luci-base: update i18n
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:36+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
10
11 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
12 msgstr ""
13
14 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
15 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
16
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
19
20 msgid "(empty)"
21 msgstr "(tom)"
22
23 msgid "(no interfaces attached)"
24 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
25
26 msgid "-- Additional Field --"
27 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
28
29 msgid "-- Please choose --"
30 msgstr "-- Vennligst velg --"
31
32 msgid "-- custom --"
33 msgstr "-- egendefinert --"
34
35 msgid "-- match by device --"
36 msgstr ""
37
38 msgid "-- match by label --"
39 msgstr ""
40
41 msgid "-- match by uuid --"
42 msgstr ""
43
44 msgid "1 Minute Load:"
45 msgstr "1 minutts belastning:"
46
47 msgid "15 Minute Load:"
48 msgstr "15 minutters belastning:"
49
50 msgid "4-character hexadecimal ID"
51 msgstr ""
52
53 msgid "464XLAT (CLAT)"
54 msgstr ""
55
56 msgid "5 Minute Load:"
57 msgstr "5 minutters belastning:"
58
59 msgid "6-octet identifier as a hex string - no colons"
60 msgstr ""
61
62 msgid "802.11r Fast Transition"
63 msgstr ""
64
65 msgid "802.11w Association SA Query maximum timeout"
66 msgstr ""
67
68 msgid "802.11w Association SA Query retry timeout"
69 msgstr ""
70
71 msgid "802.11w Management Frame Protection"
72 msgstr ""
73
74 msgid "802.11w maximum timeout"
75 msgstr ""
76
77 msgid "802.11w retry timeout"
78 msgstr ""
79
80 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
81 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
82
83 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
84 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
85
86 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
87 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
88
89 msgid ""
90 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
91 "order of the resolvfile"
92 msgstr ""
93 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
94 "i oppslagsfilen ved spørringer"
95
96 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
97 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
98
99 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
100 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
101
102 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
103 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
104
105 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
106 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
107
108 msgid ""
109 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
110 "(CIDR)"
111 msgstr ""
112 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
113 "Nettverk (CIDR)"
114
115 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
116 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
117
118 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
119 msgstr ""
120
121 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
122 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
123
124 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
125 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
126
127 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
128 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
129
130 msgid ""
131 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
132 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
133 msgstr ""
134 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
135 "abbr> leier"
136
137 msgid ""
138 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
139 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
140 msgstr ""
141 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
142 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
143
144 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
145 msgstr "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
146
147 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
148 msgstr "<abbr title='Parvis: %s / Gruppe: %s'>%s - %s</abbr>"
149
150 msgid "A43C + J43 + A43"
151 msgstr ""
152
153 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
154 msgstr ""
155
156 msgid "ADSL"
157 msgstr ""
158
159 msgid "AICCU (SIXXS)"
160 msgstr ""
161
162 msgid "ANSI T1.413"
163 msgstr ""
164
165 msgid "APN"
166 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt Navn\">APN</abbr>"
167
168 msgid "ARP retry threshold"
169 msgstr "APR terskel for nytt forsøk"
170
171 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
172 msgstr ""
173
174 msgid "ATM Bridges"
175 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
176
177 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
178 msgstr ""
179 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
180 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
181
182 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
183 msgstr ""
184 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
185 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
186
187 msgid ""
188 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
189 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
190 "to dial into the provider network."
191 msgstr ""
192 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
193 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
194 "seg mot en leverandørs nettverk."
195
196 msgid "ATM device number"
197 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
198
199 msgid "ATU-C System Vendor ID"
200 msgstr ""
201
202 msgid "AYIYA"
203 msgstr ""
204
205 msgid "Access Concentrator"
206 msgstr "Tilgangskonsentrator"
207
208 msgid "Access Point"
209 msgstr "Aksesspunkt"
210
211 msgid "Action"
212 msgstr "Handling"
213
214 msgid "Actions"
215 msgstr "Handlinger"
216
217 msgid "Activate this network"
218 msgstr "Aktiver dette nettverket"
219
220 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
221 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
222
223 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
224 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
225
226 msgid "Active Connections"
227 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
228
229 msgid "Active DHCP Leases"
230 msgstr "Aktive DHCP Leier"
231
232 msgid "Active DHCPv6 Leases"
233 msgstr "Aktive DHCPv6 Leier"
234
235 msgid "Ad-Hoc"
236 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
237
238 msgid "Add"
239 msgstr "Legg til"
240
241 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
242 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
243
244 msgid "Add new interface..."
245 msgstr "Legg til grensesnitt..."
246
247 msgid "Additional Hosts files"
248 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
249
250 msgid "Additional servers file"
251 msgstr ""
252
253 msgid "Address"
254 msgstr "Adresse"
255
256 msgid "Address to access local relay bridge"
257 msgstr "Adresse for tilgang til lokal relébro"
258
259 msgid "Administration"
260 msgstr "Administrasjon"
261
262 msgid "Advanced Settings"
263 msgstr "Avanserte Innstillinger"
264
265 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
266 msgstr ""
267
268 msgid "Alert"
269 msgstr "Varsle"
270
271 msgid ""
272 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
273 "address"
274 msgstr ""
275
276 msgid "Allocate IP sequentially"
277 msgstr ""
278
279 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
280 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
281
282 msgid "Allow all except listed"
283 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
284
285 msgid "Allow listed only"
286 msgstr "Tillat kun oppførte"
287
288 msgid "Allow localhost"
289 msgstr "Tillat lokalvert"
290
291 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
292 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
293
294 msgid "Allow root logins with password"
295 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
296
297 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
298 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
299
300 msgid ""
301 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
302 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
303
304 msgid "Allowed IPs"
305 msgstr ""
306
307 msgid ""
308 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
309 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Always announce default router"
313 msgstr ""
314
315 msgid "Annex"
316 msgstr ""
317
318 msgid "Annex A + L + M (all)"
319 msgstr ""
320
321 msgid "Annex A G.992.1"
322 msgstr ""
323
324 msgid "Annex A G.992.2"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Annex A G.992.3"
328 msgstr ""
329
330 msgid "Annex A G.992.5"
331 msgstr ""
332
333 msgid "Annex B (all)"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Annex B G.992.1"
337 msgstr ""
338
339 msgid "Annex B G.992.3"
340 msgstr ""
341
342 msgid "Annex B G.992.5"
343 msgstr ""
344
345 msgid "Annex J (all)"
346 msgstr ""
347
348 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Annex M (all)"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Annex M G.992.3"
355 msgstr ""
356
357 msgid "Annex M G.992.5"
358 msgstr ""
359
360 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
361 msgstr ""
362
363 msgid "Announced DNS domains"
364 msgstr ""
365
366 msgid "Announced DNS servers"
367 msgstr ""
368
369 msgid "Anonymous Identity"
370 msgstr ""
371
372 msgid "Anonymous Mount"
373 msgstr ""
374
375 msgid "Anonymous Swap"
376 msgstr ""
377
378 msgid "Antenna 1"
379 msgstr "Antenne 1"
380
381 msgid "Antenna 2"
382 msgstr "Antenne 2"
383
384 msgid "Antenna Configuration"
385 msgstr "Antennekonfigurasjon"
386
387 msgid "Any zone"
388 msgstr "Alle soner"
389
390 msgid "Apply"
391 msgstr "Bruk"
392
393 msgid "Applying changes"
394 msgstr "Utfører endringer"
395
396 msgid ""
397 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
398 msgstr ""
399
400 msgid "Assign interfaces..."
401 msgstr "Tilknytt grensesnitt..."
402
403 msgid ""
404 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
405 msgstr ""
406
407 msgid "Associated Stations"
408 msgstr "Tilkoblede Klienter"
409
410 msgid "Auth Group"
411 msgstr ""
412
413 msgid "AuthGroup"
414 msgstr ""
415
416 msgid "Authentication"
417 msgstr "Godkjenning"
418
419 msgid "Authentication Type"
420 msgstr ""
421
422 msgid "Authoritative"
423 msgstr "Autoritativ"
424
425 msgid "Authorization Required"
426 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
427
428 msgid "Auto Refresh"
429 msgstr "Automatisk oppdatering"
430
431 msgid "Automatic"
432 msgstr ""
433
434 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
435 msgstr ""
436
437 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
438 msgstr ""
439
440 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
441 msgstr ""
442
443 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
444 msgstr ""
445
446 msgid "Automount Filesystem"
447 msgstr ""
448
449 msgid "Automount Swap"
450 msgstr ""
451
452 msgid "Available"
453 msgstr "Tilgjengelig"
454
455 msgid "Available packages"
456 msgstr "Tilgjengelige pakker"
457
458 msgid "Average:"
459 msgstr "Gjennomsnitt:"
460
461 msgid "B43 + B43C"
462 msgstr ""
463
464 msgid "B43 + B43C + V43"
465 msgstr ""
466
467 msgid "BR / DMR / AFTR"
468 msgstr ""
469
470 msgid "BSSID"
471 msgstr "BSSID"
472
473 msgid "Back"
474 msgstr "Tilbake"
475
476 msgid "Back to Overview"
477 msgstr "Tilbake til oversikt"
478
479 msgid "Back to configuration"
480 msgstr "Tilbake til konfigurasjon"
481
482 msgid "Back to overview"
483 msgstr "Tilbake til oversikt"
484
485 msgid "Back to scan results"
486 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
487
488 msgid "Backup / Flash Firmware"
489 msgstr "Sikkerhetskopiering/Firmware oppgradering"
490
491 msgid "Backup / Restore"
492 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
493
494 msgid "Backup file list"
495 msgstr "Sikkerhetskopier filliste"
496
497 msgid "Bad address specified!"
498 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
499
500 msgid "Band"
501 msgstr ""
502
503 msgid "Behind NAT"
504 msgstr ""
505
506 msgid ""
507 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
508 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
509 "defined backup patterns."
510 msgstr ""
511 "Nedenfor er listen med filer som blir sikkerthetskopiert. Listen består av "
512 "konfigurasjonsfiler som er merket av opkg, essensielle enhets filer og andre "
513 "filer valgt av bruker."
514
515 msgid "Bind interface"
516 msgstr ""
517
518 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
519 msgstr ""
520
521 msgid "Bind the tunnel to this interface (optional)."
522 msgstr ""
523
524 msgid "Bitrate"
525 msgstr "Bitrate"
526
527 msgid "Bogus NX Domain Override"
528 msgstr "Overstyr falske NX Domener"
529
530 msgid "Bridge"
531 msgstr "Bro"
532
533 msgid "Bridge interfaces"
534 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
535
536 msgid "Bridge unit number"
537 msgstr "Bro enhetsnummer"
538
539 msgid "Bring up on boot"
540 msgstr "Slå på ved oppstart"
541
542 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
543 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådløs Kontroller"
544
545 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
546 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådløs Kontroller"
547
548 msgid "Buffered"
549 msgstr "Bufret"
550
551 msgid ""
552 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
553 "preserved in any sysupgrade."
554 msgstr ""
555
556 msgid "Buttons"
557 msgstr "Knapper"
558
559 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
560 msgstr ""
561
562 msgid "CPU usage (%)"
563 msgstr "CPU forbruk (%)"
564
565 msgid "Cancel"
566 msgstr "Avbryt"
567
568 msgid "Category"
569 msgstr ""
570
571 msgid "Chain"
572 msgstr "Lenke"
573
574 msgid "Changes"
575 msgstr "Endringer"
576
577 msgid "Changes applied."
578 msgstr "Endringer utført."
579
580 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
581 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
582
583 msgid "Channel"
584 msgstr "Kanal"
585
586 msgid "Check"
587 msgstr "Kontroller"
588
589 msgid "Check fileystems before mount"
590 msgstr ""
591
592 msgid "Check this option to delete the existing networks from this radio."
593 msgstr ""
594
595 msgid "Checksum"
596 msgstr "Kontrollsum"
597
598 msgid ""
599 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
600 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
601 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
602 "interface to it."
603 msgstr ""
604 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
605 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
606 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
607 "grensesnittet til det."
608
609 msgid ""
610 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
611 "out the <em>create</em> field to define a new network."
612 msgstr ""
613 "Velg det eller de nettverk du vil legge til dette trådløse grensesnittet, "
614 "eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
615
616 msgid "Cipher"
617 msgstr "Krypteringsmetode"
618
619 msgid "Cisco UDP encapsulation"
620 msgstr ""
621
622 msgid ""
623 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
624 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
625 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
626 msgstr ""
627 "Klikk \"Opprett arkiv\" for å laste ned et tar arkiv av de gjeldende "
628 "konfigurasjons filer. For å nullstille firmwaren til opprinnelig tilstand, "
629 "klikker du på \"Utfør nullstilling\" (kun mulig på squashfs firmwarer)."
630
631 msgid "Client"
632 msgstr "Klient"
633
634 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
635 msgstr "Klient ID som sendes ved DHCP spørring"
636
637 msgid ""
638 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
639 "persist connection"
640 msgstr ""
641 "Lukk inaktiver tilkoblinger etter angitt antall sekunder, bruk 0 for en "
642 "kontinuerlig tilkobling"
643
644 msgid "Close list..."
645 msgstr "Lukk liste..."
646
647 msgid "Collecting data..."
648 msgstr "Henter data..."
649
650 msgid "Command"
651 msgstr "Kommando"
652
653 msgid "Common Configuration"
654 msgstr "Vanlige Innstillinger"
655
656 msgid "Configuration"
657 msgstr "Konfigurasjon"
658
659 msgid "Configuration applied."
660 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
661
662 msgid "Configuration files will be kept."
663 msgstr "Konfigurasjonsfiler vil bli bevart."
664
665 msgid "Confirmation"
666 msgstr "Bekreftelse"
667
668 msgid "Connect"
669 msgstr "Koble til"
670
671 msgid "Connected"
672 msgstr "Tilkoblet"
673
674 msgid "Connection Limit"
675 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
676
677 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
678 msgstr ""
679
680 msgid "Connections"
681 msgstr "Tilkoblinger"
682
683 msgid "Country"
684 msgstr "Land"
685
686 msgid "Country Code"
687 msgstr "Landskode"
688
689 msgid "Cover the following interface"
690 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
691
692 msgid "Cover the following interfaces"
693 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
694
695 msgid "Create / Assign firewall-zone"
696 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
697
698 msgid "Create Interface"
699 msgstr "Opprett Grensesnitt"
700
701 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
702 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
703
704 msgid "Critical"
705 msgstr "Kritisk"
706
707 msgid "Cron Log Level"
708 msgstr "Cron logg nivå"
709
710 msgid "Custom Interface"
711 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
712
713 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
714 msgstr ""
715
716 msgid ""
717 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
718 "sysupgrade."
719 msgstr ""
720
721 msgid "Custom feeds"
722 msgstr ""
723
724 msgid ""
725 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
726 "\">LED</abbr>s if possible."
727 msgstr ""
728 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
729 "abbr>s om mulig."
730
731 msgid "DHCP Leases"
732 msgstr "DHCP Leier"
733
734 msgid "DHCP Server"
735 msgstr "DHCP Server"
736
737 msgid "DHCP and DNS"
738 msgstr "DHCP og DNS"
739
740 msgid "DHCP client"
741 msgstr "DHCP klient"
742
743 msgid "DHCP-Options"
744 msgstr "DHCP-Alternativer"
745
746 msgid "DHCPv6 Leases"
747 msgstr "DHCPv6 Leier"
748
749 msgid "DHCPv6 client"
750 msgstr ""
751
752 msgid "DHCPv6-Mode"
753 msgstr ""
754
755 msgid "DHCPv6-Service"
756 msgstr ""
757
758 msgid "DNS"
759 msgstr "DNS"
760
761 msgid "DNS forwardings"
762 msgstr "DNS videresendinger"
763
764 msgid "DNS-Label / FQDN"
765 msgstr ""
766
767 msgid "DNSSEC"
768 msgstr ""
769
770 msgid "DNSSEC check unsigned"
771 msgstr ""
772
773 msgid "DPD Idle Timeout"
774 msgstr ""
775
776 msgid "DS-Lite AFTR address"
777 msgstr ""
778
779 msgid "DSL"
780 msgstr ""
781
782 msgid "DSL Status"
783 msgstr ""
784
785 msgid "DSL line mode"
786 msgstr ""
787
788 msgid "DUID"
789 msgstr "DUID"
790
791 msgid "Data Rate"
792 msgstr ""
793
794 msgid "Debug"
795 msgstr "Feilsøking"
796
797 msgid "Default %d"
798 msgstr "Standard %d"
799
800 msgid "Default gateway"
801 msgstr "Standard gateway"
802
803 msgid "Default is stateless + stateful"
804 msgstr ""
805
806 msgid "Default route"
807 msgstr ""
808
809 msgid "Default state"
810 msgstr "Standard tilstand"
811
812 msgid "Define a name for this network."
813 msgstr "Definer et navn for dette nettverket."
814
815 msgid ""
816 "Define additional DHCP options, for example "
817 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
818 "servers to clients."
819 msgstr ""
820 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
821 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
822
823 msgid "Delete"
824 msgstr "Fjern"
825
826 msgid "Delete this network"
827 msgstr "Fjern dette nettverket"
828
829 msgid "Description"
830 msgstr "Beskrivelse"
831
832 msgid "Design"
833 msgstr "Design"
834
835 msgid "Destination"
836 msgstr "Destinasjon"
837
838 msgid "Device"
839 msgstr "Enhet"
840
841 msgid "Device Configuration"
842 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
843
844 msgid "Device is rebooting..."
845 msgstr ""
846
847 msgid "Device unreachable"
848 msgstr ""
849
850 msgid "Diagnostics"
851 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
852
853 msgid "Dial number"
854 msgstr ""
855
856 msgid "Directory"
857 msgstr "Katalog"
858
859 msgid "Disable"
860 msgstr "Deaktiver"
861
862 msgid ""
863 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
864 "this interface."
865 msgstr ""
866 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
867 "for dette nettverket."
868
869 msgid "Disable DNS setup"
870 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
871
872 msgid "Disable Encryption"
873 msgstr ""
874
875 msgid "Disabled"
876 msgstr "Deaktivert"
877
878 msgid "Disabled (default)"
879 msgstr ""
880
881 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
882 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
883
884 msgid "Displaying only packages containing"
885 msgstr "Viser bare pakker som inneholder"
886
887 msgid "Distance Optimization"
888 msgstr "Avstand Optimalisering"
889
890 msgid "Distance to farthest network member in meters."
891 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
892
893 msgid "Distribution feeds"
894 msgstr ""
895
896 msgid "Diversity"
897 msgstr "Antennevariasjon"
898
899 msgid ""
900 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
901 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
902 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
903 "firewalls"
904 msgstr ""
905 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
906 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
907 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
908 "brannmurer"
909
910 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
911 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
912
913 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
914 msgstr ""
915 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
916 "navneservere"
917
918 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
919 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
920
921 msgid "Domain required"
922 msgstr "Domene kreves"
923
924 msgid "Domain whitelist"
925 msgstr "Domene hviteliste"
926
927 msgid "Don't Fragment"
928 msgstr ""
929
930 msgid ""
931 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
932 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
933 msgstr ""
934 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
935 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
936
937 msgid "Download and install package"
938 msgstr "Last ned og installer pakken"
939
940 msgid "Download backup"
941 msgstr "Last ned sikkerhetskopi"
942
943 msgid "Dropbear Instance"
944 msgstr "Dropbear Instans"
945
946 msgid ""
947 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
948 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
949 msgstr ""
950 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
951 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
952
953 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
954 msgstr ""
955
956 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
957 msgstr ""
958 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
959
960 msgid "Dynamic tunnel"
961 msgstr "Dynamisk tunnel"
962
963 msgid ""
964 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
965 "having static leases will be served."
966 msgstr ""
967 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
968 "bruke klienter med statisk leie."
969
970 msgid "EA-bits length"
971 msgstr ""
972
973 msgid "EAP-Method"
974 msgstr "EAP-metode"
975
976 msgid "Edit"
977 msgstr "Endre"
978
979 msgid ""
980 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
981 "reload the page."
982 msgstr ""
983
984 msgid "Edit this interface"
985 msgstr "Endre dette grensesnittet"
986
987 msgid "Edit this network"
988 msgstr "Endre dette nettverket"
989
990 msgid "Emergency"
991 msgstr "Krisesituasjon"
992
993 msgid "Enable"
994 msgstr "Aktiver"
995
996 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
997 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
998
999 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
1000 msgstr "Aktiver HE,net dynamisk endepunkt oppdatering"
1001
1002 msgid "Enable IPv6 negotiation"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
1006 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
1007
1008 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
1009 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
1010
1011 msgid "Enable NTP client"
1012 msgstr "Aktiver NTP klient"
1013
1014 msgid "Enable Single DES"
1015 msgstr ""
1016
1017 msgid "Enable TFTP server"
1018 msgstr "Aktiver TFTP server"
1019
1020 msgid "Enable VLAN functionality"
1021 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
1022
1023 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
1024 msgstr ""
1025
1026 msgid "Enable learning and aging"
1027 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
1028
1029 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1030 msgstr ""
1031
1032 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1033 msgstr ""
1034
1035 msgid "Enable the DF (Don't Fragment) flag of the encapsulating packets."
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Enable this mount"
1039 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
1040
1041 msgid "Enable this swap"
1042 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
1043
1044 msgid "Enable/Disable"
1045 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
1046
1047 msgid "Enabled"
1048 msgstr "Aktivert"
1049
1050 msgid ""
1051 "Enables fast roaming among access points that belong to the same Mobility "
1052 "Domain"
1053 msgstr ""
1054
1055 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1056 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
1057
1058 msgid "Encapsulation mode"
1059 msgstr "Innkapsling modus"
1060
1061 msgid "Encryption"
1062 msgstr "Kryptering"
1063
1064 msgid "Endpoint Host"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "Endpoint Port"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid "Erasing..."
1071 msgstr "Sletter..."
1072
1073 msgid "Error"
1074 msgstr "Feil"
1075
1076 msgid "Errored seconds (ES)"
1077 msgstr ""
1078
1079 msgid "Ethernet Adapter"
1080 msgstr "Ethernet Tilslutning"
1081
1082 msgid "Ethernet Switch"
1083 msgstr "Ethernet Svitsj"
1084
1085 msgid "Exclude interfaces"
1086 msgstr ""
1087
1088 msgid "Expand hosts"
1089 msgstr "Utvid vertsliste"
1090
1091 msgid "Expires"
1092 msgstr "Utgår"
1093
1094 #, fuzzy
1095 msgid ""
1096 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1097 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
1098
1099 msgid "External"
1100 msgstr ""
1101
1102 msgid "External R0 Key Holder List"
1103 msgstr ""
1104
1105 msgid "External R1 Key Holder List"
1106 msgstr ""
1107
1108 msgid "External system log server"
1109 msgstr "Ekstern systemlogg server"
1110
1111 msgid "External system log server port"
1112 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
1113
1114 msgid "External system log server protocol"
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "Extra SSH command options"
1118 msgstr ""
1119
1120 msgid "File"
1121 msgstr "Fil"
1122
1123 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1124 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
1125
1126 msgid "Filesystem"
1127 msgstr "Filsystem"
1128
1129 msgid "Filter"
1130 msgstr "Filter"
1131
1132 msgid "Filter private"
1133 msgstr "Filtrer private"
1134
1135 msgid "Filter useless"
1136 msgstr "Filtrer ubrukelige"
1137
1138 msgid ""
1139 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1140 "with defaults based on what was detected"
1141 msgstr ""
1142
1143 msgid "Find and join network"
1144 msgstr "Finn og koble til nettverk"
1145
1146 msgid "Find package"
1147 msgstr "Finn pakke"
1148
1149 msgid "Finish"
1150 msgstr "Fullfør"
1151
1152 msgid "Firewall"
1153 msgstr "Brannmur"
1154
1155 msgid "Firewall Mark"
1156 msgstr ""
1157
1158 msgid "Firewall Settings"
1159 msgstr "Brannmur Innstillinger"
1160
1161 msgid "Firewall Status"
1162 msgstr "Brannmur Status"
1163
1164 msgid "Firmware File"
1165 msgstr ""
1166
1167 msgid "Firmware Version"
1168 msgstr "Firmware Versjon"
1169
1170 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1171 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
1172
1173 msgid "Flash Firmware"
1174 msgstr "Firmware Oppradering"
1175
1176 msgid "Flash image..."
1177 msgstr "Flash firmware..."
1178
1179 msgid "Flash new firmware image"
1180 msgstr "Flash nytt firmware image"
1181
1182 msgid "Flash operations"
1183 msgstr "Flash operasjoner"
1184
1185 msgid "Flashing..."
1186 msgstr "Flasher..."
1187
1188 msgid "Force"
1189 msgstr "Bruk"
1190
1191 msgid "Force CCMP (AES)"
1192 msgstr "Bruk CCMP (AES)"
1193
1194 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1195 msgstr ""
1196 "Bruk DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget."
1197
1198 msgid "Force TKIP"
1199 msgstr "Bruk TKIP"
1200
1201 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1202 msgstr "Bruk TKIP og CCMP (AES)"
1203
1204 msgid "Force link"
1205 msgstr ""
1206
1207 msgid "Force use of NAT-T"
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "Form token mismatch"
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "Forward DHCP traffic"
1214 msgstr "Videresend DHCP trafikk"
1215
1216 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid "Forward broadcast traffic"
1220 msgstr "Videresend kringkastingstrafikk"
1221
1222 msgid "Forwarding mode"
1223 msgstr "Videresending modus"
1224
1225 msgid "Fragmentation Threshold"
1226 msgstr "Fragmenterings Terskel"
1227
1228 msgid "Frame Bursting"
1229 msgstr "Frame Bursting"
1230
1231 msgid "Free"
1232 msgstr "Ledig"
1233
1234 msgid "Free space"
1235 msgstr "Ledig plass"
1236
1237 msgid ""
1238 "Further information about WireGuard interfaces and peers at <a href=\"http://"
1239 "wireguard.io\">wireguard.io</a>."
1240 msgstr ""
1241
1242 msgid "GHz"
1243 msgstr "GHz"
1244
1245 msgid "GPRS only"
1246 msgstr "Kun GPRS"
1247
1248 msgid "Gateway"
1249 msgstr "Gateway"
1250
1251 msgid "Gateway ports"
1252 msgstr "Gateway porter"
1253
1254 msgid "General Settings"
1255 msgstr "Generelle Innstillinger"
1256
1257 msgid "General Setup"
1258 msgstr "Generelt Oppsett"
1259
1260 msgid "General options for opkg"
1261 msgstr ""
1262
1263 msgid "Generate Config"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "Generate archive"
1267 msgstr "Opprett arkiv"
1268
1269 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1270 msgstr "Generell 802.11%s Trådløs Kontroller"
1271
1272 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1273 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
1274
1275 msgid "Global Settings"
1276 msgstr ""
1277
1278 msgid "Global network options"
1279 msgstr ""
1280
1281 msgid "Go to password configuration..."
1282 msgstr "Gå til passord konfigurasjon..."
1283
1284 msgid "Go to relevant configuration page"
1285 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
1286
1287 msgid "Group Password"
1288 msgstr ""
1289
1290 msgid "Guest"
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid "HE.net password"
1294 msgstr "HE.net passord"
1295
1296 msgid "HE.net username"
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid "HT mode (802.11n)"
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid "Handler"
1303 msgstr "Behandler"
1304
1305 msgid "Hang Up"
1306 msgstr "Slå av"
1307
1308 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1309 msgstr ""
1310
1311 msgid "Heartbeat"
1312 msgstr ""
1313
1314 msgid ""
1315 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1316 "the timezone."
1317 msgstr ""
1318 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
1319 "vertsnavn eller tidssone."
1320
1321 msgid ""
1322 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1323 "authentication."
1324 msgstr ""
1325 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
1326
1327 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1328 msgstr "Hermes 802.11b Trådløs Kontroller"
1329
1330 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1331 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1332
1333 msgid "Host"
1334 msgstr ""
1335
1336 msgid "Host entries"
1337 msgstr "Vertsoppføringer"
1338
1339 msgid "Host expiry timeout"
1340 msgstr "Verts utløpstid"
1341
1342 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1343 msgstr ""
1344 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
1345
1346 msgid "Hostname"
1347 msgstr "Vertsnavn"
1348
1349 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1350 msgstr "Vertsnavn som sendes ved DHCP forespørsel"
1351
1352 msgid "Hostnames"
1353 msgstr "Vertsnavn"
1354
1355 msgid "Hybrid"
1356 msgstr ""
1357
1358 msgid "IKE DH Group"
1359 msgstr ""
1360
1361 msgid "IP Addresses"
1362 msgstr ""
1363
1364 msgid "IP address"
1365 msgstr "IP adresse"
1366
1367 msgid "IPv4"
1368 msgstr "IPv4"
1369
1370 msgid "IPv4 Firewall"
1371 msgstr "IPv4 Brannmur"
1372
1373 msgid "IPv4 WAN Status"
1374 msgstr "IPv4 WAN Status"
1375
1376 msgid "IPv4 address"
1377 msgstr "IPv4 adresse"
1378
1379 msgid "IPv4 and IPv6"
1380 msgstr "IPv4 og IPv6"
1381
1382 msgid "IPv4 assignment length"
1383 msgstr ""
1384
1385 msgid "IPv4 broadcast"
1386 msgstr "IPv4 kringkasting"
1387
1388 msgid "IPv4 gateway"
1389 msgstr "IPv4 gateway"
1390
1391 msgid "IPv4 netmask"
1392 msgstr "IPv4 nettmaske"
1393
1394 msgid "IPv4 only"
1395 msgstr "Kun IPv4"
1396
1397 msgid "IPv4 prefix"
1398 msgstr ""
1399
1400 msgid "IPv4 prefix length"
1401 msgstr "IPv4 prefikslengde"
1402
1403 msgid "IPv4-Address"
1404 msgstr "IPv4-Adresse"
1405
1406 msgid "IPv4-in-IPv4 (RFC2003)"
1407 msgstr ""
1408
1409 msgid "IPv6"
1410 msgstr "IPv6"
1411
1412 msgid "IPv6 Firewall"
1413 msgstr "IPv6 Brannmur"
1414
1415 msgid "IPv6 Neighbours"
1416 msgstr ""
1417
1418 msgid "IPv6 Settings"
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1422 msgstr ""
1423
1424 msgid "IPv6 WAN Status"
1425 msgstr "IPv6 WAN Status"
1426
1427 msgid "IPv6 address"
1428 msgstr "IPv6 adresse"
1429
1430 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1431 msgstr ""
1432
1433 msgid "IPv6 assignment hint"
1434 msgstr ""
1435
1436 msgid "IPv6 assignment length"
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "IPv6 gateway"
1440 msgstr "IPv6 gateway"
1441
1442 msgid "IPv6 only"
1443 msgstr "Kun IPv6"
1444
1445 msgid "IPv6 prefix"
1446 msgstr "IPv6 prefiks"
1447
1448 msgid "IPv6 prefix length"
1449 msgstr "IPv6 prefikslengde"
1450
1451 msgid "IPv6 routed prefix"
1452 msgstr ""
1453
1454 msgid "IPv6-Address"
1455 msgstr "IPv6-Adresse"
1456
1457 msgid "IPv6-PD"
1458 msgstr ""
1459
1460 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1461 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1462
1463 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1464 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1465
1466 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1467 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6til4)"
1468
1469 msgid "Identity"
1470 msgstr "Identitet"
1471
1472 msgid "If checked, 1DES is enaled"
1473 msgstr ""
1474
1475 msgid "If checked, encryption is disabled"
1476 msgstr ""
1477
1478 msgid ""
1479 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1480 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1481
1482 msgid ""
1483 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1484 "device node"
1485 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1486
1487 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1488 msgstr "Dersom ikke avmerket blir ingen standard rute konfigurert"
1489
1490 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1491 msgstr "Dersom ikke avmerket blir de annonserte DNS server adresser ignorert"
1492
1493 msgid ""
1494 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1495 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1496 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1497 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1498 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1499 msgstr ""
1500 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1501 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1502 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1503 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1504
1505 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1506 msgstr ""
1507
1508 msgid "Ignore interface"
1509 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1510
1511 msgid "Ignore resolve file"
1512 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1513
1514 msgid "Image"
1515 msgstr "Firmware"
1516
1517 msgid "In"
1518 msgstr "i"
1519
1520 msgid ""
1521 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1522 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1523 msgstr ""
1524
1525 msgid "Inactivity timeout"
1526 msgstr "Tidsavbrudd etter innaktivitet"
1527
1528 msgid "Inbound:"
1529 msgstr "Innkommende:"
1530
1531 msgid "Info"
1532 msgstr "Informasjon"
1533
1534 msgid "Initscript"
1535 msgstr "Oppstartskript"
1536
1537 msgid "Initscripts"
1538 msgstr "Oppstartsskript"
1539
1540 msgid "Install"
1541 msgstr "Installer"
1542
1543 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1544 msgstr ""
1545
1546 msgid "Install package %q"
1547 msgstr "Installer pakken %q"
1548
1549 msgid "Install protocol extensions..."
1550 msgstr "Installer protokoll utvidelser..."
1551
1552 msgid "Installed packages"
1553 msgstr "Installerte pakker"
1554
1555 msgid "Interface"
1556 msgstr "Grensesnitt"
1557
1558 msgid "Interface Configuration"
1559 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1560
1561 msgid "Interface Overview"
1562 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1563
1564 msgid "Interface is reconnecting..."
1565 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1566
1567 msgid "Interface is shutting down..."
1568 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1569
1570 msgid "Interface name"
1571 msgstr ""
1572
1573 msgid "Interface not present or not connected yet."
1574 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1575
1576 msgid "Interface reconnected"
1577 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1578
1579 msgid "Interface shut down"
1580 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1581
1582 msgid "Interfaces"
1583 msgstr "Grensesnitt"
1584
1585 msgid "Internal"
1586 msgstr ""
1587
1588 msgid "Internal Server Error"
1589 msgstr "Intern server feil"
1590
1591 msgid "Invalid"
1592 msgstr "Ugyldig"
1593
1594 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1595 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1596
1597 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1598 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare unike ID'er er tillatt"
1599
1600 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1601 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1602
1603 #, fuzzy
1604 msgid ""
1605 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1606 "flash memory, please verify the image file!"
1607 msgstr ""
1608 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1609 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1610
1611 msgid "JavaScript required!"
1612 msgstr "JavaScript kreves!"
1613
1614 msgid "Join Network"
1615 msgstr "Koble til nettverket"
1616
1617 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1618 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1619
1620 msgid "Joining Network: %q"
1621 msgstr ""
1622
1623 msgid "Keep settings"
1624 msgstr "Behold innstillinger"
1625
1626 msgid "Kernel Log"
1627 msgstr "Kjerne Logg"
1628
1629 msgid "Kernel Version"
1630 msgstr "Kjerne Versjon"
1631
1632 msgid "Key"
1633 msgstr "Nøkkel"
1634
1635 msgid "Key #%d"
1636 msgstr "Nøkkel #%d"
1637
1638 msgid "Kill"
1639 msgstr "Drep"
1640
1641 msgid "L2TP"
1642 msgstr "L2TP"
1643
1644 msgid "L2TP Server"
1645 msgstr "L2TP Server"
1646
1647 msgid "LCP echo failure threshold"
1648 msgstr "LCP ekko feil terskel"
1649
1650 msgid "LCP echo interval"
1651 msgstr "LCP ekko intervall"
1652
1653 msgid "LLC"
1654 msgstr "LLC"
1655
1656 msgid "Label"
1657 msgstr "Volumnavn"
1658
1659 msgid "Language"
1660 msgstr "Språk"
1661
1662 msgid "Language and Style"
1663 msgstr "Språk og Utseende"
1664
1665 msgid "Latency"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Leaf"
1669 msgstr ""
1670
1671 msgid "Lease time"
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid "Lease validity time"
1675 msgstr "Gyldig leietid"
1676
1677 msgid "Leasefile"
1678 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1679
1680 msgid "Leasetime"
1681 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1682
1683 msgid "Leasetime remaining"
1684 msgstr "Gjenværende leietid"
1685
1686 msgid "Leave empty to autodetect"
1687 msgstr "La stå tomt for automatisk oppdagelse"
1688
1689 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1690 msgstr "La stå tomt for å bruke gjeldene WAN adresse"
1691
1692 msgid "Legend:"
1693 msgstr "Forklaring:"
1694
1695 msgid "Limit"
1696 msgstr "Grense"
1697
1698 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1699 msgstr ""
1700
1701 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1702 msgstr ""
1703
1704 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "Line Mode"
1708 msgstr ""
1709
1710 msgid "Line State"
1711 msgstr ""
1712
1713 msgid "Line Uptime"
1714 msgstr ""
1715
1716 msgid "Link On"
1717 msgstr "Forbindelse"
1718
1719 msgid ""
1720 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1721 "requests to"
1722 msgstr ""
1723 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1724 "forespørsler blir videresendt til"
1725
1726 msgid ""
1727 "List of R0KHs in the same Mobility Domain. <br />Format: MAC-address,NAS-"
1728 "Identifier,128-bit key as hex string. <br />This list is used to map R0KH-ID "
1729 "(NAS Identifier) to a destination MAC address when requesting PMK-R1 key "
1730 "from the R0KH that the STA used during the Initial Mobility Domain "
1731 "Association."
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid ""
1735 "List of R1KHs in the same Mobility Domain. <br />Format: MAC-address,R1KH-ID "
1736 "as 6 octets with colons,128-bit key as hex string. <br />This list is used "
1737 "to map R1KH-ID to a destination MAC address when sending PMK-R1 key from the "
1738 "R0KH. This is also the list of authorized R1KHs in the MD that can request "
1739 "PMK-R1 keys."
1740 msgstr ""
1741
1742 msgid "List of SSH key files for auth"
1743 msgstr ""
1744
1745 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1746 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1747
1748 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1749 msgstr "Liste over verter som returneren falske NX domene resultater"
1750
1751 msgid "Listen Interfaces"
1752 msgstr ""
1753
1754 msgid "Listen Port"
1755 msgstr ""
1756
1757 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1758 msgstr ""
1759 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1760
1761 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1762 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1763
1764 msgid "Load"
1765 msgstr "Belastning"
1766
1767 msgid "Load Average"
1768 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1769
1770 msgid "Loading"
1771 msgstr "Laster"
1772
1773 msgid "Local IP address to assign"
1774 msgstr ""
1775
1776 msgid "Local IPv4 address"
1777 msgstr "Lokal IPv4 adresse"
1778
1779 msgid "Local IPv6 address"
1780 msgstr "Lokal IPv6 adresse"
1781
1782 msgid "Local Service Only"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "Local Startup"
1786 msgstr "Lokal Oppstart"
1787
1788 msgid "Local Time"
1789 msgstr "Lokal tid"
1790
1791 msgid "Local domain"
1792 msgstr "Lokalt domene"
1793
1794 #, fuzzy
1795 msgid ""
1796 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1797 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1798 msgstr ""
1799 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1800 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1801
1802 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1803 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1804
1805 msgid "Local server"
1806 msgstr "Lokal server"
1807
1808 msgid ""
1809 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1810 "available"
1811 msgstr ""
1812 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1813 "tilgjengelig"
1814
1815 msgid "Localise queries"
1816 msgstr "Lokalisere søk"
1817
1818 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1819 msgstr ""
1820
1821 msgid "Log output level"
1822 msgstr "Logg nivå"
1823
1824 msgid "Log queries"
1825 msgstr "Logg spørringer"
1826
1827 msgid "Logging"
1828 msgstr "Logging"
1829
1830 msgid "Login"
1831 msgstr "Logg inn"
1832
1833 msgid "Logout"
1834 msgstr "Logg ut"
1835
1836 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1837 msgstr ""
1838
1839 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1840 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1841
1842 msgid "MAC-Address"
1843 msgstr "MAC-Adresse"
1844
1845 msgid "MAC-Address Filter"
1846 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1847
1848 msgid "MAC-Filter"
1849 msgstr "MAC-Filter"
1850
1851 msgid "MAC-List"
1852 msgstr "MAC-Liste"
1853
1854 msgid "MAP / LW4over6"
1855 msgstr ""
1856
1857 msgid "MB/s"
1858 msgstr "MB/s"
1859
1860 msgid "MD5"
1861 msgstr ""
1862
1863 msgid "MHz"
1864 msgstr "MHz"
1865
1866 msgid "MTU"
1867 msgstr "MTU"
1868
1869 msgid ""
1870 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1871 "below:"
1872 msgstr ""
1873
1874 msgid "Manual"
1875 msgstr ""
1876
1877 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1878 msgstr ""
1879
1880 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1881 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1882
1883 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1884 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1885
1886 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1887 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1888
1889 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1890 msgstr "Maksimalt antall sekunder å vente på at modemet skal bli klart"
1891
1892 msgid "Maximum hold time"
1893 msgstr "Maksimal holde tid"
1894
1895 msgid ""
1896 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1897 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1898 msgstr ""
1899
1900 msgid "Maximum number of leased addresses."
1901 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser."
1902
1903 msgid "Mbit/s"
1904 msgstr "Mbit/s"
1905
1906 msgid "Memory"
1907 msgstr "Minne"
1908
1909 msgid "Memory usage (%)"
1910 msgstr "Minne forbruk (%)"
1911
1912 msgid "Metric"
1913 msgstr "Metrisk"
1914
1915 msgid "Minimum hold time"
1916 msgstr "Minimum holde tid"
1917
1918 msgid "Mirror monitor port"
1919 msgstr ""
1920
1921 msgid "Mirror source port"
1922 msgstr ""
1923
1924 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1925 msgstr "Mangler protokoll utvidelse for proto %q"
1926
1927 msgid "Mobility Domain"
1928 msgstr ""
1929
1930 msgid "Mode"
1931 msgstr "Modus"
1932
1933 msgid "Model"
1934 msgstr ""
1935
1936 msgid "Modem device"
1937 msgstr "Modem"
1938
1939 msgid "Modem init timeout"
1940 msgstr "Modem initiering tidsavbrudd"
1941
1942 msgid "Monitor"
1943 msgstr "Monitor"
1944
1945 msgid "Mount Entry"
1946 msgstr "Monterings Enhet"
1947
1948 msgid "Mount Point"
1949 msgstr "Monterings Punkt"
1950
1951 msgid "Mount Points"
1952 msgstr "Monterings Punkter"
1953
1954 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1955 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1956
1957 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1958 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1959
1960 msgid ""
1961 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1962 "filesystem"
1963 msgstr ""
1964 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1965 "filsystemet"
1966
1967 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1968 msgstr ""
1969
1970 msgid "Mount options"
1971 msgstr "Monterings alternativer"
1972
1973 msgid "Mount point"
1974 msgstr "Monterings punkt"
1975
1976 msgid "Mount swap not specifically configured"
1977 msgstr ""
1978
1979 msgid "Mounted file systems"
1980 msgstr "Monterte Filsystemer"
1981
1982 msgid "Move down"
1983 msgstr "Flytt ned"
1984
1985 msgid "Move up"
1986 msgstr "Flytt opp"
1987
1988 msgid "Multicast address"
1989 msgstr "Multicast adresse"
1990
1991 msgid "NAS ID"
1992 msgstr "NAS ID"
1993
1994 msgid "NAT-T Mode"
1995 msgstr ""
1996
1997 msgid "NAT64 Prefix"
1998 msgstr ""
1999
2000 msgid "NDP-Proxy"
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid "NT Domain"
2004 msgstr ""
2005
2006 msgid "NTP server candidates"
2007 msgstr "NTP server kandidater"
2008
2009 msgid "NTP sync time-out"
2010 msgstr ""
2011
2012 msgid "Name"
2013 msgstr "Navn"
2014
2015 msgid "Name of the new interface"
2016 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
2017
2018 msgid "Name of the new network"
2019 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
2020
2021 msgid "Navigation"
2022 msgstr "Navigasjon"
2023
2024 msgid "Netmask"
2025 msgstr "Nettmaske"
2026
2027 msgid "Network"
2028 msgstr "Nettverk"
2029
2030 msgid "Network Utilities"
2031 msgstr "Nettverks Verktøy"
2032
2033 msgid "Network boot image"
2034 msgstr "Nettverks boot image"
2035
2036 msgid "Network without interfaces."
2037 msgstr "Nettverk uten grensesnitt."
2038
2039 msgid "Next »"
2040 msgstr "Neste »"
2041
2042 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
2043 msgstr "Ingen DHCP server er konfigurert for dette grensesnittet"
2044
2045 msgid "No NAT-T"
2046 msgstr ""
2047
2048 msgid "No chains in this table"
2049 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
2050
2051 msgid "No files found"
2052 msgstr "Ingen filer funnet"
2053
2054 msgid "No information available"
2055 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
2056
2057 msgid "No negative cache"
2058 msgstr "Ingen negative cache"
2059
2060 msgid "No network configured on this device"
2061 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
2062
2063 msgid "No network name specified"
2064 msgstr "Ingen nettverksnavn spesifisert"
2065
2066 msgid "No package lists available"
2067 msgstr "Ingen pakkelister tilgjengelig"
2068
2069 msgid "No password set!"
2070 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
2071
2072 msgid "No rules in this chain"
2073 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
2074
2075 msgid "No zone assigned"
2076 msgstr "Ingen sone tilknyttet"
2077
2078 msgid "Noise"
2079 msgstr "Støy"
2080
2081 msgid "Noise Margin (SNR)"
2082 msgstr ""
2083
2084 msgid "Noise:"
2085 msgstr "Støy:"
2086
2087 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid "Non-wildcard"
2091 msgstr ""
2092
2093 msgid "None"
2094 msgstr "Ingen"
2095
2096 msgid "Normal"
2097 msgstr "Normal"
2098
2099 msgid "Not Found"
2100 msgstr "Ikke funnet"
2101
2102 msgid "Not associated"
2103 msgstr "Ikke tilknyttet"
2104
2105 msgid "Not connected"
2106 msgstr "Ikke tilkoblet"
2107
2108 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2109 msgstr "Merk: Konfigurasjonsfiler vil bli slettet"
2110
2111 msgid "Note: interface name length"
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "Notice"
2115 msgstr "Merk"
2116
2117 msgid "Nslookup"
2118 msgstr "Nslookup"
2119
2120 msgid "OK"
2121 msgstr "OK"
2122
2123 msgid "OPKG-Configuration"
2124 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
2125
2126 msgid "Obfuscated Group Password"
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "Obfuscated Password"
2130 msgstr ""
2131
2132 msgid "Off-State Delay"
2133 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
2134
2135 msgid ""
2136 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2137 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2138 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2139 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2140 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2141 "<samp>eth0.1</samp>)."
2142 msgstr ""
2143 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
2144 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
2145 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
2146 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
2147 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
2148 "<samp>eth0.1</samp>)."
2149
2150 msgid "On-State Delay"
2151 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
2152
2153 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2154 msgstr "Enten Vertsnavn eller Mac-adresse må oppgis!"
2155
2156 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2157 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
2158
2159 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2160 msgstr ""
2161
2162 msgid "One or more required fields have no value!"
2163 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
2164
2165 msgid "Open list..."
2166 msgstr "Åpne liste..."
2167
2168 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid "Operating frequency"
2172 msgstr ""
2173
2174 msgid "Option changed"
2175 msgstr "Innstilling endret"
2176
2177 msgid "Option removed"
2178 msgstr "Innstilling fjernet"
2179
2180 msgid "Optional"
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2184 msgstr ""
2185
2186 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2187 msgstr ""
2188
2189 msgid "Optional."
2190 msgstr ""
2191
2192 msgid ""
2193 "Optional. 32-bit mark for outgoing encrypted packets. Enter value in hex, "
2194 "starting with <code>0x</code>."
2195 msgstr ""
2196
2197 msgid ""
2198 "Optional. Base64-encoded preshared key. Adds in an additional layer of "
2199 "symmetric-key cryptography for post-quantum resistance."
2200 msgstr ""
2201
2202 msgid "Optional. Create routes for Allowed IPs for this peer."
2203 msgstr ""
2204
2205 msgid ""
2206 "Optional. Host of peer. Names are resolved prior to bringing up the "
2207 "interface."
2208 msgstr ""
2209
2210 msgid "Optional. Maximum Transmission Unit of tunnel interface."
2211 msgstr ""
2212
2213 msgid "Optional. Port of peer."
2214 msgstr ""
2215
2216 msgid ""
2217 "Optional. Seconds between keep alive messages. Default is 0 (disabled). "
2218 "Recommended value if this device is behind a NAT is 25."
2219 msgstr ""
2220
2221 msgid "Optional. UDP port used for outgoing and incoming packets."
2222 msgstr ""
2223
2224 msgid "Options"
2225 msgstr "Alternativer"
2226
2227 msgid "Other:"
2228 msgstr "Andre:"
2229
2230 msgid "Out"
2231 msgstr "Ut"
2232
2233 msgid "Outbound:"
2234 msgstr "Ugående:"
2235
2236 msgid "Output Interface"
2237 msgstr ""
2238
2239 msgid "Override MAC address"
2240 msgstr "Overstyr MAC adresse"
2241
2242 msgid "Override MTU"
2243 msgstr "Overstyr MTU"
2244
2245 msgid "Override TOS"
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "Override TTL"
2249 msgstr ""
2250
2251 msgid "Override default interface name"
2252 msgstr ""
2253
2254 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2255 msgstr "Overstyr gatewayen mottatt av DHCP respons"
2256
2257 msgid ""
2258 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2259 "subnet that is served."
2260 msgstr ""
2261 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
2262 "subnettet som blir tildelt."
2263
2264 msgid "Override the table used for internal routes"
2265 msgstr "Overstyr tabellen som brukes for interne ruter"
2266
2267 msgid "Overview"
2268 msgstr "Oversikt"
2269
2270 msgid "Owner"
2271 msgstr "Eier"
2272
2273 msgid "PAP/CHAP password"
2274 msgstr "PAP/CHAP passord"
2275
2276 msgid "PAP/CHAP username"
2277 msgstr "PAP/CHAP brukernavn"
2278
2279 msgid "PID"
2280 msgstr "PID"
2281
2282 msgid "PIN"
2283 msgstr "PIN"
2284
2285 msgid "PMK R1 Push"
2286 msgstr ""
2287
2288 msgid "PPP"
2289 msgstr "PPP"
2290
2291 msgid "PPPoA Encapsulation"
2292 msgstr "PPPoA Innkapsling"
2293
2294 msgid "PPPoATM"
2295 msgstr "PPPoATM"
2296
2297 msgid "PPPoE"
2298 msgstr "PPPoE"
2299
2300 msgid "PPPoSSH"
2301 msgstr ""
2302
2303 msgid "PPtP"
2304 msgstr "PPtP"
2305
2306 msgid "PSID offset"
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "PSID-bits length"
2310 msgstr ""
2311
2312 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2313 msgstr ""
2314
2315 msgid "Package libiwinfo required!"
2316 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
2317
2318 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2319 msgstr "Pakkelistene er eldre enn 24 timer"
2320
2321 msgid "Package name"
2322 msgstr "Pakkenavn"
2323
2324 msgid "Packets"
2325 msgstr "Pakker"
2326
2327 msgid "Part of zone %q"
2328 msgstr "En del av sone %q"
2329
2330 msgid "Password"
2331 msgstr "Passord"
2332
2333 msgid "Password authentication"
2334 msgstr "Passord godkjenning"
2335
2336 msgid "Password of Private Key"
2337 msgstr "Passord for privatnøkkel"
2338
2339 msgid "Password of inner Private Key"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "Password successfully changed!"
2343 msgstr "Passordet er endret!"
2344
2345 msgid "Path to CA-Certificate"
2346 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
2347
2348 msgid "Path to Client-Certificate"
2349 msgstr "Sti til klient-sertifikat"
2350
2351 msgid "Path to Private Key"
2352 msgstr "Sti til privatnøkkel"
2353
2354 msgid "Path to executable which handles the button event"
2355 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
2356
2357 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2358 msgstr ""
2359
2360 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2361 msgstr ""
2362
2363 msgid "Path to inner Private Key"
2364 msgstr ""
2365
2366 msgid "Peak:"
2367 msgstr "Maksimalt:"
2368
2369 msgid "Peer IP address to assign"
2370 msgstr ""
2371
2372 msgid "Peers"
2373 msgstr ""
2374
2375 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2376 msgstr ""
2377
2378 msgid "Perform reboot"
2379 msgstr "Omstart nå"
2380
2381 msgid "Perform reset"
2382 msgstr "Foreta nullstilling"
2383
2384 msgid "Persistent Keep Alive"
2385 msgstr ""
2386
2387 msgid "Phy Rate:"
2388 msgstr "Phy Hastighet:"
2389
2390 msgid "Physical Settings"
2391 msgstr "Fysiske Innstillinger"
2392
2393 msgid "Ping"
2394 msgstr "Ping"
2395
2396 msgid "Pkts."
2397 msgstr "Pakker."
2398
2399 msgid "Please enter your username and password."
2400 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
2401
2402 msgid "Policy"
2403 msgstr "Policy"
2404
2405 msgid "Port"
2406 msgstr "Port"
2407
2408 msgid "Port status:"
2409 msgstr "Port status:"
2410
2411 msgid "Power Management Mode"
2412 msgstr ""
2413
2414 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2415 msgstr ""
2416
2417 msgid "Prefix Delegated"
2418 msgstr ""
2419
2420 msgid "Preshared Key"
2421 msgstr ""
2422
2423 msgid ""
2424 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2425 "ignore failures"
2426 msgstr ""
2427 "Annta at peer er uten forbindelse om angitt LCP ekko feiler, bruk verdi 0 "
2428 "for å overse feil"
2429
2430 msgid "Prevent listening on these interfaces."
2431 msgstr ""
2432
2433 msgid "Prevents client-to-client communication"
2434 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
2435
2436 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2437 msgstr "Prism2/2.5/3 802.11b Trådløs Kontroller"
2438
2439 msgid "Private Key"
2440 msgstr ""
2441
2442 msgid "Proceed"
2443 msgstr "Fortsett"
2444
2445 msgid "Processes"
2446 msgstr "Prosesser"
2447
2448 msgid "Profile"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid "Prot."
2452 msgstr "Prot."
2453
2454 msgid "Protocol"
2455 msgstr "Protokoll"
2456
2457 msgid "Protocol family"
2458 msgstr "Protokoll familie"
2459
2460 msgid "Protocol of the new interface"
2461 msgstr "Protokoll til det nye grensesnittet"
2462
2463 msgid "Protocol support is not installed"
2464 msgstr "Protokoll støtte er ikke installert"
2465
2466 msgid "Provide NTP server"
2467 msgstr "Funger som NTP Server"
2468
2469 msgid "Provide new network"
2470 msgstr "Lag nytt nettverk"
2471
2472 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2473 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2474
2475 msgid "Public Key"
2476 msgstr ""
2477
2478 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2479 msgstr ""
2480
2481 msgid "QMI Cellular"
2482 msgstr ""
2483
2484 msgid "Quality"
2485 msgstr "Kvalitet"
2486
2487 msgid "R0 Key Lifetime"
2488 msgstr ""
2489
2490 msgid "R1 Key Holder"
2491 msgstr ""
2492
2493 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2494 msgstr ""
2495
2496 msgid "RTS/CTS Threshold"
2497 msgstr "RTS/CTS Terskel"
2498
2499 msgid "RX"
2500 msgstr "RX"
2501
2502 msgid "RX Rate"
2503 msgstr "RX Rate"
2504
2505 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2506 msgstr "RaLink 802.11%s Trådløs Kontroller"
2507
2508 msgid "Radius-Accounting-Port"
2509 msgstr "Radius-Accounting-Port"
2510
2511 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2512 msgstr "Radius-Accounting-Secret"
2513
2514 msgid "Radius-Accounting-Server"
2515 msgstr "Radius-Accounting-Server"
2516
2517 msgid "Radius-Authentication-Port"
2518 msgstr "Radius-Authentication-Port"
2519
2520 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2521 msgstr "Radius-Authentication-Secret"
2522
2523 msgid "Radius-Authentication-Server"
2524 msgstr "Radius-Authentication-Server"
2525
2526 msgid ""
2527 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2528 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2529 msgstr ""
2530 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
2531 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2532
2533 msgid ""
2534 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2535 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2536 msgstr ""
2537 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2538 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2539 "grensesnittet."
2540
2541 msgid ""
2542 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2543 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2544 msgstr ""
2545 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2546 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2547
2548 msgid "Really reset all changes?"
2549 msgstr "Vil du nullstille alle endringer?"
2550
2551 #, fuzzy
2552 msgid ""
2553 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2554 "connected via this interface."
2555 msgstr ""
2556 "Slå av dette nettverket ?\n"
2557 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2558 "grensesnittet."
2559
2560 msgid ""
2561 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2562 "you are connected via this interface."
2563 msgstr ""
2564 "Slå av dette grensesnittet \"%s\" ?\n"
2565 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2566 "grensesnittet."
2567
2568 msgid "Really switch protocol?"
2569 msgstr "Vil du endre protokoll?"
2570
2571 msgid "Realtime Connections"
2572 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
2573
2574 msgid "Realtime Graphs"
2575 msgstr "Grafer i sanntid"
2576
2577 msgid "Realtime Load"
2578 msgstr "Belastning Sanntid"
2579
2580 msgid "Realtime Traffic"
2581 msgstr "Trafikk Sanntid"
2582
2583 msgid "Realtime Wireless"
2584 msgstr "Trådløst i sanntid"
2585
2586 msgid "Reassociation Deadline"
2587 msgstr ""
2588
2589 msgid "Rebind protection"
2590 msgstr "Binde beskyttelse"
2591
2592 msgid "Reboot"
2593 msgstr "Omstart"
2594
2595 msgid "Rebooting..."
2596 msgstr "Starter på nytt..."
2597
2598 msgid "Reboots the operating system of your device"
2599 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
2600
2601 msgid "Receive"
2602 msgstr "Motta"
2603
2604 msgid "Receiver Antenna"
2605 msgstr "Mottak antenne"
2606
2607 msgid "Recommended. IP addresses of the WireGuard interface."
2608 msgstr ""
2609
2610 msgid "Reconnect this interface"
2611 msgstr "Koble til igjen"
2612
2613 msgid "Reconnecting interface"
2614 msgstr "Kobler til igjen"
2615
2616 msgid "References"
2617 msgstr "Referanser"
2618
2619 msgid "Relay"
2620 msgstr "Relay"
2621
2622 msgid "Relay Bridge"
2623 msgstr "Relay bro"
2624
2625 msgid "Relay between networks"
2626 msgstr "Relay mellom nettverk"
2627
2628 msgid "Relay bridge"
2629 msgstr "Relay bro"
2630
2631 msgid "Remote IPv4 address"
2632 msgstr "Ekstern IPv4 adresse"
2633
2634 msgid "Remote IPv4 address or FQDN"
2635 msgstr ""
2636
2637 msgid "Remove"
2638 msgstr "Avinstaller"
2639
2640 msgid "Repeat scan"
2641 msgstr "Skann på nytt"
2642
2643 msgid "Replace entry"
2644 msgstr "Erstatt oppføring"
2645
2646 msgid "Replace wireless configuration"
2647 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
2648
2649 msgid "Request IPv6-address"
2650 msgstr ""
2651
2652 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2653 msgstr ""
2654
2655 msgid "Require TLS"
2656 msgstr ""
2657
2658 msgid "Required"
2659 msgstr ""
2660
2661 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2662 msgstr "Er nødvendig for noen nettleverandører, f.eks Charter med DOCSIS 3"
2663
2664 msgid "Required. Base64-encoded private key for this interface."
2665 msgstr ""
2666
2667 msgid "Required. Base64-encoded public key of peer."
2668 msgstr ""
2669
2670 msgid ""
2671 "Required. IP addresses and prefixes that this peer is allowed to use inside "
2672 "the tunnel. Usually the peer's tunnel IP addresses and the networks the peer "
2673 "routes through the tunnel."
2674 msgstr ""
2675
2676 msgid ""
2677 "Requires the 'full' version of wpad/hostapd and support from the wifi driver "
2678 "<br />(as of Feb 2017: ath9k and ath10k, in LEDE also mwlwifi and mt76)"
2679 msgstr ""
2680
2681 msgid ""
2682 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2683 "come from unsigned domains"
2684 msgstr ""
2685
2686 msgid "Reset"
2687 msgstr "Nullstill"
2688
2689 msgid "Reset Counters"
2690 msgstr "Nullstill Tellere"
2691
2692 msgid "Reset to defaults"
2693 msgstr "Nullstill til standard innstilling"
2694
2695 msgid "Resolv and Hosts Files"
2696 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
2697
2698 msgid "Resolve file"
2699 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
2700
2701 msgid "Restart"
2702 msgstr "Omstart"
2703
2704 msgid "Restart Firewall"
2705 msgstr "Omstart Brannmur"
2706
2707 msgid "Restore backup"
2708 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
2709
2710 msgid "Reveal/hide password"
2711 msgstr "Vis/Skjul passord"
2712
2713 msgid "Revert"
2714 msgstr "Tilbakestill"
2715
2716 msgid "Root"
2717 msgstr "Rot"
2718
2719 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2720 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
2721
2722 msgid "Root preparation"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid "Route Allowed IPs"
2726 msgstr ""
2727
2728 msgid "Route type"
2729 msgstr ""
2730
2731 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2732 msgstr ""
2733
2734 msgid "Router Advertisement-Service"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid "Router Password"
2738 msgstr "Ruter Passord"
2739
2740 msgid "Routes"
2741 msgstr "Ruter"
2742
2743 msgid ""
2744 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2745 "can be reached."
2746 msgstr ""
2747 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
2748 "å nå et gitt nettverk eller vert."
2749
2750 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2751 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2752
2753 msgid "Run filesystem check"
2754 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2755
2756 msgid "SHA256"
2757 msgstr ""
2758
2759 msgid ""
2760 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2761 "use 6in4 instead"
2762 msgstr ""
2763
2764 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2765 msgstr ""
2766
2767 msgid "SNR"
2768 msgstr ""
2769
2770 msgid "SSH Access"
2771 msgstr "SSH Tilgang"
2772
2773 msgid "SSH server address"
2774 msgstr ""
2775
2776 msgid "SSH server port"
2777 msgstr ""
2778
2779 msgid "SSH username"
2780 msgstr ""
2781
2782 msgid "SSH-Keys"
2783 msgstr "SSH-Nøkler"
2784
2785 msgid "SSID"
2786 msgstr "SSID"
2787
2788 msgid "Save"
2789 msgstr "Lagre"
2790
2791 msgid "Save & Apply"
2792 msgstr "Lagre & Aktiver"
2793
2794 msgid "Save &#38; Apply"
2795 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2796
2797 msgid "Scan"
2798 msgstr "Skann"
2799
2800 msgid "Scheduled Tasks"
2801 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2802
2803 msgid "Section added"
2804 msgstr "Seksjon lagt til"
2805
2806 msgid "Section removed"
2807 msgstr "Seksjon fjernet"
2808
2809 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2810 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2811
2812 msgid ""
2813 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2814 "conjunction with failure threshold"
2815 msgstr ""
2816 "Send LCP ekko forespørsler etter angitt intervall i sekunder, dette er kun "
2817 "gjeldene dersom feilterskelen er nådd"
2818
2819 msgid "Separate Clients"
2820 msgstr "Separerte Klienter"
2821
2822 msgid "Server Settings"
2823 msgstr "Server Innstillinger"
2824
2825 msgid "Server password"
2826 msgstr ""
2827
2828 msgid ""
2829 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2830 "contains the tunnel ID"
2831 msgstr ""
2832
2833 msgid "Server username"
2834 msgstr ""
2835
2836 msgid "Service Name"
2837 msgstr "Tjeneste navn"
2838
2839 msgid "Service Type"
2840 msgstr "Tjeneste type"
2841
2842 msgid "Services"
2843 msgstr "Tjenester"
2844
2845 msgid ""
2846 "Set interface properties regardless of the link carrier (If set, carrier "
2847 "sense events do not invoke hotplug handlers)."
2848 msgstr ""
2849
2850 #, fuzzy
2851 msgid "Set up Time Synchronization"
2852 msgstr "Oppsett tidssynkronisering"
2853
2854 msgid "Setup DHCP Server"
2855 msgstr "Oppsett DHCP server"
2856
2857 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2858 msgstr ""
2859
2860 msgid "Short GI"
2861 msgstr ""
2862
2863 msgid "Show current backup file list"
2864 msgstr "Vis gjeldende liste med sikkerhetskopifiler"
2865
2866 msgid "Shutdown this interface"
2867 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2868
2869 msgid "Shutdown this network"
2870 msgstr "Slå av dette nettverket"
2871
2872 msgid "Signal"
2873 msgstr "Signal"
2874
2875 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2876 msgstr ""
2877
2878 msgid "Signal:"
2879 msgstr "Signal:"
2880
2881 msgid "Size"
2882 msgstr "Størrelse"
2883
2884 msgid "Size (.ipk)"
2885 msgstr ""
2886
2887 msgid "Skip"
2888 msgstr "Gå videre"
2889
2890 msgid "Skip to content"
2891 msgstr "Gå til innhold"
2892
2893 msgid "Skip to navigation"
2894 msgstr "Gå til navigasjon"
2895
2896 msgid "Slot time"
2897 msgstr "Slot tid"
2898
2899 msgid "Software"
2900 msgstr "Programvare"
2901
2902 msgid "Software VLAN"
2903 msgstr ""
2904
2905 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2906 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2907
2908 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2909 msgstr "Beklager, objektet du spurte om ble ikke funnet."
2910
2911 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2912 msgstr "Beklager, det oppstod en uventet feil på serveren."
2913
2914 msgid ""
2915 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2916 "flashed manually. Please refer to the wiki for device specific install "
2917 "instructions."
2918 msgstr ""
2919 "Beklager, men finner ikke støtte for 'sysupgrade', ny firmware må derfor "
2920 "flashes manuelt. Viser til wiki for installering av firmare på forskjellige "
2921 "enheter."
2922
2923 msgid "Sort"
2924 msgstr "Sortering"
2925
2926 msgid "Source"
2927 msgstr "Kilde"
2928
2929 msgid "Source routing"
2930 msgstr ""
2931
2932 msgid "Specifies the button state to handle"
2933 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2934
2935 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2936 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2937
2938 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2939 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2940
2941 msgid ""
2942 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2943 "to be dead"
2944 msgstr ""
2945 "Angir maksimalt antall feilede ARP forespørsler før verter ansees frakoblet"
2946
2947 msgid ""
2948 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2949 "dead"
2950 msgstr "Angir maksimalt antall sekunder før verter ansees som frakoblet"
2951
2952 msgid "Specify a TOS (Type of Service)."
2953 msgstr ""
2954
2955 msgid ""
2956 "Specify a TTL (Time to Live) for the encapsulating packet other than the "
2957 "default (64)."
2958 msgstr ""
2959
2960 msgid ""
2961 "Specify an MTU (Maximum Transmission Unit) other than the default (1280 "
2962 "bytes)."
2963 msgstr ""
2964
2965 msgid "Specify the secret encryption key here."
2966 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her."
2967
2968 msgid "Start"
2969 msgstr "Start"
2970
2971 msgid "Start priority"
2972 msgstr "Start prioritet"
2973
2974 msgid "Startup"
2975 msgstr "Oppstart"
2976
2977 msgid "Static IPv4 Routes"
2978 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2979
2980 msgid "Static IPv6 Routes"
2981 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2982
2983 msgid "Static Leases"
2984 msgstr "Statiske Leier"
2985
2986 msgid "Static Routes"
2987 msgstr "Statiske Ruter"
2988
2989 msgid "Static address"
2990 msgstr "Statisk adresse"
2991
2992 msgid ""
2993 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2994 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2995 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2996 msgstr ""
2997 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2998 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2999 "dynamisk konfigurert og kun klienter med dhcp leieavtale får IP."
3000
3001 msgid "Status"
3002 msgstr "Status"
3003
3004 msgid "Stop"
3005 msgstr "Stop"
3006
3007 msgid "Strict order"
3008 msgstr "Streng overholdelse"
3009
3010 msgid "Submit"
3011 msgstr "Send"
3012
3013 msgid "Suppress logging"
3014 msgstr ""
3015
3016 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
3017 msgstr ""
3018
3019 msgid "Swap"
3020 msgstr ""
3021
3022 msgid "Swap Entry"
3023 msgstr "Swap Enhet"
3024
3025 msgid "Switch"
3026 msgstr "Svitsj"
3027
3028 msgid "Switch %q"
3029 msgstr "Svitsj %q"
3030
3031 msgid "Switch %q (%s)"
3032 msgstr "Svitsj %q (%s)"
3033
3034 msgid ""
3035 "Switch %q has an unknown topology - the VLAN settings might not be accurate."
3036 msgstr ""
3037
3038 msgid "Switch VLAN"
3039 msgstr ""
3040
3041 msgid "Switch protocol"
3042 msgstr "Svitsj protokoll"
3043
3044 msgid "Sync with browser"
3045 msgstr "Synkroniser med nettleser"
3046
3047 msgid "Synchronizing..."
3048 msgstr "Synkroniser..."
3049
3050 msgid "System"
3051 msgstr "System"
3052
3053 msgid "System Log"
3054 msgstr "System Logg"
3055
3056 msgid "System Properties"
3057 msgstr "System Egenskaper"
3058
3059 msgid "System log buffer size"
3060 msgstr "System logg buffer størrelse"
3061
3062 msgid "TCP:"
3063 msgstr "TCP:"
3064
3065 msgid "TFTP Settings"
3066 msgstr "TFTP Innstillinger"
3067
3068 msgid "TFTP server root"
3069 msgstr "TFTP server roten"
3070
3071 msgid "TX"
3072 msgstr "TX"
3073
3074 msgid "TX Rate"
3075 msgstr "TX rate"
3076
3077 msgid "Table"
3078 msgstr "Tabell"
3079
3080 msgid "Target"
3081 msgstr "Mål"
3082
3083 msgid "Target network"
3084 msgstr ""
3085
3086 msgid "Terminate"
3087 msgstr "Avslutte"
3088
3089 #, fuzzy
3090 msgid ""
3091 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
3092 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
3093 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
3094 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
3095 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
3096 msgstr ""
3097 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
3098 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
3099 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
3100 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
3101 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
3102 "Konfigurasjon</em>."
3103
3104 msgid ""
3105 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
3106 "component for working wireless configuration!"
3107 msgstr ""
3108 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
3109 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
3110
3111 msgid ""
3112 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
3113 "username instead of the user ID!"
3114 msgstr ""
3115
3116 msgid ""
3117 "The IPv4 address or the fully-qualified domain name of the remote tunnel end."
3118 msgstr ""
3119
3120 msgid ""
3121 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
3122 msgstr ""
3123 "IPv6 prefikset tilordnet mot leverandør, ender som regel med <code>::</code>"
3124
3125 msgid ""
3126 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
3127 "code> and <code>_</code>"
3128 msgstr ""
3129 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
3130 "<code>_</code>"
3131
3132 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
3133 msgstr ""
3134
3135 msgid ""
3136 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
3137 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3138 msgstr ""
3139 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
3140 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3141
3142 msgid ""
3143 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
3144 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
3145 "samp>)"
3146 msgstr ""
3147 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
3148 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
3149 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
3150
3151 msgid ""
3152 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
3153 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
3154 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
3155 msgstr ""
3156 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
3157 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
3158 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
3159
3160 msgid "The following changes have been committed"
3161 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
3162
3163 msgid "The following changes have been reverted"
3164 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
3165
3166 msgid "The following rules are currently active on this system."
3167 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
3168
3169 msgid "The given network name is not unique"
3170 msgstr "Det angitte nettverksnavnet er ikke unikt"
3171
3172 #, fuzzy
3173 msgid ""
3174 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
3175 "be replaced if you proceed."
3176 msgstr ""
3177 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
3178 "vil bli erstattet om du fortsetter."
3179
3180 msgid ""
3181 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
3182 "addresses."
3183 msgstr "Lengden IPv4 prefikset i bits, resten brukt i IPv6-adresser."
3184
3185 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
3186 msgstr "Lengden på IPv6 prefikset i bits"
3187
3188 msgid "The local IPv4 address over which the tunnel is created (optional)."
3189 msgstr ""
3190
3191 msgid ""
3192 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
3193 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
3194 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
3195 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
3196 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
3197 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
3198 msgstr ""
3199 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
3200 "Local Area Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte "
3201 "med hverandre. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
3202 "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
3203 "Uplink port for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter "
3204 "til lokalt nettverk."
3205
3206 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
3207 msgstr "Den valgte protokoll må ha en enhet tilknyttet"
3208
3209 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
3210 msgstr ""
3211
3212 msgid ""
3213 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3214 "when finished."
3215 msgstr ""
3216 "Systemet sletter konfigurasjonspartisjonen nå, enheten vil bli startet på "
3217 "nytt når dette er utført."
3218
3219 #, fuzzy
3220 msgid ""
3221 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3222 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3223 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3224 "settings."
3225 msgstr ""
3226 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
3227 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
3228 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
3229
3230 msgid ""
3231 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3232 "AYIYA"
3233 msgstr ""
3234
3235 msgid ""
3236 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3237 "you choose the generic image format for your platform."
3238 msgstr ""
3239 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
3240 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
3241
3242 msgid "There are no active leases."
3243 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
3244
3245 msgid "There are no pending changes to apply!"
3246 msgstr "Det finnes ingen endringer som kan utføres!"
3247
3248 msgid "There are no pending changes to revert!"
3249 msgstr "Det finnes ingen endriger å reversere!"
3250
3251 msgid "There are no pending changes!"
3252 msgstr "Det finnes ingen endringer!"
3253
3254 msgid ""
3255 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3256 "\"Physical Settings\" tab"
3257 msgstr ""
3258 "Det er ingen enhet som er tilordnet ennå, vennligst legg til en "
3259 "nettverksenhet i \"Fysiske Innstillinger\""
3260
3261 msgid ""
3262 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3263 "protect the web interface and enable SSH."
3264 msgstr ""
3265 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
3266 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
3267
3268 msgid "This IPv4 address of the relay"
3269 msgstr "Dette IPv4 adressen til relayet"
3270
3271 msgid ""
3272 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3273 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3274 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3275 msgstr ""
3276
3277 msgid ""
3278 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3279 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3280 "configurations are automatically preserved."
3281 msgstr ""
3282 "Dette er en liste med 'shell glob patterns' for å matche filer og kataloger "
3283 "som skal inkluderes under sysupgrade. Endrede filer i /etc/config/ og "
3284 "enkelte andre konfigurasjoner blir automatisk bevart."
3285
3286 msgid ""
3287 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3288 "password if no update key has been configured"
3289 msgstr ""
3290
3291 msgid ""
3292 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3293 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3294 msgstr ""
3295 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
3296 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
3297
3298 msgid ""
3299 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3300 "ends with <code>:2</code>"
3301 msgstr ""
3302 "Dette er den lokale endepunkt adressen som ble tildelt av tunnel 'broker', "
3303 "adressen ender vanligvis med <code>:2</code>"
3304
3305 msgid ""
3306 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3307 "abbr> in the local network"
3308 msgstr ""
3309 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
3310 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
3311
3312 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3313 msgstr ""
3314
3315 msgid ""
3316 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3317 msgstr ""
3318
3319 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3320 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
3321
3322 msgid ""
3323 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3324 msgstr ""
3325 "Dette er vanligvis adressen til nærmeste PoP som drives av tunell 'broker'"
3326
3327 msgid ""
3328 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3329 "their status."
3330 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
3331
3332 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3333 msgstr ""
3334 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
3335
3336 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3337 msgstr ""
3338 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
3339
3340 msgid "This section contains no values yet"
3341 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
3342
3343 msgid "Time Synchronization"
3344 msgstr "Tidssynkronisering"
3345
3346 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3347 msgstr "Tiden Synkroniseringen er ikke konfigurert ennå."
3348
3349 msgid "Timezone"
3350 msgstr "Tidssone"
3351
3352 msgid ""
3353 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3354 "archive here."
3355 msgstr ""
3356 "For å gjenopprette konfigurasjonsfiler, kan du her laste opp et backup arkiv "
3357 "som ble opprettet tidligere."
3358
3359 msgid "Tone"
3360 msgstr ""
3361
3362 msgid "Total Available"
3363 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
3364
3365 msgid "Traceroute"
3366 msgstr "Traceroute"
3367
3368 msgid "Traffic"
3369 msgstr "Trafikk"
3370
3371 msgid "Transfer"
3372 msgstr "Overføring"
3373
3374 msgid "Transmission Rate"
3375 msgstr "Overførings rate"
3376
3377 msgid "Transmit"
3378 msgstr "Sende"
3379
3380 msgid "Transmit Power"
3381 msgstr "Sende styrke"
3382
3383 msgid "Transmitter Antenna"
3384 msgstr "Sende Antenne"
3385
3386 msgid "Trigger"
3387 msgstr "Utløser"
3388
3389 msgid "Trigger Mode"
3390 msgstr "Utløsende Tilstand"
3391
3392 msgid "Tunnel ID"
3393 msgstr "Tunnel ID"
3394
3395 msgid "Tunnel Interface"
3396 msgstr "Tunnel grensesnitt"
3397
3398 msgid "Tunnel Link"
3399 msgstr ""
3400
3401 msgid "Tunnel broker protocol"
3402 msgstr ""
3403
3404 msgid "Tunnel setup server"
3405 msgstr ""
3406
3407 msgid "Tunnel type"
3408 msgstr ""
3409
3410 msgid "Tx-Power"
3411 msgstr "Tx-Styrke"
3412
3413 msgid "Type"
3414 msgstr "Type"
3415
3416 msgid "UDP:"
3417 msgstr "UDP:"
3418
3419 msgid "UMTS only"
3420 msgstr "Kun UMTS"
3421
3422 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3423 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3424
3425 msgid "USB Device"
3426 msgstr "USB Enhet"
3427
3428 msgid "USB Ports"
3429 msgstr ""
3430
3431 msgid "UUID"
3432 msgstr "UUID"
3433
3434 msgid "Unable to dispatch"
3435 msgstr "Kan ikke sende"
3436
3437 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3438 msgstr ""
3439
3440 msgid "Unknown"
3441 msgstr "Ukjent"
3442
3443 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3444 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
3445
3446 msgid "Unmanaged"
3447 msgstr "Uhåndtert"
3448
3449 msgid "Unmount"
3450 msgstr ""
3451
3452 msgid "Unsaved Changes"
3453 msgstr "Ulagrede Endringer"
3454
3455 msgid "Unsupported protocol type."
3456 msgstr "Protokoll type er ikke støttet."
3457
3458 msgid "Update lists"
3459 msgstr "Oppdater lister"
3460
3461 msgid ""
3462 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3463 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires a "
3464 "compatible firmware image)."
3465 msgstr ""
3466 "Last her opp en sysupgrade-kompatibel firmware som skal erstatte den "
3467 "kjørende firmware. Merk av \"Behold innstillinger\" for å beholde gjeldene "
3468 "konfigurasjon. (en kompatibel firmware er nødvendig)"
3469
3470 msgid "Upload archive..."
3471 msgstr "Last opp arkiv..."
3472
3473 msgid "Uploaded File"
3474 msgstr "Opplastet Fil"
3475
3476 msgid "Uptime"
3477 msgstr "Oppetid"
3478
3479 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3480 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
3481
3482 msgid "Use DHCP gateway"
3483 msgstr "Bruk DHCP gateway"
3484
3485 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3486 msgstr "Bruk DNS servere annonsert av peer"
3487
3488 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3489 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
3490
3491 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3492 msgstr "Bruk MTU på tunnel grensesnitt"
3493
3494 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3495 msgstr "Bruk TTL på tunnel grensesnitt"
3496
3497 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3498 msgstr ""
3499
3500 msgid "Use as root filesystem (/)"
3501 msgstr ""
3502
3503 msgid "Use broadcast flag"
3504 msgstr "Bruk kringkasting flagg"
3505
3506 msgid "Use builtin IPv6-management"
3507 msgstr ""
3508
3509 msgid "Use custom DNS servers"
3510 msgstr "Bruk egendefinerte DNS servere"
3511
3512 msgid "Use default gateway"
3513 msgstr "Bruk standard gateway"
3514
3515 msgid "Use gateway metric"
3516 msgstr "Bruk gateway metrikk"
3517
3518 msgid "Use routing table"
3519 msgstr "Bruk rutingtabellen"
3520
3521 msgid ""
3522 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3523 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3524 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3525 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3526 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3527 msgstr ""
3528 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
3529 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
3530 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
3531 "tilknyttet den anmodende verten."
3532
3533 msgid "Used"
3534 msgstr "Brukt"
3535
3536 msgid "Used Key Slot"
3537 msgstr "Brukte Nøkler"
3538
3539 msgid ""
3540 "Used for two different purposes: RADIUS NAS ID and 802.11r R0KH-ID. Not "
3541 "needed with normal WPA(2)-PSK."
3542 msgstr ""
3543
3544 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3545 msgstr ""
3546
3547 msgid "User key (PEM encoded)"
3548 msgstr ""
3549
3550 msgid "Username"
3551 msgstr "Brukernavn"
3552
3553 msgid "VC-Mux"
3554 msgstr "VC-Mux"
3555
3556 msgid "VDSL"
3557 msgstr ""
3558
3559 msgid "VLANs on %q"
3560 msgstr "VLANs på %q"
3561
3562 msgid "VLANs on %q (%s)"
3563 msgstr "VLANs på %q (%s)"
3564
3565 msgid "VPN Local address"
3566 msgstr ""
3567
3568 msgid "VPN Local port"
3569 msgstr ""
3570
3571 msgid "VPN Server"
3572 msgstr "VPN server"
3573
3574 msgid "VPN Server port"
3575 msgstr ""
3576
3577 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3578 msgstr ""
3579
3580 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3581 msgstr ""
3582
3583 msgid "Vendor"
3584 msgstr ""
3585
3586 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3587 msgstr "Leverandør klasse som sendes ved DHCP spørring"
3588
3589 msgid "Verbose"
3590 msgstr ""
3591
3592 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3593 msgstr ""
3594
3595 msgid "Verify"
3596 msgstr "Bekreft"
3597
3598 msgid "Version"
3599 msgstr "Versjon"
3600
3601 msgid "WDS"
3602 msgstr "WDS"
3603
3604 msgid "WEP Open System"
3605 msgstr "WEP åpent system"
3606
3607 msgid "WEP Shared Key"
3608 msgstr "WEP delt nøkkel"
3609
3610 msgid "WEP passphrase"
3611 msgstr "WEP passord"
3612
3613 msgid "WMM Mode"
3614 msgstr "WMM Modus"
3615
3616 msgid "WPA passphrase"
3617 msgstr "WPA passord"
3618
3619 msgid ""
3620 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3621 "and ad-hoc mode) to be installed."
3622 msgstr ""
3623 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
3624 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
3625
3626 msgid ""
3627 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3628 msgstr ""
3629
3630 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3631 msgstr "Venter på at endringer utføres..."
3632
3633 msgid "Waiting for command to complete..."
3634 msgstr "Venter på at kommando fullføres..."
3635
3636 msgid "Waiting for device..."
3637 msgstr ""
3638
3639 msgid "Warning"
3640 msgstr "Advarsel"
3641
3642 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3643 msgstr ""
3644
3645 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3646 msgstr ""
3647
3648 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3649 msgstr ""
3650
3651 msgid "Width"
3652 msgstr ""
3653
3654 msgid "WireGuard VPN"
3655 msgstr ""
3656
3657 msgid "Wireless"
3658 msgstr "Trådløs"
3659
3660 msgid "Wireless Adapter"
3661 msgstr "Trådløs Tilslutning"
3662
3663 msgid "Wireless Network"
3664 msgstr "Trådløst Nettverk"
3665
3666 msgid "Wireless Overview"
3667 msgstr "Trådløs Oversikt"
3668
3669 msgid "Wireless Security"
3670 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
3671
3672 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3673 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
3674
3675 msgid "Wireless is restarting..."
3676 msgstr "Trådløst starter på nytt..."
3677
3678 msgid "Wireless network is disabled"
3679 msgstr "Trådløst nettverk er deaktivert"
3680
3681 msgid "Wireless network is enabled"
3682 msgstr "Trådløst nettverk er aktivert"
3683
3684 msgid "Wireless restarted"
3685 msgstr "Trådløst startet på nytt"
3686
3687 msgid "Wireless shut down"
3688 msgstr "Trådløst er slått av"
3689
3690 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3691 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
3692
3693 msgid "Write system log to file"
3694 msgstr ""
3695
3696 msgid ""
3697 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3698 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3699 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3700 msgstr ""
3701 "Her kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
3702 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
3703 "deaktiverer nødvendige init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
3704 "utilgjengelig! </strong>"
3705
3706 msgid ""
3707 "You must enable JavaScript in your browser or LuCI will not work properly."
3708 msgstr ""
3709 "Du må aktivere JavaScript i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
3710 "skikkelig."
3711
3712 msgid ""
3713 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3714 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3715 "or Safari."
3716 msgstr ""
3717
3718 msgid "any"
3719 msgstr "enhver"
3720
3721 msgid "auto"
3722 msgstr "auto"
3723
3724 msgid "automatic"
3725 msgstr ""
3726
3727 msgid "baseT"
3728 msgstr "baseT"
3729
3730 msgid "bridged"
3731 msgstr "brokoblet"
3732
3733 msgid "create:"
3734 msgstr "opprett:"
3735
3736 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3737 msgstr "Oppretter en bro mellom angitte grensesnitt"
3738
3739 msgid "dB"
3740 msgstr "dB"
3741
3742 msgid "dBm"
3743 msgstr "dBm"
3744
3745 msgid "disable"
3746 msgstr "Deaktiver"
3747
3748 msgid "disabled"
3749 msgstr ""
3750
3751 msgid "expired"
3752 msgstr "utgått"
3753
3754 msgid ""
3755 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3756 "abbr>-leases will be stored"
3757 msgstr ""
3758 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3759 "abbr>-leier vil bli lagret"
3760
3761 msgid "forward"
3762 msgstr "videresend"
3763
3764 msgid "full-duplex"
3765 msgstr "full-dupleks"
3766
3767 msgid "half-duplex"
3768 msgstr "halv-dupleks"
3769
3770 msgid "help"
3771 msgstr "Hjelp"
3772
3773 msgid "hidden"
3774 msgstr "skjult"
3775
3776 msgid "hybrid mode"
3777 msgstr ""
3778
3779 msgid "if target is a network"
3780 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
3781
3782 msgid "input"
3783 msgstr "inndata"
3784
3785 msgid "kB"
3786 msgstr "kB"
3787
3788 msgid "kB/s"
3789 msgstr "kB/s"
3790
3791 msgid "kbit/s"
3792 msgstr "kbit/s"
3793
3794 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3795 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
3796
3797 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3798 msgstr ""
3799
3800 msgid "minutes"
3801 msgstr ""
3802
3803 msgid "navigation Navigation"
3804 msgstr ""
3805
3806 msgid "no"
3807 msgstr "nei"
3808
3809 msgid "no link"
3810 msgstr "ingen forbindelse"
3811
3812 msgid "none"
3813 msgstr "ingen"
3814
3815 msgid "not present"
3816 msgstr ""
3817
3818 msgid "off"
3819 msgstr "av"
3820
3821 msgid "on"
3822 msgstr "på"
3823
3824 msgid "open"
3825 msgstr "åpen"
3826
3827 msgid "overlay"
3828 msgstr ""
3829
3830 msgid "relay mode"
3831 msgstr ""
3832
3833 msgid "routed"
3834 msgstr "rutet"
3835
3836 msgid "server mode"
3837 msgstr ""
3838
3839 msgid "skiplink1 Skip to navigation"
3840 msgstr ""
3841
3842 msgid "skiplink2 Skip to content"
3843 msgstr ""
3844
3845 msgid "stateful-only"
3846 msgstr ""
3847
3848 msgid "stateless"
3849 msgstr ""
3850
3851 msgid "stateless + stateful"
3852 msgstr ""
3853
3854 msgid "tagged"
3855 msgstr "tagget"
3856
3857 msgid "time units (TUs / 1.024 ms) [1000-65535]"
3858 msgstr ""
3859
3860 msgid "unknown"
3861 msgstr "ukjent"
3862
3863 msgid "unlimited"
3864 msgstr "ubegrenset"
3865
3866 msgid "unspecified"
3867 msgstr "uspesifisert"
3868
3869 msgid "unspecified -or- create:"
3870 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
3871
3872 msgid "untagged"
3873 msgstr "utagget"
3874
3875 msgid "yes"
3876 msgstr "ja"
3877
3878 msgid "« Back"
3879 msgstr "« Tilbake"
3880
3881 #~ msgid "AR Support"
3882 #~ msgstr "AR Støtte"
3883
3884 #~ msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
3885 #~ msgstr "Atheros 802.11%s Trådløs Kontroller"
3886
3887 #~ msgid "Background Scan"
3888 #~ msgstr "Bakgrunns Skanning"
3889
3890 #~ msgid "Compression"
3891 #~ msgstr "Komprimering"
3892
3893 #~ msgid "Disable HW-Beacon timer"
3894 #~ msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
3895
3896 #~ msgid "Do not send probe responses"
3897 #~ msgstr "Ikke send probe svar"
3898
3899 #~ msgid "Fast Frames"
3900 #~ msgstr "Fast Frames"
3901
3902 #~ msgid "Maximum Rate"
3903 #~ msgstr "Maksimal hastighet"
3904
3905 #~ msgid "Minimum Rate"
3906 #~ msgstr "Minimum hastighet"
3907
3908 #~ msgid "Multicast Rate"
3909 #~ msgstr "Multicast hastighet"
3910
3911 #~ msgid "Outdoor Channels"
3912 #~ msgstr "Utendørs Kanaler"
3913
3914 #~ msgid "Regulatory Domain"
3915 #~ msgstr "Regulerende Domene"
3916
3917 #~ msgid "Separate WDS"
3918 #~ msgstr "Separert WDS"
3919
3920 #~ msgid "Static WDS"
3921 #~ msgstr "Statisk WDS"
3922
3923 #~ msgid "Turbo Mode"
3924 #~ msgstr "Turbo Modus"
3925
3926 #~ msgid "XR Support"
3927 #~ msgstr "XR Støtte"
3928
3929 #~ msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
3930 #~ msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
3931
3932 #~ msgid "Join Network: Settings"
3933 #~ msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
3934
3935 #~ msgid "CPU"
3936 #~ msgstr "CPU"
3937
3938 #~ msgid "Port %d"
3939 #~ msgstr "Port %d"
3940
3941 #~ msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
3942 #~ msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
3943
3944 #~ msgid "VLAN Interface"
3945 #~ msgstr "VLAN grensesnitt"