Created luci-app-simple-adblock.po
[project/luci.git] / applications / luci-app-simple-adblock / po / sv / simple-adblock.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8"
3
4 msgid "Blacklisted Domain URLs"
5 msgstr "Svartlistade domänadresser"
6
7 msgid "Blacklisted Domains"
8 msgstr "Svartlistade domäner"
9
10 msgid "Blacklisted Hosts URLs"
11 msgstr "Svartlistade värdadresser"
12
13 msgid "Controls system log and console output verbosity"
14 msgstr "Kontrollerar systemloggar och detaljnivån för konsoll-utmatningen"
15
16 msgid "Enable/start service"
17 msgstr "Aktivera/starta tjänsten"
18
19 msgid "Force Router DNS"
20 msgstr ""
21
22 msgid "Force Router DNS server to all local devices"
23 msgstr ""
24
25 msgid "Forces Router DNS use on local devices, also known as DNS Hijacking"
26 msgstr ""
27
28 msgid "Individual domains to be blacklisted"
29 msgstr "Individuella domäner som ska svartlistas"
30
31 msgid "Individual domains to be whitelisted"
32 msgstr "Individulla domäner som ska svartlistas"
33
34 msgid "LED to indicate status"
35 msgstr "LED för att indikera status"
36
37 msgid "Let local devices use their own DNS servers if set"
38 msgstr ""
39
40 msgid "Output Verbosity Setting"
41 msgstr ""
42
43 msgid "Pick the LED not already used in"
44 msgstr ""
45
46 msgid "Simple AdBlock"
47 msgstr "Simple AdBlock"
48
49 msgid "Simple AdBlock Settings"
50 msgstr ""Inställningar för Simple AdBlock"
51
52 msgid "Some output"
53 msgstr "Viss utmatning"
54
55 msgid "Suppress output"
56 msgstr "Förträng utmatning"
57
58 msgid "System LED Configuration"
59 msgstr ""
60
61 msgid "URLs to lists of domains to be blacklisted"
62 msgstr ""
63
64 msgid "URLs to lists of domains to be whitelisted"
65 msgstr ""
66
67 msgid "URLs to lists of hosts to be blacklisted"
68 msgstr ""
69
70 msgid "Verbose output"
71 msgstr "Utförlig utmatning"
72
73 msgid "Whitelisted Domain URLs"
74 msgstr "Vitlistade domänadresser"
75
76 msgid "Whitelisted Domains"
77 msgstr "Vitlistade domäner"
78
79 msgid "none"
80 msgstr "ingen"