i18n: sync translations
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:36+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
10
11 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
12 msgstr ""
13
14 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
15 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
16
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
19
20 msgid "(empty)"
21 msgstr "(tom)"
22
23 msgid "(no interfaces attached)"
24 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
25
26 msgid "-- Additional Field --"
27 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
28
29 msgid "-- Please choose --"
30 msgstr "-- Vennligst velg --"
31
32 msgid "-- custom --"
33 msgstr "-- egendefinert --"
34
35 msgid "-- match by device --"
36 msgstr ""
37
38 msgid "-- match by label --"
39 msgstr ""
40
41 msgid "1 Minute Load:"
42 msgstr "1 minutts belastning:"
43
44 msgid "15 Minute Load:"
45 msgstr "15 minutters belastning:"
46
47 msgid "464XLAT (CLAT)"
48 msgstr ""
49
50 msgid "5 Minute Load:"
51 msgstr "5 minutters belastning:"
52
53 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
54 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
55
56 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
57 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
58
59 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
60 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
61
62 msgid ""
63 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
64 "order of the resolvfile"
65 msgstr ""
66 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
67 "i oppslagsfilen ved spørringer"
68
69 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
70 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
71
72 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
73 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
74
75 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
76 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
77
78 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
79 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
80
81 msgid ""
82 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
83 "(CIDR)"
84 msgstr ""
85 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
86 "Nettverk (CIDR)"
87
88 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
89 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
90
91 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
92 msgstr ""
93
94 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
95 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
96
97 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
98 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
99
100 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
101 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
102
103 msgid ""
104 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
105 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
106 msgstr ""
107 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
108 "abbr> leier"
109
110 msgid ""
111 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
112 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
113 msgstr ""
114 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
115 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
116
117 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
118 msgstr "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
119
120 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
121 msgstr "<abbr title='Parvis: %s / Gruppe: %s'>%s - %s</abbr>"
122
123 msgid "A43C + J43 + A43"
124 msgstr ""
125
126 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
127 msgstr ""
128
129 msgid "ADSL"
130 msgstr ""
131
132 msgid "AICCU (SIXXS)"
133 msgstr ""
134
135 msgid "ANSI T1.413"
136 msgstr ""
137
138 msgid "APN"
139 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt Navn\">APN</abbr>"
140
141 msgid "AR Support"
142 msgstr "AR Støtte"
143
144 msgid "ARP retry threshold"
145 msgstr "APR terskel for nytt forsøk"
146
147 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
148 msgstr ""
149
150 msgid "ATM Bridges"
151 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
152
153 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
154 msgstr ""
155 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
156 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
157
158 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
159 msgstr ""
160 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
161 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
162
163 msgid ""
164 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
165 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
166 "to dial into the provider network."
167 msgstr ""
168 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
169 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
170 "seg mot en leverandørs nettverk."
171
172 msgid "ATM device number"
173 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
174
175 msgid "ATU-C System Vendor ID"
176 msgstr ""
177
178 msgid "AYIYA"
179 msgstr ""
180
181 msgid "Access Concentrator"
182 msgstr "Tilgangskonsentrator"
183
184 msgid "Access Point"
185 msgstr "Aksesspunkt"
186
187 msgid "Action"
188 msgstr "Handling"
189
190 msgid "Actions"
191 msgstr "Handlinger"
192
193 msgid "Activate this network"
194 msgstr "Aktiver dette nettverket"
195
196 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
197 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
198
199 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
200 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
201
202 msgid "Active Connections"
203 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
204
205 msgid "Active DHCP Leases"
206 msgstr "Aktive DHCP Leier"
207
208 msgid "Active DHCPv6 Leases"
209 msgstr "Aktive DHCPv6 Leier"
210
211 msgid "Ad-Hoc"
212 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
213
214 msgid "Add"
215 msgstr "Legg til"
216
217 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
218 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
219
220 msgid "Add new interface..."
221 msgstr "Legg til grensesnitt..."
222
223 msgid "Additional Hosts files"
224 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
225
226 msgid "Additional servers file"
227 msgstr ""
228
229 msgid "Address"
230 msgstr "Adresse"
231
232 msgid "Address to access local relay bridge"
233 msgstr "Adresse for tilgang til lokal relébro"
234
235 msgid "Administration"
236 msgstr "Administrasjon"
237
238 msgid "Advanced Settings"
239 msgstr "Avanserte Innstillinger"
240
241 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
242 msgstr ""
243
244 msgid "Alert"
245 msgstr "Varsle"
246
247 msgid ""
248 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
249 "address"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Allocate IP sequentially"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
256 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
257
258 msgid "Allow all except listed"
259 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
260
261 msgid "Allow listed only"
262 msgstr "Tillat kun oppførte"
263
264 msgid "Allow localhost"
265 msgstr "Tillat lokalvert"
266
267 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
268 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
269
270 msgid "Allow root logins with password"
271 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
272
273 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
274 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
275
276 msgid ""
277 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
278 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
279
280 msgid ""
281 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
282 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
283 msgstr ""
284
285 msgid "Always announce default router"
286 msgstr ""
287
288 msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
289 msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
290
291 msgid "Annex"
292 msgstr ""
293
294 msgid "Annex A + L + M (all)"
295 msgstr ""
296
297 msgid "Annex A G.992.1"
298 msgstr ""
299
300 msgid "Annex A G.992.2"
301 msgstr ""
302
303 msgid "Annex A G.992.3"
304 msgstr ""
305
306 msgid "Annex A G.992.5"
307 msgstr ""
308
309 msgid "Annex B (all)"
310 msgstr ""
311
312 msgid "Annex B G.992.1"
313 msgstr ""
314
315 msgid "Annex B G.992.3"
316 msgstr ""
317
318 msgid "Annex B G.992.5"
319 msgstr ""
320
321 msgid "Annex J (all)"
322 msgstr ""
323
324 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
325 msgstr ""
326
327 msgid "Annex M (all)"
328 msgstr ""
329
330 msgid "Annex M G.992.3"
331 msgstr ""
332
333 msgid "Annex M G.992.5"
334 msgstr ""
335
336 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
337 msgstr ""
338
339 msgid "Announced DNS domains"
340 msgstr ""
341
342 msgid "Announced DNS servers"
343 msgstr ""
344
345 msgid "Anonymous Identity"
346 msgstr ""
347
348 msgid "Anonymous Mount"
349 msgstr ""
350
351 msgid "Anonymous Swap"
352 msgstr ""
353
354 msgid "Antenna 1"
355 msgstr "Antenne 1"
356
357 msgid "Antenna 2"
358 msgstr "Antenne 2"
359
360 msgid "Antenna Configuration"
361 msgstr "Antennekonfigurasjon"
362
363 msgid "Any zone"
364 msgstr "Alle soner"
365
366 msgid "Apply"
367 msgstr "Bruk"
368
369 msgid "Applying changes"
370 msgstr "Utfører endringer"
371
372 msgid ""
373 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
374 msgstr ""
375
376 msgid "Assign interfaces..."
377 msgstr "Tilknytt grensesnitt..."
378
379 msgid ""
380 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
381 msgstr ""
382
383 msgid "Associated Stations"
384 msgstr "Tilkoblede Klienter"
385
386 msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
387 msgstr "Atheros 802.11%s Trådløs Kontroller"
388
389 msgid "Auth Group"
390 msgstr ""
391
392 msgid "AuthGroup"
393 msgstr ""
394
395 msgid "Authentication"
396 msgstr "Godkjenning"
397
398 msgid "Authoritative"
399 msgstr "Autoritativ"
400
401 msgid "Authorization Required"
402 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
403
404 msgid "Auto Refresh"
405 msgstr "Automatisk oppdatering"
406
407 msgid "Automatic"
408 msgstr ""
409
410 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
411 msgstr ""
412
413 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
414 msgstr ""
415
416 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
417 msgstr ""
418
419 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
420 msgstr ""
421
422 msgid "Automount Filesystem"
423 msgstr ""
424
425 msgid "Automount Swap"
426 msgstr ""
427
428 msgid "Available"
429 msgstr "Tilgjengelig"
430
431 msgid "Available packages"
432 msgstr "Tilgjengelige pakker"
433
434 msgid "Average:"
435 msgstr "Gjennomsnitt:"
436
437 msgid "B43 + B43C"
438 msgstr ""
439
440 msgid "B43 + B43C + V43"
441 msgstr ""
442
443 msgid "BR / DMR / AFTR"
444 msgstr ""
445
446 msgid "BSSID"
447 msgstr "BSSID"
448
449 msgid "Back"
450 msgstr "Tilbake"
451
452 msgid "Back to Overview"
453 msgstr "Tilbake til oversikt"
454
455 msgid "Back to configuration"
456 msgstr "Tilbake til konfigurasjon"
457
458 msgid "Back to overview"
459 msgstr "Tilbake til oversikt"
460
461 msgid "Back to scan results"
462 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
463
464 msgid "Background Scan"
465 msgstr "Bakgrunns Skanning"
466
467 msgid "Backup / Flash Firmware"
468 msgstr "Sikkerhetskopiering/Firmware oppgradering"
469
470 msgid "Backup / Restore"
471 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
472
473 msgid "Backup file list"
474 msgstr "Sikkerhetskopier filliste"
475
476 msgid "Bad address specified!"
477 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
478
479 msgid "Band"
480 msgstr ""
481
482 msgid "Behind NAT"
483 msgstr ""
484
485 msgid ""
486 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
487 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
488 "defined backup patterns."
489 msgstr ""
490 "Nedenfor er listen med filer som blir sikkerthetskopiert. Listen består av "
491 "konfigurasjonsfiler som er merket av opkg, essensielle enhets filer og andre "
492 "filer valgt av bruker."
493
494 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
495 msgstr ""
496
497 msgid "Bitrate"
498 msgstr "Bitrate"
499
500 msgid "Bogus NX Domain Override"
501 msgstr "Overstyr falske NX Domener"
502
503 msgid "Bridge"
504 msgstr "Bro"
505
506 msgid "Bridge interfaces"
507 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
508
509 msgid "Bridge unit number"
510 msgstr "Bro enhetsnummer"
511
512 msgid "Bring up on boot"
513 msgstr "Slå på ved oppstart"
514
515 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
516 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådløs Kontroller"
517
518 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
519 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådløs Kontroller"
520
521 msgid "Buffered"
522 msgstr "Bufret"
523
524 msgid ""
525 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
526 "preserved in any sysupgrade."
527 msgstr ""
528
529 msgid "Buttons"
530 msgstr "Knapper"
531
532 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
533 msgstr ""
534
535 msgid "CPU usage (%)"
536 msgstr "CPU forbruk (%)"
537
538 msgid "Cancel"
539 msgstr "Avbryt"
540
541 msgid "Category"
542 msgstr ""
543
544 msgid "Chain"
545 msgstr "Lenke"
546
547 msgid "Changes"
548 msgstr "Endringer"
549
550 msgid "Changes applied."
551 msgstr "Endringer utført."
552
553 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
554 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
555
556 msgid "Channel"
557 msgstr "Kanal"
558
559 msgid "Check"
560 msgstr "Kontroller"
561
562 msgid "Check fileystems before mount"
563 msgstr ""
564
565 msgid "Checksum"
566 msgstr "Kontrollsum"
567
568 msgid ""
569 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
570 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
571 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
572 "interface to it."
573 msgstr ""
574 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
575 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
576 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
577 "grensesnittet til det."
578
579 msgid ""
580 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
581 "out the <em>create</em> field to define a new network."
582 msgstr ""
583 "Velg det eller de nettverk du vil legge til dette trådløse grensesnittet, "
584 "eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
585
586 msgid "Cipher"
587 msgstr "Krypteringsmetode"
588
589 msgid "Cisco UDP encapsulation"
590 msgstr ""
591
592 msgid ""
593 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
594 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
595 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
596 msgstr ""
597 "Klikk \"Opprett arkiv\" for å laste ned et tar arkiv av de gjeldende "
598 "konfigurasjons filer. For å nullstille firmwaren til opprinnelig tilstand, "
599 "klikker du på \"Utfør nullstilling\" (kun mulig på squashfs firmwarer)."
600
601 msgid "Client"
602 msgstr "Klient"
603
604 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
605 msgstr "Klient ID som sendes ved DHCP spørring"
606
607 msgid ""
608 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
609 "persist connection"
610 msgstr ""
611 "Lukk inaktiver tilkoblinger etter angitt antall sekunder, bruk 0 for en "
612 "kontinuerlig tilkobling"
613
614 msgid "Close list..."
615 msgstr "Lukk liste..."
616
617 msgid "Collecting data..."
618 msgstr "Henter data..."
619
620 msgid "Command"
621 msgstr "Kommando"
622
623 msgid "Common Configuration"
624 msgstr "Vanlige Innstillinger"
625
626 msgid "Compression"
627 msgstr "Komprimering"
628
629 msgid "Configuration"
630 msgstr "Konfigurasjon"
631
632 msgid "Configuration applied."
633 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
634
635 msgid "Configuration files will be kept."
636 msgstr "Konfigurasjonsfiler vil bli bevart."
637
638 msgid "Confirmation"
639 msgstr "Bekreftelse"
640
641 msgid "Connect"
642 msgstr "Koble til"
643
644 msgid "Connected"
645 msgstr "Tilkoblet"
646
647 msgid "Connection Limit"
648 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
649
650 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
651 msgstr ""
652
653 msgid "Connections"
654 msgstr "Tilkoblinger"
655
656 msgid "Country"
657 msgstr "Land"
658
659 msgid "Country Code"
660 msgstr "Landskode"
661
662 msgid "Cover the following interface"
663 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
664
665 msgid "Cover the following interfaces"
666 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
667
668 msgid "Create / Assign firewall-zone"
669 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
670
671 msgid "Create Interface"
672 msgstr "Opprett Grensesnitt"
673
674 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
675 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
676
677 msgid "Critical"
678 msgstr "Kritisk"
679
680 msgid "Cron Log Level"
681 msgstr "Cron logg nivå"
682
683 msgid "Custom Interface"
684 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
685
686 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
687 msgstr ""
688
689 msgid ""
690 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
691 "sysupgrade."
692 msgstr ""
693
694 msgid "Custom feeds"
695 msgstr ""
696
697 msgid ""
698 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
699 "\">LED</abbr>s if possible."
700 msgstr ""
701 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
702 "abbr>s om mulig."
703
704 msgid "DHCP Leases"
705 msgstr "DHCP Leier"
706
707 msgid "DHCP Server"
708 msgstr "DHCP Server"
709
710 msgid "DHCP and DNS"
711 msgstr "DHCP og DNS"
712
713 msgid "DHCP client"
714 msgstr "DHCP klient"
715
716 msgid "DHCP-Options"
717 msgstr "DHCP-Alternativer"
718
719 msgid "DHCPv6 Leases"
720 msgstr "DHCPv6 Leier"
721
722 msgid "DHCPv6 client"
723 msgstr ""
724
725 msgid "DHCPv6-Mode"
726 msgstr ""
727
728 msgid "DHCPv6-Service"
729 msgstr ""
730
731 msgid "DNS"
732 msgstr "DNS"
733
734 msgid "DNS forwardings"
735 msgstr "DNS videresendinger"
736
737 msgid "DNS-Label / FQDN"
738 msgstr ""
739
740 msgid "DNSSEC"
741 msgstr ""
742
743 msgid "DNSSEC check unsigned"
744 msgstr ""
745
746 msgid "DPD Idle Timeout"
747 msgstr ""
748
749 msgid "DS-Lite AFTR address"
750 msgstr ""
751
752 msgid "DSL"
753 msgstr ""
754
755 msgid "DSL Status"
756 msgstr ""
757
758 msgid "DSL line mode"
759 msgstr ""
760
761 msgid "DUID"
762 msgstr "DUID"
763
764 msgid "Data Rate"
765 msgstr ""
766
767 msgid "Debug"
768 msgstr "Feilsøking"
769
770 msgid "Default %d"
771 msgstr "Standard %d"
772
773 msgid "Default gateway"
774 msgstr "Standard gateway"
775
776 msgid "Default is stateless + stateful"
777 msgstr ""
778
779 msgid "Default route"
780 msgstr ""
781
782 msgid "Default state"
783 msgstr "Standard tilstand"
784
785 msgid "Define a name for this network."
786 msgstr "Definer et navn for dette nettverket."
787
788 msgid ""
789 "Define additional DHCP options, for example "
790 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
791 "servers to clients."
792 msgstr ""
793 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
794 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
795
796 msgid "Delete"
797 msgstr "Fjern"
798
799 msgid "Delete this network"
800 msgstr "Fjern dette nettverket"
801
802 msgid "Description"
803 msgstr "Beskrivelse"
804
805 msgid "Design"
806 msgstr "Design"
807
808 msgid "Destination"
809 msgstr "Destinasjon"
810
811 msgid "Device"
812 msgstr "Enhet"
813
814 msgid "Device Configuration"
815 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
816
817 msgid "Device is rebooting..."
818 msgstr ""
819
820 msgid "Device unreachable"
821 msgstr ""
822
823 msgid "Diagnostics"
824 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
825
826 msgid "Dial number"
827 msgstr ""
828
829 msgid "Directory"
830 msgstr "Katalog"
831
832 msgid "Disable"
833 msgstr "Deaktiver"
834
835 msgid ""
836 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
837 "this interface."
838 msgstr ""
839 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
840 "for dette nettverket."
841
842 msgid "Disable DNS setup"
843 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
844
845 msgid "Disable Encryption"
846 msgstr ""
847
848 msgid "Disable HW-Beacon timer"
849 msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
850
851 msgid "Disabled"
852 msgstr "Deaktivert"
853
854 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
855 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
856
857 msgid "Displaying only packages containing"
858 msgstr "Viser bare pakker som inneholder"
859
860 msgid "Distance Optimization"
861 msgstr "Avstand Optimalisering"
862
863 msgid "Distance to farthest network member in meters."
864 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
865
866 msgid "Distribution feeds"
867 msgstr ""
868
869 msgid "Diversity"
870 msgstr "Antennevariasjon"
871
872 msgid ""
873 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
874 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
875 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
876 "firewalls"
877 msgstr ""
878 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
879 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
880 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
881 "brannmurer"
882
883 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
884 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
885
886 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
887 msgstr ""
888 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
889 "navneservere"
890
891 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
892 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
893
894 msgid "Do not send probe responses"
895 msgstr "Ikke send probe svar"
896
897 msgid "Domain required"
898 msgstr "Domene kreves"
899
900 msgid "Domain whitelist"
901 msgstr "Domene hviteliste"
902
903 msgid ""
904 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
905 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
906 msgstr ""
907 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
908 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
909
910 msgid "Download and install package"
911 msgstr "Last ned og installer pakken"
912
913 msgid "Download backup"
914 msgstr "Last ned sikkerhetskopi"
915
916 msgid "Dropbear Instance"
917 msgstr "Dropbear Instans"
918
919 msgid ""
920 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
921 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
922 msgstr ""
923 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
924 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
925
926 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
927 msgstr ""
928
929 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
930 msgstr ""
931 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
932
933 msgid "Dynamic tunnel"
934 msgstr "Dynamisk tunnel"
935
936 msgid ""
937 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
938 "having static leases will be served."
939 msgstr ""
940 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
941 "bruke klienter med statisk leie."
942
943 msgid "EA-bits length"
944 msgstr ""
945
946 msgid "EAP-Method"
947 msgstr "EAP-metode"
948
949 msgid "Edit"
950 msgstr "Endre"
951
952 msgid ""
953 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
954 "reload the page."
955 msgstr ""
956
957 msgid "Edit this interface"
958 msgstr "Endre dette grensesnittet"
959
960 msgid "Edit this network"
961 msgstr "Endre dette nettverket"
962
963 msgid "Emergency"
964 msgstr "Krisesituasjon"
965
966 msgid "Enable"
967 msgstr "Aktiver"
968
969 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
970 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
971
972 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
973 msgstr "Aktiver HE,net dynamisk endepunkt oppdatering"
974
975 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
976 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
977
978 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
979 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
980
981 msgid "Enable NTP client"
982 msgstr "Aktiver NTP klient"
983
984 msgid "Enable Single DES"
985 msgstr ""
986
987 msgid "Enable TFTP server"
988 msgstr "Aktiver TFTP server"
989
990 msgid "Enable VLAN functionality"
991 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
992
993 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
994 msgstr ""
995
996 msgid "Enable learning and aging"
997 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
998
999 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Enable this mount"
1006 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
1007
1008 msgid "Enable this swap"
1009 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
1010
1011 msgid "Enable/Disable"
1012 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
1013
1014 msgid "Enabled"
1015 msgstr "Aktivert"
1016
1017 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1018 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
1019
1020 msgid "Encapsulation mode"
1021 msgstr "Innkapsling modus"
1022
1023 msgid "Encryption"
1024 msgstr "Kryptering"
1025
1026 msgid "Erasing..."
1027 msgstr "Sletter..."
1028
1029 msgid "Error"
1030 msgstr "Feil"
1031
1032 msgid "Errored seconds (ES)"
1033 msgstr ""
1034
1035 msgid "Ethernet Adapter"
1036 msgstr "Ethernet Tilslutning"
1037
1038 msgid "Ethernet Switch"
1039 msgstr "Ethernet Svitsj"
1040
1041 msgid "Exclude interfaces"
1042 msgstr ""
1043
1044 msgid "Expand hosts"
1045 msgstr "Utvid vertsliste"
1046
1047 msgid "Expires"
1048 msgstr "Utgår"
1049
1050 #, fuzzy
1051 msgid ""
1052 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1053 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
1054
1055 msgid "External"
1056 msgstr ""
1057
1058 msgid "External system log server"
1059 msgstr "Ekstern systemlogg server"
1060
1061 msgid "External system log server port"
1062 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
1063
1064 msgid "External system log server protocol"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "Extra SSH command options"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid "Fast Frames"
1071 msgstr "Fast Frames"
1072
1073 msgid "File"
1074 msgstr "Fil"
1075
1076 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1077 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
1078
1079 msgid "Filesystem"
1080 msgstr "Filsystem"
1081
1082 msgid "Filter"
1083 msgstr "Filter"
1084
1085 msgid "Filter private"
1086 msgstr "Filtrer private"
1087
1088 msgid "Filter useless"
1089 msgstr "Filtrer ubrukelige"
1090
1091 msgid ""
1092 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1093 "with defaults based on what was detected"
1094 msgstr ""
1095
1096 msgid "Find and join network"
1097 msgstr "Finn og koble til nettverk"
1098
1099 msgid "Find package"
1100 msgstr "Finn pakke"
1101
1102 msgid "Finish"
1103 msgstr "Fullfør"
1104
1105 msgid "Firewall"
1106 msgstr "Brannmur"
1107
1108 msgid "Firewall Settings"
1109 msgstr "Brannmur Innstillinger"
1110
1111 msgid "Firewall Status"
1112 msgstr "Brannmur Status"
1113
1114 msgid "Firmware File"
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "Firmware Version"
1118 msgstr "Firmware Versjon"
1119
1120 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1121 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
1122
1123 msgid "Flash Firmware"
1124 msgstr "Firmware Oppradering"
1125
1126 msgid "Flash image..."
1127 msgstr "Flash firmware..."
1128
1129 msgid "Flash new firmware image"
1130 msgstr "Flash nytt firmware image"
1131
1132 msgid "Flash operations"
1133 msgstr "Flash operasjoner"
1134
1135 msgid "Flashing..."
1136 msgstr "Flasher..."
1137
1138 msgid "Force"
1139 msgstr "Bruk"
1140
1141 msgid "Force CCMP (AES)"
1142 msgstr "Bruk CCMP (AES)"
1143
1144 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1145 msgstr ""
1146 "Bruk DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget."
1147
1148 msgid "Force TKIP"
1149 msgstr "Bruk TKIP"
1150
1151 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1152 msgstr "Bruk TKIP og CCMP (AES)"
1153
1154 msgid "Force use of NAT-T"
1155 msgstr ""
1156
1157 msgid "Form token mismatch"
1158 msgstr ""
1159
1160 msgid "Forward DHCP traffic"
1161 msgstr "Videresend DHCP trafikk"
1162
1163 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1164 msgstr ""
1165
1166 msgid "Forward broadcast traffic"
1167 msgstr "Videresend kringkastingstrafikk"
1168
1169 msgid "Forwarding mode"
1170 msgstr "Videresending modus"
1171
1172 msgid "Fragmentation Threshold"
1173 msgstr "Fragmenterings Terskel"
1174
1175 msgid "Frame Bursting"
1176 msgstr "Frame Bursting"
1177
1178 msgid "Free"
1179 msgstr "Ledig"
1180
1181 msgid "Free space"
1182 msgstr "Ledig plass"
1183
1184 msgid "GHz"
1185 msgstr "GHz"
1186
1187 msgid "GPRS only"
1188 msgstr "Kun GPRS"
1189
1190 msgid "Gateway"
1191 msgstr "Gateway"
1192
1193 msgid "Gateway ports"
1194 msgstr "Gateway porter"
1195
1196 msgid "General Settings"
1197 msgstr "Generelle Innstillinger"
1198
1199 msgid "General Setup"
1200 msgstr "Generelt Oppsett"
1201
1202 msgid "General options for opkg"
1203 msgstr ""
1204
1205 msgid "Generate Config"
1206 msgstr ""
1207
1208 msgid "Generate archive"
1209 msgstr "Opprett arkiv"
1210
1211 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1212 msgstr "Generell 802.11%s Trådløs Kontroller"
1213
1214 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1215 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
1216
1217 msgid "Global Settings"
1218 msgstr ""
1219
1220 msgid "Global network options"
1221 msgstr ""
1222
1223 msgid "Go to password configuration..."
1224 msgstr "Gå til passord konfigurasjon..."
1225
1226 msgid "Go to relevant configuration page"
1227 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
1228
1229 msgid "Group Password"
1230 msgstr ""
1231
1232 msgid "Guest"
1233 msgstr ""
1234
1235 msgid "HE.net password"
1236 msgstr "HE.net passord"
1237
1238 msgid "HE.net username"
1239 msgstr ""
1240
1241 msgid "Handler"
1242 msgstr "Behandler"
1243
1244 msgid "Hang Up"
1245 msgstr "Slå av"
1246
1247 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1248 msgstr ""
1249
1250 msgid "Heartbeat"
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid ""
1254 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1255 "the timezone."
1256 msgstr ""
1257 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
1258 "vertsnavn eller tidssone."
1259
1260 msgid ""
1261 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1262 "authentication."
1263 msgstr ""
1264 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
1265
1266 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1267 msgstr "Hermes 802.11b Trådløs Kontroller"
1268
1269 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1270 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1271
1272 msgid "Host"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Host entries"
1276 msgstr "Vertsoppføringer"
1277
1278 msgid "Host expiry timeout"
1279 msgstr "Verts utløpstid"
1280
1281 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1282 msgstr ""
1283 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
1284
1285 msgid "Hostname"
1286 msgstr "Vertsnavn"
1287
1288 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1289 msgstr "Vertsnavn som sendes ved DHCP forespørsel"
1290
1291 msgid "Hostnames"
1292 msgstr "Vertsnavn"
1293
1294 msgid "Hybrid"
1295 msgstr ""
1296
1297 msgid "IKE DH Group"
1298 msgstr ""
1299
1300 msgid "IP address"
1301 msgstr "IP adresse"
1302
1303 msgid "IPv4"
1304 msgstr "IPv4"
1305
1306 msgid "IPv4 Firewall"
1307 msgstr "IPv4 Brannmur"
1308
1309 msgid "IPv4 WAN Status"
1310 msgstr "IPv4 WAN Status"
1311
1312 msgid "IPv4 address"
1313 msgstr "IPv4 adresse"
1314
1315 msgid "IPv4 and IPv6"
1316 msgstr "IPv4 og IPv6"
1317
1318 msgid "IPv4 assignment length"
1319 msgstr ""
1320
1321 msgid "IPv4 broadcast"
1322 msgstr "IPv4 kringkasting"
1323
1324 msgid "IPv4 gateway"
1325 msgstr "IPv4 gateway"
1326
1327 msgid "IPv4 netmask"
1328 msgstr "IPv4 nettmaske"
1329
1330 msgid "IPv4 only"
1331 msgstr "Kun IPv4"
1332
1333 msgid "IPv4 prefix"
1334 msgstr ""
1335
1336 msgid "IPv4 prefix length"
1337 msgstr "IPv4 prefikslengde"
1338
1339 msgid "IPv4-Address"
1340 msgstr "IPv4-Adresse"
1341
1342 msgid "IPv6"
1343 msgstr "IPv6"
1344
1345 msgid "IPv6 Firewall"
1346 msgstr "IPv6 Brannmur"
1347
1348 msgid "IPv6 Neighbours"
1349 msgstr ""
1350
1351 msgid "IPv6 Settings"
1352 msgstr ""
1353
1354 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1355 msgstr ""
1356
1357 msgid "IPv6 WAN Status"
1358 msgstr "IPv6 WAN Status"
1359
1360 msgid "IPv6 address"
1361 msgstr "IPv6 adresse"
1362
1363 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1364 msgstr ""
1365
1366 msgid "IPv6 assignment hint"
1367 msgstr ""
1368
1369 msgid "IPv6 assignment length"
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid "IPv6 gateway"
1373 msgstr "IPv6 gateway"
1374
1375 msgid "IPv6 only"
1376 msgstr "Kun IPv6"
1377
1378 msgid "IPv6 prefix"
1379 msgstr "IPv6 prefiks"
1380
1381 msgid "IPv6 prefix length"
1382 msgstr "IPv6 prefikslengde"
1383
1384 msgid "IPv6 routed prefix"
1385 msgstr ""
1386
1387 msgid "IPv6-Address"
1388 msgstr "IPv6-Adresse"
1389
1390 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1391 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1392
1393 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1394 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1395
1396 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1397 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6til4)"
1398
1399 msgid "Identity"
1400 msgstr "Identitet"
1401
1402 msgid "If checked, 1DES is enaled"
1403 msgstr ""
1404
1405 msgid "If checked, encryption is disabled"
1406 msgstr ""
1407
1408 msgid ""
1409 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1410 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1411
1412 msgid ""
1413 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1414 "device node"
1415 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1416
1417 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1418 msgstr "Dersom ikke avmerket blir ingen standard rute konfigurert"
1419
1420 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1421 msgstr "Dersom ikke avmerket blir de annonserte DNS server adresser ignorert"
1422
1423 msgid ""
1424 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1425 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1426 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1427 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1428 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1429 msgstr ""
1430 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1431 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1432 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1433 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1434
1435 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1436 msgstr ""
1437
1438 msgid "Ignore interface"
1439 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1440
1441 msgid "Ignore resolve file"
1442 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1443
1444 msgid "Image"
1445 msgstr "Firmware"
1446
1447 msgid "In"
1448 msgstr "i"
1449
1450 msgid ""
1451 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1452 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1453 msgstr ""
1454
1455 msgid "Inactivity timeout"
1456 msgstr "Tidsavbrudd etter innaktivitet"
1457
1458 msgid "Inbound:"
1459 msgstr "Innkommende:"
1460
1461 msgid "Info"
1462 msgstr "Informasjon"
1463
1464 msgid "Initscript"
1465 msgstr "Oppstartskript"
1466
1467 msgid "Initscripts"
1468 msgstr "Oppstartsskript"
1469
1470 msgid "Install"
1471 msgstr "Installer"
1472
1473 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1474 msgstr ""
1475
1476 msgid "Install package %q"
1477 msgstr "Installer pakken %q"
1478
1479 msgid "Install protocol extensions..."
1480 msgstr "Installer protokoll utvidelser..."
1481
1482 msgid "Installed packages"
1483 msgstr "Installerte pakker"
1484
1485 msgid "Interface"
1486 msgstr "Grensesnitt"
1487
1488 msgid "Interface Configuration"
1489 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1490
1491 msgid "Interface Overview"
1492 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1493
1494 msgid "Interface is reconnecting..."
1495 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1496
1497 msgid "Interface is shutting down..."
1498 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1499
1500 msgid "Interface name"
1501 msgstr ""
1502
1503 msgid "Interface not present or not connected yet."
1504 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1505
1506 msgid "Interface reconnected"
1507 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1508
1509 msgid "Interface shut down"
1510 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1511
1512 msgid "Interfaces"
1513 msgstr "Grensesnitt"
1514
1515 msgid "Internal"
1516 msgstr ""
1517
1518 msgid "Internal Server Error"
1519 msgstr "Intern server feil"
1520
1521 msgid "Invalid"
1522 msgstr "Ugyldig"
1523
1524 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1525 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1526
1527 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1528 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare unike ID'er er tillatt"
1529
1530 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1531 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1532
1533 #, fuzzy
1534 msgid ""
1535 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1536 "flash memory, please verify the image file!"
1537 msgstr ""
1538 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1539 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1540
1541 msgid "Java Script required!"
1542 msgstr "Java Script kreves!"
1543
1544 msgid "Join Network"
1545 msgstr "Koble til nettverket"
1546
1547 msgid "Join Network: Settings"
1548 msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
1549
1550 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1551 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1552
1553 msgid "Keep settings"
1554 msgstr "Behold innstillinger"
1555
1556 msgid "Kernel Log"
1557 msgstr "Kjerne Logg"
1558
1559 msgid "Kernel Version"
1560 msgstr "Kjerne Versjon"
1561
1562 msgid "Key"
1563 msgstr "Nøkkel"
1564
1565 msgid "Key #%d"
1566 msgstr "Nøkkel #%d"
1567
1568 msgid "Kill"
1569 msgstr "Drep"
1570
1571 msgid "L2TP"
1572 msgstr "L2TP"
1573
1574 msgid "L2TP Server"
1575 msgstr "L2TP Server"
1576
1577 msgid "LCP echo failure threshold"
1578 msgstr "LCP ekko feil terskel"
1579
1580 msgid "LCP echo interval"
1581 msgstr "LCP ekko intervall"
1582
1583 msgid "LLC"
1584 msgstr "LLC"
1585
1586 msgid "Label"
1587 msgstr "Volumnavn"
1588
1589 msgid "Language"
1590 msgstr "Språk"
1591
1592 msgid "Language and Style"
1593 msgstr "Språk og Utseende"
1594
1595 msgid "Latency"
1596 msgstr ""
1597
1598 msgid "Leaf"
1599 msgstr ""
1600
1601 msgid "Lease time"
1602 msgstr ""
1603
1604 msgid "Lease validity time"
1605 msgstr "Gyldig leietid"
1606
1607 msgid "Leasefile"
1608 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1609
1610 msgid "Leasetime"
1611 msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
1612
1613 msgid "Leasetime remaining"
1614 msgstr "Gjenværende leietid"
1615
1616 msgid "Leave empty to autodetect"
1617 msgstr "La stå tomt for automatisk oppdagelse"
1618
1619 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1620 msgstr "La stå tomt for å bruke gjeldene WAN adresse"
1621
1622 msgid "Legend:"
1623 msgstr "Forklaring:"
1624
1625 msgid "Limit"
1626 msgstr "Grense"
1627
1628 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1629 msgstr ""
1630
1631 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1632 msgstr ""
1633
1634 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1635 msgstr ""
1636
1637 msgid "Line Mode"
1638 msgstr ""
1639
1640 msgid "Line State"
1641 msgstr ""
1642
1643 msgid "Line Uptime"
1644 msgstr ""
1645
1646 msgid "Link On"
1647 msgstr "Forbindelse"
1648
1649 msgid ""
1650 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1651 "requests to"
1652 msgstr ""
1653 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1654 "forespørsler blir videresendt til"
1655
1656 msgid "List of SSH key files for auth"
1657 msgstr ""
1658
1659 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1660 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1661
1662 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1663 msgstr "Liste over verter som returneren falske NX domene resultater"
1664
1665 msgid "Listen Interfaces"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1669 msgstr ""
1670 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1671
1672 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1673 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1674
1675 msgid "Load"
1676 msgstr "Belastning"
1677
1678 msgid "Load Average"
1679 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1680
1681 msgid "Loading"
1682 msgstr "Laster"
1683
1684 msgid "Local IP address to assign"
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "Local IPv4 address"
1688 msgstr "Lokal IPv4 adresse"
1689
1690 msgid "Local IPv6 address"
1691 msgstr "Lokal IPv6 adresse"
1692
1693 msgid "Local Service Only"
1694 msgstr ""
1695
1696 msgid "Local Startup"
1697 msgstr "Lokal Oppstart"
1698
1699 msgid "Local Time"
1700 msgstr "Lokal tid"
1701
1702 msgid "Local domain"
1703 msgstr "Lokalt domene"
1704
1705 #, fuzzy
1706 msgid ""
1707 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1708 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1709 msgstr ""
1710 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1711 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1712
1713 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1714 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1715
1716 msgid "Local server"
1717 msgstr "Lokal server"
1718
1719 msgid ""
1720 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1721 "available"
1722 msgstr ""
1723 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1724 "tilgjengelig"
1725
1726 msgid "Localise queries"
1727 msgstr "Lokalisere søk"
1728
1729 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1730 msgstr ""
1731
1732 msgid "Log output level"
1733 msgstr "Logg nivå"
1734
1735 msgid "Log queries"
1736 msgstr "Logg spørringer"
1737
1738 msgid "Logging"
1739 msgstr "Logging"
1740
1741 msgid "Login"
1742 msgstr "Logg inn"
1743
1744 msgid "Logout"
1745 msgstr "Logg ut"
1746
1747 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1748 msgstr ""
1749
1750 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1751 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1752
1753 msgid "MAC-Address"
1754 msgstr "MAC-Adresse"
1755
1756 msgid "MAC-Address Filter"
1757 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1758
1759 msgid "MAC-Filter"
1760 msgstr "MAC-Filter"
1761
1762 msgid "MAC-List"
1763 msgstr "MAC-Liste"
1764
1765 msgid "MAP / LW4over6"
1766 msgstr ""
1767
1768 msgid "MB/s"
1769 msgstr "MB/s"
1770
1771 msgid "MD5"
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "MHz"
1775 msgstr "MHz"
1776
1777 msgid "MTU"
1778 msgstr "MTU"
1779
1780 msgid ""
1781 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1782 "below:"
1783 msgstr ""
1784
1785 msgid "Manual"
1786 msgstr ""
1787
1788 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1789 msgstr ""
1790
1791 msgid "Maximum Rate"
1792 msgstr "Maksimal hastighet"
1793
1794 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1795 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1796
1797 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1798 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1799
1800 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1801 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1802
1803 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1804 msgstr "Maksimalt antall sekunder å vente på at modemet skal bli klart"
1805
1806 msgid "Maximum hold time"
1807 msgstr "Maksimal holde tid"
1808
1809 msgid ""
1810 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1811 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1812 msgstr ""
1813
1814 msgid "Maximum number of leased addresses."
1815 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser."
1816
1817 msgid "Mbit/s"
1818 msgstr "Mbit/s"
1819
1820 msgid "Memory"
1821 msgstr "Minne"
1822
1823 msgid "Memory usage (%)"
1824 msgstr "Minne forbruk (%)"
1825
1826 msgid "Metric"
1827 msgstr "Metrisk"
1828
1829 msgid "Minimum Rate"
1830 msgstr "Minimum hastighet"
1831
1832 msgid "Minimum hold time"
1833 msgstr "Minimum holde tid"
1834
1835 msgid "Mirror monitor port"
1836 msgstr ""
1837
1838 msgid "Mirror source port"
1839 msgstr ""
1840
1841 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1842 msgstr "Mangler protokoll utvidelse for proto %q"
1843
1844 msgid "Mode"
1845 msgstr "Modus"
1846
1847 msgid "Model"
1848 msgstr ""
1849
1850 msgid "Modem device"
1851 msgstr "Modem"
1852
1853 msgid "Modem init timeout"
1854 msgstr "Modem initiering tidsavbrudd"
1855
1856 msgid "Monitor"
1857 msgstr "Monitor"
1858
1859 msgid "Mount Entry"
1860 msgstr "Monterings Enhet"
1861
1862 msgid "Mount Point"
1863 msgstr "Monterings Punkt"
1864
1865 msgid "Mount Points"
1866 msgstr "Monterings Punkter"
1867
1868 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1869 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1870
1871 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1872 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1873
1874 msgid ""
1875 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1876 "filesystem"
1877 msgstr ""
1878 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1879 "filsystemet"
1880
1881 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1882 msgstr ""
1883
1884 msgid "Mount options"
1885 msgstr "Monterings alternativer"
1886
1887 msgid "Mount point"
1888 msgstr "Monterings punkt"
1889
1890 msgid "Mount swap not specifically configured"
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid "Mounted file systems"
1894 msgstr "Monterte Filsystemer"
1895
1896 msgid "Move down"
1897 msgstr "Flytt ned"
1898
1899 msgid "Move up"
1900 msgstr "Flytt opp"
1901
1902 msgid "Multicast Rate"
1903 msgstr "Multicast hastighet"
1904
1905 msgid "Multicast address"
1906 msgstr "Multicast adresse"
1907
1908 msgid "NAS ID"
1909 msgstr "NAS ID"
1910
1911 msgid "NAT-T Mode"
1912 msgstr ""
1913
1914 msgid "NAT64 Prefix"
1915 msgstr ""
1916
1917 msgid "NDP-Proxy"
1918 msgstr ""
1919
1920 msgid "NT Domain"
1921 msgstr ""
1922
1923 msgid "NTP server candidates"
1924 msgstr "NTP server kandidater"
1925
1926 msgid "NTP sync time-out"
1927 msgstr ""
1928
1929 msgid "Name"
1930 msgstr "Navn"
1931
1932 msgid "Name of the new interface"
1933 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
1934
1935 msgid "Name of the new network"
1936 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
1937
1938 msgid "Navigation"
1939 msgstr "Navigasjon"
1940
1941 msgid "Netmask"
1942 msgstr "Nettmaske"
1943
1944 msgid "Network"
1945 msgstr "Nettverk"
1946
1947 msgid "Network Utilities"
1948 msgstr "Nettverks Verktøy"
1949
1950 msgid "Network boot image"
1951 msgstr "Nettverks boot image"
1952
1953 msgid "Network without interfaces."
1954 msgstr "Nettverk uten grensesnitt."
1955
1956 msgid "Next »"
1957 msgstr "Neste »"
1958
1959 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
1960 msgstr "Ingen DHCP server er konfigurert for dette grensesnittet"
1961
1962 msgid "No NAT-T"
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid "No chains in this table"
1966 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
1967
1968 msgid "No files found"
1969 msgstr "Ingen filer funnet"
1970
1971 msgid "No information available"
1972 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
1973
1974 msgid "No negative cache"
1975 msgstr "Ingen negative cache"
1976
1977 msgid "No network configured on this device"
1978 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
1979
1980 msgid "No network name specified"
1981 msgstr "Ingen nettverksnavn spesifisert"
1982
1983 msgid "No package lists available"
1984 msgstr "Ingen pakkelister tilgjengelig"
1985
1986 msgid "No password set!"
1987 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
1988
1989 msgid "No rules in this chain"
1990 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
1991
1992 msgid "No zone assigned"
1993 msgstr "Ingen sone tilknyttet"
1994
1995 msgid "Noise"
1996 msgstr "Støy"
1997
1998 msgid "Noise Margin (SNR)"
1999 msgstr ""
2000
2001 msgid "Noise:"
2002 msgstr "Støy:"
2003
2004 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2005 msgstr ""
2006
2007 msgid "Non-wildcard"
2008 msgstr ""
2009
2010 msgid "None"
2011 msgstr "Ingen"
2012
2013 msgid "Normal"
2014 msgstr "Normal"
2015
2016 msgid "Not Found"
2017 msgstr "Ikke funnet"
2018
2019 msgid "Not associated"
2020 msgstr "Ikke tilknyttet"
2021
2022 msgid "Not connected"
2023 msgstr "Ikke tilkoblet"
2024
2025 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2026 msgstr "Merk: Konfigurasjonsfiler vil bli slettet"
2027
2028 msgid "Note: interface name length"
2029 msgstr ""
2030
2031 msgid "Notice"
2032 msgstr "Merk"
2033
2034 msgid "Nslookup"
2035 msgstr "Nslookup"
2036
2037 msgid "OK"
2038 msgstr "OK"
2039
2040 msgid "OPKG-Configuration"
2041 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
2042
2043 msgid "Obfuscated Group Password"
2044 msgstr ""
2045
2046 msgid "Obfuscated Password"
2047 msgstr ""
2048
2049 msgid "Off-State Delay"
2050 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
2051
2052 msgid ""
2053 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2054 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2055 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2056 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2057 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2058 "<samp>eth0.1</samp>)."
2059 msgstr ""
2060 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
2061 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
2062 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
2063 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
2064 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
2065 "<samp>eth0.1</samp>)."
2066
2067 msgid "On-State Delay"
2068 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
2069
2070 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2071 msgstr "Enten Vertsnavn eller Mac-adresse må oppgis!"
2072
2073 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2074 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
2075
2076 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2077 msgstr ""
2078
2079 msgid "One or more required fields have no value!"
2080 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
2081
2082 msgid "Open list..."
2083 msgstr "Åpne liste..."
2084
2085 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2086 msgstr ""
2087
2088 msgid "Operating frequency"
2089 msgstr ""
2090
2091 msgid "Option changed"
2092 msgstr "Innstilling endret"
2093
2094 msgid "Option removed"
2095 msgstr "Innstilling fjernet"
2096
2097 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2098 msgstr ""
2099
2100 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2101 msgstr ""
2102
2103 msgid "Options"
2104 msgstr "Alternativer"
2105
2106 msgid "Other:"
2107 msgstr "Andre:"
2108
2109 msgid "Out"
2110 msgstr "Ut"
2111
2112 msgid "Outbound:"
2113 msgstr "Ugående:"
2114
2115 msgid "Outdoor Channels"
2116 msgstr "Utendørs Kanaler"
2117
2118 msgid "Output Interface"
2119 msgstr ""
2120
2121 msgid "Override MAC address"
2122 msgstr "Overstyr MAC adresse"
2123
2124 msgid "Override MTU"
2125 msgstr "Overstyr MTU"
2126
2127 msgid "Override default interface name"
2128 msgstr ""
2129
2130 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2131 msgstr "Overstyr gatewayen mottatt av DHCP respons"
2132
2133 msgid ""
2134 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2135 "subnet that is served."
2136 msgstr ""
2137 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
2138 "subnettet som blir tildelt."
2139
2140 msgid "Override the table used for internal routes"
2141 msgstr "Overstyr tabellen som brukes for interne ruter"
2142
2143 msgid "Overview"
2144 msgstr "Oversikt"
2145
2146 msgid "Owner"
2147 msgstr "Eier"
2148
2149 msgid "PAP/CHAP password"
2150 msgstr "PAP/CHAP passord"
2151
2152 msgid "PAP/CHAP username"
2153 msgstr "PAP/CHAP brukernavn"
2154
2155 msgid "PID"
2156 msgstr "PID"
2157
2158 msgid "PIN"
2159 msgstr "PIN"
2160
2161 msgid "PPP"
2162 msgstr "PPP"
2163
2164 msgid "PPPoA Encapsulation"
2165 msgstr "PPPoA Innkapsling"
2166
2167 msgid "PPPoATM"
2168 msgstr "PPPoATM"
2169
2170 msgid "PPPoE"
2171 msgstr "PPPoE"
2172
2173 msgid "PPPoSSH"
2174 msgstr ""
2175
2176 msgid "PPtP"
2177 msgstr "PPtP"
2178
2179 msgid "PSID offset"
2180 msgstr ""
2181
2182 msgid "PSID-bits length"
2183 msgstr ""
2184
2185 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2186 msgstr ""
2187
2188 msgid "Package libiwinfo required!"
2189 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
2190
2191 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2192 msgstr "Pakkelistene er eldre enn 24 timer"
2193
2194 msgid "Package name"
2195 msgstr "Pakkenavn"
2196
2197 msgid "Packets"
2198 msgstr "Pakker"
2199
2200 msgid "Part of zone %q"
2201 msgstr "En del av sone %q"
2202
2203 msgid "Password"
2204 msgstr "Passord"
2205
2206 msgid "Password authentication"
2207 msgstr "Passord godkjenning"
2208
2209 msgid "Password of Private Key"
2210 msgstr "Passord for privatnøkkel"
2211
2212 msgid "Password of inner Private Key"
2213 msgstr ""
2214
2215 msgid "Password successfully changed!"
2216 msgstr "Passordet er endret!"
2217
2218 msgid "Path to CA-Certificate"
2219 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
2220
2221 msgid "Path to Client-Certificate"
2222 msgstr "Sti til klient-sertifikat"
2223
2224 msgid "Path to Private Key"
2225 msgstr "Sti til privatnøkkel"
2226
2227 msgid "Path to executable which handles the button event"
2228 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
2229
2230 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2231 msgstr ""
2232
2233 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2234 msgstr ""
2235
2236 msgid "Path to inner Private Key"
2237 msgstr ""
2238
2239 msgid "Peak:"
2240 msgstr "Maksimalt:"
2241
2242 msgid "Peer IP address to assign"
2243 msgstr ""
2244
2245 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "Perform reboot"
2249 msgstr "Omstart nå"
2250
2251 msgid "Perform reset"
2252 msgstr "Foreta nullstilling"
2253
2254 msgid "Phy Rate:"
2255 msgstr "Phy Hastighet:"
2256
2257 msgid "Physical Settings"
2258 msgstr "Fysiske Innstillinger"
2259
2260 msgid "Ping"
2261 msgstr "Ping"
2262
2263 msgid "Pkts."
2264 msgstr "Pakker."
2265
2266 msgid "Please enter your username and password."
2267 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
2268
2269 msgid "Policy"
2270 msgstr "Policy"
2271
2272 msgid "Port"
2273 msgstr "Port"
2274
2275 msgid "Port status:"
2276 msgstr "Port status:"
2277
2278 msgid "Power Management Mode"
2279 msgstr ""
2280
2281 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2282 msgstr ""
2283
2284 msgid ""
2285 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2286 "ignore failures"
2287 msgstr ""
2288 "Annta at peer er uten forbindelse om angitt LCP ekko feiler, bruk verdi 0 "
2289 "for å overse feil"
2290
2291 msgid "Prevent listening on thise interfaces."
2292 msgstr ""
2293
2294 msgid "Prevents client-to-client communication"
2295 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
2296
2297 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2298 msgstr "Prism2/2.5/3 802.11b Trådløs Kontroller"
2299
2300 msgid "Proceed"
2301 msgstr "Fortsett"
2302
2303 msgid "Processes"
2304 msgstr "Prosesser"
2305
2306 msgid "Profile"
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "Prot."
2310 msgstr "Prot."
2311
2312 msgid "Protocol"
2313 msgstr "Protokoll"
2314
2315 msgid "Protocol family"
2316 msgstr "Protokoll familie"
2317
2318 msgid "Protocol of the new interface"
2319 msgstr "Protokoll til det nye grensesnittet"
2320
2321 msgid "Protocol support is not installed"
2322 msgstr "Protokoll støtte er ikke installert"
2323
2324 msgid "Provide NTP server"
2325 msgstr "Funger som NTP Server"
2326
2327 msgid "Provide new network"
2328 msgstr "Lag nytt nettverk"
2329
2330 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2331 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2332
2333 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2334 msgstr ""
2335
2336 msgid "Quality"
2337 msgstr "Kvalitet"
2338
2339 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "RTS/CTS Threshold"
2343 msgstr "RTS/CTS Terskel"
2344
2345 msgid "RX"
2346 msgstr "RX"
2347
2348 msgid "RX Rate"
2349 msgstr "RX Rate"
2350
2351 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2352 msgstr "RaLink 802.11%s Trådløs Kontroller"
2353
2354 msgid "Radius-Accounting-Port"
2355 msgstr "Radius-Accounting-Port"
2356
2357 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2358 msgstr "Radius-Accounting-Secret"
2359
2360 msgid "Radius-Accounting-Server"
2361 msgstr "Radius-Accounting-Server"
2362
2363 msgid "Radius-Authentication-Port"
2364 msgstr "Radius-Authentication-Port"
2365
2366 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2367 msgstr "Radius-Authentication-Secret"
2368
2369 msgid "Radius-Authentication-Server"
2370 msgstr "Radius-Authentication-Server"
2371
2372 msgid ""
2373 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2374 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2375 msgstr ""
2376 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
2377 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2378
2379 msgid ""
2380 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2381 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2382 msgstr ""
2383 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2384 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2385 "grensesnittet."
2386
2387 msgid ""
2388 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2389 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2390 msgstr ""
2391 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2392 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2393
2394 msgid "Really reset all changes?"
2395 msgstr "Vil du nullstille alle endringer?"
2396
2397 #, fuzzy
2398 msgid ""
2399 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2400 "connected via this interface."
2401 msgstr ""
2402 "Slå av dette nettverket ?\n"
2403 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2404 "grensesnittet."
2405
2406 msgid ""
2407 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2408 "you are connected via this interface."
2409 msgstr ""
2410 "Slå av dette grensesnittet \"%s\" ?\n"
2411 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2412 "grensesnittet."
2413
2414 msgid "Really switch protocol?"
2415 msgstr "Vil du endre protokoll?"
2416
2417 msgid "Realtime Connections"
2418 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
2419
2420 msgid "Realtime Graphs"
2421 msgstr "Grafer i sanntid"
2422
2423 msgid "Realtime Load"
2424 msgstr "Belastning Sanntid"
2425
2426 msgid "Realtime Traffic"
2427 msgstr "Trafikk Sanntid"
2428
2429 msgid "Realtime Wireless"
2430 msgstr "Trådløst i sanntid"
2431
2432 msgid "Rebind protection"
2433 msgstr "Binde beskyttelse"
2434
2435 msgid "Reboot"
2436 msgstr "Omstart"
2437
2438 msgid "Rebooting..."
2439 msgstr "Starter på nytt..."
2440
2441 msgid "Reboots the operating system of your device"
2442 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
2443
2444 msgid "Receive"
2445 msgstr "Motta"
2446
2447 msgid "Receiver Antenna"
2448 msgstr "Mottak antenne"
2449
2450 msgid "Reconnect this interface"
2451 msgstr "Koble til igjen"
2452
2453 msgid "Reconnecting interface"
2454 msgstr "Kobler til igjen"
2455
2456 msgid "References"
2457 msgstr "Referanser"
2458
2459 msgid "Regulatory Domain"
2460 msgstr "Regulerende Domene"
2461
2462 msgid "Relay"
2463 msgstr "Relay"
2464
2465 msgid "Relay Bridge"
2466 msgstr "Relay bro"
2467
2468 msgid "Relay between networks"
2469 msgstr "Relay mellom nettverk"
2470
2471 msgid "Relay bridge"
2472 msgstr "Relay bro"
2473
2474 msgid "Remote IPv4 address"
2475 msgstr "Ekstern IPv4 adresse"
2476
2477 msgid "Remove"
2478 msgstr "Avinstaller"
2479
2480 msgid "Repeat scan"
2481 msgstr "Skann på nytt"
2482
2483 msgid "Replace entry"
2484 msgstr "Erstatt oppføring"
2485
2486 msgid "Replace wireless configuration"
2487 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
2488
2489 msgid "Request IPv6-address"
2490 msgstr ""
2491
2492 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2493 msgstr ""
2494
2495 msgid "Require TLS"
2496 msgstr ""
2497
2498 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2499 msgstr "Er nødvendig for noen nettleverandører, f.eks Charter med DOCSIS 3"
2500
2501 msgid ""
2502 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2503 "come from unsigned domains"
2504 msgstr ""
2505
2506 msgid "Reset"
2507 msgstr "Nullstill"
2508
2509 msgid "Reset Counters"
2510 msgstr "Nullstill Tellere"
2511
2512 msgid "Reset to defaults"
2513 msgstr "Nullstill til standard innstilling"
2514
2515 msgid "Resolv and Hosts Files"
2516 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
2517
2518 msgid "Resolve file"
2519 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
2520
2521 msgid "Restart"
2522 msgstr "Omstart"
2523
2524 msgid "Restart Firewall"
2525 msgstr "Omstart Brannmur"
2526
2527 msgid "Restore backup"
2528 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
2529
2530 msgid "Reveal/hide password"
2531 msgstr "Vis/Skjul passord"
2532
2533 msgid "Revert"
2534 msgstr "Tilbakestill"
2535
2536 msgid "Root"
2537 msgstr "Rot"
2538
2539 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2540 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
2541
2542 msgid "Root preparation"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2546 msgstr ""
2547
2548 msgid "Router Advertisement-Service"
2549 msgstr ""
2550
2551 msgid "Router Password"
2552 msgstr "Ruter Passord"
2553
2554 msgid "Routes"
2555 msgstr "Ruter"
2556
2557 msgid ""
2558 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2559 "can be reached."
2560 msgstr ""
2561 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
2562 "å nå et gitt nettverk eller vert."
2563
2564 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2565 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2566
2567 msgid "Run filesystem check"
2568 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2569
2570 msgid "SHA256"
2571 msgstr ""
2572
2573 msgid ""
2574 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2575 "use 6in4 instead"
2576 msgstr ""
2577
2578 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2579 msgstr ""
2580
2581 msgid "SNR"
2582 msgstr ""
2583
2584 msgid "SSH Access"
2585 msgstr "SSH Tilgang"
2586
2587 msgid "SSH server address"
2588 msgstr ""
2589
2590 msgid "SSH server port"
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid "SSH username"
2594 msgstr ""
2595
2596 msgid "SSH-Keys"
2597 msgstr "SSH-Nøkler"
2598
2599 msgid "SSID"
2600 msgstr "SSID"
2601
2602 msgid "Save"
2603 msgstr "Lagre"
2604
2605 msgid "Save & Apply"
2606 msgstr "Lagre & Aktiver"
2607
2608 msgid "Save &#38; Apply"
2609 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2610
2611 msgid "Scan"
2612 msgstr "Skann"
2613
2614 msgid "Scheduled Tasks"
2615 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2616
2617 msgid "Section added"
2618 msgstr "Seksjon lagt til"
2619
2620 msgid "Section removed"
2621 msgstr "Seksjon fjernet"
2622
2623 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2624 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2625
2626 msgid ""
2627 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2628 "conjunction with failure threshold"
2629 msgstr ""
2630 "Send LCP ekko forespørsler etter angitt intervall i sekunder, dette er kun "
2631 "gjeldene dersom feilterskelen er nådd"
2632
2633 msgid "Separate Clients"
2634 msgstr "Separerte Klienter"
2635
2636 msgid "Separate WDS"
2637 msgstr "Separert WDS"
2638
2639 msgid "Server Settings"
2640 msgstr "Server Innstillinger"
2641
2642 msgid "Server password"
2643 msgstr ""
2644
2645 msgid ""
2646 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2647 "contains the tunnel ID"
2648 msgstr ""
2649
2650 msgid "Server username"
2651 msgstr ""
2652
2653 msgid "Service Name"
2654 msgstr "Tjeneste navn"
2655
2656 msgid "Service Type"
2657 msgstr "Tjeneste type"
2658
2659 msgid "Services"
2660 msgstr "Tjenester"
2661
2662 #, fuzzy
2663 msgid "Set up Time Synchronization"
2664 msgstr "Oppsett tidssynkronisering"
2665
2666 msgid "Setup DHCP Server"
2667 msgstr "Oppsett DHCP server"
2668
2669 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2670 msgstr ""
2671
2672 msgid "Short GI"
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid "Show current backup file list"
2676 msgstr "Vis gjeldende liste med sikkerhetskopifiler"
2677
2678 msgid "Shutdown this interface"
2679 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2680
2681 msgid "Shutdown this network"
2682 msgstr "Slå av dette nettverket"
2683
2684 msgid "Signal"
2685 msgstr "Signal"
2686
2687 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2688 msgstr ""
2689
2690 msgid "Signal:"
2691 msgstr "Signal:"
2692
2693 msgid "Size"
2694 msgstr "Størrelse"
2695
2696 msgid "Size (.ipk)"
2697 msgstr ""
2698
2699 msgid "Skip"
2700 msgstr "Gå videre"
2701
2702 msgid "Skip to content"
2703 msgstr "Gå til innhold"
2704
2705 msgid "Skip to navigation"
2706 msgstr "Gå til navigasjon"
2707
2708 msgid "Slot time"
2709 msgstr "Slot tid"
2710
2711 msgid "Software"
2712 msgstr "Programvare"
2713
2714 msgid "Software VLAN"
2715 msgstr ""
2716
2717 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2718 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2719
2720 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2721 msgstr "Beklager, objektet du spurte om ble ikke funnet."
2722
2723 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2724 msgstr "Beklager, det oppstod en uventet feil på serveren."
2725
2726 #, fuzzy
2727 msgid ""
2728 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2729 "flashed manually. Please refer to the OpenWrt wiki for device specific "
2730 "install instructions."
2731 msgstr ""
2732 "Beklager, men finner ikke støtte for 'sysupgrade', ny firmware må derfor "
2733 "flashes manuelt. Viser til OpenWrt wiki for installering av firmare på "
2734 "forskjellige enheter."
2735
2736 msgid "Sort"
2737 msgstr "Sortering"
2738
2739 msgid "Source"
2740 msgstr "Kilde"
2741
2742 msgid "Source routing"
2743 msgstr ""
2744
2745 msgid "Specifies the button state to handle"
2746 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2747
2748 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2749 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2750
2751 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2752 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2753
2754 msgid ""
2755 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2756 "to be dead"
2757 msgstr ""
2758 "Angir maksimalt antall feilede ARP forespørsler før verter ansees frakoblet"
2759
2760 msgid ""
2761 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2762 "dead"
2763 msgstr "Angir maksimalt antall sekunder før verter ansees som frakoblet"
2764
2765 msgid "Specify the secret encryption key here."
2766 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her."
2767
2768 msgid "Start"
2769 msgstr "Start"
2770
2771 msgid "Start priority"
2772 msgstr "Start prioritet"
2773
2774 msgid "Startup"
2775 msgstr "Oppstart"
2776
2777 msgid "Static IPv4 Routes"
2778 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
2779
2780 msgid "Static IPv6 Routes"
2781 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
2782
2783 msgid "Static Leases"
2784 msgstr "Statiske Leier"
2785
2786 msgid "Static Routes"
2787 msgstr "Statiske Ruter"
2788
2789 msgid "Static WDS"
2790 msgstr "Statisk WDS"
2791
2792 msgid "Static address"
2793 msgstr "Statisk adresse"
2794
2795 msgid ""
2796 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
2797 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
2798 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
2799 msgstr ""
2800 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
2801 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
2802 "dynamisk konfigurert og kun klienter med dhcp leieavtale får IP."
2803
2804 msgid "Status"
2805 msgstr "Status"
2806
2807 msgid "Stop"
2808 msgstr "Stop"
2809
2810 msgid "Strict order"
2811 msgstr "Streng overholdelse"
2812
2813 msgid "Submit"
2814 msgstr "Send"
2815
2816 msgid "Suppress logging"
2817 msgstr ""
2818
2819 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
2820 msgstr ""
2821
2822 msgid "Swap"
2823 msgstr ""
2824
2825 msgid "Swap Entry"
2826 msgstr "Swap Enhet"
2827
2828 msgid "Switch"
2829 msgstr "Svitsj"
2830
2831 msgid "Switch %q"
2832 msgstr "Svitsj %q"
2833
2834 msgid "Switch %q (%s)"
2835 msgstr "Svitsj %q (%s)"
2836
2837 msgid ""
2838 "Switch %q has an unknown topology - the VLAN settings might not be accurate."
2839 msgstr ""
2840
2841 msgid "Switch VLAN"
2842 msgstr ""
2843
2844 msgid "Switch protocol"
2845 msgstr "Svitsj protokoll"
2846
2847 msgid "Sync with browser"
2848 msgstr "Synkroniser med nettleser"
2849
2850 msgid "Synchronizing..."
2851 msgstr "Synkroniser..."
2852
2853 msgid "System"
2854 msgstr "System"
2855
2856 msgid "System Log"
2857 msgstr "System Logg"
2858
2859 msgid "System Properties"
2860 msgstr "System Egenskaper"
2861
2862 msgid "System log buffer size"
2863 msgstr "System logg buffer størrelse"
2864
2865 msgid "TCP:"
2866 msgstr "TCP:"
2867
2868 msgid "TFTP Settings"
2869 msgstr "TFTP Innstillinger"
2870
2871 msgid "TFTP server root"
2872 msgstr "TFTP server roten"
2873
2874 msgid "TX"
2875 msgstr "TX"
2876
2877 msgid "TX Rate"
2878 msgstr "TX rate"
2879
2880 msgid "Table"
2881 msgstr "Tabell"
2882
2883 msgid "Target"
2884 msgstr "Mål"
2885
2886 msgid "Target network"
2887 msgstr ""
2888
2889 msgid "Terminate"
2890 msgstr "Avslutte"
2891
2892 #, fuzzy
2893 msgid ""
2894 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
2895 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
2896 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
2897 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
2898 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
2899 msgstr ""
2900 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
2901 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
2902 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
2903 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
2904 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
2905 "Konfigurasjon</em>."
2906
2907 msgid ""
2908 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
2909 "component for working wireless configuration!"
2910 msgstr ""
2911 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
2912 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
2913
2914 msgid ""
2915 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
2916 "username instead of the user ID!"
2917 msgstr ""
2918
2919 msgid ""
2920 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
2921 msgstr ""
2922 "IPv6 prefikset tilordnet mot leverandør, ender som regel med <code>::</code>"
2923
2924 msgid ""
2925 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
2926 "code> and <code>_</code>"
2927 msgstr ""
2928 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
2929 "<code>_</code>"
2930
2931 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
2932 msgstr ""
2933
2934 msgid ""
2935 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
2936 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2937 msgstr ""
2938 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
2939 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
2940
2941 msgid ""
2942 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
2943 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
2944 "samp>)"
2945 msgstr ""
2946 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
2947 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
2948 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
2949
2950 msgid ""
2951 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
2952 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
2953 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
2954 msgstr ""
2955 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
2956 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
2957 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
2958
2959 msgid "The following changes have been committed"
2960 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
2961
2962 msgid "The following changes have been reverted"
2963 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
2964
2965 msgid "The following rules are currently active on this system."
2966 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
2967
2968 msgid "The given network name is not unique"
2969 msgstr "Det angitte nettverksnavnet er ikke unikt"
2970
2971 #, fuzzy
2972 msgid ""
2973 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
2974 "be replaced if you proceed."
2975 msgstr ""
2976 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
2977 "vil bli erstattet om du fortsetter."
2978
2979 msgid ""
2980 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
2981 "addresses."
2982 msgstr "Lengden IPv4 prefikset i bits, resten brukt i IPv6-adresser."
2983
2984 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
2985 msgstr "Lengden på IPv6 prefikset i bits"
2986
2987 msgid ""
2988 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
2989 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
2990 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
2991 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
2992 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
2993 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
2994 msgstr ""
2995 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
2996 "Local Area Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte "
2997 "med hverandre. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
2998 "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
2999 "Uplink port for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter "
3000 "til lokalt nettverk."
3001
3002 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
3003 msgstr "Den valgte protokoll må ha en enhet tilknyttet"
3004
3005 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
3006 msgstr ""
3007
3008 msgid ""
3009 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3010 "when finished."
3011 msgstr ""
3012 "Systemet sletter konfigurasjonspartisjonen nå, enheten vil bli startet på "
3013 "nytt når dette er utført."
3014
3015 #, fuzzy
3016 msgid ""
3017 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3018 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3019 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3020 "settings."
3021 msgstr ""
3022 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
3023 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
3024 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
3025
3026 msgid ""
3027 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3028 "AYIYA"
3029 msgstr ""
3030
3031 msgid ""
3032 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3033 "you choose the generic image format for your platform."
3034 msgstr ""
3035 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
3036 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
3037
3038 msgid "There are no active leases."
3039 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
3040
3041 msgid "There are no pending changes to apply!"
3042 msgstr "Det finnes ingen endringer som kan utføres!"
3043
3044 msgid "There are no pending changes to revert!"
3045 msgstr "Det finnes ingen endriger å reversere!"
3046
3047 msgid "There are no pending changes!"
3048 msgstr "Det finnes ingen endringer!"
3049
3050 msgid ""
3051 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3052 "\"Physical Settings\" tab"
3053 msgstr ""
3054 "Det er ingen enhet som er tilordnet ennå, vennligst legg til en "
3055 "nettverksenhet i \"Fysiske Innstillinger\""
3056
3057 msgid ""
3058 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3059 "protect the web interface and enable SSH."
3060 msgstr ""
3061 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
3062 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
3063
3064 msgid "This IPv4 address of the relay"
3065 msgstr "Dette IPv4 adressen til relayet"
3066
3067 msgid ""
3068 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3069 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3070 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3071 msgstr ""
3072
3073 msgid ""
3074 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3075 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3076 "configurations are automatically preserved."
3077 msgstr ""
3078 "Dette er en liste med 'shell glob patterns' for å matche filer og kataloger "
3079 "som skal inkluderes under sysupgrade. Endrede filer i /etc/config/ og "
3080 "enkelte andre konfigurasjoner blir automatisk bevart."
3081
3082 msgid ""
3083 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3084 "password if no update key has been configured"
3085 msgstr ""
3086
3087 msgid ""
3088 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3089 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3090 msgstr ""
3091 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
3092 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
3093
3094 msgid ""
3095 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3096 "ends with <code>:2</code>"
3097 msgstr ""
3098 "Dette er den lokale endepunkt adressen som ble tildelt av tunnel 'broker', "
3099 "adressen ender vanligvis med <code>:2</code>"
3100
3101 msgid ""
3102 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3103 "abbr> in the local network"
3104 msgstr ""
3105 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
3106 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
3107
3108 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3109 msgstr ""
3110
3111 msgid ""
3112 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3113 msgstr ""
3114
3115 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3116 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
3117
3118 msgid ""
3119 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3120 msgstr ""
3121 "Dette er vanligvis adressen til nærmeste PoP som drives av tunell 'broker'"
3122
3123 msgid ""
3124 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3125 "their status."
3126 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
3127
3128 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3129 msgstr ""
3130 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
3131
3132 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3133 msgstr ""
3134 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
3135
3136 msgid "This section contains no values yet"
3137 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
3138
3139 msgid "Time Synchronization"
3140 msgstr "Tidssynkronisering"
3141
3142 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3143 msgstr "Tiden Synkroniseringen er ikke konfigurert ennå."
3144
3145 msgid "Timezone"
3146 msgstr "Tidssone"
3147
3148 msgid ""
3149 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3150 "archive here."
3151 msgstr ""
3152 "For å gjenopprette konfigurasjonsfiler, kan du her laste opp et backup arkiv "
3153 "som ble opprettet tidligere."
3154
3155 msgid "Tone"
3156 msgstr ""
3157
3158 msgid "Total Available"
3159 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
3160
3161 msgid "Traceroute"
3162 msgstr "Traceroute"
3163
3164 msgid "Traffic"
3165 msgstr "Trafikk"
3166
3167 msgid "Transfer"
3168 msgstr "Overføring"
3169
3170 msgid "Transmission Rate"
3171 msgstr "Overførings rate"
3172
3173 msgid "Transmit"
3174 msgstr "Sende"
3175
3176 msgid "Transmit Power"
3177 msgstr "Sende styrke"
3178
3179 msgid "Transmitter Antenna"
3180 msgstr "Sende Antenne"
3181
3182 msgid "Trigger"
3183 msgstr "Utløser"
3184
3185 msgid "Trigger Mode"
3186 msgstr "Utløsende Tilstand"
3187
3188 msgid "Tunnel ID"
3189 msgstr "Tunnel ID"
3190
3191 msgid "Tunnel Interface"
3192 msgstr "Tunnel grensesnitt"
3193
3194 msgid "Tunnel Link"
3195 msgstr ""
3196
3197 msgid "Tunnel broker protocol"
3198 msgstr ""
3199
3200 msgid "Tunnel setup server"
3201 msgstr ""
3202
3203 msgid "Tunnel type"
3204 msgstr ""
3205
3206 msgid "Turbo Mode"
3207 msgstr "Turbo Modus"
3208
3209 msgid "Tx-Power"
3210 msgstr "Tx-Styrke"
3211
3212 msgid "Type"
3213 msgstr "Type"
3214
3215 msgid "UDP:"
3216 msgstr "UDP:"
3217
3218 msgid "UMTS only"
3219 msgstr "Kun UMTS"
3220
3221 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3222 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3223
3224 msgid "USB Device"
3225 msgstr "USB Enhet"
3226
3227 msgid "UUID"
3228 msgstr "UUID"
3229
3230 msgid "Unable to dispatch"
3231 msgstr "Kan ikke sende"
3232
3233 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3234 msgstr ""
3235
3236 msgid "Unknown"
3237 msgstr "Ukjent"
3238
3239 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3240 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
3241
3242 msgid "Unmanaged"
3243 msgstr "Uhåndtert"
3244
3245 msgid "Unmount"
3246 msgstr ""
3247
3248 msgid "Unsaved Changes"
3249 msgstr "Ulagrede Endringer"
3250
3251 msgid "Unsupported protocol type."
3252 msgstr "Protokoll type er ikke støttet."
3253
3254 msgid "Update lists"
3255 msgstr "Oppdater lister"
3256
3257 msgid ""
3258 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3259 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires an "
3260 "OpenWrt compatible firmware image)."
3261 msgstr ""
3262 "Last her opp en sysupgrade-kompatibel firmware som skal erstatte den "
3263 "kjørende firmware. Merk av \"Behold innstillinger\" for å beholde gjeldene "
3264 "konfigurasjon. (en OpenWrt kompatibel firmware er nødvendig)"
3265
3266 msgid "Upload archive..."
3267 msgstr "Last opp arkiv..."
3268
3269 msgid "Uploaded File"
3270 msgstr "Opplastet Fil"
3271
3272 msgid "Uptime"
3273 msgstr "Oppetid"
3274
3275 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3276 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
3277
3278 msgid "Use DHCP gateway"
3279 msgstr "Bruk DHCP gateway"
3280
3281 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3282 msgstr "Bruk DNS servere annonsert av peer"
3283
3284 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3285 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
3286
3287 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3288 msgstr "Bruk MTU på tunnel grensesnitt"
3289
3290 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3291 msgstr "Bruk TTL på tunnel grensesnitt"
3292
3293 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3294 msgstr ""
3295
3296 msgid "Use as root filesystem (/)"
3297 msgstr ""
3298
3299 msgid "Use broadcast flag"
3300 msgstr "Bruk kringkasting flagg"
3301
3302 msgid "Use builtin IPv6-management"
3303 msgstr ""
3304
3305 msgid "Use custom DNS servers"
3306 msgstr "Bruk egendefinerte DNS servere"
3307
3308 msgid "Use default gateway"
3309 msgstr "Bruk standard gateway"
3310
3311 msgid "Use gateway metric"
3312 msgstr "Bruk gateway metrikk"
3313
3314 msgid "Use routing table"
3315 msgstr "Bruk rutingtabellen"
3316
3317 msgid ""
3318 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3319 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3320 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3321 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3322 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3323 msgstr ""
3324 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
3325 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
3326 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
3327 "tilknyttet den anmodende verten."
3328
3329 msgid "Used"
3330 msgstr "Brukt"
3331
3332 msgid "Used Key Slot"
3333 msgstr "Brukte Nøkler"
3334
3335 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3336 msgstr ""
3337
3338 msgid "User key (PEM encoded)"
3339 msgstr ""
3340
3341 msgid "Username"
3342 msgstr "Brukernavn"
3343
3344 msgid "VC-Mux"
3345 msgstr "VC-Mux"
3346
3347 msgid "VDSL"
3348 msgstr ""
3349
3350 msgid "VLANs on %q"
3351 msgstr "VLANs på %q"
3352
3353 msgid "VLANs on %q (%s)"
3354 msgstr "VLANs på %q (%s)"
3355
3356 msgid "VPN Local address"
3357 msgstr ""
3358
3359 msgid "VPN Local port"
3360 msgstr ""
3361
3362 msgid "VPN Server"
3363 msgstr "VPN server"
3364
3365 msgid "VPN Server port"
3366 msgstr ""
3367
3368 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3369 msgstr ""
3370
3371 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3372 msgstr ""
3373
3374 msgid "Vendor"
3375 msgstr ""
3376
3377 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3378 msgstr "Leverandør klasse som sendes ved DHCP spørring"
3379
3380 msgid "Verbose"
3381 msgstr ""
3382
3383 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3384 msgstr ""
3385
3386 msgid "Verify"
3387 msgstr "Bekreft"
3388
3389 msgid "Version"
3390 msgstr "Versjon"
3391
3392 msgid "WDS"
3393 msgstr "WDS"
3394
3395 msgid "WEP Open System"
3396 msgstr "WEP åpent system"
3397
3398 msgid "WEP Shared Key"
3399 msgstr "WEP delt nøkkel"
3400
3401 msgid "WEP passphrase"
3402 msgstr "WEP passord"
3403
3404 msgid "WMM Mode"
3405 msgstr "WMM Modus"
3406
3407 msgid "WPA passphrase"
3408 msgstr "WPA passord"
3409
3410 msgid ""
3411 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3412 "and ad-hoc mode) to be installed."
3413 msgstr ""
3414 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
3415 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
3416
3417 msgid ""
3418 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3419 msgstr ""
3420
3421 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3422 msgstr "Venter på at endringer utføres..."
3423
3424 msgid "Waiting for command to complete..."
3425 msgstr "Venter på at kommando fullføres..."
3426
3427 msgid "Waiting for device..."
3428 msgstr ""
3429
3430 msgid "Warning"
3431 msgstr "Advarsel"
3432
3433 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3434 msgstr ""
3435
3436 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3437 msgstr ""
3438
3439 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3440 msgstr ""
3441
3442 msgid "Width"
3443 msgstr ""
3444
3445 msgid "Wireless"
3446 msgstr "Trådløs"
3447
3448 msgid "Wireless Adapter"
3449 msgstr "Trådløs Tilslutning"
3450
3451 msgid "Wireless Network"
3452 msgstr "Trådløst Nettverk"
3453
3454 msgid "Wireless Overview"
3455 msgstr "Trådløs Oversikt"
3456
3457 msgid "Wireless Security"
3458 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
3459
3460 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3461 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
3462
3463 msgid "Wireless is restarting..."
3464 msgstr "Trådløst starter på nytt..."
3465
3466 msgid "Wireless network is disabled"
3467 msgstr "Trådløst nettverk er deaktivert"
3468
3469 msgid "Wireless network is enabled"
3470 msgstr "Trådløst nettverk er aktivert"
3471
3472 msgid "Wireless restarted"
3473 msgstr "Trådløst startet på nytt"
3474
3475 msgid "Wireless shut down"
3476 msgstr "Trådløst er slått av"
3477
3478 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3479 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
3480
3481 msgid "Write system log to file"
3482 msgstr ""
3483
3484 msgid "XR Support"
3485 msgstr "XR Støtte"
3486
3487 msgid ""
3488 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3489 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3490 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3491 msgstr ""
3492 "Her kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
3493 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
3494 "deaktiverer nødvendige init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
3495 "utilgjengelig! </strong>"
3496
3497 msgid ""
3498 "You must enable Java Script in your browser or LuCI will not work properly."
3499 msgstr ""
3500 "Du må aktivere Java Script i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
3501 "skikkelig."
3502
3503 msgid ""
3504 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3505 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3506 "or Safari."
3507 msgstr ""
3508
3509 msgid "any"
3510 msgstr "enhver"
3511
3512 msgid "auto"
3513 msgstr "auto"
3514
3515 msgid "automatic"
3516 msgstr ""
3517
3518 msgid "baseT"
3519 msgstr "baseT"
3520
3521 msgid "bridged"
3522 msgstr "brokoblet"
3523
3524 msgid "create:"
3525 msgstr "opprett:"
3526
3527 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3528 msgstr "Oppretter en bro mellom angitte grensesnitt"
3529
3530 msgid "dB"
3531 msgstr "dB"
3532
3533 msgid "dBm"
3534 msgstr "dBm"
3535
3536 msgid "disable"
3537 msgstr "Deaktiver"
3538
3539 msgid "disabled"
3540 msgstr ""
3541
3542 msgid "expired"
3543 msgstr "utgått"
3544
3545 msgid ""
3546 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3547 "abbr>-leases will be stored"
3548 msgstr ""
3549 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3550 "abbr>-leier vil bli lagret"
3551
3552 msgid "forward"
3553 msgstr "videresend"
3554
3555 msgid "full-duplex"
3556 msgstr "full-dupleks"
3557
3558 msgid "half-duplex"
3559 msgstr "halv-dupleks"
3560
3561 msgid "help"
3562 msgstr "Hjelp"
3563
3564 msgid "hidden"
3565 msgstr "skjult"
3566
3567 msgid "hybrid mode"
3568 msgstr ""
3569
3570 msgid "if target is a network"
3571 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
3572
3573 msgid "input"
3574 msgstr "inndata"
3575
3576 msgid "kB"
3577 msgstr "kB"
3578
3579 msgid "kB/s"
3580 msgstr "kB/s"
3581
3582 msgid "kbit/s"
3583 msgstr "kbit/s"
3584
3585 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3586 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
3587
3588 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3589 msgstr ""
3590
3591 msgid "navigation Navigation"
3592 msgstr ""
3593
3594 msgid "no"
3595 msgstr "nei"
3596
3597 msgid "no link"
3598 msgstr "ingen forbindelse"
3599
3600 msgid "none"
3601 msgstr "ingen"
3602
3603 msgid "not present"
3604 msgstr ""
3605
3606 msgid "off"
3607 msgstr "av"
3608
3609 msgid "on"
3610 msgstr "på"
3611
3612 msgid "open"
3613 msgstr "åpen"
3614
3615 msgid "overlay"
3616 msgstr ""
3617
3618 msgid "relay mode"
3619 msgstr ""
3620
3621 msgid "routed"
3622 msgstr "rutet"
3623
3624 msgid "server mode"
3625 msgstr ""
3626
3627 msgid "skiplink1 Skip to navigation"
3628 msgstr ""
3629
3630 msgid "skiplink2 Skip to content"
3631 msgstr ""
3632
3633 msgid "stateful-only"
3634 msgstr ""
3635
3636 msgid "stateless"
3637 msgstr ""
3638
3639 msgid "stateless + stateful"
3640 msgstr ""
3641
3642 msgid "tagged"
3643 msgstr "tagget"
3644
3645 msgid "unknown"
3646 msgstr "ukjent"
3647
3648 msgid "unlimited"
3649 msgstr "ubegrenset"
3650
3651 msgid "unspecified"
3652 msgstr "uspesifisert"
3653
3654 msgid "unspecified -or- create:"
3655 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
3656
3657 msgid "untagged"
3658 msgstr "utagget"
3659
3660 msgid "yes"
3661 msgstr "ja"
3662
3663 msgid "« Back"
3664 msgstr "« Tilbake"
3665
3666 #~ msgid "CPU"
3667 #~ msgstr "CPU"
3668
3669 #~ msgid "Port %d"
3670 #~ msgstr "Port %d"
3671
3672 #~ msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
3673 #~ msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
3674
3675 #~ msgid "VLAN Interface"
3676 #~ msgstr "VLAN grensesnitt"