luci-app-upnp: Edited Swedish translation
[project/luci.git] / applications / luci-app-upnp / po / sv / upnp.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Last-Translator: Automatically generated\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: sv\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
11
12 msgid ""
13 "ACLs specify which external ports may be redirected to which internal "
14 "addresses and ports"
15 msgstr "ACL:er anger vilka externa portar som ska omdirigeras till vilka interna "
16 "adresser och portar"
17
18 msgid "Action"
19 msgstr "Handling"
20
21 msgid "Active UPnP Redirects"
22 msgstr "Aktivera UPnP-omdirigeringar"
23
24 msgid "Advanced Settings"
25 msgstr "Avancerade inställningar"
26
27 msgid "Allow adding forwards only to requesting ip addresses"
28 msgstr ""
29
30 msgid "Announced model number"
31 msgstr "Aviserat modellnummer"
32
33 msgid "Announced serial number"
34 msgstr "Aviserat serienummer"
35
36 msgid "Clean rules interval"
37 msgstr ""
38
39 msgid "Clean rules threshold"
40 msgstr ""
41
42 msgid "Client Address"
43 msgstr "Klient-adress"
44
45 msgid "Client Port"
46 msgstr "Klient-port"
47
48 msgid "Collecting data..."
49 msgstr "Samlar in data..."
50
51 msgid "Comment"
52 msgstr "Kommentar"
53
54 msgid "Delete Redirect"
55 msgstr "Ta bort omdirigering"
56
57 msgid "Device UUID"
58 msgstr "Enhetens UUID"
59
60 msgid "Downlink"
61 msgstr "Nerlänk"
62
63 msgid "Enable NAT-PMP functionality"
64 msgstr "Aktivera NAT-PMP-funktionalitet"
65
66 msgid "Enable UPnP functionality"
67 msgstr "Aktivera UPnP-funktionalitet"
68
69 msgid "Enable additional logging"
70 msgstr "Aktivera ytterligare loggning"
71
72 msgid "Enable secure mode"
73 msgstr "Aktivera säkert läge"
74
75 msgid "External Port"
76 msgstr "Extern port"
77
78 msgid "External ports"
79 msgstr "Externa portar"
80
81 msgid "General Settings"
82 msgstr "Generella inställningar"
83
84 msgid "Internal addresses"
85 msgstr "Interna adresser"
86
87 msgid "Internal ports"
88 msgstr "Interna portar"
89
90 msgid "MiniUPnP ACLs"
91 msgstr "ACL:er för MiniUPnP"
92
93 msgid "MiniUPnP settings"
94 msgstr "Inställningar för MiniUPnP"
95
96 msgid "Notify interval"
97 msgstr "Intervall för avisering"
98
99 msgid "Port"
100 msgstr "Port"
101
102 msgid "Presentation URL"
103 msgstr "Presentationens URL"
104
105 msgid "Protocol"
106 msgstr "Protokoll"
107
108 msgid "Puts extra debugging information into the system log"
109 msgstr "Lägger extra felsökningsinformation till system-loggen"
110
111 msgid "Report system instead of daemon uptime"
112 msgstr "Rapportera systemet iställer för demonens upptid"
113
114 msgid "Start UPnP and NAT-PMP service"
115 msgstr "Starta UPnP och NAT-PMP-tjänsten"
116
117 msgid "There are no active redirects."
118 msgstr "Det finns inga aktiva omdirigeringar"
119
120 msgid "UPnP"
121 msgstr "UPnP"
122
123 msgid ""
124 "UPnP allows clients in the local network to automatically configure the "
125 "router."
126 msgstr "UPnP tillåter klienter i det lokala nätverket att automatiskt ställa in "
127 "routern."
128
129 msgid "UPnP lease file"
130 msgstr "Hyr-fil för UPnP"
131
132 msgid "Universal Plug & Play"
133 msgstr "Universiell Plug & Play"
134
135 msgid "Uplink"
136 msgstr "Upplänk"
137
138 msgid "Value in KByte/s, informational only"
139 msgstr "Värde i KByte/s, endast informell"