1d03201128e346919fa800a91b32c23dc708a3ea
[project/luci.git] / applications / luci-app-adblock / po / sv / adblock.po
1 msgid ""
2 msgstr "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3
4 msgid "."
5 msgstr "."
6
7 msgid "Adblock"
8 msgstr "Adblock"
9
10 msgid "Adblock Domain Query"
11 msgstr ""
12
13 msgid "Adblock Logfile"
14 msgstr "Adblock's loggfil"
15
16 msgid "Adblock version"
17 msgstr "Version för Adblock"
18
19 msgid "Additional trigger delay in seconds before adblock processing begins."
20 msgstr ""
21
22 msgid "Advanced"
23 msgstr "Avancerat"
24
25 msgid "Available blocklist sources."
26 msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor"
27
28 msgid "Backup directory"
29 msgstr "Säkerhetskopiera mapp"
30
31 msgid "Blocked domains (overall)"
32 msgstr "Blockerade domäner (övergripande)"
33
34 msgid "Blocklist sources"
35 msgstr "Källor för blockeringslistor"
36
37 msgid "Collecting data..."
38 msgstr "Samlar in data..."
39
40 msgid ""
41 "Configuration of the adblock package to block ad/abuse domains by using DNS."
42 msgstr ""
43 "Konfiguration av paketet adblock för att blockera annons/otillåtna domäner genom att använda DNS."
44
45 msgid "DNS backend"
46 msgstr "Bakände för DNS"
47
48 msgid "Description"
49 msgstr "Beskrivning"
50
51 msgid "Download Utility (SSL Library)"
52 msgstr "Nerladdningsprogram (SSL-bibliotek)"
53
54 msgid "Edit Blacklist"
55 msgstr "Redigera svartlista"
56
57 msgid "Edit Configuration"
58 msgstr "Redigerar konfigurationen"
59
60 msgid "Edit Whitelist"
61 msgstr "Redigera vitlista"
62
63 msgid "Enable adblock"
64 msgstr "Aktivera adblock"
65
66 msgid "Enable blocklist backup"
67 msgstr "Aktivera säkerhetskopiering av blockeringslistan"
68
69 msgid ""
70 "Enable memory intense overall sort / duplicate removal on low memory devices "
71 "(< 64 MB RAM)"
72 msgstr ""
73
74 msgid "Enable verbose debug logging"
75 msgstr ""
76
77 msgid "Enabled"
78 msgstr "Aktiverad"
79
80 msgid "Extra options"
81 msgstr "Extra alternativ"
82
83 msgid ""
84 "For SSL protected blocklist sources you need a suitable SSL library, e.g. "
85 "'libustream-ssl' or the wget 'built-in'."
86 msgstr ""
87
88 msgid "For further information"
89 msgstr "För mer information"
90
91 msgid "Force Overall Sort"
92 msgstr ""
93
94 msgid "Force local DNS"
95 msgstr "Tvinga lokal DNS"
96
97 msgid "Input file not found, please check your configuration."
98 msgstr "Inmatningsfilen hittades inte, var vänlig och kontrollera din konfiguration."
99
100 msgid "Invalid domain specified!"
101 msgstr "Ogiltig domän angiven!"
102
103 msgid "Last rundate"
104 msgstr ""
105
106 msgid "Loading"
107 msgstr "Laddar"
108
109 msgid "No"
110 msgstr "Nej"
111
112 msgid ""
113 "Note that list URLs and Shallalist category selections are configurable in "
114 "the 'Advanced' section."
115 msgstr ""
116
117 msgid ""
118 "Options for further tweaking in case the defaults are not suitable for you."
119 msgstr ""
120
121 msgid "Overview"
122 msgstr "Översikt"
123
124 msgid ""
125 "Please add only one domain per line. Comments introduced with '#' are "
126 "allowed - ip addresses, wildcards and regex are not."
127 msgstr ""
128
129 msgid "Query"
130 msgstr ""
131
132 msgid "Query domains"
133 msgstr ""
134
135 msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver."
136 msgstr ""
137
138 msgid "Restrict interface trigger to certain interface(s)"
139 msgstr ""
140
141 msgid "Resume adblock"
142 msgstr "Återuppta adblock"
143
144 msgid "Runtime information"
145 msgstr "Information om kör-tid"
146
147 msgid "SSL req."
148 msgstr ""
149
150 msgid ""
151 "Space separated list of interfaces that trigger adblock processing. To "
152 "disable event driven (re-)starts remove all entries."
153 msgstr ""
154
155 msgid "Status"
156 msgstr "Status"
157
158 msgid "Suspend / Resume adblock"
159 msgstr "Upphäv / Återuppta adblock"
160
161 msgid "Suspend adblock"
162 msgstr "Upphäv adblock"
163
164 msgid ""
165 "This form allows you to modify the content of the adblock blacklist (%s)."
166 "<br />"
167 msgstr ""
168
169 msgid ""
170 "This form allows you to modify the content of the adblock whitelist (%s)."
171 "<br />"
172 msgstr ""
173
174 msgid ""
175 "This form allows you to modify the content of the main adblock configuration "
176 "file (/etc/config/adblock)."
177 msgstr ""
178
179 msgid ""
180 "This form allows you to query active block lists for certain domains, e.g. "
181 "for whitelisting."
182 msgstr ""
183
184 msgid ""
185 "This form shows the syslog output, pre-filtered for adblock related messages "
186 "only."
187 msgstr ""
188
189 msgid "Trigger delay"
190 msgstr ""
191
192 msgid "View Logfile"
193 msgstr "Visa loggfil"
194
195 msgid "Waiting for command to complete..."
196 msgstr "Väntar på att kommandot ska slutföras..."
197
198 msgid "Yes"
199 msgstr "Ja"
200
201 msgid "active"
202 msgstr "aktiv"
203
204 msgid "n/a"
205 msgstr "n/a"
206
207 msgid "no domains blocked"
208 msgstr "inga domäner blockerades"
209
210 msgid "see online documentation"
211 msgstr ""
212
213 msgid "suspended"
214 msgstr "upphävd"
215
216 #~ msgid "Backup options"
217 #~ msgstr "Alternativ för säkerhetskopiering"
218
219 #~ msgid "Available blocklist sources ("
220 #~ msgstr "Tillgängliga källor för blockeringslistor ("
221
222 #~ msgid "Global options"
223 #~ msgstr "Globala alternativ"
224
225 #~ msgid "Whitelist file"
226 #~ msgstr "Vitlista fil"
227
228 #~ msgid "see list details"
229 #~ msgstr "se listans detaljer"
230
231 #~ msgid "Count"
232 #~ msgstr "Räkna"
233
234 #~ msgid "Do not write status info to flash"
235 #~ msgstr "Skriv inte status info till flash"
236
237 #~ msgid "Redirect all DNS queries to the local resolver"
238 #~ msgstr "Dirigera om alla DNS-förfrågning till den lokala resolvern"