luci-app-openvpn: Updated Swedish translation
[project/luci.git] / applications / luci-app-adblock / po / sv / adblock.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3
4 msgid "Adblock"
5 msgstr "Adblock"
6
7 msgid "Adblock Logfile"
8 msgstr "Adblock's loggfil"
9
10 msgid "Adblock version"
11 msgstr "Version för Adblock"
12
13 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
14 msgstr ""
15
16 msgid "Advanced"
17 msgstr "Avancerat"
18
19 msgid "Available blocklist sources."
20 msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor"
21
22 msgid "Backup directory"
23 msgstr "Säkerhetskopiera mapp"
24
25 msgid "Blocked domains (overall)"
26 msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"
27
28 msgid "Blocklist sources"
29 msgstr "Källor för blockeringslistor"
30
31 msgid "Collecting data..."
32 msgstr "Samlar in data..."
33
34 msgid ""
35 "Configuration of the adblock package to block ad/abuse domains by using DNS."
36 msgstr ""
37 "Konfiguration av paketet adblock för att blockera annons/otillåtna domäner "
38 "genom att använda DNS."
39
40 msgid ""
41 "Create compressed blocklist backups, they will be used in case of download "
42 "errors or during startup in manual mode."
43 msgstr ""
44
45 msgid "DNS backend"
46 msgstr "Bakände för DNS"
47
48 msgid "Description"
49 msgstr "Beskrivning"
50
51 msgid ""
52 "Do not automatically update blocklists during startup, use blocklist backups "
53 "instead."
54 msgstr ""
55
56 msgid "Download Utility (SSL Library)"
57 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
58
59 msgid "Edit Blacklist"
60 msgstr "Redigera svartlista"
61
62 msgid "Edit Configuration"
63 msgstr "Redigerar konfigurationen"
64
65 msgid "Edit Whitelist"
66 msgstr "Redigera vitlista"
67
68 msgid "Enable adblock"
69 msgstr "Aktivera adblock"
70
71 msgid "Enable blocklist backup"
72 msgstr "Aktivera säkerhetskopiering av blockeringslistan"
73
74 msgid ""
75 "Enable memory intense overall sort / duplicate removal on low memory devices "
76 "(< 64 MB RAM)"
77 msgstr ""
78
79 msgid "Enable verbose debug logging"
80 msgstr ""
81
82 msgid "Enabled"
83 msgstr "Aktiverad"
84
85 msgid "Extra options"
86 msgstr "Extra alternativ"
87
88 msgid ""
89 "For SSL protected blocklist sources you need a suitable SSL library, e.g. "
90 "'libustream-ssl' or the wget 'built-in'."
91 msgstr ""
92
93 msgid ""
94 "For further information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">see online "
95 "documentation</a>"
96 msgstr ""
97
98 msgid "Force Overall Sort"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Force local DNS"
102 msgstr "Tvinga lokal DNS"
103
104 msgid "Input file not found, please check your configuration."
105 msgstr ""
106 "Inmatningsfilen hittades inte, var vänlig och kontrollera din konfiguration."
107
108 msgid "Invalid domain specified!"
109 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
110
111 msgid "Last rundate"
112 msgstr ""
113
114 msgid "Loading"
115 msgstr "Laddar"
116
117 msgid "Manual / Backup mode"
118 msgstr ""
119
120 msgid "No"
121 msgstr "Nej"
122
123 msgid ""
124 "Note that list URLs and Shallalist category selections are configurable in "
125 "the 'Advanced' section."
126 msgstr ""
127
128 msgid ""
129 "Options for further tweaking in case the defaults are not suitable for you."
130 msgstr ""
131
132 msgid "Overview"
133 msgstr "Översikt"
134
135 msgid ""
136 "Please add only one domain per line. Comments introduced with '#' are "
137 "allowed - ip addresses, wildcards and regex are not."
138 msgstr ""
139
140 msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
141 msgstr ""
142
143 msgid "Query"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Query domains"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
150 msgstr ""
151
152 msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
153 msgstr ""
154
155 msgid "Resume adblock"
156 msgstr "Återuppta adblock"
157
158 msgid "Runtime information"
159 msgstr "Information om kör-tid"
160
161 msgid "SSL req."
162 msgstr ""
163
164 msgid "Save"
165 msgstr ""
166
167 msgid ""
168 "Space separated list of interfaces that trigger adblock processing. To "
169 "disable event driven (re-)starts remove all entries."
170 msgstr ""
171
172 msgid "Status"
173 msgstr "Status"
174
175 msgid "Suspend / Resume adblock"
176 msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
177
178 msgid "Suspend adblock"
179 msgstr "Upphäv adblock"
180
181 msgid "The file size is too large for online editing in LuCI (&gt; 512 KB)."
182 msgstr ""
183
184 msgid ""
185 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
186 "<br />"
187 msgstr ""
188
189 msgid ""
190 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
191 "<br />"
192 msgstr ""
193
194 msgid ""
195 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
196 "file (/etc/config/adblock)."
197 msgstr ""
198
199 msgid ""
200 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "
201 "for whitelisting."
202 msgstr ""
203
204 msgid ""
205 "This form shows the syslog output, pre-filtered for adblock related messages "
206 "only."
207 msgstr ""
208
209 msgid "Trigger delay"
210 msgstr ""
211
212 msgid "View Logfile"
213 msgstr "Visa loggfil"
214
215 msgid "Waiting for command to complete..."
216 msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."
217
218 msgid "Yes"
219 msgstr "Ja"
220
221 msgid "active"
222 msgstr "aktiv"
223
224 msgid "n/a"
225 msgstr "n/a"
226
227 msgid "no domains blocked"
228 msgstr "inga domäner blockerades"
229
230 msgid "suspended"
231 msgstr "upphävd"
232
233 #~ msgid "."
234 #~ msgstr "."
235
236 #~ msgid "For further information"
237 #~ msgstr "För mer information"
238
239 #~ msgid "Backup options"
240 #~ msgstr "Alternativ för säkerhetskopiering"
241
242 #~ msgid "Available blocklist sources ("
243 #~ msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor ("
244
245 #~ msgid "Global options"
246 #~ msgstr "Globala alternativ"
247
248 #~ msgid "Whitelist file"
249 #~ msgstr "Vitlista fil"
250
251 #~ msgid "see list details"
252 #~ msgstr "se listans detaljer"
253
254 #~ msgid "Count"
255 #~ msgstr "Räkna"
256
257 #~ msgid "Do not write status info to flash"
258 #~ msgstr "Skriv inte status info till flash"
259
260 #~ msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver"
261 #~ msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågning till den lokala resolvern"