Merge pull request #1342 from Umeaboy/patch-42
[project/luci.git] / applications / luci-app-adblock / po / sv / adblock.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3
4 msgid "Adblock"
5 msgstr "Adblock"
6
7 msgid "Adblock Logfile"
8 msgstr "Adblock's loggfil"
9
10 msgid "Adblock version"
11 msgstr "Version för Adblock"
12
13 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
14 msgstr ""
15
16 msgid "Advanced"
17 msgstr "Avancerat"
18
19 msgid "Available blocklist sources."
20 msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor"
21
22 msgid "Backup directory"
23 msgstr "Säkerhetskopiera mapp"
24
25 msgid "Blocked domains (overall)"
26 msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"
27
28 msgid "Blocklist sources"
29 msgstr "Källor för blockeringslistor"
30
31 msgid "Collecting data..."
32 msgstr "Samlar in data..."
33
34 msgid ""
35 "Configuration of the adblock package to block ad/abuse domains by using DNS."
36 msgstr ""
37 "Konfiguration av paketet adblock för att blockera annons/otillåtna domäner "
38 "genom att använda DNS."
39
40 msgid ""
41 "Create compressed blocklist backups, they will be used in case of download "
42 "errors or during startup in manual mode."
43 msgstr ""
44
45 msgid "DNS backend"
46 msgstr "Bakände för DNS"
47
48 msgid "Description"
49 msgstr "Beskrivning"
50
51 msgid ""
52 "Do not automatically update blocklists during startup, use blocklist backups "
53 "instead."
54 msgstr ""
55 "Uppdatera inte automatiskt blockeringlistor vid uppstarten, använd säkerhetskopierade blockeringslistor "
56 "istället."
57
58 msgid "Download Utility (SSL Library)"
59 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
60
61 msgid "Edit Blacklist"
62 msgstr "Redigera svartlista"
63
64 msgid "Edit Configuration"
65 msgstr "Redigerar konfigurationen"
66
67 msgid "Edit Whitelist"
68 msgstr "Redigera vitlista"
69
70 msgid "Enable adblock"
71 msgstr "Aktivera adblock"
72
73 msgid "Enable blocklist backup"
74 msgstr "Aktivera säkerhetskopiering av blockeringslistan"
75
76 msgid ""
77 "Enable memory intense overall sort / duplicate removal on low memory devices "
78 "(< 64 MB RAM)"
79 msgstr ""
80
81 msgid "Enable verbose debug logging"
82 msgstr "Aktivera utförlig loggning för avlusning"
83
84 msgid "Enabled"
85 msgstr "Aktiverad"
86
87 msgid "Extra options"
88 msgstr "Extra alternativ"
89
90 msgid ""
91 "For SSL protected blocklist sources you need a suitable SSL library, e.g. "
92 "'libustream-ssl' or the wget 'built-in'."
93 msgstr ""
94
95 msgid ""
96 "For further information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">see online "
97 "documentation</a>"
98 msgstr ""
99 "För mer information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">se dokumentationen "
100 "på internet</a>"
101
102 msgid "Force Overall Sort"
103 msgstr ""
104
105 msgid "Force local DNS"
106 msgstr "Tvinga lokal DNS"
107
108 msgid "Input file not found, please check your configuration."
109 msgstr "Inmatningsfilen kunde inte hittas, var vänlig kontrollera din konfiguration."
110
111 msgid "Invalid domain specified!"
112 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
113
114 msgid "Last rundate"
115 msgstr "Senaste kördatum"
116
117 msgid "Loading"
118 msgstr "Laddar"
119
120 msgid "Manual / Backup mode"
121 msgstr "Manuell / Säkerhetskopieringsläge"
122
123 msgid "No"
124 msgstr "Nej"
125
126 msgid ""
127 "Note that list URLs and Shallalist category selections are configurable in "
128 "the 'Advanced' section."
129 msgstr ""
130
131 msgid ""
132 "Options for further tweaking in case the defaults are not suitable for you."
133 msgstr ""
134
135 msgid "Overview"
136 msgstr "Översikt"
137
138 msgid ""
139 "Please add only one domain per line. Comments introduced with '#' are "
140 "allowed - ip addresses, wildcards and regex are not."
141 msgstr ""
142
143 msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
144 msgstr "Vänligen redigera den här filen direkt i en terminal-session."
145
146 msgid "Query"
147 msgstr "Fråga"
148
149 msgid "Query domains"
150 msgstr "Fråga efter domäner"
151
152 msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
153 msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågningar till den lokala "
154
155 msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
156 msgstr ""
157
158 msgid "Resume adblock"
159 msgstr "Återuppta adblock"
160
161 msgid "Runtime information"
162 msgstr "Information om körtid"
163
164 msgid "SSL req."
165 msgstr "SSL-rek."
166
167 msgid "Save"
168 msgstr "Spara"
169
170 msgid ""
171 "Space separated list of interfaces that trigger adblock processing. To "
172 "disable event driven (re-)starts remove all entries."
173 msgstr ""
174
175 msgid "Status"
176 msgstr "Status"
177
178 msgid "Suspend / Resume adblock"
179 msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
180
181 msgid "Suspend adblock"
182 msgstr "Upphäv adblock"
183
184 msgid "The file size is too large for online editing in LuCI (&gt; 512 KB)."
185 msgstr "Filstorleken är för stor för online-redigering i LuCi (&gt; 512 KB)."
186
187 msgid ""
188 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
189 "<br />"
190 msgstr ""
191 "Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's svartlista (%s)."
192 "<br />"
193
194 msgid ""
195 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
196 "<br />"
197 msgstr ""
198 "Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's vitlista (%s)."
199 "<br />"
200
201 msgid ""
202 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
203 "file (/etc/config/adblock)."
204 msgstr ""
205 "Det här formuläret tillåter dig att förändra innehållet i adblock's huvudsakliga konfigurations "
206 "fil (/etc/config/adblock)."
207
208 msgid ""
209 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "
210 "for whitelisting."
211 msgstr ""
212
213 msgid ""
214 "This form shows the syslog output, pre-filtered for adblock related messages "
215 "only."
216 msgstr ""
217
218 msgid "Trigger delay"
219 msgstr ""
220
221 msgid "View Logfile"
222 msgstr "Visa loggfil"
223
224 msgid "Waiting for command to complete..."
225 msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."
226
227 msgid "Yes"
228 msgstr "Ja"
229
230 msgid "active"
231 msgstr "aktiv"
232
233 msgid "n/a"
234 msgstr "n/a"
235
236 msgid "no domains blocked"
237 msgstr "inga domäner blockerades"
238
239 msgid "suspended"
240 msgstr "upphävd"
241
242 #~ msgid "."
243 #~ msgstr "."
244
245 #~ msgid "For further information"
246 #~ msgstr "För mer information"
247
248 #~ msgid "Backup options"
249 #~ msgstr "Alternativ för säkerhetskopiering"
250
251 #~ msgid "Available blocklist sources ("
252 #~ msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor ("
253
254 #~ msgid "Global options"
255 #~ msgstr "Globala alternativ"
256
257 #~ msgid "Whitelist file"
258 #~ msgstr "Vitlista fil"
259
260 #~ msgid "see list details"
261 #~ msgstr "se listans detaljer"
262
263 #~ msgid "Count"
264 #~ msgstr "Räkna"
265
266 #~ msgid "Do not write status info to flash"
267 #~ msgstr "Skriv inte status info till flash"
268
269 #~ msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver"
270 #~ msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågning till den lokala resolvern"