4c67d5d11bfd6fb220dd40b23b185d8985c72b22
[project/luci.git] / modules / luci-base / po / no / base.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:36+0200\n"
4 "Last-Translator: protx <lars.hardy@gmail.com>\n"
5 "Language: no\n"
6 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
7 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
8 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9 "X-Generator: Pootle 2.0.6\n"
10
11 msgid "%s is untagged in multiple VLANs!"
12 msgstr ""
13
14 msgid "(%d minute window, %d second interval)"
15 msgstr "(%d minutters vindu, %d sekunds intervall)"
16
17 msgid "(%s available)"
18 msgstr "(%s Tilgjengelig)"
19
20 msgid "(empty)"
21 msgstr "(tom)"
22
23 msgid "(no interfaces attached)"
24 msgstr "(ingen grensesnitt tilknyttet)"
25
26 msgid "-- Additional Field --"
27 msgstr "-- Tilleggs Felt --"
28
29 msgid "-- Please choose --"
30 msgstr "-- Vennligst velg --"
31
32 msgid "-- custom --"
33 msgstr "-- egendefinert --"
34
35 msgid "-- match by device --"
36 msgstr ""
37
38 msgid "-- match by label --"
39 msgstr ""
40
41 msgid "-- match by uuid --"
42 msgstr ""
43
44 msgid "1 Minute Load:"
45 msgstr "1 minutts belastning:"
46
47 msgid "15 Minute Load:"
48 msgstr "15 minutters belastning:"
49
50 msgid "4-character hexadecimal ID"
51 msgstr ""
52
53 msgid "464XLAT (CLAT)"
54 msgstr ""
55
56 msgid "5 Minute Load:"
57 msgstr "5 minutters belastning:"
58
59 msgid "6-octet identifier as a hex string - no colons"
60 msgstr ""
61
62 msgid "802.11r Fast Transition"
63 msgstr ""
64
65 msgid "802.11w Association SA Query maximum timeout"
66 msgstr ""
67
68 msgid "802.11w Association SA Query retry timeout"
69 msgstr ""
70
71 msgid "802.11w Management Frame Protection"
72 msgstr ""
73
74 msgid "802.11w maximum timeout"
75 msgstr ""
76
77 msgid "802.11w retry timeout"
78 msgstr ""
79
80 msgid "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
81 msgstr "<abbr title=\"Basic Service Set Identifier\">BSSID</abbr>"
82
83 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> query port"
84 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> spørre port"
85
86 msgid "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
87 msgstr "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> server port"
88
89 msgid ""
90 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers will be queried in the "
91 "order of the resolvfile"
92 msgstr ""
93 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere skal følge rekkefølgen "
94 "i oppslagsfilen ved spørringer"
95
96 msgid "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
97 msgstr "<abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
98
99 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Address"
100 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Adresse"
101
102 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
103 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Gateway"
104
105 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Netmask"
106 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Nettmaske"
107
108 msgid ""
109 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Address or Network "
110 "(CIDR)"
111 msgstr ""
112 "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Adresse eller "
113 "Nettverk (CIDR)"
114
115 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
116 msgstr "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Gateway"
117
118 msgid "<abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Suffix (hex)"
119 msgstr ""
120
121 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Configuration"
122 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Konfigurasjon"
123
124 msgid "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Name"
125 msgstr "<abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</abbr> Navn"
126
127 msgid "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Address"
128 msgstr "<abbr title=\"Media Access Control\">MAC</abbr>-Adresse"
129
130 msgid ""
131 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Dynamic Host Configuration "
132 "Protocol\">DHCP</abbr> leases"
133 msgstr ""
134 "Maksimalt antall <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
135 "abbr> leier"
136
137 msgid ""
138 "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
139 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> packet size"
140 msgstr ""
141 "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> <abbr title=\"Extension Mechanisms for "
142 "Domain Name System\">EDNS0</abbr> pakke størrelse"
143
144 msgid "<abbr title=\"maximal\">Max.</abbr> concurrent queries"
145 msgstr "<abbr title=\"Maksimal\">Maks.</abbr> samtidige spørringer"
146
147 msgid "<abbr title='Pairwise: %s / Group: %s'>%s - %s</abbr>"
148 msgstr "<abbr title='Parvis: %s / Gruppe: %s'>%s - %s</abbr>"
149
150 msgid ""
151 "<br/>Note: you need to manually restart the cron service if the crontab file "
152 "was empty before editing."
153 msgstr ""
154
155 msgid "A43C + J43 + A43"
156 msgstr ""
157
158 msgid "A43C + J43 + A43 + V43"
159 msgstr ""
160
161 msgid "ADSL"
162 msgstr ""
163
164 msgid "AICCU (SIXXS)"
165 msgstr ""
166
167 msgid "ANSI T1.413"
168 msgstr ""
169
170 msgid "APN"
171 msgstr "<abbr title=\"Aksesspunkt Navn\">APN</abbr>"
172
173 msgid "ARP retry threshold"
174 msgstr "APR terskel for nytt forsøk"
175
176 msgid "ATM (Asynchronous Transfer Mode)"
177 msgstr ""
178
179 msgid "ATM Bridges"
180 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Broer"
181
182 msgid "ATM Virtual Channel Identifier (VCI)"
183 msgstr ""
184 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell kanal "
185 "identifikator <abbr title=\"Virtual Channel Identifier\">(VCI)</abbr>"
186
187 msgid "ATM Virtual Path Identifier (VPI)"
188 msgstr ""
189 "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> Virtuell plasserings "
190 "identifikator <abbr title=\"Virtual Path Identifier\">(VPI)</abbr>"
191
192 msgid ""
193 "ATM bridges expose encapsulated ethernet in AAL5 connections as virtual "
194 "Linux network interfaces which can be used in conjunction with DHCP or PPP "
195 "to dial into the provider network."
196 msgstr ""
197 "ATM broer viser innkapslede ethernet i AAL5 forbindelser som virtuelle Linux-"
198 "nettverk grensesnitt, dette kan brukes sammen med DHCP eller PPP for å koble "
199 "seg mot en leverandørs nettverk."
200
201 msgid "ATM device number"
202 msgstr "<abbr title=\"Asynchronous Transfer Mode\">ATM</abbr> enhetsnummer"
203
204 msgid "ATU-C System Vendor ID"
205 msgstr ""
206
207 msgid "AYIYA"
208 msgstr ""
209
210 msgid "Access Concentrator"
211 msgstr "Tilgangskonsentrator"
212
213 msgid "Access Point"
214 msgstr "Aksesspunkt"
215
216 msgid "Action"
217 msgstr "Handling"
218
219 msgid "Actions"
220 msgstr "Handlinger"
221
222 msgid "Activate this network"
223 msgstr "Aktiver dette nettverket"
224
225 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Routes"
226 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 4\">IPv4</abbr>-Ruter"
227
228 msgid "Active <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Routes"
229 msgstr "Aktive <abbr title=\"Internet Protocol Version 6\">IPv6</abbr>-Ruter"
230
231 msgid "Active Connections"
232 msgstr "Aktive Tilkoblinger"
233
234 msgid "Active DHCP Leases"
235 msgstr "Aktive DHCP Leier"
236
237 msgid "Active DHCPv6 Leases"
238 msgstr "Aktive DHCPv6 Leier"
239
240 msgid "Ad-Hoc"
241 msgstr "Ad-Hoc (Uavhengig)"
242
243 msgid "Add"
244 msgstr "Legg til"
245
246 msgid "Add local domain suffix to names served from hosts files"
247 msgstr "Legg det lokale domenesuffikset til navn utgitt fra vertsfiler"
248
249 msgid "Add new interface..."
250 msgstr "Legg til grensesnitt..."
251
252 msgid "Additional Hosts files"
253 msgstr "Tilleggs vertsfiler"
254
255 msgid "Additional servers file"
256 msgstr ""
257
258 msgid "Address"
259 msgstr "Adresse"
260
261 msgid "Address to access local relay bridge"
262 msgstr "Adresse for tilgang til lokal relébro"
263
264 msgid "Administration"
265 msgstr "Administrasjon"
266
267 msgid "Advanced Settings"
268 msgstr "Avanserte Innstillinger"
269
270 msgid "Aggregate Transmit Power(ACTATP)"
271 msgstr ""
272
273 msgid "Alert"
274 msgstr "Varsle"
275
276 msgid ""
277 "Allocate IP addresses sequentially, starting from the lowest available "
278 "address"
279 msgstr ""
280
281 msgid "Allocate IP sequentially"
282 msgstr ""
283
284 msgid "Allow <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> password authentication"
285 msgstr "Tillat <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> passord godkjenning"
286
287 msgid "Allow all except listed"
288 msgstr "Tillat alle unntatt oppførte"
289
290 msgid "Allow listed only"
291 msgstr "Tillat kun oppførte"
292
293 msgid "Allow localhost"
294 msgstr "Tillat lokalvert"
295
296 msgid "Allow remote hosts to connect to local SSH forwarded ports"
297 msgstr "Tillat eksterne verter å koble til lokale SSH videresendt porter"
298
299 msgid "Allow root logins with password"
300 msgstr "Tillat root pålogginger med passord"
301
302 msgid "Allow the <em>root</em> user to login with password"
303 msgstr "Tillat bruker <em>root</em> å logge inn med passord"
304
305 msgid ""
306 "Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services"
307 msgstr "Tillat oppstrøms svar i 127.0.0.0/8 nettet, f.eks for RBL tjenester"
308
309 msgid "Allowed IPs"
310 msgstr ""
311
312 msgid ""
313 "Also see <a href=\"https://www.sixxs.net/faq/connectivity/?faq=comparison"
314 "\">Tunneling Comparison</a> on SIXXS"
315 msgstr ""
316
317 msgid "Always announce default router"
318 msgstr ""
319
320 msgid "Annex"
321 msgstr ""
322
323 msgid "Annex A + L + M (all)"
324 msgstr ""
325
326 msgid "Annex A G.992.1"
327 msgstr ""
328
329 msgid "Annex A G.992.2"
330 msgstr ""
331
332 msgid "Annex A G.992.3"
333 msgstr ""
334
335 msgid "Annex A G.992.5"
336 msgstr ""
337
338 msgid "Annex B (all)"
339 msgstr ""
340
341 msgid "Annex B G.992.1"
342 msgstr ""
343
344 msgid "Annex B G.992.3"
345 msgstr ""
346
347 msgid "Annex B G.992.5"
348 msgstr ""
349
350 msgid "Annex J (all)"
351 msgstr ""
352
353 msgid "Annex L G.992.3 POTS 1"
354 msgstr ""
355
356 msgid "Annex M (all)"
357 msgstr ""
358
359 msgid "Annex M G.992.3"
360 msgstr ""
361
362 msgid "Annex M G.992.5"
363 msgstr ""
364
365 msgid "Announce as default router even if no public prefix is available."
366 msgstr ""
367
368 msgid "Announced DNS domains"
369 msgstr ""
370
371 msgid "Announced DNS servers"
372 msgstr ""
373
374 msgid "Anonymous Identity"
375 msgstr ""
376
377 msgid "Anonymous Mount"
378 msgstr ""
379
380 msgid "Anonymous Swap"
381 msgstr ""
382
383 msgid "Antenna 1"
384 msgstr "Antenne 1"
385
386 msgid "Antenna 2"
387 msgstr "Antenne 2"
388
389 msgid "Antenna Configuration"
390 msgstr "Antennekonfigurasjon"
391
392 msgid "Any zone"
393 msgstr "Alle soner"
394
395 msgid "Apply"
396 msgstr "Bruk"
397
398 msgid "Applying changes"
399 msgstr "Utfører endringer"
400
401 msgid ""
402 "Assign a part of given length of every public IPv6-prefix to this interface"
403 msgstr ""
404
405 msgid "Assign interfaces..."
406 msgstr "Tilknytt grensesnitt..."
407
408 msgid ""
409 "Assign prefix parts using this hexadecimal subprefix ID for this interface."
410 msgstr ""
411
412 msgid "Associated Stations"
413 msgstr "Tilkoblede Klienter"
414
415 msgid "Auth Group"
416 msgstr ""
417
418 msgid "Authentication"
419 msgstr "Godkjenning"
420
421 msgid "Authentication Type"
422 msgstr ""
423
424 msgid "Authoritative"
425 msgstr "Autoritativ"
426
427 msgid "Authorization Required"
428 msgstr "Autorisasjon er nødvendig"
429
430 msgid "Auto Refresh"
431 msgstr "Automatisk oppdatering"
432
433 msgid "Automatic"
434 msgstr ""
435
436 msgid "Automatic Homenet (HNCP)"
437 msgstr ""
438
439 msgid "Automatically check filesystem for errors before mounting"
440 msgstr ""
441
442 msgid "Automatically mount filesystems on hotplug"
443 msgstr ""
444
445 msgid "Automatically mount swap on hotplug"
446 msgstr ""
447
448 msgid "Automount Filesystem"
449 msgstr ""
450
451 msgid "Automount Swap"
452 msgstr ""
453
454 msgid "Available"
455 msgstr "Tilgjengelig"
456
457 msgid "Available packages"
458 msgstr "Tilgjengelige pakker"
459
460 msgid "Average:"
461 msgstr "Gjennomsnitt:"
462
463 msgid "B43 + B43C"
464 msgstr ""
465
466 msgid "B43 + B43C + V43"
467 msgstr ""
468
469 msgid "BR / DMR / AFTR"
470 msgstr ""
471
472 msgid "BSSID"
473 msgstr "BSSID"
474
475 msgid "Back"
476 msgstr "Tilbake"
477
478 msgid "Back to Overview"
479 msgstr "Tilbake til oversikt"
480
481 msgid "Back to configuration"
482 msgstr "Tilbake til konfigurasjon"
483
484 msgid "Back to overview"
485 msgstr "Tilbake til oversikt"
486
487 msgid "Back to scan results"
488 msgstr "Tilbake til skanne resultat"
489
490 msgid "Backup / Flash Firmware"
491 msgstr "Sikkerhetskopiering/Firmware oppgradering"
492
493 msgid "Backup / Restore"
494 msgstr "Sikkerhetskopi/Gjenoppretting"
495
496 msgid "Backup file list"
497 msgstr "Sikkerhetskopier filliste"
498
499 msgid "Bad address specified!"
500 msgstr "Ugyldig adresse oppgitt!"
501
502 msgid "Band"
503 msgstr ""
504
505 msgid "Behind NAT"
506 msgstr ""
507
508 msgid ""
509 "Below is the determined list of files to backup. It consists of changed "
510 "configuration files marked by opkg, essential base files and the user "
511 "defined backup patterns."
512 msgstr ""
513 "Nedenfor er listen med filer som blir sikkerthetskopiert. Listen består av "
514 "konfigurasjonsfiler som er merket av opkg, essensielle enhets filer og andre "
515 "filer valgt av bruker."
516
517 msgid "Bind interface"
518 msgstr ""
519
520 msgid "Bind only to specific interfaces rather than wildcard address."
521 msgstr ""
522
523 msgid "Bind the tunnel to this interface (optional)."
524 msgstr ""
525
526 msgid "Bitrate"
527 msgstr "Bitrate"
528
529 msgid "Bogus NX Domain Override"
530 msgstr "Overstyr falske NX Domener"
531
532 msgid "Bridge"
533 msgstr "Bro"
534
535 msgid "Bridge interfaces"
536 msgstr "Sammenkoble grensesnitt"
537
538 msgid "Bridge unit number"
539 msgstr "Bro enhetsnummer"
540
541 msgid "Bring up on boot"
542 msgstr "Slå på ved oppstart"
543
544 msgid "Broadcom 802.11%s Wireless Controller"
545 msgstr "Broadcom 802.11%s Trådløs Kontroller"
546
547 msgid "Broadcom BCM%04x 802.11 Wireless Controller"
548 msgstr "Broadcom BCM%04x 802.11 Trådløs Kontroller"
549
550 msgid "Buffered"
551 msgstr "Bufret"
552
553 msgid ""
554 "Build/distribution specific feed definitions. This file will NOT be "
555 "preserved in any sysupgrade."
556 msgstr ""
557
558 msgid "Buttons"
559 msgstr "Knapper"
560
561 msgid "CA certificate; if empty it will be saved after the first connection."
562 msgstr ""
563
564 msgid "CPU usage (%)"
565 msgstr "CPU forbruk (%)"
566
567 msgid "Cancel"
568 msgstr "Avbryt"
569
570 msgid "Category"
571 msgstr ""
572
573 msgid "Chain"
574 msgstr "Lenke"
575
576 msgid "Changes"
577 msgstr "Endringer"
578
579 msgid "Changes applied."
580 msgstr "Endringer utført."
581
582 msgid "Changes the administrator password for accessing the device"
583 msgstr "Endrer administrator passordet for tilgang til enheten"
584
585 msgid "Channel"
586 msgstr "Kanal"
587
588 msgid "Check"
589 msgstr "Kontroller"
590
591 msgid "Check fileystems before mount"
592 msgstr ""
593
594 msgid "Check this option to delete the existing networks from this radio."
595 msgstr ""
596
597 msgid "Checksum"
598 msgstr "Kontrollsum"
599
600 msgid ""
601 "Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select "
602 "<em>unspecified</em> to remove the interface from the associated zone or "
603 "fill out the <em>create</em> field to define a new zone and attach the "
604 "interface to it."
605 msgstr ""
606 "Velg brannmur sonen du ønsker å knytte til dette grensesnittet. Velg "
607 "<em>uspesifisert</em> for å fjerne grensesnittet fra den tilknyttede sonen. "
608 "Eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere en ny sone og tilknytte "
609 "grensesnittet til det."
610
611 msgid ""
612 "Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill "
613 "out the <em>create</em> field to define a new network."
614 msgstr ""
615 "Velg det eller de nettverk du vil legge til dette trådløse grensesnittet, "
616 "eller fyll ut <em>Opprett</em> feltet for å definere et nytt nettverk."
617
618 msgid "Cipher"
619 msgstr "Krypteringsmetode"
620
621 msgid "Cisco UDP encapsulation"
622 msgstr ""
623
624 msgid ""
625 "Click \"Generate archive\" to download a tar archive of the current "
626 "configuration files. To reset the firmware to its initial state, click "
627 "\"Perform reset\" (only possible with squashfs images)."
628 msgstr ""
629 "Klikk \"Opprett arkiv\" for å laste ned et tar arkiv av de gjeldende "
630 "konfigurasjons filer. For å nullstille firmwaren til opprinnelig tilstand, "
631 "klikker du på \"Utfør nullstilling\" (kun mulig på squashfs firmwarer)."
632
633 msgid "Client"
634 msgstr "Klient"
635
636 msgid "Client ID to send when requesting DHCP"
637 msgstr "Klient ID som sendes ved DHCP spørring"
638
639 msgid ""
640 "Close inactive connection after the given amount of seconds, use 0 to "
641 "persist connection"
642 msgstr ""
643 "Lukk inaktiver tilkoblinger etter angitt antall sekunder, bruk 0 for en "
644 "kontinuerlig tilkobling"
645
646 msgid "Close list..."
647 msgstr "Lukk liste..."
648
649 msgid "Collecting data..."
650 msgstr "Henter data..."
651
652 msgid "Command"
653 msgstr "Kommando"
654
655 msgid "Common Configuration"
656 msgstr "Vanlige Innstillinger"
657
658 msgid ""
659 "Complicates key reinstallation attacks on the client side by disabling "
660 "retransmission of EAPOL-Key frames that are used to install keys. This "
661 "workaround might cause interoperability issues and reduced robustness of key "
662 "negotiation especially in environments with heavy traffic load."
663 msgstr ""
664
665 msgid "Configuration"
666 msgstr "Konfigurasjon"
667
668 msgid "Configuration applied."
669 msgstr "Konfigurasjons endring utført."
670
671 msgid "Configuration files will be kept."
672 msgstr "Konfigurasjonsfiler vil bli bevart."
673
674 msgid "Confirmation"
675 msgstr "Bekreftelse"
676
677 msgid "Connect"
678 msgstr "Koble til"
679
680 msgid "Connected"
681 msgstr "Tilkoblet"
682
683 msgid "Connection Limit"
684 msgstr "Tilkoblingsgrense (antall)"
685
686 msgid "Connection to server fails when TLS cannot be used"
687 msgstr ""
688
689 msgid "Connections"
690 msgstr "Tilkoblinger"
691
692 msgid "Country"
693 msgstr "Land"
694
695 msgid "Country Code"
696 msgstr "Landskode"
697
698 msgid "Cover the following interface"
699 msgstr "Gjelder det følgende grensesnitt"
700
701 msgid "Cover the following interfaces"
702 msgstr "Gjelder de følgende grensesnitt"
703
704 msgid "Create / Assign firewall-zone"
705 msgstr "Opprett/Tildel brannmur sone"
706
707 msgid "Create Interface"
708 msgstr "Opprett Grensesnitt"
709
710 msgid "Create a bridge over multiple interfaces"
711 msgstr "Opprett en bro over flere grensesnitt"
712
713 msgid "Critical"
714 msgstr "Kritisk"
715
716 msgid "Cron Log Level"
717 msgstr "Cron logg nivå"
718
719 msgid "Custom Interface"
720 msgstr "Egendefinerte Grensesnitt"
721
722 msgid "Custom delegated IPv6-prefix"
723 msgstr ""
724
725 msgid ""
726 "Custom feed definitions, e.g. private feeds. This file can be preserved in a "
727 "sysupgrade."
728 msgstr ""
729
730 msgid "Custom feeds"
731 msgstr ""
732
733 msgid ""
734 "Customizes the behaviour of the device <abbr title=\"Light Emitting Diode"
735 "\">LED</abbr>s if possible."
736 msgstr ""
737 "Tilpasser oppførselen til enhetens <abbr title=\"Light Emitting Diode\">LED</"
738 "abbr>s om mulig."
739
740 msgid "DHCP Leases"
741 msgstr "DHCP Leier"
742
743 msgid "DHCP Server"
744 msgstr "DHCP Server"
745
746 msgid "DHCP and DNS"
747 msgstr "DHCP og DNS"
748
749 msgid "DHCP client"
750 msgstr "DHCP klient"
751
752 msgid "DHCP-Options"
753 msgstr "DHCP-Alternativer"
754
755 msgid "DHCPv6 Leases"
756 msgstr "DHCPv6 Leier"
757
758 msgid "DHCPv6 client"
759 msgstr ""
760
761 msgid "DHCPv6-Mode"
762 msgstr ""
763
764 msgid "DHCPv6-Service"
765 msgstr ""
766
767 msgid "DNS"
768 msgstr "DNS"
769
770 msgid "DNS forwardings"
771 msgstr "DNS videresendinger"
772
773 msgid "DNS-Label / FQDN"
774 msgstr ""
775
776 msgid "DNSSEC"
777 msgstr ""
778
779 msgid "DNSSEC check unsigned"
780 msgstr ""
781
782 msgid "DPD Idle Timeout"
783 msgstr ""
784
785 msgid "DS-Lite AFTR address"
786 msgstr ""
787
788 msgid "DSL"
789 msgstr ""
790
791 msgid "DSL Status"
792 msgstr ""
793
794 msgid "DSL line mode"
795 msgstr ""
796
797 msgid "DUID"
798 msgstr "DUID"
799
800 msgid "Data Rate"
801 msgstr ""
802
803 msgid "Debug"
804 msgstr "Feilsøking"
805
806 msgid "Default %d"
807 msgstr "Standard %d"
808
809 msgid "Default gateway"
810 msgstr "Standard gateway"
811
812 msgid "Default is stateless + stateful"
813 msgstr ""
814
815 msgid "Default route"
816 msgstr ""
817
818 msgid "Default state"
819 msgstr "Standard tilstand"
820
821 msgid "Define a name for this network."
822 msgstr "Definer et navn for dette nettverket."
823
824 msgid ""
825 "Define additional DHCP options, for example "
826 "\"<code>6,192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" which advertises different DNS "
827 "servers to clients."
828 msgstr ""
829 "Definer flere DHCP valg, f.eks \"<code>192.168.2.1,192.168.2.2</code>\" som "
830 "annonserer forskjellige DNS servere til klientene."
831
832 msgid "Delete"
833 msgstr "Fjern"
834
835 msgid "Delete this network"
836 msgstr "Fjern dette nettverket"
837
838 msgid "Description"
839 msgstr "Beskrivelse"
840
841 msgid "Design"
842 msgstr "Design"
843
844 msgid "Destination"
845 msgstr "Destinasjon"
846
847 msgid "Device"
848 msgstr "Enhet"
849
850 msgid "Device Configuration"
851 msgstr "Enhet Konfigurasjon"
852
853 msgid "Device is rebooting..."
854 msgstr ""
855
856 msgid "Device unreachable"
857 msgstr ""
858
859 msgid "Diagnostics"
860 msgstr "Nettverksdiagnostikk"
861
862 msgid "Dial number"
863 msgstr ""
864
865 msgid "Directory"
866 msgstr "Katalog"
867
868 msgid "Disable"
869 msgstr "Deaktiver"
870
871 msgid ""
872 "Disable <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> for "
873 "this interface."
874 msgstr ""
875 "Deaktiver <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr> "
876 "for dette nettverket."
877
878 msgid "Disable DNS setup"
879 msgstr "Deaktiver DNS oppsett"
880
881 msgid "Disable Encryption"
882 msgstr ""
883
884 msgid "Disabled"
885 msgstr "Deaktivert"
886
887 msgid "Disabled (default)"
888 msgstr ""
889
890 msgid "Discard upstream RFC1918 responses"
891 msgstr "Forkast oppstrøms RFC1918 svar"
892
893 msgid "Displaying only packages containing"
894 msgstr "Viser bare pakker som inneholder"
895
896 msgid "Distance Optimization"
897 msgstr "Avstand Optimalisering"
898
899 msgid "Distance to farthest network member in meters."
900 msgstr "Avstand i meter til det medlem av nettverket som er lengst unna."
901
902 msgid "Distribution feeds"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Diversity"
906 msgstr "Antennevariasjon"
907
908 msgid ""
909 "Dnsmasq is a combined <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
910 "\">DHCP</abbr>-Server and <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-"
911 "Forwarder for <abbr title=\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
912 "firewalls"
913 msgstr ""
914 "Dnsmasq er en kombinert <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
915 "\">DHCP</abbr>-Server og <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-"
916 "Fremsender for <abbr title =\"Network Address Translation\">NAT</abbr> "
917 "brannmurer"
918
919 msgid "Do not cache negative replies, e.g. for not existing domains"
920 msgstr "Ikke cache negative svar, f.eks for ikke eksisterende domener"
921
922 msgid "Do not forward requests that cannot be answered by public name servers"
923 msgstr ""
924 "Ikke videresend forespørsler som ikke kan besvares med offentlige "
925 "navneservere"
926
927 msgid "Do not forward reverse lookups for local networks"
928 msgstr "Ikke videresend reverserte oppslag for lokale nettverk"
929
930 msgid "Domain required"
931 msgstr "Domene kreves"
932
933 msgid "Domain whitelist"
934 msgstr "Domene hviteliste"
935
936 msgid "Don't Fragment"
937 msgstr ""
938
939 msgid ""
940 "Don't forward <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Requests without "
941 "<abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Name"
942 msgstr ""
943 "Ikke videresend <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Forespørsler "
944 "uten <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr>-Navn"
945
946 msgid "Download and install package"
947 msgstr "Last ned og installer pakken"
948
949 msgid "Download backup"
950 msgstr "Last ned sikkerhetskopi"
951
952 msgid "Dropbear Instance"
953 msgstr "Dropbear Instans"
954
955 msgid ""
956 "Dropbear offers <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr> network shell access "
957 "and an integrated <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
958 msgstr ""
959 "Dropbear tilbyr <abbr title=\"Secure Shell\">SSH</abbr>-nettverks shell "
960 "tilgang og en integrert <abbr title=\"Secure Copy\">SCP</abbr> server"
961
962 msgid "Dual-Stack Lite (RFC6333)"
963 msgstr ""
964
965 msgid "Dynamic <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
966 msgstr ""
967 "Dynamisk <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</abbr>"
968
969 msgid "Dynamic tunnel"
970 msgstr "Dynamisk tunnel"
971
972 msgid ""
973 "Dynamically allocate DHCP addresses for clients. If disabled, only clients "
974 "having static leases will be served."
975 msgstr ""
976 "Dynamisk tildeling av DHCP adresser til klienter. Om deaktivert, kan en kun "
977 "bruke klienter med statisk leie."
978
979 msgid "EA-bits length"
980 msgstr ""
981
982 msgid "EAP-Method"
983 msgstr "EAP-metode"
984
985 msgid "Edit"
986 msgstr "Endre"
987
988 msgid ""
989 "Edit the raw configuration data above to fix any error and hit \"Save\" to "
990 "reload the page."
991 msgstr ""
992
993 msgid "Edit this interface"
994 msgstr "Endre dette grensesnittet"
995
996 msgid "Edit this network"
997 msgstr "Endre dette nettverket"
998
999 msgid "Emergency"
1000 msgstr "Krisesituasjon"
1001
1002 msgid "Enable"
1003 msgstr "Aktiver"
1004
1005 msgid "Enable <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
1006 msgstr "Aktiver <abbr title=\"Spanning Tree Protocol\">STP</abbr>"
1007
1008 msgid "Enable HE.net dynamic endpoint update"
1009 msgstr "Aktiver HE,net dynamisk endepunkt oppdatering"
1010
1011 msgid "Enable IPv6 negotiation"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Enable IPv6 negotiation on the PPP link"
1015 msgstr "Aktiver IPv6 på PPP lenke"
1016
1017 msgid "Enable Jumbo Frame passthrough"
1018 msgstr "Aktiver Jumbo Frames gjennomgang"
1019
1020 msgid "Enable NTP client"
1021 msgstr "Aktiver NTP klient"
1022
1023 msgid "Enable Single DES"
1024 msgstr ""
1025
1026 msgid "Enable TFTP server"
1027 msgstr "Aktiver TFTP server"
1028
1029 msgid "Enable VLAN functionality"
1030 msgstr "Aktiver VLAN funksjonalitet"
1031
1032 msgid "Enable WPS pushbutton, requires WPA(2)-PSK"
1033 msgstr ""
1034
1035 msgid "Enable key reinstallation (KRACK) countermeasures"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Enable learning and aging"
1039 msgstr "Aktiver 'læring' og 'aldring'"
1040
1041 msgid "Enable mirroring of incoming packets"
1042 msgstr ""
1043
1044 msgid "Enable mirroring of outgoing packets"
1045 msgstr ""
1046
1047 msgid "Enable the DF (Don't Fragment) flag of the encapsulating packets."
1048 msgstr ""
1049
1050 msgid "Enable this mount"
1051 msgstr "Aktiver dette monteringspunktet"
1052
1053 msgid "Enable this swap"
1054 msgstr "Aktiver denne swapenhet"
1055
1056 msgid "Enable/Disable"
1057 msgstr "Aktiver/Deaktiver"
1058
1059 msgid "Enabled"
1060 msgstr "Aktivert"
1061
1062 msgid ""
1063 "Enables fast roaming among access points that belong to the same Mobility "
1064 "Domain"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "Enables the Spanning Tree Protocol on this bridge"
1068 msgstr "Aktiverer Spanning Tree Protocol på denne broen"
1069
1070 msgid "Encapsulation mode"
1071 msgstr "Innkapsling modus"
1072
1073 msgid "Encryption"
1074 msgstr "Kryptering"
1075
1076 msgid "Endpoint Host"
1077 msgstr ""
1078
1079 msgid "Endpoint Port"
1080 msgstr ""
1081
1082 msgid "Erasing..."
1083 msgstr "Sletter..."
1084
1085 msgid "Error"
1086 msgstr "Feil"
1087
1088 msgid "Errored seconds (ES)"
1089 msgstr ""
1090
1091 msgid "Ethernet Adapter"
1092 msgstr "Ethernet Tilslutning"
1093
1094 msgid "Ethernet Switch"
1095 msgstr "Ethernet Svitsj"
1096
1097 msgid "Exclude interfaces"
1098 msgstr ""
1099
1100 msgid "Expand hosts"
1101 msgstr "Utvid vertsliste"
1102
1103 msgid "Expires"
1104 msgstr "Utgår"
1105
1106 #, fuzzy
1107 msgid ""
1108 "Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (<code>2m</code>)."
1109 msgstr "Utløpstid på leide adresser, minimum er 2 minutter (<code>2m</code>)."
1110
1111 msgid "External"
1112 msgstr ""
1113
1114 msgid "External R0 Key Holder List"
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "External R1 Key Holder List"
1118 msgstr ""
1119
1120 msgid "External system log server"
1121 msgstr "Ekstern systemlogg server"
1122
1123 msgid "External system log server port"
1124 msgstr "Ekstern systemlogg server port"
1125
1126 msgid "External system log server protocol"
1127 msgstr ""
1128
1129 msgid "Extra SSH command options"
1130 msgstr ""
1131
1132 msgid "File"
1133 msgstr "Fil"
1134
1135 msgid "Filename of the boot image advertised to clients"
1136 msgstr "Filnavn fra boot image annonsert til klienter"
1137
1138 msgid "Filesystem"
1139 msgstr "Filsystem"
1140
1141 msgid "Filter"
1142 msgstr "Filter"
1143
1144 msgid "Filter private"
1145 msgstr "Filtrer private"
1146
1147 msgid "Filter useless"
1148 msgstr "Filtrer ubrukelige"
1149
1150 msgid ""
1151 "Find all currently attached filesystems and swap and replace configuration "
1152 "with defaults based on what was detected"
1153 msgstr ""
1154
1155 msgid "Find and join network"
1156 msgstr "Finn og koble til nettverk"
1157
1158 msgid "Find package"
1159 msgstr "Finn pakke"
1160
1161 msgid "Finish"
1162 msgstr "Fullfør"
1163
1164 msgid "Firewall"
1165 msgstr "Brannmur"
1166
1167 msgid "Firewall Mark"
1168 msgstr ""
1169
1170 msgid "Firewall Settings"
1171 msgstr "Brannmur Innstillinger"
1172
1173 msgid "Firewall Status"
1174 msgstr "Brannmur Status"
1175
1176 msgid "Firmware File"
1177 msgstr ""
1178
1179 msgid "Firmware Version"
1180 msgstr "Firmware Versjon"
1181
1182 msgid "Fixed source port for outbound DNS queries"
1183 msgstr "Fast kilde port for utgående DNS-spørringer"
1184
1185 msgid "Flash Firmware"
1186 msgstr "Firmware Oppradering"
1187
1188 msgid "Flash image..."
1189 msgstr "Flash firmware..."
1190
1191 msgid "Flash new firmware image"
1192 msgstr "Flash nytt firmware image"
1193
1194 msgid "Flash operations"
1195 msgstr "Flash operasjoner"
1196
1197 msgid "Flashing..."
1198 msgstr "Flasher..."
1199
1200 msgid "Force"
1201 msgstr "Bruk"
1202
1203 msgid "Force CCMP (AES)"
1204 msgstr "Bruk CCMP (AES)"
1205
1206 msgid "Force DHCP on this network even if another server is detected."
1207 msgstr ""
1208 "Bruk DHCP i dette nettverket, selv om en annen DHCP server er oppdaget."
1209
1210 msgid "Force TKIP"
1211 msgstr "Bruk TKIP"
1212
1213 msgid "Force TKIP and CCMP (AES)"
1214 msgstr "Bruk TKIP og CCMP (AES)"
1215
1216 msgid "Force link"
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid "Force use of NAT-T"
1220 msgstr ""
1221
1222 msgid "Form token mismatch"
1223 msgstr ""
1224
1225 msgid "Forward DHCP traffic"
1226 msgstr "Videresend DHCP trafikk"
1227
1228 msgid "Forward Error Correction Seconds (FECS)"
1229 msgstr ""
1230
1231 msgid "Forward broadcast traffic"
1232 msgstr "Videresend kringkastingstrafikk"
1233
1234 msgid "Forwarding mode"
1235 msgstr "Videresending modus"
1236
1237 msgid "Fragmentation Threshold"
1238 msgstr "Fragmenterings Terskel"
1239
1240 msgid "Frame Bursting"
1241 msgstr "Frame Bursting"
1242
1243 msgid "Free"
1244 msgstr "Ledig"
1245
1246 msgid "Free space"
1247 msgstr "Ledig plass"
1248
1249 msgid ""
1250 "Further information about WireGuard interfaces and peers at <a href=\"http://"
1251 "wireguard.io\">wireguard.io</a>."
1252 msgstr ""
1253
1254 msgid "GHz"
1255 msgstr "GHz"
1256
1257 msgid "GPRS only"
1258 msgstr "Kun GPRS"
1259
1260 msgid "Gateway"
1261 msgstr "Gateway"
1262
1263 msgid "Gateway ports"
1264 msgstr "Gateway porter"
1265
1266 msgid "General Settings"
1267 msgstr "Generelle Innstillinger"
1268
1269 msgid "General Setup"
1270 msgstr "Generelt Oppsett"
1271
1272 msgid "General options for opkg"
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Generate Config"
1276 msgstr ""
1277
1278 msgid "Generate archive"
1279 msgstr "Opprett arkiv"
1280
1281 msgid "Generic 802.11%s Wireless Controller"
1282 msgstr "Generell 802.11%s Trådløs Kontroller"
1283
1284 msgid "Given password confirmation did not match, password not changed!"
1285 msgstr "Det oppgitte passordet var ikke korrekt, passord ble ikke endret!"
1286
1287 msgid "Global Settings"
1288 msgstr ""
1289
1290 msgid "Global network options"
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid "Go to password configuration..."
1294 msgstr "Gå til passord konfigurasjon..."
1295
1296 msgid "Go to relevant configuration page"
1297 msgstr "Gå til relevant konfigurasjonen side"
1298
1299 msgid "Group Password"
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid "Guest"
1303 msgstr ""
1304
1305 msgid "HE.net password"
1306 msgstr "HE.net passord"
1307
1308 msgid "HE.net username"
1309 msgstr ""
1310
1311 msgid "HT mode (802.11n)"
1312 msgstr ""
1313
1314 msgid "Handler"
1315 msgstr "Behandler"
1316
1317 msgid "Hang Up"
1318 msgstr "Slå av"
1319
1320 msgid "Header Error Code Errors (HEC)"
1321 msgstr ""
1322
1323 msgid "Heartbeat"
1324 msgstr ""
1325
1326 msgid ""
1327 "Here you can configure the basic aspects of your device like its hostname or "
1328 "the timezone."
1329 msgstr ""
1330 "Her kan du konfigurere grunnleggende aspekter av enheten som f.eks. dens "
1331 "vertsnavn eller tidssone."
1332
1333 msgid ""
1334 "Here you can paste public SSH-Keys (one per line) for SSH public-key "
1335 "authentication."
1336 msgstr ""
1337 "Her kan du lime inn felles SSH-nøkler(en per linje), for SSH godkjenning."
1338
1339 msgid "Hermes 802.11b Wireless Controller"
1340 msgstr "Hermes 802.11b Trådløs Kontroller"
1341
1342 msgid "Hide <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1343 msgstr "Skjul <abbr title=\"Extended Service Set Identifier\">ESSID</abbr>"
1344
1345 msgid "Host"
1346 msgstr ""
1347
1348 msgid "Host entries"
1349 msgstr "Vertsoppføringer"
1350
1351 msgid "Host expiry timeout"
1352 msgstr "Verts utløpstid"
1353
1354 msgid "Host-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> or Network"
1355 msgstr ""
1356 "Verts-<abbr title=\"Internet Protocol Address\">IP</abbr> eller Nettverk"
1357
1358 msgid "Hostname"
1359 msgstr "Vertsnavn"
1360
1361 msgid "Hostname to send when requesting DHCP"
1362 msgstr "Vertsnavn som sendes ved DHCP forespørsel"
1363
1364 msgid "Hostnames"
1365 msgstr "Vertsnavn"
1366
1367 msgid "Hybrid"
1368 msgstr ""
1369
1370 msgid "IKE DH Group"
1371 msgstr ""
1372
1373 msgid "IP Addresses"
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "IP address"
1377 msgstr "IP adresse"
1378
1379 msgid "IPv4"
1380 msgstr "IPv4"
1381
1382 msgid "IPv4 Firewall"
1383 msgstr "IPv4 Brannmur"
1384
1385 msgid "IPv4 WAN Status"
1386 msgstr "IPv4 WAN Status"
1387
1388 msgid "IPv4 address"
1389 msgstr "IPv4 adresse"
1390
1391 msgid "IPv4 and IPv6"
1392 msgstr "IPv4 og IPv6"
1393
1394 msgid "IPv4 assignment length"
1395 msgstr ""
1396
1397 msgid "IPv4 broadcast"
1398 msgstr "IPv4 kringkasting"
1399
1400 msgid "IPv4 gateway"
1401 msgstr "IPv4 gateway"
1402
1403 msgid "IPv4 netmask"
1404 msgstr "IPv4 nettmaske"
1405
1406 msgid "IPv4 only"
1407 msgstr "Kun IPv4"
1408
1409 msgid "IPv4 prefix"
1410 msgstr ""
1411
1412 msgid "IPv4 prefix length"
1413 msgstr "IPv4 prefikslengde"
1414
1415 msgid "IPv4-Address"
1416 msgstr "IPv4-Adresse"
1417
1418 msgid "IPv4-in-IPv4 (RFC2003)"
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid "IPv6"
1422 msgstr "IPv6"
1423
1424 msgid "IPv6 Firewall"
1425 msgstr "IPv6 Brannmur"
1426
1427 msgid "IPv6 Neighbours"
1428 msgstr ""
1429
1430 msgid "IPv6 Settings"
1431 msgstr ""
1432
1433 msgid "IPv6 ULA-Prefix"
1434 msgstr ""
1435
1436 msgid "IPv6 WAN Status"
1437 msgstr "IPv6 WAN Status"
1438
1439 msgid "IPv6 address"
1440 msgstr "IPv6 adresse"
1441
1442 msgid "IPv6 address delegated to the local tunnel endpoint (optional)"
1443 msgstr ""
1444
1445 msgid "IPv6 assignment hint"
1446 msgstr ""
1447
1448 msgid "IPv6 assignment length"
1449 msgstr ""
1450
1451 msgid "IPv6 gateway"
1452 msgstr "IPv6 gateway"
1453
1454 msgid "IPv6 only"
1455 msgstr "Kun IPv6"
1456
1457 msgid "IPv6 prefix"
1458 msgstr "IPv6 prefiks"
1459
1460 msgid "IPv6 prefix length"
1461 msgstr "IPv6 prefikslengde"
1462
1463 msgid "IPv6 routed prefix"
1464 msgstr ""
1465
1466 msgid "IPv6 suffix"
1467 msgstr ""
1468
1469 msgid "IPv6-Address"
1470 msgstr "IPv6-Adresse"
1471
1472 msgid "IPv6-PD"
1473 msgstr ""
1474
1475 msgid "IPv6-in-IPv4 (RFC4213)"
1476 msgstr "IPv6-i-IPv4 (RFC4213)"
1477
1478 msgid "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1479 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6rd)"
1480
1481 msgid "IPv6-over-IPv4 (6to4)"
1482 msgstr "IPv6-over-IPv4 (6til4)"
1483
1484 msgid "Identity"
1485 msgstr "Identitet"
1486
1487 msgid "If checked, 1DES is enabled"
1488 msgstr ""
1489
1490 msgid "If checked, encryption is disabled"
1491 msgstr ""
1492
1493 msgid ""
1494 "If specified, mount the device by its UUID instead of a fixed device node"
1495 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enhet monteres ut fra dens UUID"
1496
1497 msgid ""
1498 "If specified, mount the device by the partition label instead of a fixed "
1499 "device node"
1500 msgstr "Hvis oppgitt vil denne enheten bli montert utfra dens Volumnavn"
1501
1502 msgid "If unchecked, no default route is configured"
1503 msgstr "Dersom ikke avmerket blir ingen standard rute konfigurert"
1504
1505 msgid "If unchecked, the advertised DNS server addresses are ignored"
1506 msgstr "Dersom ikke avmerket blir de annonserte DNS server adresser ignorert"
1507
1508 msgid ""
1509 "If your physical memory is insufficient unused data can be temporarily "
1510 "swapped to a swap-device resulting in a higher amount of usable <abbr title="
1511 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Be aware that swapping data is a very "
1512 "slow process as the swap-device cannot be accessed with the high datarates "
1513 "of the <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1514 msgstr ""
1515 "Om ruterens fysiske minne er utilstrekkelig, ubrukte data kan midlertidig "
1516 "gjøres om til en swap-enhet som gir deg mere tilgjengelig <abbr title="
1517 "\"Random Access Memory\">RAM</abbr>. Vær oppmerksom på at bruk av swap er "
1518 "mye langsommere en <abbr title=\"Random Access Memory\">RAM</abbr>."
1519
1520 msgid "Ignore <code>/etc/hosts</code>"
1521 msgstr ""
1522
1523 msgid "Ignore interface"
1524 msgstr "Ignorer grensesnitt"
1525
1526 msgid "Ignore resolve file"
1527 msgstr "Ignorer oppslagsfil"
1528
1529 msgid "Image"
1530 msgstr "Firmware"
1531
1532 msgid "In"
1533 msgstr "i"
1534
1535 msgid ""
1536 "In order to prevent unauthorized access to the system, your request has been "
1537 "blocked. Click \"Continue »\" below to return to the previous page."
1538 msgstr ""
1539
1540 msgid "Inactivity timeout"
1541 msgstr "Tidsavbrudd etter innaktivitet"
1542
1543 msgid "Inbound:"
1544 msgstr "Innkommende:"
1545
1546 msgid "Info"
1547 msgstr "Informasjon"
1548
1549 msgid "Initscript"
1550 msgstr "Oppstartskript"
1551
1552 msgid "Initscripts"
1553 msgstr "Oppstartsskript"
1554
1555 msgid "Install"
1556 msgstr "Installer"
1557
1558 msgid "Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute"
1559 msgstr ""
1560
1561 msgid "Install package %q"
1562 msgstr "Installer pakken %q"
1563
1564 msgid "Install protocol extensions..."
1565 msgstr "Installer protokoll utvidelser..."
1566
1567 msgid "Installed packages"
1568 msgstr "Installerte pakker"
1569
1570 msgid "Interface"
1571 msgstr "Grensesnitt"
1572
1573 msgid "Interface %q device auto-migrated from %q to %q."
1574 msgstr ""
1575
1576 msgid "Interface Configuration"
1577 msgstr "Grensesnitt Konfigurasjon"
1578
1579 msgid "Interface Overview"
1580 msgstr "Grensesnitt Oversikt"
1581
1582 msgid "Interface is reconnecting..."
1583 msgstr "Grensesnittet kobler til igjen..."
1584
1585 msgid "Interface is shutting down..."
1586 msgstr "Grensesnittet slår seg av..."
1587
1588 msgid "Interface name"
1589 msgstr ""
1590
1591 msgid "Interface not present or not connected yet."
1592 msgstr "Grensesnittet er ikke tilgjengelig eller er ikke tilknyttet."
1593
1594 msgid "Interface reconnected"
1595 msgstr "Grensesnittet er koblet til igjen"
1596
1597 msgid "Interface shut down"
1598 msgstr "Grensesnittet er slått av"
1599
1600 msgid "Interfaces"
1601 msgstr "Grensesnitt"
1602
1603 msgid "Internal"
1604 msgstr ""
1605
1606 msgid "Internal Server Error"
1607 msgstr "Intern server feil"
1608
1609 msgid "Invalid"
1610 msgstr "Ugyldig"
1611
1612 msgid "Invalid VLAN ID given! Only IDs between %d and %d are allowed."
1613 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare IDer mellom %d og %d er tillatt."
1614
1615 msgid "Invalid VLAN ID given! Only unique IDs are allowed"
1616 msgstr "Ugyldig VLAN ID gitt! Bare unike ID'er er tillatt"
1617
1618 msgid "Invalid username and/or password! Please try again."
1619 msgstr "Ugyldig brukernavn og/eller passord! Vennligst prøv igjen."
1620
1621 msgid "Isolate Clients"
1622 msgstr ""
1623
1624 #, fuzzy
1625 msgid ""
1626 "It appears that you are trying to flash an image that does not fit into the "
1627 "flash memory, please verify the image file!"
1628 msgstr ""
1629 "Det virker som du prøver å flashe med en firmware som ikke passer inn i "
1630 "flash-minnet, vennligst kontroller firmware filen!"
1631
1632 msgid "JavaScript required!"
1633 msgstr "JavaScript kreves!"
1634
1635 msgid "Join Network"
1636 msgstr "Koble til nettverket"
1637
1638 msgid "Join Network: Wireless Scan"
1639 msgstr "Koble til nettverk: Trådløs Skanning"
1640
1641 msgid "Joining Network: %q"
1642 msgstr ""
1643
1644 msgid "Keep settings"
1645 msgstr "Behold innstillinger"
1646
1647 msgid "Kernel Log"
1648 msgstr "Kjerne Logg"
1649
1650 msgid "Kernel Version"
1651 msgstr "Kjerne Versjon"
1652
1653 msgid "Key"
1654 msgstr "Nøkkel"
1655
1656 msgid "Key #%d"
1657 msgstr "Nøkkel #%d"
1658
1659 msgid "Kill"
1660 msgstr "Drep"
1661
1662 msgid "L2TP"
1663 msgstr "L2TP"
1664
1665 msgid "L2TP Server"
1666 msgstr "L2TP Server"
1667
1668 msgid "LCP echo failure threshold"
1669 msgstr "LCP ekko feil terskel"
1670
1671 msgid "LCP echo interval"
1672 msgstr "LCP ekko intervall"
1673
1674 msgid "LLC"
1675 msgstr "LLC"
1676
1677 msgid "Label"
1678 msgstr "Volumnavn"
1679
1680 msgid "Language"
1681 msgstr "Språk"
1682
1683 msgid "Language and Style"
1684 msgstr "Språk og Utseende"
1685
1686 msgid "Latency"
1687 msgstr ""
1688
1689 msgid "Leaf"
1690 msgstr ""
1691
1692 msgid "Lease time"
1693 msgstr ""
1694
1695 msgid "Lease validity time"
1696 msgstr "Gyldig leietid"
1697
1698 msgid "Leasefile"
1699 msgstr "<abbr title=\"Leasefile\">Leie-fil</abbr>"
1700
1701 msgid "Leasetime remaining"
1702 msgstr "Gjenværende leietid"
1703
1704 msgid "Leave empty to autodetect"
1705 msgstr "La stå tomt for automatisk oppdagelse"
1706
1707 msgid "Leave empty to use the current WAN address"
1708 msgstr "La stå tomt for å bruke gjeldene WAN adresse"
1709
1710 msgid "Legend:"
1711 msgstr "Forklaring:"
1712
1713 msgid "Limit"
1714 msgstr "Grense"
1715
1716 msgid "Limit DNS service to subnets interfaces on which we are serving DNS."
1717 msgstr ""
1718
1719 msgid "Limit listening to these interfaces, and loopback."
1720 msgstr ""
1721
1722 msgid "Line Attenuation (LATN)"
1723 msgstr ""
1724
1725 msgid "Line Mode"
1726 msgstr ""
1727
1728 msgid "Line State"
1729 msgstr ""
1730
1731 msgid "Line Uptime"
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid "Link On"
1735 msgstr "Forbindelse"
1736
1737 msgid ""
1738 "List of <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servers to forward "
1739 "requests to"
1740 msgstr ""
1741 "Liste med <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> servere som "
1742 "forespørsler blir videresendt til"
1743
1744 msgid ""
1745 "List of R0KHs in the same Mobility Domain. <br />Format: MAC-address,NAS-"
1746 "Identifier,128-bit key as hex string. <br />This list is used to map R0KH-ID "
1747 "(NAS Identifier) to a destination MAC address when requesting PMK-R1 key "
1748 "from the R0KH that the STA used during the Initial Mobility Domain "
1749 "Association."
1750 msgstr ""
1751
1752 msgid ""
1753 "List of R1KHs in the same Mobility Domain. <br />Format: MAC-address,R1KH-ID "
1754 "as 6 octets with colons,128-bit key as hex string. <br />This list is used "
1755 "to map R1KH-ID to a destination MAC address when sending PMK-R1 key from the "
1756 "R0KH. This is also the list of authorized R1KHs in the MD that can request "
1757 "PMK-R1 keys."
1758 msgstr ""
1759
1760 msgid "List of SSH key files for auth"
1761 msgstr ""
1762
1763 msgid "List of domains to allow RFC1918 responses for"
1764 msgstr "Liste over domener hvor en tillater RFC1918 svar"
1765
1766 msgid "List of hosts that supply bogus NX domain results"
1767 msgstr "Liste over verter som returneren falske NX domene resultater"
1768
1769 msgid "Listen Interfaces"
1770 msgstr ""
1771
1772 msgid "Listen Port"
1773 msgstr ""
1774
1775 msgid "Listen only on the given interface or, if unspecified, on all"
1776 msgstr ""
1777 "Lytt kun på det angitte grensesnitt, om ingen er angitt lyttes det på alle"
1778
1779 msgid "Listening port for inbound DNS queries"
1780 msgstr "Lytte-port for innkommende DNS-spørring"
1781
1782 msgid "Load"
1783 msgstr "Belastning"
1784
1785 msgid "Load Average"
1786 msgstr "Belastning Gjennomsnitt"
1787
1788 msgid "Loading"
1789 msgstr "Laster"
1790
1791 msgid "Local IP address to assign"
1792 msgstr ""
1793
1794 msgid "Local IPv4 address"
1795 msgstr "Lokal IPv4 adresse"
1796
1797 msgid "Local IPv6 address"
1798 msgstr "Lokal IPv6 adresse"
1799
1800 msgid "Local Service Only"
1801 msgstr ""
1802
1803 msgid "Local Startup"
1804 msgstr "Lokal Oppstart"
1805
1806 msgid "Local Time"
1807 msgstr "Lokal tid"
1808
1809 msgid "Local domain"
1810 msgstr "Lokalt domene"
1811
1812 #, fuzzy
1813 msgid ""
1814 "Local domain specification. Names matching this domain are never forwarded "
1815 "and are resolved from DHCP or hosts files only"
1816 msgstr ""
1817 "Lokalt domene spesifikasjon. Navn som passer dette domenet blir aldri "
1818 "videresendt, de blir kun løst av DHCP eller vertsfiler"
1819
1820 msgid "Local domain suffix appended to DHCP names and hosts file entries"
1821 msgstr "Lokalt domenesuffiks lagt til DHCP navn og vertsfil oppføringer"
1822
1823 msgid "Local server"
1824 msgstr "Lokal server"
1825
1826 msgid ""
1827 "Localise hostname depending on the requesting subnet if multiple IPs are "
1828 "available"
1829 msgstr ""
1830 "Lokaliser vertsnavn avhengig av subnett hvis flere IP-adresser er "
1831 "tilgjengelig"
1832
1833 msgid "Localise queries"
1834 msgstr "Lokalisere søk"
1835
1836 msgid "Locked to channel %s used by: %s"
1837 msgstr ""
1838
1839 msgid "Log output level"
1840 msgstr "Logg nivå"
1841
1842 msgid "Log queries"
1843 msgstr "Logg spørringer"
1844
1845 msgid "Logging"
1846 msgstr "Logging"
1847
1848 msgid "Login"
1849 msgstr "Logg inn"
1850
1851 msgid "Logout"
1852 msgstr "Logg ut"
1853
1854 msgid "Loss of Signal Seconds (LOSS)"
1855 msgstr ""
1856
1857 msgid "Lowest leased address as offset from the network address."
1858 msgstr "Laveste leide adresse, forskjøvet fra nettverks adressen."
1859
1860 msgid "MAC-Address"
1861 msgstr "MAC-Adresse"
1862
1863 msgid "MAC-Address Filter"
1864 msgstr "MAC-Addresse Filter"
1865
1866 msgid "MAC-Filter"
1867 msgstr "MAC-Filter"
1868
1869 msgid "MAC-List"
1870 msgstr "MAC-Liste"
1871
1872 msgid "MAP / LW4over6"
1873 msgstr ""
1874
1875 msgid "MB/s"
1876 msgstr "MB/s"
1877
1878 msgid "MD5"
1879 msgstr ""
1880
1881 msgid "MHz"
1882 msgstr "MHz"
1883
1884 msgid "MTU"
1885 msgstr "MTU"
1886
1887 msgid ""
1888 "Make sure to clone the root filesystem using something like the commands "
1889 "below:"
1890 msgstr ""
1891
1892 msgid "Manual"
1893 msgstr ""
1894
1895 msgid "Max. Attainable Data Rate (ATTNDR)"
1896 msgstr ""
1897
1898 msgid "Maximum allowed number of active DHCP leases"
1899 msgstr "Maksimalt antall aktive DHCP leieavtaler"
1900
1901 msgid "Maximum allowed number of concurrent DNS queries"
1902 msgstr "Maksimalt antall samtidige DNS spørringer"
1903
1904 msgid "Maximum allowed size of EDNS.0 UDP packets"
1905 msgstr "Maksimal tillatt størrelse på EDNS.0 UDP-pakker"
1906
1907 msgid "Maximum amount of seconds to wait for the modem to become ready"
1908 msgstr "Maksimalt antall sekunder å vente på at modemet skal bli klart"
1909
1910 msgid "Maximum hold time"
1911 msgstr "Maksimal holde tid"
1912
1913 msgid ""
1914 "Maximum length of the name is 15 characters including the automatic protocol/"
1915 "bridge prefix (br-, 6in4-, pppoe- etc.)"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "Maximum number of leased addresses."
1919 msgstr "Maksimalt antall utleide adresser."
1920
1921 msgid "Mbit/s"
1922 msgstr "Mbit/s"
1923
1924 msgid "Memory"
1925 msgstr "Minne"
1926
1927 msgid "Memory usage (%)"
1928 msgstr "Minne forbruk (%)"
1929
1930 msgid "Metric"
1931 msgstr "Metrisk"
1932
1933 msgid "Minimum hold time"
1934 msgstr "Minimum holde tid"
1935
1936 msgid "Mirror monitor port"
1937 msgstr ""
1938
1939 msgid "Mirror source port"
1940 msgstr ""
1941
1942 msgid "Missing protocol extension for proto %q"
1943 msgstr "Mangler protokoll utvidelse for proto %q"
1944
1945 msgid "Mobility Domain"
1946 msgstr ""
1947
1948 msgid "Mode"
1949 msgstr "Modus"
1950
1951 msgid "Model"
1952 msgstr ""
1953
1954 msgid "Modem device"
1955 msgstr "Modem"
1956
1957 msgid "Modem init timeout"
1958 msgstr "Modem initiering tidsavbrudd"
1959
1960 msgid "Monitor"
1961 msgstr "Monitor"
1962
1963 msgid "Mount Entry"
1964 msgstr "Monterings Enhet"
1965
1966 msgid "Mount Point"
1967 msgstr "Monterings Punkt"
1968
1969 msgid "Mount Points"
1970 msgstr "Monterings Punkter"
1971
1972 msgid "Mount Points - Mount Entry"
1973 msgstr "Monterings Punkter - Monterings Enhet"
1974
1975 msgid "Mount Points - Swap Entry"
1976 msgstr "Monterings Punkter - Swap Enhet"
1977
1978 msgid ""
1979 "Mount Points define at which point a memory device will be attached to the "
1980 "filesystem"
1981 msgstr ""
1982 "Monterings punkter definerer hvor lagrings enheter blir tilsluttet "
1983 "filsystemet"
1984
1985 msgid "Mount filesystems not specifically configured"
1986 msgstr ""
1987
1988 msgid "Mount options"
1989 msgstr "Monterings alternativer"
1990
1991 msgid "Mount point"
1992 msgstr "Monterings punkt"
1993
1994 msgid "Mount swap not specifically configured"
1995 msgstr ""
1996
1997 msgid "Mounted file systems"
1998 msgstr "Monterte Filsystemer"
1999
2000 msgid "Move down"
2001 msgstr "Flytt ned"
2002
2003 msgid "Move up"
2004 msgstr "Flytt opp"
2005
2006 msgid "Multicast address"
2007 msgstr "Multicast adresse"
2008
2009 msgid "NAS ID"
2010 msgstr "NAS ID"
2011
2012 msgid "NAT-T Mode"
2013 msgstr ""
2014
2015 msgid "NAT64 Prefix"
2016 msgstr ""
2017
2018 msgid "NCM"
2019 msgstr ""
2020
2021 msgid "NDP-Proxy"
2022 msgstr ""
2023
2024 msgid "NT Domain"
2025 msgstr ""
2026
2027 msgid "NTP server candidates"
2028 msgstr "NTP server kandidater"
2029
2030 msgid "NTP sync time-out"
2031 msgstr ""
2032
2033 msgid "Name"
2034 msgstr "Navn"
2035
2036 msgid "Name of the new interface"
2037 msgstr "Navnet til det nye grensesnittet"
2038
2039 msgid "Name of the new network"
2040 msgstr "Navnet til det nye nettverket"
2041
2042 msgid "Navigation"
2043 msgstr "Navigasjon"
2044
2045 msgid "Netmask"
2046 msgstr "Nettmaske"
2047
2048 msgid "Network"
2049 msgstr "Nettverk"
2050
2051 msgid "Network Utilities"
2052 msgstr "Nettverks Verktøy"
2053
2054 msgid "Network boot image"
2055 msgstr "Nettverks boot image"
2056
2057 msgid "Network without interfaces."
2058 msgstr "Nettverk uten grensesnitt."
2059
2060 msgid "Next »"
2061 msgstr "Neste »"
2062
2063 msgid "No DHCP Server configured for this interface"
2064 msgstr "Ingen DHCP server er konfigurert for dette grensesnittet"
2065
2066 msgid "No NAT-T"
2067 msgstr ""
2068
2069 msgid "No chains in this table"
2070 msgstr "Ingen lenker i denne tabellen"
2071
2072 msgid "No files found"
2073 msgstr "Ingen filer funnet"
2074
2075 msgid "No information available"
2076 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
2077
2078 msgid "No negative cache"
2079 msgstr "Ingen negative cache"
2080
2081 msgid "No network configured on this device"
2082 msgstr "Ingen nettverk er konfigurert på denne enheten"
2083
2084 msgid "No network name specified"
2085 msgstr "Ingen nettverksnavn spesifisert"
2086
2087 msgid "No package lists available"
2088 msgstr "Ingen pakkelister tilgjengelig"
2089
2090 msgid "No password set!"
2091 msgstr "Ruteren er ikke passordbeskyttet!"
2092
2093 msgid "No rules in this chain"
2094 msgstr "Ingen regler i denne tabellen"
2095
2096 msgid "No zone assigned"
2097 msgstr "Ingen sone tilknyttet"
2098
2099 msgid "Noise"
2100 msgstr "Støy"
2101
2102 msgid "Noise Margin (SNR)"
2103 msgstr ""
2104
2105 msgid "Noise:"
2106 msgstr "Støy:"
2107
2108 msgid "Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P)"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "Non-wildcard"
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "None"
2115 msgstr "Ingen"
2116
2117 msgid "Normal"
2118 msgstr "Normal"
2119
2120 msgid "Not Found"
2121 msgstr "Ikke funnet"
2122
2123 msgid "Not associated"
2124 msgstr "Ikke tilknyttet"
2125
2126 msgid "Not connected"
2127 msgstr "Ikke tilkoblet"
2128
2129 msgid "Note: Configuration files will be erased."
2130 msgstr "Merk: Konfigurasjonsfiler vil bli slettet"
2131
2132 msgid "Note: interface name length"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Notice"
2136 msgstr "Merk"
2137
2138 msgid "Nslookup"
2139 msgstr "Nslookup"
2140
2141 msgid "OK"
2142 msgstr "OK"
2143
2144 msgid "OPKG-Configuration"
2145 msgstr "<abbr title=\"Open PacKaGe Management\">OPKG</abbr>-Konfigurasjon"
2146
2147 msgid "Obfuscated Group Password"
2148 msgstr ""
2149
2150 msgid "Obfuscated Password"
2151 msgstr ""
2152
2153 msgid "Off-State Delay"
2154 msgstr "Forsinkelse ved tilstand Av"
2155
2156 msgid ""
2157 "On this page you can configure the network interfaces. You can bridge "
2158 "several interfaces by ticking the \"bridge interfaces\" field and enter the "
2159 "names of several network interfaces separated by spaces. You can also use "
2160 "<abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> notation "
2161 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for example\">e.g.</abbr>: "
2162 "<samp>eth0.1</samp>)."
2163 msgstr ""
2164 "På denne siden kan du konfigurere nettverks grensesnittet. Du kan "
2165 "sammenkoble flere grensesnitt ved å hake av \"Sammekoble grensesnitt\" "
2166 "feltet og skrive inn navn på grensesnittene atskilt med mellomrom. Du kan "
2167 "også bruke <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr> betegnelse "
2168 "<samp>INTERFACE.VLANNR</samp> (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks</abbr>: "
2169 "<samp>eth0.1</samp>)."
2170
2171 msgid "On-State Delay"
2172 msgstr "Forsinkelse ved tilstand -På-"
2173
2174 msgid "One of hostname or mac address must be specified!"
2175 msgstr "Enten Vertsnavn eller Mac-adresse må oppgis!"
2176
2177 msgid "One or more fields contain invalid values!"
2178 msgstr "Ett eller flere felt inneholder ugyldige verdier!"
2179
2180 msgid "One or more invalid/required values on tab"
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "One or more required fields have no value!"
2184 msgstr "Ett eller flere obligatoriske felter har ingen verdi!"
2185
2186 msgid "Open list..."
2187 msgstr "Åpne liste..."
2188
2189 msgid "OpenConnect (CISCO AnyConnect)"
2190 msgstr ""
2191
2192 msgid "Operating frequency"
2193 msgstr ""
2194
2195 msgid "Option changed"
2196 msgstr "Innstilling endret"
2197
2198 msgid "Option removed"
2199 msgstr "Innstilling fjernet"
2200
2201 msgid "Optional"
2202 msgstr ""
2203
2204 msgid "Optional, specify to override default server (tic.sixxs.net)"
2205 msgstr ""
2206
2207 msgid "Optional, use when the SIXXS account has more than one tunnel"
2208 msgstr ""
2209
2210 msgid ""
2211 "Optional. 32-bit mark for outgoing encrypted packets. Enter value in hex, "
2212 "starting with <code>0x</code>."
2213 msgstr ""
2214
2215 msgid ""
2216 "Optional. Allowed values: 'eui64', 'random', fixed value like '::1' or "
2217 "'::1:2'. When IPv6 prefix (like 'a:b:c:d::') is received from a delegating "
2218 "server, use the suffix (like '::1') to form the IPv6 address ('a:b:c:d::1') "
2219 "for the interface."
2220 msgstr ""
2221
2222 msgid ""
2223 "Optional. Base64-encoded preshared key. Adds in an additional layer of "
2224 "symmetric-key cryptography for post-quantum resistance."
2225 msgstr ""
2226
2227 msgid "Optional. Create routes for Allowed IPs for this peer."
2228 msgstr ""
2229
2230 msgid ""
2231 "Optional. Host of peer. Names are resolved prior to bringing up the "
2232 "interface."
2233 msgstr ""
2234
2235 msgid "Optional. Maximum Transmission Unit of tunnel interface."
2236 msgstr ""
2237
2238 msgid "Optional. Port of peer."
2239 msgstr ""
2240
2241 msgid ""
2242 "Optional. Seconds between keep alive messages. Default is 0 (disabled). "
2243 "Recommended value if this device is behind a NAT is 25."
2244 msgstr ""
2245
2246 msgid "Optional. UDP port used for outgoing and incoming packets."
2247 msgstr ""
2248
2249 msgid "Options"
2250 msgstr "Alternativer"
2251
2252 msgid "Other:"
2253 msgstr "Andre:"
2254
2255 msgid "Out"
2256 msgstr "Ut"
2257
2258 msgid "Outbound:"
2259 msgstr "Ugående:"
2260
2261 msgid "Output Interface"
2262 msgstr ""
2263
2264 msgid "Override MAC address"
2265 msgstr "Overstyr MAC adresse"
2266
2267 msgid "Override MTU"
2268 msgstr "Overstyr MTU"
2269
2270 msgid "Override TOS"
2271 msgstr ""
2272
2273 msgid "Override TTL"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "Override default interface name"
2277 msgstr ""
2278
2279 msgid "Override the gateway in DHCP responses"
2280 msgstr "Overstyr gatewayen mottatt av DHCP respons"
2281
2282 msgid ""
2283 "Override the netmask sent to clients. Normally it is calculated from the "
2284 "subnet that is served."
2285 msgstr ""
2286 "Overstyr nettmaske sendt til klienter. Normalt er nettmasken beregnet ut fra "
2287 "subnettet som blir tildelt."
2288
2289 msgid "Override the table used for internal routes"
2290 msgstr "Overstyr tabellen som brukes for interne ruter"
2291
2292 msgid "Overview"
2293 msgstr "Oversikt"
2294
2295 msgid "Owner"
2296 msgstr "Eier"
2297
2298 msgid "PAP/CHAP password"
2299 msgstr "PAP/CHAP passord"
2300
2301 msgid "PAP/CHAP username"
2302 msgstr "PAP/CHAP brukernavn"
2303
2304 msgid "PID"
2305 msgstr "PID"
2306
2307 msgid "PIN"
2308 msgstr "PIN"
2309
2310 msgid "PMK R1 Push"
2311 msgstr ""
2312
2313 msgid "PPP"
2314 msgstr "PPP"
2315
2316 msgid "PPPoA Encapsulation"
2317 msgstr "PPPoA Innkapsling"
2318
2319 msgid "PPPoATM"
2320 msgstr "PPPoATM"
2321
2322 msgid "PPPoE"
2323 msgstr "PPPoE"
2324
2325 msgid "PPPoSSH"
2326 msgstr ""
2327
2328 msgid "PPtP"
2329 msgstr "PPtP"
2330
2331 msgid "PSID offset"
2332 msgstr ""
2333
2334 msgid "PSID-bits length"
2335 msgstr ""
2336
2337 msgid "PTM/EFM (Packet Transfer Mode)"
2338 msgstr ""
2339
2340 msgid "Package libiwinfo required!"
2341 msgstr "Pakken libiwinfo er nødvendig!"
2342
2343 msgid "Package lists are older than 24 hours"
2344 msgstr "Pakkelistene er eldre enn 24 timer"
2345
2346 msgid "Package name"
2347 msgstr "Pakkenavn"
2348
2349 msgid "Packets"
2350 msgstr "Pakker"
2351
2352 msgid "Part of zone %q"
2353 msgstr "En del av sone %q"
2354
2355 msgid "Password"
2356 msgstr "Passord"
2357
2358 msgid "Password authentication"
2359 msgstr "Passord godkjenning"
2360
2361 msgid "Password of Private Key"
2362 msgstr "Passord for privatnøkkel"
2363
2364 msgid "Password of inner Private Key"
2365 msgstr ""
2366
2367 msgid "Password successfully changed!"
2368 msgstr "Passordet er endret!"
2369
2370 msgid "Password2"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "Path to CA-Certificate"
2374 msgstr "Sti til CA-sertifikat"
2375
2376 msgid "Path to Client-Certificate"
2377 msgstr "Sti til klient-sertifikat"
2378
2379 msgid "Path to Private Key"
2380 msgstr "Sti til privatnøkkel"
2381
2382 msgid "Path to executable which handles the button event"
2383 msgstr "Sti til program som håndterer handling ved bruk av knapp"
2384
2385 msgid "Path to inner CA-Certificate"
2386 msgstr ""
2387
2388 msgid "Path to inner Client-Certificate"
2389 msgstr ""
2390
2391 msgid "Path to inner Private Key"
2392 msgstr ""
2393
2394 msgid "Peak:"
2395 msgstr "Maksimalt:"
2396
2397 msgid "Peer IP address to assign"
2398 msgstr ""
2399
2400 msgid "Peers"
2401 msgstr ""
2402
2403 msgid "Perfect Forward Secrecy"
2404 msgstr ""
2405
2406 msgid "Perform reboot"
2407 msgstr "Omstart nå"
2408
2409 msgid "Perform reset"
2410 msgstr "Foreta nullstilling"
2411
2412 msgid "Persistent Keep Alive"
2413 msgstr ""
2414
2415 msgid "Phy Rate:"
2416 msgstr "Phy Hastighet:"
2417
2418 msgid "Physical Settings"
2419 msgstr "Fysiske Innstillinger"
2420
2421 msgid "Ping"
2422 msgstr "Ping"
2423
2424 msgid "Pkts."
2425 msgstr "Pakker."
2426
2427 msgid "Please enter your username and password."
2428 msgstr "Skriv inn ditt brukernavn og passord."
2429
2430 msgid "Policy"
2431 msgstr "Policy"
2432
2433 msgid "Port"
2434 msgstr "Port"
2435
2436 msgid "Port status:"
2437 msgstr "Port status:"
2438
2439 msgid "Power Management Mode"
2440 msgstr ""
2441
2442 msgid "Pre-emtive CRC errors (CRCP_P)"
2443 msgstr ""
2444
2445 msgid "Prefer LTE"
2446 msgstr ""
2447
2448 msgid "Prefer UMTS"
2449 msgstr ""
2450
2451 msgid "Prefix Delegated"
2452 msgstr ""
2453
2454 msgid "Preshared Key"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid ""
2458 "Presume peer to be dead after given amount of LCP echo failures, use 0 to "
2459 "ignore failures"
2460 msgstr ""
2461 "Annta at peer er uten forbindelse om angitt LCP ekko feiler, bruk verdi 0 "
2462 "for å overse feil"
2463
2464 msgid "Prevent listening on these interfaces."
2465 msgstr ""
2466
2467 msgid "Prevents client-to-client communication"
2468 msgstr "Hindrer klient-til-klient kommunikasjon"
2469
2470 msgid "Prism2/2.5/3 802.11b Wireless Controller"
2471 msgstr "Prism2/2.5/3 802.11b Trådløs Kontroller"
2472
2473 msgid "Private Key"
2474 msgstr ""
2475
2476 msgid "Proceed"
2477 msgstr "Fortsett"
2478
2479 msgid "Processes"
2480 msgstr "Prosesser"
2481
2482 msgid "Profile"
2483 msgstr ""
2484
2485 msgid "Prot."
2486 msgstr "Prot."
2487
2488 msgid "Protocol"
2489 msgstr "Protokoll"
2490
2491 msgid "Protocol family"
2492 msgstr "Protokoll familie"
2493
2494 msgid "Protocol of the new interface"
2495 msgstr "Protokoll til det nye grensesnittet"
2496
2497 msgid "Protocol support is not installed"
2498 msgstr "Protokoll støtte er ikke installert"
2499
2500 msgid "Provide NTP server"
2501 msgstr "Funger som NTP Server"
2502
2503 msgid "Provide new network"
2504 msgstr "Lag nytt nettverk"
2505
2506 msgid "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2507 msgstr "Pseudo Ad-Hoc (ahdemo)"
2508
2509 msgid "Public Key"
2510 msgstr ""
2511
2512 msgid "Public prefix routed to this device for distribution to clients."
2513 msgstr ""
2514
2515 msgid "QMI Cellular"
2516 msgstr ""
2517
2518 msgid "Quality"
2519 msgstr "Kvalitet"
2520
2521 msgid "R0 Key Lifetime"
2522 msgstr ""
2523
2524 msgid "R1 Key Holder"
2525 msgstr ""
2526
2527 msgid "RFC3947 NAT-T mode"
2528 msgstr ""
2529
2530 msgid "RTS/CTS Threshold"
2531 msgstr "RTS/CTS Terskel"
2532
2533 msgid "RX"
2534 msgstr "RX"
2535
2536 msgid "RX Rate"
2537 msgstr "RX Rate"
2538
2539 msgid "RaLink 802.11%s Wireless Controller"
2540 msgstr "RaLink 802.11%s Trådløs Kontroller"
2541
2542 msgid "Radius-Accounting-Port"
2543 msgstr "Radius-Accounting-Port"
2544
2545 msgid "Radius-Accounting-Secret"
2546 msgstr "Radius-Accounting-Secret"
2547
2548 msgid "Radius-Accounting-Server"
2549 msgstr "Radius-Accounting-Server"
2550
2551 msgid "Radius-Authentication-Port"
2552 msgstr "Radius-Authentication-Port"
2553
2554 msgid "Radius-Authentication-Secret"
2555 msgstr "Radius-Authentication-Secret"
2556
2557 msgid "Radius-Authentication-Server"
2558 msgstr "Radius-Authentication-Server"
2559
2560 msgid ""
2561 "Read <code>/etc/ethers</code> to configure the <abbr title=\"Dynamic Host "
2562 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2563 msgstr ""
2564 "Benytt <code>/etc/ethers</code> for å konfigurere <abbr title=\"Dynamic Host "
2565 "Configuration Protocol\">DHCP</abbr>-Server"
2566
2567 msgid ""
2568 "Really delete this interface? The deletion cannot be undone!\\nYou might "
2569 "lose access to this device if you are connected via this interface."
2570 msgstr ""
2571 "Fjerne dette grensesnittet? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2572 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2573 "grensesnittet."
2574
2575 msgid ""
2576 "Really delete this wireless network? The deletion cannot be undone!\\nYou "
2577 "might lose access to this device if you are connected via this network."
2578 msgstr ""
2579 "Fjerne dette trådløse nettverket? Slettingen kan ikke omgjøres!\n"
2580 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette nettverket."
2581
2582 msgid "Really reset all changes?"
2583 msgstr "Vil du nullstille alle endringer?"
2584
2585 #, fuzzy
2586 msgid ""
2587 "Really shut down network?\\nYou might lose access to this device if you are "
2588 "connected via this interface."
2589 msgstr ""
2590 "Slå av dette nettverket ?\n"
2591 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2592 "grensesnittet."
2593
2594 msgid ""
2595 "Really shutdown interface \"%s\" ?\\nYou might lose access to this device if "
2596 "you are connected via this interface."
2597 msgstr ""
2598 "Slå av dette grensesnittet \"%s\" ?\n"
2599 "Du kan miste kontakten med ruteren om du er tilkoblet via dette "
2600 "grensesnittet."
2601
2602 msgid "Really switch protocol?"
2603 msgstr "Vil du endre protokoll?"
2604
2605 msgid "Realtime Connections"
2606 msgstr "Tilkoblinger Sanntid"
2607
2608 msgid "Realtime Graphs"
2609 msgstr "Grafer i sanntid"
2610
2611 msgid "Realtime Load"
2612 msgstr "Belastning Sanntid"
2613
2614 msgid "Realtime Traffic"
2615 msgstr "Trafikk Sanntid"
2616
2617 msgid "Realtime Wireless"
2618 msgstr "Trådløst i sanntid"
2619
2620 msgid "Reassociation Deadline"
2621 msgstr ""
2622
2623 msgid "Rebind protection"
2624 msgstr "Binde beskyttelse"
2625
2626 msgid "Reboot"
2627 msgstr "Omstart"
2628
2629 msgid "Rebooting..."
2630 msgstr "Starter på nytt..."
2631
2632 msgid "Reboots the operating system of your device"
2633 msgstr "Omstarter operativsystemet på enheten"
2634
2635 msgid "Receive"
2636 msgstr "Motta"
2637
2638 msgid "Receiver Antenna"
2639 msgstr "Mottak antenne"
2640
2641 msgid "Recommended. IP addresses of the WireGuard interface."
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid "Reconnect this interface"
2645 msgstr "Koble til igjen"
2646
2647 msgid "Reconnecting interface"
2648 msgstr "Kobler til igjen"
2649
2650 msgid "References"
2651 msgstr "Referanser"
2652
2653 msgid "Relay"
2654 msgstr "Relay"
2655
2656 msgid "Relay Bridge"
2657 msgstr "Relay bro"
2658
2659 msgid "Relay between networks"
2660 msgstr "Relay mellom nettverk"
2661
2662 msgid "Relay bridge"
2663 msgstr "Relay bro"
2664
2665 msgid "Remote IPv4 address"
2666 msgstr "Ekstern IPv4 adresse"
2667
2668 msgid "Remote IPv4 address or FQDN"
2669 msgstr ""
2670
2671 msgid "Remove"
2672 msgstr "Avinstaller"
2673
2674 msgid "Repeat scan"
2675 msgstr "Skann på nytt"
2676
2677 msgid "Replace entry"
2678 msgstr "Erstatt oppføring"
2679
2680 msgid "Replace wireless configuration"
2681 msgstr "Erstatt trådløs konfigurasjon"
2682
2683 msgid "Request IPv6-address"
2684 msgstr ""
2685
2686 msgid "Request IPv6-prefix of length"
2687 msgstr ""
2688
2689 msgid "Require TLS"
2690 msgstr ""
2691
2692 msgid "Required"
2693 msgstr ""
2694
2695 msgid "Required for certain ISPs, e.g. Charter with DOCSIS 3"
2696 msgstr "Er nødvendig for noen nettleverandører, f.eks Charter med DOCSIS 3"
2697
2698 msgid "Required. Base64-encoded private key for this interface."
2699 msgstr ""
2700
2701 msgid "Required. Base64-encoded public key of peer."
2702 msgstr ""
2703
2704 msgid ""
2705 "Required. IP addresses and prefixes that this peer is allowed to use inside "
2706 "the tunnel. Usually the peer's tunnel IP addresses and the networks the peer "
2707 "routes through the tunnel."
2708 msgstr ""
2709
2710 msgid ""
2711 "Requires the 'full' version of wpad/hostapd and support from the wifi driver "
2712 "<br />(as of Feb 2017: ath9k and ath10k, in LEDE also mwlwifi and mt76)"
2713 msgstr ""
2714
2715 msgid ""
2716 "Requires upstream supports DNSSEC; verify unsigned domain responses really "
2717 "come from unsigned domains"
2718 msgstr ""
2719
2720 msgid "Reset"
2721 msgstr "Nullstill"
2722
2723 msgid "Reset Counters"
2724 msgstr "Nullstill Tellere"
2725
2726 msgid "Reset to defaults"
2727 msgstr "Nullstill til standard innstilling"
2728
2729 msgid "Resolv and Hosts Files"
2730 msgstr "Oppslag og Vertsfiler"
2731
2732 msgid "Resolve file"
2733 msgstr "<abbr title=\"Resolvefile\">Oppslagsfil</abbr>"
2734
2735 msgid "Restart"
2736 msgstr "Omstart"
2737
2738 msgid "Restart Firewall"
2739 msgstr "Omstart Brannmur"
2740
2741 msgid "Restore backup"
2742 msgstr "Gjenopprett sikkerhetskopi"
2743
2744 msgid "Reveal/hide password"
2745 msgstr "Vis/Skjul passord"
2746
2747 msgid "Revert"
2748 msgstr "Tilbakestill"
2749
2750 msgid "Root"
2751 msgstr "Rot"
2752
2753 msgid "Root directory for files served via TFTP"
2754 msgstr "Rot katalog for filer gitt fra TFTP"
2755
2756 msgid "Root preparation"
2757 msgstr ""
2758
2759 msgid "Route Allowed IPs"
2760 msgstr ""
2761
2762 msgid "Route type"
2763 msgstr ""
2764
2765 msgid "Routed IPv6 prefix for downstream interfaces"
2766 msgstr ""
2767
2768 msgid "Router Advertisement-Service"
2769 msgstr ""
2770
2771 msgid "Router Password"
2772 msgstr "Ruter Passord"
2773
2774 msgid "Routes"
2775 msgstr "Ruter"
2776
2777 msgid ""
2778 "Routes specify over which interface and gateway a certain host or network "
2779 "can be reached."
2780 msgstr ""
2781 "Ruter, angir hvilket nettverksgrensesnitt og hvilken gateway som brukes for "
2782 "å nå et gitt nettverk eller vert."
2783
2784 msgid "Run a filesystem check before mounting the device"
2785 msgstr "Kjør filsystem sjekk før montering av enheten"
2786
2787 msgid "Run filesystem check"
2788 msgstr "Kjør filsystem sjekk"
2789
2790 msgid "SHA256"
2791 msgstr ""
2792
2793 msgid ""
2794 "SIXXS supports TIC only, for static tunnels using IP protocol 41 (RFC4213) "
2795 "use 6in4 instead"
2796 msgstr ""
2797
2798 msgid "SIXXS-handle[/Tunnel-ID]"
2799 msgstr ""
2800
2801 msgid "SNR"
2802 msgstr ""
2803
2804 msgid "SSH Access"
2805 msgstr "SSH Tilgang"
2806
2807 msgid "SSH server address"
2808 msgstr ""
2809
2810 msgid "SSH server port"
2811 msgstr ""
2812
2813 msgid "SSH username"
2814 msgstr ""
2815
2816 msgid "SSH-Keys"
2817 msgstr "SSH-Nøkler"
2818
2819 msgid "SSID"
2820 msgstr "SSID"
2821
2822 msgid "Save"
2823 msgstr "Lagre"
2824
2825 msgid "Save & Apply"
2826 msgstr "Lagre & Aktiver"
2827
2828 msgid "Save &#38; Apply"
2829 msgstr "Lagre &#38; Aktiver"
2830
2831 msgid "Scan"
2832 msgstr "Skann"
2833
2834 msgid "Scheduled Tasks"
2835 msgstr "Planlagte Oppgaver"
2836
2837 msgid "Section added"
2838 msgstr "Seksjon lagt til"
2839
2840 msgid "Section removed"
2841 msgstr "Seksjon fjernet"
2842
2843 msgid "See \"mount\" manpage for details"
2844 msgstr "Se \"mount\" manpage for detaljer"
2845
2846 msgid ""
2847 "Send LCP echo requests at the given interval in seconds, only effective in "
2848 "conjunction with failure threshold"
2849 msgstr ""
2850 "Send LCP ekko forespørsler etter angitt intervall i sekunder, dette er kun "
2851 "gjeldene dersom feilterskelen er nådd"
2852
2853 msgid "Separate Clients"
2854 msgstr "Separerte Klienter"
2855
2856 msgid "Server Settings"
2857 msgstr "Server Innstillinger"
2858
2859 msgid "Server password"
2860 msgstr ""
2861
2862 msgid ""
2863 "Server password, enter the specific password of the tunnel when the username "
2864 "contains the tunnel ID"
2865 msgstr ""
2866
2867 msgid "Server username"
2868 msgstr ""
2869
2870 msgid "Service Name"
2871 msgstr "Tjeneste navn"
2872
2873 msgid "Service Type"
2874 msgstr "Tjeneste type"
2875
2876 msgid "Services"
2877 msgstr "Tjenester"
2878
2879 msgid ""
2880 "Set interface properties regardless of the link carrier (If set, carrier "
2881 "sense events do not invoke hotplug handlers)."
2882 msgstr ""
2883
2884 #, fuzzy
2885 msgid "Set up Time Synchronization"
2886 msgstr "Oppsett tidssynkronisering"
2887
2888 msgid "Setup DHCP Server"
2889 msgstr "Oppsett DHCP server"
2890
2891 msgid "Severely Errored Seconds (SES)"
2892 msgstr ""
2893
2894 msgid "Short GI"
2895 msgstr ""
2896
2897 msgid "Show current backup file list"
2898 msgstr "Vis gjeldende liste med sikkerhetskopifiler"
2899
2900 msgid "Shutdown this interface"
2901 msgstr "Slå av dette grensesnittet"
2902
2903 msgid "Shutdown this network"
2904 msgstr "Slå av dette nettverket"
2905
2906 msgid "Signal"
2907 msgstr "Signal"
2908
2909 msgid "Signal Attenuation (SATN)"
2910 msgstr ""
2911
2912 msgid "Signal:"
2913 msgstr "Signal:"
2914
2915 msgid "Size"
2916 msgstr "Størrelse"
2917
2918 msgid "Size (.ipk)"
2919 msgstr ""
2920
2921 msgid "Skip"
2922 msgstr "Gå videre"
2923
2924 msgid "Skip to content"
2925 msgstr "Gå til innhold"
2926
2927 msgid "Skip to navigation"
2928 msgstr "Gå til navigasjon"
2929
2930 msgid "Slot time"
2931 msgstr "Slot tid"
2932
2933 msgid "Software"
2934 msgstr "Programvare"
2935
2936 msgid "Software VLAN"
2937 msgstr ""
2938
2939 msgid "Some fields are invalid, cannot save values!"
2940 msgstr "Noen felt er ugyldige, kan ikke lagre verdier!"
2941
2942 msgid "Sorry, the object you requested was not found."
2943 msgstr "Beklager, objektet du spurte om ble ikke funnet."
2944
2945 msgid "Sorry, the server encountered an unexpected error."
2946 msgstr "Beklager, det oppstod en uventet feil på serveren."
2947
2948 msgid ""
2949 "Sorry, there is no sysupgrade support present; a new firmware image must be "
2950 "flashed manually. Please refer to the wiki for device specific install "
2951 "instructions."
2952 msgstr ""
2953 "Beklager, men finner ikke støtte for 'sysupgrade', ny firmware må derfor "
2954 "flashes manuelt. Viser til wiki for installering av firmare på forskjellige "
2955 "enheter."
2956
2957 msgid "Sort"
2958 msgstr "Sortering"
2959
2960 msgid "Source"
2961 msgstr "Kilde"
2962
2963 msgid "Source routing"
2964 msgstr ""
2965
2966 msgid "Specifies the button state to handle"
2967 msgstr "Spesifiserer knappens handlemønster"
2968
2969 msgid "Specifies the directory the device is attached to"
2970 msgstr "Hvor lagrings enheten blir tilsluttet filsystemet (f.eks. /mnt/sda1)"
2971
2972 msgid "Specifies the listening port of this <em>Dropbear</em> instance"
2973 msgstr "Angir den lyttende porten for denne <em>Dropbear</em> instansen"
2974
2975 msgid ""
2976 "Specifies the maximum amount of failed ARP requests until hosts are presumed "
2977 "to be dead"
2978 msgstr ""
2979 "Angir maksimalt antall feilede ARP forespørsler før verter ansees frakoblet"
2980
2981 msgid ""
2982 "Specifies the maximum amount of seconds after which hosts are presumed to be "
2983 "dead"
2984 msgstr "Angir maksimalt antall sekunder før verter ansees som frakoblet"
2985
2986 msgid "Specify a TOS (Type of Service)."
2987 msgstr ""
2988
2989 msgid ""
2990 "Specify a TTL (Time to Live) for the encapsulating packet other than the "
2991 "default (64)."
2992 msgstr ""
2993
2994 msgid ""
2995 "Specify an MTU (Maximum Transmission Unit) other than the default (1280 "
2996 "bytes)."
2997 msgstr ""
2998
2999 msgid "Specify the secret encryption key here."
3000 msgstr "Angi krypteringsnøkkelen her."
3001
3002 msgid "Start"
3003 msgstr "Start"
3004
3005 msgid "Start priority"
3006 msgstr "Start prioritet"
3007
3008 msgid "Startup"
3009 msgstr "Oppstart"
3010
3011 msgid "Static IPv4 Routes"
3012 msgstr "Statiske IPv4 Ruter"
3013
3014 msgid "Static IPv6 Routes"
3015 msgstr "Statiske IPv6 Ruter"
3016
3017 msgid "Static Leases"
3018 msgstr "Statiske Leier"
3019
3020 msgid "Static Routes"
3021 msgstr "Statiske Ruter"
3022
3023 msgid "Static address"
3024 msgstr "Statisk adresse"
3025
3026 msgid ""
3027 "Static leases are used to assign fixed IP addresses and symbolic hostnames "
3028 "to DHCP clients. They are also required for non-dynamic interface "
3029 "configurations where only hosts with a corresponding lease are served."
3030 msgstr ""
3031 "Statisk leieavtaler brukes til å tildele faste IP adresser og symbolske "
3032 "vertsnavn til DHCP klienter. Dette er nødvendig om grensesnittet ikke er "
3033 "dynamisk konfigurert og kun klienter med dhcp leieavtale får IP."
3034
3035 msgid "Status"
3036 msgstr "Status"
3037
3038 msgid "Stop"
3039 msgstr "Stop"
3040
3041 msgid "Strict order"
3042 msgstr "Streng overholdelse"
3043
3044 msgid "Submit"
3045 msgstr "Send"
3046
3047 msgid "Suppress logging"
3048 msgstr ""
3049
3050 msgid "Suppress logging of the routine operation of these protocols"
3051 msgstr ""
3052
3053 msgid "Swap"
3054 msgstr ""
3055
3056 msgid "Swap Entry"
3057 msgstr "Swap Enhet"
3058
3059 msgid "Switch"
3060 msgstr "Svitsj"
3061
3062 msgid "Switch %q"
3063 msgstr "Svitsj %q"
3064
3065 msgid "Switch %q (%s)"
3066 msgstr "Svitsj %q (%s)"
3067
3068 msgid ""
3069 "Switch %q has an unknown topology - the VLAN settings might not be accurate."
3070 msgstr ""
3071
3072 msgid "Switch VLAN"
3073 msgstr ""
3074
3075 msgid "Switch protocol"
3076 msgstr "Svitsj protokoll"
3077
3078 msgid "Sync with browser"
3079 msgstr "Synkroniser med nettleser"
3080
3081 msgid "Synchronizing..."
3082 msgstr "Synkroniser..."
3083
3084 msgid "System"
3085 msgstr "System"
3086
3087 msgid "System Log"
3088 msgstr "System Logg"
3089
3090 msgid "System Properties"
3091 msgstr "System Egenskaper"
3092
3093 msgid "System log buffer size"
3094 msgstr "System logg buffer størrelse"
3095
3096 msgid "TCP:"
3097 msgstr "TCP:"
3098
3099 msgid "TFTP Settings"
3100 msgstr "TFTP Innstillinger"
3101
3102 msgid "TFTP server root"
3103 msgstr "TFTP server roten"
3104
3105 msgid "TX"
3106 msgstr "TX"
3107
3108 msgid "TX Rate"
3109 msgstr "TX rate"
3110
3111 msgid "Table"
3112 msgstr "Tabell"
3113
3114 msgid "Target"
3115 msgstr "Mål"
3116
3117 msgid "Target network"
3118 msgstr ""
3119
3120 msgid "Terminate"
3121 msgstr "Avslutte"
3122
3123 #, fuzzy
3124 msgid ""
3125 "The <em>Device Configuration</em> section covers physical settings of the "
3126 "radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which "
3127 "are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is "
3128 "multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode "
3129 "are grouped in the <em>Interface Configuration</em>."
3130 msgstr ""
3131 "<em>Enhet Konfigurasjon</em> seksjonen omhandler innstillingene av den "
3132 "trådløse enheten som kanaler, sende stryke eller antenne valg. Disse "
3133 "innstillingene er delt mellom alle definerte trådløse nettverk opprettet "
3134 "utfra denne enhet. (om den trådløse enheten støtter mulit-SSID). Nettverks "
3135 "innstillinger som kryptering eller kanaler er gruppert i <em>Grensesnitt "
3136 "Konfigurasjon</em>."
3137
3138 msgid ""
3139 "The <em>libiwinfo-lua</em> package is not installed. You must install this "
3140 "component for working wireless configuration!"
3141 msgstr ""
3142 "Pakken <em>libiwinfo-lua</em> er ikke installert. Du må installere denne "
3143 "pakken for å kunne konfigurerer trådløse enheter!"
3144
3145 msgid ""
3146 "The HE.net endpoint update configuration changed, you must now use the plain "
3147 "username instead of the user ID!"
3148 msgstr ""
3149
3150 msgid ""
3151 "The IPv4 address or the fully-qualified domain name of the remote tunnel end."
3152 msgstr ""
3153
3154 msgid ""
3155 "The IPv6 prefix assigned to the provider, usually ends with <code>::</code>"
3156 msgstr ""
3157 "IPv6 prefikset tilordnet mot leverandør, ender som regel med <code>::</code>"
3158
3159 msgid ""
3160 "The allowed characters are: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</"
3161 "code> and <code>_</code>"
3162 msgstr ""
3163 "Gyldige tegn er: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code> og "
3164 "<code>_</code>"
3165
3166 msgid "The configuration file could not be loaded due to the following error:"
3167 msgstr ""
3168
3169 msgid ""
3170 "The device file of the memory or partition (<abbr title=\"for example\">e.g."
3171 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3172 msgstr ""
3173 "Filenheten til partisjonen eller minnet (<abbr title=\"for eksempel\">f.eks."
3174 "</abbr> <code>/dev/sda1</code>)"
3175
3176 msgid ""
3177 "The filesystem that was used to format the memory (<abbr title=\"for example"
3178 "\">e.g.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended Filesystem\">ext3</abbr></"
3179 "samp>)"
3180 msgstr ""
3181 "Filsystemet som ble brukt til å formatere partisjonen eller minnet. (<abbr "
3182 "title=\"for eksempel\">f.eks.</abbr> <samp><abbr title=\"Third Extended "
3183 "Filesystem\">ext3</abbr></samp>)"
3184
3185 msgid ""
3186 "The flash image was uploaded. Below is the checksum and file size listed, "
3187 "compare them with the original file to ensure data integrity.<br /> Click "
3188 "\"Proceed\" below to start the flash procedure."
3189 msgstr ""
3190 "Firmwaren ble lastet opp. Nedenfor er kontrollsum og filstørrelse oppført, "
3191 "sammenlign dem med den opprinnelige filen for å sikre dataintegriteten.<br /"
3192 "> Klikk \"Fortsett\" nedenfor for å starte flash prosedyren."
3193
3194 msgid "The following changes have been committed"
3195 msgstr "Følgende endringer er foretatt"
3196
3197 msgid "The following changes have been reverted"
3198 msgstr "Følgende endringer er forkastet"
3199
3200 msgid "The following rules are currently active on this system."
3201 msgstr "Følgende regler er aktiver på systemet."
3202
3203 msgid "The given network name is not unique"
3204 msgstr "Det angitte nettverksnavnet er ikke unikt"
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid ""
3208 "The hardware is not multi-SSID capable and the existing configuration will "
3209 "be replaced if you proceed."
3210 msgstr ""
3211 "Maskinvaren er ikke multi-SSID kapabel og den ekisterende konfigurasjonen "
3212 "vil bli erstattet om du fortsetter."
3213
3214 msgid ""
3215 "The length of the IPv4 prefix in bits, the remainder is used in the IPv6 "
3216 "addresses."
3217 msgstr "Lengden IPv4 prefikset i bits, resten brukt i IPv6-adresser."
3218
3219 msgid "The length of the IPv6 prefix in bits"
3220 msgstr "Lengden på IPv6 prefikset i bits"
3221
3222 msgid "The local IPv4 address over which the tunnel is created (optional)."
3223 msgstr ""
3224
3225 msgid ""
3226 "The network ports on this device can be combined to several <abbr title="
3227 "\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s in which computers can "
3228 "communicate directly with each other. <abbr title=\"Virtual Local Area "
3229 "Network\">VLAN</abbr>s are often used to separate different network "
3230 "segments. Often there is by default one Uplink port for a connection to the "
3231 "next greater network like the internet and other ports for a local network."
3232 msgstr ""
3233 "Nettverks portene på ruteren kan kombineres til flere <abbr title=\"Virtual "
3234 "Local Area Network\">VLAN</abbr>s der datamaskiner kan kommunisere direkte "
3235 "med hverandre. <abbr title=\"Virtual Local Area Network\">VLAN</abbr>s "
3236 "brukes ofte for å skille ulike nettverk segmenter. Det er vanlig og ha en "
3237 "Uplink port for tilkobling til større nettverk som internett og andre porter "
3238 "til lokalt nettverk."
3239
3240 msgid "The selected protocol needs a device assigned"
3241 msgstr "Den valgte protokoll må ha en enhet tilknyttet"
3242
3243 msgid "The submitted security token is invalid or already expired!"
3244 msgstr ""
3245
3246 msgid ""
3247 "The system is erasing the configuration partition now and will reboot itself "
3248 "when finished."
3249 msgstr ""
3250 "Systemet sletter konfigurasjonspartisjonen nå, enheten vil bli startet på "
3251 "nytt når dette er utført."
3252
3253 #, fuzzy
3254 msgid ""
3255 "The system is flashing now.<br /> DO NOT POWER OFF THE DEVICE!<br /> Wait a "
3256 "few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the "
3257 "address of your computer to reach the device again, depending on your "
3258 "settings."
3259 msgstr ""
3260 "Systemet flashes nå.<br /> IKKE SLÅ AV ENHETEN!<br /> Vent noen minutter før "
3261 "du prøver å koble til igjen. Det kan være nødvendig å fornye ip-adressen til "
3262 "datamaskinen din for å nå enheten på nytt. (avhengig av innstillingene dine)"
3263
3264 msgid ""
3265 "The tunnel end-point is behind NAT, defaults to disabled and only applies to "
3266 "AYIYA"
3267 msgstr ""
3268
3269 msgid ""
3270 "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that "
3271 "you choose the generic image format for your platform."
3272 msgstr ""
3273 "Den opplastede programvaren er av et format som ikke støttes. Sørg for at du "
3274 "velger det generelle firmware-bildet for din plattform."
3275
3276 msgid "There are no active leases."
3277 msgstr "Det er ingen aktive leieavtaler."
3278
3279 msgid "There are no pending changes to apply!"
3280 msgstr "Det finnes ingen endringer som kan utføres!"
3281
3282 msgid "There are no pending changes to revert!"
3283 msgstr "Det finnes ingen endriger å reversere!"
3284
3285 msgid "There are no pending changes!"
3286 msgstr "Det finnes ingen endringer!"
3287
3288 msgid ""
3289 "There is no device assigned yet, please attach a network device in the "
3290 "\"Physical Settings\" tab"
3291 msgstr ""
3292 "Det er ingen enhet som er tilordnet ennå, vennligst legg til en "
3293 "nettverksenhet i \"Fysiske Innstillinger\""
3294
3295 msgid ""
3296 "There is no password set on this router. Please configure a root password to "
3297 "protect the web interface and enable SSH."
3298 msgstr ""
3299 "Det er ikke satt noe passord på denne ruter. Vennligst konfigurer et "
3300 "passord, dette beskytter webgrensesnittet og aktiverer SSH."
3301
3302 msgid "This IPv4 address of the relay"
3303 msgstr "Dette IPv4 adressen til relayet"
3304
3305 msgid ""
3306 "This file may contain lines like 'server=/domain/1.2.3.4' or "
3307 "'server=1.2.3.4' fordomain-specific or full upstream <abbr title=\"Domain "
3308 "Name System\">DNS</abbr> servers."
3309 msgstr ""
3310
3311 msgid ""
3312 "This is a list of shell glob patterns for matching files and directories to "
3313 "include during sysupgrade. Modified files in /etc/config/ and certain other "
3314 "configurations are automatically preserved."
3315 msgstr ""
3316 "Dette er en liste med 'shell glob patterns' for å matche filer og kataloger "
3317 "som skal inkluderes under sysupgrade. Endrede filer i /etc/config/ og "
3318 "enkelte andre konfigurasjoner blir automatisk bevart."
3319
3320 msgid ""
3321 "This is either the \"Update Key\" configured for the tunnel or the account "
3322 "password if no update key has been configured"
3323 msgstr ""
3324
3325 msgid ""
3326 "This is the content of /etc/rc.local. Insert your own commands here (in "
3327 "front of 'exit 0') to execute them at the end of the boot process."
3328 msgstr ""
3329 "Dette er innholdet i /etc/rc.local. Her kan du legge til egne kommandoer som "
3330 "blir startet ved slutten av boot sekvensen. (før 'exit 0')"
3331
3332 msgid ""
3333 "This is the local endpoint address assigned by the tunnel broker, it usually "
3334 "ends with <code>:2</code>"
3335 msgstr ""
3336 "Dette er den lokale endepunkt adressen som ble tildelt av tunnel 'broker', "
3337 "adressen ender vanligvis med <code>:2</code>"
3338
3339 msgid ""
3340 "This is the only <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3341 "abbr> in the local network"
3342 msgstr ""
3343 "Dette er den eneste <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol"
3344 "\">DHCP</abbr> server i det lokale nettverket"
3345
3346 msgid "This is the plain username for logging into the account"
3347 msgstr ""
3348
3349 msgid ""
3350 "This is the prefix routed to you by the tunnel broker for use by clients"
3351 msgstr ""
3352
3353 msgid "This is the system crontab in which scheduled tasks can be defined."
3354 msgstr "Dette er systemets crontab, hvor planlagte oppgaver kan defineres."
3355
3356 msgid ""
3357 "This is usually the address of the nearest PoP operated by the tunnel broker"
3358 msgstr ""
3359 "Dette er vanligvis adressen til nærmeste PoP som drives av tunell 'broker'"
3360
3361 msgid ""
3362 "This list gives an overview over currently running system processes and "
3363 "their status."
3364 msgstr "Denne listen gir en oversikt over kjørende prosesser og deres status."
3365
3366 msgid "This page allows the configuration of custom button actions"
3367 msgstr ""
3368 "Denne siden gir mulighet for å definerte egne knappers handlingsmønster"
3369
3370 msgid "This page gives an overview over currently active network connections."
3371 msgstr ""
3372 "Denne siden gir en oversikt over gjeldende aktive nettverkstilkoblinger."
3373
3374 msgid "This section contains no values yet"
3375 msgstr "Denne seksjonen inneholder ennå ingen verdier"
3376
3377 msgid "Time Synchronization"
3378 msgstr "Tidssynkronisering"
3379
3380 msgid "Time Synchronization is not configured yet."
3381 msgstr "Tiden Synkroniseringen er ikke konfigurert ennå."
3382
3383 msgid "Timezone"
3384 msgstr "Tidssone"
3385
3386 msgid ""
3387 "To restore configuration files, you can upload a previously generated backup "
3388 "archive here."
3389 msgstr ""
3390 "For å gjenopprette konfigurasjonsfiler, kan du her laste opp et backup arkiv "
3391 "som ble opprettet tidligere."
3392
3393 msgid "Tone"
3394 msgstr ""
3395
3396 msgid "Total Available"
3397 msgstr "Totalt Tilgjengelig"
3398
3399 msgid "Traceroute"
3400 msgstr "Traceroute"
3401
3402 msgid "Traffic"
3403 msgstr "Trafikk"
3404
3405 msgid "Transfer"
3406 msgstr "Overføring"
3407
3408 msgid "Transmission Rate"
3409 msgstr "Overførings rate"
3410
3411 msgid "Transmit"
3412 msgstr "Sende"
3413
3414 msgid "Transmit Power"
3415 msgstr "Sende styrke"
3416
3417 msgid "Transmitter Antenna"
3418 msgstr "Sende Antenne"
3419
3420 msgid "Trigger"
3421 msgstr "Utløser"
3422
3423 msgid "Trigger Mode"
3424 msgstr "Utløsende Tilstand"
3425
3426 msgid "Tunnel ID"
3427 msgstr "Tunnel ID"
3428
3429 msgid "Tunnel Interface"
3430 msgstr "Tunnel grensesnitt"
3431
3432 msgid "Tunnel Link"
3433 msgstr ""
3434
3435 msgid "Tunnel broker protocol"
3436 msgstr ""
3437
3438 msgid "Tunnel setup server"
3439 msgstr ""
3440
3441 msgid "Tunnel type"
3442 msgstr ""
3443
3444 msgid "Tx-Power"
3445 msgstr "Tx-Styrke"
3446
3447 msgid "Type"
3448 msgstr "Type"
3449
3450 msgid "UDP:"
3451 msgstr "UDP:"
3452
3453 msgid "UMTS only"
3454 msgstr "Kun UMTS"
3455
3456 msgid "UMTS/GPRS/EV-DO"
3457 msgstr "UMTS/GPRS/EV-DO"
3458
3459 msgid "USB Device"
3460 msgstr "USB Enhet"
3461
3462 msgid "USB Ports"
3463 msgstr ""
3464
3465 msgid "UUID"
3466 msgstr "UUID"
3467
3468 msgid "Unable to dispatch"
3469 msgstr "Kan ikke sende"
3470
3471 msgid "Unavailable Seconds (UAS)"
3472 msgstr ""
3473
3474 msgid "Unknown"
3475 msgstr "Ukjent"
3476
3477 msgid "Unknown Error, password not changed!"
3478 msgstr "Ukjent feil, passordet ble ikke endret!"
3479
3480 msgid "Unmanaged"
3481 msgstr "Uhåndtert"
3482
3483 msgid "Unmount"
3484 msgstr ""
3485
3486 msgid "Unsaved Changes"
3487 msgstr "Ulagrede Endringer"
3488
3489 msgid "Unsupported protocol type."
3490 msgstr "Protokoll type er ikke støttet."
3491
3492 msgid "Update lists"
3493 msgstr "Oppdater lister"
3494
3495 msgid ""
3496 "Upload a sysupgrade-compatible image here to replace the running firmware. "
3497 "Check \"Keep settings\" to retain the current configuration (requires a "
3498 "compatible firmware image)."
3499 msgstr ""
3500 "Last her opp en sysupgrade-kompatibel firmware som skal erstatte den "
3501 "kjørende firmware. Merk av \"Behold innstillinger\" for å beholde gjeldene "
3502 "konfigurasjon. (en kompatibel firmware er nødvendig)"
3503
3504 msgid "Upload archive..."
3505 msgstr "Last opp arkiv..."
3506
3507 msgid "Uploaded File"
3508 msgstr "Opplastet Fil"
3509
3510 msgid "Uptime"
3511 msgstr "Oppetid"
3512
3513 msgid "Use <code>/etc/ethers</code>"
3514 msgstr "Bruk <code>/etc/ethers</code>"
3515
3516 msgid "Use DHCP gateway"
3517 msgstr "Bruk DHCP gateway"
3518
3519 msgid "Use DNS servers advertised by peer"
3520 msgstr "Bruk DNS servere annonsert av peer"
3521
3522 msgid "Use ISO/IEC 3166 alpha2 country codes."
3523 msgstr "Bruk ISO/IEC 3166 alpha2 landskoder."
3524
3525 msgid "Use MTU on tunnel interface"
3526 msgstr "Bruk MTU på tunnel grensesnitt"
3527
3528 msgid "Use TTL on tunnel interface"
3529 msgstr "Bruk TTL på tunnel grensesnitt"
3530
3531 msgid "Use as external overlay (/overlay)"
3532 msgstr ""
3533
3534 msgid "Use as root filesystem (/)"
3535 msgstr ""
3536
3537 msgid "Use broadcast flag"
3538 msgstr "Bruk kringkasting flagg"
3539
3540 msgid "Use builtin IPv6-management"
3541 msgstr ""
3542
3543 msgid "Use custom DNS servers"
3544 msgstr "Bruk egendefinerte DNS servere"
3545
3546 msgid "Use default gateway"
3547 msgstr "Bruk standard gateway"
3548
3549 msgid "Use gateway metric"
3550 msgstr "Bruk gateway metrikk"
3551
3552 msgid "Use routing table"
3553 msgstr "Bruk rutingtabellen"
3554
3555 msgid ""
3556 "Use the <em>Add</em> Button to add a new lease entry. The <em>MAC-Address</"
3557 "em> indentifies the host, the <em>IPv4-Address</em> specifies to the fixed "
3558 "address to use and the <em>Hostname</em> is assigned as symbolic name to the "
3559 "requesting host. The optional <em>Lease time</em> can be used to set non-"
3560 "standard host-specific lease time, e.g. 12h, 3d or infinite."
3561 msgstr ""
3562 "Bruk <em>Legg til</em> knappen får å legge til en leieavtale. <em>MAC-"
3563 "Adresse</em> identifiserer verten, <em>IPv4-Adresse</em> angir hvilken "
3564 "statisk IP adresse som skal brukes og <em>Vertsnavn</em> blir symbolsk "
3565 "tilknyttet den anmodende verten."
3566
3567 msgid "Used"
3568 msgstr "Brukt"
3569
3570 msgid "Used Key Slot"
3571 msgstr "Brukte Nøkler"
3572
3573 msgid ""
3574 "Used for two different purposes: RADIUS NAS ID and 802.11r R0KH-ID. Not "
3575 "needed with normal WPA(2)-PSK."
3576 msgstr ""
3577
3578 msgid "User certificate (PEM encoded)"
3579 msgstr ""
3580
3581 msgid "User key (PEM encoded)"
3582 msgstr ""
3583
3584 msgid "Username"
3585 msgstr "Brukernavn"
3586
3587 msgid "VC-Mux"
3588 msgstr "VC-Mux"
3589
3590 msgid "VDSL"
3591 msgstr ""
3592
3593 msgid "VLANs on %q"
3594 msgstr "VLANs på %q"
3595
3596 msgid "VLANs on %q (%s)"
3597 msgstr "VLANs på %q (%s)"
3598
3599 msgid "VPN Local address"
3600 msgstr ""
3601
3602 msgid "VPN Local port"
3603 msgstr ""
3604
3605 msgid "VPN Server"
3606 msgstr "VPN server"
3607
3608 msgid "VPN Server port"
3609 msgstr ""
3610
3611 msgid "VPN Server's certificate SHA1 hash"
3612 msgstr ""
3613
3614 msgid "VPNC (CISCO 3000 (and others) VPN)"
3615 msgstr ""
3616
3617 msgid "Vendor"
3618 msgstr ""
3619
3620 msgid "Vendor Class to send when requesting DHCP"
3621 msgstr "Leverandør klasse som sendes ved DHCP spørring"
3622
3623 msgid "Verbose"
3624 msgstr ""
3625
3626 msgid "Verbose logging by aiccu daemon"
3627 msgstr ""
3628
3629 msgid "Verify"
3630 msgstr "Bekreft"
3631
3632 msgid "Version"
3633 msgstr "Versjon"
3634
3635 msgid "WDS"
3636 msgstr "WDS"
3637
3638 msgid "WEP Open System"
3639 msgstr "WEP åpent system"
3640
3641 msgid "WEP Shared Key"
3642 msgstr "WEP delt nøkkel"
3643
3644 msgid "WEP passphrase"
3645 msgstr "WEP passord"
3646
3647 msgid "WMM Mode"
3648 msgstr "WMM Modus"
3649
3650 msgid "WPA passphrase"
3651 msgstr "WPA passord"
3652
3653 msgid ""
3654 "WPA-Encryption requires wpa_supplicant (for client mode) or hostapd (for AP "
3655 "and ad-hoc mode) to be installed."
3656 msgstr ""
3657 "WPA-Kryptering krever at wpa_supplicant (for klient-modus) eller hostapd "
3658 "(for AP og ad-hoc-modus) er installert."
3659
3660 msgid ""
3661 "Wait for NTP sync that many seconds, seting to 0 disables waiting (optional)"
3662 msgstr ""
3663
3664 msgid "Waiting for changes to be applied..."
3665 msgstr "Venter på at endringer utføres..."
3666
3667 msgid "Waiting for command to complete..."
3668 msgstr "Venter på at kommando fullføres..."
3669
3670 msgid "Waiting for device..."
3671 msgstr ""
3672
3673 msgid "Warning"
3674 msgstr "Advarsel"
3675
3676 msgid "Warning: There are unsaved changes that will get lost on reboot!"
3677 msgstr ""
3678
3679 msgid "Whether to create an IPv6 default route over the tunnel"
3680 msgstr ""
3681
3682 msgid "Whether to route only packets from delegated prefixes"
3683 msgstr ""
3684
3685 msgid "Width"
3686 msgstr ""
3687
3688 msgid "WireGuard VPN"
3689 msgstr ""
3690
3691 msgid "Wireless"
3692 msgstr "Trådløs"
3693
3694 msgid "Wireless Adapter"
3695 msgstr "Trådløs Tilslutning"
3696
3697 msgid "Wireless Network"
3698 msgstr "Trådløst Nettverk"
3699
3700 msgid "Wireless Overview"
3701 msgstr "Trådløs Oversikt"
3702
3703 msgid "Wireless Security"
3704 msgstr "Trådløs Sikkerhet"
3705
3706 msgid "Wireless is disabled or not associated"
3707 msgstr "Trådløs er deaktiver eller ikke tilknyttet"
3708
3709 msgid "Wireless is restarting..."
3710 msgstr "Trådløst starter på nytt..."
3711
3712 msgid "Wireless network is disabled"
3713 msgstr "Trådløst nettverk er deaktivert"
3714
3715 msgid "Wireless network is enabled"
3716 msgstr "Trådløst nettverk er aktivert"
3717
3718 msgid "Wireless restarted"
3719 msgstr "Trådløst startet på nytt"
3720
3721 msgid "Wireless shut down"
3722 msgstr "Trådløst er slått av"
3723
3724 msgid "Write received DNS requests to syslog"
3725 msgstr "Skriv mottatte DNS forespørsler til syslog"
3726
3727 msgid "Write system log to file"
3728 msgstr ""
3729
3730 msgid ""
3731 "You can enable or disable installed init scripts here. Changes will applied "
3732 "after a device reboot.<br /><strong>Warning: If you disable essential init "
3733 "scripts like \"network\", your device might become inaccessible!</strong>"
3734 msgstr ""
3735 "Her kan du aktivere eller deaktivere installerte oppstartsskript. Enheten må "
3736 "omstartes før endringene blir tatt i bruk.<br /><strong>Advarsel: Om du "
3737 "deaktiverer nødvendige init skript som f.eks. \"nettverk\", kan enheten bli "
3738 "utilgjengelig! </strong>"
3739
3740 msgid ""
3741 "You must enable JavaScript in your browser or LuCI will not work properly."
3742 msgstr ""
3743 "Du må aktivere JavaScript i nettleseren din ellers vil ikke LuCI fungere "
3744 "skikkelig."
3745
3746 msgid ""
3747 "Your Internet Explorer is too old to display this page correctly. Please "
3748 "upgrade it to at least version 7 or use another browser like Firefox, Opera "
3749 "or Safari."
3750 msgstr ""
3751
3752 msgid "any"
3753 msgstr "enhver"
3754
3755 msgid "auto"
3756 msgstr "auto"
3757
3758 msgid "baseT"
3759 msgstr "baseT"
3760
3761 msgid "bridged"
3762 msgstr "brokoblet"
3763
3764 msgid "create:"
3765 msgstr "opprett:"
3766
3767 msgid "creates a bridge over specified interface(s)"
3768 msgstr "Oppretter en bro mellom angitte grensesnitt"
3769
3770 msgid "dB"
3771 msgstr "dB"
3772
3773 msgid "dBm"
3774 msgstr "dBm"
3775
3776 msgid "disable"
3777 msgstr "Deaktiver"
3778
3779 msgid "disabled"
3780 msgstr ""
3781
3782 msgid "expired"
3783 msgstr "utgått"
3784
3785 msgid ""
3786 "file where given <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3787 "abbr>-leases will be stored"
3788 msgstr ""
3789 "filen der gitt <abbr title=\"Dynamic Host Configuration Protocol\">DHCP</"
3790 "abbr>-leier vil bli lagret"
3791
3792 msgid "forward"
3793 msgstr "videresend"
3794
3795 msgid "full-duplex"
3796 msgstr "full-dupleks"
3797
3798 msgid "half-duplex"
3799 msgstr "halv-dupleks"
3800
3801 msgid "help"
3802 msgstr "Hjelp"
3803
3804 msgid "hidden"
3805 msgstr "skjult"
3806
3807 msgid "hybrid mode"
3808 msgstr ""
3809
3810 msgid "if target is a network"
3811 msgstr "Dersom målet er et nettverk"
3812
3813 msgid "input"
3814 msgstr "inndata"
3815
3816 msgid "kB"
3817 msgstr "kB"
3818
3819 msgid "kB/s"
3820 msgstr "kB/s"
3821
3822 msgid "kbit/s"
3823 msgstr "kbit/s"
3824
3825 msgid "local <abbr title=\"Domain Name System\">DNS</abbr> file"
3826 msgstr "lokal <abbr title=\"Domain Navn System\">DNS</abbr>-fil"
3827
3828 msgid "minimum 1280, maximum 1480"
3829 msgstr ""
3830
3831 msgid "minutes"
3832 msgstr ""
3833
3834 msgid "no"
3835 msgstr "nei"
3836
3837 msgid "no link"
3838 msgstr "ingen forbindelse"
3839
3840 msgid "none"
3841 msgstr "ingen"
3842
3843 msgid "not present"
3844 msgstr ""
3845
3846 msgid "off"
3847 msgstr "av"
3848
3849 msgid "on"
3850 msgstr "på"
3851
3852 msgid "open"
3853 msgstr "åpen"
3854
3855 msgid "overlay"
3856 msgstr ""
3857
3858 msgid "relay mode"
3859 msgstr ""
3860
3861 msgid "routed"
3862 msgstr "rutet"
3863
3864 msgid "server mode"
3865 msgstr ""
3866
3867 msgid "stateful-only"
3868 msgstr ""
3869
3870 msgid "stateless"
3871 msgstr ""
3872
3873 msgid "stateless + stateful"
3874 msgstr ""
3875
3876 msgid "tagged"
3877 msgstr "tagget"
3878
3879 msgid "time units (TUs / 1.024 ms) [1000-65535]"
3880 msgstr ""
3881
3882 msgid "unknown"
3883 msgstr "ukjent"
3884
3885 msgid "unlimited"
3886 msgstr "ubegrenset"
3887
3888 msgid "unspecified"
3889 msgstr "uspesifisert"
3890
3891 msgid "unspecified -or- create:"
3892 msgstr "uspesifisert --eller-- opprett:"
3893
3894 msgid "untagged"
3895 msgstr "utagget"
3896
3897 msgid "yes"
3898 msgstr "ja"
3899
3900 msgid "« Back"
3901 msgstr "« Tilbake"
3902
3903 #~ msgid "Leasetime"
3904 #~ msgstr "<abbr title=\"Leasetime\">Leietid</abbr>"
3905
3906 #~ msgid "AR Support"
3907 #~ msgstr "AR Støtte"
3908
3909 #~ msgid "Atheros 802.11%s Wireless Controller"
3910 #~ msgstr "Atheros 802.11%s Trådløs Kontroller"
3911
3912 #~ msgid "Background Scan"
3913 #~ msgstr "Bakgrunns Skanning"
3914
3915 #~ msgid "Compression"
3916 #~ msgstr "Komprimering"
3917
3918 #~ msgid "Disable HW-Beacon timer"
3919 #~ msgstr "Deaktiver HW-Beacon timer"
3920
3921 #~ msgid "Do not send probe responses"
3922 #~ msgstr "Ikke send probe svar"
3923
3924 #~ msgid "Fast Frames"
3925 #~ msgstr "Fast Frames"
3926
3927 #~ msgid "Maximum Rate"
3928 #~ msgstr "Maksimal hastighet"
3929
3930 #~ msgid "Minimum Rate"
3931 #~ msgstr "Minimum hastighet"
3932
3933 #~ msgid "Multicast Rate"
3934 #~ msgstr "Multicast hastighet"
3935
3936 #~ msgid "Outdoor Channels"
3937 #~ msgstr "Utendørs Kanaler"
3938
3939 #~ msgid "Regulatory Domain"
3940 #~ msgstr "Regulerende Domene"
3941
3942 #~ msgid "Separate WDS"
3943 #~ msgstr "Separert WDS"
3944
3945 #~ msgid "Static WDS"
3946 #~ msgstr "Statisk WDS"
3947
3948 #~ msgid "Turbo Mode"
3949 #~ msgstr "Turbo Modus"
3950
3951 #~ msgid "XR Support"
3952 #~ msgstr "XR Støtte"
3953
3954 #~ msgid "An additional network will be created if you leave this unchecked."
3955 #~ msgstr "Et nytt nettverk vil bli opprettet hvis du tar bort haken."
3956
3957 #~ msgid "Join Network: Settings"
3958 #~ msgstr "Koble til nettverk: Innstilling"
3959
3960 #~ msgid "CPU"
3961 #~ msgstr "CPU"
3962
3963 #~ msgid "Port %d"
3964 #~ msgstr "Port %d"
3965
3966 #~ msgid "Port %d is untagged in multiple VLANs!"
3967 #~ msgstr "Port %d er utagget i flere VLANs!"
3968
3969 #~ msgid "VLAN Interface"
3970 #~ msgstr "VLAN grensesnitt"