7f271221ae650212884d82ec46869c6d0062b79d
[project/luci.git] / applications / luci-app-adblock / po / sv / adblock.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3
4 msgid "Adblock"
5 msgstr "Adblock"
6
7 msgid "Adblock Domain Query"
8 msgstr ""
9
10 msgid "Adblock Logfile"
11 msgstr "Adblock's loggfil"
12
13 msgid "Adblock version"
14 msgstr "Version för Adblock"
15
16 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
17 msgstr ""
18
19 msgid "Advanced"
20 msgstr "Avancerat"
21
22 msgid "Available blocklist sources."
23 msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor"
24
25 msgid "Backup directory"
26 msgstr "Säkerhetskopiera mapp"
27
28 msgid "Blocked domains (overall)"
29 msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"
30
31 msgid "Blocklist sources"
32 msgstr "Källor för blockeringslistor"
33
34 msgid "Collecting data..."
35 msgstr "Samlar in data..."
36
37 msgid ""
38 "Configuration of the adblock package to block ad/abuse domains by using DNS."
39 msgstr ""
40 "Konfiguration av paketet adblock för att blockera annons/otillåtna domäner "
41 "genom att använda DNS."
42
43 msgid "DNS backend"
44 msgstr "Bakände för DNS"
45
46 msgid "Description"
47 msgstr "Beskrivning"
48
49 msgid "Download Utility (SSL Library)"
50 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
51
52 msgid "Edit Blacklist"
53 msgstr "Redigera svartlista"
54
55 msgid "Edit Configuration"
56 msgstr "Redigerar konfigurationen"
57
58 msgid "Edit Whitelist"
59 msgstr "Redigera vitlista"
60
61 msgid "Enable adblock"
62 msgstr "Aktivera adblock"
63
64 msgid "Enable blocklist backup"
65 msgstr "Aktivera säkerhetskopiering av blockeringslistan"
66
67 msgid ""
68 "Enable memory intense overall sort / duplicate removal on low memory devices "
69 "(< 64 MB RAM)"
70 msgstr ""
71
72 msgid "Enable verbose debug logging"
73 msgstr ""
74
75 msgid "Enabled"
76 msgstr "Aktiverad"
77
78 msgid "Extra options"
79 msgstr "Extra alternativ"
80
81 msgid ""
82 "For SSL protected blocklist sources you need a suitable SSL library, e.g. "
83 "'libustream-ssl' or the wget 'built-in'."
84 msgstr ""
85
86 msgid ""
87 "For further information <a href=\"%s\" target=\"_blank\">see online "
88 "documentation</a>"
89 msgstr ""
90
91 msgid "Force Overall Sort"
92 msgstr ""
93
94 msgid "Force local DNS"
95 msgstr "Tvinga lokal DNS"
96
97 msgid "Input file not found, please check your configuration."
98 msgstr ""
99 "Inmatningsfilen hittades inte, var vänlig och kontrollera din konfiguration."
100
101 msgid "Invalid domain specified!"
102 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
103
104 msgid "Last rundate"
105 msgstr ""
106
107 msgid "Loading"
108 msgstr "Laddar"
109
110 msgid "No"
111 msgstr "Nej"
112
113 msgid ""
114 "Note that list URLs and Shallalist category selections are configurable in "
115 "the 'Advanced' section."
116 msgstr ""
117
118 msgid ""
119 "Options for further tweaking in case the defaults are not suitable for you."
120 msgstr ""
121
122 msgid "Overview"
123 msgstr "Översikt"
124
125 msgid ""
126 "Please add only one domain per line. Comments introduced with '#' are "
127 "allowed - ip addresses, wildcards and regex are not."
128 msgstr ""
129
130 msgid "Please edit this file directly in a terminal session."
131 msgstr ""
132
133 msgid "Query"
134 msgstr ""
135
136 msgid "Query domains"
137 msgstr ""
138
139 msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
140 msgstr ""
141
142 msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
143 msgstr ""
144
145 msgid "Resume adblock"
146 msgstr "Återuppta adblock"
147
148 msgid "Runtime information"
149 msgstr "Information om kör-tid"
150
151 msgid "SSL req."
152 msgstr ""
153
154 msgid ""
155 "Space separated list of interfaces that trigger adblock processing. To "
156 "disable event driven (re-)starts remove all entries."
157 msgstr ""
158
159 msgid "Status"
160 msgstr "Status"
161
162 msgid "Suspend / Resume adblock"
163 msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
164
165 msgid "Suspend adblock"
166 msgstr "Upphäv adblock"
167
168 msgid "The file size is too large for online editing in LuCI (&gt; 512 KB)."
169 msgstr ""
170
171 msgid ""
172 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
173 "<br />"
174 msgstr ""
175
176 msgid ""
177 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
178 "<br />"
179 msgstr ""
180
181 msgid ""
182 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
183 "file (/etc/config/adblock)."
184 msgstr ""
185
186 msgid ""
187 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "
188 "for whitelisting."
189 msgstr ""
190
191 msgid ""
192 "This form shows the syslog output, pre-filtered for adblock related messages "
193 "only."
194 msgstr ""
195
196 msgid "Trigger delay"
197 msgstr ""
198
199 msgid "View Logfile"
200 msgstr "Visa loggfil"
201
202 msgid "Waiting for command to complete..."
203 msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."
204
205 msgid "Yes"
206 msgstr "Ja"
207
208 msgid "active"
209 msgstr "aktiv"
210
211 msgid "n/a"
212 msgstr "n/a"
213
214 msgid "no domains blocked"
215 msgstr "inga domäner blockerades"
216
217 msgid "suspended"
218 msgstr "upphävd"
219
220 #~ msgid "."
221 #~ msgstr "."
222
223 #~ msgid "For further information"
224 #~ msgstr "För mer information"
225
226 #~ msgid "Backup options"
227 #~ msgstr "Alternativ för säkerhetskopiering"
228
229 #~ msgid "Available blocklist sources ("
230 #~ msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor ("
231
232 #~ msgid "Global options"
233 #~ msgstr "Globala alternativ"
234
235 #~ msgid "Whitelist file"
236 #~ msgstr "Vitlista fil"
237
238 #~ msgid "see list details"
239 #~ msgstr "se listans detaljer"
240
241 #~ msgid "Count"
242 #~ msgstr "Räkna"
243
244 #~ msgid "Do not write status info to flash"
245 #~ msgstr "Skriv inte status info till flash"
246
247 #~ msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver"
248 #~ msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågning till den lokala resolvern"