1aa68e251eaf698858a13d2ed0c452a9735be202
[project/luci.git] / applications / luci-app-wireguard / po / sv / wireguard.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3
4 msgid "Allowed IPs"
5 msgstr "Tillåtna IP-adresser"
6
7 msgid "Collecting data..."
8 msgstr "Samlar in data..."
9
10 msgid "Configuration"
11 msgstr "Konfiguration"
12
13 msgid "Data Received"
14 msgstr "Mottagen data"
15
16 msgid "Data Transmitted"
17 msgstr "Överförd data"
18
19 msgid "Endpoint"
20 msgstr "Slutpunkt"
21
22 msgid "Firewall Mark"
23 msgstr ""
24
25 msgid "Interface"
26 msgstr "Gränssnitt"
27
28 msgid "Interface does not have a public key!"
29 msgstr "Gränssnittet har inte en publik nyckel!"
30
31 msgid "Latest Handshake"
32 msgstr "Senaste handskakning"
33
34 msgid "Listen Port"
35 msgstr "Lyssningsport"
36
37 msgid "Never"
38 msgstr "Aldrig"
39
40 msgid "Peer"
41 msgstr ""
42
43 msgid "Persistent Keepalive"
44 msgstr ""
45
46 msgid "Public Key"
47 msgstr "Publik nyckel"
48
49 msgid "WireGuard Status"
50 msgstr "Status för WireGuard"
51
52 msgid "h ago"
53 msgstr "t sedan"
54
55 msgid "m ago"
56 msgstr "m sedan"
57
58 msgid "over a day ago"
59 msgstr "över en dag sedan"
60
61 msgid "s ago"
62 msgstr "s sedan"