Merge pull request #600 from Umeaboy/patch-19
[project/luci.git] / applications / luci-app-transmission / po / sv / transmission.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Last-Translator: Automatically generated\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: sv\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
11
12 msgid "Alternative download speed"
13 msgstr "Alternativ nerladdningshastighet"
14
15 msgid "Alternative speed enabled"
16 msgstr "Alternativ hastighet aktiverat"
17
18 msgid "Alternative speed time begin"
19 msgstr ""
20
21 msgid "Alternative speed time day"
22 msgstr ""
23
24 msgid "Alternative speed time end"
25 msgstr ""
26
27 msgid "Alternative speed timing enabled"
28 msgstr ""
29
30 msgid "Alternative upload speed"
31 msgstr "Alternativ uppladdningshastighet"
32
33 msgid "Automatically start added torrents"
34 msgstr "Starta tillagda torrents automatiskt"
35
36 msgid "Bandwidth settings"
37 msgstr "Inställningar för bandbredd"
38
39 msgid "Binding address IPv4"
40 msgstr ""
41
42 msgid "Binding address IPv6"
43 msgstr ""
44
45 msgid "Block list enabled"
46 msgstr "Blockeringslista aktiverad"
47
48 msgid "Blocklist URL"
49 msgstr "Blockeringslistans URL"
50
51 msgid "Blocklists"
52 msgstr "Blockeringslistor"
53
54 msgid "Cache size in MB"
55 msgstr "Storlek på cache i MB"
56
57 msgid "Config file directory"
58 msgstr "Ställ in fil-mapp"
59
60 msgid "DHT enabled"
61 msgstr "DHT aktiverat"
62
63 msgid "Debug"
64 msgstr "Felsök"
65
66 msgid "Download directory"
67 msgstr "Nerladdningsmapp"
68
69 msgid "Download queue enabled"
70 msgstr "Nerladdnings-kö aktiverad"
71
72 msgid "Download queue size"
73 msgstr "Storlek på nerladdningskön"
74
75 msgid "Enable watch directory"
76 msgstr "Aktivera övervakningsmapp"
77
78 msgid "Enabled"
79 msgstr "Aktiverad"
80
81 msgid "Encryption"
82 msgstr "Kryptering"
83
84 msgid "Error"
85 msgstr "Fel"
86
87 msgid "Fast"
88 msgstr "Snabb"
89
90 msgid "Files and Locations"
91 msgstr "Filer och Platser"
92
93 msgid "Forced"
94 msgstr "Tvingad"
95
96 msgid "Full"
97 msgstr "Fullständig"
98
99 msgid "Global peer limit"
100 msgstr ""
101
102 msgid "Global settings"
103 msgstr "Globala inställningar"
104
105 msgid "Idle seeding limit"
106 msgstr ""
107
108 msgid "Idle seeding limit enabled"
109 msgstr ""
110
111 msgid "Incomplete directory"
112 msgstr "Ej komplett mapp"
113
114 msgid "Incomplete directory enabled"
115 msgstr "Ej komplett mapp aktiverad"
116
117 msgid "Info"
118 msgstr "Info"
119
120 msgid "LPD enabled"
121 msgstr "LPD aktiverat"
122
123 msgid "Lazy bitfield enabled"
124 msgstr "Lazy bitfield aktiverat"
125
126 msgid "Message level"
127 msgstr "Meddelandenivå"
128
129 msgid "Miscellaneous"
130 msgstr "Diverse"
131
132 msgid "None"
133 msgstr "Ingen"
134
135 msgid ""
136 "Number/bitfield. Start with 0, then for each day you want the scheduler "
137 "enabled, add a value. For Sunday - 1, Monday - 2, Tuesday - 4, Wednesday - "
138 "8, Thursday - 16, Friday - 32, Saturday - 64"
139 msgstr ""
140
141 msgid "Off"
142 msgstr "Av"
143
144 msgid "Open Web Interface"
145 msgstr "Öppna webbgränssnittet"
146
147 msgid "PEX enabled"
148 msgstr "PEX aktiverat"
149
150 msgid "Peer Port settings"
151 msgstr ""
152
153 msgid "Peer congestion algorithm"
154 msgstr ""
155
156 msgid "Peer limit per torrent"
157 msgstr ""
158
159 msgid "Peer port"
160 msgstr ""
161
162 msgid "Peer port random high"
163 msgstr ""
164
165 msgid "Peer port random low"
166 msgstr ""
167
168 msgid "Peer port random on start"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Peer settings"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Peer socket tos"
175 msgstr ""
176
177 msgid "Port forwarding enabled"
178 msgstr ""
179
180 msgid "Preferred"
181 msgstr "Föredraget"
182
183 msgid "Prefetch enabled"
184 msgstr ""
185
186 msgid "Queue stalled enabled"
187 msgstr ""
188
189 msgid "Queue stalled minutes"
190 msgstr ""
191
192 msgid "Queueing"
193 msgstr "Köar"
194
195 msgid "RPC URL"
196 msgstr "URL för RPC"
197
198 msgid "RPC authentication required"
199 msgstr "RPC-autentisering krävs"
200
201 msgid "RPC bind address"
202 msgstr "Bindningsadress för RPC"
203
204 msgid "RPC enabled"
205 msgstr "RPC aktiverat"
206
207 msgid "RPC password"
208 msgstr "Lösenord för RPC"
209
210 msgid "RPC port"
211 msgstr "Port för RPC"
212
213 msgid "RPC settings"
214 msgstr "Inställningar för RPC"
215
216 msgid "RPC username"
217 msgstr "Användarnamn för RPC"
218
219 msgid "RPC whitelist"
220 msgstr "Vitlista för RPC"
221
222 msgid "RPC whitelist enabled"
223 msgstr "Vitlistan för RPC aktiverad"
224
225 msgid "Ratio limit"
226 msgstr ""
227
228 msgid "Ratio limit enabled"
229 msgstr ""
230
231 msgid "Rename partial files"
232 msgstr "Döp om icke fullständiga filer"
233
234 msgid "Run daemon as user"
235 msgstr "Kör demonen som en användare"
236
237 msgid "Scheduling"
238 msgstr "Schemaläggning"
239
240 msgid "Scrape paused torrents enabled"
241 msgstr ""
242
243 msgid "Script torrent done enabled"
244 msgstr ""
245
246 msgid "Script torrent done filename"
247 msgstr ""
248
249 msgid "Seed queue enabled"
250 msgstr ""
251
252 msgid "Seed queue size"
253 msgstr ""
254
255 msgid "Speed limit down"
256 msgstr ""
257
258 msgid "Speed limit down enabled"
259 msgstr ""
260
261 msgid "Speed limit up"
262 msgstr ""
263
264 msgid "Speed limit up enabled"
265 msgstr ""
266
267 msgid "Transmission"
268 msgstr "Transmission"
269
270 msgid ""
271 "Transmission daemon is a simple bittorrent client, here you can configure "
272 "the settings."
273 msgstr "Transmission-demonen är en enkel bittorrent-klient och här kan du ställa in "
274 "inställningarna."
275
276 msgid "Trash original torrent files"
277 msgstr "Släng de ordinarie torrent-filerna i papperskorgen"
278
279 msgid "Upload slots per torrent"
280 msgstr ""
281
282 msgid "Watch directory"
283 msgstr "Övervaka mapp"
284
285 msgid "in minutes from midnight"
286 msgstr ""
287
288 msgid "preallocation"
289 msgstr ""
290
291 msgid "uTP enabled"
292 msgstr "uTP aktiverat"