b0cf6d33168aa102fdf471d7e1750220a9035804
[project/luci.git] / applications / luci-app-shadowsocks-libev / po / sv / shadowsocks-libev.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Last-Translator: Automatically generated\n"
6 "Language-Team: none\n"
7 "Language: sv\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
11
12 msgid "Access Control"
13 msgstr ""
14
15 msgid "Allow all except listed"
16 msgstr ""
17
18 msgid "Allow listed only"
19 msgstr ""
20
21 msgid "Bypassed IP"
22 msgstr ""
23
24 msgid "Connection Timeout"
25 msgstr ""
26
27 msgid "Custom"
28 msgstr ""
29
30 msgid "Disabled"
31 msgstr ""
32
33 msgid "Enable"
34 msgstr ""
35
36 msgid "Enabled"
37 msgstr ""
38
39 msgid "Encrypt Method"
40 msgstr ""
41
42 msgid "Forwarded IP"
43 msgstr ""
44
45 msgid "Forwarding Tunnel"
46 msgstr ""
47
48 msgid "Global Setting"
49 msgstr ""
50
51 msgid "Ignore List"
52 msgstr ""
53
54 msgid "LAN"
55 msgstr ""
56
57 msgid "LAN IP List"
58 msgstr ""
59
60 msgid "Local Port"
61 msgstr ""
62
63 msgid "Password"
64 msgstr ""
65
66 msgid "Relay Mode"
67 msgstr ""
68
69 msgid "Server Address"
70 msgstr ""
71
72 msgid "Server Port"
73 msgstr ""
74
75 msgid "ShadowSocks-libev"
76 msgstr ""
77
78 msgid "ShadowSocks-libev is not running"
79 msgstr ""
80
81 msgid "ShadowSocks-libev is running"
82 msgstr ""
83
84 msgid "UDP Forward"
85 msgstr ""
86
87 msgid "UDP Local Port"
88 msgstr ""
89
90 msgid "UDP Relay"
91 msgstr ""
92
93 msgid "WAN"
94 msgstr ""
95
96 #~ msgid "Broadcast on all interfaces"
97 #~ msgstr "Sänd i alla gränssnitt"
98
99 #~ msgid "Choose the host to wake up or enter a custom MAC address to use"
100 #~ msgstr ""
101 #~ "Välj värden som ska väckas upp eller fyll i en anpassad MAC-adress att "
102 #~ "använda"
103
104 #~ msgid "Host to wake up"
105 #~ msgstr "Värd som ska väckas upp"
106
107 #~ msgid "Network interface to use"
108 #~ msgstr "Nätverksgränssnitt som ska användas"
109
110 #~ msgid ""
111 #~ "Sometimes only one of the two tools works. If one fails, try the other one"
112 #~ msgstr ""
113 #~ "Ibland så fungerar bara en av de två verktygen. Prova med den andra om "
114 #~ "den första misslyckades"
115
116 #~ msgid "Specifies the interface the WoL packet is sent on"
117 #~ msgstr "Anger gränssnittet som fjärrstartspaketet skickas med"
118
119 #~ msgid "Starting WoL utility:"
120 #~ msgstr "Startar hjälpprogrammet för fjärrstyrning av uppstart:"
121
122 #~ msgid "Wake on LAN"
123 #~ msgstr "Fjärrstyrning av uppstart"
124
125 #~ msgid ""
126 #~ "Wake on LAN is a mechanism to remotely boot computers in the local "
127 #~ "network."
128 #~ msgstr ""
129 #~ "Fjärrstyrning av uppstart är en mekanism för att starta upp datorer via "
130 #~ "fjärrstyrning i det lokala nätverket."
131
132 #~ msgid "Wake up host"
133 #~ msgstr "Väck upp värden"
134
135 #~ msgid "WoL program"
136 #~ msgstr "Program för fjärrstart"