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3023 "you choose the generic image format for your platform."
3024 msgstr ""
3025 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
3026 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
3027
3028 msgid "There are no active leases."
3029 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
3030
3031 msgid "There are no pending changes to apply!"
3032 msgstr "Det finnes ingen endringer som kan utføres!"
3033
3034 msgid "There are no pending changes to revert!"
3035 msgstr "Det finnes ingen endriger å reversere!"
3036
3037 msgid "There are no pending changes!"
3038 msgstr "Det finnes ingen endringer!"
3039
3040 msgid ""
3041 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3042 "\"Physical Settings\" tab"
3043 msgstr ""
3044 "Det er ingen enhet som er tilordnet ennå, vennligst legg til en "
3045 "nettverksenhet i \"Fysiske Innstillinger\""
3046
3047 msgid ""
3048 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3049 "protect the web interface and enable SSH."
3050 msgstr ""
3051 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
3052 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
3053
3054 msgid "This IPv4 address of the relay"
3055 msgstr "Dette IPv4 adressen til relayet"
3056
3057 msgid ""
3058 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3059 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3060 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3061 msgstr ""
3062
3063 msgid ""
3064 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3065 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3066 "configurations are automatically preserved."
3067 msgstr ""
3068 "Dette er en liste med 'shell glob patterns' for å matche filer og kataloger "
3069 "som skal inkluderes under sysupgrade. Endrede filer i /etc/config/ og "
3070 "enkelte andre konfigurasjoner blir automatisk bevart."
3071
3072 msgid ""
3073 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3074 "password if no update key has been configured"
3075 msgstr ""
3076
3077 msgid ""
3078 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3079 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3080 msgstr ""
3081 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
3082 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
3083
3084 msgid ""
3085 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3086 "ends with <code>:2</code>"
3087 msgstr ""
3088 "Dette er den lokale endepunkt adressen som ble tildelt av tunnel 'broker', "
3089 "adressen ender vanligvis med <code>:2</code>"
3090
3091 msgid ""
3092 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3093 "abbr> in the local network"
3094 msgstr ""
3095 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
3096 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
3097
3098 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3099 msgstr ""
3100
3101 msgid ""
3102 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3103 msgstr ""
3104
3105 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3106 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
3107
3108 msgid ""
3109 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3110 msgstr ""
3111 "Dette er vanligvis adressen til nærmeste PoP som drives av tunell 'broker'"
3112
3113 msgid ""
3114 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3115 "their status."
3116 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
3117
3118 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3119 msgstr ""
3120 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
3121
3122 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3123 msgstr ""
3124 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
3125
3126 msgid "This section contains no values yet"
3127 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
3128
3129 msgid "Time Synchronization"
3130 msgstr "Tidssynkronisering"
3131
3132 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3133 msgstr "Tiden Synkroniseringen er ikke konfigurert ennå."
3134
3135 msgid "Timezone"
3136 msgstr "Tidssone"
3137
3138 msgid ""
3139 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3140 "archive here."
3141 msgstr ""
3142 "For å gjenopprette konfigurasjonsfiler, kan du her laste opp et backup arkiv "
3143 "som ble opprettet tidligere."
3144
3145 msgid "Tone"
3146 msgstr ""
3147
3148 msgid "Total Available"
3149 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
3150
3151 msgid "Traceroute"
3152 msgstr "Traceroute"
3153
3154 msgid "Traffic"
3155 msgstr "Trafikk"
3156
3157 msgid "Transfer"
3158 msgstr "Overføring"
3159
3160 msgid "Transmission Rate"
3161 msgstr "Overførings rate"
3162
3163 msgid "Transmit"
3164 msgstr "Sende"
3165
3166 msgid "Transmit Power"
3167 msgstr "Sende styrke"
3168
3169 msgid "Transmitter Antenna"
3170 msgstr "Sende Antenne"
3171
3172 msgid "Trigger"
3173 msgstr "Utløser"
3174
3175 msgid "Trigger Mode"
3176 msgstr "Utløsende Tilstand"
3177
3178 msgid "Tunnel ID"
3179 msgstr "Tunnel ID"
3180
3181 msgid "Tunnel Interface"
3182 msgstr "Tunnel grensesnitt"
3183
3184 msgid "Tunnel Link"
3185 msgstr ""
3186
3187 msgid "Tunnel broker protocol"
3188 msgstr ""
3189
3190 msgid "Tunnel setup server"
3191 msgstr ""
3192
3193 msgid "Tunnel type"
3194 msgstr ""
3195
3196 msgid "Turbo Mode"
3197 msgstr "Turbo Modus"
3198
3199 msgid "Tx-Power"
3200 msgstr "Tx-Styrke"
3201
3202 msgid "Type"
3203 msgstr "Type"
3204
3205 msgid "UDP:"
3206 msgstr "UDP:"
3207
3208 msgid "UMTS only"
3209 msgstr "Kun UMTS"
3210
3211 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3212 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3213
3214 msgid "USB Device"
3215 msgstr "USB Enhet"
3216
3217 msgid "UUID"
3218 msgstr "UUID"
3219
3220 msgid "Unable to dispatch"
3221 msgstr "Kan ikke sende"
3222
3223 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3224 msgstr ""
3225
3226 msgid "Unknown"
3227 msgstr "Ukjent"
3228
3229 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3230 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
3231
3232 msgid "Unmanaged"
3233 msgstr "Uhåndtert"
3234
3235 msgid "Unmount"
3236 msgstr ""
3237
3238 msgid "Unsaved Changes"
3239 msgstr "Ulagrede Endringer"
3240
3241 msgid "Unsupported protocol type."
3242 msgstr "Protokoll type er ikke støttet."
3243
3244 msgid "Update lists"
3245 msgstr "Oppdater lister"
3246
3247 msgid ""
3248 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3249 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
3250 "OpenWrt compatible firmware image)."
3251 msgstr ""
3252 "Last her opp en sysupgrade-kompatibel firmware som skal erstatte den "
3253 "kjørende firmware. Merk av \"Behold innstillinger\" for å beholde gjeldene "
3254 "konfigurasjon. (en OpenWrt kompatibel firmware er nødvendig)"
3255
3256 msgid "Upload archive..."
3257 msgstr "Last opp arkiv..."
3258
3259 msgid "Uploaded File"
3260 msgstr "Opplastet Fil"
3261
3262 msgid "Uptime"
3263 msgstr "Oppetid"
3264
3265 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3266 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
3267
3268 msgid "Use DHCP gateway"
3269 msgstr "Bruk DHCP gateway"
3270
3271 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3272 msgstr "Bruk DNS servere annonsert av peer"
3273
3274 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3275 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
3276
3277 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3278 msgstr "Bruk MTU på tunnel grensesnitt"
3279
3280 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3281 msgstr "Bruk TTL på tunnel grensesnitt"
3282
3283 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3284 msgstr ""
3285
3286 msgid "Use as root filesystem (/)"
3287 msgstr ""
3288
3289 msgid "Use broadcast flag"
3290 msgstr "Bruk kringkasting flagg"
3291
3292 msgid "Use builtin IPv6-management"
3293 msgstr ""
3294
3295 msgid "Use custom DNS servers"
3296 msgstr "Bruk egendefinerte DNS servere"
3297
3298 msgid "Use default gateway"
3299 msgstr "Bruk standard gateway"
3300
3301 msgid "Use gateway metric"
3302 msgstr "Bruk gateway metrikk"
3303
3304 msgid "Use routing table"
3305 msgstr "Bruk rutingtabellen"
3306
3307 msgid ""
3308 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3309 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3310 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3311 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3312 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3313 msgstr ""
3314 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
3315 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
3316 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
3317 "tilknyttet den anmodende verten."
3318
3319 msgid "Used"
3320 msgstr "Brukt"
3321
3322 msgid "Used Key Slot"
3323 msgstr "Brukte Nøkler"
3324
3325 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3326 msgstr ""
3327
3328 msgid "User key (PEM encoded)"
3329 msgstr ""
3330
3331 msgid "Username"
3332 msgstr "Brukernavn"
3333
3334 msgid "VC-Mux"
3335 msgstr "VC-Mux"
3336
3337 msgid "VDSL"
3338 msgstr ""
3339
3340 msgid "VLANs on %q"
3341 msgstr "VLANs på %q"
3342
3343 msgid "VLANs on %q (%s)"
3344 msgstr "VLANs på %q (%s)"
3345
3346 msgid "VPN Local address"
3347 msgstr ""
3348
3349 msgid "VPN Local port"
3350 msgstr ""
3351
3352 msgid "VPN Server"
3353 msgstr "VPN server"
3354
3355 msgid "VPN Server port"
3356 msgstr ""
3357
3358 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3359 msgstr ""
3360
3361 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3362 msgstr ""
3363
3364 msgid "Vendor"
3365 msgstr ""
3366
3367 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3368 msgstr "Leverandør klasse som sendes ved DHCP spørring"
3369
3370 msgid "Verbose"
3371 msgstr ""
3372
3373 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3374 msgstr ""
3375
3376 msgid "Verify"
3377 msgstr "Bekreft"
3378
3379 msgid "Version"
3380 msgstr "Versjon"
3381
3382 msgid "WDS"
3383 msgstr "WDS"
3384
3385 msgid "WEP Open System"
3386 msgstr "WEP åpent system"
3387
3388 msgid "WEP Shared Key"
3389 msgstr "WEP delt nøkkel"
3390
3391 msgid "WEP passphrase"
3392 msgstr "WEP passord"
3393
3394 msgid "WMM Mode"
3395 msgstr "WMM Modus"
3396
3397 msgid "WPA passphrase"
3398 msgstr "WPA passord"
3399
3400 msgid ""
3401 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3402 "and ad-hoc mode) to be installed."
3403 msgstr ""
3404 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
3405 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
3406
3407 msgid ""
3408 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3409 msgstr ""
3410
3411 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3412 msgstr "Venter på at endringer utføres..."
3413
3414 msgid "Waiting for command to complete..."
3415 msgstr "Venter på at kommando fullføres..."
3416
3417 msgid "Waiting for device..."
3418 msgstr ""
3419
3420 msgid "Warning"
3421 msgstr "Advarsel"
3422
3423 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3424 msgstr ""
3425
3426 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3427 msgstr ""
3428
3429 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3430 msgstr ""
3431
3432 msgid "Width"
3433 msgstr ""
3434
3435 msgid "Wireless"
3436 msgstr "Trådløs"
3437
3438 msgid "Wireless Adapter"
3439 msgstr "Trådløs Tilslutning"
3440
3441 msgid "Wireless Network"
3442 msgstr "Trådløst Nettverk"
3443
3444 msgid "Wireless Overview"
3445 msgstr "Trådløs Oversikt"
3446
3447 msgid "Wireless Security"
3448 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
3449
3450 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3451 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
3452
3453 msgid "Wireless is restarting..."
3454 msgstr "Trådløst starter på nytt..."
3455
3456 msgid "Wireless network is disabled"
3457 msgstr "Trådløst nettverk er deaktivert"
3458
3459 msgid "Wireless network is enabled"
3460 msgstr "Trådløst nettverk er aktivert"
3461
3462 msgid "Wireless restarted"
3463 msgstr "Trådløst startet på nytt"
3464
3465 msgid "Wireless shut down"
3466 msgstr "Trådløst er slått av"
3467
3468 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3469 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
3470
3471 msgid "Write system log to file"
3472 msgstr ""
3473
3474 msgid "XR Support"
3475 msgstr "XR Støtte"
3476
3477 msgid ""
3478 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3479 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3480 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3481 msgstr ""
3482 "Her kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
3483 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
3484 "deaktiverer nødvendige init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
3485 "utilgjengelig! </strong>"
3486
3487 msgid ""
3488 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
3489 msgstr ""
3490 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
3491 "skikkelig."
3492
3493 msgid ""
3494 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3495 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3496 "or Safari."
3497 msgstr ""
3498
3499 msgid "any"
3500 msgstr "enhver"
3501
3502 msgid "auto"
3503 msgstr "auto"
3504
3505 msgid "automatic"
3506 msgstr ""
3507
3508 msgid "baseT"
3509 msgstr "baseT"
3510
3511 msgid "bridged"
3512 msgstr "brokoblet"
3513
3514 msgid "create:"
3515 msgstr "opprett:"
3516
3517 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3518 msgstr "Oppretter en bro mellom angitte grensesnitt"
3519
3520 msgid "dB"
3521 msgstr "dB"
3522
3523 msgid "dBm"
3524 msgstr "dBm"
3525
3526 msgid "disable"
3527 msgstr "Deaktiver"
3528
3529 msgid "disabled"
3530 msgstr ""
3531
3532 msgid "expired"
3533 msgstr "utgått"
3534
3535 msgid ""
3536 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3537 "abbr>-leases will be stored"
3538 msgstr ""
3539 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3540 "abbr>-leier vil bli lagret"
3541
3542 msgid "forward"
3543 msgstr "videresend"
3544
3545 msgid "full-duplex"
3546 msgstr "full-dupleks"
3547
3548 msgid "half-duplex"
3549 msgstr "halv-dupleks"
3550
3551 msgid "help"
3552 msgstr "Hjelp"
3553
3554 msgid "hidden"
3555 msgstr "skjult"
3556
3557 msgid "hybrid mode"
3558 msgstr ""
3559
3560 msgid "if target is a network"
3561 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
3562
3563 msgid "input"
3564 msgstr "inndata"
3565
3566 msgid "kB"
3567 msgstr "kB"
3568
3569 msgid "kB/s"
3570 msgstr "kB/s"
3571
3572 msgid "kbit/s"
3573 msgstr "kbit/s"
3574
3575 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3576 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
3577
3578 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3579 msgstr ""
3580
3581 msgid "navigation Navigation"
3582 msgstr ""
3583
3584 msgid "no"
3585 msgstr "nei"
3586
3587 msgid "no link"
3588 msgstr "ingen forbindelse"
3589
3590 msgid "none"
3591 msgstr "ingen"
3592
3593 msgid "not present"
3594 msgstr ""
3595
3596 msgid "off"
3597 msgstr "av"
3598
3599 msgid "on"
3600 msgstr "på"
3601
3602 msgid "open"
3603 msgstr "åpen"
3604
3605 msgid "overlay"
3606 msgstr ""
3607
3608 msgid "relay mode"
3609 msgstr ""
3610
3611 msgid "routed"
3612 msgstr "rutet"
3613
3614 msgid "server mode"
3615 msgstr ""
3616
3617 msgid "skiplink1 Skip to navigation"
3618 msgstr ""
3619
3620 msgid "skiplink2 Skip to content"
3621 msgstr ""
3622
3623 msgid "stateful-only"
3624 msgstr ""
3625
3626 msgid "stateless"
3627 msgstr ""
3628
3629 msgid "stateless + stateful"
3630 msgstr ""
3631
3632 msgid "tagged"
3633 msgstr "tagget"
3634
3635 msgid "unknown"
3636 msgstr "ukjent"
3637
3638 msgid "unlimited"
3639 msgstr "ubegrenset"
3640
3641 msgid "unspecified"
3642 msgstr "uspesifisert"
3643
3644 msgid "unspecified -or- create:"
3645 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
3646
3647 msgid "untagged"
3648 msgstr "utagget"
3649
3650 msgid "yes"
3651 msgstr "ja"
3652
3653 msgid "« Back"
3654 msgstr "« Tilbake"
3655
3656 #~ msgid "CPU"
3657 #~ msgstr "CPU"
3658
3659 #~ msgid "Port %d"
3660 #~ msgstr "Port %d"
3661
3662 #~ msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
3663 #~ msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
3664
3665 #~ msgid "VLAN Interface"
3666 #~ msgstr "VLAN grensesnitt"